Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 2 / 03.2020 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Какво е Зелената сделка и как трябва да промени Европа

Материал на Георги А. Ангелов

Европейският парламент в Страсбург

Зелената сделка (Green Deal), известна още като Зеленият пакт, е набор от политики предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Планът е да бъде намалено производството на парникови газове поне с 50%, сравнено с нивата от 1990 г. Ще бъдат преразгледани всички закони и да се въведат нови за кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите.

Какво съдържа планът на Европейската комисия:

Климатично неутрална Европа

До 2050 г. Европа трябва да достигне нулеви нива на произвежданите парникови газове. Целта ще бъде заложена в Закон за климата, който ще бъде представен за обсъждане през март тази година. Заедно с него ще има пакет от закони за промяна, като директивите за възобновяема енергия, за енергийна ефективност, за промяната на използването на земята и за търговията на емисии.

По-късно тази година ще бъде представен и план за “умна секторна интеграция”, който да събере в “една система” секторите електричество, газ и отопление”. Очаква се и нова инициатива за извличане на огромния потенциал на морския вятър.

По това време ще бъде представен и “екшън план” за нова индустриална стратегия на ЕС. В нея ще се целѝ индустрията да използва по-малко материали и да се гарантира, че продуктите могат да бъдат използвани повторно и рециклирани.

Най-замърсяващите индустрии, като производство на стомана, цимент, текстил и др. ще бъдат във фокуса на плана за кръговата икономика. Производството на стомана трябва да бъде готово за “чисто производство” с използването на въглерод през 2030 г. Тази година ще има и закон, според който батериите, които ще се продават в ЕС, трябва да бъдат само за многократна употреба.

Обновяване на сградите

Това е една от водещите програми по Зелената сделка. Под реновиране се разбира повишаване на енергийната ефективност, което да помогне на хората да намалят сметките си за отопление и ток. 40% от енергията се потребява от домовете.

Нулево замърсяване

Без значение дали говорим за замърсяване на почви, въздух или вода - целта е нулево замърсяване до 2050-а.

Екосистеми и биоразнообразие

Нов документ ще бъде представен през март и ще включва и нова стратегия за горите с която трябва да се увеличат дървета както в градовете, така и в селата и да се насърчават селскостопанските продукти, за които не се прилага обезлесяване.

От фермата до трапезата

Тази стратегия се очаква да бъде представена през пролетта на тази година от еврокомисията. Евродепутатите вече започнаха да обсъждат "по принцип" какво трябва да съдържа документът. Стратегията целѝ “зелено и здравословно селско стопанство”. Това включва планове за значително намаляване на химикали, като пестициди, торове и антибиотици. По време на обсъжданията дори крайнодесните депутати, между шегите за Грета Тунберг, се съгласиха, че избиратели им заслужават чиста и здравословна храна. Всяка страна членка трябва да заяви целите си в национален план по общата селскостопанска политика на Съюза.

Транспорт

Сегашната цел на ЕС пред автопроизводителите са емисии от 95g CO2/km до края на следващата година. Очаква се новите автомобили в Европа да станат с нулево замърсяване, вероятно към 2030 г. Електрическите автомобили ще бъдат стимулирани с мрежа от зарядни станции, която да е толкова гъста, че да няма притеснения от оставане без енергия при пътуванията. Биогоривата и въглеродът ще бъдат промотирани за самолети и превоз, където не е възможна електрификация.

Пари за засегнатите от прехода

Проектът за фонд "Справедлив преход" трябва да даде възможности на засегнатите региони да преодолеят кризисната ситуация и да излязат от нея със значителни нови инвестиции в перспективни сфери на енергетиката и на индустрията. Подпомагането може да бъде единствено на база на териториални планове, които да залагат конкретни инвестиции в модернизация на производства, в преминаване от въглища на други видове гориво или други енергийни модели, в развитие на човешкия капитал. В тези региони трябва да бъдат базирани научни, научно развойни звена, които да развиват една по-модерна икономика.

Планира се фондът да разпределя 1 трилион евро. Финансирането на фонда ще е от ресурси от фондовете за регионална политика на ЕС и от програма “InvestEU”, с пари, идващи от Европейската инвестиционна банка и националните правителствата. Предвиждат се “мобилизация” и от частни инвестиции.

Научни изследвания, разработки и иновации

35% от фондовете на ЕС за изследвания ще отиват за екологични технологии.

Външни отношения

Усилията на дипломацията на ЕС ще бъдат мобилизирани за подкрепа на Зелената сделка и за привличане на останалата част от света към каузата, но и ще се цели защита на европейската индустрия от нечестна конкуренция.

Какво прави правителството

Засега българското правителство е заявило само, че иска да запази ТЕЦ-овете максимално дълго време. Такова решение дори беше взето от парламента. Според действащите регламенти след 2025-а всяка форма на държавна помощ за въглищния бизнес е забранена, което така или иначе ще направи цената на тока, произвеждан от тях, много по-висока.

България все още не готова с регионалните си планове. Планове за изоставяне на въглищата, като основен енергоизточник вече имат държави, близки до нас - Гърция, Румъния, както и Полша, която е най-зависима от въглищата в ЕС.

Няма информация за стратегическите цели на третия кабинет на Бойко Борисов.

Излизането на Великобритания може да обърка плановете

Дали Зелената сделка ще стартира зависи от Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. Държавите в Съвета на ЕС не могат да се разберат за размера на рамката, което представлява горен лимит на разходите, които ЕС ще направи през следващите седем години. Предложенията варират от 1% от брутния национален доход на всяка държава, подкрепяно от големите вносители в бюджета на ЕС като Германия, Нидерландия и Скандинавските държави, до 1,3%, поискани от европейския парламент. Еврокомисията предлага бюджетът да нарасне до 1,14% от БВП на ЕС, но Германия се противопоставя, като се позовава на коалиционното споразумение на управляващата коалиция.

Ако не се стигне до съгласие в Съвета на ЕС, бюджетът за 2021-2027 г. ще остане в размер от 1% от размера на европейската икономика. Това обаче означава, че ще е трудно и дори невъзможно да се достигнат високите законодателни цели, които си поставя парламентът и комисията. Освен Зелената сделка (Зеления пакт, Зеления курс), за осъществяването на която ще се необходими значителни средства за компенсации на засегнатите европейски страни и пари за развой, сред приоритетите на ЕП и ЕК са повече пари за отбраната на границите с увеличаване на състава на граничната агенция Фронтекс, образование, дигитализация и т.н. Ще трябва да се направят допълнителни съкращения в размера на кохезионните фондове и на парите за земеделие, което среща съпротива от различни държави. Една от причините за проблема със съставянето на бюджета е и “дупката в бюджета”, която се получи след излизането на Великобритания.

Вижте целия текст...

Ново проучване на Евробарометър: Опазването на околната среда и климата е важно за над 90% от европейските граждани

Според ново проучване на Евробарометър 94% от гражданите на всички държави в ЕС споделят, че опазването на околната среда е важно за тях. В допълнение, 91% от гражданите заявяват, че изменението на климата е сериозен проблем в ЕС. Според 83% от интервюираните, за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

Публикуваното на 3 март проучване на Евробарометър показва, че гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват, че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от едрите предприятия и промишлеността, от националните правителства и ЕС, както и от самите граждани. Според интервюираните граждани проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени като се променят навиците по отношение на потреблението, производството и търговията.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството — Virginijus Sinkevičius, сподели: „Резултатите от това проучване не ни изненадват. Именно на тези тревоги на гражданите искаме да отговорим с Европейския зелен пакт. Обнадежден съм от изразената подкрепа за основните промени, които предстои да направим в нашето общество и в икономиката, както и от желанието на хората да участват активно в тях.“

Според констатациите на проучването най-важните екологични проблеми са изменението на климата, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. Повече от три четвърти (78 %) от участниците в проучването вярват, че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното ежедневие и върху здравето им. Повече от осем на всеки десет граждани се тревожат за въздействието на химикалите, съдържащи се в продукти за ежедневна употреба.

Признава се, че може да се наложат основни промени. Сред повече от 27 000 интервюирани е налице солидна подкрепа за всички предложени мерки, насочени към намаляване на пластмасовите отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Освен това съгласно констатациите гражданите вярват, че продуктите трябва да бъдат проектирани по начин, който улеснява рециклирането на пластмасата; промишлеността и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки; хората трябва да бъдат научени да генерират по-малко пластмасови отпадъци; местните власти трябва да осигурят повече и по-добри съоръжения за събиране на пластмасови отпадъци.

Проучването изследва също така отношението към шивашката промишленост и установи висока степен на загриженост по въпросите на околната среда и условията на труд. Участниците в проучването искат по-дълготрайни облекла, направени от материали, които могат да бъдат рециклирани.

На последно място, те заявяват подкрепата си и за други мерки, като инвестициите в изследователска и развойна дейност, предоставянето на повече информация и образование, насърчаването на развитието на устойчиви дейности сред предприятията и засиления законодателен контрол.

Вижте целия текст...

Колко голяма е разликата в заплащането на мъжете и жените

Икономическото неравенство между мъжете и жените в ЕС продължава въпреки усилията за промяна. Запознайте се с фактите за разликата в заплащането.

През 2020 г. се отбелязват 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН за напредъка към равенство на половете и пет години от приемането на целите за устойчиво развитие, една от които е постигането на равенство между мъжете и жените.

Въпреки постигнатия прогрес в много области все още има неравенство и един от ярките примери за това е трудовият пазар. Като цяло жените в ЕС продължават да получават по-малко възнаграждение от мъжете.

Жените в ЕС получават средно 15% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Сравнението по страни показва, че тази разлика варира силно ‒ в Естония тя достига 23%, а в Румъния е само 3%. В България разликата в заплащането е 13,5%.

Разликата в заплащането се изчислява на база на средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и жените, които работят във фирми с поне 10 души персонал. Така изчислена, разликата в заплащането не взема предвид колко часа работят мъжете и жените, характера на работата, образованието и възрастта им.

Жените и мъжете на пазара на труда

Причините за наличието на разлика в заплащането на мъжете и жените са много и не могат да бъдат сведени само до нарушаването на принципа за еднакво заплащане за еднакъв труд.

Макар че повече жени завършват висше образование в ЕС, те са по-слабо представени на пазара на труда. Почти 30% от жените в ЕС се трудят на непълен работен ден и за тях е по-вероятно да напуснат работа, за да се грижат за деца или за близки.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта на мъжете и жените ‒ когато те започват работа, разликата е малка, но се увеличава постепенно. Тя варира и по икономически сектори. Данните за 2017 г. показват, че за повечето страни в ЕС тя е по-голяма в частния сектор, отколкото в публичния сектор (България е изключение).

Важна причина за наличието на разлика е по-голямото присъствие на жените в сектори с по-ниско заплащане и относителното им отсъствие в сектори, където заплащането е по-високо. Като цяло в ЕС има значително по-малко жени, които са учени или инженери (41% спрямо 59% мъже). Само една трета от мениджърските позиции в ЕС са заети от жени.

Разликата в заплащането се пренася и в по-висок риск от бедност сред жените в напреднала възраст. През 2018 г. пенсиите на жените на възраст над 65 години са били средно с 30% по-ниски от пенсиите на мъжете.

Вижте целия текст...

РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС

Купили сте стоки от друга държава или просто искате да отидете на шопинг в някоя съседна държава? Когато купувате стоки или услуги от друга страна от ЕС, вие имате същите потребителски права, както ако пазарувате от магазина във вашия град – например двегодишна гаранция.

Двегодишна гаранция

 • Ако закупените стоки са дефектни или не отговарят на рекламата, то вие разполагате с две години да поискате те да бъдат безплатно поправени или заменени.

В България след като минат първите шест месеца от двегодишния период, може да се наложи да докажете, че дефектът е съществувал, когато сте закупили стоката. Вие сте длъжни да уведомите продавача не по-късно от два месеца от установяване на дефекта, а за услуги този срок е 14 дни.

 • Магазините често предлагат търговска гаранция, която е включена в цената на стоката или се заплаща допълнително - например гаранция, която е валидна на територията на целия ЕС, или продължителността й е 3, 5 или повече години.
 • Търговската гаранция трябва да бъде писмена, разбираема и лесна за четене. Тя не замества минималната двегодишна гаранция, която имате по закон.

Поправка, замяна, връщане на парите

 • Ако поправката на стоката или нейната замяна е невъзможно да бъдат извършени в разумен срок и без значителни неудобства за вас, то вие може да поискате парите си обратно или намаляване на цената.
 • Покупки от разстояние

 • Когато закупите стока по пощата, телефона или по интернет от търговец, базиран в ЕС, вие имате същото право на поправка, замяна или възстановяване на сумата от продавача, каквото бихте имали, ако бяхте купили стоката от магазин.

Нямате право да искате възстановяване на сумата от търговеца, ако дефектът е незначителен - например неотрязан конец или разпорен шев на дреха.

Платете ДДС в държвата, където пазарувате

 • Като потребител - физическо лице, което пазарува в ЕС, вие трябва да платите ДДС само веднъж и то в държавата, където правите покупката.

Изключение за автомобилите - когато купувате нов автомобил от друга страна в ЕС, заплащате ДДС там, където регистрирате автомобила.

ПОКУПКА НА АВТОМОБИЛ

Можете да спестите пари, когато купувате автомобил от ЕС, като правата ви ще зависят от това:

• дали автомобилът е нов или употребяван,

• дали го купувате от търговец или от физическо лице.

Правила за ДДС

Правилата за ДДС за автомобили, закупени от ЕС, са различни от правилата за другите стоки в зависимост от това дали автомобилът е нов или употребяван и от това дали го купувате от физическо или юридическо лице;

Нови автомобили

 • Когато купувате нов автомобил в друга страна от ЕС с намерение да го откарате в страната, в която живеете, вие сте освободени от ДДС в страната, която купувате автомобила. Трябва да заплатите ДДС в страната, в която регистрирате автомобила. За целите на данъчното облагане нов е автомобилът, който е изминал по-малко от 6000 км или е регистриран преди по-малко от 6 месеца.

Употребявани автомобили

 • Когато купувате употребяван автомобил от физическо лице, не дължите ДДС. Ако продавачът е търговец обаче, ще платите ДДС по ставката на страната, от която купувате автомобила. Употребяван е автомобилът, който е на повече от 6 месеца и е изминал над 6000 км.

Гаранция

В ЕС законовата гаранция на стоките е 2 години, когато покупката е направена от търговец. Гаранцията включва производствени дефекти, съществували към момента на доставката. Търговците често предоставят допълнителна търговска гаранция за нови автомобили, а някои търговци предлагат и гаранция за употребявани автомобили.

Покупка на автомобил от физическо лице - Имайте предвид, че законодателството за защита на потребителите не важи при покупка на автомобил от физическо лице. Ако не можете да решите проблема по извънсъдебен път, ще трябва да заведете граждански иск срещу продавача.

Внимавайте при покупка на търг и по интернет! Запознайте се със съветите от секция "Често задавани въпроси". Препоръчително е преди търга да се направи оглед, тъй като съществува правило "купува се във вида, в който е огледан", т.е. продавачът не носи отговорност за дефекти на автомобила.

Дискриминация в цените

 • Като потребители в ЕС, от вас не могат да изискват да платите за покупката на една и съща стока или услуга по-висока цена от местните жители.

Вижте целия текст...

Актуално

Над 4 млрд. лв. ще бъдат средствата по ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.

Източник: МТСП

За първите два програмни периода са реализирани 315 операции

В Министерството на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027 г. Ресурсът на програмата ще бъде увеличен с около 70%, което означава, че за инвестиции в умения и възможности за по-добро социално включване гражданите в България ще имат достъп до над 4 млрд. лв. Третият програмен период ще премине под знака на дигиталната трансформация, като първоначалните намерения са за инвестиция от 500 млн. лв., насочени към цифровата грамотност на населението. Програмата за Храните също ще бъде увеличена с около 70 %, а над 470 млн. лв. се очаква да са средствата за най-нуждаещите се.

По време на първия и втория програмен период над 2.5 млн. български граждани са получили възможност за по-добро образование, квалификация, реализация, започване на собствен бизнес и социално включване в общността. В предстоящия ще продължи работата с дълготрайно безработните лица, като резерв за гладния за кадри пазар на труда. Със средствата от Европейския съюз България успешно провежда редица ключови реформи, особено в социалната сфера, свързани с разгръщане на мрежа от услуги в общността или в дома за семейства, деца и възрастни. На близо 70 хиляди неактивни и безработни лица е осигурена заетост по операции на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като над 62% от тях са младежи на възраст до 29 години. Около 70 хиляди лица в неравностойно положение са получили подкрепа с подобрен достъп до социални и здравни услуги, като близо 20 хиляди от тях са деца, включени в различни мерки за деинституционализация или мерки, подкрепящи ранното детско развитие.

Опитът на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започва със сериозно предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес. В третия програмен период фокусът ще бъде върху качествените ефекти на инвестициите в сферата на пазара на труда и социалното включване.

През 2019 г. се навършиха 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, чрез която България започва да получава подкрепа от Европейските структурни фондове през 2007 г. От тогава за двата програмни периода са одобрени 315 операции.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Покана за участие в проект за млади предприемачи Erasmus for Young Entrepreneurs Global

Българската търговско-промишлена палата, като партньор по проект по програма Еразъм за млади предприемачи, има удоволствието да Ви информира за възможността за участие в проект Erasmus for Young Entrepreneurs Global - пилотен проект за трансграничен обмен, който дава възможност млади или бъдещи предприемачи да получат знания и ноу-хау от опитни предприемачи, управляващи малък бизнес от Израел, Сингапур и САЩ.

Обменът може да продължи от 1 месец до максимум 3 месеца и се осъществява в зависимост от мястото на опитния предприемач. Това помага на новия предприемач да придобие уменията, необходими за управление на малка фирма, докато домакинът се възползва от перспективи за неговия бизнес, възможност за сътрудничество с чуждестранни партньори и намирането на нови пазари.

Можете да участвате в програмата като нов предприемач, ако планирате да започнете бизнес или имате под 3 години общ предприемачески опит. Вашата (бъдеща) компания или дейност може да бъде във всеки сектор. В програмата могат да участват лица над 18 години.

Трябва също: да бъдете постоянно пребиваващ в една от участващите страни; да имате конкретен проект или бизнес идея, отразени в бизнес план; да бъдете мотивирани и ангажирани да си сътрудничите по време на престоя си с опитен предприемач от друга участваща държава; да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на приемащия предприемач и да предоставите своите умения и компетенции.

За участие като нов предприемач, може да посетите сайта на проекта и да се регистрирате на: http://eyeglobal.eu/apply-now/. За допълнителна информация, моля свържете се с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: m.markova@bcci.bg или на тел.: 02 8117 494, 8117 489.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия, неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или партньори по операцията.

С бюджет от 3 млн. лв. се цели осигуряване на подкрепа за заетост в социалните предприятия, които са насочени към хората с психични разстройства и интелектуални затруднения. Операцията е възможност за предприемане на целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и за повишаване на мотивацията и възможностите им за заетост. Максималният размер на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение е 200 000 лева.

Кандидатите следва да разработят методики, индивидуални и групови трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения. На наетите в социалните предприятия ще се осигуряват обучения, свързани със спецификата на съответната позиция, а работното място ще се адаптира, ако има такава необходимост. По операцията ще се осигурява заетост за период до 12 месеца на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения, които ще бъдат наемани на трудов договор. Ще им бъде осигурен наставник, който да ги подпомага в работния процес.

Процедурата „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ е в подкрепа на група мерки от Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет адресите: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 10 април 2020 г.

Вижте целия текст...

Фонд „Социална закрила“ на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв.

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

Проектите ще се финансират в две направления.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в това число и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г.

Всяко проектно предложение за оборудване и/или обзавеждане се финансира от ФСЗ с до 36 000 лв. с ДДС и най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение е съфинансиране от кандидата. Проектните предложения за строително-ремонтни/монтажни работи се финансират от ФСЗ с до 50 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 е до 50 000 лв. Всяко проектно предложение се финансира от ФСЗ със средства до 10 000 лв. с ДДС. Съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г.

След оценяване и класиране проектните предложения с най-висока обща оценка ще бъдат предложени на управителния съвет на ФСЗ за одобряване на финансиране. Управителният съвет ще извърши одобряване с решение, което ще се оповести на интернет страницата на ФСЗ, а всички одобрени кандидати ще бъдат известени за подписване на договор с ФСЗ. Обявлението и всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на Фонд „Социална закрила“: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=439

Вижте целия текст...

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Краен срок: 31.03.2020 г.

Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания.

Максимален размер на субсидията е до 300 000 лева.

Повече информация можете да намеите ТУК: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6

Европейски корпус за солидарност – Доброволчески проекти

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

В рамките на Европейския корпус за солидарност се финансират следните дейности за доброволческа дейност.

 • Индивидуалното доброволчество е неплатена дейност за солидарност на пълно работно време (най-малко 30 и не повече от 38 часа седмично) с продължителност от 2 до 12 месеца. Тази дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организациите в дейности за солидарност в полза за общностите, в които се извършват дейностите.
 • Доброволческите екипи са дейности за солидарност, които позволяват на екипи от 10 до 40 участници, идващи от най-малко две различни страни, да полагат заедно доброволен труд за период от 2 седмици до 2 месеца.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Стажове и работни места

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Стажовете и работните места са дейности за солидарност, които предоставят на младите хора възможности за работа или заетост, като им помагат да повишат уменията и опита си, като по този начин улесняват тяхната пригодност за заетост и преход към пазара на труда.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Европейски корпус за солидарност – Проекти за солидарност

Краен срок: 5 февруари, 30 април и 1 октомври 2020 г.

Проектът за солидарност е инициатива за солидарност в рамките на страната на пребиваване, инициирана, разработена и прилагана от младежи за период от 2 до 12 месеца. Тя дава възможност на група от минимум петима младежи да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност.

Проектът трябва да има ясно определена тема, която групата млади хора желае да проучи заедно следва да бъде реализирана с конкретните ежедневни проектни дейности, както и да включва всички участници.

Кандидатства се пред Националната агенция.

Повече информация можете да намерите тук: https://europeansolidaritycorps.bg/dobrovolcheski-proekti

88 млн. евро за възраждане на селата по Хоризонт 2020

88 млн. евро за възраждане на селата през 2020 г. отпуска най-голямата програма на ЕК за финансиране на научните изследвания и иновации Хоризонт 2020. Това е едно от трите направления в сектор селско стопанство и гори, по които приемът вече е отворен и ще продължи в повечето от процедурите с един прием до 22 януари 2020 година. Последната работна програма на Хоризонт 2020 за периода 2018-2020 година отдели 280 млн. евро за селските райони да се модернизират, да станат по-умни, по-зелени, по-свързани.

Последният прием за 2020 г. се фокусира върху обновяването на поколението, създаване по-устойчиви публични политики за модернизиране на селата. Идеята е също да се стимулира въвеждането на иновации, на инициативи и продукти, които използват отпадъците повторно, опазват почвата и околната среда с едничката цел да се сбъднат обещанията за дигитална революция за земеделските производители и селските жители. Затова инвестиците в по-иновативни проекти и в модели за кръгова икономика ще бъдат високо оценени. В продължение на предишните процедури това ще засили използването на иновационните системи, ще насърчи по-доброто използване на знанието, когато се инвестира в мрежи, развитие на умения и консултантски системи.

Кои теми се финансират и срокове:

Организиране на устойчиви хранителни вериги

 • Свързване на потребители и производители във къси вериги на доставки- 9 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Иновативни вериги за доставка за увеличаване на конкурентоспособността - 21 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Намаляване загубата на отпадъците по хранителната верига - 12 млн. евро ММА партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, торове на биологична основа от странични продукти от агросектора, риболова и горския сектор - 16 млн. евро MMA партньорски проекти
 • Затваряне на хранителните цикли, биологични торове от отпадъчни води или утайки на канализации - 6 млн. евро индивидуални проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

 • Устойчиви вериги за доставка на дървесина, устойчиви горски системи - 10 млн. евро индивидуални проекти
 • Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Засилване на иновациите, развиване на човешкия и социалния капитал в селските райони

  • Тематични мрежи, събиращи знания, готови за практиката - 10 млн. евро MMA партньорски проекти

  От фермата до обществото: разбиране за динамиката и модернизирането на политиките

  • Селскостопански пазари и международна търговия в контекста на целите за устойчивост - 4 млн. евро индивидуални проекти

  Краен срок: 22.01.2020 г. първи прием

  Краен срок: 8.09.2020 г. втори прием

  Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

  • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
  • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
  • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR).

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106