Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 09 / 10.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

ЕК дава €120 млн. за безжичен интернет в общините в ЕС

ЕС ще спонсорира безплатни зони за безжичен достъп до интернет в кметства, библиотеки, паркове и други обществени места по нова схема, наречена WiFi4EU, която беше приета от Съвета на 9 октомври. Лесно разпознаваем, многоезичен WiFi4EU портал ще предоставя достъп до сигурна високоскоростна връзка в най-малко 6 000 местни общности в ЕС до 2020 г. През месец май тази година беше постигнато неофициално споразумение по схемата с Европейския парламент.

„Схемата WiFi4EU ще направи висококачествения интернет по-достъпен за много граждани и дава възможност на местните общини, библиотеки и други публични органи да популяризират своите цифрови услуги. Тя може дори да задвижи благоприятен инвестиционен цикъл.“

Г-жа Урве Пало, министър на информационните технологии и предприемачеството на Естония

По тази схема общини, болници и други органи от публичния сектор ще могат да кандидатстват за финансиране за инсталирането на нови Wi-Fi зони за интернет достъп, когато няма съществуваща подобна частна или публична интернет връзка, която би се дублирала с новите зони. Наред с това публичният орган трябва да се ангажира да запази новата връзка поне в продължение на три години. Процедурата, която ще се прилага, ще бъде опростена — ще има специална онлайн платформа, управлявана от Комисията, и подкрепата от ЕС ще покрива до 100 % от допустимите разходи.

Общото финансиране от ЕС за схемата може да достигне 120 млн. евро до 2019 г. Финансирането ще бъде разпределено по географски балансиран начин в рамките на всички държави от ЕС, по принцип по реда на постъпване на исканията. Точните критерии за подбор ще бъдат определени от Комисията, която ще управлява и схемата.

Очаква се първата покана за представяне на предложения за проекти да бъде публикувана към края на годината или в началото на 2018 г. За повече информация относно програмата и начините за кандидатстване, моля посетете интернет страницата на Комисията.

Вижте целия текст...

ЕП дава зелена светлина за Европейската прокуратура

 • Прокуратурата ще обедини усилията на европейските и националните сили на реда;
 • Изключителна юрисдикция в целия ЕС;
 • До момента само националните власти можеха да поддържат обвинения за злоупотреби с бюджетите на ЕС.

Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването и повдигането на обвинения срещу извършители на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Понастоящем само националните власти могат да разследват и повдигат обвинения за измами, свързани с европейски средства. Такива са например умишлени злоупотреби със структурните фондове на ЕС или трансгранични измами с ДДС. Тяхната юрисдикция обаче се разпростира само в рамките на националните граници.

Европейската прокуратура ще позволи бърз обмен на информация, координирани полицейски разследвания, бързо замразяване и конфискуване на активи, както и арестуване на заподозрени зад граница. Тя ще сътрудничи тясно с агенцията за криминално правосъдие на ЕС Евроджъст и офиса за борба с измамите ОЛАФ, за да осигурят по-успешното преследване и възстановяване на средствата, загубени от измами.

Цитат

Докладчикът на Парламента Барбара Матера (ЕНП, Италия) каза: „Благодарение на Европейската прокуратура, която ще обедини усилията на националните прокуратури в един европейски орган, ще се справим с недостатъците на некоординираните национални разследвания на злоупотребите със средства на ЕС. Надявам се, че в бъдеще правомощията на Европейската прокуратура ще бъдат разширени и до трансгранични престъпления като тероризъм и трафик на хора.“

Следващи стъпки

След като Парламентът даде своето съгласие, Съветът може официално да приеме регламента относно Европейската прокуратура. Очаква се тя да започне работа през 2020 или 2021 г.

Бързи факти

Европейската прокуратура ще бъде създадена по процедурата за засилено сътрудничество между 20 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Италия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Испания. Другите държави членки могат да се присъединят по всяко време.

Главният офис на Европейската прокуратура ще бъде в Люксембург с главен прокурор и прокурори от всички участващи държави. Те ще ръководят ежедневните криминални разследвания, извършвани от делегирани прокурори в държавите членки.

На 5 юли 2017 г. Парламентът прие общите определения на престъпления, свързани с измама, които ще попадат под юрисдикцията на Европейската прокуратура. Списъкът може да бъде разширен в бъдеще, за да бъде включен например тероризмът.

Вижте целия текст...

Таяни: България и Румъния незабавно да бъдат приети в Шенген

На 4 октомври Парламентът прие предложение на Съвета за предоставяне на България и Румъния на достъп до визовата информационна система (ВИС) с 610 гласа „за“ срещу 50 „против“ и 33 „въздържал се“.

Решението на Съвета би позволило на България и Румъния да проверяват информация във ВИС, без да могат да въвеждат, изменят или трият данни.

По този повод председателят на Парламента Антонио Таяни обяви: „България и Румъния трябва незабавно да бъдат приети в Шенген. Днешният вот за достъп до визовата информационна система е стъпка напред към засилване на контрола по външните граници“.

Парламентът постанови в законодателна резолюция от 8 юни 2011 г., че България и Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство.

Още на 9 юни 2011 г. Съветът прие заключението, че България и Румъния са изпълнили всички условия по отношение на въздушните и наземните граници, полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, визовата информационна система, морските граници и визите.

Окончателното политическо решение дали България и Румъния могат да станат част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето единодушно от Съвета.

Вижте целия текст...

Брекзит: няма достатъчен напредък в преговорите за развода

Напредъкът по приоритетите на ЕС в първите четири кръга от преговори с Великобритания не е достатъчен, се казва в проекторезолюцията на Парламента.

Председателският съвет на Парламента (председателят на ЕП и лидерите на политическите групи) одобри на 29.09.2017 г. проект на резолюция, който призовава Европейския съвет да констатира, че „не е постигнат достатъчен напредък“ по трите ключови цели на ЕС – гарантиране правата на гражданите на ЕС и Обединеното кралство, изясняване на финансовите ангажименти на Обединеното кралство и разрешаване на проблема с границата между Република Ирландия и Северна Ирландия, освен ако петият кръг на преговорите не доведе до сериозен пробив.

Предложението, изготвено от ръководната група на ЕП по въпросите на Брекзит, ще бъде обсъдено и подложено на гласуване в пленарна зала.

Председателят на Парламента Антонио Таяни заяви: „Ние приветстваме конструктивния подход на премиера Тереза Мей в неотдавнашната ѝ реч във Флоренция. Защитата на правата на гражданите е абсолютен приоритет за Европейския парламент. Споразумението за оттегляне трябва да запази пълния набор от права, които гражданите имат понастоящем, както е определено в съответното законодателство на Европейския съюз. Допълнителни гаранции, че правото на ЕС ще бъде спазвано до окончателното оттегляне на Обединеното кралство, също са от ключово значение за бързото приключване на първия етап от преговорите“.

Координаторът на ЕП за Брекзит Ги Верхофстад добави: „В речта си във Флоренция на 22 септември министър-председателят Мей открехна вратата за постигане на напредък например относно ролята на Съда на Европейските общности, но бихме искали правителството на Обединеното кралство да внесе по-голяма яснота. Все още чакаме отговори на съществени въпроси като например как да запазим Северна Ирландия в митническия съюз или да изготвим специално споразумение, което да предотврати повторното въвеждане на твърда граница. Що се отнася до правата на гражданите и уреждането на финансовите задължения, ние очакваме конкретни отговори на предложенията на преговарящия екип на ЕС“.

Бързи факти

Членовете на ЕП ще обсъдят във вторник проекта на резолюция с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние. Така гласуваната резолюцията ще представлява приноса на Парламента към срещата на върха на ЕС на 20 октомври в Брюксел, когато правителствените лидери ще оценят напредъка в преговорите по Брекзит.

Всяко споразумение за оттегляне в края на преговорите между Великобритания и ЕС ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент.

Вижте целия текст...

Актуално

Представяне на материали за ЕС на Празника на град Кърджали

По случай празника на Община Кърджали ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с подкрепата на ОИЦ – Кърджали организира щанд с материали, представящи основни теми, свързани с ЕС и с неговите институции. Инициативата се проведе на 20 октомври пред сградата на ОИЦ Кърджали. По този начин се достигна до различните социални групи, а не само до проявяващите активен интерес граждани. На щанда бяха привличани хора с различни професии и на различна възраст. Обясняваха се възможностите, които се предоставят от ЕС, и как могат конкретно да се възползват от тях. Интерес бе проявен към различни материалите в зависимост от личните интереси на конкретния човек.


Вижте целия текст...

Представяне на програма „Творческа Европа“ пред представителите на културата в гр. Хасково

Община Хасково и „Европа Директно – Хасково“ организираха представяне на програма „Творческа Европа“ в зала „Хасково“. В срещата се включиха представителите на читалищата, НПО сектора и културните формации в града. Лектор беше Весела Кондакова от офис „Култура“ – София.

Представени бяха направленията:

 • Европейско сътрудничество;
 • Платформи;
 • Мрежи;
 • Литературни преводи;
 • Други дейности: награди, Европейска столица на културата, Знак за европейско наследство

и 2018 – Европейска година на културното наследство.

Всички, които проявяват интерес към програмата, могат да се обърнат за консултации към Бюро „Творческа Европа” – България, офис “Култура” – www.creativeeurope.bg или на facebook.com/CreativeEurope.Bg – Весела Кондакова, vesela_ko@mc.government.bg, 02/9400 915; 0884 799 759.

Вижте целия текст...

Посещение на немски общественици на външната граница на ЕС

С група от 23 немски граждани, включваща общественици и колеги от „Европа Директно – Щутгарт“, посетихме Граничен пункт Капитан Андреево. Визитата на германската група бе по повод 10 години членство на България в ЕС. По време на учебното си пътуване в България те се срещаха с различни институции и посетиха различни културни забележителности. На ГККП Капитан Андреево се проведе среща с началника на гранична полиция, със специалисти от пункта и с екип на Frontex. Интересът на германските гости към опазването на външните граници на ЕС бе голям. Те имаха възможността да получат директна информация от техен сънародник, част от екипа на Frontex, присъстваха и на правенето на граничните проверки на различните МПС. Гостите изразиха задоволството си от видяното.

Вижте целия текст...

Ползите за България и Румъния от членството в ЕС са далеч отвъд числата

„Членството в ЕС без съмнение носи най-вече ползи както за България, така и за Румъния. За да бъдат по-силни, двете страни трябва да бъдат заедно и единни.“ Около това се обединиха български и румънски евродепутати и експерти на трансграничния форум „10 години членство в ЕС: бъдеще и перспективи“, който се проведе на 20 октомври в Русе.

В събитието, организирано от Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, взеха участие членовете на Европейския парламент Андрей Новаков (ЕНП, България), Георги Пирински (С&Д, България), Мария Грапини (С&Д, Румъния) и Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) и експерти от двете държави. По време на дискусията те направиха равносметка на членството на България и Румъния в Европейския съюз, като съпоставиха минали и настоящи постижения и беше очертан пътят напред.

„Ползите за България и Румъния от членството в ЕС са далеч отвъд числата“, заяви Андрей Новаков (ЕНП, България) и даде за пример програми като „Еразъм+“. Според него приоритет в следващите години трябва да е увеличението до 100% на финансирането за международни транспортни коридори, които ще предоставят нови възможности за мобилност и работа.

Георги Пирински (С&Д, България) призова за възобновяване на връзките между България и Румъния, като спомена общите успехи на двете държави – двоен спад в безработицата, придружен с двойно нарастване на БВП на България и Румъния до съответно 48 млрд. и 200 млрд. евро. Мария Грапини (С&Д, Румъния) подкрепи възгледите на г-н Пирински, като подчерта, че „никога не може да си силен сам“ и призова за пълно сътрудничество между двете държави.

Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) изказа мнение, че България и Румъния не си сътрудничат достатъчно и има нужда от повече общи проекти, които да сплотят двете държави. Той посочи, че е необходима формула, която да подобри съдебните системи на двете държави и да ги направи достойни кандидати за Шенген.

В събитието активно участие взеха представители на местните власти и неправителствени организации, студенти и граждани от България и Румъния, както и журналисти от Русе и региона. С участниците във форума те обсъдиха теми като бъдещето на кохезионната политика, мониторингa над правосъдните системи на двете страни, пътя им към еврозоната.

Вижте целия текст...

Тинейджърите искат нормално общуване и да бъдат ценени от противоположния пол

Красимира Славова – www.haskovo.net

И момичетата, и момчетата в тийнейджърска възраст искат едно и също от противоположния пол – добро отношение и да бъдат ценени. Това са част от изводите, които отчетоха от Сдружение „Шанс и закрила“ в края на проекта „Ателие за толерантни и равнопоставени отношения“.

Разработката на неправителствената организация е обхванала 130 тийнейджъри в шест хасковски гимназии и отделни ученически групи от други градове в областта.

Една от най-интересните инициативи по време на двугодишния проект са кутиите в училищата, в които са събирани дописаните изречения „какво искат момичетата от момчетата… “ и „какво искат момчетата от момичетата… “. Допитването е по идея на един от 20-те младежки лидери, обучени да подкрепят връстниците си в разпознаването кога една романтична връзка се превръща в злоупотреба.

Събраните отговори в своеобразната анкета на момчетата показват, че те искат от момичетата да се държат като дами, да са мили и фини, харесва им още, когато избраницата от срещуположния пол има чувство за хумор. Момчетата посочват обаче, че не харесват момичета, които прекаляват с алкохола, нито пък такива, които говорят с пълна уста и не обръщат внимание на външния си вид.

Момичетата от своя страна казват, че харесват момчета, които умеят да им правят комплименти, прилично подстриганите, забавните и тези, които не псуват. Има и отговори, в които се посочва, че мускулите при момчетата са предпочитани. Тийнейджърките обаче посочват, че не биха избрали за партньор връстник, който смята, че всяко нещо се оправя с бой, и знаят за тях, че са с момичетата само заради секса.

Темата за насилието в юношеска възраст е малко изследвана в Европа, така че опитът на хасковското НПО в тази посока е ценен. Председателят на „Шанс и закрила“ Малина Славова посочи, че всъщност насилието между партньорите в интимни отношения сред юношите не е никак изолиран фактор. Тя цитира проучване в Испания по темата, при което данните са доста показателни. Над 50 % от анкетираните юноши са посочили, че са били жертва на насилие във връзката си, като около 20 % са отговорили, че то е било сексуално.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Какво еврофинансиране се очаква за бизнеса през 2018 г.

УО на ОПИК 2014–2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Интерес за бизнеса представляват следните процедури за подаване на проекти:

 • Процедура "Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ" с индикативен срок за прием на проекти - април 2018 г. - юни 2018 г., максимален % на съ-финансиране - 25 - 70% и размер на БФП за проект от 100 000 лв. до 1 000 000 лв.;
 • Процедура "Развитие на иновационни клъстери" с индикативен срок за прием на проекти - септември 2018 г. - ноември 2018 г.; максимален % на съ-финансиране - 25% - 90% и размер на БФП за проект от 100 000 лв до 1 500 000 лв.;
 • Процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията" - с индикативен срок за прием на проекти декември 2018 г.- февруари 2019 г., максимален % на съ-финансиране - 65% и размер на БФП за проект 200 000 лв. - 500 000 лв.
  • УО на ОПРЧР също публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР.

   Не се наблюдават процедури, по които да могат да кандидатстват предприятия. През 2018 г. програмата ще подпомага главно развитието на социалните услуги и дейността на синдикатите.

   Вижте целия текст...

   Нов График за мярка 4.2 и мярка 8.6 за 2017 г.

   ДФЗ стартира прием по мярка 4.2 и мярка 8.6 на ПРСР от м. ноември 2017 г.

   Според документа за работния график, приет от Министерство на земеделието, храните и горите, РА на ДФЗ стартира прием по мярка 4.2 и мярка 8.6 през месец ноември на 2017 г.

   През ноември и декември ще се приемат проекти и по три мерки за горския сектор – мярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", мярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", с грант до 100% от инвестиционните разходи, и мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти", с размер на безвъзмездната финансова помощ до 50% от общите допустими разходи за проекти на територията на общини от селските райони на Р България и 40% за всички останали.

   Мярка 6.4 стартира през 2018 г.

   Работният график на МЗХГ предвижда стартиране на мярка 6.4 и мярка 16.1 на ПРСР през пролетта на 2018 година

   Според документа, за 2018 г. е планиран стартът на мярка 6.4. – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с прозорец за подаване на заявления за подпомагане от април до юни 2018 г.

   За март-май 2018 г. е планирана мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“, където ще могат да кандидатстват местни поделения на вероизповеданията с грант от 75–100% за възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на обектите.

   За 2018 г. е предвиден и прием по мярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, предоставяща възможност за кандидатстване за разходи за предварителни проучвания, анализи за производство на иновативен продукт, както и същинско производство и промотиране на същия. Кандидати по процедурата могат да бъдат оперативни групи, които са учредени като дружества по смисъла на чл. 357–364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

   Основни групи субекти в оперативната група са: Научни институти или опитни станции, Висши училища, НПО, земеделски стопани, МСП в областта на преработката на храни и Консултантска организация. Оперативните групи трябва да са сформирани от минимум два субекта, един от които един задължително да е земеделски стопанин.

   Процедурата предоставя до 100% грант за разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи и до 70% за инвестиционни разходи.

   Вижте целия текст...

   Конкурс за благотворителен проект е отворен за ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна

   За втора година фондация „Благотворител“ дава възможност на гимназисти да осъществят своята кауза и да променят заобикалящата ги среда. Целта на конкурса е да насърчи доброволчеството и уменията на младежите да напишат и изпълнят свой проект.

   До 31 октомври учениците ще подготвят проект за реализирането на благотворителна инициатива и ще кандидатстват в конкурса „Млад благотворител“. Петте най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред тричленно жури, което ще избере победителите. Тази година има две награди. Първата е финансиране на каузата с бюджет от 2000 лв., а втората – с 1000 лв. Членове на журито, което ще оценява финалистите, са Красимира Величкова от Български дарителски форум, Надя Обретенова от БНТ и Пенка Лазарова от фондация „Благотворител“.

   Победителите ще реализират проектите си в рамките на учебната година, като задължително условие е да организират кампания за набиране на поне още 10% от бюджета.

   Миналата година победителите бяха ученици от Свищов, които искаха да сложат стойки за колела в училищата в града, в който няма градски транспорт. Така учениците имат мотивация да спортуват повече, а и градът е по-чист. Бяха монтирани стойки във всички училища в Свищов, пред няколко спортни зали и на други ключови места в центъра.

   Фондация „Благотворител“ повече от 13 години работи в образователната сфера, като предимно подпомага деца, лишени от родителски грижи. През последните 7 години осъществява програма „Добродетели“, която насърчава развиването на добрите качества на характера на децата в детски градини и училища.

   Вече по традиция, конкурсът стартира в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България, организирана от Български дарителски форум.

   Вижте целия текст...

   Конкурс за дипломна работа и докторанска теза на френски език

   Краен срок: 15 октомври 2017 г.

   За четвърта поредна година Университетската агенция на Франкофонията и посолството на Република Франция в България организират конкурса "Prix du memoire universitaire francophone".

   Конкурсът си поставя за цел да отличи и насърчи студентите и докторантите, които са избрали да напишат своите дипломни работи или докторански тези на френски език. След подбор на изпратените кандидатури компетентно жури ще присъди награди на най-добрите работи от две области – Хуманитарни и социални науки и Наука и технологии.

   Обнародвана е Наредбата, с която се урежда редът за пререгистрация на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията

   В Държавен вестник бр. 77 от 26.09.2017 г. бе обнародвана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Измененията в Наредбата са свързани с прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища по седалището на нестопанските организации към териториалното поделение на Агенция по вписванията.

   Съгласно Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата пререгистрацията ще се извърши по следния ред:

   • В срок до 31 декември 2020 г. юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра за ЮЛНЦ в района на окръжния съд по седалището на организацията, ще подават заявление за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
   • Заявлението за пререгистрация ще се подава от лицата, представляващи по закон юридическото лице с нестопанска цел, или от адвокат с изрично пълномощно за представителство пред агенцията.
   • Образците на заявленията са:

    - за сдруженията – А15;

    - за фондациите – А16;

    - за клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел – А17;

    - за народните читалища – А18.

   Към заявлението за пререгистрация ще се прилага вписаният в съда актуален учредителен акт или устав, заверен от съда по регистрацията или от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел.

   • При подаване на заявлението за пререгистрация в данните от група „Идентификация“ в поле № 1 „ЕИК/ПИК“ се попълва кодът по БУЛСТАТ на ЮЛНЦ, а в допълнителното поле „Фирмено дело“ се попълват номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията.
   • Към заявлението за пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, се прилага допълнително заявление за всеки клон по образец Б2.
   • Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване по чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.
   • Въз основа на заявлението за пререгистрация Агенцията изисква от съда по регистрация на ЮЛНЦ удостоверение за актуално състояние, съдържащо данните за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2017 г. учредителен акт или устав.
   • Съдът по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел в тридневен срок от поискването издава удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Удостоверението за актуално състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав служебно се изпращат на агенцията по електронен път и незабавно се предоставя достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело.
   • След пререгистрация на юридическо лице с нестопанска цел, което има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверение за актуално състояние на клона и предоставяне на фирменото дело за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

   Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. Образците на заявленията можете да видите като приложения към Държавен вестник бр. 77, който можете да изтеглите от ТУК: https://www.ngobg.info/images/messages/110990/dv7717.pdf.

   Вижте целия текст...

   Възможности за финансиране и обучения

   Еразъм+, КД3 Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

   Краен срок: 14 декември 2017 г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

   По тази покана ще бъде предоставено финансиране по следните две партиди:

   • Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението (партида 1);
   • Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта (партида 2).

   Конкретни цели:

   • Насърчаване на приобщаващо обучение за всички;
   • Подобряване на нивото на придобиване от всички граждани на широк кръг от (ключови) компетентности;
   • Подпомагане на учителите, персонала и ръководителите на образователни и обучителни институции;
   • Насърчаване на върхови постижения и иновации

   Поканата е отворена за две категории субекти:

   • Категория 1: европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на образованието и обучението или в областта на младежта;
   • Категория 2: общоевропейски мрежи в областта на образованието и обучението или в областта на младежта.

   Вижте целия текст...

   Еразъм+, Съвместни квалификации в професионалното образование и обучение (ПОО)

   Краен срок: 31 януари 2018 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

   Бенефициерите следва да предприемат следните две основни дейности:

   • Изготвяне или усъвършенстване на съвместна квалификация в ПОО, имащи за цел да отговорят на конкретни потребности от умения в страните със задължителни партньори, с оглед тя да бъде призната като квалификация във всяка една от тези страни.
   • Изграждане на устойчиви структури за сътрудничество с оглед осигуряване на прозрачност, съпоставимост, адекватни системи за гарантиране на качеството и взаимно признаване на квалификациите при по-голяма систематичност и целенасоченост на съществуващите ангажименти.

   Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 милиона евро. Максималното дялово участие на ЕС във финансирането ще бъде 80%.

   Всяко безвъзмездно финансиране ще бъде в размер от 200 000 ЕUR до 500 000 EUR. Очаква се да бъдат финансирани приблизително 20 предложения.

   Вижте целия текст...

   Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”

   Краен срок: 16 ноември 2017 г.

   НСОРБ обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

   Допустими кандидати: всички 265 общини в Република България.

   Изпълняваните дейности следва да бъдат насочени към предоставяне на ясна и достъпна информация относно същността и ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС. Основните послания на проектните дейности следва да са фокусирани върху представянето на Председателството като ключова отговорност, произтичаща от членството в ЕС; приоритетите на Председателството; постигнатите резултати и ползи от членството на страната ни в ЕС; приноса на България за развитието и напредъка на Съюза и общностните политики. Дейностите следва да популяризират България и нейните региони и да отразяват постиженията на страната ни в различни аспекти на интеграционния процес. Отчитайки необходимостта кампанията да достигне до максимален брой участници, инициативите могат да бъдат свързани и със събития и чествания на значими паметни дати; събития от културните календари на общините и други подобни с акцент Българското председателство.

   Примерни допустими дейности:

   • провеждане на информационна кампания за планираните инициативи;
   • организация, логистика и провеждане на различни форуми и публични прояви в контекста на информационната кампания за Българското председателство;
   • създаване на рекламни и информационни материали за планираните инициативи;
   • медийно отразяване на проведените инициативи.

   Бюджет: общо 285 000 лв.

   Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 3 000 лв.

   Участието в конкурса не изисква задължително собствен финансов принос.

   Наличието на собствен принос дава на кандидата допълнителни точки при оценката на проекта.

   Вижте целия текст...

   Покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014–2020

   Краен срок: 7 декември 2017 г. (15:00 CET)

   Подкрепата от ФРП e насочена към подготовка на комплексни, стратегически, транснационални проектни предложения, съответстващи на предварително дефинирани теми в рамките на Приоритетните области на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, които да бъдат представени за кандидатстване за финансиране от различни източници – европейски, национални, публични и частни финансови инструменти, публично-частно партньорство и др.

   Етапът на подготовка на предложенията, финансиран от ФРП, ще включва анализ на нуждите и предизвикателствата, адресирани от проекта, подготовка на план за действие по проекта, организация на партньорството, както и анализ на потенциалните финансови инструменти за финансиране на проекта.

   Задължително условие за кандидатстване по ФРП е представяне от кандидатите на „Декларация за съответствие“ (Declaration of alignment), издадена от Координаторите на приоритетни области по Стратегията на ЕС за Дунавския регион по съответната тематична област. Съгласно правилата на програмата липсата на декларация ще означава, че темата на проектното предложение не съответства на фокуса на поканата, което ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.

   Разполагаемият бюджет по поканата е 1 530 000 евро. В предложенията по ФРП ще могат да участват от 2 до 5 партньори от поне две държави от територията на програмата. Водещият партньор в проекта следва да бъде от държава член на ЕС. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Максималният бюджет на проект по ФРП е 50 000 евро, от които финансиране от ЕФРР до 85% (42 500 евро).

   Кандидати могат да бъдат институции/органи, имащи един от следните правни статути:

   • местен, регионален, национален публичен орган/орган, управляван от публичното право (вкл. Европейски групи за териториално сътрудничество, в смисъла на чл. 2, ал. 16 от Регламент (ЕС) № 1303/2013);
   • международна организация;
   • частен (нестопански) орган.

   Повече информация можете да намерите ТУК: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call

   Вижте целия текст...

   BG16M1OP002-4.004 – Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения

   Краен срок: 1 октомври 2018 г. 18:30 ч.

   Целите на процедурата са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

   Допустими бенефициенти по процедурата са общините на територията на Република България. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 20 000 000 лв. с ДДС.

   Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са свързани с подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях, осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени, подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения и др.

   Повече информация можете да намерите ТУК: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/89/typeId/1

   Вижте целия текст...

   БАКБ Предизвикателство

   Краен срок: 20 ноември 2017 г.

   БАКБ Предизвикателство предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център и доказала своята ефективност във времето. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи, взаимната подкрепа между участващите екипи.

   Участниците ще разработят своите бизнес проекти и ще ги представят публично в края на месец април. Оценяването на бизнес плановете ще бъде поверено на авторитетно жури. Селектираните бизнес идеи ще бъдат представени на широката публика чрез националните медии. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева.

   Програмата БАКБ Предизвикателство е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите – със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

   Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; „зелени" продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост; устойчиво земеделие; туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.

   За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

   Кандидатстването става с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участници.

   Повече информация можете да намерите ТУК: https://www.rinkercenter.org/bg/bacb-predizvikatelstvo.html

   Вижте целия текст...

   Програма „Красива България“ 2018

   Краен срок: 15 януари 2018 г.

   През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

   Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи.

   Мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. Допустими кандидати по мярката са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М01 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на урегулирани поземлени имоти.

   Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" цели осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура и оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от нерезидентен тип. Допустими кандидати са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

   Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Допустими кандидати са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02-01 се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип. По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

   И по трите мерки ще се финансират проекти с бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС. По мерки М01 и М02 по „Красива България“ ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС за проектно предложение. Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия бюджет.

   По мярка М02-01 максималната сума, която ще се отпуска по „Красива България“ ще е 180 000 лв. с ДДС на проект. Кандидатите ще трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет.

   През 2017 г. по проекта са финансирани 48 проекта за обновяване и ремонт на общински обекти с общ бюджет 7,2 млн. лв. От тях 3,2 млн. лв. са осигурени по „Красива България“, а останалите 4 млн. лв. – от бенефициентите. При изпълнението на проектите е осигурена заетост на 535 души, от които 241 са били безработни преди това.

   Вижте целия текст...

   Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR): 2017 Глобална покана за представяне на предложения

   Краен срок за подаване на концепции: 9 ноември 2017 г., 16:00 часа (брюкселско време)

   Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR) е програма на Европейския съюз, която има за цел да насърчава демокрацията и правата на човека по света чрез подкрепа за инициативите на гражданското общество.

   Общата цел на настоящата покана е да подкрепи гражданското общество в действията му в подкрепа на защитата и насърчаването на правата на човека и основните свободи по света.

   Специфичните цели на настоящата покана за представяне на предложения са да подкрепи гражданското общество и защитниците на правата на човека, работещи извън ЕС, в пет ключови области на правата на човека, съответстващи на петте повтарящи се лотове на глобалните покани за представяне на предложения за EIDHR за периода 2014–2017 г.:

   • Лот 1: Подпомагане на защитниците на правата на човека в областта на правата, свързани с права върху земята, коренното население, в контекста, наред с другото, на "заграбването на земята" и изменението на климата;
   • Лот 2: борба срещу извънсъдебните убийства и принудителните изчезвания;
   • Лот 3: Борба с принудителния труд и съвременното робство;
   • Лот 4: Насърчаване и подкрепа на правата на хората с увреждания;
   • Лот 5: Подкрепа за свободата на религията или убежденията.

   Общата индикативна сума, предоставена в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 25 млн. евро.

   Всяко съфинансиране от страна на ЕС трябва да бъде между следните минимални и максимални суми: 250 000 евро и 1 000 000 евро.

   Повече информация можете да намерите тук: http://bit.ly/2hZyCkU

   Вижте целия текст...

   EACEA 35/2017 Подкрепа за проекти за сътрудничество, свързани с Европейската година на културното наследство (Категория 3)

   Краен срок: 22 ноември 2017 г.

   Цели:

   • споделяне и утвърждаване на културното наследство на Европа като споделен ресурс, за да се повиши осведомеността за общата история и общите ценности;
   • да се засили чувството за принадлежност към едно общо европейско пространство.

   По-специално, проектите за сътрудничество следва да допринесат за:

   • укрепването на чувството за принадлежност към общото европейско пространство;
   • насърчаването на културното наследство като източник на вдъхновение за съвременното творчество и иновации, както и засилването на взаимодействието между сектора на културното наследство и други сектори на културата и творчеството.

   Подпрограмата ще подкрепя по-специално проекти на НПО.

   Проектите следва да имат продължителност до 24 месеца, исканата подкрепа може да бъде до 200 000 евро, представляващо до 60% от общите допустими разходи.

   Проектите следва да се реализират от организация водещ партньор и поне две други партньорски организации със седалища в поне три различни страни, участващи в Програма "Творческа Европа".

   Кандидатите са насърчени чрез своите проекти да осъществят силно забележими дейности през първата си година, за да отбележат 2018 – Европейска година на културното наследство. При оценката на заявленията в тази категория комисията ще предпочете проекти, които не се съсредоточават само върху дейности за повишаване на осведомеността/дейности по комуникация, но които ще имат трайно въздействие и са планирани така, че да бъдат устойчиви след приключването на самия проект в периода, подкрепен от Програмата.

   Проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящата покана.

   Повече информация можете да получите ТУК: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

   Вижте целия текст...

   EACEA 32/2017 Подкрепа за проекти за сътрудничество 2018 (Категория 1 – малки проекти, Категория 2 – големи проекти)

   Краен срок: 18 януари 2018 г. брюкселско време

   Подпрограмата ще подкрепя по-специално проекти на НПО.

   Проектите следва да имат продължителност до 48 месеца.

   За малки проекти (Категория 1) исканата подкрепа може да бъде до 200 000 евро, представляващи до 60% от общите допустими разходи. Проектите по Категория 1 следва да се реализират от организация водещ партньор и поне две други партньорски организации със седалища в поне три различни страни, участващи в Програма "Творческа Европа".

   За големи проекти (Категория 2) исканата подкрепа може да бъде до 200 000 евро, представляващи до 50% от общите допустими разходи. Проектите по Категория 2 следва да се реализират от организация водещ партньор и поне 5 други партньорски организации със седалища в поне шест различни страни, участващи в Програма "Творческа Европа".

   Проекти, подкрепящи физическа намеса върху паметници, обекти или ландшафти, няма да бъдат са съфинансирани в рамките на настоящите покани.

   Повече информация можете да получите ТУК: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

   Вижте целия текст...

   Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме”

   Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.

   С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме" се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така те ще могат да поемат самостоятелно живота си извън институцията.

   Кандидатите ще могат да разработят и прилагат програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие. Ще се подкрепя развитието на талантите у младите хора.

   Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 г. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.

   Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.

   Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg

   Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК:

   http://esf.bg/download/uslovija-za-kandidatstvane-5/.

   Вижте целия текст...

   Обменна обучителна програма за младежи „Кенеди Лугар“ Youth Exchange & Study (YES)

   Програмата е отворена за ученици между 15 и 17 години.

   Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2017 г.

   Период на провеждане: Академичната 2018 година

   Организатор: Американското правителство

   Програмата осигурява пълни стипендии за ученици в гимназиалните класове (между 15 и 17 години), за да посещават гимназия в САЩ за една академична година. През годината учениците живеят с приемни семейства, включват се в общественополезни дейности, научават повече за американското общество и ценности, придобиват нови умения и представят собствената си култура. Програмните дейности запознават учениците с принципите на гражданското образование, гражданското общество, върховенството на закона, социалните дейности и младежкото лидерство по начина, по който те се упражняват в Щатите. В същото време американските ученици научават за живота на своите съученици в родните им страни. След завръщането си участниците прилагат новопридобитите лидерски умения у дома.

   За да кандидатствате, попълнете формата онлайн. Комисия по подбор ще разгледа получените кандидатури и ще селектира полуфиналистите през ноември 2017 г. Полуфиналистите ще получат по-подробна форма за кандидатстване, която да попълнят, ще преминат през тест за владеене на английски език, ще трябва да напишат есе и ще бъдат интервюирани лично от представител на Американски съвет. Кандидатите могат да подадат само една електронна кандидатура и могат да участват само в едно интервю.

   Повече информация можете да получите ТУК: http://youthub.bg/2017/09/obmenna-obuchitelna-programa-za-mladezhi-kenedi-lugar-youth-exchange-study-yes/

   Вижте целия текст...

   „Заедно в час“ започва да набира нови участници по програмата си

   Заедно в час започна новата си кампания за подбор на участници за двегодишната си програма. Желаещите могат да кандидатстват до 20 ноември, като попълнят онлайн формуляр на уебсайта на организацията – www.zaednovchas.bg. Одобрените кандидати ще започнат работа в училище през септември 2018 г., а преди това ще преминат интензивна лятна подготовка в рамките на седем седмици.

   За осма поредна година фондация Заедно в час ще подбере и обучи участници по програмата си, които да преподават минимум две години в училища партньори на организацията в някой от следните региони – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. По време на този период участниците ще преминат през професионално обучение, което ще им помогне да развият необходимите умения както за работа в класната стая, така и за продължаване на кариерното си развитие след програмата в посоки като социално предприемачество, проекти на регионално ниво, образователно лидерство и образователни политики.

   Заедно в час помага за това нови хора – успешни професионалисти и завършващи студенти, да влязат в системата на българското образование и да работят дългосрочно за положителна промяна и намаляване на образователното неравенство в страната. Учителите по програмата преминават взискателен подбор и интензивно обучение, фокусирано върху работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства.

   За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е завършена бакалавърска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете може да успее и заслужава равен достъп до качествено образование. Участниците, които предварително нямат квалификация „учител”, ще преминат специализирано обучение в университет партньор на организацията и ще придобият правоспособност за преподаване при завършване на програмата.

   По време на двете години преподаване участниците получават от Заедно в час месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище. В допълнение, те ще имат постоянната подкрепа на общността от съмишленици и партньори на организацията, които споделят общи цели и ценности и работят заедно с участниците за успеха на всяко дете.

   Кандидатури за участие в програмата се приемат до 20 ноември 2017 г. на сайта на организацията – www.zaednovchas.bg.

   Вижте целия текст...

   „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

   Краен срок: първи краен срок - 3 август 2017 г.; втори краен срок - 3 ноември 2017 г.

   Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

   Конкретни бенефициенти:

   Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

   Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:83101
За седмицата:360600
За месеца:14302672
Общо:110737
Вашият IP: 44.192.253.106