Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Проект № BG05SFOP001-2.009-0010 „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво”


Обобщен анализ: „Гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за предоставяне на социални услуги в условията на обезлюдяване на малките населени места и застаряване на населението“


Анализ на нормативната уредба в България, регламентираща предоставянето на социални услуги на общинско равнище


Проучвания на европейски практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на местните политики


Пренасяне на добрите практики и иновативните решения в община Стамболово, свързани с гражданското участие при формиране и изпълнение на местни политики


Примерен план за местна политика за прозрачно и отговорно управление в община Стамболово


Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106