Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 3 / 05.2018 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, по-малко сметища

 • цел за рециклиране на битовите отпадъци - 44% днес, 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.;
 • не повече от 10% от отпадъците депонирани на сметища до 2035 г.;
 • разделно събиране на платове и опасни отпадъци.

Сметищата са най-лошият възможен начин за управление на отпадъците от гледна точка на околната среда и икономиката ©AP Images/EU-EP

ЕП одобрява амбициозни цели за рециклиране според нов законодателен текст относно отпадъците и кръговата икономика, приет в сряда.

Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да донесе ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това. Четирите предложени законодателни акта са част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.

До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът. Този дял ще се покачи до 60% през 2030 г. и до 65% през 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.

Сметищата стават изключение

Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, на 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена в сметища през 2016 г., е 64%.

Платовете и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г. До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва или да бъдат събирани разделно или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия.

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие, държавите членки трябва да се стремят да намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето на храни, държавите членки трябва да предоставят поощрения за събирането на непродадени храни и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите относно датите на етикетите „използвай до“ и „най-добро до“ също трябва да бъде подобрена според евродепутатите.

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) каза: „С този пакет Европа категорично се посвещава на устойчивото икономическо и социално развитие, което най-накрая ще интегрира индустриалните политики и защитата на околната среда. Кръговата икономика не е само политика за управление на отпадъците, а начин за възстановяване на суровини и поставяне на по-малко напрежение над вече и без това обеднелите ресурси на нашата планета чрез дълбоки иновации в нашата производствена система.“

Тя добави: „Този пакет съдържа важни мерки за управление на отпадъците, но също така отива по-далеч, като установява правила, които взимат предвид целия жизнен цикъл на даден продукт и целят промяна в поведението на потребителите. За първи път държавите членки ще бъдат задължени да следват единна и споделена законодателна рамка.“

Следващи стъпки

Текстът се връща в Съвета за окончателно одобрение преди публикуването му в Официалния вестник на ЕС, официалния протокол на всички правни актове на ЕС.

Допълнителна информация - какво е кръговата икономика?

Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде работни места.

Вижте целия текст...

Европейските избори: ЕП одобрява датите за гласуване за 2019 г.

Европейските избори ще се състоят на 23-26 май 2019 г. Евродепутатите подкрепиха предложението на Съвета на 02.5.2018 г. и одобриха календара с пленарни сесии за 2019 г.

Датите за европейските избори бяха предложени от председателкия съвет на ЕП (съставен от председателя на ЕП и лидерите на политическите групи) на 11 януари.

Цитат

Докладчикът Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) каза: „Следващите избори за Европейски парламент ще се състоят на 23-26 май 2019 г. Не остава много време. Гражданите на Европейския съюз заедно ще изберат и ще се ангажират с Европейския парламент за девети път.“

Следващи стъпки

След като се консултира с ЕП, Съветът се очаква да финализира процедурата преди края на юни 2018 г., за да даде достатъчно време на държавите в ЕС да организират европейските избори за следващата година.

Допълнителна информация

Според Избирателния акт от 1976 г. европейските избори трябва да се състоят между четвъртък, 6 юни и неделя, 9 юни в съответствие с датите, на които са се състояли първите преки европейски избори (четвъртък 9 юни до неделя, 12 юни 1979 г.). Въпреки това, в случай че Съветът действа единодушно, той има правото да предложи нови дати в рамките на определен период от време след консултация с ЕП.

Вижте целия текст...

Огнян Златев, ЕК: Проектобюджетът на ЕС дава на България още по-големи възможности за развитие в периода 2021-2027г.

Интервю на ръководителя на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, публикувано на 02.05.2018 г. от Информационна агенция "Фокус".

Фокус: Господин Златев, какви са основните изводи, които можем да направим от предложения проект на Многогодишна финансова рамка?

Огнян Златев: Най-важното послание е, че предлагаме бюджет на нивото на нашите амбиции за по-успешни съвместни политики. Той представлява честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в бюджета ни. Като цяло Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход на оставащите 27 държави членки на ЕС взети заедно. Сегашната финансова рамка до 2020 г. предвижда бюджет от около 1% от БНД – тоест, предлагаме увеличение на разходите на Съюза през новия финансов период. Инвестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще. Общо за това искаме допълнително 109 милиарда евро за периода. Особено важно е това, че, както настояваше българският комисар Мария Габриел, в проектобюджета се предвижда специално финансиране за политиката по цифровизация и научните изследвания.

Фокус: Печели или губи България от предложението, което днес представи Европейската комисия?

Огнян Златев: Вярваме, че не само България, но всички членки на ЕС ще са печеливши, защото проектът за нова Многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. фокусира общите разходи на Съюза точно там, където има най-много нужда от европейските пари. Този проектобюджет дава още по-големи шансове за развитие на България и останалите държави от ЕС, защото интелигентно разпределя европейските средства по възможно най-балансирания и ефективен начин въпреки очакваната липса на националната вноска на Великобритания, която за съжаление напуска съюза през 2019 г. Разбира се, днес председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер и комисарят по бюджета Гюнтер Йотингер изложиха нашето виждане за общата рамка на разходите ни за периода 2021-2027 – този текст сега ще послужи за основа на правителствата да преговарят помежду си, за да бъде приет с единодушие дългосрочният бюджет на ЕС. Нужна е и положителна позиция на мнозинството депутати в Европейския парламент. На всеки 7 години Съюзът провежда тази процедура и винаги има разногласия по някои детайли, винаги ще се чуят гласове, че едни губели за сметка на други. Аз не смятам, че е така – защото с общите средства от европейската хазна инвестираме в общи политики, които са от интерес на всички държави в Съюза – било то земеделие, инфраструктура, образование, наука, цифровизация, отбрана или сигурност. Затова не бива да се гледа само разпределението на сумите между 27-те държави – когато европари се влагат в България например за охрана на външната граница, от това печелят и Франция, Полша или Люксембург. Когато Финландия или Испания бъдат финансирани за важен научноизследователски проект, от него може да спечели и България, ако български учени участват заедно с европейските си колеги или ако научното откритие доведе до нови инвестиции в производство в нашата страна.

Фокус: Какво решение предлага ЕК за запълване на дупката от около 12 млрд. евро годишно, която ще се отвори в бюджета след напускането на Великобритания?

Огнян Златев: Предлагаме интелигентно и балансирано решение в няколко направления: Първо, чрез допълнителни приходи в "общата европейска касичка", които биха могли да се събират директно чрез въвеждането на данък върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка страна-членка на ЕС, отчисление от 3 %, от предложената нова обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Предлагаме също така в европейския бюджет да постъпват и 20 % от приходите от европейската схема за търговия с вредни емисии. Тези нови собствени ресурси ще представляват около 12 % от общия бюджет на ЕС и могат да осигурят до 22 милиарда евро годишно за финансиране на новите приоритети. Второ, националните вноски остават гръбнака на формирането на европейския бюджет. Доколко всяка държава ще увеличи вноската си или неq е решение, което лидерите на правителствата трябва да вземат. И трето – налага се в някои сфери да намалим количеството и да увеличим качеството и ефективността. Комисията предлага целият бюджет на общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване да се намали умерено — и за двете политики с около 5%.

Фокус: Намаляват ли се парите за България по т.нар. кохезионна политика за икономическо сближаване, благодарение на които досега страната ни инвестираше във важни инфраструктурни проекти?

Огнян Златев: В днешното предложение няма номинална разбивка на парите по държави. На по-късен етап ще можем да коментираме конкретни цифри за България, когато предложим съответните регламенти по отделните политики. Сега имаме общата картина на ниво 27 държави – предложение за 273 милиарда евро от Фонда за регионално развитие и кохезионния фонд, както и 101 милиарда евро от Европейския социален фонд. Но ЕК винаги се е застъпвала за политиката на сближаване в България и ще продължи да го прави. Надявам се да успеем да запазим досегашното ниво на средствата по кохезионната политика за България или дори леко те да се увеличат, въпреки общото намаляване целия ЕС. Да не забравяме, че без това финансиране практически би било невъзможно страната да развива своята конкурентоспособност и да влага собствени пари от бюджета си за развитие на пътища, ж.п. линии, пречиствателни станции, саниране на сгради и още множество важни проекти за просперитета на българите. Нека припомня, че благодарение на досегашния бюджет на ЕС за периода 2014-2020 българите пътуват по-бързо с автомобилите си на почивка до Черно море или до Гърция благодарение на новите магистрали. ЕС финансира и трансграничната свързаност на България със съседните – втория мост над река Дунав при Видин с Румъния, новите пътища към Сърбия и бившата Югославска република Македония развиват търговията и икономиката на тези региони.

Фокус: Колко точно средства се предвиждат в бюджета по отношение на инфраструктурата?

Огнян Златев: Както посочих, точната сума все още не е фиксирана. Ще я знаем, чак когато ЕС одобри общата 7-годишна рамка и се приемат няколко регламента за отделните фондове и политики. След това България и ЕК трябва сключат новото рамково споразумение по различните направления за периода 2021-2027 г. и тогава ще можем с по-голяма точност да говорим за конкретни бюджети на оперативни програми в сектори като транспорт например, защото инфраструктурата е доста общо понятие – инфраструктура има и в други направления. Днес е важно въз основа на този проект за общ европейски финансов план да постигнем съгласие между 27-те държави кои приоритети са най-важни и как ще ги финансираме заедно.

Фокус: Ще се орежат ли още парите за българските земеделски производители?

Огнян Златев: Вече стана дума, че частта на бюджета, свързана с земеделие и рибарство, като цяло предлагаме леко да се свие до 365 милиарда евро общо. Това съвсем не означава, че със сигурност съкращението ще засегне конкретно производителите в държави като България. Важната новина днес е, че разпределението на средствата ще бъде по-фокусирано към малките и семейни ферми, които са особено уязвими от конкуренцията на едрите земеделски стопанства и натиска от търговските вериги и прекупвачи. Освен това, цялостната Обща селскостопанска политика на ЕС ще е по-ориентирана към нисковъглеродното, екологично земеделие, затова се въвеждат определени изисквания към стопанствата в тази насока.

Фокус: Вярно ли е, че пари от досегашни политики в помощ на по-бедните източноевропейски страни се пренасочват, за да се финансира новата политика за прием на мигранти?

Огнян Златев: Не. Увеличаването на миграционните средства в проекта за Многогодишна финансова рамка изобщо не е свързано с каквото и да било намаляване на парите за кохезионни проекти в социалната или инфраструктурната сфера. България заслужава да бъде в Шенген и затова ще получи повече финансиране за охрана на външните граници и за оборудване на митническия контрол. Тук не става въпрос също така да се дават пари за приемането на повече мигранти, а просто да се помогне за социалната интеграция на онези бежанци, които вече са на наша територия. Освен това, броят на бежанците, които желаят да се установят в България, както е известно, е незначителен спрямо този в други държави от ЕС. Общо 34,9 милиарда евро се предвиждат за миграционната политика, граничния контрол и политиката за убежище спрямо едва 13 милиарда в текущия период.

Фокус: В настоящия програмен период беше заложено условието, че средствата ще се отпускат срещу реформи. Ще се засили ли допълнително този механизъм и за бюджета след 2020 г.?

Огнян Златев: Предвиждаме по-целенасочено финансиране на проектите в онези направления, които носят добавена стойност и структурни реформи. Както за България, така и за останалите държави от Съюза, ЕК изготвя всяка година специфични препоръки в рамките на т.нар. Европейски семестър и сега ще помагаме за тези реформи не само с техническа, но и с финансова помощ. Общият бюджет на новата Програма за подкрепа на реформите е от 25 милиарда евро. Тук отново приоритет ще имат политиките, идентифицирани в процеса на Европейския семестър. Част от тази програма ще е и т.нар. Механизъм за сближаване, който ще предоставя специализирана подкрепа за държавите членки извън еврозоната, като България, които се подготвят да се присъединят към общата валута.

Фокус: Какво предвижда ЕК при неспазване на върховенството на закона – ще бъдат ли замразяване европари?

Огнян Златев: Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инструменти ще позволят на Съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от Комисията и ще се приема от Съвета чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство. Ако има основателно подозрение, че заради проблеми с правовия ред дадена държава не използва правилно парите от евробюджета, ако няма адекватно разследване и съдебно преследване на измами с еврофондове, ако няма независимост на националните съдилища или ако местните власти не сътрудничат с новата Европейска прокуратура, Комисията може да поиска от съответната държава коригиращи мерки. Ако не се получи задоволителен отговор, тогава може да последва искане да се спре, намали или ограничи достъпът до финансиране. Много важно е да се подчертае, че тази крайна мярка няма да накаже крайните бенефициенти, които не са виновни за тези възможни базисни недостатъци на съдебната система. Така съответната държава ще бъде задължена да продължи да плаща за проектите, по които вече има ангажимент. Също така искам да отбележа, че тази мярка не е тенденциозно насочена срещу определени държави в Европа, а ще важи за абсолютно всички 27 държави членки на ЕС.

Фокус: Основен приоритет по време на Българското европредседателство са Западните Балкани. Каква помощ предвижда тази финансова рамка за страните от региона и в кои сфери?

Огнян Златев: Усилията на България като ротационен председател на Съвета да се даде тласък на европейската перспектива на региона са отразени и в проекта за Многогодишната рамка. Западните Балкани са ключов геополитически и икономически фактор за бъдещето и мира в Европа, затова проектобюджетът предвижда адекватен размер на предприсъединителната финансова помощ за балканските държави и достатъчна бюджетна гъвкавост да бъдат приети нови членки в Съюза, стига те да са изпълнили критериите за членство. Като цяло Комисията предлага увеличение с 26% на парите по политиката за съседните региони и действията на ЕС във външнополитически план. Това прави 123 милиарда евро за целия финансов период, част от които ще отидат в помощ на развитието на Западните Балкани.

Вижте целия текст...

Мария Габриел: За първи път в историята на ЕС имаме самостоятелна цифрова програма с бюджет 9 милиарда евро

В представения от Европейската комисия на 03.05.2018 г. проект на следващата многогодишна финансова рамка за първи път има конкретна цифрова програма. Това се случи в резултат на целенасочените усилия на българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел и доброто й сътрудничество с другите комисари. Нейна заслуга са включените в бъдещия бюджет средства за отделна програма "Цифрова Европа", която ще разполага с над 9 милиарда евро.

"За първи път в историята на Европейския съюз имаме цифрова програма за Европа. С нея искаме цифровата трансформация да е в полза на бизнеса и хората, те да бъдат в нейния център.

Ние изпращаме ясен сигнал за това, че Европа иска да модернизира традиционни политики като кохезионната и селскостопанската, но има куража да инвестира и в нови области, в които нито една държава членка не може да се справи самостоятелно. Такава е цифровата област. Разчитам сега на подкрепата на държавите членки и Европейския парламент да дадем възможност на европейските граждани и предприятия да се възползват от всички предимства на цифровизацията, като подкрепим силен бюджет за това", коментира Мария Габриел.

Програмата "Цифрова Европа" обхваща пет ключови направления: цифрови умения, киберсигурност, суперкомпютри, цифровизация на публичната администрация, изкуствен интелект. Освен това, българският еврокомисар се пребори за увеличаване на средствата за програма МЕДИА - в новия бюджет те ще нараснат до 1,2 милиарда евро, което е около 33% растеж на средствата за програмата. По програма "Свързана Европа" средствата нарастват от 1 милиард на 3 милиарда евро

Вижте целия текст...

Актуално

Инициативи на ИЦ „Европа Директно – Хасково“,
отбелязващи 9 май, Деня на Европа

Европейска нощ на музеите

Европейската нощ на музеите е организирана за първи път през 2005 г. във Франция и само за няколко години тя се разпространи успешно из цяла Европа.

По своя формат Европейската нощ на музеите е широко отворена програма, при това към възможно най-широк кръг от хора, които имат възможност не само да се докоснат до експонатите и творбите, които музеите и галериите показват, но и до техните послания.

Регионалният исторически музей в Хасково вече няколко поредни години се включва в инициативата. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ се възползва от събитието и направи щанд за разпространение на материали, представящи ЕС, Европа, нейните граждани, техните права и европейската нормативна уредба. Щандът бе посетен от различни хора, които се интересуваха от европейските процеси, нормативна уредба и решенията на европейските институции. Малките посетители бяха особено приятно изненадани от детските книжки, които те разглеждаха с интерес.

Вижте целия текст...

„Открий европейското съкровище”

Част от програмата на „Европа Директно – Хасково“ за отбелязване на Деня на Европа бе играта „Открий европейското съкровище”, която се проведе на 11 май с участието на три отбора хасковски ученици. Играта е посветена не само на 9 май, а и на Европейската година на културното наследство.

Всички отбори стартираха от Младежкия център, като всеки отбор имаше маршрут, през кoйто трябваше да премине. Във всеки маршрут се включиха по 6 обекта, които са част от хасковския принос към европейското културно наследство. Това са монументът на Света Богородица, Регионалният исторически музей, паметниците на Аспарух Лешников, Асен Златаров, Недялка Симеонова и Васил Левски.

На всеки обект състезателите бяха посрещани от доброволци, които задаваха въпроси, свързани с конкретното място и Европейския съюз.

Участваха отбори от: ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“, ПГТ „Ал. Паскалев“ и сборен отбор на младежки център. Съдии бяха доброволци от Младежки център.

Играта премина интензивно, оспорвано и класираните на 1, 2 и 3 място получиха като подарък грамоти и торти с европейски символи.

Вижте целия текст...

Жива карта на ЕС, хвърчила и балони за Деня на Европа в Хасково

Част от инициативите, включени в седмицата „Европейски калейдоскоп“, с която „Европа Директно – Хасково“ отбеляза Деня на Европа, бе изработването и пускането на хвърчила от деца от началните класове.

Хвърчилата бяха изработени в часовете по изобразително изкуство от децата под ръководството на техните учители.

Хвърчила полетяха в 2 хасковски училища – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и НУ „Г. С. Раковски“, както и в ОУ „Христо Ботев“ – село Войводово. Изработвайки хвърчилата, децата изобразиха своите желания и мечти за мир, партньорство и чиста природа, а пускането им се превърна в истинско забавление за ученици, учители и гости.

Децата участваха и в играта „Жива карта на ЕС” в двора на училището. Всеки ученик получаваше име на държава, откриваше я на начертаната карта и заставаше там. Други деца развяваха знаменца на Европейския съюз.

28 сини и 12 жълти балона пък полетяха в 12 часа в небето над Професионалната гимназия по туризъм „Александър Паскалев” – училище посланик на Европейския парламент за Хасковска област.

Вижте целия текст...

Съвместни инициативи на „Европа Директно – Хасково“ с хасковските читалища

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Тракийското дружество „Георги Сапунаров” и читалище „Тракия 2008” отбелязаха Деня на Европа с музикално пътешествие из различните европейски страни.

Председателят на дружеството – Кирил Сарджев, откри инициативата, като припомни исторически факти, свързани с Деня на Европа – празник на мира и обединението. Венета Стратиева поднесе интересни подробности за културните традиции на Стария континент, за градове и сцени със световна слава и достойното място, което заемат плеяда български изпълнители на световната музикална карта. Символичната разходка бе илюстрирана с валсове на Щраус, оперни арии, френски шансони, сиртаки и популярни български песни с посланието, че музиката обединява европейските народи. Публиката аплодира изпълненията на китара на Димчо Колев.

„Музикално пътешествие в Европа” премина на фона на две импровизирани изложби: 1) картички на европейски фестивални градове от личната колекция на диригентката на Тракийския хор Стефка Младенова и 2) програми на оперни спектакли и концерти от различни страни. След това всеки участник в инициативата прочете интересни мисли за музиката на именити писатели, поети и композитори за най-емоционалното изкуство, което по думите на Шопен няма отечество, защото отечество му е цялата вселена.

От името на Информационния център „Европа Директно – Хасково” Иванка Душкова поздрави присъстващите с празника на Европа и им благодари за активното участие.

Със съдействието на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ Денят на Европа, 9 май, бе отбелязан и в хасковското читалище „Зора“. Тържеството започна със слово на г-жа Янка Гочева, председател на пенсионерски клуб „Райна Княгиня“ към читалището, в което тя припомни символите на ЕС, тяхното значение и историята им, а също така и мястото и принадлежността на България към обединена Европа.

След ставане на крака и изпълнение на българския химн от всички присъстващи, празникът продължи с песни, хора и дегустация на приготвените от членовете на пенсионерския клуб масленица, зелник, родопски клин, тутманик, баница с ориз, тракийска баница, тракийска саралия и други ястия, които са характерни за региона и едновременно с това са част от европейската кулинарна култура.

И читалищните дейци на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, с подкрепата на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ отбелязаха Деня на Европа като пяха различни песни и се забавляваха, разказаха свои преживявания при посещенията си в различни европейски страни.

Вижте целия текст...

Децата от Стамболово отбелязаха със свои инициативи Деня на Европа

Деца и служители на администрацията в община Стамболово рисуваха знамената на държавите членки на ЕС. Идеята бе на кмета Мухлис Сербест по повод Деня на Европа – 9 май, като той също се включи с тебешир в ръка. Децата от 5 и 6 клас при госпожа Петя Стоева истински се забавляваха. Те нарисуваха на асфалта голямо европейско знаме със сърце в средата и изписаха "България". След цветните рисунки с европейски знамена се проведе викторина за познанията им за Европейския съюз. Учениците показаха отлични знания и си заслужиха почерпка със сладолед.

Вижте целия текст...

Еврокомисарят Мария Габриел оборудва модерен IT кабинет в Хасково

Материал на Haskovo.net

Българският еврокомисар Мария Габриел ще осигури ново компютърно оборудване за Хасковската школа „Вале”. Това обеща самата тя при посещението си в града на 04.05.2018 г. „Отговорност е да съм тук. Децата от Школа „Вале” са част от мен, част от моята визия. Това са талантливите деца на Хасково, на България. Убедена съм, че талантът се нуждае от подкрепа, затова ще им осигуря нови компютри и нови компютърни конфигурации. За да усещат, че няма граници за тяхното творчество”, каза Мария Габриел. Тя беше в Хасково за връчването на наградите на призьорите от 9-тия Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“. Мария Габриел е патрон на конкурса за пета поредна година.

Еврокомисарят по цифрова икономика и общество беше посрещната от кмета на Хасково Добри Беливанов на входа на читалище „Заря“, където е подредена изложба на изпратените за конкурса рисунки.

В категорията рисунки са получени около 800 работи, колажите са 600, 400 са участниците от чужбина, сред които има от Украйна, Черна гора и Шри Ланка.

Организатори на престижния традиционен конкурс в Хасково са Компютърна школа „Вале“ към Читалище „Заря“ с ръководител Людмила Стайкова, с подкрепата на фондация „Еврика“, и през тази година с участието на община Хасково. Златен, сребърен и бронзов медал и поощрителни награди са присъдени във всяка от състезателните и възрастовите категории. Носителите им са определени от жури в състав: Боряна Кадмонова и Григор Цанков от Фондация „Еврика“ и от страна на читалище „Заря“ – секретарят на средището Александър Милушев.

Освен това двама от участниците получиха специалните награди на Мария Габриел – посещение в Брюксел в рамките на седмицата, посветена на кодирането, която ще се проведе през октомври.

За доброто настроение на всички се погрижиха възпитаниците на секциите по пиано и цигулка в Музикална школа „Манол Иванов“ при читалище „Заря“ с преподаватели Красимира Генева и Елка Софтова.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Състезание „Евроскола“ за областите Кърджали и Смолян

Европейският парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Кърджали и Смолян, което ще се състои в гр. Смолян на 9 юни 2018 г. Отборите, класирани на първите места, ще спечелят пътуване до Страсбург (Франция) и участие в програма „Евроскола“ на ЕП през втората половина на 2018 г.

От 2006 г. насам повече от 110 български училища и над 3 600 български младежи са били част от програма „Евроскола“ на ЕП. Това е уникално събитие, което дава възможност на участниците да научат повече за европейската интеграция, като сами се превърнат в част от нея. Ученици и учители от 28-те държави членки се превръщат в членове на ЕП (евродепутати) за един ден в сградите на ЕП в Страсбург. Участниците вземат думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, за да проведат дебати и да гласуват резолюции по наболели въпроси, като през цялото това време упражняват своите езикови умения и завързват нови приятелства с други ученици от цяла Европа.

Регионалното състезание в Смолян ще излъчи българските представители в „Евроскола“ през втората половина от годината. Право на участие имат ученици от 16- до 18-годишна възраст от училища, които не са пътували по програмата до Страсбург през 2016 и 2017 година. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участие и ще се проверява по време на състезанието. Отборите трябва да се състоят от 5-има ученици, ръководени от един учител.

Европейският парламент си запазва правото за промени на датата в случай на непредвидени обстоятелства, като всички участници ще бъдат известени своевременно. Окончателната програма ще бъде изпратена след приключване на регистрацията.

Вижте целия текст...

Фотоконкурс на областния управител събира за 1 юни снимки с красотите на Хасково

Материал от Haskovo.net

Областният управител на Хасково Станислав Дечев обяви третото издание на фотоконкурс за деца на тема: „Пътешествие в родния край“. Инициативата е по повод Международния ден на детето 1 юни. Конкурсът за любителска снимка има за цел да стимулира детското любопитство, творчество и знание за историческите и природни забележителности на област Хасково.

В традиционната фото-надпревара на конкурса могат да участват непрофесионални, любителски снимки, направени от деца от област Хасково. Идеята е най-малките жители на региона да посетят и снимат красиви места, исторически и археологически обекти в област Хасково, децата сами да открият красотата на родния край и да я запечатат във фотографии.

В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас от област Хасково. Както всяка година, конкурсът ще бъде открит и всеки може да участва в гласуването за определяне на победителите. Снимките ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Областна администрация Хасково, а оценяването им ще става чрез гласуване там. Най-добрите снимки ще бъдат отпечатани на календара на Областна администрация за 2019 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата и на официалната страница на администрацията в социалната мрежа.

Фотографиите, които ще участват в конкурса „Пътешествие в родния край“, трябва да се изпращат на официалния имейл на Областна администрация Хасково – oblast@hs.government.bg, придружени от данни за автора на снимката, годините му и училището, от което е.

Възможности за финансиране и обучения

Грантове „Ти и Lidl за по-добър живот“ 2018

Краен срок: 20 юни 2018 г., 23:59 ч.

Подкрепата ще бъде насочена към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот. Целта е да допринесе за създаването на по-качествена среда на живот чрез подобряване на взаимодействието между семейството, местни институции и местната общност.

Инициативата ще подкрепи проекти в 4 основни тематични области:

• Образование;

• Околна среда;

• Активен начин на живот;

• Култура и историческо наследство.

Могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства на общински и държавни училища.

Ценности и принципи на инициативата:

• Недискриминация;

• Опазване правата на детето;

• Участие;

• Устойчивост;

• Иновативност.

Всяка една организация може да кандидатства с 1 проект.

Всеки един от одобрените за финансиране проекти ще получи безвъзмездно финансиране в максимален размер до 10 000 лева.

Изпълнението на финансираните проекти следва да се реализира в периода 15 септември 2018 г. – 15 септември 2019 г.

Неправителствените и граждански организации ще могат да кандидатстват със свои проекти на официалния сайт на инициативата – lidl.bg/ti

Вижте целия текст...

DiscoverEU 2018 – безплатни билети за 18-годишни, за да обиколят 4 страни за месец

Срокове: 12 - 26 юни 2018 г.

ЕС с подарък за 18-годишните европейци – безплатни билети за влак, за да обиколят 4 страни за месец.

Условия за кандидатите:

• Да са 18-годишни към 1 юли 2018 г.;

• Да са граждани на една от 28-те държави-членки на ЕС;

• Индивидуални туристи или група до 5 души.

Пътуването:

• Започва в една от 28-те държави-членки на ЕС.

• Между юли и септември 2018 г.

• С продължителност между 1 и 30 дни.

• До най-малко 1 и максимум до 4 трансгранични дестинации.

Изисквания:

• Мотивация за посещение на поне един обект на европейското културно наследство.

• Кандидатите трябва да попълнят тест за културното наследство на ЕС, изборите за Европейски парламент и младежта.

Повече информация на: https://europa.eu/youth/eu/news/117/56048_en

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за подкрепа на национални или транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите

Краен срок: 9 октомври 2018 г. 17:00:00 часа

Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални проекти, които се ангажират с противодействие на поне с едно от следните основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на Европейския Съюз: расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Тази покана ще финансира дейности по:

 • събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на законодателството за недискриминация;
 • обучение на професионалисти;
 • взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат приложени в други участващи държави;
 • дейности за разпространение и повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата;
 • представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и докладване;
 • изграждане на капацитет и овластяване.

Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24 месеца. Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране на 80% от допустимите разходи.

Ориентировъчният бюджет, определен за тази покана, е 3 600 000 EUR.

Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори).

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html

Вижте целия текст...

Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите

Краен срок: 20 август

Главна дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за партньорство за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.

Партньори (например организации, които са кандидатствали успешно за партньорство в рамките на настоящата рамка през 2016 г. и 2017 г.) са селектирани за целия период на многогодишната работна програма за грантове. В тази връзка те не трябва да кандидатстват отново за партньорство. Те могат направо да кандидатстват за грантово финансиране в рамките на специфичните обяви за проектни предложения в категорията медии (COMM/SUBV/2018/M).

Всички останали медии – тези, които са кандидатствали за партньорство, но не са били одобрени през 2016 – 2018 г., както и такива, които не са кандидатствали досега, могат да кандидатстват за партньорство в рамките на настоящата обява. Срокът за изпращане на необходимите документи е до 20 август 2018 г.

Само успешните кандидати за партньорство (селектираните през 2016 г. – 2018 г. и тези, които ще бъдат одобрени в рамките на настоящата сесия) могат да кандидатстват за финансиране с конкретен проект, използвайки своя идентификационен номер.

Проектите, които могат да получат до 60% съфинансиране, трябва да бъдат подадени в съответствие с изискванията на поканите за набиране на предложения за грантове в категорията „Медии“. Първата от тези покани беше публикувана на 15 февруари 2018 г. с краен срок за кандидатстване 31 март 2018 г., а втората се очаква да бъде публикувана в началото на месец септември 2018 г. с краен срок за кандидатстване средата на месец октомври 2018 г.

Кандидатите могат да подадат предложение за проект в следните области: телевизия, радио и/или онлайн медии. Възможно е да се представят и мултимедийни проекти.

Максималният процент на съфинансиране е 60% от общите допустими разходи по проекта. Продължителността на проекта трябва да бъде не повече от 13 месеца в периода между 1 юни 2018 г. и 30 юни 2019 г. (за поканата с краен срок 31 март 2018 г.), или 9 месеца – в периода между 1 януари 2019 г. и 30 септември 2019 г. (за поканата с краен срок средата на месец октомври 2018 г.).

Формулярите за кандидатстване за партньорство и за грантово съфинансиране, както и предложеният проект, трябва да бъдат представени на английски език. Повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС (Вж. всички подробности и актуални срокове в поканата за набиране на предложения).

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени тук: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00100/Grants

Вижте целия текст...

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Краен срок: 14 юни 2018 г. 17:30 ч.

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани":

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

2. Насърчаване на заетостта.

На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 22 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г.

Интересът по тази подмярка е засилен. Общият брой на постъпилите в първия прием заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори са 1359 бр. Подмярка 6.1 има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на млади земеделски стопани в България.

Националната служба за съвети в земеделието отново е в готовност и ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения — EAC/S16/2018 Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците

Краен срок: 7 юни 2018 г. (12:00 часа следобед брюкселско време)

Настоящата покана има за цел да подпомогне местни спортни проекти, насочени към интеграцията на бежанците. Ще бъдат избрани около 25 проекта. Тези проекти следва да включат местни спортни организации и да съсредоточат ресурсите върху дейности, в които участие вземат както жени, така и мъже и да включват бежанци в смесени спортни дейности, особено за лицата в ранна възраст (до 30 години).

Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за представяне на предложения, е посочен по-долу:

 • Спортни дейности, насочени към насърчаване на участието на бежанци;
 • Разработване, определяне, насърчаване и обмен на дейности и добри практики относно участието на бежанците в спортни дейности с ясната цел за тяхната интеграция в приемните общества.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е изчислен на 1 400 000 EUR.

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.

Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 60 000 евро.

Комисията очаква да финансира приблизително 25 предложения.

Повече информация можете да намерите ТУК: https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-2018-integration-social-inclusion-refugees_en

Вижте целия текст...

Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС

Краен срок: 28 юни 2018 г.

Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са:

 • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
 • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС — в частност чрез политиката на сближаване — и на тяхното отражение върху живота на хората;
 • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС;
 • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Допустимите заявители следва да са юридически лица, установени и регистрирани в държава членка на ЕС. Примери за допустими заявители:

 • медийни организации/новинарски агенции (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии, нови медии, съчетание от различни медии);
 • организации с нестопанска цел;
 • университети и образователни институции;
 • изследователски центрове и мозъчни тръстове;
 • сдружения с европейска насоченост;
 • частни образувания;
 • публични органи (национални, регионални и местни), с изключение на органите, отговарящи за изпълнението на политиката на сближаване в съответствие с член 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
  • Общият бюджет за съфинансирането на мерки за информиране по настоящата покана възлиза на 5 000 000 евро.

   Размерът на безвъзмездните средства е минимум 70 000 евро и максимум 300 000 евро. Безвъзмездните средства от ЕС са под формата на възстановяване на до 80 % от действителните допустими разходи по дейността. Заявителите трябва да гарантират, че покриват със собствени средства съфинансирането на оставащата сума.

   Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

   Повече информация можете да намерите ТУК: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.165.01.0007.01.BUL&toc=OJ:C:2018:165:TOC

Вижте целия текст...

Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ

Краен срок: текущ

Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:

 • Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;
 • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания и др.).

Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.

Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ.

Номинирането на проекти от членове на УС става текущо.

Повече информация можете да получите ТУК: http://ecofund-bg.org/bg/programs/

Вижте целия текст...

BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Краен срок: 9 юли 2018 г. 17:30 ч.

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Кандидати по направлението за тази процедура са само общини от селските райони на Република България.

Документи ще се приемат по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106