Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Актуално

Как ЕС може да помогне на малкия бизнес

Малките фирми преживяват труден момент заради коронавируса. Парламенът смята, че ЕС би помогнал с облекчаване на регулациите и укрепване на устойчивостта им.

В доклад от декември 2020 г. депутатите направиха препоръки за подкрепа на малките и средните предприятия за справяне с кризата и с предизвикателствата, наложени от дигитализацията и зеления преход, които започват да се прилагат в практиката.

Защо малките и средните предприятия са важни?

Малките и средните предприятия са в основата на европейската икономика: те наброяват около 24 милиона и съставляват 99% от всички компании в ЕС. Тези предприятия произвеждаха над половината от брутния вътрешен продукт на ЕС и предлагаха работа на около 100 милиона души преди началото на пандемията.

Докладът на Парламента от декември 2020 г. настоява за актуализиране на стратегията на ЕС за малките и средните предприятия. Комисията публикува документа на 10 март 2020 г., един ден преди Световната здравна организация да определи COVID-19 за пандемия.

Някои от предложенията на Комисията са свързани с разширяване на достъпа на малките и средните предприятия до пазари извън ЕС и до разрастване на глобалната схема „Еразъм за млади предприемачи“, която позволява на начинаещи предприемачи да почерпят от опита на опитни бизнесмени от страни извън ЕС.

Депутатите призовават за обвързване на действията за подкрепа на малкия бизнес с промишлената стратегия на ЕС, стратегията за данните и Зеления пакт, за да получат малките и средните предприятия помощ за прехода към екологосъобразна и цифрова Европа.

Малкият бизнес има ключово значение за конкурентоспособността и просперитета на Европа, промишлените екосистеми, икономическия и технологичния суверенитет и устойчивостта на външни шокове.

Туризмът, ресторантите, културата, транспортът, търговските изложения и други сектори, които са съставени предимно от малки и средни предприятия, бяха силно засегнати от кризата с COVID-19.

По-малко бюрократични изисквания

Административната и регулаторната тежест върху малките и средните предприятия им пречи да просперират, заявяват депутатите и призовават за конкретни и обвързващи цели за подобряване и опростяване на изискванията към тях.

Изследване от 2019 г. на Асоциацията на европейските търговски камари Eurochambres показва, че 78% от малките и средните предприятия считат административните процедури за сериозно предизвикателство.

Сложните изисквания ограничават достъпа до финансиране и ликвидност, особено за най-малките предприятия. Депутатите подчертават трудностите на малките фирми да получат средства от Европейската инвестиционна банка. Парламентът препоръчва също така временно облекчаване на правилата за държавната помощ в ЕС.

Акцент върху иновациите и достъпа до пазари

Малките и средните предприятия са източник на нови идеи, но те трябва да бъдат насърчавани в тази насока. Само 17% от малките и средните предприятия са интегрирали цифрови технологии в бизнеса си. Парламентът призовава за инициативи за подкрепа за развитието на цифрови бизнес модели.

Депутатите отстояват нуждата от инвестиции в икономиката на данните, изкуствения интелект, свързването на уреди с Интернет (Интернет на нещата) и квантовите компютри и смятат, че в тези нови области трябва да се отчита ролята на малките и средните предприятия.

Към момента около 600 000 малки и средни предприятия изнасят стоки извън ЕС. Предприятията, които искат да излязат на световния пазар и да подобрят конкурентоспособността си, трябва да могат да разчитат на подкрепа на местно и международно ниво, посочва Парламентът.

Вижте целия текст...

Пластмасата в океаните: факти, рискове и нови мерки на ЕС

Пластмасовите боклуци застрашават живота в моретата и нашето здраве. Европейският съюз предприема мерки за намаляване на отпадъците от пластмаса.

Какво може да бъде по-невинно от сламка за пиене или онези евтини чинийки, които изхвърляме веднага след употреба? Проблемът е, че голяма част от тези боклуци в крайна сметка попадат в моретата и океаните по света. Пластмасовите боклуци са вече толкова често срещани, че според една прогноза до 2050 г. пластмасата в океаните ще тежи повече, отколкото всички риби.

Намаляването на пластмасовите отпадъци и на изхвърлянето на микрочастици пластмаса е един от важните елементи в Европейската стратегия за пластмасите и ключова област за напредък по пътя към кръгова икономика в ЕС. Очаква се Европейската комисия да направи конкретни предложения по темата през 2021 г.

Научете какво прави ЕС, за да намали замърсяването с пластмаси.

Парламентът одобри през март 2019 г. правила, които целят да намалят присъствието на 10-те най-често срещани видове пластмасови отпадъци на морските брегове, както и на загубените риболовни приспособления. Тези две групи заедно отговарят за около 70% от боклуците в морето. Около 50% от замърсяването се дължи само на пластмасови продукти за еднократна употреба: например, прибори, бутилки, фасове и клечки за уши.

Вижте целия текст...


Проект „Заетост за теб” разширява обхвата от работодатели, които могат да заявят свободни работни места

Агенция по заетостта информира всички работодатели за приети промени в операция „Заетост за теб", реализирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Новите моменти се изразяват в следното:

- Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

   o до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

   o до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

   o до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

   o над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

- За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Документи за участие в проекта могат да бъдат намерени ТУК: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/

Вижте целия текст...

България изпрати в ЕК заявления за вписване на киселото мляко и бялото саламурено сирене като защитени продукти

България изпрати заявления за вписване на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като Защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на земеделски продукти и храни. Те са подадени от сдружение „Български традиционни млечни продукти“. По време на националната процедура по обработка на заявленията, комисия към Министерство на земеделието, храните и горите прегледа всички приложени документи към подадените заявления-спецификации. Проведени бяха редица работни срещи с представители на сдружението, с цел отразяване на бележките и коментарите на МЗХГ и прецизиране на текстовете.

Предстои Европейската комисия да стартира процедура по проучване на документацията. Тя следва да не продължи повече от шест месеца, а когато този срок се надхвърли, Комисията писмено посочва причините за това. Освен преглед и изпращане на коментари и бележки от страна на ЕК за отразяване до България, право на възражение по процедурата ще имат, както държавите-членки на ЕС, така и трети страни. При липса на такова, наименованията ще бъдат вписани в Европейския регистър.

Чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно качествата на тези продукти. Ще бъде постигната и единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба.

Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани и в споразумения между ЕС и трети страни за взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения. Това подобрява конкурентостта и достъпа на български продукти до нови пазари.

С регистрацията на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ ще се постигне защита и затвърждаване на добрата репутация и високото качество на тези традиционни български млечни продукти. Към момента страната ни има вписани в Европейския регистър на защитените географски указания “Горнооряховски суджук” и „Българското розово масло", както и пет храни с традиционно специфичен характер – „Филе Елена”, „Луканка Панагюрска”, „Роле Трапезица”, “Кайсерован врат Тракия” и „Пастърма говежда“. Те са вписани в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. „Странджански манов мед“/ „Манов мед от Странджа“ бе първият български продукт със Защитено наименование за произход.

По отношение на вината, на европейско ниво са регистрирани 54 български вина – 52 със Защитено наименование за произход и 2 със Защитено географско указание.

Вижте целия текст...


България ще получи 11.5 млрд. евро от кохезионните фондове на Европейския съюз в идните седем години. Това обяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков

Общо отпуснатите средства за икономическите, социалните и регионалните фондове за периода 2021-2027 г. ще са в размер на 330 млрд. евро. За това се договориха преговарящите екипи на Парламента и Съвета на ЕС.

Така по-слабо развитите региони ще могат да получават до 85% евросредства. По този начин ще има по-малък натиск върху централните и общинските бюджети. Независимо от датата, на която регламентът влезе в сила, разпределението на финансовите ресурси ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.

„От днес нататък държавите, общините, бенефициентите, ще знаят на какви условия трябва да отговарят, на какви изисквания трябва да са подготвени, така че да получат европейско финансиране”, заяви Андрей Новаков – евродепутат от ЕНП.

„Страната ни само по този регламент ще получи 11,5 млрд. за своите програми. Това означава 5 млрд. за регионално развитие, 2 млрд. за развитие в заетост, 1,5 млрд. за околна среда, 1 млрд. за енергиен преход”, каза още той.

Вижте целия текст...

През 2021 г. България ще разполага с допълнителни 804 млн. лв. за борба с пандемията

Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев

Пред следващата година България ще разполага с 804 млн. лева от инструмента REACT-EU за справяне с последиците от пандемията, обяви вицепремиерът Томислав Дончев на правителственото заседание. В рамките на дневния ред Министерският съвет одобри финансовото разпределение за 2021 г. на средствата по оперативните програми 2014-2020 г., които ще бъдат осигурени чрез новия инструмент на Европейския съюз REACT-EU за преодоляване на кризата, породена от пандемията.

Вицепремиерът Томислав Дончев изтъкна, че допълнително европейско финансиране до момента за справяне с последиците от кризата или за редуциране на пандемичните рискове не е постъпвало. „Всички средства се осигуряват за сметка на препрограмиране или местене на средства от традиционни приоритети от едни Оперативни програми в двата основни инструмента, които ни помагат да се справим с кризата. Това са ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“, добави Дончев.

Подкрепата по REACT-EU се разпределя в два транша с бюджетите на ЕС за 2021 г. и 2022 г., като средствата за държавите членки за 2022 г. ще бъдат определени през есента на следващата година. През 2021 година за България ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на инвестициите в продукти и услуги за здравно обслужване, инвестиционна подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица. Предвидени са и средства, с които ще бъде продължен проектът „Топъл обяд“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Вижте целия текст...


До 30 ноември тече допитване на ЕК за бъдещето на селските райони до 2040 година

Европейската комисия (ЕК) започна публична консултация относно бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество.

ЕК посочва, че Европейският съюз (ЕС) има за цел да създаде дебат за бъдещето на селските райони и ролята, която те трябва да играят в нашето общество. Тази инициатива ще постави визия за бъдещето на селските райони до 2040 г. и ще събере възгледи, обхващащи предизвикателства като:

• демографска промяна

• свързаност

• ниски нива на доходи

• ограничен достъп до услуги.

Освен това ще проучи иновативни, приобщаващи и устойчиви решения в светлината на климата и дигиталната трансформация и кризата COVID-19.

Настоящата широка обществена консултация на ЕК е насочена към всички заинтересовани страни:

 • широката общественост, в това число жителите на селските, градските и междинните райони в Европа,
 • европейските, националните, регионалните и местните администрации,
 • организациите, представляващи социалните партньори, гражданското общество и потребителите, както и НПО, чиято дейност е съсредоточена най-вече в селските райони,
 • заинтересованите страни от частния сектор (и техните сдружения),
 • научноизследователските и академичните среди, както и институциите и организациите в областта на образованието и обучението.

Чрез публичните консултации можете да изразите своите виждания относно аспекти на законодателството и политиките на ЕС, преди Комисията да финализира предложенията си.

До 30 ноември 2020 г. (до полунощ брюкселско време) можете да се включите в публичната консултация. Портал на ЕК за обществено обсъждане:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas

Вижте целия текст...


Европейската комисия инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид

Европейската комисия отправя първата покана за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии.

Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване на местно равнище на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.

За периода 2020—2030 г. по линия на Фонда за иновации ще бъдат разпределени около 10 милиарда евро приходи от търгове за квоти за емисии в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, в допълнение към неизплатените приходи от предшественика на Фонда за иновации — програмата NER300.

Въз основа на първата покана ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро за широкомащабни проекти за чисти технологии — подкрепа за преодоляване на рисковете, свързани с комерсиализацията и широкомащабните демонстрационни проекти. Тази помощ ще допринесе за навлизането на пазара на нови технологии. За обещаващи проекти, които все още не са готови за пускане на пазара, е заделен бюджет от 8 млн. евро за подпомагане разработването на проекти.

Поканата е отворена за проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, в сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват в сътрудничество с други инициативи за публично финансиране, като например държавна помощ или други програми на ЕС за финансиране.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.

Вижте целия текст...

Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за малки и средни предприятия

Стартира процедурата за избор на банки партньори за новия гаранционен инструмент в отговор на пандемията от COVID-19

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фондът на фондовете - ФнФ) е готов с нов гаранционен инструмент за подкрепа на малки и средни предприятия, пострадали от икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. ФнФ стартира процедура по избор на банки партньори за неговото прилагане.

Чрез новия си продукт „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ ФнФ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

ФнФ предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. В структурата на продукта се предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си.

Параметрите на гаранционния продукт са структурирани след внимателно проследяване и детайлен анализ на динамиката на пазара, така че той да отговаря най-пълно на актуалните потребности на бизнеса, без да излага на непремерен риск финансовите институции.

Всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми могат да се включат в процедурата за избор на партньори за реализацията на антикризисния инструмент на Фонда на фондовете. Цялата документация може да бъде открита на интернет сайта на ФнФ.

Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г. Общият му бюджет е близо 158 млн. лв.

Парите са осигурени чрез пренасочване на средства по ОПИК, първоначално предвидени за гаранции на инвестиционни кредити. Кризата вследствие пандемията от COVID-19 обаче промени приоритетите и изведе на преден план необходимостта от ликвидни средства.

За да осигури необходимия финансов ресурс за належаща подкрепа на малкия и среден бизнес, ФнФ прекрати текущата процедура за избор на финансови посредници за иновации и енергийна ефективност. Определените за това близо 131 млн. лв. ще бъдат използвани за новия гаранционен продукт. Към тях ще бъдат прибавени още близо 27 млн. лв. от финансовия инструмент „Финансиране за малкия бизнес“.

Вижте целия текст...

Отворена процедура за кандидасване BG05M9OP001-1.054 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС

С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

Краен срок: 31.03.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.esf.bg

Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор

Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор през финансовата 2020 г. Приключи общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., с който се уреждат условията за прилагане на извънредната мярка.

Мярката е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци.

Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино. Размерът на подпомагане е 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периода на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за предоставяне на финансова помощ.

Кандидатите по мярката ще могат да подават заявления в централно управление на ДФЗ.

Бюджетът по мярката, периодът на прием и образците на документите за кандидатстване ще бъдат определени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта за прием ще бъде публикувана на електронната страница на ДФЗ до 5 работни дни от обнародването на наредбата.

В случай на недостиг, първоначално обявеният бюджет ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички винопроизводители, одобрени от ДФЗ.

https://www.mzh.government.bg/.

Вижте целия текст...


49,5 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПОС СЕ ПРЕНАСОЧВАТ В ПОДРКЕПА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Министерският съвет прие решение за изменение на Oперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

С одобреното изменение на ОПОС от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ се пренасочва свободен ресурс от 49,5 млн. лв. към ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”. Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19. По този начин ще се подпомогне процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес, за да се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия, както за работниците, така и за техните работодатели.

Предложеното изменение е резултат от преразпределяне на финансови средства между приоритетните оси и прецизиране на стойностите на индикаторите за резултат и изпълнение.

Вижте целия текст...

Удължава се срокът за изпълнение на договорите по три инвестиционни схеми

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по трите схеми за държавни помощи „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в Р България, заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите.

Вижте целия текст...

COVID-19: Трябва да спрем нарастването на домашното насилие по време на извънредното положение

Пресслужба
Европейски парламент
 • Случаите на домашно насилие нараснаха с една трета в някои държави от ЕС след въвеждане на извънредното положение
 • Държавите членки трябва да предоставят на жертвите по-гъвкави възможности за съобщаване на насилие
 • Местата в центровете за защита от насилие трябва да бъдат увеличени
 • Жените ще бъдат засегнати много по-силно от икономическата криза, предизвикана от коронавируса

Председателят на комисията на ЕП по правата на жените Евелин Регнер призовава ЕС и държавите членки да увеличат подкрепата за жертвите на домашно насилие по време на кризата с COVID-19.

Както в световен мащаб, така и в някои страни от ЕС се съобщава, че случаите на домашно насилие са нараснали с една трета през седмицата след въвеждане на извънредното положение. Жените, живеещи в среда на насилие, се налага да си стоят у дома с насилника си за по-дълги периоди от време. Поради това им е много трудно да се обадят на горещи линии за помощ, тъй като извършителят винаги е наоколо.

Във връзка с тези обстоятелства Евелин Регнер (С&Д, Австрия), председател на комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете (FEMM), заяви: „Тези дни и предстоящите седмици са особено опасни за жените. Всички сме изправени пред сериозни психологически предизвикателства поради изолация или карантина, но жените, а понякога и децата, живеещи в условия на насилие, са изправени пред особено изтощителен стрес тест. Ето защо сега трябва да обърнем особено внимание на този въпрос и да разширим нашите действия за спиране на насилието над жени“.

„Няма да оставим жените на Европа без помощ.“

„Призовавам всички държави в ЕС да се заемат с този проблем и да предоставят активно информация къде и как засегнатите могат да получат помощ. Това също трябва да включва лесни начини за контакт и сигнализиране на полицията, като текстови съобщения или онлайн чатове, както и използването на кодови думи при контакт с лекари или фармацевти. Също така трябва да бъдат предоставени повече места в центровете за защита от насилие и кризисните центрове за жени. Когато е възможно, ЕС трябва да подкрепя финансово мерките на държавите членки, както и да им помага при кампании за увеличаване на осведомеността“, добави тя.

„Пандемията от COVID-19 изключително силно подчертава неравенството между половете. Както показват данните на ОИСР, 70% от работната сила в здравеопазването са жени, голяма част от неплатените социални грижи се извършват от жени и предстоящата икономическа криза ще засегне много по-силно жените. Наша задача е да помогнем за укрепването на физическото и психическото здраве на жените и тяхната икономическа независимост след кризата с COVID-19. Категорично няма да оставим жените на Европа без помощ“, заключи тя.

В България

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства - на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.

Вижте целия текст...

Държавна помощ: Европейската комисия стартира схема за гаранция от 255 млн. евро за подкрепа на МСП в България в контекста на коронавируса

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус (т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“).

След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус в България.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-конкретно:

а) за всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще,

б) гаранциите ще се предоставят само до края на годината, iii) гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години,

в) гаранцията покрива максимум 80 % от всеки заем и

г) премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.

Поради това Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Вижте целия текст...


Над 4 млрд. лв. ще бъдат средствата по ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.

Източник: МТСП

За първите два програмни периода са реализирани 315 операции

В Министерството на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027 г. Ресурсът на програмата ще бъде увеличен с около 70%, което означава, че за инвестиции в умения и възможности за по-добро социално включване гражданите в България ще имат достъп до над 4 млрд. лв. Третият програмен период ще премине под знака на дигиталната трансформация, като първоначалните намерения са за инвестиция от 500 млн. лв., насочени към цифровата грамотност на населението. Програмата за Храните също ще бъде увеличена с около 70 %, а над 470 млн. лв. се очаква да са средствата за най-нуждаещите се.

По време на първия и втория програмен период над 2.5 млн. български граждани са получили възможност за по-добро образование, квалификация, реализация, започване на собствен бизнес и социално включване в общността. В предстоящия ще продължи работата с дълготрайно безработните лица, като резерв за гладния за кадри пазар на труда. Със средствата от Европейския съюз България успешно провежда редица ключови реформи, особено в социалната сфера, свързани с разгръщане на мрежа от услуги в общността или в дома за семейства, деца и възрастни. На близо 70 хиляди неактивни и безработни лица е осигурена заетост по операции на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като над 62% от тях са младежи на възраст до 29 години. Около 70 хиляди лица в неравностойно положение са получили подкрепа с подобрен достъп до социални и здравни услуги, като близо 20 хиляди от тях са деца, включени в различни мерки за деинституционализация или мерки, подкрепящи ранното детско развитие.

Опитът на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започва със сериозно предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес. В третия програмен период фокусът ще бъде върху качествените ефекти на инвестициите в сферата на пазара на труда и социалното включване.

През 2019 г. се навършиха 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, чрез която България започва да получава подкрепа от Европейските структурни фондове през 2007 г. От тогава за двата програмни периода са одобрени 315 операции.

Вижте целия текст...


Индикативен график на приемите през 2020 г. по ПРСР

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“.

Разгледаните критерии отразяват приетите предложения на заинтересованите страни, обсъдени в рамките на проведената на 10.01.2020 г. тематичната работна група за изготвяне и съгласуване на критериите за подбор на проектни предложения по подмерки 4.1, 5.1 и 6.3.

Съгласно одобрения от КН индикативен график на приемите през 2020 година по ПРСР, в периода март-април се планира целеви прием по подмярка 4.1, насочен към модернизиране на физическите активи на животновъдните стопанства. Минималният размер на проектното предложение е 15 хил. евро, а максималният е 500 хил. евро.

Критерии за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1., които ще се прилагат при предстоящия целеви прием

Приоритет № 1 „Подпомагане на животновъдни стопанства“ - 35 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 1.1 Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер, по-нисък от средния за страната; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 000 евро - 25 т.
 • Критерий за оценка 1.2 Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер, по-нисък от средния за страната; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е над 38 000 евро - 15 т.
 • Критерий за оценка 1.3 Проекти, представени от кандидати, които имат сключени договори за финансово подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 10 т.

Приоритет № 2 „Подпомагане на биологично производство“ - 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 2.1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти; минимално изискване: Всички животни от животновъдния обект/обекти на кандидата, който/които е включен/са включени в проектното предложение, е/са сертифициран/и за производство на биологични селскостопански продукти - 10 т.

Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“ - 2 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 3.1. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства; минимално изискване: По проекта се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място - 2 т.

Приоритет № 4 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“ - 5 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 4.1. Проекти на земеделски стопани до 40 години включително - 5 т.

Приоритет № 5 „Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения“ - 10 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 5.1. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната; 5 т. за области Видин, Враца, Монтана; 3 т. за област Ловеч; 2 т. за област Плевен
 • Критерий за оценка 5.2. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.) - 5 т.

Приоритет № 6 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“ - 25 максимален брой точки

 • Критерий за оценка 6.1 Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. По критерия: 15 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на населено място, в рамките на което е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 10 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на община, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 5 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на административна област, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства;
 • Критерий за оценка 6.2 Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти*, по който: 10 т. се получават, когато най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и; 5 т. се получават, когато най-малко 25 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и.
 • Критерий за оценка 6.3 Проекти, представени от признати групи/организации на производители от министъра на земеделието, храните и горите - 10 т.

*Инвестиции, свързани с въвеждане на мерки за биосигурност, определени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти. При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за подбор на проекти, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер разходи.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.

Източник: МЗХГ

Вижте целия текст...


СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Пловдив, Русе, Варна, Велико Търново, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

 • Пловдив – 17 октомври 2019 г. (четвъртък), в зала „Тракия“, хотел “Рамада Тримонциум“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Русе – 22 октомври 2019 г. (вторник), в Голяма конферентна зала, Хотел „Дунав Плаза“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Варна – 23 октомври 2019 г. (сряда), в зала „Одесос“,хотел „Черно море“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Велико Търново – 24 октомври 2019 г. (четвъртък), в зала „Царевец“, хотел „Премиер“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Благоевград – 28 октомври 2019 г. (понеделник), в Конферентна зала, хотел „Монте Кристо“, от 11.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.)
 • Враца – 29 октомври 2019 г. (вторник), в Българска търговско промишлена палата /БТПП/, от 11.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.)
 • Кърджали – 26 ноември 2019 г. (вторник), в Конферентна зала, хотел „Кърджали“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Смолян – 27 ноември 2019 г. (сряда), в Конферентна зала № 1, хотел „Кипарис алфа“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Бургас – 04 декември 2019 г. (сряда), в зала № 2 на Експозиционен център „Флора“, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)
 • Стара Загора – 05 декември 2019 г. (четвъртък), в Зала на Общински съвет - Стара Загора, от 10.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

Допълнителна информация относно процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.

Вижте целия текст...

DiscoverEU обяви нов кръг за кандидатстване!

Краен срок: 28 ноември 2019 г., 2:00 ч. централноевропейско време

За всички, които са или стават на 18 тази година! Можеш да пътуваш самостоятелно или да добавиш до 4 приятели в твоята група, при условие че отговарят на условията за кандидатстване.

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която ти дава възможност да опознаеш Европа от собствен опит. Пътувайки предимно с влак (има изключения за участниците, които живеят на остров или в отдалечен район) ще опознаеш впечатляващите пейзажи на Европа и нейното разнообразие от големи и малки градове. Младите хора могат да кандидатстват по време на двата кръга на кандидатстване, които се организират всяка година. Успешните кандидати се награждават с карта за пътуване.

Като 18-годишен гражданин на Европейския съюз, DiscoverEU ти дава възможност да предприемеш пътуване, което ще ти позволи да се възползваш от предимствата на свободата на движение в целия Европейския съюз, да опознаеш многообразието на Европа, да се запознаеш с европейското културно наследство и история и да се срещнеш с хора от целия континент. Освен това DiscoverEU ти дава възможност да развиеш ценни житейски умения за твоето бъдеще, като независимост, увереност и отвореност към други култури.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://europa.eu/youth/discovereu_bg

Вижте целия текст...

ABLE Activator

Краен срок: 15 декември 2019 г.

Включете се в ABLE Activator, АКО:

• Искате да развиете своите лидерски и предприемачески умения;

• Искате един ден да основете свой бизнес;

• Искате да изградите нови ценни приятелства с успешни лидери и предприемачи в България.

ABLE Activator е интензивно обучително преживяване, което да ви даде знанията как да основете свой бизнес, общността от хора и новите приятелства, които да ви помогнат да успеете в това начинание.

Програмата започва на 15 февруари 2020. Продължителността й е 7 уикенда, разпределени в близо 2 месеца.

За: Студенти поне втора година на обучение, на възраст под 35 години, които владеят английски език. Млади специалисти също могат да кандидатстват.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://activator.bg/.

Вижте целия текст...

Interreg Volunteer Youth

Краен срок: текущ

Възможност на млади хора на възраст 18-30 години да служат като доброволци в трансгранични, транснационални или междурегионални (т. нар. Interreg) програми и свързани с тях проекти.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://www.interregyouth.com/placement-offers?fbclid=IwAR1yRubLexhc-7ze7H_egtFwXsKgWoI6TALnnqZDq1HPG5ijMnb2YpGqp8E


Работодатели могат да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с работни места за хора с увреждания

С влизане в сила на новия Закон за хората с увреждания и съгласно чл. 44, ал. 1, министърът на труда и социалната политика е утвърдил Национална програма за заетост на хората с увреждания, която ще се изпълнява от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

В тази връзка АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по три компонента:

 • Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
 • Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане на ден.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса могат да се намерят на интернет страницата на АХУ - вижте ТУК: https://www.ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83

Вижте целия текст...


"Всеки глас има значение"- информационна среща в Кърджали

Информационна среща в гр. Кърджали на тема важността от предстоящите евроизбори. В срещата участваха предучилищни педагози от Кърджали.

"Всеки глас има значение"- информационна среща в Хасково

Съвместно с любезните домакини от НЧ "Тракия" проведохме информационна среща с работещи, безработни и пенсионери за значимостта от гласуването в евроизборите

"Гласуването за ЕП - важно за всички възрасти"- информационна среща с граждани на гр. Любимец

"Гласуването за ЕП - важно за всички възрасти"- информационна среща с жители на с Силен, община Стамболово

Посланици на Европейския парламент в България – Хасково

На 03.05.2019 г. в ПГТАТ "Н. Й. Вапцаров" Хасково се събраха посланици на ЕП в България в Хасково. Посланиците бяха от: СУ "Д-р П. Берон"- Свиленград; ПМГ "Иван Вазов" Димитровград и ПГТ "Ал. Паскалев" Хасково. Младежите представиха своята досегашна дейност, планираха се съвместни интересни инициативи и се създадоха нови приятелства. Следваща среща, която всички очакват с нетърпение се предвижда до края на годината.

Говорим за европейските избори с хората на "Китна Тракия"

Младежи-доброволци, които редовно и активно участват в инициативи на Европа Директно- Хасково проведоха информационна кампания по време на Националния фолклорен фестивал „Китна Тракия пее и танцува“ . Младежите разпространяваха сред участниците материали за евроизборите, за ЕП и ЕС, проведоха се много беседи и дискусии на живо сред хората край двете естради, на местата за почивка, за подготовка на групите и изпълнителите, както и сред публиката.


Европейски избори

Европейските избори ще се проведат на 23 – 26 май 2019 г., като всички пълнолетни граждани на ЕС ще имат възможност да изберат кой да ги представлява в Европейския парламент.

Въздействайте върху бъдещето на Европа: гласувайте!

Последните европейски избори през 2014 г. бяха най-големите транснационални избори, провеждани някога по едно и също време. Този път залогът е дори още по-голям. Подавайки Вашия глас, Вие решавате какъв да бъде обликът на Европа през следващите години.

Европейските избори през май 2019 г. ще окажат пряко въздействие върху живота Ви. Те ще решат какво ще направи Европа през следващите години за нещата, за които се тревожите – работните места, бизнеса, сигурността, миграцията и изменението на климата.

Европа принадлежи на всички нас и всички заедно трябва да вземем тези решения. Важно е да гласувате не само Вие, но и Вашето семейство, приятели, съседи и колеги. Когато всички гласуваме, всички печелим.

Подаване на Вашия глас

Въпреки че съществуват общи правила за изборите, някои аспекти могат да се различават в отделните държави, например дали е възможно да се гласува по пощата или от чужбина.

Постепенно ще станат известни конкретните подробности, например кои ще бъдат кандидатите и къде се намира Вашата местна избирателна секция. За актуална информация направете справка с Вашата национална избирателна комисия.

Ако живеете в друга държава от ЕС, следва да можете да гласувате за член на ЕП в тази държава, който да Ви представлява. Ако Вашата страна на произход позволява да се гласува от чужбина, можете да решите вместо за кандидатите в чужбина да гласувате за тези в собствената Ви страна. За да научите дали съществува такава възможност, проверете в посолството на Вашата страна. Разбира се, можете да гласувате само веднъж. Гласувате или във Вашата страна на произход, или в страната, където живеете сега, но не в двете.


„Гласуването за ЕП - важно за всички възрасти“

Първите срещи тема „Гласуването за ЕП - важно за всички възрасти“ с участието на пенсионери и възрастни хора се проведоха в края на м. март в с. Силен, община Стамболово и в гр. Хасково.

На 12.04. в гр. Любимец, в Читалище "Братолюбие" се проведе третата информационна среща на Европа Директно Хасково с хора от третата възраст.

На срещата в Любимец проф. Румен Вълчев представи Европейския парламент като институция, неговите задачи и смисъла от това да изберем евродепутати.

Участниците в срещата дискутираха оживено по темата за ползите за България от принадлежността ни към ЕС и отговорността на всяка една държава - член за нейното развитие и добруването на нейните граждани.

Проф. Вълчев и Европа директно- Хасково получиха покана за нови срещи от активните и инициативни хора от читалище "Братолюбие".

Операция „Умения“ по ОПРЧР ще дава възможност за специфични обучения според собствените програми на фирмите

Краен срок: 03.05.2019 г. 17:30 ч.

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица, посредством предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Операция „Умения“ ще даде възможност в един работодателски проект едновременно да бъдат комбинирани професионална квалификация, ключови умения и специфични обучения. Чрез нея се стремим да подпомогнем българския бизнес, каза заместник-министър Русинова. Тя припомни, че схема „Младежка заетост“ по ОПРЧР е постоянно отворена чрез Бюрата по труда за кандидатстване от работодателите. Чрез нея над 15 000 младежи са намерили работа, като 60 процента от тях са останали да работят при същия работодател.

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика ще работи в посока връщането на образованите млади хора в България. За това ще се разчита на обединените усилия между МТСП, работодателските организации и местните власти. Усилията се насочват към това да се решат проблемите на бизнеса с нарастващия глад за кадри, обясни заместник-министър Русинова.

Статистиката сочи, че около 30 000 български младежи учат в Европа. Най-голям процент от тях са в Германия, Холандия и Великобритания. За привличане на потенциала им, МТСП предвижда организацията на трудови борси.

Тенденциите на пазара на труда през последните години са позитивни. Безработицата намалява и е под средното ниво за ЕС.

В България се отчита и тенденция за ръст на средната работната заплата с около 10% годишно, докато в сферата на информационните технологии ръстът е над 18%. Средната заплата в страната е около 1117 лв., но има сектори, в които възнагражденията са над 2000 лв., посочи заместник-министърът.

Вижте целия текст...


Обучение за участие в национална симулация на заседание на Европейския парламент


На 13.10.2018 г. в офиса на Европа Директно – Хасково се проведе обучение на учениците от училищата в Хасково, които се подготвят за националната симулация на заседание на Европейски парламент. На симулацията е предвидено да се разработи бюджет на Европейския парламент, което изисква определено ниво на компетентност. Проф. Румен Вълчев представи пред участниците в обучението разнообразна информация за неговата работа, за нормативните документи, регламентиращи този процес, както и процедурите на неговото разработване и утвърждаване.


Вижте целия текст...

Презентационна среща „Образовани в Европа, инвестирали в Хасково“

На 21.09.2018 в Младежки дом – Хасково се проведе презентационна среща „Образовани в Европа, инвестирали в Хасково“.

Проявата бе организирана от Европа Директно – Хасково и в нея се включиха ученици от няколко хасковски училища. Осем млади изследователи бяха проучили живота на осем бележити хасковлии, които са завършили своето образование в Европа, но са се завърнали в България, за да дадат своя принос за изграждане на младата си родина.

Презентации и реферати изготвиха Берна, която говори за Аспарух Лешников – Ари, Моника – за Недялка Симеонова, Виктория – за проф. д-р Асен Златаров, Мая – за Георги Кожухаров, Пламена – за проф. Стефан Димитров, Десислава – за д-р Страшимир Дочков, Благовеста – за д-р Върбан Герджиков, Ралица – за д-р Александър Милушев. Материалите бяха разработени с подкрепата на специалисти от Регионалния исторически музей – Хасково.

Проявата откри и закри координаторът на Информационен център Европа директно – Хасково – Красимира Дамянова, а младите хора сами водеха презентациите и представянето на интересните материали.

Вижте целия текст...


С европейско образование и български дух

По инициатива на Информационен център „Европа Директно – Хасково” на 06.09.2018 г. във фоайето на Регионалния исторически музей – Хасково бе открита подготвена съвместно с музея фотоизложба, която показва по-известните хасковлии, завършили образованието си в европейски университети в края на 19 и началото на 20 век. Изложбата бе официално открита от Пенко Добрев, директор на РИМ, и Красимира Дамянова, координатор на ИЦ „Европа Директно – Хасково”.

Експозицията бе част от празничната програма за Деня на Хасково. Тя представя първото поколение хасковлии, завършили в Европа и завърнали се в свободна България. Това са дипломатът Георги Кожухаров, Асен Златаров, Аспарух Лешников – Ари, Недялка Симеонова, д-р Александър Милушев, д-р Страшимир Дочков, д-р Върбан Герджиков и проф. д-р Стефан Димитров.

На откриването присъстваха граждани, гости на града и младежи, които съвместно с музейните работници са изследвали бележитите хасковлии. Резултатите от съвместния труд ще бъде представен на 21 септември в Младежкия дом, където младите хора ще представят своите доклади и реферати.

Вижте целия текст...

Европейската политика в областта на мигрантите и бежанската криза

На 20 юли в с. Войводово Информационен център „Европа Директно – Хасково” проведе информационна среща с граждани в местното читалище. Темата на срещата бе „Представяне на европейската политика в областта на мигрантите и бежанската криза”. Лектор на информационната среща бе проф. Румен Вълчев, който представи най-актуалната информация по темата. Последваха въпроси, обмен на мнения и оживена дискусия.


„В каква Европа искат да живеят младите хора?“

В периода 21–22 юни 2018 „Европа Директно – Хасково“ организира поредица от дискусионни срещи с младежи от област Хасково за бъдещето на ЕС „В каква Европа искат да живеят младите хора?“

Участваха младежи от гимназиален етап от 3 училища от област Хасково – от ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“, Хасково, СУ „Св. Кл. Охридски“, Стамболово, и ПГССИ „Христо Ботев“, Свиленград.

В дискусионните срещи бяха обсъдени темите, свързани с ЕС, които вълнуват младите хора: трудова реализация, живот в ЕС, програми за образование и младежката активност, имиграция, развитие на селското стопанство, транспорта и технологиите, дигиталното бъдеще на ЕС. Бяха представени възможности, които предоставя Европейският корпус за солидарност.

Вижте целия текст...


Инициативи на ИЦ „Европа Директно – Хасково“,
отбелязващи 9 май, Деня на Европа

Европейска нощ на музеите

Европейската нощ на музеите е организирана за първи път през 2005 г. във Франция и само за няколко години тя се разпространи успешно из цяла Европа.

По своя формат Европейската нощ на музеите е широко отворена програма, при това към възможно най-широк кръг от хора, които имат възможност не само да се докоснат до експонатите и творбите, които музеите и галериите показват, но и до техните послания.

Регионалният исторически музей в Хасково вече няколко поредни години се включва в инициативата. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ се възползва от събитието и направи щанд за разпространение на материали, представящи ЕС, Европа, нейните граждани, техните права и европейската нормативна уредба. Щандът бе посетен от различни хора, които се интересуваха от европейските процеси, нормативна уредба и решенията на европейските институции. Малките посетители бяха особено приятно изненадани от детските книжки, които те разглеждаха с интерес.

Вижте целия текст...

„Открий европейското съкровище”

Част от програмата на „Европа Директно – Хасково“ за отбелязване на Деня на Европа бе играта „Открий европейското съкровище”, която се проведе на 11 май с участието на три отбора хасковски ученици. Играта е посветена не само на 9 май, а и на Европейската година на културното наследство.

Всички отбори стартираха от Младежкия център, като всеки отбор имаше маршрут, през кoйто трябваше да премине. Във всеки маршрут се включиха по 6 обекта, които са част от хасковския принос към европейското културно наследство. Това са монументът на Света Богородица, Регионалният исторически музей, паметниците на Аспарух Лешников, Асен Златаров, Недялка Симеонова и Васил Левски.

На всеки обект състезателите бяха посрещани от доброволци, които задаваха въпроси, свързани с конкретното място и Европейския съюз.

Участваха отбори от: ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“, ПГТ „Ал. Паскалев“ и сборен отбор на младежки център. Съдии бяха доброволци от Младежки център.

Играта премина интензивно, оспорвано и класираните на 1, 2 и 3 място получиха като подарък грамоти и торти с европейски символи.

Вижте целия текст...

Жива карта на ЕС, хвърчила и балони за Деня на Европа в Хасково

Част от инициативите, включени в седмицата „Европейски калейдоскоп“, с която „Европа Директно – Хасково“ отбеляза Деня на Европа, бе изработването и пускането на хвърчила от деца от началните класове.

Хвърчилата бяха изработени в часовете по изобразително изкуство от децата под ръководството на техните учители.

Хвърчила полетяха в 2 хасковски училища – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и НУ „Г. С. Раковски“, както и в ОУ „Христо Ботев“ – село Войводово. Изработвайки хвърчилата, децата изобразиха своите желания и мечти за мир, партньорство и чиста природа, а пускането им се превърна в истинско забавление за ученици, учители и гости.

Децата участваха и в играта „Жива карта на ЕС” в двора на училището. Всеки ученик получаваше име на държава, откриваше я на начертаната карта и заставаше там. Други деца развяваха знаменца на Европейския съюз.

28 сини и 12 жълти балона пък полетяха в 12 часа в небето над Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев” – училище посланик на Европейския парламент за Хасковска област.

Вижте целия текст...

Съвместни инициативи на „Европа Директно – Хасково“ с хасковските читалища

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Тракийското дружество „Георги Сапунаров” и читалище „Тракия 2008” отбелязаха Деня на Европа с музикално пътешествие из различните европейски страни.

Председателят на дружеството – Кирил Сарджев, откри инициативата, като припомни исторически факти, свързани с Деня на Европа – празник на мира и обединението. Венета Стратиева поднесе интересни подробности за културните традиции на Стария континент, за градове и сцени със световна слава и достойното място, което заемат плеяда български изпълнители на световната музикална карта. Символичната разходка бе илюстрирана с валсове на Щраус, оперни арии, френски шансони, сиртаки и популярни български песни с посланието, че музиката обединява европейските народи. Публиката аплодира изпълненията на китара на Димчо Колев.

„Музикално пътешествие в Европа” премина на фона на две импровизирани изложби: 1) картички на европейски фестивални градове от личната колекция на диригентката на Тракийския хор Стефка Младенова и 2) програми на оперни спектакли и концерти от различни страни. След това всеки участник в инициативата прочете интересни мисли за музиката на именити писатели, поети и композитори за най-емоционалното изкуство, което по думите на Шопен няма отечество, защото отечество му е цялата вселена.

От името на Информационния център „Европа Директно – Хасково” Иванка Душкова поздрави присъстващите с празника на Европа и им благодари за активното участие.

Със съдействието на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ Денят на Европа, 9 май, бе отбелязан и в хасковското читалище „Зора“. Тържеството започна със слово на г-жа Янка Гочева, председател на пенсионерски клуб „Райна Княгиня“ към читалището, в което тя припомни символите на ЕС, тяхното значение и историята им, а също така и мястото и принадлежността на България към обединена Европа.

След ставане на крака и изпълнение на българския химн от всички присъстващи, празникът продължи с песни, хора и дегустация на приготвените от членовете на пенсионерския клуб масленица, зелник, родопски клин, тутманик, баница с ориз, тракийска баница, тракийска саралия и други ястия, които са характерни за региона и едновременно с това са част от европейската кулинарна култура.

И читалищните дейци на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, с подкрепата на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ отбелязаха Деня на Европа като пяха различни песни и се забавляваха, разказаха свои преживявания при посещенията си в различни европейски страни.

Вижте целия текст...

Децата от Стамболово отбелязаха със свои инициативи Деня на Европа

Деца и служители на администрацията в община Стамболово рисуваха знамената на държавите членки на ЕС. Идеята бе на кмета Мухлис Сербест по повод Деня на Европа – 9 май, като той също се включи с тебешир в ръка. Децата от 5 и 6 клас при госпожа Петя Стоева истински се забавляваха. Те нарисуваха на асфалта голямо европейско знаме със сърце в средата и изписаха "България". След цветните рисунки с европейски знамена се проведе викторина за познанията им за Европейския съюз. Учениците показаха отлични знания и си заслужиха почерпка със сладолед.

Вижте целия текст...

Еврокомисарят Мария Габриел оборудва модерен IT кабинет в Хасково

Материал на Haskovo.net

Българският еврокомисар Мария Габриел ще осигури ново компютърно оборудване за Хасковската школа „Вале”. Това обеща самата тя при посещението си в града на 04.05.2018 г. „Отговорност е да съм тук. Децата от Школа „Вале” са част от мен, част от моята визия. Това са талантливите деца на Хасково, на България. Убедена съм, че талантът се нуждае от подкрепа, затова ще им осигуря нови компютри и нови компютърни конфигурации. За да усещат, че няма граници за тяхното творчество”, каза Мария Габриел. Тя беше в Хасково за връчването на наградите на призьорите от 9-тия Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“. Мария Габриел е патрон на конкурса за пета поредна година.

Еврокомисарят по цифрова икономика и общество беше посрещната от кмета на Хасково Добри Беливанов на входа на читалище „Заря“, където е подредена изложба на изпратените за конкурса рисунки.

В категорията рисунки са получени около 800 работи, колажите са 600, 400 са участниците от чужбина, сред които има от Украйна, Черна гора и Шри Ланка.

Организатори на престижния традиционен конкурс в Хасково са Компютърна школа „Вале“ към Читалище „Заря“ с ръководител Людмила Стайкова, с подкрепата на фондация „Еврика“, и през тази година с участието на община Хасково. Златен, сребърен и бронзов медал и поощрителни награди са присъдени във всяка от състезателните и възрастовите категории. Носителите им са определени от жури в състав: Боряна Кадмонова и Григор Цанков от Фондация „Еврика“ и от страна на читалище „Заря“ – секретарят на средището Александър Милушев.

Освен това двама от участниците получиха специалните награди на Мария Габриел – посещение в Брюксел в рамките на седмицата, посветена на кодирането, която ще се проведе през октомври.

За доброто настроение на всички се погрижиха възпитаниците на секциите по пиано и цигулка в Музикална школа „Манол Иванов“ при читалище „Заря“ с преподаватели Красимира Генева и Елка Софтова.

Вижте целия текст...


Мобилното приложение SmartBirds събира всичко за птиците в България

SmartBirds сближава дивите птици и хората

Мобилното приложение SmartBirds на Българско дружество за защита на птиците вече е от полза и за ловците

SmartBirds - популярното мобилно приложение на Българското дружество за защитата на птиците (БДЗП) беше основно обновено и с добавени функционалности. То може да бъде изтеглено безплатно от Google Play и използвано от всяко мобилно устройство, смартфон или таблет, работещо с операционната система Android.

Какво е SmartBirds? „Наричаме го електронен бележник, определител на гнездящите птици в България и още помагало за ловеца. Опитахме се да съберем в едно приложение всичко, което хората търсят, за да опознаят по-добре птиците в България, а сега вече ще помага и за спазването на ловното ни законодателство.“ – споделя Светослав Спасов от БДЗП.

„Приложението е достъпно на български и на английски език, за да може да се ползва и от англоговорящи, посещаващи страната и интересуващи се от нашето птиче богатство“ – допълва Мариана Вълчева.

SmartBirds съдържа допълнителна информация за 55 вида птици, които са разрешени за лов, или видове с регулирано ползване, но също така и защитени видове птици, които са сходни по външен вид с някои ловни видове и често стават неволна жертва на ловците. Всеки от тях е представен с кратко описание с акцент на ключовите за определянето му белези. Това описание ще позволява бързо определяне на вида, дали е разрешен за лов, или не и ако е разрешен, какви са нормите и сроковете за ловуването му.

Изтегляйки SmartBirds от Google Play потребителят се сдобива с онлайн определител на гнездящите птици в страната, който може да използва навсякъде и по всяко време, като дори не е необходимо наличието на мобилна връзка, за да го ползва пълноценно. За разлика от дебелите определители, отпечатани на хартия, този не тежи допълнително в багажа, когато ползващият го е навън сред природата.

SmartBirds е и електронен дневник, в който може да се съхраняват наблюденията, които след това може да се споделят с приятели чрез електронна поща и социалните мрежи. За да бъде по-лесно и удобно ползването му, електронният дневник е с автоматично въвеждане на данни за наблюдаващия, дата и час, както и точно определяне на GPS координатите на наблюдателя.

SmartBirds ще сближи любителите на птиците с 269 вида, които гнездят у нас. Потребителят ще може да ги разпознава по-лесно, благодарение на снимките на птиците, картите на разпространението им, както и подробна информация как изглеждат, с какво се хранят и местата, които предпочитат. Но още по-важно е, че дава информация, къде могат да бъдат наблюдавани.

SmartBirds съдържа и по-специфична информация за тези, които искат да научат повече за видовете, като природозащитен статус на вида, периодите на миграция, информация за размножаването им и не на последно място - заплахите, които ги грозят.

Приложението дава и подробна информация за зоните от екологичната мрежа Натура 2000, обявени за опазване на птиците. GPS позиционирането позволява и да се провери местоположението на потребителя спрямо близките Натура зони и да разгледа на Google карта границите на всяка от тях.

Припомняме, че SmartBirds бе номинирано от World Summit Award Mobile за най-добро приложение в световен мащаб в категорията Околна среда за 2014 г. и определено от технологичното списание HiComm като едно от най-интересните мобилни приложения у нас.

SmartBirds e мобилно приложение, което беше актуализирано благодарение на проект „ПрироДА: изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници" към програма LIFE на ЕС и изпълняван от Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета“.

Източник: Българско дружество за защита на птиците.

Вижте целия текст...


Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 г.

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 проведе информационните дни по Втората покана за набиране на проектни предложения, които се проведоха през месец февруари на територията на Република България и на Република Турция.

По време на събитията бяха представени темите:

 • Общи правила за кандидатстване по Втората покана;
 • Попълване на формулярa и електронно кандидатстване;
 • Определяне на дейностите и структуриране на бюджета на партньорите;
 • Оценка на проектното предложение.

Интерактивно онлайн упражнение, което представи на участниците регистрацията и подаването на проект чрез електронната система за кандидатстване
https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add.


Трета поредна съвместна инициатива посветена на ЕС

Читалище “Тракия- 2008 “ и Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково подредиха изложба под наслова „Опознай Европа”. Поводът бе предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Подкрепа за организирането оказва Информационен център „Европа Директно“-Хасково.

На изложбата бяха показани: географски карти, албуми, дипляни, пощенски картички, пътеводители и символи на европейски столици и градове, сувенири. Те бяха предоставени от личните колекции на членове на тракийската организация, пътували из Европа.

За посетителите домакините на изложбата бяха подбрани и любопитни факти за Европа:

 • кое е най-старото национално знаме,
 • кои са градовете с най-дълго и най-кратко име,
 • в кои държави са изградени първото метро и първата велоалея,
 • къде в Европа се продава най-много шоколад.

Информационният център „Европа Директно“-Хасково предостави за изложбата разнообразни информационни материали за службите на ЕС за съдействие, за правата ни като граждани на Европа, за Европейският парламент, който е гласът на гражданите в ЕС. Всеки, който желае, може да получи от тези брошури.

Изложбата бе открита от Кирил Сарджев, председател на Тракийското дружество, който определи изложбата като „малка емоционална кошничка“ и Иванка Душкова, представител на ИЦ „Европа Директно Хасково, която представи официалните информационни източници представящи структурите на ЕС, правата на гражданите и възможностите, които ни представя членството ни в ЕС.

На срещата присъстваха граждани и медии, които отразиха събитието.

Вижте целия текст...

Известни са новите участници в Програмата за училища посланици на ЕП

Общо 30 нови училища от цялата страната ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред.

На 29 септември 2017 г. изтече определеният срок за кандидатстване за учебните заведения, желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП. Кампанията предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 140 училища от всички области в България. След обстоен преглед на постъпилите заявки жури, съставено от представители на Информационното бюро на ЕП в България, избра тридесет учебни заведения. Сред тях има представители на профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии. В тазгодишния конкурс най-голямото населено място, от което е избрано училище посланик, е София, а най-малкото – гр. Девин.

Пълен списък с избраните училища можете да намерите в края на тази публикация.

Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. Програмата е с дългосрочен хоризонт, като през всяка следващата учебна година ще добавя към мрежата си нови учебни заведения.

Тазгодишното издание на Програмата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец ноември. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. В началото на 2018 г. ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнение заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Програмата за училища посланици на ЕП ще продължи и през следващата 2018/2019 учебна година, като в този период броят на участващите учебни заведения ще се увеличи общо на 90.

На картата на България са отбелязани 30-те училища, които се включват в Програмата за посланици на ЕП през 2017/2018 година

Пълен списък на 30-те нови училища, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година (подредени по област):

 • Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Благоевград;
 • Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев;
 • Профилирана гимназия с преподаване на английски ези „Гео Милев“, Бургас;
 • СУ „Христо Ботев“, Карнобат;
 • Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, Варна;
 • Професионална гимназия по туризъм „Доктор Васил Берон“, Велико Търново;
 • СУ „Николай Катранов“, Свищов;
 • Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, Враца;
 • Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“, Габрово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, Добрич;
 • СУ „Петко Рачов Славейков“, Добрич;
 • СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали;
 • СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница;
 • Профилирана природо-математическа гимназия, Ловеч;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“, Монтана;
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград;
 • Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, Пазарджик;
 • Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, Радомир;
 • Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен;
 • Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, Пловдив;
 • Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, Исперих;
 • Природо-математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе;
 • Езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра;
 • Средно училище „Христо Ботев“, Девин;
 • 32 средно училище с изучване на чужди езици „Св. Климент Охридски“, София;
 • СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък;
 • Първо средно училище „Св. Седмочисленици“, Търговище;
 • Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“, Хасково;
 • Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, Шумен;
 • Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, Ямбол.

Вижте целия текст...


Представяне на материали за ЕС на Празника на град Кърджали

По случай празника на Община Кърджали ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с подкрепата на ОИЦ – Кърджали организира щанд с материали, представящи основни теми, свързани с ЕС и с неговите институции. Инициативата се проведе на 20 октомври пред сградата на ОИЦ Кърджали. По този начин се достигна до различните социални групи, а не само до проявяващите активен интерес граждани. На щанда бяха привличани хора с различни професии и на различна възраст. Обясняваха се възможностите, които се предоставят от ЕС, и как могат конкретно да се възползват от тях. Интерес бе проявен към различни материалите в зависимост от личните интереси на конкретния човек.


Вижте целия текст...

Представяне на програма „Творческа Европа“ пред представителите на културата в гр. Хасково

Община Хасково и „Европа Директно – Хасково“ организираха представяне на програма „Творческа Европа“ в зала „Хасково“. В срещата се включиха представителите на читалищата, НПО сектора и културните формации в града. Лектор беше Весела Кондакова от офис „Култура“ – София.

Представени бяха направленията:

 • Европейско сътрудничество;
 • Платформи;
 • Мрежи;
 • Литературни преводи;
 • Други дейности: награди, Европейска столица на културата, Знак за европейско наследство

и 2018 – Европейска година на културното наследство.

Всички, които проявяват интерес към програмата, могат да се обърнат за консултации към Бюро „Творческа Европа” – България, офис “Култура” – www.creativeeurope.bg или на facebook.com/CreativeEurope.Bg – Весела Кондакова, vesela_ko@mc.government.bg, 02/9400 915; 0884 799 759.

Вижте целия текст...

Посещение на немски общественици на външната граница на ЕС

С група от 23 немски граждани, включваща общественици и колеги от „Европа Директно – Щутгарт“, посетихме Граничен пункт Капитан Андреево. Визитата на германската група бе по повод 10 години членство на България в ЕС. По време на учебното си пътуване в България те се срещаха с различни институции и посетиха различни културни забележителности. На ГККП Капитан Андреево се проведе среща с началника на гранична полиция, със специалисти от пункта и с екип на Frontex. Интересът на германските гости към опазването на външните граници на ЕС бе голям. Те имаха възможността да получат директна информация от техен сънародник, част от екипа на Frontex, присъстваха и на правенето на граничните проверки на различните МПС. Гостите изразиха задоволството си от видяното.

Вижте целия текст...

Ползите за България и Румъния от членството в ЕС са далеч отвъд числата

„Членството в ЕС без съмнение носи най-вече ползи както за България, така и за Румъния. За да бъдат по-силни, двете страни трябва да бъдат заедно и единни.“ Около това се обединиха български и румънски евродепутати и експерти на трансграничния форум „10 години членство в ЕС: бъдеще и перспективи“, който се проведе на 20 октомври в Русе.

В събитието, организирано от Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, взеха участие членовете на Европейския парламент Андрей Новаков (ЕНП, България), Георги Пирински (С&Д, България), Мария Грапини (С&Д, Румъния) и Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) и експерти от двете държави. По време на дискусията те направиха равносметка на членството на България и Румъния в Европейския съюз, като съпоставиха минали и настоящи постижения и беше очертан пътят напред.

„Ползите за България и Румъния от членството в ЕС са далеч отвъд числата“, заяви Андрей Новаков (ЕНП, България) и даде за пример програми като „Еразъм+“. Според него приоритет в следващите години трябва да е увеличението до 100% на финансирането за международни транспортни коридори, които ще предоставят нови възможности за мобилност и работа.

Георги Пирински (С&Д, България) призова за възобновяване на връзките между България и Румъния, като спомена общите успехи на двете държави – двоен спад в безработицата, придружен с двойно нарастване на БВП на България и Румъния до съответно 48 млрд. и 200 млрд. евро. Мария Грапини (С&Д, Румъния) подкрепи възгледите на г-н Пирински, като подчерта, че „никога не може да си силен сам“ и призова за пълно сътрудничество между двете държави.

Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) изказа мнение, че България и Румъния не си сътрудничат достатъчно и има нужда от повече общи проекти, които да сплотят двете държави. Той посочи, че е необходима формула, която да подобри съдебните системи на двете държави и да ги направи достойни кандидати за Шенген.

В събитието активно участие взеха представители на местните власти и неправителствени организации, студенти и граждани от България и Румъния, както и журналисти от Русе и региона. С участниците във форума те обсъдиха теми като бъдещето на кохезионната политика, мониторингa над правосъдните системи на двете страни, пътя им към еврозоната.

Вижте целия текст...

Тинейджърите искат нормално общуване и да бъдат ценени от противоположния пол

Красимира Славова – www.haskovo.net

И момичетата, и момчетата в тийнейджърска възраст искат едно и също от противоположния пол – добро отношение и да бъдат ценени. Това са част от изводите, които отчетоха от Сдружение „Шанс и закрила“ в края на проекта „Ателие за толерантни и равнопоставени отношения“.

Разработката на неправителствената организация е обхванала 130 тийнейджъри в шест хасковски гимназии и отделни ученически групи от други градове в областта.

Една от най-интересните инициативи по време на двугодишния проект са кутиите в училищата, в които са събирани дописаните изречения „какво искат момичетата от момчетата… “ и „какво искат момчетата от момичетата… “. Допитването е по идея на един от 20-те младежки лидери, обучени да подкрепят връстниците си в разпознаването кога една романтична връзка се превръща в злоупотреба.

Събраните отговори в своеобразната анкета на момчетата показват, че те искат от момичетата да се държат като дами, да са мили и фини, харесва им още, когато избраницата от срещуположния пол има чувство за хумор. Момчетата посочват обаче, че не харесват момичета, които прекаляват с алкохола, нито пък такива, които говорят с пълна уста и не обръщат внимание на външния си вид.

Момичетата от своя страна казват, че харесват момчета, които умеят да им правят комплименти, прилично подстриганите, забавните и тези, които не псуват. Има и отговори, в които се посочва, че мускулите при момчетата са предпочитани. Тийнейджърките обаче посочват, че не биха избрали за партньор връстник, който смята, че всяко нещо се оправя с бой, и знаят за тях, че са с момичетата само заради секса.

Темата за насилието в юношеска възраст е малко изследвана в Европа, така че опитът на хасковското НПО в тази посока е ценен. Председателят на „Шанс и закрила“ Малина Славова посочи, че всъщност насилието между партньорите в интимни отношения сред юношите не е никак изолиран фактор. Тя цитира проучване в Испания по темата, при което данните са доста показателни. Над 50 % от анкетираните юноши са посочили, че са били жертва на насилие във връзката си, като около 20 % са отговорили, че то е било сексуално.

Вижте целия текст...


Участие на „Европа Директно – Хасково“ в Дните на Хасково, провеждани в седмицата от 4 до 10 септември

1. Документална изложба „60 години от Римските договори“

Част от Програмата за празниците на град Хасково бе пътуващата документална изложба „60 години от Римските договори“. Изложбата бе подредена в зала „Родолюбие“ на РИМ – Хасково, а официалното й откриване бе на 4-ти септември. Изложбата е съвместна инициатива на Информационния център „Европа Директно – Хасково“ и РИМ – Хасково. На откриването присъства кметът на общината г-н Добри Беливанов и представители на различни публични институции, организации и граждани. Изложбата бе открита от директора на музея Пенко Добрев, който заяви, че бъдещето на Европа е в нейното обединение. Красимира Дамянова, координатор на „Европа Директно – Хасково“, припомни, че Европейският съюз е най-големият мирен проект в света.

Документалната изложба „60 години от Римските договори“ включва 14 пана и разказва за създаването на ЕС и историята на развитие на общността на стария континент.

Придобили печален опит от Втората световна война, европейските държави от западната част решават да се обединят икономически и социално, за да няма повече поводи за войни. Така на 25 март 1957 г. в Рим са подписани първите два договора. Те са парафирани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия. Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Изложбата бе представена в музея в Хасково в рамките на една седмица, след което отпътува за град Пловдив.

Вижте целия текст...

2. Информационен център „Европа Директно – Хасково“ се представи със свой щанд на Бизнес форума на община Хасково

По повод Дните на град Хасково на 7 септември в зала „Хасково”, Община Хасково проведе Бизнес-форум. На форума присъстваха повече от 20 чуждестранни гости на общината, представители на европейските държави Гърция, Италия, Португалия, Германия, Швеция и др. На инициативата присъстваха и представителите на „Европа Директно – Флоренция“. Чуждестранните гости се включиха и в изпълнявания от общината проект „Независимост и толерантност в ЕС”. На форума се дискутираха икономически проблеми и тенденции в развитието на икономиката на ЕС, цитираха се добри европейски практики и възможности за финансиране на МСП. Обсъждаха се също така теми, свързани с образованието, стажа, безработицата и следването в чужбина.

Информационен център „Европа Директно – Хасково“ разпространи сред участниците във форума информационни материали за ЕС.

Вижте целия текст...

3. Младежко ателие

„Европа Директно – Хасково“ се включи в Дните на Хасково и чрез участие в провеждането на младежко ателие с насоченост бъдещето на младите хора в ЕС и солидарността между европейците.

Младежкото ателие, което се проведе на 09.09.2017 г. и в което участваха млади хора от България, Франция, Румъния и Австрия, бе интерактивно, с творчески и активни дейности. Екипът на „ЕД – Хасково“ подготви уъркшопа и го проведе съвместно с колегите от участващите държави.

Вижте целия текст...

4. Солидарността по време на криза, конференция-дебат

На същата дата, 09.09. 2017 г., „Европа Директно – Хасково“ се включи и в конференция-дебат в Хасково за солидарността по време на криза, която се реализира по проект на Община Хасково по Програма Европа за гражданите.

На конференцията представихме възможностите за млади хора да участват солидарно в решаване на проблемите и кризите в Европа чрез Европейския корпус за солидарност. Представена бе и Програма „Европейска доброволческа служба”.

Вижте целия текст...


Ели Видева с голямата европейска награда за поезия

Хасковската поетеса Ели Видева получи голямата европейска награда за поезия от 21-ата международна писателска среща – фестивал “Поетични нощи” в старата столица на Румъния Куртиа де Арджеш. Тя се организира от международната академия “Ориент Окцидент”. Участваха 65 автори от 35 страни от целия свят. Програмата включваше литературни четения, рецитали, изложби и представяния на книги.

Ели Видева получи голямата европейска награда за поезия, призът за Америка отиде при Алтея Ромео-Марк, а голямата световна награда бе за Али Ал Хазми от Саудитска Арабия.

За европейската награда Ели Видева се пребори с другия номиниран автор – Фиона Темпълтън от Шотландия. Хасковската поетеса участва с 5 стихотворения, преведени на английски.

Членове на журито са авторитетни университетски преподаватели, както и членове на академия “Ориент Окцидент”. Тази година тя прие нов член – Джеймс Чери от Ню Йорк.

Автор: Тодор Кръшков

Източник: Haskovo.net

Сведохме глава пред подвига на Апостола

Хасковлии, представители на политически партии, институции, родолюбиви организации и други почетоха 180-тата годишнина от рождението на Васил Левски. Мнозина се стекоха да поднесат венци и цветя пред паметника на Апостола на свободата в градинката на училището, носещо името му.

По повод отбелязването на годишнината на иконата на българското освободително движение слово произнесе кметът на Хасково Добри Беливанов. Той припомни делата на Левски и трите му посещения в областния град в опит за създаване на революционен комитет.

По повод 180-тата годишнина в Хасково пристигна зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. „Днес ние прекланяме глави пред чистото и свято сърце, пред чистите ръце и достойнството, което имаше този велик българин. Нека да вземем примера, който ни даде великия Левски, нека той да ни обединява в името и само за доброто бъдеще на България“, заяви Петрова.

Стихотворението „Обесването на Васил Левски“ рецитира Калина Вълчева от Театралната школа към Младежки център. Песни за Апостола изпълниха Михаил и Теодора Евтимови.

На събитието присъстваха областният управител Станислав Дечев, двамата му заместници д-р Стефка Здравкова и Ангел Божинов, зам.-кметът Милена Трендафилова, депутатът Евгения Ангелова и други.

Автор: Анета Кутелова

Източник: Haskovo.net

Вижте целия текст...


На 31 май и 1 юни в Минерални бани, обл. Хасково, се проведе Детски етнофестивал, който бе посветен на 1 юни, Деня на детето. Във форума се състезаваха над 1500 деца на възраст от 5 до 18 години, представители на различни етнически групи от България, Молдова, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония и Индия.

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ бе включен в програмата и участва с щанд, представящ разнообразни информационни материали за ЕС. Участниците във фестивала имаха възможността да получат интересно разработени информационни материали за деца и младежи, засягащи различни европейски теми.

Вижте целия текст...

На 31 май 2017 г. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ гостува в ПЕГ „Д-р Иван Богоров” Димитровград, където се проведе среща с ученици от гимназията на тема „Бялата книга и бъдещето на Европа”. Срещата бе водена от нашия приятел – член на Младежки екип „Европа”, Мартин Петров. Събитието бе интерактивно, младежите работиха интензивно в малки групи и направиха симулация по петте сценария за развитието на ЕС. В последвалата дискусия Мартин представи, сравни и обобщи петте сценария за бъдещето на Европа.

Вижте целия текст...

На 30 май в Ивайловград Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с експерта от EURES Марияна Митева проведоха Информационна среща за представяне на възможностите за работа и реализация на пазарите на ЕС. На срещата присъстваха млади хора от СУ „Христо Ботев“, които бяха информирани за условията, предоставяни от EURES на желаещите да работят в чужбина, на работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина, и на търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Експертът Марияна Митева даде подробна информация за начините, чрез които могат да се търсят свободни работни места, къде и как трябва да се публикува професионалното CV от страна на кандидатите за работа. На участниците се предостави информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП, за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП, за ограниченията в свободното движение на работната сила, за възможностите за образование, професионално и езиково обучение в ЕС.

Марияна Митева и Иванка Душкова обясниха основните изисквания, които трябва да се познават при разработването на CV и мотивационно писмо.

Срещата завърши с дискусия.

Вижте целия текст...


Европейски ден на съседа

На 19.05.2017 г. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ съвместно с три читалища от града организира отбелязването на Европейския ден на съседа. Този ден се отбелязва в Хасково за първи път. Това е инициатива на Европейската комисия, която се развива от няколко години, като всеки град, градче или селце го празнува по своему. Европейският ден на съседа има за цел да благоприятства контактите и да развие социалните връзки, създавайки добра и приятна възможност да срещнете Вашите съседи и да създадете и развиете приятелски отношения в открита среда.

В НЧ „Тракия 2008“ приветствие поднесоха Кирил Сарджев – Председател на Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ – Хасково, и Иванка Душкова – Председател на „Съюз за възстановяване и развитие“, приемаща организация на „Европа Директно – Хасково“. След приветствията присъстващите гледаха телевизионния филм „Договорът от Рим: 60-годишнина“, а след официалната част имаше много песни, стихотворения, пословици и поговорки за съседите, смях и забавления. Инициативата завърши със споделянето на съседска софра.

В НЧ „Проф. Д-р Асен Златаров” се събраха хора от квартала, пред които също бе представен филмът „Договорът от Рим: 60-годишнина“, а след това, като на празник последваха песни, разкази за доброто съседство и споделена софра. В НЧ „Зора” се радваха на споделените вкусни съседски ястия, поговориха по темата и се повеселиха. На празник – като на празник!

Ето избрани моменти от празничния ден.

Вижте целия текст...

ИЦ „Европа Директно Хасково“ със свое представяне по време на Майските дни на културата в Ивайловград

Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с община Ивайловград организира представяне на центъра по време на Майските дни на културата от 09 до 20 май 2017 г.

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ се представи с щанд и прожекция на филма „Договорът от Рим: 60-годишнина“.

Представянето предшестваше театралната постановка „Фенове“ с участието на Христо Гърбов и Валентин Танев и бе организирано във фоайето на НЧ „Пробуда“. Изграденият щанд позволи на много ивайловградчани да се снабдят с различни материали за Европейския съюз и за неговите основни структури и инициативи.

Събития на ИЦ „Европа Директно Хасково“ за 9 май

На 9 май Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с НЧ „Тракия“ откри изложбата „Опознай Европа“, която е посветена на Деня на Европа и представя Европейския съюз, неговите институции и нормативна уредба.

Изложените материали представят правата ни в ЕС, Бялата книга, карти на ЕС, информация за европейските институции, за младите хора в ЕС, за възможностите на програма Еразъм+ и др.

Посетителите разглеждаха информационните материали с интерес, задаваха въпроси и коментираха изборите във Франция и променената ситуация в ЕС след Брекзит.

„Европа Директно – Хасково“ отбеляза Деня на Европа съвместно с ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково. На 9 май се включихме в Деня на отворените врати на гимназията с информация и консултации по европейски теми с ученици, учители и родители.

На 10 май с ученици от 10 и 11 клас проведохме среща дискусия по темите: 10-годишното членство на България в ЕС, 60 години от Римския договор, Бялата книга и бъдещето на ЕС. Щастливи сме от сътрудничеството с ГПЧЕ, предстоят ни нови интересни съвместни инициативи.

Добрите резултати ни дават основание да продължим партньорството на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с ГПЧЕ защото младите хора са онзи важен за нашето общество ветропоказател, който трябва непрекъснато да следим и да отчитаме техните коментари и предложения.

Вижте целия текст...


Нашите потребителски права като европейски граждани

На 11 и 12 април 2017 г. „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Европейския потребителски център – София проведе обучение на млади хора от Хасково и Кърджали за техните потребителски права като европейски граждани. В събитието участваха повече от 40 младежи от Хасково и Кърджали.

В град Кърджали срещата се проведе в Обединен детски комплекс към Община Кърджали и в нея взеха участие младежи от Младежкия парламент и клубовете към комплекса.

В град Хасково срещата бе в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ и в нея участваха младежи от Клуба по предприемачество и от други клубове на училището.

Обучението бе интерактивно и включваше представяне на основна информация по темата, отворена дискусия по актуални въпроси и представяне на новата програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

Акценти в представянето на потребителските права бяха постигнатото в България за 10 години членство в ЕК и бъдещето на защитата на потребителските права в Обединена Европа.

С голям интерес сред младите хора преминаха дискусиите, свързани с правата на гражданите в дигиталното общество.

Вижте целия текст...

Демократичната култура в действие – демократични компетенции в дигиталната ера

На 04.04.2017 г. в Младежки център – Хасково със съдействието на „Европа Директно – Хасково“ бяха проведени 2 фокус-групи – с учители и младежи. Тема на фокус-групите бе: Демократичната култура в действие – демократични компетенции в дигиталната ера.

Инициативата е на Съвета на Европа и Европейската комисия. Осъществява се в седем страни. Във всяка страна се организират фокус-групи с учители и младежи. Идеята е да се изследва как да се промотират ключовите демократични компетентности в социалните медии и могат ли социалните медии да се използват в учебния процес за развитие на тези компетентности. Водещ на фокус-групите бе проф. Румен Вълчев от Център „Отворено образоване“ – София.

Вижте целия текст...


Научете за какво се изразходват европейските пари в България и от какви източници се набират те

Колко средства инвестира ЕС в България, в какви области и откъде идват парите?

Европейското финансиране за България през 2015 г. е възлязло на 2,73 млрд. евро. От тези средства 1,42 млрд. евро (52%) са изразходвани за регионална политика, а други 1,11 млрд. евро (41%) са изразходвани за селско стопанство. България е една от малкото държави членки, които все още са получавалали финансиране по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ: през 2015 г. то се е равнявало на 25 млн. евро.

През 2015 г. България е внесла в бюджета на ЕС 424 млн. евро и е събрала от името на ЕС митнически и земеделски търговски такси в размер на 80 млн. евро, от които е запазила 25% под формата на административна такса.

Заплащането по „Хоризонт 2020“ става по-справедливо

Нови правила за заплащането на изследователите, които работят по проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020“ прие Европейската комисия. Часовата ставка предвижда за труда си те да получават минимум колкото за работа по проект с национално финансиране в своята страна. Предвидена е възможност и за годишен бонус до 8000 евро. Измененията в типовото споразумение за отпускане на средства по Програмата ще важат със задна дата от началното й през 2014 г. – тоест те ще важат за всички изпълняващи се в момента проекти, както и за бъдещите.

Целта на промяната е да направи заплащането по проектите по-справедливо за учените най-вече от Централна и Източна Европа. С нея изследователите от 13-те държави, присъединили се впоследствие към ЕС, ще получават по-високи възнаграждения, отколкото в момента, което ще ги стимулира да участват по-активно в Програмата. Това ще бъде и мярка в подкрепа на спиране на процеса на „изтичане на мозъци“ от Изток на Запад.

До момента заплащането по „Хоризонт 2020“ се формира на база основната заплата на университетските преподаватели и учените в съответната страна. В почти всички държави те получават и допълнителни средства като бонуси – например за оценка на проекти или за публикуване на статии. При досегашната система това заплащане не се отчита и в много държави от Източна Европа се оказва, че средствата за час работа по национален проект са повече от тези по европрограмата. А конкуренцията за европейските средства е в пъти по-голяма.

Според новото по-широко определение някои от бонусите, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат зачитани за част от основната им заплата – до размера, който биха получили при работа по проект с национално финансиране. Освен да повишат мотивацията за участие в конкурсите по програмата, измененията ще допринесат и за привличане на чуждестранни специалисти. Статистиката сочи, че в страни като Полша и Румъния, да не говорим за България, където месечните заплати са едва една трета от заплащането в Германия или Франция, учените получават повече за работа по проект от националния фонд за научни изследвания, отколкото за проект от много по-престижния Европейски съвет за научни изследвания.

Неравнопоставеността се получава при въвеждането на правилата по „Хоризонт 2020“, тъй като при нейния предшественик – 7. Рамкова програма за научни изследвания, заплатите се смятат на база на общoто брутно възнаграждение на учения. Напрежението по въпроса ескалира, когато румънски евродепутати изпращат остри писма до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. В едно от тях с автор Сорин Моиша се подчертава, че правилата засилват изтичането на мозъци и понижават важността на европрограмата. „Най-добрите учени трябва да получават възнаграждения, съответстващи на тези на колегите им в другите страни. Средствата по „Хоризонт 2020“ трябва да задържат елита от специалисти в Румъния, за да допринасят за развитието на икономиката, университетите и другите научни институции. Европа трябва да подкрепя това, а не да създава пречки“, категоричен е евродепутатът. В писмата се посочва, че румънски учени със спечелени проекти се отказват от тях или се опитват да се преместят на работа в институции в Западна Европа, за да получат достойно заплащане. За промяната лобират и министрите на Унгария, България, Чехия, Словакия, Словения, Естония и Латвия. Досега, за да излязат от конфузната ситуация, в някои от тези държави изкуствено са завишавали основното заплащане на учените, за да получат те по-добро възнаграждение по европрограмата.

Възможността за получаване на бонуси до 8000 евро годишно за работа по проект по „Хоризонт 2020“ е заложено в правилата на Програмата още при подготовката на нейния старт. Целта на мярката също е намаляване на неравенството между учените от Западна и Централна и Източна Европа. Това е и начин институциите с ниско заплащане да задържат талантливите си изследователи.Заради специалните условия за отпускане на средствата са ощетени най-вече тези, които имат нисък базов доход и допълнително заплащане по проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове. Най-негативен е ефектът в държавите, чиято проектна работа се финансира най-вече от кохезионните фондове. Това са тези, при които брутният вътрешен продукт на глава на населението е по-малък от 90 на сто от средния за ЕС. В това число попада и България. Според Еврокомисията най-силен негативен ефект от досегашните правила на „Хоризонт 2020“ има за учените в Румъния и Полша. С новите промени се дава нова дефиниция за допълнително заплащане, което тушира проблема.

Все още не са публикувани финансови данни колко средства ще бъдат необходими за повишаването на заплащането и как ще се отрази това на бюджета на „Хоризонт 2020“.

Вижте целия текст...

„Дискусия за бъдещето на Европейския съюз“

От 21 до 23 март във Велико Търново се проведе координационна среща на мрежата „Европа Директно“ под надслов: „Дискусия за бъдещето на Европейския съюз“. Бойко Благоев, ръководител екип „Комуникация, партньорства и мрежи“ откри дискусията. След това Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент за България, представи различните гледни точки в Европейския парламент за бъдещето на Европейския съюз и комуникационните инициативи на ЕПИО за 2017 година.

Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, представи Бялата книга на Европейската комисия и възможните бъдещи сценарии, което е от съществено значение за подобряване на информираността в страната и регистриране на конкретните мнения и предложения на гражданите по отношение бъдещето на ЕС.

Особено атрактивна бе презентацията на проф. д-р Ингрид Шикова, член на екип Европа, преподавател по Европейски политики в СУ „Св. Кл. Охридски“, която представи лекцията „Каква е Европа днес и къде се позиционира България в нея?“ по повод на 60 години от Римските договори и Бялата книга на Европейската комисия за бъдещето на Европейския съюз.

През следващите два дена се проведоха обучения за членовете на информационните центрове, посветени на ефективната комуникация.


Данни за Европейския съюз

Търсите лесен достъп до данни на ЕС? Желаете да използвате повторно данни за научно изследване, статия, приложение или нещо друго?

Намирате се на точното място. На портала за свободно достъпни данни на ЕС можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на Съюза.

Данните могат да бъдат използвани свободно и многократно, да бъдат свързвани и преразпределяни с търговска или нетърговска цел.

Данните за ЕС можете да намерите тук: http://data.europa.eu/euodp/bg/data/


На 15.12.2016 Европа Директно - Хасково организира публична дискусия на тема: „Имиграцията в Европа, предизвикателства и социално включване“. В дискусията взеха участие младежи от доброволчески клубове и работещи активно в неформалното образование, доброволци на Европа Директно - Хасково, представител на мрежа EURES, неправителствени организации, представители на Държавната агенция за бежанците, Заместник областният управител на Област Хасково – Валентин Ангелов, ръководителя на пресцентъра на Областна администрация – Нели Вълканова, Заместник кмета на Община Хасково – Милена Трендафилова и др.

Онлайн в дискусията се включи нашият колега от Европа Директно - София Борислав Мавров, който запозна присъстващите с европейските политики за бежанците. Присъстващите дискутираха актуални проблеми свързани с бежанците, с техните нагласи, ценности и възможности за интеграция. Обсъждаше се и ролята, която могат да играят НПО при решаване на част от повдигнатите проблеми, като бяха представени положителни практики в тази насока.

Любезни домакини на дискусионната среща бяха нашите партньори от Център за професионално образование и обучение. "Добреви".

Благодарим на всички участници за ефективната и полезна дискусия и до нови срещи!

Вижте целия текст...

Участие на „Европа Директно – Хасково“ в събитие с национален характер в Кърджали

На 29.10.2016 г. Информационен център „Европа Директно – Хасково“ взе участие в събитие с национален характер – Националния конкурс за детско творчество „Вълшебният свят на Родопите” – гр. Кърджали, организиран от Обединен детски комплекс Кърджали. В залите на ОДК Кърджали бе подредена голяма изложба, която бе посетена от над 200 деца, младежи, граждани на Кърджали и гости. „Европа Директно – Хасково“ подреди свой щанд с информационни материали, които предизвикаха интереса на посетителите и участниците в националния конкурс. Екипът на центъра раздаде материали на участниците и гостите и заедно с домакините планира следващо посещение в Кърджали с нови инициативи.

Вижте целия текст...


Кандидатстването за европейски стипендии и награди стартира днес

Кандидатстването за европейски стипендии и специални награди за зимния семестър на академичната 2016/2017 г. стартира от 28.11.2016 г. Стипендиите са осигурени по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Студентите могат да подават заявленията си онлайн на адрес http://eurostipendii.mon.bg до 15 януари 2017 г. Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Европейските стипендии за успех са в размер 120 лева на месец. За тях могат да кандидатстват студентите в редовна и задочна форма от държавните и частните висши училища, обучаващи се в приоритетните професионални направления, определени от Министерския съвет през март 2016 г.

Специалните награди са еднократни в размер на 200 лв. и за тях могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма от държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения на семестър.

През летния семестър на изминалата учебна 2015/2016 година стипендии за успех са получили общо 10 123 студенти. Средният успех на класираните е бил 5,42, а броят на стипендиантите с максимален успех (6,00) е 1 379.

Класираните студенти за втория вид специални стипендии е 3771, като средният им успех е отличен 5,63. 1245 студенти са с максимален бал 6,00.

Вижте целия текст...


Четири отбора във футболен турнир срещу расизма, „Веселите математици“ първи

Инициативата #FootballPeopleUnited беше организирана от Европа Директно – Хасково, Спортен клуб "Слънце"– Хасково, Младежки център – Хасково и с подкрепата на Община Хасково.

„Футболен празник, част от общоевропейската инициатива #FootballAction Weeks се проведе на 15.10.2016 г. с ученици от ПМГ „Боян Петканчин“ – Хасково, СУ „Св. П. Хилендарски“ – Хасково, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Караманци и СУ „Св. Климент Охридски“– с. Стамболово.

Съдийската бригада се състоеше от служители на Община Хасково. Доброволците от Младежки център Хасково съдействаха за организацията на турнира и спазването на принципите на толерантността.

Тимът на „Веселите математици” от ПМГ „Боян Петканчин” победиха на финала с 4:1 „Приятели” (СУ „Св. Климент Охридски” – Стамболово).

В малкия финал пък „Спортистите” (СУ „Паисий Хилендарски”) се наложиха над „Добрите” от ОУ „Христо Ботев” – Караманци.

Отборите бяха подкрепяни от красиви фенки, а доброволците също бяха на ниво

Така Хасково се включва в седмицата на FARE network #FootballPeopleUnited.


Вижте целия текст...

Годишна среща на информационните центрове „Европа Директно” в Мадрид

От 17 до 20 октомври в испанската столица се проведе годишна среща на всички 28 мрежи от информационните центрове „Европа Директно” в ЕС. Представител на „Европа Директно” – Хасково във форума бе координаторът на центъра Красимира Дамянова.

На срещата бяха обсъдени добрите практики и бяха планирани някои съвместни дейности на мрежите за 2017 година. Участниците дискутираха начините си на комуникация с гражданите на ЕС по 10-те приоритета на съюза. Чрез метода „технология на отвореното пространство” участниците обсъдиха в над 10 работни групи различни въпроси, засягащи основни проблеми, стоящи пред ЕС, работата на информационните центрове „Европа Директно” и бъдещите инициативи.

Вижте целия текст...

Участие на „Европа Директно – Хасково“ в събитие с национален характер в Кърджали

На 29.10.2016 г. Информационен център „Европа Директно – Хасково“ взе участие в събитие с национален характер – Националния конкурс за детско творчество „Вълшебният свят на Родопите” – гр. Кърджали, организиран от Обединен детски комплекс Кърджали. В залите на ОДК Кърджали бе подредена голяма изложба, която бе посетена от над 200 деца, младежи, граждани на Кърджали и гости. „Европа Директно – Хасково“ подреди свой щанд с информационни материали, които предизвикаха интереса на посетителите и участниците в националния конкурс. Екипът на центъра раздаде материали на участниците и гостите и заедно с домакините планира следващо посещение в Кърджали с нови инициативи.

Вижте целия текст...

Платформа за сравняване на банковите такси

Платформата за безплатно създаване на документи – Pisar.bg пусна нова услуга – сравнителна таблица на разходите за всички банки. По този начин Pisar.bg изпревари БНБ, на която беше поставена задача да направи сравнение на тарифите на отделните банки.

В страницата можете да сравните таксите за откриване и обслужване на банкови сметки и дебитни карти, банкови преводи, както и лихвите по срочни депозити. Очаква се в близките дни да се предложат нови възможности за сравнение.

В последните години има тенденция в намаляването на лихвените проценти по кредитите, а това намали приходите на банките. Това ги принуди да увеличат таксите за обслужване. Доста често хората не знаят какви такси им вземат на месец, както и къде може да бъде по-изгодно да държат парите си. Именно това цели инициативата – да информира гражданите.

Страницата можете да видите тук: https://pisar.bg/banks/

Pisar.bg е основен проект на фондация „Граждани срещу бюрокрацията“. Фондацията има две основни каузи – намаляване на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса, както и намаляване на консумацията на хартия. Oт началото на годината чрез Pisar.bg фондацията е помогнала на почти един милион души, като почти 5% от всички новорегистрирани фирми са регистрирани с документи от Pisar.bg.

Вижте целия текст...


На 30.09.2016 г. по време на отбелязването на Деня на община Стамболово, екипа на Европа Директно Хасково откри щанд с информационни материали за Европейския съюз, за неговите структури и възможностите, които той предоставя на своите страни членки. Особен интерес към информационните материали проявиха читалищните деятели, учителите и общинските служители.

Вижте целия текст...

Толерантен ли си?

Националната кампанията "Толерантен ли си?" на Националния алианс за работа с доброволци, която се проведе в цялата страна през седмицата 26-30.09.2016 г., се осъществи и в Област Хасково. Кампанията е част от проект „Младежки мултиплаери за интеркултурен диалог”, финансиран от Фондация „Анна Линд”. В Област Хасково се изпълнява от Сдружение "Надежда", Младежки център - Хасково и Европа Директно - Хасково.

Първата инициатива бе фотоизложба, резултат от изследователска работа на млади хора, проучващи съществуващи модели на интеркултурно съжителство в областите Хасково и Кърджали...

Кампанията в Хасково продължи с танци с интеркултурна насоченост, заедно с децата от 6 училища от областта - в селата Войводово, Конуш, Книжовник, Жълти бряг, Стамболово и СУ „В. Левски” - Хасково. Младите мултиплаери от Хасково представяха танци, които обединяват хората. Децата, които се включиха в инициативите го направиха с особено настроение и ентусиазъм.

Във всички училища бе раздадена брошурата „Толерантен ли си?“.

Вижте целия текст...

Промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

На 8 септември 2016 г., Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Народните представители гласуваха „За" прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им към Агенция по вписванията и създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, чрез който ще се реализира държавната политика за насърчаване и финансиране на гражданските инициативи.

Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ) влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Най-важното по отношение на прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията:

 • Всички съществуващи организации ще имат тригодишен срок (от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.) да прехвърлят своята регистрация от съда към Агенцията по вписвания. Процедурата ще бъде безплатна.
 • Заявления за първоначална регистрация и вписване на промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще могат да се подават и по електронен път с електронен подпис.
 • ЮЛНЦ следва да подаде заявление за пререгистрация към Агенция по вписванията, заедно с вписания в съда актуален устав или учредителен акт, заверен от съда по регистрация или от законния си представител. Вписването на ЮЛНЦ в регистъра към Агенция по вписванията ще става въз основа на подаденото заявление, заедно със заверения актуален устав или учредителен акт, и на удостоверение за актуално състояние, което ще бъде изпращано служебно от съда по регистрация до Агенция по вписванията в 3-дневен срок от поискването.

Ето някои от другите последици от промените в ЗЮЛНЦ:

 • Централният регистър за ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието се премахва. В двумесечен срок от влизане в сила на измененията в ЗЮЛНЦ Централният регистър предава на Агенция по вписванията данните за вписаните в регистъра ЮЛНЦ и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.
 • Във връзка с предходната точка, отпада изискването за изготвяне на вътрешни правила за извършване на общественополезна дейност.
 • Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ в ОП ще се обявяват в Агенция по вписванията до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
 • Ако две поредни години ЮЛНЦ в ОП не подаде в срок документите по предходната точка, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза".
 • На вписване в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще подлежат две нови обстоятелства: 1. Предмет на стопанска дейност и 2. Имената на членовете на управителния орган на организацията.
 • При промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Агенция по вписванията (например, при промяна в състава на Управителния съвет), срокът за обявяването им пред Агенция по вписванията ще бъде 1 месец.
 • Обявените промени пред Агенция по вписванията ще бъдат вписвани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията в тридневен срок.

Политика за подкрепа на развитието на гражданското общество

Освен по отношение на прехвърлянето на регистрацията, промените в ЗЮЛНЦ са много важни и по отношение на държавната политика в подкрепа на развитието на гражданското общество.

Държавната политика в областта на гражданските организации ще се осъществява от Министерски съвет. Периодично Министерски съвет ще приема и актуализира Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Към Министерски съвет се създава и Съвет за развитие на гражданското общество. Той ще се състои от 15 членове. Негов председател без право на глас ще е заместник министър-председателят, който ще е отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. В състава на Съвета ще влизат представители на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, които ще се определят с решение на Министерски съвет за срок от три години въз основа на прозрачна и състезателна процедура. Процедурата има следните етапи:

 • Публично обявяване на интернет страницата на Портала за обществени консултации (www.strategy.bg);
 • Предварителна регистрация на организациите, които желаят да участват;
 • Номиниране на организации кандидати за членове на Съвета;
 • Гласуване на предварително регистриралите се за избор измежду организациите кандидати;
 • Получилите най-много гласове организации излъчват свой представител за член на Съвета, както и негов заместник.

Юридическите лица с нестопанска цел с общественополезна дейност могат да се кандидатират за членове на Съвета, ако са с минимум 5-годишен опит в осъществяването на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие. В срок от три месеца от влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ Министерски съвет приема правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.

За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ в ОП ежегодно ще се предвиждат и разходват средства от държавния бюджет. В срок 6 месеца от влизането в сила Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ Съветът приема правила за допустимите дейности с обществена значимост за финансиране; условията, реда и механизмите за разходване на средствата; условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения, както и за отчетността и контрола по изпълнението на финансираните проекти. След извършване на оценката на проектите, Съветът ще отправя предложение до Министерски съвет за разпределение на средствата по установените за това условия и процедури. Членовете на Съвета за развитие на гражданското общество няма да получават възнаграждение за дейността си, като те, организациите, които представляват и свързаните с тях лица няма да могат да кандидатстват с проекти за финансиране. В срок до 30 юни всяка година Съветът ще се отчита за дейността си пред Министерски съвет.

С приетите промени в Закона за юридическите лица се очаква значително намаляване на административната тежест за юридическите лица с нестопанска цел при регистрацията им, повишаване на прозрачността и отчетността им, подобряване комуникацията между гражданския сектор и публичните власти и допринасяне за устойчивото развитие на гражданските организации у нас.

Вижте целия текст...

Силна гражданска карта влезе в игра на местно ниво

Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) може да бъде взет на въоръжение от гражданите за разширяване на възможностите за гражданско участие в общините. Протоколът беше ратифициран от България и е в сила от 1 юли 2016 г.

Допълнителният протокол към ЕХМС поставя изискване към централните и местни власти да създадат форми и процедури за гражданско участие като обществени обсъждания, отправяне на жалби, провеждане на референдуми и др.

На практика новият инструмент следва да предостави възможност на всеки гражданин да участва в местното и регионалното самоуправление.

В чл. 2 от ДП към ЕХМС се конкретизира, че мерките следва да включват: процедури за включване на гражданите в консултативен процес, процедури за произвеждане на местни референдуми, за петиции, мерки за процедиране и отговаряне на жалби и предложения, насърчаване използването на новите технологии и достъпа до обществена информация.

Още по темата: текст на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) можете да намерите на сайта: http://parliament.bg/bills/42/402-02-20.pdf

Вижте целия текст...


Сайтът „Потребителска класна стая“

Като се възползва напълно от последните уеб технологии и възможностите за използване на интернет в общността, Consumer Classroom осигурява готови за използване ресурси за преподаване в редица области на потребителското образование, от устойчиво и отговорно потребление до финансова грамотност.

Consumer Classroom приканва учителите да станат част от динамичното уеб общество на преподавателите от цяла Европа и света. Помага им да споделят знания с учениците си, насърчава междуучилищните мултидисциплинарни проекти и предлага на учителите възможността да станат експерти по потребителско образование в уебсайта.

Амбицията на Consumer Classroom е да се превърне в авторитетния глас на потребителското образование онлайн, за да подобри осъзнатостта на подрастващите и създаването на качествени потребители както на национално, така и на европейско ниво.

Вижте целия текст...

Какво предстои в Европейския парламент до края на 2016 г.

Депутатите подновиха на 29 август заседанията си в парламентарни комисии с дискусии и гласувания по широк кръг въпроси – от кризата с мигрантите до напредъка в единния цифров пазар. Тероризмът, данъчното облагане и екологичните норми са други теми сред приоритетите на Парламента до края на годината. В следващите месеци в Брюксел и Страсбург предстои да бъдат обсъдени следните по-важни теми:


1. Миграционна политика

Парламентът ще работи по въвеждането на постоянно действащ механизъм за пренасочване на мигранти от страни членки, които изпитват трудности да посрещат наплива на хора в нужда, към други. Миналата година бяха приети две решения за преразпределяне на мигранти от Италия и Гърция към други страни в рамките на ЕС, но тогава се касаеше за еднократни и извънредни мерки.

Депутатите ще положат усилия и за изготвянето на общ списък на ЕС на страните, към които се счита за безопасно да се връщат мигранти. Наличието на такъв списък би ускорило процедурите по разглеждане на исканията за предоставяне на убежище.

2. Борба с тероризма

Парламентът се очаква да гласува по затягането на контрола върху притежанието и продажбата на огнестрелни оръжия.

Депутатите възнамеряват да определят подготовката на терористични актове за престъпление в целия ЕС, за да облекчат работата на правораздавателните органи в преследването на прояви като обучението за осъществяване на атентати.

3. Данъчно облагане

След разкритията на Досиетата от Панама за офшорните центрове Парламентът създаде анкетна комисия, която разследва как се прилагат правилата в ЕС срещу избягването на данъци и прането на пари. Депутатите ще започнат изслушванията си по темата през есента. Парламентът ще работи и по подобряване прозрачността в облагането на мултинационалните корпорации на базата на предложение на Европейската комисия от април.

4. Околна среда

Вследствие на скандала с Фолксваген депутатите създадоха анкетна комисия за измерването на емисиите в автомобилния сектор. Заключенията от работата на комисията ще бъдат представени в доклад.

5. Единен пазар и свобода на движение

Депутатите ще гласуват мерки за развитие на единния цифров пазар в Европа, включително относно спиране на практиката потребителите да бъдат ограничавани необосновано в достъпа до съдържание от други страни (т.нар. геоблокиране).

Те също така ще работят по модернизирането на правилата за командироване на работници в други страни, за да се противодейства на нечестни практики, свързани с по-ниско заплащане на труда.

Вижте целия текст...

Наградата на Европейския съюз за културно наследство EUROPA NOSTRA AWARDS

Краен срок - 1 окт. 2016.

Информация и това, как да кандидатствате, можете да видите, следвайки този линк:

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/

Това е най-престижната награда на Европа в областта на културното наследство. Ежегодно тя награждава най-забележителните постижения от цяла Европа. Отличава постиженията на архитекти, занаятчии, експерти на културното наследство, доброволци, училища, местни общности, собственици на наследство и медии. Стимулира творчеството и иновациите чрез силата на примера.

През 2017 г. наградите ще бъдат връчени на до 30 проекти и инициативи в четири категории. До седем от тях ще получат Grand Prix като победители и по 10 000 евро. Един ще получи награда на публиката.


Участие в Осмия фестивал на хляба – с.Рабово

Екип на Европа Директно Хасково взе участие в Осмия фестивал на хляба – с.Рабово, като раздаде рекламни материали за Европейския съюз и неговите институции. Освен това успяхме да се насладим на представените обичаи, на жътвата и вършитбата на лимец, както и приготвянето на хляба. Въпреки голямата жега участници и гости се включиха активно в цялостната програма.

Вижте целия текст...

Академия за социални предприемачи

Академията за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана програма за личности с интерес и/или желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Тя ще се проведе в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна и едновременно с това изграждането на устойчив бизнес модел при стартирането и развитието на собствените им организации и проекти.

Програмата предлага практично обучение включващо:

1) Практични работни сесии, основани на международни методологии и бизнес инструменти на шведската мрежа за социално предприемачество Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank, Stanford University), Strategyzer и други.

2) Споделяне на опит от успешни практици, бизнес и социални експерти като Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум, Христо Христов, изпълнителен директор на Нетинфо и други.

3) Нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, ментори, експерти, партньори, инвеститори и професионалисти с интерес и опит в сферата на социалното предприемачество у нас и в чужбина.

4) Работа по конкретни казуси в сферата на интеграцията на деца с увреждания, промяна на образованието отдолу-нагоре, здравословен начин на живот на младежите, личностно развитие и проф. ориентиране, и изкуства за социална промяна.

Академията за социални предприемачи се осъществява от фондация Промяната (част от мрежата на Reach for Change) и The Business Institute>.

Таксата за участие в Академия за социални предприемачи е 480 лева. Кандидатствай за участие до 25 август 2016 г. за 75% стипендия и такса от 120 лева, осигурена за 25-те най-добри кандидата с финансовата подкрепа на Нова Броудкастинг Груп и Министерството на труда и социалната политика.

За повече информация и кандидатстване: www.se-academy.bg.

Вижте целия текст...

В Хасково бе открита изложба на издания за ЕС

В читалище „Тракия 2008“, гр. Хасково, Информационният център „Европа Директно – Хасково“ подреди изложба „Европейският съюз – наш общ дом“.

В изложбата бяха представени различни информационни материали, които представяха разнообразните инициативи на европейските институции, органи и агенции, европейските програми и законодателството, правата на гражданите на европейското семейство.

Част от заглавията, даващи отговори на актуални въпроси, свързани с ЕС, са: „Стратегията на Европа за растеж“, „Европейският парламент – гласът на гражданите в ЕС“, „Пътят на еврото“ и др.

Не липсваха справочници за звената за контакт в ЕС, службите на ЕС за информация и съдействие, наръчници, географски карти, илюстровани книжки, специално адресирани към детската аудитория.

Хасковският информационен център, който е част от българската национална мрежа EUROPE DIRECT, дарява всички издания, включени в експозицията, за нуждите на библиотеката на читалище „Тракия 2008“.

Вижте целия текст...

Въвежда се електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с публична покана на бенефициенти, които не са възложители по ЗОП

С приемането на ПМС 160/01.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове се въвежда облекчен ред при обявяване и подаване на офертите. Постановлението се отнася до тези бенефициенти, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Процедурата с публична покана за избор на изпълнител започва с публикуването й от бенефициентите в Информационната система за управление и наблюдение https://eumis2020.government.bg/. Постановлението предвижда възможност бенефициентът в същия ден да публикува поканата и в национални или регионални медии, на своята интернет страница, или да я изпрати до избрани от него лица, но без да променя условията за участие.

Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата, но той трябва да бъде съобразен и със сложността и технологичното време, необходимо за подготовка на самата оферта.

Чрез постановлението се въвежда задължителната информация, която трябва да включва публичната покана, в това число и критерият за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.

Всички публични покани от бенефициенти се визуализират в портала за електронни услуги на ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/. След извършване на регистрация на посочения интернет сайт, в раздел „Е-тръжни процедури“, потребителят има достъп до списъка с публикуваните покани и има възможност да подаде оферта до съответния бенефициент по електронен път.

Въвеждайки електронното кандидатстване по процедурите с публична покана за избор на изпълнители на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, се улеснява от една страна самият процес на подаване на оферти, а от друга – намалява се възможността от допускане на грешки. По този начин се въвеждат правила, с които се осигурява по-голяма прозрачност и публичност при организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнител на бенефициенти, които не са възложители по ЗОП.

Вижте целия текст...


Среща „Мисията възможна“

На 25.06.2016 г. в голямата зала на Дома на учителя се проведе организираната от Европа директно Хасково среща „Мисията възможна“. В нея участваха завършилите и работили в чужбина успели млади хора от Хасковския регион.

Пред младите хора, желаещи да продължат обучението си в чужбина, за своя опит, успехи и житейски решения разказаха: Жанета Матанова, Евгения Ангелова, Веселин Филев, Момчил Момчилов, Михаил Василев, Пламен Събев и Филип Филипов. Разказът на всеки един от тях беше емоционален и личен. Те говореха открито за своите мечти, постигнатите успехи, свързаните с това житейски трудности, носталгичните чувства, емоциите и менящите се стремления, които са ги карали през годините да взимат различни решения и да търсят себеизявата си в чужбина. Те говореха за трудностите свързани с адаптацията към различните социални и икономически условия и към културните различия в различните страни.

Всичко това в комплект е създавало както подкрепяща среда, така и препятствия, които са формирали техните нагласи и настроения и са се оказвали определящи при вземането на решения за завръщането им в Родината. В крайна сметка всеки един от тях е решил да се върне в България, за да приложи наученото, за да потърси своята реализация на родна земя и да осигури на децата си близост с баби, дядовци, приятели и близки. Почти всеки един от говорителите, макар и по различен начин и от различна гледна точка определи необходимостта от близост до своите корени като определяща за вземането на личното си решение. Не бяха спестени и трудностите свързани с възможностите за професионална реализация у нас. Особен шок за повечето участници се е оказал ниския размер на трудовото възнаграждение, не отчитането на международния професионален опит и отличното образование, което са придобили. Всичко това е карало младите хора да търсят нови алтернативи и възможности за професионалната реализация и бизнес инициативите си в България. Повечето от тях са започнали от начало, сменяли са професии, бизнес и са търсели най-добрата адаптация за себе и за своите семейства.

Срещата продължи три часа, зададени бяха много въпроси, а след нейното приключване част от участниците продължиха индивидуалните си разговори с говорителите на срещата, за да получат конкретната информация, която ги интересува като условия за пребиваването им в чужбина.

Вижте целия текст...

Конкурс за есе на тема: „Да опазим чиста природата на Европа“

През месец май Информационен център „Европа Директно – Хасково“ проведе конкурс за есета на тема: „Да опазим чиста природата на Европа“. В него взеха участие повече от 20 младежи от шест училища от Област Хасково: ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково; ОУ „Христо Ботев“ – с. Войводово; ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково; СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Хасково, СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани и ЕГ „Д-р Иван Богоров“ – гр. Димитровград. Те представиха общо 19 есета. Някои есета бяха разработвани колективно, а други автори се включиха с повече от едно есе.

На 16 юни в офиса на Европа Директно бе организирана официална среща за представяне на естетата от техните автори и награждаване на участниците. На срещата присъстваха младите автори, учители и родители.

Първа награда бе връчена на Христо Колев от VI а клас - ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково, който бе награден от екипа на Европа Директно и от РИОСВ – Хасково. Всички останали участници в конкурса получиха грамоти и поощрителни награди от флашки и книги.

I възрастова група: ученици от V до VIII клас

Първо място

Автор: Христо Николаев Колев, VI а клас

Училище: ОУ „Христо Смирненски“ – Хасково

Прекрасен слънчев ден. Въздухът е свеж и опияняващ. Небето е чисто и синьо. От близката гора се чува песента на птиците. В бистрите води на реката край мен играят разноцветни рибки. Усещам, че дишам с пълни гърди.

Изведнъж някаква мъгла закрива тази прелест. Нещо ме задушава, стиска ме за гърлото. Отварям очи и скачам. Сънувал съм някакво вълшебно място. Сънувах един недокоснат от човешка ръка свят.

Денят ми започва както обикновено. Тръгвам за училище, като неизбежно попадам в сутрешното задръстване. Стотици автомобили профучават край мен, вдигайки облаци прах. Трудно се диша от изгорелите газове. Но не само това: непочистени улици, наблъскани една до друга жилищни сгради, няма красиви места за отдих и игра.

Мисля си, че ние използваме природата за всичко. Строим огромни градове, заводи, пътища. Изсичаме гори, замърсяваме водните басейни, унищожаваме природни богатства. По този начин изчезват важни растителни и животински видове. Нарушава се екологичното равновесие. Много природозащитници от цяла Европа предупреждават, че може да настъпи екологична криза, но много често техните усилия не срещат разбиране в обществото.

Един от приоритетите на Европа е опазването на околната среда. И ние като жители на най-стария континент, като част от европейската общност имаме голямо задължение да направим така, че България да стане едно райско кътче от света. Защото нашата природа е уникална и заслужава да се грижим за нея и да я пазим от разрушение.

И ако това се случи, моят сън може би ще стане една действителност. Една възможна реалност в общия ни европейски дом.

Вижте целия текст...

Автор: Aйчин Садула, 12 години

Училище: ОУ „Христо Ботев“ – с. Войводово

Аз живея в село Войводово, което се намира в Южна България. Макар и на 7 км от областния град Хасково, тук природата е прекрасна и внушителна. Неслучайно хората от града идват в околността, за да се утешат тялом и духом в гостоприемните обятия на природата. Тя е толкова красива и пленителна, но за жалост понякога ние, хората, сме много жестоки към нея, като я затрупваме с отпадъци. Вместо да се грижим за нея и да я пазим чиста, ние често я пренебрегваме.

Но това трябва да приключи. Ние трябва да пазим тази наша прекрасна родина чиста, а не да я замърсяваме. Представете си, че след време цялата земя бъде отрупана с отпадъци. Почвата ще бъде толкова замърсена, че живите организми в нея ще умрат, въздухът ще бъде като отрова, а водите няма да е възможно да се пречистват. Как ли ще се почувстваме тогава? Ще искаме тя да се върне, защото животът без нея би бил немислим. Неслучайно хората са казали, че човек започва да цени нещо тогава, когато го загуби.

Да се мисли, че природата може да се победи, е слабост на материалистите. Затова аз искам да се боря срещу презастрояването на нашето красиво Черноморие. Малка съм още, за да разбирам от заводи за преработка на отпадъци, но вътрешният ми глас говори, че това е най-доброто решение. Нека нашата красива и уникална със своята природа родина остане непокътната.

Мисля, че този, който разбира природата, докосва се по-често до нея, общува и живее в хармония с нея, ще живее по-дълго.

Вижте целия текст...

Автор: Ива Райкова, V а клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Аз искам да опазим чиста и красива Европа. И ако всички се стараем, ще успеем заедно да го направим.

Да изхвърляме разделно отпадъците, а най-лесното е да не замърсяваме. В наши дни никой дори не се опитва да спази тези прости правила. Затова не само Европа, а и целият свят „загива”. Има още много начини да осъществим тази цел. Например да се придвижваме с колело или пеша. Така ще си спестим вредните газове от автомобилите.

Ние стоим и гледаме как околната среда е замърсена от заводите, изхвърлящи отпадъци в реките, или от замърсяващи въздуха газове. Според мен еколозите трябва да намерят решение на проблема.

С нашето безразличие и бездействие към проблемите за опазване на природата спомагаме за нейното замърсяване. Защо само един ден в годината да чистим България или Европа, а не да ни стане ежедневие? Няма ли да живеем по-добре и по-чисто, ако всеки се старае и спазва определени правила за да е чиста Европа и изобщо целия свят? Явно никой не си задава този въпрос. Ако ние не пазим чисто , няма кой друг. Нека да се обединим и заедно да пазим чиста Европа! Аз вече започнах. А ти?

Вижте целия текст...

Автор: Ралица Радкова Станчева, V г клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

На всеки от нас ще му бъде приятно нашата Европа, както и целият свят да бъдат чисти. Ние трябва да се погрижим за природата ни. Сега ще ви дам няколко съвета, за да може всички да помогнем:

 • Трябва да събираме отпадъците си разделно.
  - син контейнер – хартия
  - жълт контейнер – пластмаса
  - зелен контейнер – стъкло
 • Не трябва да замърсяваме реките, моретата, океаните и всички други водни басейни.
 • Въздухът ще бъде по-свеж, ако ние засаждаме повече растения.
 • Близо до големите заводи и фабрики трябва да има пречиствателни станции.
 • Причина за замърсяването на въздуха и водата е също и извличането на големите количества природни богатства.

Пазете чиста нашата природа!

Вижте целия текст...

Автор: Валентина Анева, V а клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Европа, какво е това Европа? Едни казват – континент, други казват, че е много чиста, а трети просто нямат думи. Е, днес ще си говорим за нейната чистота. Например, аз виждам всеки ден, когато ходя на училище, деца и възрастни, които си хвърлят опаковките на земята (хартийки от вафли, сладолед и сокчета и т.н.) Според мен това не трябва да се случва. Ето, и аз си признавам – и аз правех така, подчертавам – правех, защото това бе преди. Сега знам, че не е хубаво да си изхвърляме нещата на земята. Например, ако хвърлите една хартия в коша за еко-пак, тя може да се използва и преработи. Ако искаме Европа да бъде по-чиста, трябва да се постараем.

Автор: Ива Петкова, Лора Стаматова, VI в клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Земята: Аз трябва да бъда силна, трябва да бъда здрава, затова трябва да ме пазите.

Детето: Какво трябва да направя, за да те опазя?

Земята: Аз ще бъда много щастлива, ако не само ти, а всички деца по света ме пазят и почистват.

Детето: Мила моя Земя, аз съм много загрижен за бъдещето ти и за бъдещето ни, затова искам да ти помогна с помощ от моите приятели. Ние ще се обединим за твоето опазване.

След този разговор Детето започва да пише писма на всички деца от България до Африка, всички се обединяват да изчистят заедно Земята и да направят живота по-спокоен – по сушата и по водата – навсякъде.

Ако и ние се обединим, може да направим много неща, но нека първо да помогнем на Земята, за да изглежда и да се чувства по-добре. Нищо не ви струва след себе си да почиствате и да не хвърляте боклуци. Земята е в ръцете ни: нека да ѝ докажем, че сме достатъчно силни и сплотени, защото мислим за нея. И когато тя е добре, всички ще сме.

Земята: След тези силни и истински чувства, аз вярвам, че вие наистина ме уважавате и ще ми помогнете.

Нека не я разочароваме и нека ѝ покажем обединението си!

Вижте целия текст...

Автор: Ивайла Витанска, VI в клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Природата – тя е нашият дом. Ние, хората, зависим от природата, както и тя от нас, но ние без нея не можем да оцелеем. На първо място трябва да я опазим чиста. За да я опазим, трябва да си изхвърляме отпадъците в кошовете, да рециклираме. Вместо да се превозваме с автомобили, което също замърсява околната среда, можем да караме велосипеди и да ходим пеша. Отровният дим от цигарите също замърсява природата, затова трябва да не пушим. Да не палим огън в горите, това също е вредно за природата. Реките, морета, океани, езера… – те също са част от природата, затова трябва да ги опазим чисти.

Автор: Анжела Любенова, VI в клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Живея в държава на име България, намираща се в континента Европа. По обем не е много голяма, но въпреки това е доста замърсена. Това не е хубаво. Трябва да пазим чиста околната среда, защото чрез нея ние живеем. Тя е нашият живот.

Колкото по-замърсена е една околна среда, толкова по-малко растения и дървета има. А когато дърветата са по-малко и лека-полека изчезват, се отделя по-малко кислород. А кислородът е нашето средство, чрез което живеем, нали? Самата природа е един друг различен, красив и непознат свят, пълен с неизвестности и загадки. Всяка една различна природа или околна среда крие свои красоти, забележителности и загадки. Лошото на нас, българите, както и на доста от народите по света е, че не умеем да ценим и пазим това, което имаме. А трябва.

Хората погубват Земята. Малко по малко. А не се ли замислят, че така тя ще изчезне? Явно не. Фактът, че те изхвърлят безразборно боклуците си, замърсяват реки, морета, езера ни показва колко безотговорни сме всъщност. А най-лошото е, че почти никой не го осъзнава, а така погубваме всичко около себе си.

Природата на България всъщност е много богата и разнообразна. На Европа също. Най-важното е хората да спрат да бъдат алчни за ресурсите на Земята, защото тя има за всеки достатъчно. Трябва да се научим да ценим това, което ни дава и имаме, и да я пазим. Защо? Защото унищожавайки я, тя започва да я има все по-малко и по-малко и да умира.

Най-лесният начин да я опазим е да спрем да мислим, че сме владетели на всичко и че замърсявайки я, нищо няма да се случи. Напротив. Случва се, дори сега. Промени в климата, и то много резки и специфични, все по-малко дървета и гори, а все повече фабрики, все повече замърсени води и все по-малко живи същества в тях. Пазим ли околната среда, ние опазваме и себе си, и семействата си, изграждайки един сигурен живот на една чиста и имаща от всичко да всеки Земя.

Вижте целия текст...

Автор: Траяна Златкова Латева, Петя Петрова Делчева, VI в клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Опазване на водата, въздуха и почвата: Водата, въздухът и почвата са много важни за човешкия организъм. За да живеем ни трябват вода, въздух и почва. Защо ли? Защото водата я пием, въздуха дишаме, а в почвата растат нещата, които ние ядем.

За да опазим водата, не трябва да изхвърляме отпадъци във водните басейни. Те замърсяват водата и отравят организмите, живеещи в нея. Например: Кой замърсява водата и отравя животните във нея? Човекът. Кой яде животните от отровените води? Човекът. Кой в крайна сметка се отравя? Човекът. Това беше една верига за пример. Не бива също да изливаме отровни течности: бензин, нафта и други. За да опазим въздуха, първо не трябва да изхвърляме отпадъци безразборно. Заводите също го замърсяват, един пример е да се построят специални фабрики, където отпадъците се изгарят и получената топлина да се използва за енергия. Втори пример е в заводите да се сложат специални филтри (в някои има), където да се пречистват газовете и след това се изхвърлят във въздуха. Но това е много пари. Друг голям замърсител е автомобилът. Той изпуска бензин, нафта и други... Тези газове съдържат така наречения въглероден диоксид. Той замърсява. Съществуват коли на ток, но са много скъпи. Един съвет, ако искате да опазите природата чиста: Карайте повече колело!

Замърсителите на водата и въздуха в крайна сметка замърсяват и почвата. От заводите понякога се вдига голям прах. Дъждът го отмива, но къде го отнася? В почвата. Затова пазете водата и въздуха така ще запазите и почвата, и себе си!

Как да опазим водата в природата: Свикнали сме да гледаме на водата като на даденост. Пускаме чешмата и от нея тече чиста питейна вода в изобилие и дори не се замисляме, че някъде по света има хора, които изпитват недостиг и за тях всяка капка е от огромно значение. Всъщност защо да се притесняваме, когато като погледнем Глобуса, който често краси бюрото ни, само 1/3 от планетата ни всъщност е суша, а останалото е вода... Колко много вода!!! А защо тогава непрекъснато се говори, че има недостиг и ще дойде ден, в който ще стане по-ценна и скъпа от златото? Отговорът е съвсем простичък: Само 3 процента от водата на Земята е годна за пиене, а за да оцелее, човечеството има нужда от чиста питейна вода. Същевременно с развитието на индустрията през последните десетилетия, голяма част от източниците на чиста сладка вода са сериозно замърсени.

 • Да поддържаме крановете на чешмите у дома в изправност – една капеща чешма харчи над 70 л вода дневно.
 • Да не изхвърляме отпадъци в тоалетната, защото всяко пускане на водата е 5–6 литра вода, и да сменим старото казанче с ново по-икономично.
 • Да използваме душ, когато се къпем, а не вана.
 • Да използваме смесители с аератори, които смесват водата с въздух и значително намаляват разхода.
 • Нека препаратите, с които почистваме у дома, да са екологични, защото освен че не замърсяваме сериозно водата, която ползваме, запазваме и своето здраве.
 • Ако обичаме студена вода, вместо да източваме чешмата, може просто да държим бутилка вода в хладилника.
 • Да използваме съдомиялна машина, и то само когато я напълним. Така ще спестим 8–10 пъти повече вода, отколкото ако стоим прави до мивката с куп чаши и чинии.
 • Нека не поливаме растенията в двора си никога с чиста питейна вода, а да събираме при възможност дъждовната или може да ползваме пречистена от битовата пречиствателна станция.
 • Забравете за септичната яма и я заменете със съвременна малка пречиствателна станция. Така ще опазите от замърсяване подпочвените води в двора си и ще имате вода за поливане.

Вижте целия текст...

Автор: Мария Делчева, VI г клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Моята идея е да се построят тренировъчни лагери за кучета (училища), където те да се научат да събират отпадъци с муцуните или по-точно със зъбите си. Тези училища трябва да се строят в много и гъсто населени места. Те ще са полезни не само в градовете, но и край брегове на морета, езера, блата и язовири. Няма да е лошо, ако тези училища биват кръщавани на велики дресьори на кучета като Сизър Милан и други. Препоръчани от мен уреди за тренировка са кликерите, нагръдници против дърпане и други. Тези и още други може да намерите в раздел ТРЕНИРОВКА в сайта bg-pet.bg.

Автор: Ива Петкова, Лора Стаматова, VI в клас

Училище: ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково

Представили сме ви макет на угасващата и безжизнена планета Земя. Замислете се защо тя изглежда по този начин! Вие имате ли вина за това? Защо трябва да опазваме нашата планета само един ден в годината? Та тя прави толкова много за нас, без нея съществуването ни е невъзможно.

Целият свят желае да живее в хармоничен, спокоен и чист свят. Всички ние желаем глобалните цели да бъдат изпълнени и сред нас… Все пак хората изискват от своята планета добро здраве и образование. Те също желаят да съществува живот както на земята, така и под водата.

Скъпи читатели, тези цели, които искате да постигнете, не могат да се осъществят, ако не опазвате Земята. Бъдещето ни и бъдещето на цялата ни планета е в нашите ръце! Обичайте я!

Вижте целия текст...

Автор: Симона Красимирова Иванова, VI б клас

Училище: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Хасково

Природата е всичко това, което ни заобикаля, всяко кътче, което ни прави щастливи. Не могат да се опишат безбройните ѝ поля и равнини, всичките красиви места, дори животните в природата са толкова много, че не могат да се изброят. Когато се намираме в близост до нея, тогава въпросите, възникнали в душата ни, идват и се намира решението им.

Няма кой да замърси околната среда освен нас. Хвърляме боклуци, където ни падне, тъпчем растенията и пръстта под краката ни. Не се замисляме, че тя ни дава прехраната и необходими за здравето ни витамини.

Всички си задаваме въпроса: ,,Как да съхраним природата?” Това е лесно, когато го пожелаем.

Напоследък всички използваме компютри. Ако ги гасим през нощта или когато не ги използваме, ще спестим електроенергия. Рециклирайки отпадъците си, спасяваме почвата от замърсяване. Не трябва да хабим безразборно полезните изкопаеми, за да има и за бъдещите поколения. Спазвайки тези три стъпки, може да постигнем нещо страхотно. Ако всички се мотивираме да го направим, ще имаме по-добър живот. Човекът има възможност, знание и сили да си взаимодейства с природата.

Обичайте природата и я пазете такава, каквато трябва да бъде – чиста и непокътната.

Вижте целия текст...

Автор: Елис Ерджан Халибрям, VI б клас

Училище: СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково

Преди много години в Космоса се появила нашата планета, наречена Земя. Тя е дарена с природни блага. Зелени треви, дървета гиганти. Те се покриват с гирлянди от листа, с които майката природа щедро ги дарява напролет.

Ние самите хора трябва да опазим природата. Да я пазим чиста, защото без нея няма да има живот.

Да засаждаме повече дървета, за да се пречисти въздухът, който е замърсен от автомобили. Да се построяват повече пречиствателни станции. Да се опазват водните басейни. Да се поддържат природните паркове, да се опазват горите. Не трябва да се отсичат горите, защото те пречистват замърсения въздух. За да опазим природата и да я съхраним за нови поколения, трябва да засаждаме повече дървета, отпадъците от човешката дейност трябва да бъдат рециклирани или изхвърляни на подходящи места. Трябва ние хората да открием начин за пречистването на всички замърсени площи и води. Химическите заводи замърсяват водите, въздуха и красивата природа.

Всеки от нас трябва да осъзнае, че без природата животът ни ще бъде пуст, нищожен и празен.

Вижте целия текст...

Автор: Кристиана Тодорова Георгиева, VI а клас

Училище: ОУ „Христо Смирненски” – Хасково

Чудили ли сте се защо въздухът е замърсен, защо рибата от реките и езерата изчезва? Отговорът e в нас самите. Всеки ден съзнателно или несъзнателно изхвърляме боклуци в горите, реките и на още много места. Е, време е за промяна!

Моите идеи за опазване природата на Европа са съвсем скромни. Аз предлагам постепенно да намалим броя на автомобилите, ползващи бензин или дизел, да се увеличи залесяването (Ден на залесяване на Европа, примерно).

Да се рециклира интензивно и на всяка улица да има контейнери за събиране на отпадъците разделно; да не се строят хотели по бреговете на моретата, защото се знае къде отиват биологичните отпадъци от хората; да има повече ВЕЦ-ове, къщите да бъдат със слънчеви колектори и фотоволтаични панели. Да се използва енергията на вятъра, слънцето и водата.

Като едно момиче, бих казала, че и модата е от голямо значение за природата, относно унищожаването на невинни животни и ползването на кожата им в модната индустрия. Трябва да се спре бракониерството; също така да използваме водата РАЗУМНО, защото това е средата, в която се е зародил животът и той не може да съществува без нея. Водата е изворът на живота.

Както казах, скромно е, но пък от сърце! Надявала съм се, откакто се помня, природата да е същата, както от преди милиони години. Дано да стигнем до това подобрение, за което милиони хора мечтаят, макар и да не го изразяват директно като нас – децата!

Вижте целия текст...

Автор: Георги Русев, VI a клас

Училище: ОУ „Христо Смирненски” – Хасково

Природата. Природата е навсякъде около нас. Тя те зарежда с нови сили, кара те да се потопиш в един изцяло нов свят. Природата на Европа е една от най-красивите в света. Има много природни забележителности, морета, реки.

За съжаление обаче някои хора не ги интересува природата на този забележителен континент и изхвърлят отпадъците си в многобройните води, широки равнини и долини. Това води до измиране на рибите в моретата, реките и на много други животни на сушата. И всичко е благодарение на изхвърлените от нас токсични отпадъци. Някои хора изсичат горите, които са белите дробове на Европа, само и само за да спечелят пари. Те не мислят, че като отсичат горите, отсичат както част от света, така и от нас. Защото като се замислим, без гори няма чист въздух, а без него няма и живот. Ако продължаваме да се отнасяме така с удивителната природата на този великолепен континент, скоро той няма да съществува или поне да бъде същият, какъвто е бил.

Не трябва да се държим лошо с нея, защото тя чувства и някога ще ни го върне за всички злини, които сме ѝ причинили.

Най-тъжно е, че си го правим сами. Сами унищожаваме една от най-красивите природи в света. Ние можем и трябва да променим това, защото искам един по-хубав, мирен и спокоен живот за всички нас. Това е един чудесен континент с неземна природа, която е престъпление да не пазим и обичаме. Радвам се, че живея, обграден от такава красота.

Вижте целия текст...

Автор: Елионора Христова Янтекелиева, VI в клас

Училище: ОУ „Христо Смирненски” – Хасково

Човекът изгражда свой свят, който според него е по-красив и по-добър от девствената природа. Той прави много промени, които невинаги се оказват добри за околната среда.

Химическите заводи замърсяват водите, въздуха и природа. Едни от замърсителите на въздуха са автомобилите с вредните газове, които изпускат. Друга вреда, която човекът нанася, е изсичането на дърветата. Избиват се животни, замърсяват се реките и океаните. При строенето на различни обекти голяма част от природата бива разрушавана. Ние трябва да се замислим върху щетите, които нанасяме на природата, и да променим отношение си към околната среда. Трябва да се намали изсичането на дърветата, защото именно те пречистват замърсения въздух. За да опазим природата, трябва да засаждаме повече дървета, да рециклираме отпадъците или да ги изхвърляме на подходящи места. Също така трябва да пречистим замърсените места. Хората по света са длъжни да пазят природата. Всеки човек трябва да си зададе един въпрос: „Какъв би бил животът ни без природа?“

Всеки един от нас трябва да осъзнае, че без нея животът ни ще бъде пуст. Въздухът ще бъде толкова замърсен , че вече няма да бъде прозрачен, а ще е сив и изпълнен с вредни газове, които вредят не само на природата, но и на нас.

Реките ще са изпълнени с вредни боклуци, които ще навредят на водните обитатели, а ние ще изгубим един много ценен природен ресурс. Едва когато това се случи, хората ще разберат колко ценна е природата. Но трябва ли да се стигне дотам, за да осъзнаем, че всеки човек е длъжен да опазва природата?!

Вижте целия текст...

Автор: Ученици от VI клас

Училище: СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани

Каква е нашата мечта за по-добра Европа? Към какво се стремят младите и какво искат от света? Това са въпросите, на които всеки желае да знае отговорите, за да може да предостави по-добри условия за живот на поколението.

Големите се интересуват от нашите нужди и проблеми, които обременяват съзнанието ни, и се опитват да помогнат активно в реализацията ни. Всеки млад човек иска да има добро бъдеще, което да му позволи да живее при по-благоприятни условия за живот. Младите хора се нуждаят от увереност, която да ги накара да се противопоставят на условията на средата и да се борят за своето лично щастие. А такъв стимул за прогрес и градация се среща само в семейството. Ако цяла Европа стане едно голямо семейство, нещата ще се променят. Щом всичките страни от континента пожелаят истински да бъдат като едно неделимо цяло, ще придобият по-здрави връзки помежду си. Отделните ѝ членове няма да се отцепват едни от други, а ще търсят опората на останалите. В една такава обществена единица има сплотеност и доверие. Честността и обичта са основите, върху които се гради едно семейство, затова ако европейските страни прекратят политическата вражда, ще могат да се опознаят повече. Ще открият красотите и невероятните особености на всяка от тях. Това ще ги накара да се сближат и да се опознаят. Природата е толкова красива и пленителна, но за жалост понякога ние, хората, сме много несправедливи към нея, като я отрупваме с боклуци. Вместо да се грижим за нея и да я пазим чиста, ние често я пренебрегваме. Не бива да забравяме, че един ден тя ще ни се „отплати“ и тогава ще се замислим, но вече ще е късно. Разхождайки се навън, ако човек си постави за цел да наблюдава минувачите, несъмнено ще забележи, че по-голямата част от тях хвърлят боклуци не в кошчетата, поставени за тази цел, а на най-безразборни места. Често поради човешка немарливост се случват много беди. По телевизията съобщават за пожари, в които загиват много дървета, поради един незагасен фас, или за поголовно изсичане на горите. Не се замисляме, че трябва и да засаждаме нови, а не само да унищожаваме. Това трябва да приключи. Необходимо е да се замислим за своето поведение. Ние трябва да пазим тази наша китна природа чиста, а не да я замърсяваме. Опазването на природата означава опазване на дома ни, следователно на нас самите. Природата (в това число Земята) може да съществува без нас, но ние без нея – не. Ако се грижим за чистотата, то ние пазим самите себе си. Продължавайки така, един ден може да се озовем без най-ценното за нас – кислород.

Природата създава условия за развитие на поколенията и благоприятства устройването им за в бъдеще. Естествено, че за да имаме успех, ние, младите хора – наследниците на България, сме длъжни да дадем всички сили и възможности за нашето настояще. Усърдният труд и работа за опазването на природата, която се изисква от нас, допринасят само и единствено за по-доброто ни. Ние сме умни, съвестни и сърдечни личности. Искаме да постигнем поставените си цели и да достигнем идеалите си, но затова ни е необходима среда, в която да ги реализираме. Не сме от хората, които биха се отказали пред трудностите, защото разчитаме много на уменията и познанията си. Сблъсъкът с неприятностите само калява нашите характери, но в общи линии се опитваме да бъдем добри, целенасочени и устремени напред. Имаме още много път пред себе си и искаме той да ни дари с чувство на отговорност, познания, самоувереност и уважение един към друг, за да не бъде изминат напразно и да бъде пропилян.

Вижте целия текст...

Автор: Кати Тодорова, VII клас

Училище: СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Минерални бани

Когато бях малка, за мен Европа бе неясно понятие. По-късно в часовете по география разбрах, че Европа е един от седемте континента с умерен климат и богата история. После все по-често чувах по новините, че Европа е една заветна цел и идеал. Така се обърках. Какво точно е Европа? Все още не знам, но Европа е нещо хубаво.

Сега вече България е член на Европейския съюз, присъединихме се и сбъднахме мечтите на много хора. Всички отново очакваме с надежда много скорошната промяна към нещо по-добро. Дали го заслужаваме? И докато политиците преценяват плюсовете и минусите от членството на България в Европейския съюз, а хората от селата протестират срещу нововъведения акциз върху ракията, аз реших да погледна на Европа по друг начин. Защото Европа – за мен това звучи гордо, Европа – това е България, това са всички хора, които са свободни да избират какво да правят с живота си и могат да поемат последствията от грешките си. Европа – това е място за теб и мен, за нас и вас.

Искам, когато гледам новините, да не чувам, че България отново е на едно от първите места по изсичане на горите. Сега Европа е една голяма държава и всички граждани разполагат с обширно пространство без граници. Обидно ми е хората от другите страни да свързват страната ми само с грешки. Защото аз не се отнасям с другите с предубеждения и не искам и те да ме съдят така. Желая България да е известна с красотата си и с богатата си природа. Ще мине много време, докато това стане реалност. Но ако всички заедно се грижим за природата, ще успеем.

Чух, че в Европа всичко е чисто и Европейският съюз се бори за опазването на околната среда. Тук малко се натъжих, защото все по-често виждам изсечени горички и носещи се по течението на реките боклуци. Или някои „културни“ хора са оставили боклука си извън контейнера. Но това също ще се оправи и вярвам, че ще стане скоро. Вярвам, че всеки ще си зададе въпроса: „Не е ли по-добре да виждаме красотата на природата?“ И когато това стане, ние ще живеем по-добре. Но моите очаквания често са мамени от лъжливи обещания. Не само ние, но и държавата трябва да направи необходимото, а именно – за нарушителите да има глоби. Но ми се струва, че скоро и това ще приключи. Все пак трябва да бъдем оптимисти с надеждата, че вече и България е Европа.

В рамките на Европейския съюз има много народности, много култури, езици. Но като спазва своята национална идентичност, всяка държава се оказва пряко свързана с другите. И това ми харесва. Не напразно и лозунгът на Европейския съюз е „Единство в многообразието“. Хората, макар и различни, трябва да се обединят. А обединението в България може да е трудно, но само от нас зависи дали ще можем да преодолеем предстоящите трудности. Европа – това е част от пътя, който всички ние трябва да изминем. Затова Европа трябва да влезе в нас със своите ценности и идеали. И тогава ще се приближим до бленуваното щастие. Заедно ние ще достигнем и до по-доброто бъдеще, което заслужаваме.

Вижте целия текст...

II възрастова група: ученици от IX до XII клас

Автор: Добромир Здравков Зафиров, IX б клас

Училище: ЕГ „Д-р Иван Богоров“ – гр. Димитровград

„Хубава е нашата Пирин планина!” – казва Вазов в свой пътепис. „Обичам те, мое отечество!” – възкликва Каравелов. Защо според вас тези именити българи се отнасят така към Родината си? Заради природата, естествено! Природата, която волно или неволно е замърсявана от не осъзнаващото се население.

За да спрем това, има кампании като тази на БТВ „Да изчистим България за един ден”. Но това не е достатъчно! Ние сами трябва да приемем идеята за чиста природа. И това да не бъде само за една кампания. Гордостта на страната ни – еделвайсът, планините, вековните дъбове са скрити зад купчини боклук. Приятна гледка ли е да виждаме торби по клоните на тези дъбове? Приятна гледка ли е да приседнем по планинските ливади до обелки от банан? За реките пък да не говорим. Една пълноводна река се е превърнала в отходен канал. По нея плуват всякакви хартийки, бутилки, даже отровни вещества като торове и химикали. А организмите там? Те нали се нуждаят от добър живот, от чист дом, където да живеят децата им? Същото виждаме и в Черно море. Какво излиза? Отивам на Златни пясъци, за да се къпя в мръсотиите на хората и на „Нефтохим”. И това ми било чисто море! Въздухът също е замърсен. Това се дължи на много заводи и цехове. А за какво са сложени кошчетата за боклук в градовете? За красота ли? Не може ли всички боклуци от природата да е изхвърлят там? Явно не!

Замислете се, българи! Какво завещаваме на поколенията след нас – прах, мръсотии и тонове боклук. За мен е потресаваща гледката – тор, близо до дърво в Пирин. Очевидец бях и на нещо още по-лошо – торбички „цъфтят” по дърветата в село Добрич, а добричани сигурно го приемат за нещо нормално. Лошото е, че тази гледка е присъща и за природата на Европа като цяло.

Хора, ние унищожаваме белите дробове на планетата! Не мислите ли, че превърнахме Европа в сметище? Нашата флора и фауна се губят постепенно! Осъзнайте се! Искам аз и моите родители, моите близки, моите деца и техните деца да видят ясното небе и сините незабравки в тревата, да се плискат в бистрите води на реката и да дишат чистия въздух, който майката природа ни дава.

Нека заедно се борим за нея, нека я съхраним!

Вижте целия текст...


Конференция «Европейските политики и тяхната роля за ефективна социална интеграция на младите хора»

Информационен център „Европа Директно – Хасково“ с подкрепата на община Хасково проведе на 9 юни в залата на Общински съвет – Хасково конференция на тема: «Европейските политики и тяхната роля за ефективна социална интеграция на младите хора».

На нея бяха поканени изявени лектори, които представиха пред аудиторията различни европейски политики осигуряващи възможности за социалната интеграция на младите хора. На конференцията присъстваха млади хора, учители, родители, НПО, местни власти, държавни институции и граждани.

Конференцията бе открита от кмета на Хасково, г-н Добри Беливанов. Презентации по темата направиха:

 • Иван Иванов, Младежки екип „Европа”, който представи Европейските политики през очите на младите хора, както и Еразъм за млади предприемачи;
 • Стоян Кюлев, Център за развитие на човешките ресурси представи Програма Еразъм+ и възможностите, които тя дава за социалната интеграция на младите хора;
 • Златка Димитрова, Платформа Образование 2030, разгледа необходимите умения на 21 век;
 • Иван Господинов, Програма „Заедно в час” се спря на дигиталните компетентности и социалната интеграция на младите хора;
 • Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК в България направи преглед на европейските политики за ефективна социална интеграция на младите хора;
 • Аглика Цветанова разгледа Планът за инвестиции в Европа и възможностите за младите хора;
 • Мая Славова, Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики” представи Националната програма за младежта 2016–2020 г.;
 • Йоанна Кокотанекова, Областен информационен център – Хасково направи преглед на възможностите за младежка заетост и предприемачество в новия програмен период.

Конференцията завърши с дискусия.

Вижте целия текст...


Работна среща на тема: „Икономически растеж и младежка заетост“

На 18 май в Европа Директно - Хасково се проведе работна среща с организации, институции, бизнес и други по наболялата тема за младежката заетост в Хасково и връзката с икономическия растеж. Работихме в малки групи, като приспособихме за нашите цели метода на Де Боно. Участниците искрено, с интерес и загриженост обсъждаха темата.

Благодарим на всички участници за положените усилия и за добрата съвместна работа! Резултатите от груповата работа ще бъдат представени на конференцията, която ще се проведе на 9 юни 2016 г. в зала Хасково – Общинска администрация.

Дискусионна среща за доброволчеството и развитието на социални и професионални умения

Заедно с нашите приятели от Националния алианс за работа с доброволци- Пловдив, представители на институции, НПО, младежи, хора от бизнеса дискутирахме за ролята на доброволчеството и неформалното образование за професионалната реализация на младите хора. НАРД Пловдив представи резултатите от проучване за връзката между участието в неформалното учене чрез доброволчество и развитието на социални и професионални умения.

Художествена изложба „Европа през нашите очи“ - Хасково

На 10 май в Регионален исторически музей – Хасково, г-н Огнян Златев, ръкoвoдитeл нa Пpeдcтaвитeлcтвoтo нa ЕК в България откри художествената изложба "Европа през нашите очи". Това бе последната изложба, която бе представена преди това във с.Войводово, с.Минерални бани, с.Стамболово и град Харманли. На събитието присъстваха зам. кметовете на Община Хасково г-жа Милена Трендафилова и г-н Евгени Консулов, г-н Иван Панайотов- началник на РИО Хасково, колеги от НПО сектора, представители на различни организации и институции, приятели и граждани. Специални благодарности Европа Директно – Хасково изказва на Регионалния исторически музей и на Инер Уил клуб Хасково за подкрепата и съорганизацията. След закриване на изложбата картините ще бъдат предоставени на Областна администрация – Хасково, която да ги изложи на Благотворителния коледен търг.

Четвърта изложба „Европа през нашите очи“

Европа Директно – Хасково организира на 27.04.2016 г. в Исторически музей – гр.Харманли четвъртата по ред изложба „Европа през нашите очи“, посветена на Деня на Европа. Изложбата бе открита от Красимира Дамянова и директора на музея - доц. Тодор Спиридонов. Картините ще останат и за Деня на Харманли – 2 Май.

Трета изложба „Европа през нашите очи“

На 19.04.2016 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Стамболово и СОУ „Климент Охридски“ бе открита Третата изложба „Европа през нашите очи“. На откриването присъства кмета на общината, ученици, учители и жители на общината.


Конкурс за есе на тема: „Да опазим чиста природата на Европа”

Европа Директно – Хасково организира конкурс за есе на тема: „Да опазим чиста природата на Европа”. В конкурса могат да участват ученици:

- от 5 до 8 клас и

- от 9 до 12 клас.

Текстът на есетата не трябва да надвишава 2 страници. Есетата изпращайте на адрес: ел. поща: europedirect_haskovo@abv.bg или на фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Хасково/.

Краен срок – 24.05.2016 г.

Най-добрите есета ще бъдат наградени. Всички есета ще бъдат публикувани в интернет страницата, фейсбук страницата и информационния бюлетин на Европа Директно – Хасково.

Художествена изложба „Европа през нашите очи“

На 12 и 13 март в галерия „Модулор“ – Хасково Европа Директно – Хасково проведе Пленера „Европа през нашите очи“. Картините, които нарисуваха художниците-непрофесионалисти през месец април бяха последователно представяни в поредица от изложби, показани пред млади хора в различни училища и музеи на различните населени места в Област Хасково. Изложбите се проведоха както следва:

• Първата изложба "Европа през нашите очи" бе открита на 31.3. 2016 в ОУ "Хр Ботев", с. Войводово, община Хасково.

• Втората изложба бе представена на 11.04.2016 г. в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – с.Минерални бани, община Минерални бани.

Предстои откриването на изложбата в СОУ „Св.Климент Охридски“ – с.Стамболово на 19.04.2016 г., в Историческия музей в гр.Харманли на 27.04.2016 г. и на 10.05.2016 г. в Регионалния Исторически Музей – Хасково.

Вижте целия текст...

Пленер „Европа през нашите очи“

На 12 и 13 март в галерия „Модулор“ – Хасково, се проведе пленер „Европа през нашите очи“ с участието на художници непрофесионалисти. Благотворителната кауза привлече повече от 20 участници, сред които и много деца, като най-малките от тях бяха на предучилищна възраст.

Консултант-художник беше Мара Латева, а асистенти бяха членове на Инер Уил клуб Хасково.

Под професионалното ръководство на г-н Даниел Русев малките и големи участници нарисуваха повече от 50 графики, акварели и маслени платна, в различни жанрове и с използването на различни техники.

След представянето на картините на няколко поредни изложби пред публиката на Хасковска област, те ще бъдат разпродадени на традиционно организирания от Областна управа – Хасково, Благотворителен коледен търг.

Екипът на „Европа Директно – Хасково“ благодари на всички за участието и изказва специални благодарности на г-жа Мара Латева, г-жа Ани Саркисян и г-н Даниел Русев за организацията и провеждането на пленера!

Снимки можете да разгледате тук:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183084131736569.1073741852.1025510484160602&type=3

Вижте целия текст...

ОДОБРЕНА Е НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА

Правителството одобри Национална програма за младежта (2016-2020). Тя е инструмент за изпълнение на целите на младежката политика в страната и финансира проекти за младежки дейности, изпълнявани от неправителствени организации, по две основни подпрограми – Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове и Национални младежки инициативи и кампании.

Програмата ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за младежта чрез реализиране на осем оперативни цели и петнадесет дейности, насочени към насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, повишаване на гражданската активност на младите хора и др.

Очаква се в резултат на изпълнението на програмата да бъде реализирано териториално покритие чрез функциониране на минимум 30 младежки информационно-консултантски центрове, предоставящи качествени и ефективни услуги. Чрез тях ще бъдат повишени информираността на младите хора, знанията, уменията и нагласите за възможностите за професионална и личностна реализация и възможностите за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси и младежки проблеми, включително за младите хора от малките населени места и отдалечени райони. Сред целите е и информираността на младите за ползите от здравословния начин на живот, за младежкото доброволчество, за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България и за мобилизиране на младите хора в процесите на изпълнение на европейските политики.

Програмата е изготвена на базата на отчетените потребности на младите хора в страната, външна независима оценка от действието на Програмата до 2015 г., както и на мнения и препоръки, представени от неправителствения сектор в резултат на проведено обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта.

Вижте целия текст...

Публична консултация за работата на центровете Европа Директно

По поръчка на Комисията на ЕС Coffey/Deloitte прави публична консултация за работата на центровете Европа Директно в Европа извършена през периода 2013-2017 г. България ще бъде отново една от 7-те case study държави за оценката на работата на мрежата.

Всеки, който е използвал наскоро услугите на информационен център на мрежата Europe Direct, моля да отговори на въпросите от публичната консултация. Искаме да чуем Вашето мнение, за да подобрим бъдещата си работа.

Ако имате мнение и предложения относно работата на мрежата моля попълнете консултацията тук:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm

Срокът е 4 май 2016.

В допълнение към тази публична консултация, споделете мнението си, дайте съвети и направете коментари на български език за функционирането на центровете като цяло и на дейностите, и всичко свързано с тях на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG

Разчитаме на вас и благодарим предварително за усилията!


На 16.12.2015 г. в препълнения салон на ДТ „Иван Димов“ – Хасково се проведе концерт „Музикална Европа“, организиран от „Европа Директно – Хасково“ с подкрепата на община Хасково и на областния управител. В него взеха участие представителите на следните детски и младежки формации:

✓ Вокална група „Звезден блясък“ при ОУ „Св.Иван Рилски“;

✓ Децата от Обединено детско заведение № 18 „8-ми март“ – Хасково;

✓ Балет „Рона“;

✓ Вокална група „Дъга“ при СОУ „Паисий Хилендарски“;

✓ Вокална група „Южняче“ при ОУ „Св. Иван Рилски“;

✓ Клуб по спортни танци „Хасково“;

✓ Детска вокална група „Орфейче“;

✓ Балетна формация „Тангра“;

✓ Клуб по спортни танци „Гранд“;

✓ Представителен танцов ансамбъл „Хасково“;

✓ Детски хор „Орфей“.

Концертът бе закрит с „Ода на радостта“, който бе изпълнен от участниците в концерта: детски хор „Орфей“, ДВГ „Орфейче“, ВГ „Южняче“ и ВГ „Дъга“. Мелодията, символизираща ЕС, е от Деветата симфония на Лудвиг Ван Бетовен по стихове на Фридрих фон Шилер. „Ода на радостта“ е приета за химн на Европа през 1972 г., а през 1985 г. за официален химн на Европейския съюз. На универсалния език на музиката този химн изразява европейските идеали за свобода, мир и солидарност.

„Европа Директно – Хасково“ изказва своята благодарност на всички участници, всички ръководители и на родителите, които осигуриха масовото включване на толкова голям брой детски формации.

Специални благодарности изказваме и на г-н Боян Митев, преподавател по музика в ОУ „Св. Иван Рилски”, който положи много усилия за организацията на концерта.

Благодарим и на община Хасково, която ни съдействаше през цялото време и предостави любезно залата на ДТ „Иван Димов“ – Хасково.

Вижте целия текст...

На 18.12.2015 г. в залата на община Хасково се проведе дискусия „Европа за младите“, която бе организирана от „Европа Директно – Хасково“ и Европейския информационен център на българския евродепутат Ева Паунова. Инициативата бе подкрепена от Община Хасково, Община Димитровград и Областния управител. Участие взеха ученици от ПМГ – Димитровград, ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров", Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково и СОУ „Паисий Хилендарски“. Лектор бе Златка Димитрова - преминала школата на "Заедно в час" и работеща в момента като координатор на Програма "Образование 2030".

След откриването по интригуващ начин бе представена лекция за предприемачеството в Европа, новите компетентности, старите професии и тези на бъдещето. Водещата разговаря с младите хора по представените проблеми. След разделянето им по групи участниците идентифицираха необходимите бъдещи умения на младите хора за професионалната им реализация, формулираха визията си за образованието през 2030 г. и нагласите за справяне с проблемите.

Вижте целия текст...

Деца от с. Войводово рисуват графити на стената своите европейски мечти


На 28 ноември, в Културния център на Харманли се проведе среща на „Бизнесът за Харманли“ с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България – Огнян Златев. На срещата присъстваше Мария Киркова - кмет на община Харманли, представители на местния бизнес, на обществени организации и граждани.

Участниците в срещата бяха запознати с текущите и предстоящите европейски програми и проекти подпомагащи бизнеса. Информацията беше осигурена, от представителите на Европейската комисия, Областния информационен център – Хасково и Европа Директно – Хасково. След направените презентации се проведе обсъждане на проблемите свързани с европейските финансирания, както и консултации по конкретни оперативни програми.

Вижте целия текст...

И през този месец продължи Арт пленерът "Нашите европейски мечти". Прекрасните деца от ОУ "Любен Каравелов", Хасково, с ръководител- г-жа Камелия Кехайова рисуват върху платно европейските си мечти.

Децата от 7 училища рисуваха знамената на страните членки на Европейския съюз.

Вижте целия текст...

На 18.11.2015 г. в община Стамболово се проведе работна среща за изграждане на публично-частни партньорства за кандидатстване по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.)

На срещата бе представен информационен център „Европа Директно – Хасково“ и бяха раздадени материали за европейската политика в областта на селското стопанство.

Вижте целия текст...

На 25.11.2015 г. в ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград се проведе дискусия на тема: „Отворено европейско пространство за...”. Участие в дискусията взеха ученици от горните класове, които по групи представиха част от проблемите на образованието, заетостта и младежкото предприемачество. Участниците дадоха и своите предложения за решения, които да направят образованието и трудовата реализация на младите хора по-ефективна и мотивираща.

Вижте целия текст...

Европейският парламент организира конкурс за млади фотографи в рамката на инициативата European Youth Event (EYE). Условията на конкурса ‪#‎EYEamHere‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬са участниците да използват официалното лого на инициативата за 2016 г. (възпроизведено или принтирано) и да направят негова снимка на свое любимо място. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 18 и 30 г.

Вижте целия текст...


На 09.10.2015 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково се проведе футболно първенство под надслов „Футболът срещу расизма в Европа“. Целта на турнира бе насочена към преодоляване на предразсъдъците, дискриминацията и нетолерантността в спорта. Това е общоевропейска спортна инициатива „Ние сме футболни хора“, която се провежда в десетдневката между 8 и 23 октомври. С подобни инициативи се цели да се възпита у децата любов към спорта и да се изгражда спортсменски дух. Празникът бе организиран от доброволци. За един ден децата, родителите и учителите станаха част от голямата мрежа на FARE network за разбирателство срещу дискриминацията и нетолерантността.

В „Детското европейско футболно първенство“, менажирано от „Европа Директно – Хасково“ се включиха четвъртокласниците на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" в Хасково, които сформираха отборите „Барселона“, „Реал Мадрид“, „Манчестър Юнайтед“ и „Байерн Мюнхен“. Съдии бяха учителите по философия и по физическо възпитание. В крайна сметка „Байерн“ победи „Манчестър Юнайтед“ с 3:2 в Хасково. Участниците в турнира бяха наградени.

На 14.10.2015 г. в община Стамболово се проведе съвместна информационна среща на Областния информационен център – Хасково и „Европа Директно – Хасково“.

В началото на срещата екипът на ОИЦ представи двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Участниците в срещата получиха подробна информация за приоритетите, допустимите дейности и разходи, очакваните резултати и необходимата документация за процедурите. Специално внимание беше отделено на начина на кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Красимира Дамянова представи пред присъстващите услугите, които предоставя „Европа Директно – Хасково“, след което представителите на училищата дискутираха възможните дейности, които могат да се включат в бъдещи проекти по процедурите на НОИР.

Вижте целия текст...

На 15.10.2015 г. в град Хасково „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Мрежа „Форум за гражданско участие“ организира фокус група по темата: „Гражданско участие на местно ниво – права и възможности“. Участниците коментираха различните форми на гражданско участие и възможностите за тяхното използване от гражданския сектор в общината.

На 18 октомври 2015 г. в офиса на „Европа Директно – Хасково“ се проведе среща на екипа и партньорите с евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и нейния екип. В срещата участие взеха и народният представител от областта Евгения Ангелова, представителят на Регионалния инспекторат по образованието Иван Панайотов и представителят на областната администрация Милена Трендафилова.

На срещата страните се споразумяха да бъдат активни партньори в промотирането на европейските ценности в Хасково и областта. Участниците в срещата се съгласиха да си партнират по темите младежко предприемачество, образование, дигитална Европа и планираха бъдещи събития и сътрудничество по тези теми.

Благотворителност и наблюдения за Европейските дни на птиците в Хасково

Хасково се включи в Европейските дни на птиците, които се провеждат в началото на месеца на Стария континент.

В шатра на входа на Кенана се раздаваха информационни материали за птиците и се извършваха наблюдения.

Тази година акцент на инициативата е миграцията на птиците. От Българското дружество за защита на птиците обясниха, че освен да им се наслаждават, хората трябва да се научат да пазят птиците, защото те са много уязвими при миграцията.

Хасковските деца успяха да видят мишелови и малък креслив орел.

Деца и доброволци приканваха гражданите да оставят пластмасовите си капачки. Те ще бъдат предадени, а със средствата ще се подпомогне опазването на застрашения Египетски лешояд.

В кампанията се включи и младата авторка Нели Делева, която благотворително продаваше своята книжка "Света на мравките".

В инициативата участваха още "Зелени в действие" и спортен клуб "Слънце".

Резултатите от наблюденията от всяка страна ще бъдат събрани и анализирани от специалисти.


Заслужени награди за самодейците на НЧ „Будилник – 1903“ – с.Сусам, община Минерални бани

Мъжката група за автентичен фолклор, Женската група за автентичен фолклор и Смесената група за автентичен фолклор към НЧ „Будилник – 1903“ – с. Сусам с ръководител Тенчо Пасев бяха наградени със златен и сребърен медал на проведения през месец август Световен шампионат по фолклор “World Folk 2015” в градовете: Несебър, Бургас, Обзор, Свети Влас и КК „Слънчев бряг“. Шампионатът се проведе под егидата на Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали – WAFF, Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕAFF и с подкрепата на UNESCO.

НС одобри на първо четене Закона за еврофондовете

Агенция "Фокус"

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

София. Народното събрание одобри на първо четене внесения от Министерски съвет законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Вносителите посочват в мотивите си, че този закон е насочен към постигането на устойчивост на регулаторната среда и максимално кодифициране и унифициране на правилата, по които се управляват и разходват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към въвеждането на мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите и на ясен и ефективен съдебен контрол за защита на конституционно гарантираните права на гражданите и организациите. Предлаганият законопроект цели да гарантира по-прозрачна, по-разбираема и по-ефективна система на публичните средства от Европейския съюз като част от финансовата система на страната; постигане на по-добър административен капацитет и засилена координация на ниво управление и на всички нива на контрол; чрез кодификация на нормативната уредба - унифицирани и опростени процедури на основа на ясно разписани срокове, формуляри и други правила с ефект намаляване на административната тежест; ефективна съдебна защита за бенефициентите. Законопроектът има характер на процесуален закон, разписващ основно административни производства. Той е структуриран в пет глави, Административно-наказателни разпоредби, Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби. В първата глава са изведени общите положения, включително принципите, на които се основава управлението на средствата от ЕСИФ и предоставената с тях финансова подкрепа във формата на безвъзмездна финансова помощ, предмет на уредба в глави втора-пета са съответно: националната институционална рамка за управлението на средствата от ЕСИФ, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициента на безвъзмездна финансова помощ, правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Във фокуса на глава втора е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, а с Допълнителните разпоредби се осигурява прилагането и на допълнително предвидените за новия програмен период форми на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ – възстановима помощ, награди и финансови инструменти, по отношение на които към момента няма реално сложили се обществени отношения. Уреждайки основни обществени отношения, законопроектът предвижда издаването на подзаконови нормативни актове от Министерския съвет и от министъра на финансите, като стремежът, включително чрез Преходните и заключителните разпоредби, е в оптималното запазване на вече създадената подзаконова уредба, за да не се препятства излишно усвояването на средствата от ЕСИФ както до приключването на предходния програмен период 2007-2013 г., така и през стартиралия нов програмен период 2014-2020 г. Със законопроекта е запазена съществуващата национална институционална рамка, но чрез настройване към засилване на нейния капацитет за координация, управление и контрол на средствата от ЕСИФ. На ниво специализирани органи на изпълнителната власт се предвижда заместник министър-председател или министър, който да отговаря за цялостната организация, координация и контрол на системата за управлението на средствата от Европейския съюз, включително за акредитацията на управляващите и сертифициращите органи. Централното координационно звено е администрацията, която ще подпомага заместник-министър председателя/министъра, а също и структурата, която ще поддържа връзката и ще предоставя информация на Европейската комисия. В законопроекта е развит и принципът на партньорство с централните и териториалните органи на изпълнителната власт, общините, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, с организациите на гражданското общество и с представители на академичната общност чрез уредбата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Комитетите за наблюдение на програмите. Според вносителите чрез приемането на закона ще бъде преодоляна настоящата фрагментарност на нормативната уредба и ще се осигури необходимата степен на устойчивост и предвидимост. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ през следващите програмни периоди.

Цветелина ЦЕКОВСКА


На 9 и 10 септември в град Свиленград ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с участието на партньорите от РИО Хасково проведе обучение на педагози от Свиленград на тема: "Разработване и управление на проекти в областта на образованието и младежта". Домакин на срещата бе Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" Свиленград. На обучението г-н Иван Панайотов – началник на РИО Хасково и Красимира Дамянова – координатор на ИЦ "Европа Директно – Хасково" запознаха участниците с възможностите за разработване на проекти, които предоставят оперативните програми, Програма „Еразъм“ и други програми на ЕС. Представен бе процесът на разработване на проекти, разискваха се въпроси за успешното разработване на проектни предложения и изискванията за доброто им управление."

На 14.09.2015 г. в Регистрационно-приемателен център – Харманли бе представена дейността на ИЦ „Европа Директно – Хасково”

Присъстващите на събитието бежанци бяха запознати с представяните от информационния център услуги, с историята на Европейския съюз и с неговите основни структури.

По атрактивен начин бяха представени основните европейски ценности, тяхното значение за развитието на гражданското общество и ролята на гражданите в социално-икономическия живот на европейските страни. Подробно бяха представени гражданските и трудовите права, както и възможностите, които Европа предоставя за реализация и интеграция на своите и чуждите граждани.

На 25.09.2015 г. в гр. Харманли съвместно с МИГ Харманли се проведе дискусия на тема: „Отворено европейско пространство за реализацията на европейските програми на територията на община Харманли”. Най-напред бе представена оценката от реализацията на Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли за изтеклия програмен период. След това бе представен Информационен център „Европа Директно – Хасково”. Проведената дискусия за положителните и отрицателни страни, свързани с реализацията на проектите по СМР и ПРСР на територията на общината, помогна за изясняване на проблемите и за подобряване на бъдещата организация за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията, покрита от МИГ Харманли. В дискусията се включиха представители на бизнеса, земеделски производители, представители на местните власти, НПО, читалища и граждани. Резултатите от дискусията показаха високата активност на основните ключови фигури на територията и активността на МИГ Харманли в усилията им за подобряване на средата и качеството на живот в селските райони.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСКУСИЯТА:

Положителни страни при реализирането на Стратегията за местно развитие и ПРСР:

• Приоритетното реализиране на проекти от обществените мерки в малките населени места се отрази на позитивното подобряване на средата и качеството на живот;

• Формираните сред местната общност информираност, опит, нагласи, умения и компетентности създадоха устойчив местен капацитет, който е особено важен за следващия програмен период;

• С реализацията на проектите се увеличиха площите на трайните насаждения, подобри се земеделската техника и оборудване, въведоха се нови техники и технологии и се разшириха производствените мощности;

• Най-високо бяха оценени положителното влияние и постигнатите резултати от изпълнението на СМР и ПРСР върху:

 въвеждането на мерки за предпазване от пожари;

 подобряването на услугите за икономиката и населението, свързани с водоснабдителната система;

 развитието на земеделието от гледна точка на въвеждането на модерни технологии и нови практики;

 усъвършенстването на социалната дейност – спорт, култура, читалищна дейност;

 реконструкцията и модернизацията на сгради в населените места.

• Постигнати бяха положителни резултати по отношение повишаване качеството на предлаганите услуги и създаваните продукти, както и цялостната дейност на фирмите и стопанствата, които се представляват от бенефициентите;

• Изграждането на МИГ създаде условия и предпоставки за активно развитие на територията на община Харманли;

• Членовете на МИГ показаха висок професионализъм и съпричастност към проблемите на бенефициентите, въпреки работата при намален състав;

• През периода бяха реализирани следните подкрепящи дейности, важни за успеваемостта на проектите:

 Добра информационна кампания;

 Адекватен обучителен процес;

 Консултации, проведени на място;

 Активно посредничество от страна на МИГ за свързване на бенефициентите с МЗХ и ДФЗ при възникнал проблем.

Проблеми при реализирането на Стратегията за местно развитие и ПРСР:

• Струпването на голяма част от проектите в края на програмния период, което затрудни тяхното обслужване и застраши тяхното изпълнение;

• Забавяне на процеса на оценка и одобрение от страна на ДФЗ – РА, който се осъществяваше за период между 200 – 494 дни за одобрение на подадените проекти. Само последните проекти са разгледани за период от около 96 дни;

• Изключително дългият срок за сключване на договорите, поради бавната им обработка от страна на РА. Средно за тази процедура се изчаква около 60 дни;

• Липса на активност от страна на НПО поради невъзможност за намиране на финансов ресурс за префинансиране на проектните дейности;

• Ниска активност при изпълнението на СМР и ПРСР на територията по отношение на:

 изграждане и възстановяване на зелени площи и паркове;

 изграждане на инфраструктура за семейства с деца, за юноши и младежи – площадки за спорт и игра;

 разширяване на възможностите за почивка;

 опазване на околната среда и по-конкретно на природни места и забележителности, флора и фауна;

 подобряване общото състояние на околната среда – чистота на населени места, въздух и вода, ниво на шум и природен пейзаж;

 усъвършенстване на животновъдството – въвеждане на модерни технологии и практики;

• Основните регистрирани проблеми са:

 срещнатите трудности, свързани с осигуряването на кредити (за МИГ и за бенефициентите) за префинансиране на проектните дейности;

 забавеното възстановяване на разходите от страна на ДФЗ – РА;

 забавяне и удължаване срока на изпълнение на проектите (сключени са 37 Анекса към договорите, като по-голямата част от тях са за промяна на активите и за удължаване срока на изпълнение) от страна на бенефициентите поради редица технически причини като:

o спиране от производството на част от машините по договорите;

o недостатъчен административен капацитет;

o технически причини, свързани с изпълнението на проекта, като атмосферни условия, процедурни изисквания, свързани със ЗОП и др.

Предложения за подобряване на средата при реализацията на европейските програми и проекти:

• Скъсяване на срока за оценка и одобрение от страна на ДФЗ – РА;

• По-бърза обработка на проектите от страна на ДФЗ – РА и намаляване срока за сключване на договорите;

• Осигуряване на възможности за кредитиране на проектните дейности чрез осигуряване на банкови кредити или финансов фонд;

• Създаване на гаранционен фонд;

• Спазване на планираните срокове, за да не се струпват застрашително голям брой проекти в края на програмния период.

Вижте целия текст...

На 29.09.2015 г. в голямата зала на ул. „Хан Кубрат“ 2 Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България откри Информационен център „Европа Директно – Хасково“. На откриването присъстваха Станислав Дечев – заместник-областен управител и Иван Панайотов – началник РИО Хасково. Гости на събитието бяха още: представители на регионалните и местните власти, ръководители на регионални и местни публични структури, директори на училища, неправителствени организации, предприемачи, журналисти и граждани от област Хасково. След приветствията от страна на гостите бе представена и кратка културна програма. Посетен и разгледан бе новият офис на „Европа Директно – Хасково“ и бяха получени информационни материали. След това гостите обмениха идеи на чаша кафе.

50 000 млади европейци – обучени и наети в рамките на „Алианс за младежта"

Партньорите на „Алианс за младежта“ са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, което е половината от сто хиляди възможности за предварително планирания срок от 3 години, за които бе поет ангажимент през 2014 г.

Това стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе във Виваком Арт Хол с участието на изпълнителния директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата в Университета за национално и световно стопанство, инж. Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", Емилия Вълчовска, Началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката и Даниел Владев, Мениджър Ключови клиенти в Мото Пфое.

В рамките на събитието се проведе и пряко включване от Европейския парламент, което проследи дебат за младежта с участието на Европейския комисар по заетостта Мариан Тейсен, членове на Европейския парламент, представители на младежки организации и представители на партньорите на „Алианс за младежта“.

Днес Алиансът вече обединява близо 200 компании от цяла Европа. Година след създаването му партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативи за „подготовка за работа“, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовка за интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

„Бързото прилагане на „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничество с бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС. Миналата седмица Комисията осигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение", заяви еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен.

Непосредствено след дебата бяха дискутирани и представени проектите и плановете на Министерството на образованието и науката в сферата на дуалното образование, както и програмите в областта, които вече са факт в Нов български университет и в Университета за национално и световно стопанство. Компаниите-партньори на инициативата в България припомниха, че за по-малко от 6 месеца Нестле България и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същия период.

По време на събитието бе представено и проучване, проведено от компанията Nielsen сред 635 бизнес мениджъри и специалисти по човешки ресурси от 70 партньори на „Алианс за младежта“ в 22 европейски страни. Според данните 66% от анкетираните са заявили, че стажовете и професионалната подготовка могат да доведат до трайна заетост като в много държави, най-вече в южна и източна Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация от формално образование и обучение на работното място.

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобият опит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда,“ – заяви Кристоф Камбурнак, Президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта. – „Този тип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимите знания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара. Това е важно, защото традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчно бързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, които ще бъдат открити след 10 години все още не съществуват днес.“

При разработването на програми за дуално обучение бизнес партньорите на „Алианс за младежта“ се запознават с важната роля на Правителството за насърчаване на по-доброто сътрудничество между бизнеса и учебните заведения. Партньорите на „Алианс за младежта“ наскоро създадоха нови схеми за дуално обучение в цяла Европа в сътрудничество с университети и училища, но те често се сблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административната тежест, свързана с тези схеми е пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури за получаване на разрешение от Правителството за внасяне на промени в учебните програми.

"Алианс за младежта" е първото паневропейско бизнес движение за решаване на кризата с младежката безработица в ЕС и всяка от страните-членки на общността. Инициатор на това мащабно партньорство е Нестле. В него големи мултинационални компании и представители на европейски и национални институции обединяват усилия и се ангажират да създадат 100 000 нови работни места за млади хора в периода 2014-2016 година.

Вижте целия текст...

39 общини ще решават сами къде да инвестират еврофондове

Най-големите общини ще станат междинни звена по програма "Региони в растеж", за да насочват парите, определени за тях

Бургас е един от първите градове, които започнаха да работят за интегриран градски транспорт. В периода 2014-2020 г. всички 39 големи общини ще трябва да приложат схеми за такъв транспорт.

От новия програмен период най-големите общини в България ще могат да подбират сами част от проектите с европейско финансиране, които се осъществяват на територията им. Това стана с решение на Министерския съвет, което възлага на 39-те най-големи общини в България да създадат междинни звена за разпределяне на парите по новата програма "Региони в растеж" в структурата си.

Причината е, че в новата програма вече няма да има конкуренция между всички общини за определено количество пари. Досега всеки един проект, независимо откъде е, се състезаваше с всички останали за финансиране. По новите правила 39-те най-големи имат предварително определена сума - 1,64 млрд. лв. (европейски пари и национално съфинансиране). Тя се разпределя за всеки от градовете в съответствие с приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Така общините ще имат правото да се разпореждат с тези пари и да подбират за какви проекти отиват.

Кои са общините. Това са:

СофияСливенБлагоевградЯмбол
ПловдивХасковоВидинКърджали
ВарнаСмолянМонтанаПазарджик
БургасПерникВрацаКюстендил
РусеСвищовЛовечГ. Оряховица
Стара ЗагораКазанлъкГабровоДимитровград
ПлевенАсеновградЛомКарлово
Велико ТърновоДупницаШуменПетрич
РазградТърговищеДобричГоце Делчев
СилистраПанагюрищеВелинград 

Новите междинни звена, които ще оценяват и избират проекти, ще се намират в самите общини. Според правителството това ще засили децентрализацията.

Много подробности обаче тепърва предстои да бъдат уточнявани. Например как общините ще разделят функциите на досегашното си експертно звено, което се занимава с управлението на европроекти и на новото звено, което ще играе ролята на оценител и подбор. Ще трябва двете структури да не са съставени от едни и същи хора, за да няма конфликт на интереси. Това означава, че някои общини ще имат нужда от нови чиновници. От МРРБ уточниха за "Капитал", че "ще се финансират разходи за наемане на външни експерти за оценка на проектните предложения, както и разходи за възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционните програми. В допълнение, на ниво проектно предложения са допустими разходи за организация и управление на проектите в размер до 2% от стойността на общите преки допустими разходи".

Вероятно в звената ще има сертифициран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) специалист, но все още не е ясно каква точно ще е връзката и координацията между управляващия орган в министерството и общинските звена, всяко от които ще е на подчинение на съответния кмет.

Според МРРБ, "междинните звена по същество не представляват нови структури или звена, а са самата общинска администрация, която следва по подходящ начин да разпредели различните отговорности, свързани с оценката на проектните предложения".

Предстоят инвестиционни програми

Досега европрограмите нямаха особено положителен опит с междинни звена. Програмите "Конкурентоспособност" и "Околна среда", които имаха такива структури, ги закриха след редица от проблеми в тях.

Министерството обаче цитира специална оценка, изготвена от "КПМГ България и Ню Ай", която е установила през 2012 г., че общините имат нужния капацитет за това. Експерти обясниха, че няма причини за прекалено големи притеснения относно капацитета в общините, тъй като новите звена ще работят по вече одобрени инвестиционни програми. Програмите ще са многогодишна рамка, с която всяка една община заявява какво иска да финансира с парите, които й се дават. "Официално никоя община не би трябвало да знае още какви пари й се полагат, но неофициално повечето вече знаят", коментира общински експерт пред "Капитал".

Нито една обаче няма готова инвестиционна програма, тъй като този процес тепърва започва. МРРБ настоява, че няма нужда тези програми да бъдат одобрени от общинските съвети. Сдружението на общините обаче твърди, че тъй като обвързват бюджета с бъдещи инвестиции, е важно да има такова одобрение. Вероятният срок за съставянето на тези програми е до края на годината или началото на следващата. Едва след това парите към общините могат да започнат да пристигат.

Самите инвестиционни програми следва да бъдат изработени от работни групи, в които по думите на МРРБ, влизат представители на общината, институции и организации, чиито обекти са залегнали в плановете за развитие, неправителствени организации и други потенциални ползватели на помощ.

В програмите може да залегнат мерки за подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване на градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Когато новите междинни звена оценяват даден проект, те ще имат възможност да попълват контролни листи, на които ще отбелязват, дали конкретното предложение отговаря на критериите в инвестиционната програма. Отговорите този път няма да са степенувани с числа, а само "Да", "Не" и "НП". Това може да отнеме важен лост за корупция при оценката, който досега беше често практикуван.

Вижте целия текст...

НДК и резиденция „Бояна“ приютяват българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Емблематичните за социалистическата архитектура сгради на Националния дворец на културата (НДК) и резиденция "Бояна" ще бъдат дом на западни делегати и гости по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Днес правителството прие предложенията, направени от работна група към министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обекти, в които да се провеждат събития по време на председателството.

"Според предложенията на работната група следва да бъде дадено предпочитание на сградата на Национален дворец на културата, която покрива критериите за провеждане на различните категории събития и със съответната хотелска и транспортна инфраструктура и на Резиденция Бояна - като комплексен конферентен център с хотелска и ресторантьорска част, подходящ за повечето събития на председателството и преимущество от гледна точка на сигурността", съобщиха от правителствения пресцентър.

Планира се в рамките на председателството да се проведат между 150-200 заседания, срещи, семинари, конференции и други мероприятия.

Предвижда се до края на 2015 г. вицепремиерът Томислав Дончев и колежката му Лиляна Павлова да определят прогнозна стойност за ремонта и преустройството на НДК и резиденцията. По предварителни разчети за ремонта на електроинсталацията, ВиК, поставяне на охранителни камери и ремонт на някои зали там ще бъдат налети близо 40 млн. лв.

В следващите две години правителството ще похарчи солидни средства за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Средствата ще дойдат както от държавния бюджет, така и по европейски програми, спонсорство и доброволчество и ще трябва да осигурят целия спектър от дейности по организацията – от специализирани обучения на администрацията, до подобряване на инфраструктурата и кетъринг.

Вижте целия текст...


Възможности за доброволчество в Европа

Нa 13.08.2015 г. младежи-доброволци, представители на НПО, граждани, ръководители на доброволчески клубове, учители и експерти се събраха в Информационния център „Европа Директно – Хасково“ за лекция и дискусия по темата: „Възможности за доброволчество в Европа“. Лектори бяха Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци и Вера Кирилова – национален координатор на мрежата за работа с доброволци. Дискутираше се важният въпрос „Какво дава доброволчеството на младите хора?“ Споделеното и практиката показаха, че доброволчеството развива в голяма степен личността на младия човек и т.нар. преносими („меки“) умения. Търсят се пътища за тяхното верифициране и признаване. Бяха обсъдени и възможностите, които предоставя ЕС чрез своите програми (Еразъм+ и други) за практикуване на доброволчество и за признаване на резултатите от него.

На 11.08.2015 г. екипът на „Европа Директно – Хасково” представи услугите на центъра и възможностите за информация, консултиране и обучения пред млади родители – жители на кв. „Република”.

Информацията бе представена на среща на млади родители с лекари и представители на НПО от Хасково, която се проведе в читалището на кв. „Република”. Срещата е в изпълнение на проект на Национален алианс за работа с доброволци Пловдив „Уверени чрез модела SAFE”, финансиран от Фондация OAK.

Вижте целия текст...

Празник на минералната вода в Минерални бани - Хасково

На 29.08.2015 г. в Минерални бани на Празника на минералната вода екипът на ИЦ „Европа Директно – Хасково” направи презентация на своите услуги и предостави на участниците наличните информационни материали за Европейския съюз.

Министерският съвет прие проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 29.07.2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Законопроектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със Закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С проекта на Закон се въвежда Нормативна уредба на национално ниво, приложима за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014 – 2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията, приложими за настоящия програмен период.

Проектът на Закон за управление на средствата от ЕСИФ беше разработен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на Заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. В работната група взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът беше обсъден на редица срещи на експертно и политическо равнище в рамките на администрацията, както и с ключовите партньори.

Вижте целия текст...

Гражданите приемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство пред ЕС

Все повече европейски граждани потвърждават положителната си оценка за Европейския съюз, а доверието им в него се е покачило от ноември миналата година насам. Освен това европейците възприемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство, пред което е изправен ЕС в наши дни. Това са някои от резултатите от последното проучване на „Стандартен Евробарометър“. Проучването беше проведено между 16 и 27 май 2015 г. в 34 държави и територии, съобщава Рапид.

Запитани относно основните им опасения, гражданите посочват, че имиграцията е най-обсъжданата тема на равнище ЕС.

Понастоящем с 38 % (+14 пункта) тя прехожда други въпроси като икономическата ситуация (27 %, - 6 пункта), безработицата (24 %, - 5 пункта) и публичните финанси на държавите членки (23 %, - 2 пункта). Това е най-често споменаваният проблем в 20 държави членки с най-висок процентен дял в Малта (65 %) и в Германия (55 %). Безпокойството от тероризма на равнище ЕС също е нараснало значително от ноември 2014 г. насам (17 %, + 6 пункта).

Както при предишното проучване от ноември 2014 г., налице е силна подкрепа от страна на гражданите по приоритетните теми, набелязани от Европейската комисия под ръководството на председателя Юнкер.

По отношение на инвестициите в ЕС 59 % от европейските граждани са съгласни, че за стимулиране на инвестиции в частния сектор на равнище ЕС следва да се използват публични средства.

В областта на енергетиката 72 % от европейците подкрепят идеята за обща енергийна политика, обхващаща държавите — членки на ЕС.

Повечето европейци считат единния пазар (свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС) като един от най-положителните резултати на ЕС — 57 %, като този дял е почти същият като дела от 55 %, посочващ мира между държавите членки.

По въпроса за миграцията 73 % от европейците посочват, че подкрепят идеята за обща европейска политика в областта на миграцията. Повечето европейци (51 %) са положително настроени спрямо миграцията на хора от други държави — членки на ЕС. Същевременно обаче 56 % изразяват негативна нагласа по отношение на миграцията на хора от държави извън ЕС.

Все пак гражданите остават оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. 58 % (+ 2 пункта) от европейците определят себе си като оптимисти, докато 36 % (- 1 пункт) споделят, че са песимисти в това отношение.

Броят на европейските граждани, които заявяват, че имат положително мнение за ЕС, е нараснал от 39 % през ноември 2014 г. на 41 % през май 2015 г., 38 % са с неутрално мнение и едва 19 % изразяват отрицателно мнение (спад в сравнение с нивото от 22 % през ноември и 25 % през юни 2014 г.).

Наред с това броят на европейците, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, също е нараснал — на ниво от 40 % (увеличение от 3 процентни пункта спрямо ноември 2014 г. и 9 процентни пункта в сравнение с периода около изборите за Европейски парламент). Средното ниво на доверие в националните правителства също леко се е повишило, достигайки 31 % (+2 пункта).

Броят на хората, които считат, че гласът им има значение в ЕС достига 42 % (+ 2 пункта), което затвърждава рекордното ниво за последните 10 години, засвидетелствано след европейските избори през май 2014 г.

Що се отнася до икономиката, очакванията на европейците относно състоянието на националната им икономика се запазват относително непроменени, като повече от една четвърт от запитаните (26 %, + 4 пункта) са оптимисти за предстоящите дванадесет месеца, докато 48 % очакват, че няма да има промяна в положението. Песимистичните очаквания отбелязват рязък спад и достигат 21 % (- 7 пункта). Броят на гражданите, според които въздействието на кризата върху работните места вече е достигнало връхната си точка (48 %, + 4 пункта), вече е доста по-висок от броя на онези, които считат, че „най-лошото тепърва предстои“ (42 %, - 4 пункта).

Положителното отношение към еврото остава непроменено (57 % в ЕС като цяло, 69 % в еврозоната). Подкрепата за единната валута се е увеличила в 14 държави членки, като най-впечатляващо е увеличението в Литва (73 %, + 10 пункта), която се присъедини към еврозоната на 1 януари 2015 г. и в Гърция, където 69 % (+ 6 пункта) от гърците заявяват, че подкрепят еврото.

За или против бежанците да имат избор в коя държава от ЕС да бъдат премествани?

Евродепутатите от парламентарната комисия по граждански свободи през последния месец се занимаваха с новите мерки, предложени от Европейската комисия, измежду които е и задължаващият механизъм за релокация на 40 000 бежанци от Италия и Гърция в другите държави-членки на ЕС.

Докладчикът по проблема, евродепутатът Ска Келер, отиде по-далеч, като поиска непрекъснато действащ механизъм за преразпределение.

Евродепутатите обаче предложиха нововъведение в предложенията на ЕК: търсещите убежище да имат възможността, преди да бъдат преместени, да класират държавите членки по ред на предпочитания, базирайки избора си на критерии като семейни връзки, социални и културни връзки, езикови умения, предишни пътувания, образование и професионален опит.

„Особено важно е бежанците да не се изпращат като стока из ЕС, но и да се вземат предвид техните предпочитания. Това е единственият начин да се подпомогне интеграцията на бежанците и да се предотврати преместването им в други държави от ЕС. Да се уважат интересите на бежанците е жизненоважно за успеха на механизма“, коментира Келер.

Тази система има за цел да предотврати т.нар. вторични премествания на бежанците, които така или иначе биха опитвали сами да стигнат до държавата, която е била първоначалната им цел. Това ще затрудни контрола и ще доведе до допълнителни административни усложнения.

Държавите членки от своя страна трябва да бъдат информирани за предпочитанията на бежанците, като им бъде позволено да избират между кандидатите, които са ги посочили като предпочитани.

На бежанците ще трябва да се предоставя всяка необходима информация за тяхната дестинация. Ако техните преференции не са взети под внимание, причините трябва да бъдат разяснени. За да се предотвратят „вторични премествания“, трябва да се приложи принципът на взаимно съгласие преди релокацията.

Парламентът ще гласува идеите на комисията в пълен състав през септември.

„Докато кандидатстващите нямат право да избират държавата членка за своето пренасочване, техните нужди, преференции и специфична квалификация трябва да бъдат взети предвид до максималната степен“, смятат евродепутатите. Това според тях ще улесни тяхната интеграция в определените европейски държави членки.

Националните служби могат да се включат в процедурата, като интервюират бежанците, препоръчват от комисията. За да се избегнат вторични премествания, бежанецът би следвало да даде съгласието си, преди да бъде транспортиран. Ако той не даде съгласие, то друг човек би могъл да се възползва от неговата възможност, смятат от ЕП.

По-рано този месец Съветът по вътрешни работи на ЕС разпредели първата част от предвидените 40 000 бежанци за преместване от Гърция и Италия. Държавите членки се споразумяха да открият места само за разпределяне 32 256 души, като комисията добавя, че „останалите 7744 бежанци ще бъдат преместени до декември 2015 г.“.

Освен това ЕС ще приеме 22 504 бежанци от територии извън Европейския съюз (ЕС). Броят е по-висок от очаквания, след като по първоначални планове Европейската комисия (ЕК) предложи да приеме 20 хиляди души в нужда от международна защита.

Вижте целия текст...

Отпускат над 1 млн. лв. за работа на хора с увреждания

Нови 2378 лица ще бъдат включени в програми за заетост след преразпределение на Националния план за действие по заетостта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Общата сума, пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева. Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на работа и квалификация на хора с трайни увреждания.

Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания. Останалата сума ще бъде насочена към безработни в предпенсионна възраст и към безработни младежи до 29 години. С тях ще се подпомагат работодатели да немат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи.

Сумата за насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева. По Национална програма „Активиране на неактивни лица“ ще бъдат наети допълнително и 50 ромски медиатори.

Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС

Липсата на финансова и организационна устойчивост и липсата на резултатност от застъпническите действия на гражданските организации води до липса на престиж, тъй като обществото не може да види какви са резултатите от тяхната работа. Такова становище изрази председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова по време на изказването си към вицепремиера Румяна Бъчварова, която бе официален гост при представянето на Индекса за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2014 г. Събитието се проведе на 4.08.2015 г. и бе организирано от един от членовете на мрежата ФГУ – Български център за нестопанско право, който е партньор на Американската агенция за международно развитие (USAID) в разработването на Индекса за България.

След представянето на резултатите от проучването Румяна Бъчварова изтъкна положителната роля на гражданското общество като политически фактор в България. В същото време обаче тя отбеляза, че при някои граждански организации липсва ясна идентичност и информация от кого се финансират и призова към мерки, които да извадят на светло фигурите, стоящи зад организациите.

В отговор Ива Таралежкова предложи на вицепремиера да се помисли за законови промени, които да дават възможност за истински ефективно участие на гражданските организации във формулирането на публичните политики. Тя подчерта, че с няколко поредни действия през последните месеци народните представители са показали, че не зачитат мнението на гражданите и че нямат политическа воля за диалог с тях. Председателят на УС на ФГУ посочи за примери „козметичните” промени в закона за прякото участие, орязаните предложения за съдебна реформа, избора на политически ангажиран омбудсман, запазването на позициите на старите подуправители на БНБ и отпадналите въпроси в предстоящия национален референдум.

Румяна Бъчварова на свой ред се съгласи с тези констатации, но отбеляза, че всички тези проблеми не могат да бъдат решени само от държавата. Тя каза, че стъпките по новото законодателство за решенията на някои от проблемите са направени с новия проект на закон за юридическите лица с нестопанска цел. След като Бъчварова си тръгна обаче, Атанас Славов – съветник на министъра на правосъдието Христо Иванов, уточни, че засега само една от трите основни предвиждани в законопроекта промени се радват на политическа подкрепа, а именно прехвърлянето на регистрацията на НПО от съдилищата в Агенцията по вписванията. Останалите две дългоочаквани промени – финансиране на организациите на конкурсен принцип и създаването на съвет за развитие на гражданското общество, за които ФГУ също проведе застъпнически действия, засега срещали отпора на Министерския съвет.

Вижте целия текст...

На добър час Випуск 2015!

На 3 юли 2015 година в аулата на Нов български университет се състоя официалната церемония по дипломирането на колежани от „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.

В тържествена обстановка, под звуците на международния химн на студентската младеж „Gaudeamus igitur”, създателят на колежи „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” – г-жа Софка Младенова въведе дипломантите от 18-тия випуск под аплодисментите на гости, преподаватели и приятели.

В своето слово г-жа Младенова припомни вечните думи на Аристотел:

„Ние сме това, което правим постоянно. Следователно съвършенството не е еднократен акт, а процес.“

За да станетe по-добри в това, което правитe, трябва да не спирате да го правитe и колкото повече продължавате, толкова повече ще се усъвършенствате. Започнете ДНЕС и след време, с постоянство и упоритост ще постигнете това, което целите, дори и днес това да ви се струва невъзможно. Изберете си цел и започвайте!

„Образованието е най-добрата осигуровка за старините!“

Официални гости на събитието бяха проф. Нако Стефанов, доц. Йордан Йорданов, инж. Никола Киров и г-жа Валентина Кираджиева.

Към екипа на „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” и дипломантите постъпиха поздравителни адреси от БАЧУ, НАПОО, Стопанските камари, кметове на общините.

Наградени бяха отличниците на випуска:

Професия Фирмен Мениджър,специалност Предприемачество и мениджмънт - Нина Стефанова Великова, Ирена Михайлова Митева и Стефка Росенова Тодорова.

Професия Проектант на компютърни мрежи - Борислав Ангелов Драгов.

Професия Дизайнер - Златимира Кирилова Славилова, Бойко Миленов Динев и Митко Митков Бъчваров.

Благодарност от дипломантите към екипа на „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” (преподаватели, организатори, мениджъри и директори на колежите от София, Монтана, Плевен и Хасково) поднесе дипломантът Анна Русинова.

В заключително слово като дългогодишен преподавател в колежа доц. д-р Йордан Йорданов пожела на всички дипломанти: „Носете България в сърцето си, независимо в коя точка на земята се намирате. Където сте вие, там е и Родината, но знайте, че „зарядното” е тук и се казва България. На добър час, скъпи дипломанти!”

И тази година традицията бе запазена и под завладяващите звуци на „Многая лета” в изпълнение на Борис Христов настъпи мигът на „летящите шапки”.

Вижте целия текст...


Участие на Информационен център „Европа Директно – Хасково” в Осмия форум на ученическите клубове за извънкласна дейност в Област Хасково

На 09.06.2015 г. В НЧ „Просвета – 1870“, Свиленград, се проведе Осмият областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност. В него активно участие взе новосъздаденият Информационен център „Европа Директно – Хасково”, който чрез изградения щанд за информационни материали предостави на участниците във форума информация за Европейския съюз, неговите институции, нормативната уредба и основни права на гражданите на ЕС. Освен това като част от инициативата Информационен център „Европа Директно – Хасково” представи предлаганите услуги за граждани, фирми и институции, както и предстоящите през годината събития. Това бе първото участие на Център „Европа Директно – Хасково“ в значимо събитие на територията на Област Хасково.

От 16 до 18 юни 2015 г. в град Бургас се проведе Годишната среща на Европейските информационни мрежи в България „Да поговорим за Европа“

На срещата присъстваха представители на Делегацията на Европейската комисия, Информационните центрове „Европа Директно“ от цялата страна, представители и на други структури, свързани с европейската политика и нейното прилагане в България – мрежите Enterprise Europe Network, Европейските документационни центрове, младежкият екип „Европа“ и други. Срещата бе ръководена от Петър Нацев, Ръководител екип – Комуникация, Партньорства и Мрежи, Европейска комисия в България.

Участие в срещата взеха: Pia Ahrenkilde-Hansen, директор на дирекция „Представителства“, Европейска комисия, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, евродепутатите Андрей Новаков, Илияна Йотова и Ангел Джамбазки, представители на Правителството и много експерти.

На срещата бяха представени и дискутирани следните въпроси:

• Комуникационните приоритети на Европейската комисия;

• Ролята на представителствата в държавите-членки;

• Новите центрове на „Европа Директно“ в Хасково и Видин;

• Бъдещите национални и регионални инициативи на Европейската комисия в България;

• Бъдещите национални и регионални инициативи на Информационното бюро на Европейския парламент за България;

• Намаляване на регионалните различия в ЕС – политики и мерки в периода 2014–2020 г.;

• Инвестиционният план на ЕС;

• Бъдещото развитие на мрежата от областни информационни центрове.

Представени бяха и други актуални презентации и информационни материали, произведени от мрежите в България. Обсъдени бяха добрите практики на центровете „Европа Директно“ след което се проведоха индивидуални срещи на мрежите с обсъждания на предстоящите инициативи и възможностите за сътрудничество на мрежите при тяхната реализация.

Особен акцент бе поставен на европейската политика, която бе представена и обсъдена на срещите, проведени с българските представители в Европейския парламент.

Изградено партньорство за водените от общностите за местно развитие

На 22.06.2015 г. в Минерални бани беше проведена инициатива за изграждане на местни партньорства „Изграждане на партньорства за водените от общностите за местно развитие“. Територията на изградените партньорства покрива територията на двете общини - Минерални бани и Черноочене. Пред присъстващите Иванка Душкова представи подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности по ПРСР. Присъстваха потенциални бенефициенти, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1). На партньорската среща присъстваха: 16 представители на двете общински администрации, 16 представители на бизнеса и 8 представители на неправителствения сектор.

Международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“

На 1 юли 2015 г. в София бе проведена международна конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Гости на събитието бяха Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие в ЕП, Керстин Вестфал – член на Комисията, Оливие Бодле – експерт в Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.

По време на конференцията бяха представени основните предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е именно г-жа Вестфал. Докладът бе приет в парламентарната комисия по регионално развитие на 17 юни и предстои да бъде гласуван в пленарна зала през септември.

Събитието продължи с кръгла маса по темата, в която взеха участие Ася Станкова – и.д. Директор на ОП „Региони в растеж“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Васил Гарнизов – експерт от Нов български университет, както и представители на български общини, неправителствени и браншови организации и други заинтересувани страни.

Искра Михайлова определи проектодоклада като „амбициозен и иновативен“ и обясни, че е имало над 180 предложения за изменения, но членовете на Комисията по регионална политика в ЕП са се обединили около няколко основни позиции. Евродепутатите смятат, че единствено интегрираният подход може да даде резултат в политиката за развитието на градовете. Според тях фокусът трябва да бъде поставен върху по-малък брой по-важни приоритети в градската политика и да не се стига до разпиляване по множество теми. Докладът призовава Европейската комисия към създаване на нова програма за градовете, която да мобилизира всички усилия за подобряване на качеството на живот в тях.

Керстин Вестфал, като докладчик по темата, заяви, че стратегията е важна и за България, защото 72% от населението на страната живее в градски зони. Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове, ще се работи и за развитието на малките и средните по големина градове, като ключова част от усилията ще бъдат насочени към т.нар. функционални региони. Това са населените места в непосредствена близост до градовете и техните предградия. Една от целите на доклада е и опростяването на процедурите и по-доброто използване на европейските фондове. Керстин Вестфал представи идеята за териториална оценка за въздействието, която да проверява доколко дадена програма е била полезна за градовете, както и за т.нар. one-stop shop, където на едно място да може да се получи цялата информация за възможностите за финансиране за градско развитие.

Оливие Бодле, експерт в Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, заяви, че за да бъдат взимани правилните решения за градската среда, трябва да има по-добро разбиране и яснота относно процесите, които се случват с градовете.

По време на кръглата маса представителят на МРРБ Ася Станкова представи постигнатите резултати по Оперативна програма „Регионално развитие“, целите на новата програма „Региони в растеж“, както и стъпките, предприети от Министерството в подкрепа на разработването на Градския дневен ред (Urban Agenda) на ЕС 2014–2020.

Васил Гарнизов, експерт от Нов български университет, даде пример за добра практика – механизъм за солидарност между градовете, за да се задържат хората в по-малките градове, а не да се съсредоточават само в големите.

Проведената международна конференция и кръглата маса представиха възможност на заинтересуваните страни да обсъдят доклада и да поставят пред докладчика г-жа Вестфал своите позиции, идеи и предложения.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106