Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Пътни документи за граждани на държави извън ЕС

Паспортни/визови изисквания

Ако сте гражданин на страна извън ЕС, желаещ да посети ЕС или да пътува в него, ще ви е нужен паспорт, който:

• да бъде валиден поне 3 месеца след датата, на която възнамерявате да напуснете посещаваната от вас страна от ЕС;

• трябва да е издаден през последните 10 години;

освен това може да ви бъде необходима и виза. Подайте документи за виза в консулството или посолството на страната, която смятате да посетите. Ако сте получили виза от страна от Шенгенското пространство, тя автоматично ви дава право да пътувате и в останалите страни от това пространство.

Валидното разрешение за престой, издадено от една от тези шенгенски страни, е равностойно на виза. Възможно е да ви трябва виза за посещения в страни извън Шенген.

Граничните служители на страните от ЕС могат да поискат и други документи, като например писмена покана, доказателство за престой на определен адрес, двупосочен билет или билет за връщане. За да научите точните изисквания, свържете се с местната консулска служба на въпросната страна от ЕС.

Гражданите на някои страни не се нуждаят от виза за посещение в ЕС с продължителност до три месеца. Списъкът на страните, чиито граждани имат нужда от визи при пътуване във Великобритания и Ирландия, е малко по-различен от списъците в другите държави на ЕС.

Условията за влизане във Великобритания и Ирландия се основават на тяхното национално законодателство и се различават от правилата на ЕС.

Право на работа за граждани на страни извън ЕС

Свободата на преместване в друга страна от ЕС за работа без разрешително е право на гражданите на Съюза.

Лицата, които не са граждани на ЕС, също могат да имат право да работят в страна от Съюза или да бъдат третирани наравно с неговите граждани, що се отнася до условията на труд. Тези права зависят от техния статут на членове на семейството на граждани на ЕС и от тяхната националност.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Въпреки че тези страни не членуват в ЕС, техните граждани могат да работят в Съюза при същите условия като неговите граждани, тъй като страните принадлежат към Европейското икономическо пространство.

Работници от някои страни от ЕС (България, Румъния) могат да се сблъскат с временни ограничения за работа в Швейцария.

Швейцария

Съгласно споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Швейцария швейцарските граждани могат да живеят и работят в ЕС с известни ограничения за работа в Хърватия.

Повечето граждани на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат само за гражданите на България, Румъния и Хърватия – на тях им е необходимо разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС.

Турция

Правото на турските граждани да се местят да работят в страна от ЕС зависи изцяло от законите на съответната страна.

Турските работници, които са наети законно в държава от ЕС и са надлежно регистрирани като част от работната сила там, имат следните права:

• след една година законна работа имат право на подновяване на разрешителното за работа за същия работодател, ако има свободно място

• след три години законна работа те могат да сменят работодателя си и да отговарят на други предложения за работа за същата професия

• следчетири години законна работа те се ползват със свободен достъп до всички платени работни места в дадената страна от ЕС.

Турските граждани, които работят законно в страна от ЕС, имат също така право на същите условия на труд като гражданите на тази страна.

Други страни, които имат споразумения с ЕС

Граждани на тези страни, които работят законно в Европейския съюз, имат право на същите условия на труд като гражданите на приемащата страна:

• Алжир, Мароко, Тунис

• Русия

• Албания, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора;

• Андора, Сан Марино

• 79 държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския район.

Страни, които нямат споразумение

За граждани на други страни, които нямат споразумение с ЕС, правото на работа в дадена държава от Съюза зависи основно от нейното законодателство, освен ако те не сачленове на семейството на гражданин на ЕС.

Правилата на ЕС обаче се отнасят до следните области за работници от страни извън Съюза:

• граждани на страни извън ЕС, които са дългосрочно пребиваващи в Съюза

• правото на събиране на семейството

• допускане на изследователи от държави извън ЕС

• допускане на учащи, обмен на ученици, неплатени обучения или доброволческа служба

• правата на висококвалифицирани работници от страни извън ЕС (схемата на Съюза „синя карта“)

Предложени са и нови правила на ЕС за:

• опростени процедури за влизане и права за всички работници мигранти от страни извън ЕС

• условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от държави извън ЕС

• условия за влизане и пребиваване на граждани на страни извън ЕС в рамките на вътрешнокорпоративни трансфери.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:387
За седмицата:367600
За месеца:14372672
Общо:110744
Вашият IP: 44.192.253.106