Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково


Обявява поръчка за Транспортни услуги във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по № BG05М2ОР001-3 002-0012 „ЗАЕДНО За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образованиe“ с деловоден № Д03 - 237 от 22.08.2016 г. между МОН и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Минерални бани финансирано от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за превозването на ученици и учители.

Проектна дейностБрой пътници за 1 пътуванеДестинацияЕдиница мяркаКоли-чествоЕдинична цена (с ДДС)Обща сума (с ДДС)
Д. 3 Транспорт за провеждане на изложби50Мин.бани - Караманци - Мин.бани (или Караманци - Мин. бани - Караманци)брой пътува-ния52001000
Д. 4 Транспорт за участие в празници50Мин. бани - Караманци - Мин. бани (или Караманци - Мин. бани - Караманци)брой пътува-ния52001000
Д. 5 Транспорт за демонстрационна дейност501 курс: Караманци – стадиона на Мин. бани – Караманци + 1 курс: училището в Мин. бани – стадиона на Мин. бани – училищетоброй пътува-ния1250250
Д. 6 Транспорт за кулинарни изложби50Мин. бани - Караманци - Мин. бани (или Караманци - Мин. бани - Караманци)брой пътува-ния2200400
Д. 7 Транспорт за учебни пътувания503 пътувания: Караманци - Мин.бани - Маджарово и обратно + 3 пътувания: Караманци - Мин.бани - Дивечовъден участък „Студен кладенец“, поддържан резерват „Боровец“, скален феномен „Вкаменената гора“, природен парк „Кедик чал“ и обратно Мин. бани – Караманциброй пътува-ния44001600
Д. 8 Транспорт за изнесени обучения50Караманци - Мин.бани - Караманциброй пътува-ния4200800
Д. 9 Транспорт за модулни обучения10Мин. бани и околните села – Караманци – Мин. бани и околните села (или Караманци и околните села – Мин. бани – Караманци и околните села)брой пътува-ния121001200
Д. 10 Транспорт за спортни празницинай-малко 80 ученици + 6 ръководителиМин. бани - Караманци - Мин. бани (или Караманци - Мин. бани - Караманци)брой пътува-ния4200800
Д. 11 Транспорт за празници на различиятанай-малко 80 ученици + 6 ръководителиКараманци - Мин. бани - Караманциброй пътува-ния2200400
Д. 12 Транспорт - лагери120 ученици + 12 ръководители + 4 обучители, общо 136Едно пътуване с дестинация: Караманци – Мин.бани – Шкорпиловци, комплекс „Морски дюни“ и обратно: Шкорпиловци – Мин.бани – Караманци, през август 2018 г. Едно пътуване с дестинация: Караманци – Мин.бани –комплекс „Боровец“, хотел „Феста Чам кория“ и обратно: комплекс „Боровец“ – Мин.бани – Караманци, през август 2018 г. Едно пътуване с дестинация: Караманци – Мин.бани – хотел в Банско и обратно: Банско – Мин.бани – Караманци, в началото на април 2018 г. брой пътува-ния330009000

Референтна обща сума: 16 450 лв. с ДДС.

Подаване на предложенията: от 10.10.2017 г. до 20.10.2017 г. – 17.00 ч.

На адрес: Хасково, ул. „Цар Освободител“ 1, Бизнес център, ст.217


Проект „ЗАЕДНО“


На 22.08.2016 г. стартира изпълнението на проект „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“. Срокът на изпълнение е до 31.12.2018 г.

Водещ партньор по проекта е СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Минерални бани, партньори са СУ „Христо Ботев“ – с. Караманци, община Минерални бани, и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.

Основната цел на проекта е развитието на подкрепяща и позитивна среда в етнически смесените училища в община Минерални бани. За 28 месеца учениците от двете училища ще се включат в дейностите на клубовете „Сцената ни учи и сближава“, „Етно-мозайка“, „Танци-манци“, „Спортът е приятелство”, „Етнокухня“ и „Заедно за природата“. Ще бъдат проведени 5 приключенски лагера, предвижда се и съвместна доброволческа дейност в клуб „Дар за моята община”, а също така обучение на родители. Местната общност ще стане съпричастна с изявите на участниците в проекта при провеждането на „Съвместни спортни празници и инициативи“ и „Празници на различията“.

Общата стойност на договора е 415 989,29 лв., като финансирането от Европейския социален фонд е в размер на 353 590,90 лв., а националното финансиране – 62 398,39 лв.Покана за пресконференция

Информационна кампания „Различни, но равни”

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:387
За седмицата:367600
За месеца:14372672
Общо:110744
Вашият IP: 44.192.253.106