Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 3 / 05.2020 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Борба с COVID-19: Съветът приема изменен бюджет на ЕС за 2020 г.

ЕС предоставя на разположение за борба с пандемията от COVID-19 почти цялата оставаща сума от тазгодишния бюджет.

Чрез писмена процедура Съветът на 14.04.2020 г. прие две предложения за изменение на бюджета на ЕС за 2020 г., с цел да се освободят средства за ответни действия във връзка с кризата, предизвикана от COVID-19.

Освен това се предоставят средства в помощ на Гърция за справяне с нарастващия миграционен натиск, както и за подпомагане на възстановяването след земетресението в Албания.

Бюджетните кредити за поети задължения бяха увеличени общо с 3,57 млрд.евро и възлизат на 172,2 млрд. евро. Бюджетните кредити за плащания бяха увеличени с 1,6 млрд.евро, достигайки общ размер от 155,2 млрд. евро.

"Преразгледаният бюджет на ЕС за 2020 г. освобождава жизненоважни ресурси за справяне с безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Основният ни приоритет е да помогнем на националните системи за здравеопазване да се справят с пандемията от COVID-19. Тези средства ще бъдат използвани за финансиране на медицински материали, за изграждане на полеви болници и за транспортиране на пациенти за лечение в други държави членки." Здравко Марич, заместник министър-председател и министър на финансите на Хърватия.

Вижте целия текст...

КОРОНАВИРУС: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ОТКЛЮЧВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус, като се очаква наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. С това се изпълнява ангажиментът, поет в Съобщението на Комисията от 13 март, за предоставяне на незабавна помощ на сериозно засегнатите МСП, като парите могат да бъдат налични още през април.

Сумата от 1 милиард евро, отпусната от ЕФСИ по линия на механизма за гарантиране на заеми по COSME и Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin по линия на „Хоризонт 2020“, позволява на ЕИФ да предостави гаранции на стойност 2,2 милиарда евро на финансови посредници, като по този начин се отключват възможности за налично финансиране в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес, публикувана днес и насочена към няколкостотин финансови посредници, включващи банки и алтернативни заемодатели. Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат:

 • опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ;
 • по-високо покритие на риска;
 • акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС;
 • предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Новите характеристики ще бъдат достъпни както за новите, така и за вече работещите с ЕИФ финансови посредници, като ЕИФ ще разпростре приложението на специалните условия върху над сто хиляди дружества, ползващи се от гаранции по линия на МГЗ по COSME и на програмите по Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin.

Вижте целия текст...

Комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) настоятелно призовава Европейската комисия да изготви план за действие за подпомагане на туристическия сектор да преодолее кризата

Членовете на ЕП още веднъж настояха в дебат на 21.04.2020 г. с еврокомисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон, че туристическият сектор се нуждае от по-силна подкрепа по време на продължаващата криза с COVID-19 чрез конкретни мерки, финансиране, засилена координация на ниво ЕС и целенасочена пътна карта. Искането за специфичен за сектора план за възстановяване и стратегия беше подкрепено от целия политически спектър в рамките на комисията TRAN.

Защита на туристическия сектор

Еврокомисарят Тиери Бретон призна, че туризмът е бил първият сектор, засегнат от коронавируса и е вероятно най-бавно да се възстанови от кризата. „Трябва да предложим солиден отговор", обясни Т. Бретон. „Туризмът е наш приоритет и се опитваме да направим колкото е възможно повече със съществуващите фондове.“

Освен осигуряването на защита чрез краткосрочно финансиране, еврокомисарят заяви, че туризмът трябва да се възползва в голяма степен от дългосрочните планове за възстановяване при кризи, които ще бъдат финансирани чрез следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021-2027 г.). Той изрази подкрепата си за идеята за специална бюджетна линия „с дълбочината и мощта, необходими за преодоляването на тази криза от сектора“.

Комисарят също така добави, че крайната цел е да се реформира и възобнови туристическият сектор и предложи тази есен да се проведе европейска среща на върха по туризъм в подкрепа на устойчивия туризъм.

Яснота при ограниченията за пътуване, необходима преди лятната ваканция

Някои евродепутати също така поискаха по-голяма сигурност по отношение на ограниченията за пътуване и движение, които е възможно да продължат през следващите месеци, включително възможни забрани за посещение на плажове поради правилата за социално дистанциране. Еврокомисарят обясни, че са необходими достатъчно гаранции за безопасност и сигурност преди премахването на тези ограничения. Той добави, че работата по улесняване на пътуванията е в ход и ще има повече яснота преди лятото.

По въпросите относно правата на пътниците и ваучерите, предлагани от компаниите в замяна на анулирани резервации, комисарят увери евродепутатите, че правата на пътниците остават защитени и държавите членки вече могат да подкрепят туристическия си бизнес, като предоставят ликвидност на компаниите, включително за посрещане на исканията на пътниците за възстановяване на разходите.

Допълнителна информация

Членовете на специалната работна група по туризъм към парламентарната комисия по транспорт и туризъм призоваха Европейската комисия да представи план за действие за спасяване на туризма, който осигурява навременна национална и европейска помощ за сектора на пътуванията и туризма, включително чрез национални схеми за компенсации и инструменти за финансова помощ, и който създава механизъм за управление на кризи за сектора.

Европейският парламент отбеляза в своята резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията COVID-19 и последиците от нея, че транспортният и туристическият сектор са силно засегнати, и предлага да се разработи механизъм за превенция и управление на туристическия сектор на ниво ЕС, за да бъдат защитени европейските работници, да се помогне на компаниите и да се гарантира безопасността на пътниците.

Вижте целия текст...

Използването на данни от смартфони за ограничаване на COVID-19 трябва да спазва правилата на ЕС за защита на данните

Настоящите дейности в ЕС относно използването на данни за смартфони с цел разбиране и ограничаване на разпространението на COVID-19, трябва да бъдат съобразени с правилата за защита на данните и поверителност.

Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D, Испания) заяви: „Дори в тези извънредни времена принципите на ЕС за защита на данните, а именно Общият регламент относно защита на данните (GDPR) и Директивата за електронната поверителност, трябва да продължават да се прилагат и да се спазват”. Той подчерта, че „комисията по граждански свободи следи отблизо развитието на ситуацията поради сериозните рискове, които такива електронни инструменти могат да представляват за основните права на личен живот и защита на личните данни“.

Редица държави членки и Европейската комисия създадоха или в момента разработват различни инструменти за разбиране и проследяване на разпространението на COVID-19 въз основа на данни от мобилни телефони, които националните телекомуникационни доставчици са предоставили на националните органи. Преди да бъдат предадени, данните се анонимизират и се обобщават, за да не съдържат лични идентификатори.

„Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейският комитет за защита на даннитеподчертаха, че докато информацията, споделена с националните органи, е анонимна и не позволява на лицата да бъдат идентифицирани по никакъв начин, тя може да бъде използвана. Трябва обаче да се приложат силни мерки за сигурност по отношение на използването, достъпа и съхраняването на информацията, както и строги срокове за съхраняването й“, добави г-н Лопес Агилар.

Едновременно с това, допълнителни мерки и инструменти, прилагани в няколко държави членки от държавните органи или частния сектор, изискват предоставянето на лични здравни данни и дават възможност на електронното приложение да проследява местоположението и контактите на отделните хора. Докато някои от тези приложения се основават на това, че лицето дава съгласието си за качване и предоставяне на подобна информация, в някои държави от ЕС хората могат да се почувстват принудени да ги предоставят, след като са дали положителна проба за COVID-19. Това би позволило на националните власти да проследят местоположението и предишните контакти на лицето и да проверят дали спазва задълженията си за карантина.

Г-н Лопес Агилар подчерта, че подобни инструменти могат сериозно да засегнат основните права на хората на личен живот и защитата на личните данни и са равностойни на държавно наблюдение над хората. Той също така подчерта, че националните органи за защита на данните остават напълно компетентни да контролират тези дейности по обработка на данните и да прилагат законодателството на ЕС за защита на данните. Г-н Лопес Агилар призовава националните органи за защита на данните да следят отблизо текущото развитие, както и Европейският комитет за защита на данните незабавно да приеме ясни насоки в това отношение.

Вижте целия текст...

Актуално

49,5 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПОС СЕ ПРЕНАСОЧВАТ В ПОДРКЕПА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Министерският съвет прие решение за изменение на Oперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

С одобреното изменение на ОПОС от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ се пренасочва свободен ресурс от 49,5 млн. лв. към ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”. Пренасочването е съгласно взето решение на национално ниво за преразпределяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19. По този начин ще се подпомогне процесът по осигуряване на подкрепа за българската икономика по отношение на малкия и среден бизнес, за да се гарантира последващото излизане на предприятията от настоящата криза с минимални сътресения и при възможно най-благоприятни условия, както за работниците, така и за техните работодатели.

Предложеното изменение е резултат от преразпределяне на финансови средства между приоритетните оси и прецизиране на стойностите на индикаторите за резултат и изпълнение.

Вижте целия текст...

Удължава се срокът за изпълнение на договорите по три инвестиционни схеми

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти от прием 2019-та по трите схеми за държавни помощи „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Всеки един сключен договор по трите схеми по прием 2019 г. ще се удължи със срока за времето на извънредно положение плюс още 3 месеца. Това означава, че при обявеното към момента извънредно положение от два месеца, за всеки бенефициент срокът за изпълнение на проекта се удължава с пет месеца.

Решението е взето с оглед обявеното извънредно положение в Р България, заради пандемията от коронавирус (COVID-19) и постъпилите искания от бенефициенти за удължаване на срока за изпълнение на договорите, поради обективна невъзможност за изпълнение на инвестицията.

Указанията за прилагане на държавните помощи ще бъдат допълнени и утвърдени от Министъра на земеделието, храните и горите.

Вижте целия текст...

COVID-19: Трябва да спрем нарастването на домашното насилие по време на извънредното положение

Пресслужба
Европейски парламент
 • Случаите на домашно насилие нараснаха с една трета в някои държави от ЕС след въвеждане на извънредното положение
 • Държавите членки трябва да предоставят на жертвите по-гъвкави възможности за съобщаване на насилие
 • Местата в центровете за защита от насилие трябва да бъдат увеличени
 • Жените ще бъдат засегнати много по-силно от икономическата криза, предизвикана от коронавируса

Председателят на комисията на ЕП по правата на жените Евелин Регнер призовава ЕС и държавите членки да увеличат подкрепата за жертвите на домашно насилие по време на кризата с COVID-19.

Както в световен мащаб, така и в някои страни от ЕС се съобщава, че случаите на домашно насилие са нараснали с една трета през седмицата след въвеждане на извънредното положение. Жените, живеещи в среда на насилие, се налага да си стоят у дома с насилника си за по-дълги периоди от време. Поради това им е много трудно да се обадят на горещи линии за помощ, тъй като извършителят винаги е наоколо.

Във връзка с тези обстоятелства Евелин Регнер (С&Д, Австрия), председател на комисията на ЕП по правата на жените и равенството между половете (FEMM), заяви: „Тези дни и предстоящите седмици са особено опасни за жените. Всички сме изправени пред сериозни психологически предизвикателства поради изолация или карантина, но жените, а понякога и децата, живеещи в условия на насилие, са изправени пред особено изтощителен стрес тест. Ето защо сега трябва да обърнем особено внимание на този въпрос и да разширим нашите действия за спиране на насилието над жени“.

„Няма да оставим жените на Европа без помощ.“

„Призовавам всички държави в ЕС да се заемат с този проблем и да предоставят активно информация къде и как засегнатите могат да получат помощ. Това също трябва да включва лесни начини за контакт и сигнализиране на полицията, като текстови съобщения или онлайн чатове, както и използването на кодови думи при контакт с лекари или фармацевти. Също така трябва да бъдат предоставени повече места в центровете за защита от насилие и кризисните центрове за жени. Когато е възможно, ЕС трябва да подкрепя финансово мерките на държавите членки, както и да им помага при кампании за увеличаване на осведомеността“, добави тя.

„Пандемията от COVID-19 изключително силно подчертава неравенството между половете. Както показват данните на ОИСР, 70% от работната сила в здравеопазването са жени, голяма част от неплатените социални грижи се извършват от жени и предстоящата икономическа криза ще засегне много по-силно жените. Наша задача е да помогнем за укрепването на физическото и психическото здраве на жените и тяхната икономическа независимост след кризата с COVID-19. Категорично няма да оставим жените на Европа без помощ“, заключи тя.

В България

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Програмата е разработена от четири министерства - на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика и на финансите.

В документа са посочени дейностите, които следва да се реализират през тази година, отговорните органи, източници на финансиране, сроковете за изпълнение на тези дейности, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки, мерки за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, както и мерки за контрол и оценка.

Съгласно чл. 6, ал. 6 от Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма следва да се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.

Вижте целия текст...

Държавна помощ: Европейската комисия стартира схема за гаранция от 255 млн. евро за подкрепа на МСП в България в контекста на коронавируса

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата пандемия от коронавирус. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г.

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус (т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“).

След като капиталът на Българската банка за развитие бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за микро-, малките и средните предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус в България.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще помогне на предприятията да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-конкретно:

а) за всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще,

б) гаранциите ще се предоставят само до края на годината, iii) гаранциите ще бъдат ограничени до максимален срок от пет години,

в) гаранцията покрива максимум 80 % от всеки заем и

г) премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.

Поради това Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.

Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване на документите.

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Актуализацията включва, както мястото на отглеждане на животните, така и и капацитета на обекта.

За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации": 14 септември 2020 г.

По решение на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП е обявен нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации" - 14 септември 2020 година, понеделник, 20 ч. Предварително обявеният срок - 25 април 2020 г. е отменен поради извънредното положение в страната и невъзможността предвид извънредните мерки да бъде свикана комисията, както и последващото провеждане на Церемонията по награждаването.

Обявените категории, необходими документи и критерии за оценка остават непроменени. Повече информация можте да намерите на https://www.infobusiness.bcci.bg/article/22514

За допълнителна информация: Йосиф Аврамов – съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, E-mail: avramov_josif@abv.bg и E-mail: innovationbcci@gmail.com

Възможности за финансиране и обучения

Актуални възможности за финансиране на МСП

Програмата на Норвежкия финансов механизъм ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения. Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на предложенията. Минималният размер на гранта, за който се кандидатства, е 200,000 евро, а максималният е 1,000,000 евро. Размерът на предоставените средства може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ и посочените в поканата допълнителни критерии.

Сред допустимите дейности са развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените в поканата показатели за постигнати резултати.

Всеки кандидат може да кандидатства само и едно проектно предложение.

Крайният срок е 30 септември 2020.

Повече информация можете да получите ТУК:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

„Транснационални партньорства" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (BG05M9OP001-4.004)

Юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Целта е да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др.

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области.

Задължителни дейности по проектите трябва да бъдат организирането на семинари, работни дискусии и обучения за насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи. По проекта следва да бъде повишен капацитетът на партньорите и заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи. Кандидатите трябва да включат в дейностите си и адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. По проектите следва да бъде направена оценка за приложимостта на иновативните елементи и да се предвидят дейности за разпространение на постигнатите резултати. Допълнителните дейности могат да включват изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС, както и изграждане и/или включване в партньорски мрежи и туининг (побратимяване).

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg. Проектните предложения се подават по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

За повече информация, запитвания за актуални възможности за финансиране и намиране на чуждестранни партньори, моля обърнете се към: Enterprise Europe Network, Българска търговско-промишлена палата http://een-bcci.com/, Тел. 02 81 17 505 / 515/ 525 и E-mail: een@bcci.bg.

Вижте целия текст...

Европейски корпус за солидарност – Доброволчески проекти

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

 • Индивидуалното доброволчество е неплатена дейност за солидарност на пълно работно време (най-малко 30 и не повече от 38 часа седмично) с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.
 • Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Стажове и работни места

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Стажовете и работните места са дейности за солидарност, които предоставят на младите хора възможности за работа или заетост, като им помагат да повишат уменията и опита си, като по този начин улесняват тяхната пригодност за заетост и преход към пазара на труда.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Проекти за солидарност

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Проектът за солидарност е инициатива за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирана, разработена и прилагана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Тя дава възможност на група от минимум петима младежи да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност.

Проектът трябва да има ясно определена тема, която групата млади хора желае да проучи заедно следва да бъде реализирана с конкретните ежедневни проектни дейности, както и да включва всички участници.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Повече информация можете да намерите тук: https://europeansolidaritycorps.bg/dobrovolcheski-proekti

88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата през 2020 г. отпуска най-голямата програма на ЕК за финансиране на научните изследвания и иновации Хоризонт 2020. Това е едно от трите направления в сектор селско стопанство и гори, по които приемът вече е отворен и ще продължи в повечето от процедурите с един прием до 22 януари 2020 година. Последната работна програма на Хоризонт 2020 за периода 2018-2020 година отдели 280 млн. евро за селските райони да се модернизират, да станат по-умни, по-зелени, по-свързани.

Последният прием за 2020 г. се фокусира върху обновяването на поколението, създаване по-устойчиви публични политики за модернизиране на селата. Идеята е също да се стимулира въвеждането на иновации, на инициативи и продукти, които използват отпадъците повторно, опазват почвата и околната среда с едничката цел да се сбъднат обещанията за дигитална революция за земеделските производители и селските жители. Затова инвестиците в по-иновативни проекти и в модели за кръгова икономика ще бъдат високо оценени. В продължение на предишните процедури това ще засили използването на иновационните системи, ще насърчи по-доброто използване на знанието, когато се инвестира в мрежи, развитие на умения и консултантски системи.

Кои теми се финансират и срокове:

Организиране на устойчиви хранителни вериги

 • Свързване на потребители и производители във къси вериги на доставки- 9 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Иновативни вериги за доставка за увеличаване на конкурентоспособността - 21 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Намаляване загубата на отпадъците по хранителната верига - 12 млн. евро ММА партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, торове на биологична основа от странични продукти от агросектора, риболова и горския сектор - 16 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, биологични торове от отпадъчни води или утайки на канализации - 6 млн. евро индивидуални проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

 • Устойчиви вериги за доставка на дървесина, устойчиви горски системи - 10 млн. евро индивидуални проекти
 • Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Засилване на иновациите, развиване на човешкия и социалния капитал в селските райони

  • Тематични мрежи, събиращи знания, готови за практиката - 10 млн. евро MMA партньорски проекти

  От фермата до обществото: разбиране за динамиката и модернизирането на политиките

  • Селскостопански пазари и международна търговия в контекста на целите за устойчивост - 4 млн. евро индивидуални проекти

  Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

  • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
  • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
  • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR).

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:87101
За седмицата:364600
За месеца:14342672
Общо:110741
Вашият IP: 44.192.253.106