Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 10 / 11.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Проучване: Членството в ЕС носи полза, смятат европейците

Делът на европейските граждани, които вярват, че страната им има полза от членството си в ЕС, е 64%, което представлява увеличение с четири процентни пункта спрямо 2016 г.

 • Проучване на общественото мнение на Евробарометър за възгледите на гражданите относно Европейския съюз и Европейския парламент;
 • 64% от анкетираните вярват, че страната им има полза от членството в Европейския съюз;
 • 57% посочват, че членството в Европейския съюз е нещо добро за тях.

Проучването, поръчано от Европейския парламент, показва, че ясно мнозинство от европейските граждани (57%) вярва, че членството в ЕС е нещо добро за държавата им. Това равнище почти се връща до стойностите от 2007 г., преди финансовата и икономическа криза. Също така 47% от европейците смятат, че гласът им се зачита в ЕС, което е най-добрият резултат след изборите за Европейски парламент през 2009 г. Проучването „Парламетър“ 2017 на Евробарометър е проведено сред 27 881 граждани в 28-те държави членки на ЕС.

В България подкрепата за членството в ЕС е 55%, малко по-ниска от средното за ЕС, но също така с шест процентни пункта по-висока в сравнение с 2016 г.

Фокусът на проучването на „Парламетър“ е върху обществените нагласи относно членството в ЕС и ползите от него, приоритетите, действията и мисията на Европейския парламент, както и дали гласът на гражданите се чува на европейско ниво. Проучването потвърждава все по-благоприятното отношение на гражданите към ЕС, тенденция, наблюдавана в проучванията от 2016 г. насам.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви: „Резултатът от проучването е много положителен и окуражаващ. Данните показват, че доверието в нашите институции и нашата работа продължава да нараства и че излизаме от кризата от последните години. Естествено, в някои области възгледите варират от една държава членка до друга. Това би трябвало допълнително да ни мотивира да задълбочим усилията си за справяне със страховете на хората. Европейците все по-често виждат ЕС като ключова фигура, когато става въпрос за справяне с големи предизвикателства и за защитата им от общи заплахи като тероризма, безработицата, бедността и социалното изключване. За нас като Парламент на гражданите това означава, че трябва да постигаме резултати и че ще работим още по-усилено, за да отговорим на надеждите и очакванията на хората. Също така приемам данните от проучването като мандат за Европейския парламент да продължи да играе ключова роля при формирането на бъдещето на ЕС.

Най-подходящото място за дебат за това какъв трябва да бъде ЕС, какви задачи трябва да изпълнява или какви правомощия трябва да има, е тук, в Европейския парламент“.

Доверието на гражданите в Парламента се увеличава

33% от европейските граждани имат положителна нагласа към Европейския парламент, което е с 8 пункта повече от резултатите през 2016 г. За България делът на одобрение е 49%, като увеличението е с 11 пункта, а това е вторият най-добър резултат в ЕС след Ирландия. Европейският парламент има неутрален имидж сред 42% от европейците (два процентни пункта по-ниско спрямо предишното проучване), а негативният имидж е спаднал със 7 пункта до 21%. За България резултатите са съответно 30% (–4 процентни пункта) и 12% (–9 процентни пункта).

Повече от половината анкетирани (55%) заявяват интереса си към Европейските избори през 2019 г., а 47% считат, че Парламентът трябва да играе по-голяма роля в бъдеще.

Защита от заплахи

Предишното проучване, проведено през март 2017 г., вече показа, че гражданите все повече осъзнават, че ЕС действа от тяхно име в области, които считат за важни. В допълнение на нарастващото признание за действията на ЕС в тези приоритетни сфери, интересът към ЕС остава висок и постоянно нараства в последните години достигайки до 57% през септември.

Европейските граждани очакват, че ЕС ще ги защитава от определени заплахи. Основните рискове, при които европейците желаят намесата на ЕС, са тероризъм (58%), безработица (43%), бедност и социално изключване (42%) и неконтролирана миграция (35%).

По-малко от една четвърт от хората посочват изменението на климата (23%), религиозния радикализъм (23%), организираната престъпност (22%), въоръжените конфликти (21%), политическия екстремизъм (20%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), кибератаките, социалния дъмпинг и заплахите за неприкосновеността на личните данни (9% всяка).

Основните приоритетни области, в които българите искат повече действия от страна на ЕС, отговарят на тези в Съюза: борбата с тероризма (61%), бедността и социалното изключване (40%) и неконтролирана миграция (38%). След тях идват проблемът с безработица (33%), религиозният радикализъм (26%), организираната престъпност (24%), въоръжените конфликти (23%), социалният дъмпинг (21%). Най-малко намеса от ЕС българите желаят при защитата от кибератаки (11%), разпространението на инфекциозни заболявания (10%), заплахите за неприкосновеността на личните данни (8% всяка).

Опазване на основни права

Европейските граждани очакват Съюзът да осигури защита на основните им права (44%), правото на свободно придвижване, работа и образование в ЕС (36%), на труд (34%), на адекватни пенсии (34%) и на стабилна икономика (33%). В частност, те очакват ЕС да защитава човешките права (56%), свободата на словото (34%) и равноправието между мъже и жени (32%).

Насърчаване на конкретни действия

Хората очакват ЕП да подкрепи действия срещу бедността и социалното изключване (41%), тероризма (също 41%) и безработицата сред младите хора (31%).

Бързи факти

Проучването „Парламетър“ 2017 е проведено между 23 септември и 2 октомври 2017 г. чрез преки стандартизирани интервюта сред 27 881 европейци на възраст от 15 години нагоре във всички 28 страни членки на ЕС.

Вижте целия текст...

Всички нови коли трябва да имат системи за подпомагане на водача, предлага ЕП

 • Задължителни системи за интелигентно регулиране на скоростта, спазване на лентата и аварийно спиране;
 • По-добра защита на пешеходците и велосипедистите;
 • Комисията трябва да обмисли хармонизиране на ограничението на количеството алкохол в кръвта в ЕС.

Системи за аварийно спиране и интелигентно регулиране на скоростта присъстват в много автомобили от висок клас. Време е те да се въведат във всички нови коли, казва доклад на ЕП.

Всяка година над 25 000 души загиват в пътни произшествия в ЕС, а стотици хиляди понасят наранявания. Около 90% от инцидентите се дължат на човешка грешка.

Много от катастрофите могат да бъдат избегнати с помощта на технологии, които вече са на пазара - автоматични системи за поддържане или забавяне на скоростта, спазване на пътната лента или идентифициране на пешеходци и велосипедисти.

Днес тези технологии могат да бъдат открити в модели от висок клас, но поради очевидните им ползи депутатите предлагат те да станат задължителни за всички нови коли.

„Дали като шофьори, пешеходци или велосипедисти, ние всички правим грешки. В тези случаи автоматичните системи за подпомагане са безмълвни втори пилоти, които ни помагат да избегнем инциденти“, заявява депутатът Дитер-Лебрехт Кох (ЕНП, Германия), подготвил текста на резолюцията.

Подобни системи стават все по-разпространени във всички ценови класове, не само сред най-скъпите коли. Въпреки това около три четвърти от новите автомобили не са оборудвани с нито една от тях, като основна причина е, че те струват допълнително пари.

Депутатите искат да се направи задължително внедряването само на системи, които са вече достъпни на пазара и са доказали приноса си за безопасността, както и ефективността си от разходна гледна точка. Пример за това е системата за аварийно спиране, разпознаваща пешеходци и велосипедисти.

„Всеки би трябвало да може да си купи такава кола. Точно чрез широкото им навлизане тези системи за подпомагане на водача ще станат по-евтини. Затова цената на колите няма да достигне тавана; те ще бъдат само малко по-скъпи“, казва г-н Кох.

Депутатите повдигат също идеята за налагане на пълна забрана в целия ЕС за консумация на алкохол за начинаещи и професионални водачи.

Резолюцията беше приета с 593 гласа „за“ срещу 39 „против“, 53 „въздържал се“.

Вижте целия текст...

Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите

 • 37% от уебсайтовете за електронна търговия, резервации за пътувания, развлечения, облекло, електронни стоки и услуги за потребителски кредити са в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите;
 • Националните правоприлагащи органи ще разполагат с повече правомощия за спиране на онлайн нарушения и измами;
 • Съвместни действия за справяне с трансграничните нарушения в ЕС.

Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-бързо откриване и спиране на нелоялни търговци бяха одобрени от евродепутатите на 14.11.2017 г.

Националните правоприлагащи органи ще разполагат с повече правомощия за откриване и спиране на онлайн нарушения на законите на защита на потребителите. Те ще могат и да координират по-добре действията си в рамките на ЕС, съгласно ревизирания регламент за Сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП).

Целта на новите правила е предотвратяване на възможността търговци, които нарушават изискванията, да използват пропуските в системата, като се преместят в държави членки, чиито компетентни органи не са подготвени за справяне с незаконните практики. Разследващите и правоприлагащите правомощия трябва да включват:

 • изискване на информация от регистраторите на домейни и банки с цел идентифицирането на нелоялните търговци;
 • закупуване на стоки и услуги като тестови покупки, включително под прикритие („тайно пазаруване“);
 • налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за премахването на цифрово съдържание, ако няма други ефективни средства за прекратяване на дадена незаконна практика;
 • налагане на санкции като, например, глоби;
 • информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.

Справяне с широко разпространените нарушения

Европейската комисия ще координира действията в случаи, когато извършеното нарушение e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на ЕС.

Едно от главните изисквания на Парламента по време на преговорите със Съвета беше по-активното включване на потребителските организации. Те ще изпълняват активна задача да отбелязват предполагаеми нарушения, за които ще са информирани по-рано от властите.

Цитат

Според докладчика Олга Сехналова (С&Д, Чешка република): „Новите правила ще укрепят и подобрят сътрудничеството между всички участници в защитата на потребителите, така че те да могат по-лесно да следят за спазването им и да се справят с трансграничните нарушения. Като действат заедно, националните власти, Комисията и организациите за защита на потребителите ще създадат ефективен механизъм за борба с нелоялните търговци както онлайн, така и офлайн, и ще наложат правата на потребителите на единния пазар.“

Следващи стъпки

Законодателният текст, приет от Парламента с 591 гласа „за“ срещу 80 „против“, 15 „въздържал се“, трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС. Регламентът ще започне да се прилага 24 месеца след датата на влизането му в сила.

Бързи факти

Пример за минали практики, които трябва да бъдат разгледани по-добре съгласно новите правила на ЕС:

 • трансгранична реклама с кратка продължителност от авиокомпания, която по-късно отменя отстъпките за билети;
 • дългосрочен абонамент, скрит зад оферта, предоставяща възможност да се спечели телефон за 1 евро;
 • онлайн търговец, който не доставя дизайнерските мебели, които твърди, че продава, и който, освен това, се мести четири пъти в продължение на три години;
 • оплаквания относно цените за наемане на автомобили, показващи, че потребителите са дискриминирани въз основа на тяхната страна на произход.

Вижте целия текст...

Парламентът приема по-стриктни правила срещу дъмпинга

 • Търговската защита в ЕС срещу дъмпинговия внос се засилва;
 • Въвеждат се социални и екологични критерии;
 • Без допълнителна доказателствена тежест за компаниите от ЕС и подкрепа за малките и средни предприятия.

На 15.11.2017 г. евродепутатите гласуваха по-строги правила за борба с дъмпингов и субсидиран внос от трети страни. Целта е да се защитят работните места и промишлеността в ЕС.

Европейските търговски правила за първи път в света ще изискват от партньори извън ЕС да отговарят на международни социални и екологични стандарти. Целта е да се засили защитата на работните места и бизнеса в ЕС срещу несправедливо евтиния внос от трети държави, които силно се намесват в икономиката си.

Какво е новото?

 • влиянието на социалния и екологичния дъмпинг ще се взима под внимание, когато се взимат решения относно антидъмпингови мерки;
 • Европейската комисия ще наблюдава положението в страните износителки. Компаниите от ЕС могат да се позовават на тези доклади, когато подават оплаквания;
 • няма да има допълнителна доказателствена тежест за дружествата от ЕС в допълнение към настоящата процедура за антидъмпингови дела;
 • малките и средните предприятия ще получават помощ, за да се справят с процедурата;
 • всички засегнати страни, особено синдикатите, ще имат възможността да представят становището си за решенията относно мерките за търговска защита.

Парламентът днес одобри неформално споразумение относно новите правила, постигнато от преговарящите евродепутати и представители на Съвета на 3 октомври. То беше подкрепено с 554 гласа „за“ срещу 48 „против“, 80 „въздържал се“.

Председателят на комисията по международна търговия Бернд Ланге (С&Д, Германия) каза: „Гордея се с постигнатия резултат. Ние подсилихме нашата търговска защита и за първи път в света въведохме търговско законодателство, което взема предвид спазването на трудови и екологични стандарти. Дадохме на нашите индустрии далновидна система, която ефективно да ги защити от нечестни практики.“

Докладчикът на Парламента Салваторе Чику (ЕНП, Италия) коментира: „Днес не дискутираме само въпроса, дали Китай е пазарна икономика или не, а дали нашата европейска система може и трябва да създаде еднакви правила за всички, както и, дали тези правила могат да предоставят еднакви възможности на всички. Отговорът е „да“, защото ние се нуждаем от равнопоставена и честна конкуренция.“

Следващи стъпки

Правилата ще влязат в сила, след като бъдат официално одобрени от Съвета и публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти

Работните места и компаниите в ЕС имат трудности в конкуренцията с внос на крайно ниски цени от трети страни, които имат прекомерен производствен капацитет и субсидирани икономики. Това се случва основно в стоманодобивната, алуминиевата, велосипедната, циментовата, химическата, керамичната, стъкларската, хартиената и соларната промишленост. Новите правила ще позволяват на ЕС да се справи с подобни нечестни търговски практики, насочвайки вниманието си към вноса, при който цените не са пазарни, поради държавна намеса. Членовете на ЕП също така преговарят за по-нататъшни планове за актуализиране на „инструментите за търговска защита“ на ЕС с цел повишаване на тарифите срещу дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не се намесват широкомащабно в икономиката.

Вижте целия текст...

Актуално

Трета поредна съвместна инициатива посветена на ЕС

Читалище “Тракия- 2008 “ и Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково подредиха изложба под наслова „Опознай Европа”. Поводът бе предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Подкрепа за организирането оказва Информационен център „Европа Директно“-Хасково.

На изложбата бяха показани: географски карти, албуми, дипляни, пощенски картички, пътеводители и символи на европейски столици и градове, сувенири. Те бяха предоставени от личните колекции на членове на тракийската организация, пътували из Европа.

За посетителите домакините на изложбата бяха подбрани и любопитни факти за Европа:

 • кое е най-старото национално знаме,
 • кои са градовете с най-дълго и най-кратко име,
 • в кои държави са изградени първото метро и първата велоалея,
 • къде в Европа се продава най-много шоколад.

Информационният център „Европа Директно“-Хасково предостави за изложбата разнообразни информационни материали за службите на ЕС за съдействие, за правата ни като граждани на Европа, за Европейският парламент, който е гласът на гражданите в ЕС. Всеки, който желае, може да получи от тези брошури.

Изложбата бе открита от Кирил Сарджев, председател на Тракийското дружество, който определи изложбата като „малка емоционална кошничка“ и Иванка Душкова, представител на ИЦ „Европа Директно Хасково, която представи официалните информационни източници представящи структурите на ЕС, правата на гражданите и възможностите, които ни представя членството ни в ЕС.

На срещата присъстваха граждани и медии, които отразиха събитието.

Вижте целия текст...

Известни са новите участници в Програмата за училища посланици на ЕП

Общо 30 нови училища от цялата страната ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред.

На 29 септември 2017 г. изтече определеният срок за кандидатстване за учебните заведения, желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП. Кампанията предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 140 училища от всички области в България. След обстоен преглед на постъпилите заявки жури, съставено от представители на Информационното бюро на ЕП в България, избра тридесет учебни заведения. Сред тях има представители на профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии. В тазгодишния конкурс най-голямото населено място, от което е избрано училище посланик, е София, а най-малкото – гр. Девин.

Пълен списък с избраните училища можете да намерите в края на тази публикация.

Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Постигането на териториален баланс, както и разпределението между различните видове училища също бяха взети под особено внимание.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. Програмата е с дългосрочен хоризонт, като през всяка следващата учебна година ще добавя към мрежата си нови учебни заведения.

Тазгодишното издание на Програмата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който ще се проведе през месец ноември. Това обучение ще подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. В началото на 2018 г. ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнение заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Програмата за училища посланици на ЕП ще продължи и през следващата 2018/2019 учебна година, като в този период броят на участващите учебни заведения ще се увеличи общо на 90.

На картата на България са отбелязани 30-те училища, които се включват в Програмата за посланици на ЕП през 2017/2018 година

Пълен списък на 30-те нови училища, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година (подредени по област):

 • Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Благоевград;
 • Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев;
 • Профилирана гимназия с преподаване на английски ези „Гео Милев“, Бургас;
 • СУ „Христо Ботев“, Карнобат;
 • Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, Варна;
 • Професионална гимназия по туризъм „Доктор Васил Берон“, Велико Търново;
 • СУ „Николай Катранов“, Свищов;
 • Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“, Враца;
 • Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“, Габрово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“, Добрич;
 • СУ „Петко Рачов Славейков“, Добрич;
 • СУ „Петко Рачов Славейков“, Кърджали;
 • СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница;
 • Профилирана природо-математическа гимназия, Ловеч;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“, Монтана;
 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велинград;
 • Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, Пазарджик;
 • Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, Радомир;
 • Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен;
 • Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, Пловдив;
 • Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, Исперих;
 • Природо-математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе;
 • Езикова гимназия „Пейо Яворов“, Силистра;
 • Средно училище „Христо Ботев“, Девин;
 • 32 средно училище с изучване на чужди езици „Св. Климент Охридски“, София;
 • СУ „Екзарх Антим I“, Казанлък;
 • Първо средно училище „Св. Седмочисленици“, Търговище;
 • Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“, Хасково;
 • Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, Шумен;
 • Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, Ямбол.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Мярка 6.4 стартира през 2018 г.

Работният график на МЗХГ предвижда стартиране на мярка 6.4 и мярка 16.1 на ПРСР през пролетта на 2018 година

Според документа, за 2018 г. е планиран стартът на мярка 6.4. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с прозорец за подаване на заявления за подпомагане от април до юни 2018 г.

За март-май 2018 г. е планирана мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“, където ще могат да кандидатстват местни поделения на вероизповеданията с грант от 75–100% за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на обектите.

За 2018 г. е предвиден и прием по мярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, предоставяща възможност за кандидатстване за разходи за предварителни проучвания, анализи за производство на иновативен продукт, както и същинско производство и промотиране на същия. Кандидати по процедурата могат да бъдат оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357–364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Основни групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта, един от които един задължително да е земеделски стопанин.

Процедурата предоставя до 100% грант за разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи и до 70% за инвестиционни разходи.

Вижте целия текст...

Обнародвана е Наредбата, с която се урежда редът за пререгистрация на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията

В Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г. бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към териториалното поделение на Агенция по вписванията.

Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата пререгистрацията ще се извърши по следния ред:

 • В срок до 31 декември 2020 г. юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището на организацията, ще подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
 • Заявлението за пререгистрация ще се подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред агенцията.
 • Образците на заявленията са:

  - за сдруженията – А15;

  - за фондациите – А16;

  - за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – А17;

  - за народните читалища – А18.

Към заявлението за пререгистрация ще се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

 • При подаване на заявлението за пререгистрация в данните от група „Идентификация“ в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на ЮЛНЦ, а в допълнителното поле „Фирмено дело“ се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията.
 • Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец Б2.
 • Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.
 • Въз основа на заявлението за пререгистрация Агенцията изисква от съда по регистрация на ЮЛНЦ удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав.
 • Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.
 • След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. Образците на заявленията можете да видите като приложения към Държавен вестник бр. 77, който можете да изтеглите от ТУК: https://www.ngobg.info/images/messages/110990/dv7717.pdf.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ОБЯВА
за процедура на подбор на проекти:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения: 16:00 часа на 23.04.2018 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.

По Елемент А „Внедряване“ всеки кандидат по процедурата може да избира между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По елемент А допустимият режим за партньора (ако е приложимо) е режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По Елемент Б “Консултантски услуги” приложимият режим за кандидата е „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“ съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

По Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ приложимият режим за кандидата и партньора е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 71 644 656.10 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта.

6. Одит на проекта - приложимо за проекти с БФП над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: resursna@mi.government.bg.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Вижте целия текст...

Покана за финансиране на проекти, инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.

Фондация „Пловдив 2019" обявява отворена покана за финансиране на проекти, инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона, с направление „Читалища: общностно участие и иновации". Поканата е насочена към целия Южен Централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик. Могат да кандидатстват, както читалищата в тези области, така и техни партньори, които са приготвили специално проекти по повода, заедно с тях и местните общности. Поощряват се най-разнообразни културни изяви и възможности за обогатяване на културния живот на тези общности, както и за развиване на социално предприемачество. Отворената покана с общ бюджет от 250 000 лв. е с максимално облекчени условия за реализация на малки проекти и включване на малки организации. Ще се разпределят не повече от 5000 лв. на проект при минимално собствено финансиране от страна на кандидата от 20 %, което включва собствено оборудване и сгради. Според договора сумата на финансирането ще се изплаща с 80% аванс.

Отворена покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Читалища” направление „Читалища: Общностно участие и иновации”.

Проектът „Читалища” цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората“, в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура. Фондация “Пловдив 2019” работи за привличане на гражданите в създаване на културни продукти и събития за читалищата и общностите с необичайни и иновативни подходи, както и за развиване на пространства за култура и места за изява на общностите.

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за финансиране на проекти, инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона, работа с общности, развиване на публики и събития за децентрализация на програмата на Европейска столица на културата, които ще се реализират в периода Април 2018 – Декември 2019 г. Програмата обхваща Южен централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Пазарджик.

Конкурсът е насочен към реализацията на:

 • Изложби
 • Театрални представления
 • Творчески работилници
 • Прожекции
 • Концерти
 • Танцови спектакли
 • Образователни програми с иновативно съдържание
 • Общи платформи за обмен на знания и умения между хора от различни групи, сфери и поколения
 • Взаимодействие и обмен между читалища
 • Различни форми на социално предприемачество
 • Изкуство в публични пространства
 • Проекти за включване на хора в неравностойно положение
 • Споделяне на практики в сферата на био- и еко-строителство и градинарство

Проектите могат да бъдат развити, както от самите читалища/читалищни сдружения, така и от други организации и артисти във взаимодействие и партньорство с читалища.

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на читалищата
 • Целите на програмата на Европейската столица на културата за развитие на читалищата като активни центрове за културни и образователни дейности
 • Съответните пространства на читалищата, публиките и общностите, с които те работят
 • Публиката, към която са адресирани като брой и целеви групи
 • Действащото българско законодателство
Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:
 • Принос за реализацията на целите на програмата на Европейска столица на културата „Пловдив –Заедно“ и на проекта “Читалища” към клъстер „Културата среща хората“ от платформа „Възраждане“
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Включване на граждани в реализацията на проекта и доброволци
 • Обогатяване на културния живот с нови събития и съдържание
 • Иновативни подходи.

Общ бюджет по конкурса – 250 000 лв.

Фондация „Пловдив 2019” определя максимална субсидия на проект до 5000 лв. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надхвърля 80% от общия бюджет на проекта им, като собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на финансовата помощ се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от мащаба на съответния проект. Фондацията покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари на пряко заети в проектните дейности, наем на техника, транспорт и командировки. Фондацията НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, ремонти, подобрения и административни разходи (като наем на помещения, офис-консумативи, издръжка на офиса ). В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на ОФ „Пловдив 2019“ актуализиран бюджет.

Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финасиране по условията, посочени в този регламент. Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но фондацията няма да допуска дублиране на дейности при финансирането. Подробните условия и задължения на партньорството ще се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и ОФ „Пловдив 2019”, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.

I. Кой може да кандидатства?

 • Български читалища, регистрирани по Закона за народните читалища
 • Сдружения от читалища – юридически лица
 • Български или чуждестранни юридически лица, които са в партньорство с поне едно читалище – търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, публичноправни организации
 • Български или чуждестранни физически лица, регистрирани в регистър Булстат /еквивалентен регистър на свободните професии/, които имат партньор поне едно българско читалище, регистрирано по Закона за народните читалища или читалищен сдружения – юридическо лице.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация.
 • Са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019” или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019”, респ. юридически лица, които се представляват от лица, които са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019“ или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019“, както и юридически лица в чиито управленски органи членуват такива лица.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

II. Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за участие (по образец) *
 • Автобиография и творческо портфолио/ на кандидата, респ. на представляващия читалището / юридическото лице-кандидат *
 • Удостоверение за вписване в Регистъра на Народните читалища или копие на документ, удостоверяващ вписване в Търговски регистър или Регистър БУЛСТАТ /за чуждестранните лица – аналогичен регистър/ *
 • Декларация за участие и достоверност на информацията и авторство (по образец) *
 • Декларация за изпълнение на изискванията за право на кандидатстване (по образец) *
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации (свободна форма)
 • Графични и видео материали, представящи проекта – визуализации, снимки и др. (свободна форма)

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от задължителни документи няма да бъдат разглеждани.

Забележка: за кандидати, които не са читалища задължително се изисква писмо за партньорство с читалище/ читалищно сдружение.

III. Технически изисквания

 • Всички документи трябва да се изпратят по електронна поща като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително сканирани.
 • Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Читалища: <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта.
 • Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 • Допустимите формати файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, mov, avi, mp3, wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 • Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.
 • Пълният пакет документи се изпращат до 00:00 ч. на 31 януари 2018 г., само по електронен път, на адрес chitalishta@plovdiv2019.eu.

Вижте целия текст...

BG05M9OP001-2.011 - РАВНИ ШАНСОВЕ

Краен срок: 20 декември 2017 г. 17:30 ч.

Целта на операцията е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания, като една от най-уязвимите групи в нашето общество. Операцията се насочва към повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях. Процедурата цели също реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Мерките по операцията са насочени към подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество за реализиране на местните и национални политики в областта на подкрепата за хората с увреждания и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство и диалог с администрацията, социалните партньори и обществото.

Допустими кандидати са национално представителните организации на хора с увреждания и национално представителните организации за хора с увреждания, съгласно §1, т.10 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.011 „Равни шансове“ е както следва:

• Минимален: 100 000 лева.

• Максимален: 391 166 лева.

• Общ бюджет: 8 000 000 лева.

Повече информация можете да намерите ТУК:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d1e07718-eaa4-4c9c-a413-9511816df4a8

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — EAC/A05/2017 Програма „Еразъм+“ за 2018

Краен срок: различни за отделните действия

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“ със съответните крайни срокове за подаване на кандидатури:

Ключова дейност 1:

 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.

Ключова дейност 2

 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
 • Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
 • Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.

Ключова дейност 3

 • Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:

  o 1 февруари 2018 г.;

  o 26 април 2018 г.;

  o 4 октомври 2018 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.

Действия в областта на спорта

 • Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
 • Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения — ЕАСEA/27/2017 в рамките на програма „Еразъм+“ KA3 — Подкрепа за реформиране на политиката Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО)

Краен срок: 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на съвместни квалификации за ПОО, включително на по-високо ниво, или подобряването на съществуващи такива квалификации. Транснационалните квалификации следва да включват силен елемент на обучение на работното място и мобилност, опре¬ деляне на резултатите от обучението, осигуряване на качеството и надлежно признаване, като се използват съответните европейски средства и инструменти. Като се отчете високата безработица сред младите хора, несъответствието между търсените и предлаганите умения, недос¬ тигът на предлагани умения, както и необходимостта от по-добри умения на секторно равнище, съвместните квалифика¬ ции на ПОО имат потенциала да се справят с тези предизвикателства и да осигурят по-добър отговор на ОПП на потреб- ностите на пазара на труда.

Партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по програмата „Еразъм+“ (най-малко една от които трябва да бъде държава — членка на Европейския съюз).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80 %. Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

Дейностите трябва да започнат между 1 септември 2018 г. и 1 ноември 2018 г.

Продължителността на проектите е 24 месеца.

Бенефициерите следва да предприемат следните две основни дейности:

 • Изготвяне или усъвършенствуване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни пот¬ ребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
 • Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения — EACEA/26/2017 Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието, обучението и младежта

Краен срок: 14 декември 2017 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

В тази рамка настоящата покана за представяне на предложения ще предостави финансиране по следните две партиди:

 • Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1)
 • Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2)

Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти:

 • Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта;
 • Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.

Настоящата покана за представяне на предложения предлага възможността да се кандидатства за:

 • рамкови споразумения за партньорство (за партида 1 — Образование и обучение и за партида 2 — Младеж); и за
 • годишна оперативна субсидия (само за партида 2 — Младеж).

Общият бюджет, заделен за финансовата 2018 г. за настоящата покана за представяне на предложения (партиди 1 и 2), е 6 500 000 EUR и е разпределен, както следва:

 • Партида 1 — Образование и обучение 2 500 000 EUR;
 • Партида 2 — Младеж 4 000 000 EUR.

Вижте целия текст...

EACEA 32/2017 Подкрепа за проекти за сътрудничество 2018 (Категория 1 – малки проекти, Категория 2 – големи проекти)

Краен срок: 18 януари 2018 г. брюкселско време

Подпрограмата ще подкрепя по-специално проекти на НПО.

Проектите следва да имат продължителност до 48 месеца.

За малки проекти (Категория 1) исканата подкрепа може да бъде до 200 000 евро, представляващи до 60% от общите допустими разходи. Проектите по Категория 1 следва да се реализират от организация водещ партньор и поне две други партньорски организации със седалища в поне три различни страни, участващи в Програма "Творческа Европа".

За големи проекти (Категория 2) исканата подкрепа може да бъде до 200 000 евро, представляващи до 50% от общите допустими разходи. Проектите по Категория 2 следва да се реализират от организация водещ партньор и поне 5 други партньорски организации със седалища в поне шест различни страни, участващи в Програма "Творческа Европа".

Проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани.

Повече информация можете да получите ТУК: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

Вижте целия текст...

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма за 2018-2020 г. към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) и по Работната програма за 2018 г. към програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.), допълваща „Хоризонт 2020“.

Те зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за съответните години от бюджетния орган, или – ако бюджетът за конкретна година не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Въпросните работни програми, които включват предвидените крайни срокове и бюджет за дейностите, са достъпни на уебсайта на портала за участниците.

На портала се намира и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указания за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.

На този етап предложения могат да бъдат представяни само по теми, за които е отбелязано „2018“ в показваните в портала за участници покани. На по-късен етап ще се даде информация кога могат да бъдат представени предложения по теми, за които е отбелязано „2019“ и „2020“ на портала за участниците.

Информацията можете да намерите ТУК:

http://europe.bg/bg/articles/interviews/2017/10/30/pokani-za-predlozheniya-v-ramkite-na-ramkovata-programa-za-nauchni

Вижте целия текст...

Покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014–2020

Краен срок: 7 декември 2017 г. (15:00 CET)

Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др.

Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта.

Задължително условие за кандидатстване по ФРП е представяне от кандидатите на „Декларация за съответствие“ (Declaration of alignment), издадена от Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион по съответната тематична област. Съгласно правилата на програмата липсата на декларация ще означава, че темата на проектното предложение не съответства на фокуса на поканата, което ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.

Разполагаемият бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро).

Кандидати могат да бъдат институции/органи, имащи един от следните правни статути:

 • местен, регионален, национален публичен орган/орган, управляван от публичното право (вкл. Европейски групи за териториално сътрудничество, в смисъла на чл. 2, ал. 16 от Регламент (ЕС) № 1303/2013);
 • международна организация;
 • частен (нестопански) орган.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call

Вижте целия текст...

Програма „Красива България“ 2018

Краен срок: 15 януари 2018 г.

През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи.

Мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. Допустими кандидати по мярката са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М01 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" цели осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура и оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от нерезидентен тип. Допустими кандидати са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Допустими кандидати са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02-01 се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип. По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

И по трите мерки ще се финансират проекти с бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС. По мерки М01 и М02 по „Красива България“ ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС за проектно предложение. Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия бюджет.

По мярка М02-01 максималната сума, която ще се отпуска по „Красива България“ ще е 180 000 лв. с ДДС на проект. Кандидатите ще трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет.

През 2017 г. по проекта са финансирани 48 проекта за обновяване и ремонт на общински обекти с общ бюджет 7,2 млн. лв. От тях 3,2 млн. лв. са осигурени по „Красива България“, а останалите 4 млн. лв. – от бенефициентите. При изпълнението на проектите е осигурена заетост на 535 души, от които 241 са били безработни преди това.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:287
За седмицата:366600
За месеца:14362672
Общо:110743
Вашият IP: 44.192.253.106