Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още


Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 08 / 09.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

По-добър достъп до продукти и услуги за хората с увреждания в ЕС

 • Телефони, автомати за билети и банкомати стават по-достъпни;
 • Правилата ще важат за нова инфраструктура;
 • В ЕС живеят 80 млн. души с някаква степен на увреждане.

Ключови стоки и услуги като телефони, банкомати и автомати за билети и чекиране ще трябва да станат по-достъпни за хора с увреждания.

В ЕС има около 80 млн. хора с някаква степен на увреждане. Поради застаряването на населението се очаква тази цифра да достигне 120 млн. до 2020 г. Според Парламента са от изключителна важност както хора с увреждания, така и хора с временни или постоянни функционални ограничения, като възрастните, бременните жени и хората, които пътуват с багаж. Целта е да се гарантират реални ползи от независим живот за по-голяма част от обществото.

Улесняване на всекидневния живот

Проектът за „Европейски акт за достъпност“ (ЕАД) излага изискванията за това как множество продукти и услуги да станат по-достъпни. Списъкът включва:

 • автомати за билети и чекиране;
 • банкомати;
 • компютри и операционни системи;
 • телефони и телевизионна техника;
 • банкови услуги за потребители;
 • електронни книги;
 • транспорт, включително градския транспорт като например метро, леки железници, трамваи, тролейбуси, автобуси и свързаните с тях услуги;
 • електронна търговия;
 • други единици като терминали за плащане, четци за електронни книги, уебсайтове, услуги за мобилни устройства, предлагани от аудиовизуални медии, и туристически услуги бяха добавени от евродепутатите.

ЕАД излага какво трябва да бъде достъпно, но не налага подробни технически решения как трябва да стане това, като по този начин отваря пространство за иновации.

Изискванията за достъпност трябва да включват и „архитектурната среда“, в която се предоставя услугата, включително транспортната инфраструктура, строежа на нова инфраструктура и значителното обновяване на съществуваща такава, за да може тя да се ползва възможно най-много от хората с увреждания.

Изключение за микропредприятията

Поради техния размер, ресурси и естество, микропредприятията (с персонал от по-малко от 10 души и годишен оборот и/или годишен отчет не повече от 2 млн. евро) са изключени от новите изисквания.

Проектозаконът също така включва предпазна клауза, целяща избягването на диспропорционално бреме за икономическите оператори. В същото време евродепутатите подчертават, че липсата на време, знание или приоритетност не може да бъдат считани за основателни причини в тази насока.

Цитат

Докладчикът на Парламента Мортен Льокегор (АЛДЕ/Дания) каза: „Над 80 млн. души, живеещи с увреждания, ще имат полза от днешния вот в Парламента. От самото начало моята цел беше намирането на баланс между разработката на по-достъпни продукти и устройства и гарантирането, че няма да създадем допълнително бреме за бизнеса в Европа. Днешният вот показва, че намирането на такъв баланс е възможно.“

Вижте целия текст...

Юнкер иска един президент на ЕС, отказва деление на ядро и периферия и предлага бързо приемане на България в Шенген и еврозоната

След като преди месеци Европейската комисия публикува различни сценарии за бъдещето на Европа, днес председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер изложи своята визия за промени до европейските избори 2019 г. Те категорично показват, че комисията иска радикално да забърза скоростта на реформите, тъй като голяма част от тези предложения само преди две години бяха с перспектива да бъдат изпълнени до 2025 г.

Днес е очевидно желанието на обединена Европа за реформи и това беше в основата на „най-амбициозната реч“ за състоянието на съюза, която председателят Юнкер е представял. Ето акцентите:

Един президент на Европа, който да обедини постовете на председателя на Европейския съвет (понастоящем Доналд Туск) и председателя на Европейската комисия (понастоящем Жан-Клод Юнкер).

Икономически и финансов министър на ЕС, който да може да прави интервенции във финансовата политика на страните от еврозоната.

Отказ от разделяне на съюза на ядро, съставено от еврозоната, и периферия. Юнкер не е съгласен с предложенията за създаване на отделен бюджет и парламент за еврозоната.

Бързо приемане на България и Румъния в Шенген, създаване на пътна карта за всички страни от ЕС да се присъединят към еврозоната и предприсъединителни помощи за желаещите.

Създаване на „европейско ФБР“ (по интерпретация на лидера на либералите Верхофстад), което да разследва терористичните организации и новите предизвикателства пред съюза и подсилване на отбранителния съюз на ЕС.

Турция няма да стане член на ЕС в близкото бъдеще, но Европа продължава да и протяга ръка. „Мястото на журналистите е в редакциите, а не по затворите“, каза Жан-Клод Юнкер.

Транснационални листи (в добавка към националните) за европейските избори през 2019 г., като новият президент на ЕС също трябва да води кампания на изборите, за да има политическа легитимност. Изборът на „президента на ЕС“ ще стане де юре, като човекът, който е избран за председател на Европейската комисия, бъде избран от Европейския съвет и за техен председател. За момента не се предвижда промяна на договорите.

Взимане на повече решения в Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство, отколкото с консенсус, за да се противодейства на ветото на Унгария и Полша, и взимане на повече политически решения.

Вижте целия текст...

Състоянието на ЕС: Да се възползваме от набраната скорост за формиране на амбициозна визия за бъдещето

 • Пътна карта за ЕС 2025, изградена на демократични ценности и ефикасно вземане на решения;
 • Пълен съюз в областта на отбраната, сигурността, енергетиката, цифровата, паричната и пазарната политика;
 • Равни възможности за всички граждани и засилена индустриална конкурентоспособност;
 • Създаване на агенции на ЕС за правата на работниците, киберсигурността и борбата с тероризма.

Политическите групи приветстваха амбициозната визия на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за силна и обединена Европа 2025. Това стана по време на годишния дебат за състоянието на ЕС на 13 септември 2017 г.

Планове в областта на отбраната, сигурността, законната миграция, международната търговия, социалното равенство и подсилването на бюджетния капацитет на ЕС и демократичното вземане на решения бяха сред темите, засегнати от лидерите на политическите групи по време на тричасовия дебат.

Председателят на Парламента Антонио Таяни приветства с добре дошли председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, останалите комисари и естонското председателство на Съвета за годишния дебат за състоянието на Европейския съюз. Той подчерта очакванията на гражданите за повече сътрудничество между институциите на ЕС и държавите членки в областта на миграцията, тероризма, икономическия растеж и социалните права.

Г-н Юнкер каза, че бюджетната стабилност, повечето заети хора от когато и да е било преди и продължаващото икономическо възстановяване отварят възможността за амбициозни реформи на ЕС, изграден на основата на свободата, равните права и върховенството на закона.

Г-н Юнкер обяви своите предложения за европейски министър на финансите, законни начини за миграция, киберсигурност, свобода и права на работниците, международна търговия, отбрана, които трябва да бъдат обсъдени и приети от Парламента и Съвета преди края на настоящия мандат. За да бъде ЕС по-силен, той би искал председателството на Европейския съвет и Европейската комисия да бъде поето от водещия кандидат, получил най-много гласове от гражданите на ЕС на следващите европейски избори през юни 2019 г.

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) приветства визията на г-н Юнкер за по-задълбочен ЕС: „Светът не ни чака“. Но той също така подчерта тревогите на хората относно глобализацията: „...трябва ни социална пазарна икономика...“, както и „да осигурим нашите граници и да спрем незаконната миграция“. Хората са шокирани от случващото се в Турция: „Турция не може да стане пълноправен член на ЕС“. И хората се страхуват, когато погледнат на изток: „Имаме нужда от европейски отбранителен съюз, за да защитим европейския начин на живот“, каза г-н Вебер и също така подкрепи спирането на Северен поток II.

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) предложи държавите членки на ЕС да ударят всички мултинационални компании, които мамят данъчните власти, като ги задължат да изплатят дължимите данъци, да приемат мерки срещу използването на младите хора и „детска гаранция“, която да осигури образование и подслон за всички деца в ЕС. Относно миграцията той призова Европейската комисия да има смелостта да отвори законни канали, тъй като само затварянето на незаконните не е достатъчно.

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) подчерта, че ако Европа наистина иска да защити гражданите си, тя не може да бъде протекционистка. За да може европейската икономика да процъфтява, трябва да създадем повече възможности, а не повече регулации, каза той и добави: „Не плановете за растеж на ЕС създават работни места. Бизнесите създават работни места“. Хората извън Европейския парламент искат да знаят, че ние „...продължаваме да укрепваме кораба и няма да го насочим към нови бури...“, заключи той.

Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че речта на г-н Юнкер е била „пълна с визия и амбиции за 2019 г.“ до голяма степен, защото много неща са се променили, след като напредъкът на популистите забуксува и спря в Австрия, Нидерландия и Франция. Той каза: „Всички сте добре дошли на страната на разума!“. Верхофстад добави, че мнозинството от гражданите на ЕС искат повече европейски действия, а „само Найджъл Фараж още не е разбрал това“. Той подчерта, че „ЕС е необходим, за да се противопоставим на правителства на алтернативното дясно“.

Патрик Льо Ярик (заместник-председател на ЕОЛ/СЗЛ) предложи превръщането на Фонда за стратегически инвестиции в голям социален и екологичен фонд. Той добави: „Има спешна нужда да се излезе от ЕС на конкуренцията и да се изгради един Европейски съюз, който да комбинира социалния хуманизъм и екологичния напредък със справедлива директива за командированите работници, минимални работни заплати, социална защита, премахване на бедността и равенство между мъжете и жените“.

Филип Ламбертс (Белгия), съпредседател на Зелените, се застъпи за „помиряване на европейските граждани със самата идея на ЕС“. За целта речта на г-н Юнкер е трябвало да се прицели в „намаляването на неравенствата“, „ограничаването на екологичните последици“, „преориентирането на търговската политика“, „замразяването на СЕТА“, „забраната на „Глифозат“.

Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания) заяви: „Вие не сте научили нищо от Брекзит“. Той критикува предложенията на г-н Юнкер за задълбочаване на европейската интеграция без съгласието на хората. Според него отношението на Европейската комисия към Полша и Унгария напомня за бившия съветски режим.

Харалд Вилимски (ЕНС, Австрия) подчерта, че неговата партия не иска „провалилото се“ евро да се разширява и е против отбранителния съюз и свободата на движение на работници в ЕС. Той заключи, че вътрешните граници трябва да бъдат запазени, за да се спрат „милиони африканци и араби, които ще залеят Европейския съюз“.

Вижте целия текст...

ЕП подкрепи плановете горите да поглъщат повече CO2

 • До 2030 г. трябва да се постигне баланс между емисиите на СO2 и поглъщането му;
 • От 2030 г. трябва да се осигури повече поглъщане на СO2, отколкото емисии;
 • Нужна е солидна система за отчетност, за да се подсилили ролята на ЕС като лидер по въпросите на климата.

На 13 септември Парламентът подкрепи плановете за засилване на капацитета на горите за поглъщане на CO2 и намаляване на парниковите газове с цел борба с климатичните промени.

Евродепутатите одобриха законодателно предложение, според което държавите от ЕС трябва да гарантират баланс между емисиите и поглъщането на CO2.

Евродепутатите подсилиха тези разпоредби, като добавиха, че държавите членки трябва да увеличат поглъщането на CO2 като компенсация за емисиите до 2030 г. в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Поглъщане на повече CO2 = кредити

Ако поглъщането на CO2 е по-голямо от емисиите от експлоатацията на земи за първите пет години, разликата може да бъде спестена под формата на кредити и използвана по-късно за постигане на целите на втория петгодишен период. Държавите членки може също така да използват част от тези кредити за постигане на целите за намаляване на емисиите по регламента на за споделяне на усилията.

Продуктите от добита дървесина като дървени строителни материали и мебели също задържат CO2, тъй като те изолират въглерод, който е бил абсорбиран от дърветата, докато те са расли. Включването им в законодателното предложение ще насърчи държавите членки да развият потреблението на продукти от добита дървесина. Ограничението за ползването на кредити за горско управление ще бъде увеличено от 3,5% (както предлага Комисията) до 7%, за да позволи включването на допълнителни кредити от тези категории.

Държавите членки ще докладват ежегодно своите емисии. Целта е да се постигне балансиране на емисиите и тяхното поглъщане в рамките на два петгодишни периода: 2021–2025 г. и 2026–2030 г. Ако някоя държава членка не постигне тази цел в някой от двата периода, нейният недостиг ще бъде изваден от квотата ѝ по регламента за споделяне на усилията.

Цитати

Докладчикът Норберт Линс (ЕНП, Германия) каза: „С този регламент полагаме основите на по-широка оценка на ролята, която играят горите на Европа в подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение. Устойчивото управление на горите е от ключово значение. По този начин ние можем да постигнем и намаляване на климатичните промени, и засилване на нашата биоикономика“.

Той добави: „Създаваме солидна и сериозна отчетност, която може да бъде модел за останалата част от света. Убеден съм, че тази система няма да застраши огромната мултифункционалност на земеделието и горското стопанство“.

Следващи стъпки

Докладът беше приета с 532 гласа „за“ срещу 144 „против“, при 20 „въздържал се“. Парламентът и Съветът на министрите ще влязат в преговори, за да приемат общ текст на първо четене, след като Съветът изложи позицията си по предложението.

Бързи факти

Равнищата за всяка държава членка ще бъдат определени на основата на „референтно ниво за горите“. Това е оценка на средното годишно нетно равнище на емисии или тяхното поглъщане в резултат на експлоатацията на горски площи в рамките на територията на държавата членка. Според евродепутатите то трябва да бъде основано на документирани управленски практики между 2000 и 2012 г., докато Комисията предлага по-ранен период: 1990–2009 г.

Емисии, които са извън контрола на държавите членки, като например при горски пожари, може да бъдат изключвани при отчитането. За да не се създават възможности за злоупотреба, предложените правила ограничават това изключение.

Земеползването и горското стопанство включват експлоатацията на почви, дървета, растения, биомаса и дървесина и имат уникална възможност да допринесат за солидна политика по изменение на климата, тъй като секторът е не само източник на парникови газове, а също така може да поглъща CO2 от атмосферата. Горите в ЕС абсорбират почти 10% от всички емисии на парникови газове в ЕС.

Законодателното предложение, което е част от климатичния пакет, представен от Европейската комисия през юли 2016 г., предлага емисиите и поглъщането на парникови газове от земеползването, горското стопанство и торфищата да бъдат интегрирани в климатичната и енергийната рамка за 2030 г.

Вижте целия текст...

Още 500 млн. евро за борба с младежката безработица

 • 500 млн. евро само за Инициативата за младежка заетост (ИМЗ);
 • Евродепутатите договориха голямо увеличение във финансирането на работни места за младите.

В сряда Парламентът одобри още 500 млн. евро за Инициативата за младежка безработица като част от увеличение от 1,2 млрд. за периода 2017–2020 г.

Евродепутатите приеха с 574 гласа „за“ срещу 113 „против“, 2 „въздържал се“ добавянето на 500 млн. евро към бюджета на ЕС за 2017 г.

В резолюцията си относно проекта за коригиращ бюджет 3/2017 те призовават Комисията и държавите членки да се погрижат всичките 500 млн. евро да бъдат усвоени до края на 2017 г.

Цитат

Докладчикът Йенс Гайер (С&Д, Германия) каза: „Приветствам допълнителните средства за Инициативата за младежка заетост. Борбата с младежката безработица остава едно от основните предизвикателства пред ЕС, тъй като в някои региони тя е драстично висока. Затова и тазгодишните 500 млн. евро не могат да бъдат краят. Парламентът ще продължи да се бори за повече финансови средства за борба с младежката безработица.“

Бързи факти

През април 2017 г. евродепутатите подкрепиха ревизия на дългосрочния бюджет на ЕС. Това доведе до допълнителни 6 млрд. евро за работни места, растеж и борба с миграцията, включително 1,2 млрд. евро за ИМЗ в периода 2017–2020 г.

Инициативата за младежка заетост беше стартирана през 2013 г. с цел подпомагането на младежи, които не учат, не се обучават и нямат работа. Те трябва да са под 25-годишна възраст и да живеят в регион, в който младежката безработица е била над 25% през 2012 г.

Според Европейската комисия от 2013 г. насам ИМЗ е предоставила пряка помощ на над 1,4 млн. младежи (цифрите са от октомври 2016 г.). Доклад относно първите резултати от ИМЗ беше публикуван през октомври 2016 г.

Вижте целия текст...

WiFi4EU: нова схема за безплатен достъп до интернет

 • Евродепутатите приемат схема на ЕС в подкрепа на безплатния интернет достъп на обществени места;
 • Гаранции за личните данни.

На път е нова финансова схема за зони с безжичен и безплатен интернет на обществени места в ЕС без дискриминационни условия.

Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. Целта е да се финансират безплатни безжични интернет зони в центровете на обществения живот. Това включва болници, библиотеки, сгради на обществената администрация и др.

Условия за участие

За да имат право да участват, обществените органи трябва да покрият разходите за най-малко три години и да предложат на потребителите безплатен, леснодостъпен и безопасен интернет достъп. В допълнение към това финансирането от ЕС може да се ползва само ако се изключи търговската реклама и събирането на лични данни за търговски цели. Проекти, които дублират подобни частни или обществени схеми в същия район, няма да могат да получат финансова подкрепа.

Достъпът трябва да бъде предоставен на съответния език в съответната държава членка, а ако може и на други официални езици на ЕС.

Цитат

Докладчикът Карлуш Зориню (С&Д, Португалия) заяви: „Инициативата WiFi4EU представлява една силна политическа визия, която скоро ще се превърне в реалност в целия Европейски съюз. Тя ще гарантира, че всеки европеец, независимо от това къде живее или колко печели, ще може да ползва висококачествена интернет връзка. Това ще подсили европейското общество, като го направи по-конкурентноспособно и социално отворено".

Вижте целия текст...

Споделяне на газ за сигурност на снабдяването за всички

 • Съседните страни ще си помагат при газови кризи;
 • Трансгранична солидарност: споделяне на газ при нужда;
 • Прозрачност на договорите за снабдяване с газ.

Всяка държава от ЕС, която изпитва криза на снабдяването с газ, ще може да поиска трансгранична помощ от съседите си по силата на нови правила за сътрудничество, приети от Парламента.

Приоритет ще бъде даден на снабдяването с газ на домакинствата, централното отопление и основни обществени услуги като болниците. Всяка държава членка ще може да активира механизма на солидарност, за да избегне недостиг.

Регионално сътрудничество за справяне с газови кризи

Новите правила установяват четири „рискови групи“ държави членки, които ще си сътрудничат и предприемат съвместни оценки на риска, както и съвместни превантивни и спешни мерки. Ще има три нива на криза на снабдяването с газ: ранно предупреждение, тревога и извънредна ситуация. Държавите членки могат да обявят всяко едно от тях чрез информиране на Европейската комисия и компетентните власти в съответната рискова група и съседните държави.

Прозрачност на договорите

Европейската комисия ще има право на достъп до всеки договор за доставка на газ от значение за сигурността на снабдяването, което означава 28% от годишното потребление на газ в съответната държава членка. Комисията също така може да поиска информация относно други търговски споразумения от значение за функционирането на договора за доставка на газ, включително договори относно газовата инфраструктура.

Цитат

Докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша) каза:

„Нашите граждани не трябва никога да остават без газ в домовете си. Държавите членки се наемат да си помагат взаимно при нарушаване на доставките на газ за гражданите. Новият регламент ще подсили регионалното сътрудничество в планирането за извънредни ситуации и предотвратяване на кризи и ще направи договорите за доставка на газ по-прозрачни.“

Следващи стъпки

Регламентът беше приет с 567 гласа „за“ срещу 101 „против“, 23 „въздържал се“.

След като бъде одобрен от Съвета, регламентът за гарантиране на сигурността на доставките на газ ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след публикуването.

Бързи факти

Този регламент представлява основна част от пакета мерки за устойчива енергийна сигурност, представен от Европейската комисия през февруари 2016 г. Заедно със законодателството относно междуправителствените споразумения (прието през март 2017 г.) този пакет увеличава прозрачността на газовия пазар и подсилва устойчивостта на ЕС при нарушаване на снабдяването с газ.

Вижте целия текст...

Актуално

Участие на „Европа Директно – Хасково“ в Дните на Хасково, провеждани в седмицата от 4 до 10 септември

1. Документална изложба „60 години от Римските договори“

Част от Програмата за празниците на град Хасково бе пътуващата документална изложба „60 години от Римските договори“. Изложбата бе подредена в зала „Родолюбие“ на РИМ – Хасково, а официалното й откриване бе на 4-ти септември. Изложбата е съвместна инициатива на Информационния център „Европа Директно – Хасково“ и РИМ – Хасково. На откриването присъства кметът на общината г-н Добри Беливанов и представители на различни публични институции, организации и граждани. Изложбата бе открита от директора на музея Пенко Добрев, който заяви, че бъдещето на Европа е в нейното обединение. Красимира Дамянова, координатор на „Европа Директно – Хасково“, припомни, че Европейският съюз е най-големият мирен проект в света.

Документалната изложба „60 години от Римските договори“ включва 14 пана и разказва за създаването на ЕС и историята на развитие на общността на стария континент.

Придобили печален опит от Втората световна война, европейските държави от западната част решават да се обединят икономически и социално, за да няма повече поводи за войни. Така на 25 март 1957 г. в Рим са подписани първите два договора. Те са парафирани от 6 държави: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО), а с втория – Европейската общност за атомна енергия. Това са първите международни организации, основани на принципа за наднационалност, след създаването на Европейската общност за въглища и стомана няколко години по-рано.

Изложбата бе представена в музея в Хасково в рамките на една седмица, след което отпътува за град Пловдив.

Вижте целия текст...

2. Информационен център „Европа Директно – Хасково“ се представи със свой щанд на Бизнес форума на община Хасково

По повод Дните на град Хасково на 7 септември в зала „Хасково”, Община Хасково проведе Бизнес-форум. На форума присъстваха повече от 20 чуждестранни гости на общината, представители на европейските държави Гърция, Италия, Португалия, Германия, Швеция и др. На инициативата присъстваха и представителите на „Европа Директно – Флоренция“. Чуждестранните гости се включиха и в изпълнявания от общината проект „Независимост и толерантност в ЕС”. На форума се дискутираха икономически проблеми и тенденции в развитието на икономиката на ЕС, цитираха се добри европейски практики и възможности за финансиране на МСП. Обсъждаха се също така теми, свързани с образованието, стажа, безработицата и следването в чужбина.

Информационен център „Европа Директно – Хасково“ разпространи сред участниците във форума информационни материали за ЕС.

Вижте целия текст...

3. Младежко ателие

„Европа Директно – Хасково“ се включи в Дните на Хасково и чрез участие в провеждането на младежко ателие с насоченост бъдещето на младите хора в ЕС и солидарността между европейците.

Младежкото ателие, което се проведе на 09.09.2017 г. и в което участваха млади хора от България, Франция, Румъния и Австрия, бе интерактивно, с творчески и активни дейности. Екипът на „ЕД – Хасково“ подготви уъркшопа и го проведе съвместно с колегите от участващите държави.

Вижте целия текст...

4. Солидарността по време на криза, конференция-дебат

На същата дата, 09.09. 2017 г., „Европа Директно – Хасково“ се включи и в конференция-дебат в Хасково за солидарността по време на криза, която се реализира по проект на Община Хасково по Програма Европа за гражданите.

На конференцията представихме възможностите за млади хора да участват солидарно в решаване на проблемите и кризите в Европа чрез Европейския корпус за солидарност. Представена бе и Програма „Европейска доброволческа служба”.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Приемът по мярка 4.2 от ПРСР стартира на 20 октомври 2017 г.

Приемът по подмярка 4.2 от ПРСР 2014–2020 г. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, ще започне след 20 октомври и ще продължи три месеца. Кандидатстването ще става по електронен път чрез системата ИСУН и процесът ще е прозрачен.

През октомври и ноември ще се приемат проекти по още три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:

– Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;

– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

В края на годината, през месец декември, ще се приемат проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Възможности за финансиране и обучения

Отворена е покана за кандидатстване чрез проекти по процедура „Открий ме”

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30.11.2017 г., 17:30 ч.

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме" се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Фокусът е върху превенцията на институционализирането и насърчаване на социалното включване на младите хора, включително такива с увреждания и в риск. Операцията цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват. Така те ще могат да поемат самостоятелно живота си извън институцията.

Кандидатите ще могат да разработят и прилагат програми за индивидуална и групова работа и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие. Ще се подкрепя развитието на талантите у младите хора.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към деца и младежи до 29 години, включително с увреждания, и техните семейства. Общият бюджет е 4 000 000 лв. до края на 2020 г. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.

Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат общини и райони на общини, обучителни и образователни организации.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg

Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК:

http://esf.bg/download/uslovija-za-kandidatstvane-5/.

Вижте целия текст...

Национална покана за кандидатстване по КД1, дейност "Мобилност", проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж"

Краен срок: 4 октомври 2017 г., 13:00 часа (българско време)

Ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници под формата на Младежки обмени, Европейска доброволческа служба и Мобилност на младежки работници, както и за проекти за Стратегическа Европейска доброволческа служба, координирани от организации с опит.

През 2017 г., по време на селекцията на проекти, фокус ще бъде поставен върху: „Включването на маргинализирани младежи, насърчаването на разнообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и уважение на човешките права, както и върху проекти, подобряващи медийната грамотност, критичното мислене и чувството за инициативност при младите хора”.

Целта е придобиването от младите хора на компетенции и методи, необходими за предаване на общите фундаментални обществени ценности, и в частност от трудните за достигане млади хора с цел предотвратяване на радикализацията.

Дейностите за мобилност са транснационални и включват минимум две участващи организации (изпращаща и приемаща) от различни държави. Проектите по дейност „Мобилност”, сектор „Младеж“, могат да бъдат с продължителност между 3 и 24 месеца.

Повече информация можете да получите ТУК: http://www.hrdc.bg/

Вижте целия текст...

Националната покана за кандидатстване по КД2, дейност "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Младеж"

Краен срок: 4 октомври 2017 г., 13:00 часа (българско време)

Проектните предложения, кандидатстващи за финансиране по Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.

Кой може да кандидатства?

Всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.

Минимален брой партньорски организации:

Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта на най-много десет организации.

Проектите следва да стартират в периода между 1 януари и 31 май 2018 г.

Повече информация можете да получите ТУК: http://www.hrdc.bg/

Вижте целия текст...

Национална покана за кандидатстване по КД3, дейност "Структурен диалог", сектор "Младеж"

Краен срок: 4 октомври 2017 г., 13:00 часа (българско време)

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху:

 • Национални срещи и международни семинари, предоставящи възможност за обмен на информация, дебати и активно участие на младите хора в диалог с лица, отговорни за формиране на политиките, по въпросите на структурния диалог и Стратегията на ЕС за младежта;
 • Национални срещи и международни семинари, които да подготвят официалните младежки конференции, организирани през всеки семестър от страните членки, председателстващи Европейския съюз;
 • Събития, които насърчават дебатите и обмена на информация по теми, касаещи младежките политики и свързани с дейностите, организирани по време на Европейската младежка седмица;
 • Консултации с млади хора с цел установяване на техните нужди, свързани с участието в демократичния живот (онлайн консултации, анкети, сондажи, и др.);
 • Срещи и семинари, информационни събития или дебати между млади хора и лица, отговорни за формиране на политиките, или експерти в областта на младежта по темите на участието в демократичния живот;
 • Събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролята на лицата, отговорни за формиране на политиките в рамките на тези институции.

Кой може да кандидатства?

 • Организации с нестопанска цел, асоциации, НПО, европейски младежки НПО, публични институции на местно или регионално ниво, установени в програмна държава.

Минимален брой партньорски организации:

 • Международни срещи: дейността трябва да включва най-малко две участващи организации от най-малко две различни страни, от които поне едната е програмна страна.
 • Национални срещи: дейността трябва включва една организация от програмна страна.

Проектите по дейност „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика“ могат да бъдат с продължителност между 3 и 24 месеца. Началната дата на проекта следва да бъде между 1 януари и 31 май 2018 г.

Повече информация можете да получите ТУК: http://www.hrdc.bg/

Вижте целия текст...

Стартира конкурсът #Storymakers2017 с награди на обща стойност 10 000 щатски долара

Краен срок: 31 октомври 2017 г. (Тихоокеанска часова зона, което е 09:59 ч. на 1 ноември 2017 г., според Източноевропейската часова зона)

ФРГИ, като единствен партньор на TechSoup за България, представя глобалната инициативата #Storymakers2017. Това е кампания, която дава възможност неправителствени организации от целия свят да усвоят нови умения за разказване на истории и да спечелят награди на обща стойност 10 000 щатски долара! Включвайки се в #Storymakers2017 всяка българска неправителствена организация може да:

 • Научи нови техники за разказване на истории чрез уебинари, брошури и онлайн обучения.
 • Създаде контакти с други неправителствени организации чрез събития на живо и в социалните медии.
 • Спечели награда, участвайки в конкурса #Storymakers2017.

Участници от България могат да бъдат:

 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г.) и
 • читалища, по смисъла на Закона за народните читалища (обн. ДВ, бр. 89 от 22 октомври 1996 г.).

Можете да участвате с видеоклип или Flicker слайдшоу с пет снимки, включително използвайки български език. Доброто разказване на истории трябва да преодолее езиковите бариери.

Категории за участие в конкурса:

 • Въздействие на местно ниво — отворена за нестопански организации с бюджет до 500 000 щ.д.
 • Осъществена промяна, която стимулира и вдъхновява — отворена за нестопански организации с бюджет от 500 000 до 1 милион щ.д., с финансовата подкрепа на Adobe.
 • Въздействие, променящо посоката на бъдещо развитие — отворена за нестопански организации с бюджет над 1 милион щ.д.
 • Unum Orbis — отворена само за нестопански организации извън САЩ.
 • Популярен избор — глас на публиката за вашата история!

Повече информация можете да получите ТУК: http://frgi.bg/bg/articles/kakvo-novo/frgi-predstavya-initsiativata-storymakers2017

Вижте целия текст...

Общественият борд на TELUS International Europe отваря системата си за кандидатстване

Крайният срок за подаване на формулярите е 6 октомври 2017 г.

Грантовата система на TELUS International Europe вече е отворена за приемане на проектни предложения от неправителствени организации.

Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото.

Общественият борд на TELUS International ежегодно подкрепя стотици неправителствени организации, представили креативни и полезни за обществото идеи, и съществува във всяка държава, в която TELUS International оперира. Българският борд е шестнадесетият по ред за цял свят. В състава му влизат обществени лидери като Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на УС на УниКредит Булбанк, Магдалена Малеева, бивша тенис състезателка и основател на Горичка.бг, Михаил Христов, параолимпиец, Нели Радева, основател на Фондацията „И аз мога“, Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, и представители на висшия мениджмънт на TELUS International Europe.

За 2015 г. и 2016 г. 37 местни неправителствени организации спечелиха доверието на членовете на Борда, а общият брой на кандидатурите за периода е 220.

При нужда от допълнителна информация и справка за критериите за кандидатстване, може да свържете с Искра Василева и Александра Коларова на телефон 02/931 73 30/31, мейл: csr.bg@telusinternational.com, или да посетите http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board.

Вижте целия текст...

Мярка 6.1 - Млад фермер стартира онлайн през септември

ВАЖНО!

Стартът ще бъде даден в края на август, като този път кандидатите ще могат да подават проектни предложения 60 дни – в случая до края на октомври.

Друга важна особеност е изискването за подаване на проекти изцяло през електронната система ИСУН, като за целта се налага кандидатите да извадят свой персонален електронен подпис.

Въведено е изискване за минимален праг на инвестицията, която кандидатът трябва да направи след одобрението на проекта, а именно минимум 700 лева трябва да са инвестирани (отчетени/доказани).

Има отпаднали растения и животни от приоритетните сектори. Не е изненада, че от приоритетните са отпаднали зайци, пъдпъдъци, калифорнийски червеи.

Приоритетите по процедурата са следните:

 • Образование в сферата на земеделието/животновъдството.
 • Дейността на кандидата да е съсредоточена в приоритетните сектори (Животновъдство и Плодове и зеленчуци).
 • Биологични стопанства.
 • Наемане на лице/а на трудов договор.

Бюджет: 41 500 000 евро

Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:

 • Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
 • Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
 • Закупуване на селскостопански животни;
 • Закупуване на земя за земеделска дейност;
 • Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

Критерии за допустимост:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:

 • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;
 • в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Сума и размер на помощта

Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:

Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;

Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

 • Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”;
 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни;
 • Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.

НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вижте целия текст...

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Краен срок: първи краен срок - 3 август 2017 г.; втори краен срок - 3 ноември 2017 г.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни бенефициенти:

Компонент 1: Общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги

Вижте целия текст...

BG05SFOP001-3.003: Граждански контрол върху реформата в съдебната система

Краен срок: 30.09.2018 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2019 – 2020 г.); 30.09.2020 г., 18:00 ч. (за проекти, които ще се изпълняват 2021 – 2022 г.)

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт.

Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
 • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: 2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване; 2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване.

Повече информация можете да намерите ТУК: www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/16426-protzedura-bg05sfop001-3-003-grazhdanski-kontrol-varhu-reformata-v-sadebnata-sistema.

Вижте целия текст...

Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС

Краен срок: 16 октомври 2017 г.

С настоящата покана за представяне на предложения Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициери за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за генерирането и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, като същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са:

 • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
 • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС — в частност чрез политиката на сближаване — и на тяхното отражение върху живота на хората;
 • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС;
 • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за постигането на политическите приоритети на Европейската комисия и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки и региони и на местно равнище.

Повече информация можете да получите ТУК:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Вижте целия текст...

Програма Европа 2018 на Столичната община

Краен срок: 11 октомври 2017 г.

Приоритетите на Програма Европа за 2018 г. са насочени основно към реализиране на дейности в София като град домакин на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, както и със стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София – град на младите и активните“.

Повече информация можете да получите ТУК: http://www.evropa-so.bg/bg/

Обучение на тема „Процес на самооценка и планиране на приоритети на училището" на Център за приобщаващо образование, 30 септември 2017 г.

Краен срок: не е посочен

Обучението помага за организиране на самооценка на училището като предлага възможност за качествен анализ отвътре-навън, който улеснява училището в това да върви по пътя на собственото си уникално развитие.

Процесът на самооценка, който се разглежда по време на обучението, се осъществява посредством Инструмента за анализ на училищната среда (авторски продукт на Център за приобщаващо образование, пилотиран с 13 партньорски училища в страната). Областите на самооценка в Инструмента включат Училищно управление (лидерство и ефективно управление на ресурсите за организиране на приобщаваща училищна среда) и Педагогически практики (ефективен образователен процес, който отчита индивидуалните особености и напредък на всяко дете), надградени с елементите Детска закрила (изграждане на безопасна среда) и Партньорство с родителите (училището като активна страна за включване на всички родители в училищния живот).

Задължително условие за участие в обучението е предварителното преминаване през електронния курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“.

Повече информация можете да получите ТУК: https://www.ngobg.info/bg/news/

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:81101
За седмицата:358600
За месеца:14282672
Общо:110735
Вашият IP: 44.192.253.106