Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Европа директно за децата

ЕС се опитва да направи живота по-добър за всички нас – той следи за опазването на околната среда и за безопасността на нашата храна, работи за поевтиняването на телефонните услуги, участва в борбата с престъпността и се занимава с още много други неща.

ЕС работи активно за подобряване на живота на децата и младите хора. Вие трябва да знаете правата си, какво можете да очаквате от света около вас и с какво не трябва да се примирявате!

По силата на международни и европейски договорености държавите-членки са задължени да спазват правата на детето и по-специално Хартата на ООН за правата на детето и двата протокола към нея, както и Европейската конвенция за правата на човека. ЕС изрично разпознава правата на детето в чл. 24 от Европейската харта на основните права. ЕС е също така твърдо решен да подкрепя ефективното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето по целия свят.

Европейската Комисия определя правата на децата като един от своите основни приоритети. Ето защо следва да се работи в насока на ефективна защита на правата на децата, както срещу икономическа експлоатация, така и срещу всички форми на злоупотреба. През юли 2006 г. нуждата от ефективно насърчаване и защита на правата на детето във вътрешните и външните политики на ЕС накара Комисията да приеме съобщение за създаването на европейска стратегия за зачитане на правата на децата в рамките на повече от десет политики на ЕС, сред които гражданско и наказателно правосъдие, заетост, сътрудничество за развитие, образование и здравеопазване. Целта е държавите-членки да бъдат подпомогнати в тези области.

ЕС разполага с широк набор от политики за закрила на детето. Постижение на ЕК в тази област е въвеждането на горещата телефонна линия 116000 за съобщаване за изчезнали деца във всички държави-членки. Първа се включи в инициативата Унгария, но след многократни призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии. Въвеждането на номер 116000 навсякъде в Европа би направило по-лесни и по-ефективни кампаниите за търсене на изчезнали лица и международното сътрудничество. Горещите линии биха могли да действат по-координирано за решаване на случаите на трансгранично изчезване на деца. Напредва въвеждането и на другите два номера - 116111 (линии за оказване на помощ на деца) и 116123 (линии за емоционална подкрепа).

Друга мярка с основно значение е и стартирането на програмата за по-безопасен интернет, която в най-новата си версия има за цел да предостави права на децата за справяне с онлайн опасности като сексуален тормоз и склоняване към сексуални действия. Предвиждат се мерки за опазване на правата на детето и в следните области: политическо убежище и миграция, здравеопазване и благосъстояние на децата, бедност и социално изключване сред децата, осигуряване безопасността на децата, недискриминация, образование, семейна политика, медия и интернет, детско насилие, младеж и заетост, трафик на деца и склоняване към проституция, забрана на детския труд.

За да разполага с надеждни данни, на базата на които да гради ефективни политики за защита на правата на децата, Комисията възлага на Агенцията на ЕС за основните права разработването на начини за измерване на детското благополучие в Европа въз основа на фактори, свързани със семейната среда, защитата от експлоатация и насилие, образованието и гражданската отговорност.

Участието на младите хора в местното регионално управление

ЕС поощрява принципите и политиките на участието на младите хора в местното и регионалното управление, като се основава на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Хартата дава насоките за подготовка на младите хора и за активното им включване като партньори на местната и регионалната власт. Прилагането на Европейската харта води до подобряване на социалната среда, до повишаване на информираността на младите хора, създава условия за промяна на начина им на живот и подобрява демократичността в процесите на управление.

Активното участие на младите хора в решенията и действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Участието и активното гражданство се изразява в това да имаш правото, средствата, пространството и възможността, а когато се налага и подкрепата, да участваш и влияеш в процеса на вземане на решенията и да се заемеш с действия и дейности, с които да допринесеш за изграждането на едно по-добро общество.

За да бъде участието пълноценно за младите хора, е жизненоважно те да могат да влияят и оформят решения и действия, когато са млади, а не само на по-късен етап от живота си.

Всяка политика или дейност, създадена с цел насърчаване на младежкото участие трябва да осигури културна среда на зачитане на младите хора и също така трябва да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и стремежи на младите хора.

Доброволчество

Доброволчеството е чудесен начин да помогнем на местните общности в нашата страна или в чужбина, като в същото време развиваме нови умения и създаваме приятелства.

Европейската доброволческа служба предлага възможности за доброволчество в други страни в Европа или навсякъде по света. Службата работи с всички млади хора на възраст от 18 до 30 г. Дейностите не се заплащат, но се поемат всички разходи.

Готови ли сте да прекарате от 2 до 12 месеца в чужбина като доброволец? Тогава научете повече:

Откъде да започнете?

Намерете доброволчески проект

За да заминете в чужбина по линия на Европейската доброволческа служба, трябва първо да намерите проекти, за които активно се търсят доброволци в Базата данни за доброволчество . Ако не намерите проект, който отговаря на вашите интереси, трябва да потърсите изпращаща организация. Ако не знаете към коя организация да се обърнете, можете да погледнете в:

• Национална агенция във вашата страна;

Вашият регионален информационен център SALTO само за Източна Европа и Кавказ, Югоизточна Европа и евро-средиземноморския регион;

База данни за акредитирани организации.

Изпращащата организация ще ви помогне да разработите вашия конкретен проект и да намерите място, отговарящо на вашите интереси, което може да ви приеме за периода от време, с който разполагате. Това може би няма да е лесно, но упорствайте, защото си заслужава.

В програмата „Еразъм+“ ще откриете повече подробности за Европейската доброволческа служба за организации и млади хора.


Какво да правите, след като откриете подходящ проект?

Намирането на проект е само началото. Трябва да се подготвите добре, преди да се впуснете в това приключение.

Свържете се с асоциации на бивши доброволци. Те могат да ви обяснят как се разработва проект, какво да очаквате и как най-добре да се подготвите.

Проучете какви са административните изисквания във вашата страна и в страната, в която отивате (виза, разрешение за пребиваване, здравна осигуровка и др.).

Участвайте в обучение преди заминаването. Това е добра възможност да се срещнете с други бъдещи доброволци.

Съберете информация за страната, в която отивате. Колкото повече знаете за нея, толкова по-добре.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106