Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Училища

Започване на училище в друга страна от ЕС

Като граждани на ЕС, вашите деца имат право да посещават училище във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Те имат право да бъдат записани заедно с ученици от тяхната възрастова група в клас на същото ниво като в тяхната страна без значение от езиковите им умения.

Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се да работи в друга страна от Съюза, вашите деца имат право по законите на ЕС на безплатни езикови уроци в новата страна, за да могат да се приспособят към училищната система там.

Имайте предвид, че тази система може да бъде много по-различна от системата, с която сте свикнали. В някои страни например децата отрано се разделят в академични и професионални потоци.

Ето защо в ЕС няма автоматично признаване на училищни сертификати. В някои страни трябва да поискате от националните органи да признаят училищните сертификати на вашите деца, преди да можете да ги запишете в местно училище.

Партньорство с училища в чужбина

Ако сте учител или ученик, интересуващ се от установяването на контакти с други европейски училища, можете да получите помощ чрез програмата „Еразъм+" на ЕС.

Училищата в Европа могат да установят контакт и по интернет чрез портала eTwinning.

Университети

Ако планирате да учите в университет в друга държава от ЕС, вероятно имате много въпроси. Как да кандидатствам? Колко продължава обучението там? Какви ще са таксите? Ще бъдат ли достатъчни езиковите ми умения?

Прием в университет

Като гражданин на ЕС, имате право да учите във всеки университет в Съюза при същите условия като гражданите на съответната страна. Условията за приемане обаче се различават значително в различните страни и университети.

Независимо от останалите условия за приемане, достъпът до обучение или образование в друга страна от ЕС не може да ви бъде отказан въз основа на вашата националност.

Езиков тест

Възможно е да се изискват познания по езика на съответната страна и да ви се наложи да издържите езиков изпит.

Университетските системи по страни са различни, затова научете повече за висшето образование в страната, в която искате да учите, преди да тръгнете на път.

Университетски такси и финансова помощ

Учебни такси и стипендии

Университетските такси в Европа се различават значително - в някои страни от ЕС достъпът до висше образование е безплатен, а в други университетите могат да бъдат доста скъпи. Финансовата помощ под формата на стипендии, безвъзмездни средства и заеми също зависи от различни критерии.

Обзор на таксите и стипендиите

Като гражданин на ЕС, учещ в университет в друга страна от ЕС:

• от вас не могат да изискват да плащате по-високи такси;

• имате право на същите стипендии, покриващи учебните такси, като гражданите на тази страна.

Това не се отнася непременно до заемите и стипендиите за издръжка. Въпреки това някои страни могат да предоставят по своя инициатива стипендии за издръжка на чуждестранни студенти.

Чуждестранни студенти, които вече пребивават в страната

Дори ако не сте гражданин на страната, в която искате да учите, ако сте живели в нея в продължение на пет години или повече, имате право на стипендия за издръжка при същите условия като гражданите на страната.

Финансова помощ по страни

Намерете и сравнете стипендии в страните от ЕС (и извън ЕС).

За информация за стипендии за учене в чужбина можете също да се свържете с Министерство на образованието във вашата страна.

Ако решите да учите в чужбина, възможно е да получите стипендия за издръжка от вашата родна страна. Това зависи от вашите национални органи. Възможно е обаче подобни стипендии да са достъпни само за ограничен период от време.

Признаване на университетски дипломи

В ЕС няма автоматично признаване на университетските дипломи. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да ви се наложи да преминете национална процедура на признаване на вашата академична степен или диплома. Ако вече знаете, че по-късно ще искате да учите в друга страна, проверете дали дипломата ви ще бъде призната там.

Правителствата на страните от ЕС носят отговорност за своите образователни системи и могат да прилагат свои собствени правила, включително да признават или не академични квалификации, получени другаде.

Поискайте „сравняване“ на вашата степен

Обикновено можете да получите „декларация за сравнимост“ на вашата университетска степен, в което се посочва как тя се съотнася към дипломите, издавани в страната от ЕС, в която отивате. За да го направите, свържете се с центъра ENIC/NARIC в тази страна. Това може да бъде вашата родна страна, ако се връщате в нея след образование в чужбина, или друга страна от ЕС, ако отивате там, за да продължите образованието си.

В зависимост от страната, в която се оценяват дипломите ви, и от целта на оценяването, центърът ENIC/NARIC ще направи оценката сам или ще прехвърли документите ви на компетентния орган.

Преди това не забравяйте да проверите:

• колко ще струва услугата (дали има такса);

• колко време ще отнеме оценката – от няколко седмици до няколко месеца в зависимост от страната, целта и сложността на досието ви;

• какъв вид документ ще получите – пълно приравняване или сравнителен доклад;

• какво можете да направите, ако не сте съгласни с оценката (как да обжалвате).

Ако предоставите документи във формат „Европас“ (като например приложение към дипломата), дипломата ви ще може да бъде сравнена и призната по-лесно.

Професионални квалификации

На тази страница е разгледано само признаването на академични квалификации. Признаването на професионални квалификации в ЕС – т.е. на дипломите, даващи достъп до дадена професия, например в областта на правото или медицината – е регламентирано от друг набор правила на ЕС.

Учене в чужбина и възможности за стипендии

Следване в чужбина с „Еразъм+“

Ако сте студент, можете да получите част от вашето образование в чужбина или да преминете стаж в предприятие чрез програма „Еразъм+“ .

Ако искате да прекарате част от обучението си в чужбина, най-напред се свържете с вашия собствен университет.

Когато отидете да учите в чужбина по линия на „Еразъм+“:

• вие не трябва да плащате такси за регистрация или обучение на приемащия университет,

обучението ви в чужбина се смята за неразделна част от вашата програма за обучение,

• получавате стипендия от ЕС за разходите ви за издръжка и пътуване.

Признаване на периода на обучение в чужбина

Вашият университет трябва да признае периода ви на обучение в чужбина като валиден за получаване на вашата диплома, ако изпълните учебната програма, договорена преди обмена.

Съвместни учебни програми

Програмата „Еразмус Мундус“ ви позволява да се запишете в магистърска или докторска програма, предлагана съвместно от университети, разположени в различни страни от ЕС, а понякога дори извън Европа. Ще учите и провеждате изследвания в поне две страни и в края на програмата ще получите съвместна диплома от всички участващи университети. Стипендиите по „Еразмус Мундус“ са достъпни за студенти от Европа и целия свят.

Заинтригувахме ли ви? Проверете в интернет кои магистърски и докторски програми участват в „Еразмус Мундус“ . За информация за изискванията за прием и сроковете за кандидатстване посетете уебсайта на съвместната магистърска или докторска програма, която сте избрали.

Партньорства отвъд границите на ЕС

Със стипендиите по програма „Еразмус Мундус“ могат също да бъдат подкрепени партньорства с университети от множество страни и региони по света.

В рамките на тези партньорства се предоставят стипендии на европейски студенти да учат в страни извън ЕС и на студенти извън Европа — да следват в университети от Съюза. Научете повече за партньорствата, предлагащи стипендии за граждани на вашата страна. Посетете уебсайта на съответното партньорство, за да научите повече за предлаганите курсове, изискванията за прием и сроковете за кандидатстване.

Интересувате се от академичното сътрудничество на ЕС с Австралия, Япония, Нова Зеландия и Република Корея? Вижте програмата за сътрудничество.

Посетете международния отдел във вашия университет

Вашият университет най-вероятно участва и в други програми за международен обмен. Можете да научите повече за „Еразъм+“ и другите възможности за обмен от международния отдел във вашия университет.

Работа по време на следване

Ако планирате да учите в друга страна от ЕС, трябва да имате достатъчни доходи, за да живеете там без нужда от финансова помощ. Доходите ви могат да произлизат от различни източници, като например от вашите родители, от вашия партньор или разбира се от работа.

Като гражданин на ЕС ще имате същото право на работа докато учите като гражданите на съответната страна. Няма да ви е нужно разрешение за работа, дори за работа на пълно работно време.

Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.

Повече за временните ограничения за работа.

Някои страни ви позволяват да работите неограничен брой часове на седмица, а други прилагат ограничения за броя часове на семестър или на година.

Повече за работата в друга страна от ЕС.

Данъци и социално осигуряване

Ако живеете в друга страна от ЕС за повече от 6 месеца през годината (183 дни), ще бъдете смятан за пребиваващ в нея за данъчни цели. В резултат от това, ако работите докато учите, ще трябва да плащате данъци и социални осигуровки върху доходите си в тази страна.

Страната, в която учите, може също да обложи с данък доходите ви в други страни, например ако сте работили през лятото във вашата родна страна. Може да ви се наложи да докладвате за тези доходи и в някои случаи да платите данък върху тях в страната, в която учите.

Имайте предвид, че много страни от ЕС, но не всички, имат споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. В някои случаи е възможно в тези споразумения да е определено в коя страна трябва да платите данък.

Стажове

Стажовете и учебните стажове са плюс за вашата автобиография, а стаж в друга страна от ЕС може да ви помогне да научите език или да усвоите трудови умения, които не можете да развиете във вашата страна.

Ако смятате да отидете в друга страна от ЕС, за да развиете трудовите си умения, информирайте се за финансовата помощ за стажовете.

Обучение и стажове в чужбина по програмата „Еразъм+“

Ако учите във висше учебно заведение, можете да отидете на обмен в чужбина по линия на програмата „ Еразъм+ “ за част от периода на обучение или пък на стаж в компания.

Професионално образование и обучение

Ако следвате курс на професионално образование или обучение или току-що сте приключили обучението си и искате да развиете своите трудови умения и да подобрите възможността си да намерите работа чрез стаж в чужбина, програмата „Еразъм+“ на ЕС може да ви предостави финансова помощ.>

Всичко, което трябва да знаете, ако сте студент или възнамерявате да бъдете студент в друга страна от ЕС, по-специално какви са вашите права, какви са административните формалности и може ли семейството ви да ви придружи или да се присъедини към вас?

Като гражданин на ЕС вие имате право да учите в друга страна от Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаете, е валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си национална лична карта или паспорт.

Там можете да бъдете глобен или задържан временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна:

Изберете държава.

Съобщаване за вашето присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщите за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ви санкционират, например да ви наложат глоба, ако не го направите.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдете третиран като гражданин на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Дори ако сте в страната като турист, не би трябвало например да заплащате по-висока цена за посещение на музеи, за билети за транспорт и т.н.

Изключение: Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на вас и вашето семейство право на подпомагане на доходите през първите 3 месеца или стипендия за издръжка, преди да сте получили право на постоянно пребиваване.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС по време на своето обучение, ако:

• сте записан в признато учебно заведение;

• разполагате с достатъчен доход (без значение от източника) да живеете там без подпомагане на доходите;

• разполагате с пълна здравна осигуровка.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Възможно е да загубите правото си на престой в страната, ако завършите следването си и не можете да докажете, че работите или че все още разполагате с достатъчно средства, за да се издържате.

Регистрация

През първите 3 месеца от вашия престой в друга страна не сте длъжен да се регистрирате (да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате в съответния орган (често това е общината или местното полицейско управление).

Научете как да се регистрирате при пребиваване в чужбина.

Равно третиране

По време на своя престой трябва да бъдете третиран като гражданин на страната, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа, записването в училище и т.н.

Изключение: Някои страни от ЕС могат да решат да не предоставят на студенти стипендии за издръжка по време на следването им, преди те да получат право на постоянно пребиваване.

Искане за напускане / Експулсиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Ако в продължение на 5 години непрекъснато сте живели законно като студент в друга страна от ЕС, автоматично получавате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на вашето пребиваване:

• временни отсъствия (по-малко от 6 месеца на година)

• по-дълги отсъствия за отбиване на задължителна военна служба

• едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност или раждане на дете, тежко заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да загубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън съответната страна за период от повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, потвърждаващ вашето право на престой, без да е необходимо да отговаряте на определени условия.

Равно третиране

По време на своето постоянно пребиваване вие имате същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна при същите условия.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Студенти — членове на техните семейства от ЕС

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да учи, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС.

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила

Студенти — членове на техните семейства от страни извън ЕС

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от ЕС, за да учи, семейството ви може лесно да се присъедини към вас съгласно правилата на ЕС. На тази страница може да разберете как членовете на семейството ви могат да се присъединят към вас.

Ако сте гражданин на ЕС, но не сте се преместили в друга страна от ЕС, а живеете в своята родна страна, правилата на ЕС не се прилагат. В този случай се прилагат националните правила.

Този раздел е посветен на правата на членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС, и ви придружават или се присъединяват към вас, когато се премествате от една страна от Съюза в друга.

Изследователи

Като изследовател за вас може да бъде интересно да заминете в университет или изследователска институция в друга държава от ЕС, за да работите с чуждестранни изследователи или по проекти, близки до вашите изследвания.

Това поражда много въпроси. Как мога да намеря позиция за изследовател в друга страна?

Мога ли да получа стипендия за изследвания от чужда държава?

Какви други източници на финансиране съществуват?

Няма ограничения въз основа на националност

Всеки изследовател в ЕС има право да се възползва от възможности за обучение и заетост, финансирани от национални стипендии и безвъзмездни помощи, дори ако не е гражданин или постоянно пребиваващ в дадена страна.

Помощ на ЕС за изследователи

Финансиране от ЕС може да подпомогне вашето обучение и кариерата ви като изследовател:

• Стипендии за изследователи в друга страна от ЕС ;

• Стипендии за изследователи от ЕС в страни извън Съюза или завръщане в Европа след кратък престой извън ЕС;

• Стипендии за изследователи от страни извън ЕС, идващи в Съюза;

• Финансиране на международен обмен на изследователи;

• Стипендии за млади изследователи (мрежи за наемане и обучение на млади изследователи);

• Финансиране за партньорства в изследванията (индустриални и академични).

Данъчно облагане на изследователи

Освобождаване от данъци

Обикновено, ако отивате да работите в друга страна, трябва да плащате данъци там.

Но изследователите в ЕС понякога могат просто да продължат да плащат данъци в собствената си страна.

Често това става, ако сте докторант или ако доходите ви идват от публичен орган във вашата страна. В този случай доходите ви попадат в обхвата на двустранни данъчни споразумения между вашата страна и страната, в която пребивавате.

Целта е избягване на двойното данъчно облагане, но вероятно ще се наложи да попълните някои документи преди да заминете.

Плащане на данъци от лица със следдокторска степен

Изследователите със следдокторска степен обикновено трябва да плащат данъци в страната, в която пребивават - като наети от университет/изследователски институт там или като самонаети лица, извършващи изследвания съвместно с такива институции.

Данъци по държави

Тъй като условията в споразуменията за двойно данъчно облагане могат сериозно да се различават, моля, проверете положението в страната, в която смятате да отидете.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106