Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 1 / 03.2018 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Фондация център “Отворено образование“, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Правоохранителните структури на ЕС разработват специализиран инструментариум за превенция на телефонните измами

На 14 март София бе домакин на заседания на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN). Събитието бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на вътрешните работи.

В присъствието на националните представители на държавите членки на ЕС, членове на Секретариата на мрежата, както и на представител на Европейската комисия, бе приет отчетът за дейността на мрежата за 2017 г. При обсъждане на резултатите от включените в плана изследвания и дейности акцент бе поставен върху анализа и оценката на проведените през декември 2017 г. в Талин, Естония, конференция за обмен на добри практики и международен конкурс на тема „Кибербезопасност“.

В рамките на заседанието бе дискутирана и приета работната програма на мрежата за 2018 г. Дейностите на EUCPN ще бъдат фокусирани върху две основни кампании: превенция на джебчийските кражби по време на Световното първенство по футбол в Русия и подготовка на Европейски фокус ден, посветен на превенцията на домовите кражби.

Срещата на мрежата в София бе съпроводена от конференция на тема: „Измами (с фокус върху телефонните измами)“. Във форума се включиха представители на правоохранителните структури на държавите членки, на Европол, както и партньори от неправителствения сектор. Конференцията бе открита от заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева, която подчерта, че работата по предотвратяване и разследване на телефонните измами е сред основните приоритети на МВР през последните години. „Комуникационната среда, в която живеем, създава предпоставки за по-лесен достъп до жертвите и ресурсите, което изисква да използваме проактивен подход и да разработим ефективни модели за превенция. Чрез своята мисия, политика и дейности EUCPN извлича идеи, знания и практики, които създават нови стандарти в отговор на тези предизвикателства“, каза старши комисар Макева, поставяйки акцент върху съществената роля на превенцията в осигуряването на безопасна среда за гражданите на ЕС.

Европейските измерения на превенцията на измамите бяха представени чрез опита на Финландия в тази сфера и практиката на Европол по отношение на моделите на извършване на телефонни измами. От българска страна също бяха направени няколко презентации, показващи спецификата и способите за извършване на измами, характерни за България, практическия опит на полицейските структури в разследване и превенция на телефонни измами, както и административните и технологични мерки, прилагани от частни компании за превенция на този вид престъпления.

Контекст

Целта на Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) е активно да подпомага развитието и подобряването на различните аспекти на превенцията както на ниво ЕС, така и подкрепа за дейностите по превенция на престъпността на национално и местно равнище, чрез прилагането на разнообразни инструменти: идентифициране на добри практики; споделяне на знания и обмен на опит между държавите членки; събиране, систематизиране и оценяване на информацията относно осъществени превантивни дейности; оптимизиране на обмена на идеи и информация между членовете на мрежата; подпомагане на развитието на превантивни стратегии на местно и национално ниво; популяризиране на превантивни дейности чрез участие в работни срещи, семинари и конференции.

Вижте целия текст...

Онлайн пазаруване: край на гео-блокирането и пренасочването

Добри новини за хората, които пазаруват онлайн: Парламентът гласува за спиране до края на 2018 г. на гео-блокирането и пренасочването на потребители по държави.

Онлайн пазаруването на дрехи, електроника, уреди или мебели става все по-популярно - 57% от европейските граждани са закупили нещо онлайн през 2017 г. То обаче се сблъсква с невидими бариери, които често пречат на хората да получат това, което искат от друга страна в ЕС.

Депутатите гласуваха на 6 февруари регламент за прекратяване на гео-блокирането. Законодателният текст задължава търговците на дребно да дадат достъп на потребителите до предлаганите от тях стоки и услуги при еднакви условия в целия ЕС, независимо от къде се свързва с тях потенциалният купувач.

Западните Балкани: следващата вълна на разширяване на ЕС?

Европейският съюз разглежда страните от Западните Балкани като потенциални членки в дългосрочен план. В момента се предприемат стъпки за ускоряване на процеса на интеграция. България определи темата като приоритет на своето европредседателство и ще проведе среща на високо равнище в София през май 2018 г. В същото време Европейската комисия публикува стратегия за разширяването, която посочва, че Сърбия и Черна гора могат да се присъединят към 2025 г.

За кои страни става дума?

Към момента кандидатки за членство в ЕС са: Албания, Сърбия, Черна гора и Бивша югославска република Македония. Босна и Херцеговина се смята за потенциална кандидатка.

Какви са критериите за членство?

За да кандидатства за членство в ЕС, дадена страна трябва да бъде разположена в Европа и да се придържа към демократичните ценности на ЕС. Тя също така трябва да има стабилни институции, гарантиращи демокрацията и върховенството на закона, функционираща пазарна икономика, и да бъде способна да изпълнява задълженията си като членка.

Как протича процесът на разширяване?

След като една страна стане официално кандидатка за членство, тя може да започне преговори с ЕС по 35 глави, покриващи различните европейски политики. След като преговорите приключат и всички глави бъдат успешно затворени, се подписва договор за присъединяване, който трябва да бъде ратифициран във всяка страна-членка на ЕС и самата страна-кандидатка.

Какъв напредък са постигнали страните от Западните Балкани?

Черна гора и Сърбия се смятат за най-напреднали в преговорния процес. Черна гора е отворила 30 глави и е затворила (неокончателно) три, а Сърбия е отворила 12 глави и е затворила две. Другите страни все още са в начални позиции.

Всички страни от Западните Балкани имат споразумения за стабилизиране и асоцииране, които им осигуряват достъп до вътрешния пазар на ЕС. Те също така получават финансиране от ЕС и съвети за нужните реформи.

Каква е ролята на Парламента?

Европейският парламент обсъжда и гласува доклади за годишния напредък към членство на всяка една от страните. Това е възможност за посочване на проблеми и за отправяне на призив за тяхното отстраняване.

Одобрението на Парламента е необходимо условие за приемането на всяка нова страна-членка в ЕС.

Стратегия за разширяване

Стратегията за разширяване на ЕС бе дискутирана с представители на Комисията на пленарен дебат в ЕП на 6 февруари.

Депутатите подкрепиха принципно стратегията, но в същото време подчертаха нуждата от реформи в Западните Балкани.

Депутатът Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), който подготвя доклада на ЕП за напредъка на Сърбия, посочи: „Стабилност, благосъстояние и мир могат да бъдат постигнати, само когато ние като Европейски съюз подкрепим тези конкретни страни в посрещането на различните структурни предизвикателства и преодоляване на съществуващите местни проблеми“.

Докладчикът за Черна гора Чарлз Танък (ЕКР, Великобритания) заяви: „Има много време до 2025 г., но ние не можем да не обърнем внимание на растящия скептицизъм в някои части на ЕС за всякакво бъдещо разширяване и особено на притесненията относно корупцията и организираната престъпност“.

Вижте целия текст...

Как се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз

Kак се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз, заедно със стажа в България, за получаване на право на пенсия за старост? Събира ли се стажът, който се натрупва в България и във всяка друга страна-членка, дори ако човекът е работил в няколко от тях, или кандидат-пенсионерът ще трябва да отработи минимума, който се изисква за право на пенсия във всяка отделна страна?

Проблемите на бъдещото пенсиониране вълнува много наши сънародници, работещи в чужбина, особено при извършваните реформи в тази област. Специално за “Български новини” разяснения дават експертите от Националния осигурителен институт в България.

Съгласно разпоредбите на регламентите на ЕС, всяка държава-членка на ЕС отпуска пенсия на лицата по условията на националното си законодателство, като при необходимост взима под внимание осигурителните периоди на кандидата във всяка друга държава-членка.

При преценяване на правото на пенсия, съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, за изчисляване продължителността на осигурителния стаж, стажът, придобит съгласно българското законодателство, се сумира със стаж, придобит съгласно законодателствата на други държави-членки, но само за преценка на правото на пенсия.

Ако не ви достига стаж за пенсия:

За лицата, които имат осигурителен стаж, придобит съгласно законодателствата на България и на друга страна-членка, ако българският осигурителен стаж не е достатъчен, за да възникне право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно българското законодателство, се взема предвид и осигурителният стаж в другата страна. Но размерът на тази пенсия се определя само въз основа на дохода, върху който са внасяни социално-осигурителни вноски в България и от пропорционалното съотношение на българските периоди на осигуряване към общия период на осигуряване.

Заявленията за пенсии се подават до компетентната институция по място на пребиваване на заявителя.

Заявление за пенсия, подадено до институцията на една държава, се счита за заявление до всички други държави, в които съответното лице има осигурителни периоди.

Заявленията за пенсии в Република България се подават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес на лицето.

Подаване на заявленията:

При подаване на заявление в друга страна-членка на ЕС за преценка на правото на пенсия, съответната компетентна институция трябва да изпрати по служебен път на НОИ два формуляра – проучване на молба за пенсия за старост и удостоверяване на осигурителните периоди в съответната страна. Също така тя трябва да изиска от НОИ служебно да представи формуляр Е 205 BG -удостоверяване на българските осигурителни периоди.

При подаване на заявление в България за преценка на правото на пенсия, НОИ трябва да изпрати по служебен път на компетентната осигурителна институция в съответната страна формуляри E 202 BG – проучване на молба за пенсия за старост, и Е 205 BG – удостоверяване на българските осигурителни периоди. НОИ ще изиска от компетентната институция служебно да представи формуляр Е 205, удостоверяващ осигурителните периоди в съответната държава.

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на наетите лица се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно – прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.

Вижте целия текст...

Броят на евродепутатите ще намалее след Брекзит

 • Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит;
 • 46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС;
 • 27 от местата на Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705, когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.

Освен намаляването на числеността на Парламента от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента в сряда, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Ново разпределение на местата между 27-те държави членки

Останалите 27 места от Обединеното кралство ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени, за да бъде преодолян проблема с непропорционалното представителство в Парламента.

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Паневропейски избирателни списъци

Предложението на Комисията по конституционни въпроси за избирането на определен брой евродепутати от транс-европейска избирателна листа беше отхвърлено от пленарната зала.

Предложението за промените в числеността и разпределението на местата в ЕП беше прието с 431 гласа „за“ срещу 182 „против“ и 61 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След като предложението беше прието от Парламента, следва Европейският съвет (правителствени и държавни ръководители) да вземе единодушно решение. След това Парламентът трябва да се произнесе окончателно с гласуване „за“ или „против“. Съставът на ЕП за периода 2019 – 2024 г. е една от темите, която ще се обсъжда от държавните и правителствени ръководители в ЕС по време на неформалната среща на върха през февруари.

Допълнителна информация

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:

 • по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и
 • съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

Вижте целия текст...

Евродепутатите представят дългосрочна стратегия за оцеляване на пчелите и пчеларите

 • Забрана за всички вредни пестициди;
 • Затягане на проверките с цел спиране на вноса на фалшив мед;
 • Популяризиране на ползите за здравето от меда.

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и подкрепа за пчеларите.

ЕС се нуждае от широкообхватна и дългосрочна стратегия за подобряване на здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели. Това заявява Парламентът в резолюция, приета в четвъртък с 560 гласа „за“, срещу 27 „против“ и 28 „въздържал се“. За тази цел евродепутатите призовават за:

 • план за действие на ЕС за борба срещу смъртността при пчелите;
 • програми за развъждане за пчели, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове като акар, азиатския стършел и американския гнилец;
 • повече научни изследвания за разработка на иновативни лекарства за пчели и подобряване на тяхното разпространение;
 • забрана на всички пестициди, които имат научно доказани негативни последици върху здравето на пчелите, включително неоникотиноидите, и предоставяне на безопасни алтернативи за земеделските производители;
 • системи за ранно предупреждение между земеделските производители и пчеларите относно периодите на разпръскване на пестициди, за да се избегне вредата за пчелите.

Повече подкрепа за пчеларите и пчелните продукти

ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми за пчеларство с 50% и да създаде специална схема за подкрепа на пчеларите в селскостопанската политика след 2020 г. Евродепутатите също така предлагат въвеждането на компенсации при загуба на пчелни колонии.

Според евродепутатите държавите от ЕС трябва да правят повече за информиране на обществото, особено децата, относно ползите от консумацията на мед и терапевтичните приложения на пчелните продукти.

Спиране на вноса на фалшив мед

За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите стандарти на ЕС, трябва да се хармонизират граничните инспекции и проверките в единния пазар, всичкият вносен мед трябва да се проверява, а изискванията за проследяемост да се затегнат. Европейската комисия трябва също така да разработи по-ефективни процедури за лабораторно тестване, а държавите членки трябва да налагат по-строги санкции за нарушителите.

Резолюцията предлага производството на мед и пчелни продукти да бъде считано за чувствително при търговски преговори с трети страни или дори да бъде напълно изключено от преговорите.

Вижте целия текст...

Намаляване на емисии на CO2 и финансиране на нисковъглеродни иновации

 • Ограничаване на наличността на квотите за емисии на СО2 с цел насърчаване на инвестициите за нисковъглеродни иновации;
 • Два нови фонда ще подпомагат нисковъглеродните иновации и преход;
 • Започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Във вторник Парламентът одобри проект на директива за затягане на ограниченията на ЕС за емисиите на CO2 от индустрията. С това започва изпълнението на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Новото законодателство, което беше предварително договорено с министрите от ЕС, ще ускори годишното намаляване на квотите за емисии от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), продавани на търг, които обхващат около 40% от парниковите емисии на ЕС. Предвижда се:

 • ускоряване на годишното намаление на квотите за емисии, които ще се пускат на пазара (т.нар. „коефициент на линейно намаление“), с 2,2% от 2021 г. спрямо планираните в момента 1,74%; този фактор също ще подлежи на преразглеждане с възможност да се увеличава допълнително най-рано през 2024 г.;
 • удвояване на капацитета на резерва за стабилност на пазара на СТЕ, за да се премахне излишъкът от квоти за емисии на пазара: при задействането му той ще абсорбира до 24% от излишъка на квоти през всяка от първите четири тръжни години, следователно цената им ще се покачва и ще се увеличава стимулът за намаляване на емисиите.

Два фонда за подпомагане на иновациите и стимулиране на прехода към нисковъглеродна икономика

„Модернизационният фонд“ ще подпомага модернизацията на енергийните системи в държави членки с по-ниски доходи. Евродепутатите затегнаха правилата за финансиране, за да може фондът да не се използва за проекти, предполагащи използване на въглища. Изключение от това изискване е постигнато за България и Румъния, които ще имат възможност да използват фонда за инвестиции за модернизиране на централи за отопление на въглища (ТЕЦ).

„Иновационният фонд“ ще предоставя финансова подкрепа за подпомагане на възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и нисковъглеродни иновационни проекти.

Защита срещу изместване на въглеродни емисии

Бъдещото законодателство също така има за цел да предотврати „изместването на въглеродни емисии“, т.е. риска компаниите да преместят производството си извън Европа поради политиките за намаляване на емисиите. Секторите, изложени на най-голям риск, ще получат безвъзмездно своите квоти за СТЕ. По-малко застрашените сектори ще получат безвъзмездно 30%.

Цитати

Според докладчика Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания): „СТЕ продължава да бъде крайъгълният камък на политиката на ЕС за борба с климатичните промени. Ние дадохме най-доброто от себе си, за да постигнем амбициозни подобрения. СТЕ има много критици през годините. Ние атакувахме много проблеми: от очевидно прекалено ниската цена на въглеродните емисии, през функционирането на пазара, до изключително сложния въпрос за постигането на баланс между природозащитните амбиции и защитата на европейската индустрия“.

Владимир Уручев (ЕНП, България) каза: „През следващото десетилетие ще действа обновена европейска схема за търговия на въглеродни емисии, която осигурява тяхното намаляване поне с 40% до 2030 г. и постигане по-високи цени на въглеродните квоти, но с едновременна силна защита на индустриите, изложени на риск от въглеродно преместване. А десетте страни с доходи под 60% от средните за ЕС, включително България, ще бъдат подпомагани в прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика от Фонд за модернизация (310 млн. квоти) и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Това е едно балансирано и в голяма степен справедливо решение“.

Петър Курумбашев (С&Д, България) каза: „България е една от десетте страни на ЕС, която има доходи значително под средните за ЕС и ще бъде подпомагана от Фонда за модернизация по време на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика. Това ще стане благодарение на 310 млн. квоти (Фонда за модернизация), както и безплатни квоти по правилата за държавна помощ. Провежданата климатична политика на ЕС трябва да бъде в синхрон с увеличаване конкурентоспособността на нашата индустрията. Това е изключително важно за страни като България, които са външна граница на ЕС и граничат с държави, които не са включени в схемата за търговия с емисии“.

Следващи стъпки

Текстът беше приет с 535 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 39 „въздържал се“. Съветът трябва да приеме официално законопроекта, преди да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Вижте целия текст...

Актуално

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 г.

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 проведе информационните дни по Втората покана за набиране на проектни предложения, които се проведоха през месец февруари на територията на Република България и на Република Турция.

По време на събитията бяха представени темите:

 • Общи правила за кандидатстване по Втората покана;
 • Попълване на формулярa и електронно кандидатстване;
 • Определяне на дейностите и структуриране на бюджета на партньорите;
 • Оценка на проектното предложение.

Интерактивно онлайн упражнение, което представи на участниците регистрацията и подаването на проект чрез електронната система за кандидатстване
https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add.

Предстоящи събития и обяви

Приеми по кои мерки на ПРСР са заложени за 2018 г.?

Предвиден е прием по мерките 4.1.2, 4.2, 6.1, 6.4.1, 9, 16.1 и други

Списание „Фермер“ , публикация от 03.01.2018 г.

Новата 2018 г. стартира със сериозна заявка за отваряне на редица мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.). Ето кои са мерките, които следва да бъдат отворени тази година според индикативната годишна работна програма на ресорното ведомство за 2018 г. Тя е съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22 декември 2017г. заседание.

Подмярка 4.1.2

Прием по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" е заложен да стартира през месец април, като приемът, по индикативни данни, трябва да продължи до юли 2018 г. По подмярката може да се кандидатства за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Подмярка 4.2

Прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да стартира в началото на годината, през месец януари и да продължи до април 2018 г. Целта на подмярката е да подпомогне модернизирането на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти, с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Подмярка 6.1

Приемът по подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" се очаква да започне през февруари и да продължи до май 2018 г. По подмярката се субсидират дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Подмярка 6.4.1

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по индикативни данни, е заложена да стартира през месец април. Приемът по подмярката ще продължи до юни 2018 г. Мярката е за инвестиции в неземеделски дейности, като например:

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Мярка 9

Отварянето на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ е заложено за месец април, като по индикативнни данни, приемът ще продължи до юли 2018 г. По мярката може да се кандидатства за получаване на помощ за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското стопанство.

Подмярка 16.1

Прием по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ е планиран за месец май, като ще продължи до юли 2018 г. Тази подмярка е подходяща за оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Основните групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Като изискване е поставено, че оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта - един, от които задължително е земеделски стопанин.

Предвидено е и отваряне на редица общински мерки – мярка 7.2, мярка 7.3, мярка 7.5, мярка 7.6. Както и прием по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Мярката е предвидена за провеждане на безплатни обучения и курсове за фермери и е заложена да стартира през юли 2018 г.

Вижте целия текст...

Форуми организирани от земеделското министерство свързани с европредседателството ни

Списание „Фермер“ , публикация от 03.01.2018 г.

България пое ротационното председателство на ЕС на 1 януари 2018 г. Председателството ще работи за "сигурна, стабилна и солидарна Европа", а трите основни послания са "консенсус, конкурентоспособност и кохезия". Страната ни предстои да бъде домакин на редица събития.

Ето кои са събитията, организирани от земеделското министерство по време на българското председателство:

Април 2018 г.

От 10 до 13 април ще се проведе Неформална среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС. От 18 до 20 април пък е заложен провеждането на Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Събитието ще се организира от Института за агростратегии и иновации, като МЗХГ е партньор. Следва изнесено заседание на Главните ветеринарни служители от 24 до 27 април.

Май 2018 г.

От 2 до 4 май ще се проведе неформално заседание на Работната група на ръководителите на фитосанитарни служби. А на 24 и 25 май ще се състои 43-тата конференция на директорите на разплащателните агенции.

Юни 2018 г.

Месец юни ще бъде наситен със събития, започващи още с настъпването му. От 3 до 5 юни ще се проведе неформална среща на министрите на земеделието, заедно с изнесено заседание на Специалния комитет по сеслко стопанство.

На 5 и 6 юни ще се състои Четвъртата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Събитието ще се организира от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и Европейската инвестиционна банка, като МЗХГ е партньор на форума.

От 21 до 23 юни пък ще се състои неформално заседание на Работната група на генералните директори по рибарство. Събитието ще се проведе в Бургас.

През месец юни е заложено и провеждането на конференция на високо ниво за рибарството в Черно море, но все още не е уточнена точната дата.

Освен събитията в страната тази година ресорното министерство за първи път е страна партньор на международно изложение „Зелена седмица“, което се провежда в Берлин. В рамките на форума министър Порожанов ще бъде официален гост. Седмицата след откриване на изложението пък, той ще бъде изслушан в Комисията по земеделие и развитие на селските райони и в Комисията по рибно стопанство в Европейския парламент.

Вижте целия текст...

Важна информация за неправителствените организации

Изключително важните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНС) са вече в сила. С нестопанска цел са не само фондациите и сдруженията, но и сходни ЮЛ, като спортни клубове и федерации, частни центрове за професионално ориентиране и обучение, ловни сдружения, читалища, частни културни организации и много други структури. Редът, изискванията и процедурите при регистрацията на ЮЛНС и при промени в тях са вече различни. Стотици ЮЛНС, създадени преди 01.01.2018 г., ще бъдат заличени, ако не се пререгистрират при новите условия, правилно и в срок.

В Държавен вестник бр.77 от 26.09.2017 г. бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към териториалното поделение на Агенция по вписванията.

Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата пререгистрацията ще се извърши по следния ред:

 • В срок до 31 декември 2020 г. юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището на организацията, ще подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
 • Заявлението за пререгистрация ще се подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред агенцията.
 • Образците на заявленията са:

  - за сдруженията - А15;

  - за фондациите –А16;

  - за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – А17;

  - за народните читалища - А18.

Към заявлението за пререгистрация ще се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

 • При подаване на заявлението за пререгистрация в данните от група „Идентификация“ в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на ЮЛНЦ, а в допълнителното поле „Фирмено дело“ се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията.
 • Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец Б2.
 • Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество "България - Македония"

Краен срок: 11 май 2018 г., 17:00 часа българско време

Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

• Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА

 • Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
 • Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.

• Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ

 • Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
 • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
 • Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.

• Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 • Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

 • За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
 • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Повече информация можете да получите ТУК: www.ipa-cbc-007.eu

Вижте целия текст...

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество "България - Турция"

Краен срок: 11 април 2018 г., 17:00 часа българско време

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

• Приоритетна ос 1: Околна среда:

 • Специфична цел 1.1: Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион;
 • Конкретна цел 1.2: Подобряване на капацитета за защита на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион.
  • • Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм

   • Специфична цел 2.1: Увеличаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура;
   • Конкретна цел 2.2: Увеличаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации;
   • Специфична цел 2.3: Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

   Общият бюджет на програмата по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 за 2018, 2019 и 2020 е разпределен за Втория конкурс за предложение, което е общо 15 650 351 евро, от които 13 302 798 евро представляват финансовата подкрепа на ЕС принос. Останалите 2 347 553 евро са национални вноски от националните бюджети на страните партньори.

   За повече подробности относно програмната стратегия, моля, вижте програмния документ на адрес http://www.ipacbc-bgtr.eu/.

   Вижте целия текст...

   Програма "Микропроекти за климата" на НДЕФ

   Краен срок: текущ

   Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. В рамките на Програмата се изпълняват следните видове проекти:

   • Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, изграждане на малка инфраструктура, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове) или адаптация към климатичните промени;
   • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания и др.).

   Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.

   Допустими бенефициери по проектите могат да бъдат юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите.

   Кандидатстването по Програмата се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване по пощата или на ръка в офиса на НДЕФ.

   Номинирането на проекти от членове на УС става текущо.

   Повече информация можете да получите ТУК: http://ecofund-bg.org/bg/programs/

   Вижте целия текст...

   Конкурс по програма "Културно наследство" в два модула: "Културно наследство" и "Културен туризъм"

   Краен срок: 26 април 2018 г., 15:00 ч.

   • Модул „Културен туризъм“ за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.

   Програмата ще подкрепи проекти, обвързани със следните видове културен туризъм: Културен туризъм, свързан с културно-историческото наследство (исторически и архитектурни паметници; музеи и галерии, фолклор и живи културни ценности); Фестивален туризъм (фестивали на различните видове изкуства; фолклорни празници; празници на традиционни национални производства); Културен туризъм на базата на религиозно наследство.

   • Модул „Културно наследство“ - за опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

   Финансират се разходи по проекти на стойност до 10 000 лв. включително и по двата модула на програмата.

   Повече информация можете да намерите ТУК: http://programs.ncf.bg/bg/programi

   Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 г.

   Краен срок: 15 май 2018 г.

   Очакват се предложения по поканите за следните три области:

   • CEF-TC-2018-1: Eлектронна идентификация (eID) и електронен подпис
   • CEF-TC-2018-1: Eвропейска цифрова библиотека Europeana
   • CEF-TC-2018-1: По-безопасен интернет.

   BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”

   Краен срок: 11 май 2018 г., 17:30 часа

   Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

   Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 3 500 000 лева.

   Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.

   Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева.

   Не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие 100 % от общо допустимите разходи по проекта на кандидата и на българските му партньори.

   Повече информация можете да получите ТУК:

   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1ecb3006-9633-45f9-8950-1dfb307f58be

   Вижте целия текст...

   BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

   Краен срок: 9 юли 2018 г. 17:30 ч.

   Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

   Кандидати по направлението за тази процедура са само общини от селските райони на Република България.

   Документи ще се приемат по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

   Повече информация можете да намерите ТУК:

   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/19fa208e-b932-40ba-a284-41af0b846a23

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:287
За седмицата:366600
За месеца:14362672
Общо:110743
Вашият IP: 44.192.253.106