Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 4 / 07.2019 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Парламентът налага забрана на пластмаси за еднократна употреба

Европейският Парламент подкрепи нов закон, който забранява пластмасови изделия, предназначени за еднократна употреба, като чинии, прибори, сламки и клечки за уши.

560 евродепутати гласуваха в полза на споразумението с министрите на ЕС, срещу 35 „против“ и 28 „въздържал се“.

Следните продукти ще бъдат забранени в ЕС до 2021 г.:

 • Прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене)
 • Пластмасови чинии за еднократна употреба
 • Пластмасови сламки
 • Изработени от пластмаса клечки за уши
 • Пластмасови дръжки за балони
 • Оксоразградими пластмаси и съдове за храна, както и чашки изработени от експандиран полистирен

Нови цели за рециклиране и повече отговорност за производителите

Държавите членки ще трябва да достигнат целта от 90% за събиране на пластмасови шишета до 2029 г., като пластмасовите шишета трябва да бъдат с поне 25% рециклирано съдържание до 2025 г. и 30% до 2030 г.

Споразумението също засилва прилагането на принципа „замърсителят плаща“, по-специално за тютюна, като въвежда разширена отговорност за производителя. Този нов режим ще се прилага също така за риболовните приспособления, като гарантира, че производителят, а не рибарите, поема разходите за събирането на изгубените в морето мрежи.

И накрая, законодателството постановява, че етикетирането относно отрицателните последици върху околната среда от изхвърлянето на пластмасови цигарени филтри на улицата, както и за други изделия като пластмасови чашки, мокри кърпички и хигиенни продукти, трябва да бъде задължително.

Цитат

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Забрана на пластмасови продукти като чинии, прибори, клечки за уши и други е стъпка в правилната посока. Всеки ден се изпиват близо 2,5 милиарда напитки, една трета от които се продават в чашки за еднократна употреба. Това са хиляди тонове отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани. Забрана за подобни отпадъци, освен че намалява отпечатъка върху околната среда, създава възможности за иновации и стартиращи бизнеси за нови продукти. Радвам се, че има и български успех в тази насока, а именно чашките „къпфи“, изобретени от Младен Джалъзов и Мирослав Запрянов - продукт, който се търси и налага и у нас, и в чужбина. Алтернативи имат и другите продукти - „ядливи“ прибори или клечки за уши с дърво, а не пластмаса. Правилата и инвестициите са най-добрата предпоставка за по-добър живот на идващите поколения европейци“.

Бързи факти

Според Европейската комисия, повече от 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените продукти в забраната покриват 70% от всички морски отпадъци. Поради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва в моретата, океаните и плажовете в ЕС и по света. Пластмасови остатъци са открити в морските обитатели - тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните, следователно и в хранителната верига на човека.

Вижте целия текст...

ОДОБРЕНИ СА 1442 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ"

Проект „Родители в заетост“ цели да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години, за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца. Като резултат проектът има за цел да окаже положителен ефект върху запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

През есента на 2017 г. започна първият приeм на заявления в бюрата по труда. До момента по проекта е имало три приема на заявления от родители.

В периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. се извърши трети, разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. По време на новия прием право да подават заявления по проекта имаха родители на деца от 0 до 12 години. Бе добавена възможност да се включат многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

В рамките на третия прием са подадени общо 1876 заявления от родители, като 216 от тях – от многодетни родители. До 30.04.2019 г. са одобрени 1442 заявления от родители, като 167 от тях – многодетни. До 30.04.2019 г. са сключени 301 тристранни споразумения на стойност 2 044 803 лв.

Вижте повече: https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/roditeli-v-zaetost/

#РодителиВЗаетост #ОПРЧР

Вижте целия текст...

Актуално

"Всеки глас има значение" – информационна среща в Кърджали

Информационна среща в гр. Кърджали на тема важността от предстоящите евроизбори. В срещата участваха предучилищни педагози от Кърджали.

"Всеки глас има значение" – информационна среща в Хасково

Съвместно с любезните домакини от НЧ "Тракия" проведохме информационна среща с работещи, безработни и пенсионери за значимостта от гласуването в евроизборите.

"Гласуването за ЕП – важно за всички възрасти" – информационна среща с граждани на гр. Любимец

"Гласуването за ЕП – важно за всички възрасти" – информационна среща с жители на с. Силен, община Стамболово

Посланици на Европейския парламент в България – Хасково

На 03.05.2019 г. в ПГТАТ "Н. Й. Вапцаров" Хасково се събраха посланици на ЕП в България в Хасково. Посланиците бяха от: СУ "Д-р П. Берон" Свиленград; ПМГ "Иван Вазов" Димитровград и ПГТ "Ал. Паскалев" Хасково. Младежите представиха своята досегашна дейност, планираха се съвместни интересни инициативи и се създадоха нови приятелства. Следваща среща, която всички очакват с нетърпение, се предвижда до края на годината.

Говорим за европейските избори с хората на "Китна Тракия"

Младежи доброволци, които редовно и активно участват в инициативи на Европа Директно – Хасково проведоха информационна кампания по време на Националния фолклорен фестивал „Китна Тракия пее и танцува“. Младежите разпространяваха сред участниците материали за евроизборите, за ЕП и ЕС, проведоха се много беседи и дискусии на живо сред хората край двете естради, на местата за почивка, за подготовка на групите и изпълнителите, както и сред публиката.

Вижте целия текст...

Какви са разликите в задълженията на ЮЛНЦ преди и след приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари

През март 2018 г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законът беше приет в изпълнение на Директива на ЕС 2015/849 от 20 май 2015 и на изискванията в нея, свързани с въвеждането на различни мерки за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В проекта на закон юридическите лица с нестопанска цел бяха включени сред задължените лица и се предвиждаше за изпълняват процедури и изисквания в обем като банките, застрахователите и останалите задължени лица. След няколко становища и застъпнически действия се прие закон, който подобри първоначалната ситуация за ЮЛНЦ.

Основното различие между задълженията на ЮЛНЦ преди и след новия закон е, че преди ЮЛНЦ бяха третирани наравно с всички, а по новата уредба – за ЮЛНЦ се въвеждат „специални правила“.

Кои са основните разлики в уредбата за ЮЛНЦ

1. ПРЕДИ всички НПО се регистрираха в ДАНС, като подаваха Вътрешни правила

СЕГА няма регистрация в ДАНС, а само:

А) приемат Вътрешни правила тези ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 хил. лв. или които преценят, че има опасност дейността им да бъде използвана за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Част от Вътрешните правила е и собствена оценка на риска по критерии, разработени от ДАНС.

Б) Вътрешните правила не се подават в ДАНС, а само се спазват и съхраняват сред вътрешните документи на организацията.

Важна промяна по отношение на вътрешните правила е, че ако ДАНС констатират, че ЮЛНЦ не е приело вътрешни правила, а е било длъжно, то няма да му наложат санкция, а ще му бъде издадено указание да приеме вътрешни правила. Ако тези указания не бъдат спазени, тогава ЮЛНЦ ще бъде санкционирано.

2. ПРЕДИ всички НПО бяха длъжни да правят идентификация на дарители и бенефициенти чрез копия от документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние и пр. Идентификацията включваше събиране на информация за действителен собственик, за произход на средствата и др.

СЕГА НПО са длъжни да събират информация за своите дарители и бенефициери, без това да води до нарушаване на нормалното им функциониране, т.е. без събиране на данни извън нормалната дейност на ЮЛНЦ.

Само ако ЮЛНЦ е установило по-висок риск за дейността си в резултат на оценката на риска (а тя е задължителна само за ЮЛНЦ, които приемат вътрешни правила – имат годишен оборот над 20 хил. лв. или са преценили, че има опасност за дейността им), е необходимо да има информация за своите дарители и бенефициенти в обема, посочен в Правилника за прилагане на закона (чл. 44 и 45 от ППЗМИП).

Ако плащанията са по банков път или са дарения чрез дарителски кутии, благотворителни базари и други подобни механизми, не е необходимо да се събират данни за дарителите и бенефициентите чрез справки и документи, които са посочени в Правилника (чл. 44, ал. 7 и чл. 46 от ППЗМИП).

Задължения на всички НПО, при които няма промяна

И преди, и сега, всички ЮЛНЦ са длъжни:

1. При плащания в брой над 30 000 хил. Лв. (от или на клиент на ЮЛНЦ в рамките на установените помежду им отношения) да уведомят ДАНС до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е извършено плащането.

2. При съмнение за изпиране на пари да изпратят уведомление по образец до ДАНС преди извършване на сделката или в най-ранния възможен момент. Същевременно, ЮЛНЦ трябва да водят регистър със сигнали от служители за такива съмнения.

3. Да съхранява в срок от 5 години документите, които са събрани в изпълнение на закона.

Кои са новите задължения за Всички НПО

1. Всички Юридически лица, регистрирани в България, включително ЮЛНЦ, трябва да определят кои са лицата, които се считат за техни действителни собственици. Ако тези лица са вписани на друго основание по партидата на ЮЛНЦ, не е необходимо отново да бъдат заявявани за вписване. Подробности по темата вижте в този материал.

2. При необичайно големи и сложни сделки ЮЛНЦ предприема подходящи мерки за наблюдение като събиране на информация, без това да води до нарушаване на нормалната дейност на организацията. Въз основа на това се прави преценка има ли съмнение за изпиране на пари, съответно има ли основание да се изпрати уведомление до ДАНС.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014-2020 г.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедурата ще се подпомагат проекти, допринасящи за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, като устойчиви и жизнеспособни единици, за ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, както и за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Общият размер на публичните средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 43 027 600,00 лева.

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата.

Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

Вижте целия текст...

Процедура „Младежка заетост“

Продължава приемът на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедурата „Младежка заетост“. Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основната цел на процедурата е улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Работодателите могат да наемат младежи до 29 години (навършени), които са регистрирани в бюрото по труда.

Работодателите могат да кандидатстват за наемане на младежи в следните направления:

- Стажуване: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. По процедурата се поемат разходите за заплата (минималната за страната) и стойността на здравните и социални осигуровки за 6 месеца. Ако работодателят реши да задържи служителя след изтичане на тези 6 месеца, се поемат осигуровките за още 6 месеца, а работодателят ще трябва да изплаща само минималното възнаграждение за длъжността.

- Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж. Поемат се възнагражденията на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата (за страната), разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение. Поемат се също разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа в размер на 1/2 от минималната работна заплата (за страната).

Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията. Органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация

Вижте целия текст...

Втори прием през юни-август по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 с бюджет около 14 милиона евро

В рамките на парламентарния контрол в отговор на депутатски въпрос относно подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014-2020 министърът на земеделието и храните Десислава Танева представи актуална информация по подмярката.

От стартирането на ПРСР 2014-2020 г. до настоящия момент по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ е проведен един прием през 2016 г., с кандидати местни поделения на вероизповеданията с бюджет след увеличението му в размер от близо 26 млн. евро.

Вследствие на състоялия се прием към настоящия момент ДФ „Земеделие“ има сключени 89 договора с кандидати местни поделения на вероизповеданията със стойност на субсидията за близо 25,8 млн. евро.

През 2019 г., в периода м. юни – м. август, по предварителния индикативен график е предвиден период на прием на проектни предложения по подмярка 7.6 с бюджет по процедурата в размер на малко над 14 млн. евро, което е и остатъкът от определения бюджет по подмярката за периода 2014-2020 г.

Към настоящия момент Управляващият орган на Програмата има разработен проект на насоки за кандидатстване, както и готовност за предстоящия прием. По тези 89 сключени договора вече е изплатена и субсидия на бенефициентите в размер на 21 млн. 960 хил. 465 лв.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Кандидатствай до 14 юли в „Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020

Програмата „Предприемачество за нестопански организации" 2019/2020 е отворена за кандидатстване до 14 юли

Намираме мотивирани НПО, които търсят нови хоризонти за развитие

Развиваме уменията им да правят предприемачество – другото го могат

Подкрепяме ги да стартират предприемаческите си идеи

Свързваме ги с хора от социалноотговорен бизнес

Разказваме техните истории

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМАТА

Програмата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. Можете да кандидатствате до 14 юли чрез онлайн формуляра, ако сте неправителствена организация (сдружение, фондация или читалище), която:

 • има най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи (самостоятелни или в партньорство);
 • има годишни приходи над 5 000 лева за последните две години (2017 и 2018 г.).

Допустими кандидати са и организации, които вече са участвали в Програмата. Ако сте сред отличените в Конкурса «Най-добър бизнес план на НПО» при предходно издание на Програмата, можете да кандидатствате отново само ако идеята, с която кандидатствате сега, е различна от бизнес идеята, за която сте били сред наградените в Конкурса.

Основен критерий ще бъде връзката между мисията на организацията и предложената идея за развиване на стопанска дейност. Предимство при селекцията на участниците в Програмата ще дадем на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си.

Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра!

Формулярът за кандидатстване не може да бъде запазван в процеса на неговото попълване, затова използвайте формуляра в word за предварителна подготовка.

Програмата «Предприемачество за нестопански организации» 2019/2020 се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с TELUS International Europe, УниКредит Булбанк и Аксенчър България.

Повече информация можете Да намерите ТУК:

https://www.surveymonkey.com/r/MTJLK9K

Вижте целия текст...

Europe for citizens programe: Проекти на гражданското общество 2019

Краен срок: 2 септември 2019 г.

Поканата за представяне на предложения е отворена в рамките на Направление 2 Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза.

Целта на поканата е да се подкрепят проекти на транснационални партньорства и мрежи, които пряко включват гражданите. Тези проекти събират граждани от различни хоризонти, в дейности, пряко свързани с политиките на Съюза, с цел да им се даде възможност да участват активно в процеса на формулиране на политиките на Съюза в области, свързани с целите на програмата.

Максималното допустимо финансиране на проект за гражданско общество е 150 000 евро.

Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

Актуално | Срок за кандидатстване: до 15 септември 2019

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на конкурса за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети:

 • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
 • Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи;
 • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
 • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите на страницата на Фонда - https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=70.

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на предприемачеството и стартирането на успешен бизнес.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв.

Със свои проекти могат да кандидатстват предприятия, създадени от участници в проекти по „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция. Процедурата е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР. Проекти могат да подават и социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Кандидати по процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“ могат да бъдат и предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Операцията е отворена за кандидатстване и за микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес проект съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

Подкрепата по обявената процедура е насочена към предоставяне на бизнес услуги за развитие на предприятия. Целта е първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие. Одобрените кандидати ще получат достъп до разнообразни управленски и организационни бизнес услуги. С използването на различни източници на информация и контакти ще се гарантира по-благоприятна среда за успешен старт и развитие на неукрепналите предприятия.

Процедурата се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 17:30 ч. на 30 септември 2020 г.

Вижте целия текст...

Агенцията по заетостта приема заявления за ваучери за обучение

Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс

Желаещите ще заплащат половината от стойността на курсовете за преквалификация.

Агенцията по заетостта започна нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. Проектът е съфинансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Общо безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. лв. От първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Издадените ваучери са над 24 хил.

Финансовият ресурс за втория прием е близо 19 млн. лв., като се очаква още 30 хил. заети лица да повишат квалификацията си.

Право да подават заявления имат работещи на трудов договор извън държавната администрация, които са:

• със средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

• навършили 55 г. с висше образованиe.

Желаещите ще имат възможност да преминат професионално обучение с ваучери, включително компютърно и езиково обучение. Те ще заплащат 50% от стойността на ваучера с цел мотивация и споделена отговорност между тях и обучителната институция.

Заетите лица могат да подават заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106