Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА „EUROPE DIRECT”

Информационните центрове Европа Директно в България са част от информационната мрежа Europe Direct, свързват ЕС и неговите граждани на местно ниво.

Задачата на тази мрежа от центрове е да доставя информация и съвет относно политиките на ЕС, активно да стимулира местния и регионален дебат за ЕС чрез организиране на разнообразни събития и информационни кампании, да помага на европейските институции да разпространяват информация на местно ниво и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Безплатната телефонна линия за консултации от всяка точка на Европейски съюз е: 00800 6 7 8 9 10 11.

Европейски информационен център Европа Директно Хасково

Европейски информационен център Европа Директно Хасково е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT.

От месец март 2018 г. приемната структура на ЕИЦ „Европа Директно – Хасково“ е Фондация център “Отворено образование“ - организация, чиято главна цел е развитие на нови образователни технологии, на модели на управление на образователните промени, на програми за професионално развитие на учители, за гражданско образование, за обучение и развитие на нестопански организации в образованието, за създаване на образователни материали. През 20-те години на своето съществуване организацията е въвела програми като гражданско образование, междукултурно образование, глобално образование, здравно образование, образование за устойчиво развитие, дебати, решаване на конфликти и др. Организацията е обучила над 10000 учители, образователни дейци и членове на организации на гражданското общество. През последните години Център „Отворено образование“ реализира проекти за въвеждане на образование за устойчиво развитие, на глобално образование, на образование за дигитално гражданство в българското училище. ЦОО е издал над 50 учебни помагала в областта на изграждане на социални умения, използването на нетрадиционни и интерактивни методи, на гражданското образование, права на човека и междукултурното образование.

Контакти:

София 1164, ул."проф.Харалампи Тачев" 10-12

Телефон: 024703247

e-mail: openedcen@gmail.com, http://www.openedubg.com

Председател на Управителен съвет: проф.Енчо Герганов

Изпълнителен директор: Виржиния Вълова

Програмен директор: проф.Румен Вълчев

Основната цел на Европейският информационен център "Европа Директно - Хасково" е да подобри предоставянето на информация за всички области на дейност на Европейския съюз и неговите институции във всички общини и населени места на Област Хасково.

Центърът предлага всякакъв вид информация на граждани, фирми, неправителствени организации и институции, свързана с Европейския съюз, като им съдейства да намерят отговори на вълнуващите ги въпроси.

Задачите, по които работи "Европа Директно - Хасково", са:

Подкрепа на местната и регионална общественост и гражданите в стремежите да получат реален отговор за ползите от участието ни в ЕС чрез:

• предоставяне на информация,

• консултации,

• пряко включване в мероприятия,

• медийно представяне,

• презентационни материали

• информираност за бъдещото развитие на националната, регионалната и местна общност

Центърът предлага отговори както на общи, така и на конкретни въпроси. Ако липсва необходимата информация, експертите ще Ви насочат към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Европейски информационни центрове от мрежата Европа Директно в България

Европейски информационен център Европа директно Хасково

ел. поща: europedirect_haskovo@abv.bg

интернет страница: www.eudirect-haskovo.eu

фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Хасково/

туитър:https://twitter.com/EuropeDirect_hs


Офис:гр.Хасково, ул.„Цар Освободител“ № 1, Бизнес център, ст.217 и 218

телефони за контакт: +359 38 585960.

Лица за контакт: Красимира Дамянова - +359 88 5815085
+359 88 5266444
Камелия Димитрова - +359 88 8805389
Иванка Душкова - +359 88 8653146
и Дамян Стайков - +359 88 9462665


Действащи информационни центрове на мрежата EUROPE DIRECT през 2015 - 2017 г. в България

Европейски информационен център Европа Директно - Габрово

адрес: ул."Боянска" 30, 5300 Габрово

тел: +359 66 803 142

факс: +359 66 804 183

е-mail: europedirect@chamber-gabrovo.com

website: http://europedirect-gabrovo.info

Лице за контакт: Галина Михнева

Приемна структура: Габровска търговско-промишлена палата

Европейски информационен център Европа Директно - Пловдив

адрес: ул."Константин Фотинов" 15, Пловдив 4000

тел: +359 32 628374; GSM: +359 88 2284551

ел.поща: eudirect.plovdiv@centerbg.org; eudirect.plovdiv@gmail.com

интернет адрес: www.eudirect-plovdiv.centerbg.org

фейсбук: http://www.facebook.com/europedirect.plovdiv

туитър: https://twitter.com/EUDirectPlovdiv

блог: http://eudirectplovdiv.blogspot.com/

Лице за контакт: Красимир Лойков

Приемна структура: Център "Образование за демокрация"


Европейски информационен център Европа Директно - Велико Търново

адрес: бул. „България” 24, п.к. 345, 5000 Велико Търново

тел: +359 62 60 50 60

факс: +359 62 63 00 48

е-mail: europedirectvt@europeinfocentre.bg

website: http://www.europeinfocentre.bg/europedirect.php

фейсбук: www.facebook.com/europeinfocentrevt

Лице за контакт: Теодора Калейнска

Приемна структура: Европейски Информационен център – Велико Търново


Европейски информационен център Европа Директно - София

адрес: ул. "Г.С. Раковски" 101, ап. 1, 1000 София


тел.: +359 2 471 98 18

факс: +359 2 988 64 11

е-mail: direct@europe.bg

website: http://direct.europe.bg

Лице за контакт: Борислав Мавров/ Виктория Баръмова

Приемна структура: Фондация "Европейски институт"


Европейски информационен център Европа Директно - Шумен

адрес: ул. „Цар Освободител” 130, 9700 Шумен


тел: +359 54 800 126

тел/факс: +359 54 800 629

е-mail: europedirect.sh@gmail.com; europedirect@abcshumen.org

website: www.europedirect-shumen.com

фейсбук: http://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Шумен-Europe-Direct-Shumen/131664987001954

Лице за контакт: Росица Василева

Приемна структура: СНЦ Агро-Бизнес център / Бизнес инкубатор – Шумен


Европейски информационен център Европа Директно - Смолян

адрес: ул. "България" 14, Смолян 4700


тел/факс: +359 301 81 433

е-mail: europedirect_smolyan@mail.bg

website: http://www.horizonti.eu/europe-direct/

Лице за контакт: Надежда Митева

Приемна структура: Сдружение „Нови Хоризонти” – Смолян


Европейски информационен център Европа Директно - Благоевград

адрес: ул. „Тодор Александров” 23, ет. 6, офис 64, 2700 Благоевград


тел: +359 73 885 017

факс: +359 885 018

е-mail: eu.direct_bl@abv.bg

website: http://www.europedirect.cci-bl.org/

фейсбук: http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/eudirect.blagoevgrad

Лице за контакт: Красимира Хаджикосева

Приемна структура: Търговско-промишлена палата - Благоевград


Европейски информационен център Европа Директно - Стара Загора

адрес: ул. "Ген. Столетов" 127, 6000 Стара Загора


тел: +359 42 605 007

тел./факс +359 42 638 075

е-mail: europedirect@szeda.eu

website: http://www.europedirect.szeda.eu/

фейсбук:https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

адрес: бул. "Розова долина" 6, 6100 Казанлък


тел: 0431 98260

e-mail: europedirect@szeda.eu

Лице за контакт: Румяна Грозева

Приемна структура: Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора


Европейски информационен център Европа Директно - Враца

адрес: ул. "Христо Ботев" 24, П.К. 267, 3000 Враца


тел: +359 92 660 271, +359 92 660 273;

факс: +359 92 626 308

е-mail: eudirect-vratsa@online.bg;

website: http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php

фейсбук: https://www.facebook.com/europedirect.vratsa

Лице за контакт: Мария Панайотова

Приемна структура: Търговско-промишлена палата - Враца


Европейски информационен център Европа Директно - Сливен

адрес: ул. „Славянска” 3, ет.4, 8800 Сливен


тел/факс: +359 44 622 141

е-mail: europedirectsliven@gmail.com

website: http://www.europedirect-sliven.eu/

фейсбук:http://www.facebook.com/europe.directsliven?ref=tn_tnmn

Лице за контакт: Стоян Марков

Приемна структура: Фондация "Европейски младежки инициативи"


Европейски информационен център Европа Директно - Варна

адрес: бул. "Приморски" 135, Варна 9002


моб. тел. номер: (+359) 879 380 437

е-mail: eudirectvarna@vcci.bg

website: http://www.vcci.bg/eudirect

Лице за контакт: Иван Табаков

Приемна структура: Варненска търговско-индустриална камара


Европейски информационен център Европа Директно - Русе

адрес: ул. "Александровска 26", Роял Сити Център Русе, ет. 3, 7000 Русе


тел: +359 82 507 875

ел.поща: direct_ruse@europe.bg

уебсайт: www.ruse-direct.eu

фейсбук:http://www.facebook.com/EuropeDirectRuse;

            https://www.facebook.com/EuropeDirect.IC.Ruse

туитър: https://twitter.com/europedirectrus

Лице за контакт: Ирина Йорданова

Приемна структура: Фондация "Европейски институт"


Европейски информационен център Европа Директно - Кюстендил

адрес: ул. "Отец Паисий" 11, читалища "Братство", 2500 Кюстендил


тел: +359 78 526 395

ел. поща: centre@europedirect-kn.info

уебсайт: http://www.europedirect-kn.info/

фейсбук: Europe Direct – Kyustendil

Лице за контакт: Иван Андонов

Приемна структура: Читалище "Братство 1869" - Кюстендил


Европейски информационен център Европа Директно - Плевен

адрес: пл. "Възраждане" 1, Плевенска Областна Администрация, ет.3, офиси 311, 314, 315, Плевен 5800


тел: (+359 64) 805 408

ел. поща: europedirect.pl@gmail.com

уебсайт: http://europedirect-pleven.eu

фейсбук:https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100005104000729&fref=ts

Лице за контакт: Даниела Димитрова

Приемна структура: Сдружение "Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА"


Европейски информационен център Европа Директно - Бургас

адрес: ул. "Любен Каравелов" 12 Б, Бургас 8000


тел. (+359 56) 810072; (+359 56) 812007

ел. поща: eudirect_burgas@abv.bg

уебсайт: http://www.bschamber.com/europe-direct

Лице за контакт: Радко Дренчев/ Боряна Желева

Приемна структура: Бургаска търговско-промишлена палата


Европейски информационен център Европа Директно - Видин

адрес: ул. "Генерал Скобелев" 6, Видин 3 700


тел. 094923030

ел. поща:europedirect.vd@gmail.com

уебсайт:http://www.europedirect-vidin.eu

Лица за контакт: Андриан Александров и Диана Тюркеджиева

Приемна структура: Фондация за регионално развитие

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106