Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 05 / 05.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

ЕК отправи 4 препоръки за България в областта на икономиката

Европейската комисия представи препоръките си за развитието на икономиката във всяка държава от ЕС. Към България препоръките са четири.

Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България през ноември миналата година с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те.

През февруари тази година комисията остави под наблюдения страната ни заради прекомерните икономически дисбаланси, припомня БНР.

ЕК очаква през тази и следващата година нашата страна да подобри събираемостта на данъците, както и да ограничи "сивата икономика", особено по отношение на труда "на черно", съобщава БТА.

Втората препоръка е да бъдат предприети последващи действия за оценка на финансовия сектор, особено по отношение на договорите за презастраховка, трудно оценимото имущество, свързаните лица.

От нашата страна се очаква да подобри наблюдението над банковия и небанковия сектор в сътрудничество с властите на ЕС.

Комисията очаква България да улесни намаляването на необслужваните фирмени кредити, включително с ускоряване на промените в законодателството, свързано с несъстоятелността.

Препоръчва се нашата страна да подобри т. нар. "активни политики" на пазара на труда.

В третата препоръка се посочва необходимостта от осигуряването на качествено основно образование, особено за ромите.

Допълва се, че е необходимо здравните осигуровки да имат по-голямо покритие, да бъдат ограничени разплащанията в брой в здравеопазването, както и да бъде преодолян недостигът на лекари.

В третата препоръка се настоява също за консултация със социалните партньори, за да бъде определен прозрачен начин за изчислението на минималната работна заплата.

Последната препоръка е да бъде прилагана ефективно националната стратегия за обществените поръчки до 2020 година.

Миналата година Комисията посъветва българското правителство да намали дела на сивия сектор и недекларирания труд, да подобри устойчивостта на банките, застрахователните фирми и други участници във финансовия сектор, да състави критерии за определянето на минималната работна заплата, да ускори въвеждането на електронни обществени поръчки, да подобри ефективността на системата на здравеопазване и достъпа на дълготрайно безработните и младежите до пазара на труда.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за еврото и социалния диалог, коментира, че очакванията са България да спази Пакта за стабилност и растеж както през 2017 г., така и през 2018 г., което изпраща положителен сигнал към инвеститорите.

"За да се постигне устойчив икономически растеж и да се подобри жизненият стандарт на българските граждани, препоръчваме България да ускори своята програма за структурни реформи. Ние отчитаме постигнатия напредък в укрепването на банковата система, но сме на мнение, че е необходима още работа, за да се преодолеят оставащите слабости във финансовия сектор, като например високото равнище на необслужваните кредити", изтъкна той.

Заместник-председателят на ЕК добави, че ЕК вече оказва техническа помощ на България за изпълнението на отправените препоръки. Засега Комисията помага на нашата страна в областта на реформите в правосъдието.

ЕК оказва помощ, когато това бъде поискано от съответната държава. България намира този подход за полезен в осъществяването на структурните реформи, допълни Домбровскис.

"Докладът с препоръките на Европейската комисия за икономическото развитие на държавите от ЕС показва, че България се справя добре по отношение на списъците с пациенти, които очакват лечение", заяви на пресконференция в отговор на въпрос еврокомисарят по заетостта Мариане Тисен.

Някои проблеми остават, например големият дял на гражданите, които нямат пълна здравна застраховка, цените на лекарствата, количеството неизплащани от здравната каса услуги, отбеляза тя.

Вижте целия текст...

Гледане на онлайн филми и телевизия, докато сме в чужбина

 • Достъп до абонаментите за онлайн съдържание, докато потребителите временно пребивават в друга държава от ЕС;
 • Проверки на постоянното местожителство на потребителите, за да бъдат избегнати нарушения на авторските права;
 • Гаранции за защита на личните данни на потребителите.

Гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн скоро ще имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна от ЕС.

Гражданите на ЕС, които посещават друга страна на ЕС, често са възпрепятствани в достъпа до онлайн съдържание като филми, телевизионни сериали, музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си страна.

Новите правила, одобрени от ЕП в четвъртък и предварително договорени с преговарящите от Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят достъп на гражданите на ЕС до услугите за онлайн съдържание срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, когато пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.

„Европейските граждани отдавна чакат тези нови правила. Това е стъпка напред към единния цифров пазар. Новите правила увеличават мобилността и успешно предлагат на потребителите преносимост на европейско онлайн съдържание, без това да се отразява на авторските права“, коментира докладчикът Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция). Новите правила бяха приети с 586 гласа „за“ срещу 34 „против“, с 8 „въздържал се“.

Проверка на адрес и защита на данните

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да предприемат мерки, за да проверят дали абонатът не е преместил постоянното си местожителство в друга държава от ЕС, тъй като лицензиите за авторските права се различават между отделните държави. Те трябва да използват не повече от две от следните средства за проверка: лична карта, платени сметки, местни данъци, пощенски адрес или проверка на IP адрес.

Доставчиците са задължени да гарантират, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни. Те трябва да въведат предпазни мерки, особено относно проверките на IP адреси.

Новите правила ще се прилагат само за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу заплащане. Доставчиците на безплатни услуги ще имат възможност да предлагат преносимост на съдържанието, след като изпълнят изискванията относно проверките за местопребиваване.

Следващи стъпки

Законодателният проект трябва да бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС. Държавите членки ще разполагат с девет месеца от дата на влизане в сила на регламента, за да приведат законодателството си в съответствие с новите правила.

Факти

Според проучване на ЕК през 2016 г. 64% от европейците използват интернет, за да играят или свалят игри, изображения, филми или музика. Много от тях очакват да могат да правят тези неща и докато пребивават в друга страна от ЕС. Очаква се броят на засегнатите потребители, които използват интернет, да се увеличи още повече след 15 юни 2017 г., когато европейците ще плащат по-малко за достъп до интернет от своите мобилни устройства заради отпадането на таксите за роуминг в ЕС.

Вижте целия текст...

Сигурно газопренасяне чрез солидарност: Европейският парламент и Съветът се договарят

Държава членка на ЕС, която е застрашена от недостиг на газ, ще може да алармира друга държава членка за предстоящата криза с доставките и да задейства трансгранична помощ за разрешаването ѝ посредством нови правила за сътрудничество, за които неформално се договориха преговарящите на Парламента и Съвета в сряда вечерта.

„Това е вторият много съществен законодателен акт, който оформя Енергийния съюз. Благодарение на него ще бъдем по-защитени и устойчиви на външни сътресения и на злоупотребата с енергийни доставки като политически лост на влияние. Актът дава на държавите от ЕС възможността да си помагат взаимно в кризисни ситуации, но по-важното е, че им позволява да действат заедно за предотвратяването на всякакви кризи с доставките“, каза докладчикът Йежи Бузек (ЕНП, Полша).

„Основната цел на Парламента беше да се гарантира, че нашите граждани няма никога да бъдат оставени без газ. Това е отразено в компромиса, който постигнахме. Чрез механизма за солидарност държавите членки са задължени да си помагат, когато съществува опасност за доставките на газ към най-уязвимите потребители – домакинствата, болниците и социалните учреждения“, добави той.

Регионално сътрудничество и кризисни нива

Проектът на споразумението определя четири „рискови групи“ от държави членки, които да служат за основа на задължителното „сътрудничество, свързано с риска“, за съвместна оценка на риска и съвместното установяване на превантивни и спешни мерки. Те ще заместят седемте регионални групи на сътрудничество, определени в първоначалното законодателно предложение.

Определят се три кризисни нива на енергийни доставки, които държавите членки могат да обявяват, информирайки Европейската комисия и компетентните власти в своята рискова група и в директно свързаните държави членки: ранно предупреждение, тревога и извънредно положение.

В предложението се оценява ролята на енергийната ефективност като инструмент за предотвратяване на кризи с доставките чрез намаляване на необходимостта от газ.

Механизъм за солидарност

Според предложението механизмът за солидарност ще бъде активиран, когато държава членка посочи нуждата от трансгранична намеса за справянето със сериозна криза. Това може да се случи, само ако има риск за сигурността или здравето на т.нар. „потребители, защитени от солидарността“, в т.ч. домакинства, местни отоплителни инсталации или важни социални услуги.

Осигуряването на газ за поискалата го държава членка ще стане приоритет за държавите членки, предоставящи помощта, които ще бъдат избирани от същата „рискова група“. Помощ от държава членка извън тази група може да бъде поискана само като последна опция. Искащата помощ държава ще трябва да компенсира държавата, осигурила доставката.

Прозрачност на договорите

Според споразумението енергийните кризи и намаляването на сигурността на доставките могат да бъдат предотвратени, ако държавите членки изискват от газовите компании да им предоставят необходимата информация за оценка на цялостната ситуация, свързана с доставките на газ и/или нейното влияние върху сигурността на доставките, включително договорна информация, различна от тази за цените на газа.

Следващи стъпки

Неформалното споразумение трябва да бъде официално одобрено от Съвета и Парламента, за да стане законодателен акт.

Вижте целия текст...

Електронна търговия: край на необоснованото блокиране на географски принцип в ЕС

 • По-лесно закупуване на стоки и услуги от други страни членки на ЕС
 • Плащане на същата цена като местните потребители
 • Включване на електронните книги, музика и игри
 • Без пренасочване към други уебсайтове без съгласието на купувача
 • Засега извън пакета остават: аудиовизуалните, финансовите, транспортните и здравните услуги, както и тези, свързани с електронни комуникации

Членовете на Европейския парламент затягат правилата чрез гласуване в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, за да осигурят третирането на потребителите на стоки и услуги в друга държава от ЕС като местни клиенти.

Проектът на закон определя специфични ситуации, в които блокирането на географски принцип няма да бъде разрешено. Това означава, че онлайн търговците няма да могат да дискриминират потребителите от други държави в ЕС по отношение на общите условия, включително цени, на базата на тяхната националност, местожителство или дори тяхното временно местоположение, добавят евродепутатите.

Третиране на купувачите от ЕС като местни

Без да плащат повече от местните потребители, купувачите от друга държава от ЕС ще могат да:

 • купуват продукти (напр. домакински уреди, дрехи) дори когато търговецът не предлага доставка до държавата на потребителя, при условие, че има възможност стоките да бъдат получени на предварително уговорена локация в друга държава от ЕС (предложението не въвежда задължение за доставка навсякъде в ЕС),
 • получават от търговеца онлайн услуги, които не са защитени от авторски права, като облачни услуги, „защитни стени“, хранилища за данни, хостинг на уебсайтове,
 • (предложение за изменение на проекта за закон от членовете на ЕП) получават електронни книги, музика, игри или софтуер (различни от аудиовизуално съдържание, защитено с авторски права), ако търговецът има правото или лиценза да използва това съдържание за съответните държави,
 • правят резервации извън мястото си на пребиваване (напр. хотелски престой, спортни събития, наем на кола, музикални фестивали или билети за развлекателни паркове).

Автоматичното пренасочване към друг уебсайт без изричното съгласие на потребителя също ще бъде забранено, с изключение на случаите, в които европейска или национална разпоредба, напр. свързана с непълнолетни лица, го изискват.

Филмите и футболните мачове засега не са включени

Сектори като аудиовизуалните услуги (вкл. предаване на спортни събития, предоставени на базата на ексклузивни териториални лицензи), както и услуги, свързани с финанси, транспорт, електронна комуникация или здравеопазване засега също са изключени от обхвата на регулацията.

Въпреки това, в срок от три години след влизането ѝ в сила, Европейската комисия трябва да оцени дали те трябва да бъдат включени, добавя комисията в ЕП.

Цитат

„Работата ни цели постепенно отваряне на Европейския пазар за потребители и търговци, като им предоставя ясни правила. Потребителите ще имат по-добър достъп до стоки и услуги онлайн, а за търговците ще бъде улеснена процедурата по продажба в други държави членки“, каза докладчикът от Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите Роза Тун (ЕНП, Полша).

Следващи стъпки

Гласуването в комисията дава на преговарящия екип начело с г-жа Тун мандат да започне тристранни разговори със Съвета на ЕС и Европейската комисия с цел постигане на съгласие по финалния документ. Мандатът беше одобрен с 31 гласа „за“, 2 „против“ и един „въздържал се“.

Вижте целия текст...

За все повече граждани принадлежността към ЕС е нещо добро

Подкрепата сред европейците за членството в ЕС се връща на почти същото ниво като през 2007 г., преди икономическата криза, показва последното проучване на „Евробарометър“.

 • Подкрепата за членството в ЕС се покачва;
 • Огромно мнозинство от гражданите предпочитат съвместен европейски отговор на глобалните предизвикателства пред национални действия;
 • Три четвърти искат ЕС да прави повече в сферата на борбата с тероризма, безработицата, околната среда и данъчните измами.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза: „За първи път от началото на кризата през 2007 г. резултатите от социологическото проучване на отношението на европейците спрямо Европейския съюз са много окуражителни. Те показват, че европейските граждани очакват от нашия Съюз да реагира с единен глас на турбулентните международни събития, които в последно време направиха света по-несигурен и опасен. От нас, политическите лидери, зависи да им покажем, че те са прави. За тази цел трябва да ги убедим чрез ежедневната си работа и решения, че Европейският съюз може както да защитава, така и да подобрява техния живот.“

Проучването, поръчано от Европейския парламент и публикувано в четвъртък, показва, че за 57% от европейците членството в ЕС е нещо добро. Това представлява увеличение от четири процентни пункта в сравнение с предишното проучване от септември миналата година. Сегашното равнище е почти същото като това от 2007 г., преди финансовата и икономическа криза. Данните обаче варират значително в различните страни. В България подкрепата е 53%, малко по-ниска от средното за ЕС, но също така с четири процентни пункта по-висока от предишното проучване.

Нужда от повече Европа в борбата с тероризма, безработицата, данъчните измами

По отношение на последните геополитически събития, като например повишаващата се нестабилност в арабския свят, нарастващото влияние на Русия и Китай и избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, до 73% от анкетираните предпочитат ЕС да намери общ отговор пред индивидуални действия на страните.

Наблюдава се също така и солидно мнозинство, което настоява ЕС да направи повече за справянето с настоящи предизвикателства като борбата с тероризма (80%) и безработицата (78%), защитата на околната среда (75%) и борбата с данъчните измами (74%).

Българите също искат повече действия от ЕС в борбата с тероризма (79%) и безработицата (76%). След тях идват проблемът с миграцията и защитата на външните граници с по 74%. Здравното и социалното осигуряване е друга област, в която над 70% от българите биха искали да видят повече намеса от страна на ЕС.

Моят глас се зачита в ЕС и страната ми

Все по-голяма част от европейците (43%) смятат, че техният глас се чува на европейски ниво. Това е повече от всеки друг момент от 2007 г. насам и представлява увеличение от 6 процентни пункта в сравнение с 2016 г. От друга страна, шестима от десет европейци смятат, че техният глас се зачита в собствената им страна. Това е с 10 пункта повече от 2016 г.

Процентът на българите, които вярват, че гласът им се зачита на европейско ниво, е същият като средния за ЕС (43%). В същото време 55% от нашите сънародници са на същото мнение за собствената си страна.

Социалните неравенства остават значителни

Накрая, огромно мнозинство от европейците е на мнение, че неравенствата между различните социални класи са значителни, а една трета от тях се съмнява, че кризата ще бъде преодоляна в обозримо бъдеще. Сред българите тези тенденции са още по-ясно изразени.

Вижте целия текст...

Намаляване на разхищението на храни

 • намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 и с 50% до 2030 г.;
 • улесняване на даряването на храни;
 • повече яснота относно етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“.

Евродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на хранителните отпадъци в ЕС до 2030 г., понастоящем 88 милиона тона годишно, като се премахнат съществуващите ограничения върху даряването на храна и се внесе повече яснота относно етикирането на продуктите с „най-добър до“ и „срок на годност“.

„В развитите страни най-голямата част от пилеенето на храна се случва в края на веригата, при дистрибуцията и консумацията. Всички имат отговорност за справяне с този проблем“, коментира Биляна Борзан (С&Д, Хърватия). „Моят доклад призовава за координирани политики относно етикетирането, отговорността и информираността, тъй като повечето потребители не разбират точното значение на етикетите „най-добър до“ и „срок на годност“. Освен това ние трябва да отстраним недостатъците в действащото европейско законодателство там, където то пречи на даряването на храни“, допълни още тя.

Резолюцията беше приета във вторник с 623 гласа „за“ срещу 33 „против“, с 20 „въздържал се.“

Евродепутатите призовават държавите членки да предприемат мерки за намаляване на хранителните отпадъци в ЕС с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. в сравнение с 2014 г. Това е цел, която Парламентът въведе в законодателството относно отпадъците, гласувано през март.

Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия, за да разяснят на потребителите значението на етикетите „срок на годност“ и „най-добър до“, включително и факта, че храната може да се консумира дори и след като срокът на етика „най-добър до“ изтече. Парламентът призовава Комисията да направи оценка дали не би било полезно премахването на информация за някои дати за продукти, които не представляват никакъв риск за общественото здраве или околната среда.

Улесняване на даряването на храни

Комисията трябва да предложи промяна в Директивата за ДДС, за да разреши освобождаване от данък добавена стойност на дарения на храни, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПН) да улесни даряването на храни чрез финансиране на разходите за събиране, транспортиране, съхранение, разпространение и дистрибуция на дарените храни.

Факти

Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона годишно храни, което се равнява на 173 кг хранителни отпадъци на човек за година. Производството и унищожаването на хранителните отпадъци води до емисии в размер на 170 милионна тона CO2 и до изразходването на 26 милионна тона ресурси.

Вижте целия текст...

ЕП призовава страните членки да ускорят пренастаняването на бежанци

Нa 18.05.2017 г. Парламентът призова отново страните от ЕС да изпълнят задълженията си за приемане на лица, търсещи убежище, от Гърция и Италия, като с приоритет са непълнолетните лица без придружители.

 • Финландия и Малта са единствените държави, които са на път да изпълнят поставените цели;
 • ЕК трябва да обмисли процедури при нарушение;
 • Мерките за преместване трябва да бъдат удължени до реформиране на системата от Дъблин.

Евродепутатите осъдиха факта, че въпреки споразумението за пренастаняване на 160 000 бежанци от Гърция и Италия до септември 2017 г., до момента държавите членки са преместили едва 11% от общия им брой (18 770 души до 16 май). Те смятат за разочароваща липсата на солидарност и споделяне на отговорност.

В резолюция, подкрепена от 398 гласа „за“ срещу 134 „против“, с 41 „въздържал се“, Парламентът призова държавите членки да изпълнят своите задължения и да дадат приоритет на преместването на деца без семейства и други уязвими лица. Евродепутатите посочиха, че до момента само едно непълнолетно лице е било преместено.

Евродепутатите разкритикуваха редица държави членки за ограничаващи и дискриминационни преференции, като например преместването само на самотни майки или изключването на кандидати от определени националности като еритрейци, както и прилагане на прекалено всеобхватни проверки за сигурност.

Повечето страни все още изостават от поставените им цели. Четири държави са преместили драстично малък брой лица, търсещи убежище, а други две все още не участват.

Парламентът ясно заявява, че дори ако страните членки не достигнат поставените цели за пренастаняване на бежанците до септември, те ще трябва да продължат да приемат лицата, които отговарят на условията за прием. Евродепутатите предлагат удължаване на срока за разпределение на бежанците до приемането на нов дъблински регламент.

Основна информация

На фона на острата миграционна и бежанска криза от лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместването на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, които са с висок шанс да получат статут на бежанци, трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.

В последващо решение, прието от Съвета през септември 2016 г., на което Парламентът се противопостави, държавите членки се споразумяха 54 000 от тези 160 000 места да бъдат използвани за допускането на сирийски бежанци от Турция по силата на споразумението между ЕС и тази страна, а не за преместване на лица от Италия и Гърция.

Според данни на ВКБООН до момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души.

.

Вижте целия текст...

Евродепутатите искат ЕС да засили усилията си за мир в Сирия

Само политически процес, ръководен от различните сирийски групи и подкрепен от ООН, може да сложи край на войната в Сирия. ЕС трябва да играе по-активна роля.

 • Мирен процес, ръководен от сирийците и подкрепен от ООН;
 • По-активен ЕС;
 • Създаване на трибунал за военни престъпления в Сирия.

Евродепутатите одобриха стратегията на ЕС за Сирия и се изказаха в защита на обединена и независима държава. Това стана в резолюция, гласувана в четвъртък. Те са убедени, че единствено политически процес, воден от сирийските групи и под наблюдението на ООН, може да доведе до честни и свободни избори. Това е и единственият начин да се сложи край на една война, в която вече са загинали около 400 000 души, а 13,5 милиона имат спешна нужда от храна, вода и подслон.

Според евродепутатите ЕС, който е най-големият донор, трябва да участва по-задълбочено в сирийския мирен процес. Това може да стане под формата на подпомагане на политическия преход, сближаване на партиите, подкрепа за сирийското население и подготовка за възстановяването на страната. Те също така посочват някои ранни мерки за изграждане на доверие като изцяло безпрепятствен хуманитарен достъп в Сирия, прекратяване на всички обсади на градове и освобождаване на затворниците и заложниците.

Евродепутатите осъждат зверствата, нарушенията на правата на човека и международното право от всички страни в конфликта и по-специално силите на режима на Асад с подкрепата на Русия и Иран, както и ИДИЛ и Джабхат Фатах аш-Шам. Те призовават за създаването на трибунал за военни престъпления в Сирия, докато се чака сезирането на Международния наказателен съд.

Бързи факти

През март 2017 г. върховният представител на Европейския съюз Федерика Могерини представи съвместно съобщение относно стратегията на ЕС за Сирия. В него се разглежда как ЕС може да играе по-видима и ефективна роля за постигането на дълготрайно политическо решение в Сирия.

Вижте целия текст...

Бяла книга за Бъдещето на Европа: Двигателите на бъдещето на Европа

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да се справи с предизвикателствата на днешния ден

В Бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и надигането на популизма.

Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Времената са трудни, но Европа винаги е успявала да се адаптира. И този път трябва да реагираме по-добре на променящата се действителност и да превърнем предизвикателствата във възможности.

Ето някои от проблемите, пред които сме изправени:

новите технологии

• отражението на все по-голямото използване на нови технологии и автоматизация върху промишлеността и пазара на труда;

изменението на климата

• необходимостта да представяме новаторски решения на пазара – както у дома, така и в чужбина;

миграцията

• защитата на нашите граници, като в същото време се съхранява правото на свободно движение в Европа;

заплахите за сигурността на прага и в рамките на Съюза

• увеличаването на военните сили по източните ни граници, войната и тероризмът в Близкия изток и Африка;

променящото се място на Европа в един развиващ се свят

• намаляващото население и икономическа мощ;

последиците от икономическата криза

• трайната безработица, особено сред младите хора, и високите равнища на публичния и частния дълг;

застаряването на населението

• необходимостта от модернизиране на нашите социални системи.

възхода на популистката и националистичната реторика

• необходимостта от възвръщане на доверието на хората, постигане на резултати, съответстващи на очакванията, и изграждане на консенсус между държавите от ЕС.

Въпреки всички изброени по-горе проблеми, благодарение на Европейския съюз нашето трудно минало е заменено с мир, продължил седем десетилетия. Това е Съюз, в който живеят обединени заедно 500 милиона граждани в една от най-проспериращите икономики на света.

Жертвите на миналите поколения не трябва да бъдат забравяни.

Човешкото достойнство, свободата и демокрацията са постигнати с огромни усилия и не трябва никога да се отказваме от тях. Тези основни ценности продължават да ни обединяват.

Днес ЕС е мястото, в което европейските граждани могат да се радват на единствено по рода си многообразие от култури, идеи и традиции в Съюз, простиращ се върху четири милиона квадратни километра. Той е място, в което те са изградили дългогодишни връзки с други европейци, и те могат да пътуват, да учат и да работят отвъд националните си граници, без да обменят валута. Място, в което равенството не е нещо, за което само се говори, а нещо, за което продължаваме да се борим. При все това според много европейски граждани Съюзът е или твърде отдалечен, или се меси прекалено в ежедневния им живот.

Няма признаци, че предизвикателствата, пред които е изправена Европа, започват да намаляват. Но не е необходимо настоящото положение непременно да ограничава бъдещето на Европа. Съюзът често се е градил на кризи и фалстартове. Европа винаги е била на кръстопът и винаги се е приспособявала и развивала — от Европейската общност за отбрана, която не се осъществи през 50-те години на ХХ век, и валутните шокове през 70-те години на същия век, до спрените присъединявания и отхвърлените предложения при референдуми през последните десетилетия. Само през изминалите 25 години Договорите от Маастрихт, Амстердам и Ница съществено променят и преобразуват Съюза, чийто размер междувременно нарасна двукратно. Като поколения преди нас отговорът ни на задачата, пред която сме изправени, не може да е носталгичен или краткосрочен. Той следва да се основава на обща перспектива и на споделеното убеждение, че като се обединим, всеки от нас ще бъде по-добре.

Настоящата Бяла книга за бъдещето на Европа описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по които Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за намиране на нови отговори на един стар въпрос:

Какво бъдеще искаме за себе си, за децата си и за своя Съюз?

В Бялата книга, представена от Европейската комисия, се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа. Изправени сме пред много предизвикателства – от глобализацията и въздействието на новите технологии върху обществото и работните места до опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Не бива да се оставяме тези тенденции да ни повлекат, а трябва да се възползваме от възможностите, които те предлагат. Затова в Бялата книга се предлагат пет сценария за развитието на Съюза в зависимост от избора, който ще направим.

Бялата книга бележи началото, а не края на този дебат.

Отправната точка за всеки сценарий е, че 27-те държави членки продължават да съществуват заедно като Съюз.

Петте сценария имат илюстративен характер, за да подтикнат към размисъл. Те не са подробни планове или предписания за политиката. Също така в тях съзнателно не се упоменават правни или институционални процеси – формата ще бъде съобразена с функцията.

Сценарий 1: Продължаваме, както досега. Сценарий, при който ЕС-27 продължава по поетия път, съсредоточава се върху изпълнението и усъвършенстването на настоящата програма за реформи.

Сценарий 2: Остава само единният паза. 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката и решават да се фокусират само върху Единния европейски пазар.

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече. ЕС-27 продължава да функционира както днес, но някои държави членки искат да правят повече по общи въпроси. Създават се една или няколко „коалиции на желаещите“, които да работят заедно в специфични области на политиката. Тези области могат да обхващат политики като отбраната, вътрешната сигурност, данъчното облагане и социалните въпроси.

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно. Съвместно ще се предприемат по-ефективни действия по определени приоритети, ЕС решава да съсредоточи своето внимание и ресурси върху по-малък брой области. В резултат на това ЕС е в състояние да предприема много по-бързи и решителни действия в избраните приоритетни области.

Сценарий 5: Правим много повече заедно. Държавите членки на ЕС-27 решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. Работи се усилено, за да се представи план, визия и начертан път, които да се представи на европейските граждани преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Всички ние имаме думата – бъдещето на Европа е в нашите ръце.

Вижте целия текст...

ЕК одобрил €202 млн. по плана ”Юнкер” за България

Георги Брандийски - Дир.бг

Общото въздействие от плана в нашата страна се очаква да доведе до инвестиции за 965 милиона евро Архив Дир.бг

Одобрените дейности по Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана "Юнкер" в България досега възлизат на 202 милиона евро, съобщи ЕК.

Отбелязва се, че общото въздействие от плана в нашата страна се очаква да доведе до инвестиции за 965 милиона евро.

Единият одобрен проект е за финансиране със 150 милиона евро от Европейската инвестиционна банка. Проектът се очаква да доведе до инвестиции от 408 милиона евро.

Отбелязва се и отпускането на кредит с посредничеството на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия у нас, одобрено през декември миналата година. От кредита могат да се възползват дружества с до 3000 служители.

Европейският инвестиционен фонд е одобрил девет споразумения с финансови посредници. Финансирането е за 52 млн. евро и се очаква да доведе до инвестиции от 556 млн. евро. Общо 4550 по-малки дружества у нас ще се възползват от тази подкрепа, отбелязва комисията.

Вижте целия текст...

Червени линии на ЕП в преговорите за Брекзит

Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133 „против“, с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския парламент.

Евродепутатите подчертават необходимостта от осигуряване на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС. Те посочват също така, че Обединеното кралство продължава да бъде държава членка на ЕС до датата на официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото оттегляне.

Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора.

Накрая, резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха могли да започнат, едва когато бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне . Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Гражданите са най-важни

Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено засегнати. Евродепутатите призовават всички страни да се придържат към ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова особените обстоятелства, породени от тази ситуация, трябва да бъдат обект на приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.

Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за ограничаване на правата, свързани със свободата на движение, преди да се е оттеглило от ЕС. Тя също така настоява ЕС-27 да проучи начини да отговори на опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско гражданство.

Общи принципи на преговорите

Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.

Резолюцията отбелязва, че би било нарушение на европейското право, ако Обединеното кралство започне преговори за търговия с трети страни, преди да е напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори между Великобритания и отделни държави членки относно споразумението за оттегляне или бъдещите отношения между ЕС и ОК.

Задълженията продължават

Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента на напускане. В същото време, тя също така ще трябва да продължи да носи своите отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.

Тясно участие на Европейския парламент

Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи, посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите. Това може да стане, например, чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси.

Пленарен дебат относно Брекзит преди вота

Лидерите на политическите групи в Европейския парламент обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. Основната роля на евродепутатите в преговорния процес беше подчертана от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние, който също участва в дебата.

При откриването на дебата председателят на ЕП Антонио Таяни каза: „Вотът на Парламентът ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и бъдещите отношения между тях. Последните терористични атентати показват ясно, че европейските страни трябва да продължат да си сътрудничат една с друга.“

Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата на интересите на гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати от Брекзит. Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че поради важността на това преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и решително да защитава своите собствени интереси. Всички групи от левицата казаха също така, че поддържането на височки нива на социална защита ще бъде първи приоритет за тях.

Някои от лидерите подчертаха, че Брекзит трябва да послужи за катализатор за обновление на ЕС, като покаже колко неразривно взаимно обвързани са държавите членки помежду си.

Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.

Вижте целия текст...

Актуално

Европейски ден на съседа

На 19.05.2017 г. ИЦ „Европа Директно – Хасково“ съвместно с три читалища от града организира отбелязването на Европейския ден на съседа. Този ден се отбелязва в Хасково за първи път. Това е инициатива на Европейската комисия, която се развива от няколко години, като всеки град, градче или селце го празнува по своему. Европейският ден на съседа има за цел да благоприятства контактите и да развие социалните връзки, създавайки добра и приятна възможност да срещнете Вашите съседи и да създадете и развиете приятелски отношения в открита среда.

В НЧ „Тракия 2008“ приветствие поднесоха Кирил Сарджев – Председател на Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ – Хасково, и Иванка Душкова – Председател на „Съюз за възстановяване и развитие“, приемаща организация на „Европа Директно – Хасково“. След приветствията присъстващите гледаха телевизионния филм „Договорът от Рим: 60-годишнина“, а след официалната част имаше много песни, стихотворения, пословици и поговорки за съседите, смях и забавления. Инициативата завърши със споделянето на съседска софра.

В НЧ „Проф. Д-р Асен Златаров” се събраха хора от квартала, пред които също бе представен филмът „Договорът от Рим: 60-годишнина“, а след това, като на празник последваха песни, разкази за доброто съседство и споделена софра. В НЧ „Зора” се радваха на споделените вкусни съседски ястия, поговориха по темата и се повеселиха. На празник – като на празник!

Ето избрани моменти от празничния ден.

Вижте целия текст...

ИЦ „Европа Директно Хасково“ със свое представяне по време на Майските дни на културата в Ивайловград

Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с община Ивайловград организира представяне на центъра по време на Майските дни на културата от 09 до 20 май 2017 г.

ИЦ „Европа Директно – Хасково“ се представи с щанд и прожекция на филма „Договорът от Рим: 60-годишнина“.

Представянето предшестваше театралната постановка „Фенове“ с участието на Христо Гърбов и Валентин Танев и бе организирано във фоайето на НЧ „Пробуда“. Изграденият щанд позволи на много ивайловградчани да се снабдят с различни материали за Европейския съюз и за неговите основни структури и инициативи.

Събития на ИЦ „Европа Директно Хасково“ за 9 май

На 9 май Информационен център „Европа Директно – Хасково“ съвместно с НЧ „Тракия“ откри изложбата „Опознай Европа“, която е посветена на Деня на Европа и представя Европейския съюз, неговите институции и нормативна уредба.

Изложените материали представят правата ни в ЕС, Бялата книга, карти на ЕС, информация за европейските институции, за младите хора в ЕС, за възможностите на програма Еразъм+ и др.

Посетителите разглеждаха информационните материали с интерес, задаваха въпроси и коментираха изборите във Франция и променената ситуация в ЕС след Брекзит.

„Европа Директно – Хасково“ отбеляза Деня на Европа съвместно с ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково. На 9 май се включихме в Деня на отворените врати на гимназията с информация и консултации по европейски теми с ученици, учители и родители.

На 10 май с ученици от 10 и 11 клас проведохме среща дискусия по темите: 10-годишното членство на България в ЕС, 60 години от Римския договор, Бялата книга и бъдещето на ЕС. Щастливи сме от сътрудничеството с ГПЧЕ, предстоят ни нови интересни съвместни инициативи.

Добрите резултати ни дават основание да продължим партньорството на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с ГПЧЕ защото младите хора са онзи важен за нашето общество ветропоказател, който трябва непрекъснато да следим и да отчитаме техните коментари и предложения.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Академия за социални предприемачи

След успешното първо издание на Академия за социални предприемачи през октомври 2016 година, организаторите от Reach for Change Bulgaria и The Business Institute подготвят второ издание. То ще се проведе между 9 и 25 юни в гр. София.

Академия за социални предприемачи е подходяща за хора, които работят по социална кауза, искат да я развият и направят финансово устойчива, но имат нужда от насоки, знания и практически умения.

Академията предлага:

1) Практични работни сесии, основани на международни методологии и бизнес инструменти на международната мреца на Reach For Change, Lean LaunchPad Strategyzer и други.

2) Споделяне на опит и експертиза от бизнес и социални ментори, гост-говорители и опитни обучители в сферата на социалното предприемачество.

3) Нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, ментори, партньори и професионалисти.

4) Екипна работа по практични казуси в сферата на социалното предприемачество, зададени от организаторите.

Таксата за участие в Академията е 480 лева за 7 обучителни дни и 3 модула.

Броят на участниците в Академията е ограничен до 60 души и ще се запълва поетапно по ред на кандидатстване и резултати от селекцията до запълване на местата. Няма да се приемат кандидатури след 21 май.

Първите най-добри 30 кандидати ще получат 50% стипендия (и такса от 240 лева) с финансовата подкрепа на Програма Европа към Столична община.

Научете повече и кандидатствайте на: www.se-academy.bg

Следете Facebook събитието за актуална информация.

Вижте целия текст...

Фотоконкурс „Балкански Зелен пояс“ 2017

Краен срок: 15 юли 2017 г.

Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2017 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

Европейският Зелен пояс формира 12 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.

Конкурсът е отворен за всички които са посетили българската част от Балканският зелен пояс.

Снимките трябва да са направени по протежение на Балканският зелен пояс.

През 2017 фотоконкурсът има следната тема: „Магията на Балканският зелен пояс“.

Всеки участник може да участва с не повече от 3 снимки.

Участниците трябва да представят цифрови цветни снимки изпратени чрез имейл.

Конкурсът се провежда в три различни категории: Деца (под 18г.), Любители и Професионалисти.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://greenbalkans.org/bg/Fotokonkurs_Balkanski_Zelen_poyas_2017-p6324.

Вижте целия текст...

Конкурс за иновации в биологичното земеделие

Краен срок: 31 юли 2017 г.

Ако имате иновация в биологичното производство, кандидатствайте в Конкурса за иновации 2017 на Технологичната изследователска платформа за биологични храни и земеделие и популяризирайте идеята си.

Иновации могат да бъдат представени по следните теми:

 • Подобряване на качеството на почвите в биологичното земеделие;
 • Подходящи и стабилни системи за животновъдство;
 • Иновации за устойчиво хранене.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://bioselena.com/bg/news/view/358/

Възможности за финансиране и обучения

Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants)

Краен срок: 1 август 2017 г.

Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области на подкрепа:

1. Иновации и проучване;

2. Трансфер на ноу-хау и добри практики;

3. Анализ и изследвания.

Областите за подкрепа могат да бъдат комбинирани.

Проектите следва да включват организации от най-малко две държави, включително поне една държава бенефициер по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.

Фондът e с размер от 60 милиона евро. Размерът на безвъзмездните средства, представени на отделен проект, не може да бъде по-малък от 1 милион евро. Подкрепата не може да представлява повече от 85% от общите допустими разходи по проекта.

Поканата има процедурата за кандидатстване в две стъпки. В първата стъпка се представя само концепция. Успешните кандидати от първата стъпка ще бъдат поканени да подадат пълна заявка за проект.

Не по-късно от 01.08.2017 г. кандидатите се приканват да представят проектна концепция, която кратко описва идеята за проекта, дейностите и резултатите от проекта, членовете на консорциума на проекта и предварителния бюджет.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://eeagrants.org/News/2017/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-Europe.

Вижте целия текст...

Системата за финансиране на проекти от Обществения борд на TELUS International Europe е отворена за кандидатстване

Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. Кандидатите трябва да попълнят формуляр и отговарят на изискванията, описани в него или системата на TELUS.

Одобрените проекти ще получат финансиране между 6-8 седмици след обявените резултати от срещата на обществения борд.

Общественият борд на TELUS International е шестнадесетият по ред Борд за цял свят. В България той обединява видни обществени лидери и членове на компанията, които вземат решения кои инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по важни обществени проблеми. В състава на Борда са обществени лидери като Магдалена Малеева, бивша тенис състезателка и основател на Горичка.бг, Елвин Гури, главен изпълнителен директор на River Styxx Capital и един от основателите на организацията „Заедно в час“, Нели Радева, основател на Фондацията „И аз мога“, Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум и представители на компанията TELUS International Europe.

Над 10 години екипът на TELUS споделя философията „да даваме там, където живеем“. (We give where we live). Компанията инвестира време и експертиза в търсене на най-подходящия инструмент за подпомагане на местни граждански организации, които имат най-голямо влияние върху развитието на младите хора. От 2000 г. насам Обществените бордове на TELUS са дарили над 47 милиона канадски долара на повече от 3,770 обществени проекта, целящи да подобрят живота на 2 милиона деца и младежи.

За допълнителна информация и насоки може да се свържете с Александра Коларова и Десислава Рангелова на телефон 02/931 73 30/31 или на майл: CSR.bg@telusinternational.com.

Източник: Български дарителски форум.

Вижте целия текст...

Стартира приемът на проекти по процедура „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ по ОП РЧР

Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за допустимите дейности и разходи, описани в условията за кандидатстване както следва:

 • Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)
 • Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).

Кандидатите по настоящата процедура е допустимо да подадат проектно предложение само по един компонент. В зависимост от избрания компонент следва да спазват посочените изисквания в Условията за кандидатстване по съответния компонент.

Повече информация можете да намерите ТУК: http://esf.bg/protseduri/

Вижте целия текст...

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - Трета покана

Краен срок: 30 юни 2017 г.

Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.

Проектите следва да са фокусирани върху:

 • Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации;
 • Конкурентоспособност на малките и средните предприятия;
 • Нисковъглеродна икономика;
 • Околна среда и ресурсна ефективност.

Въпреки че поканата няма тематично и териториално ограничение, акцентът е върху недобре представените теми в предишните покани (възобновяема енергия и управление на водите и др.) и включването на партньори от регионите, които досега не са участвали в програмата.

Повече информация можете да намерите тук: http://www.interregeurope.eu/apply/

Вижте целия текст...

Конкурс "Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация"

Краен срок: 9 юни 2017 г.

Могат да бъдат съфинансирани следните дейности:

а) Сътрудничество: разработване на нови или подобряване на съществуващи обмени, партньорски проверки и / или програми за обучение.

б) Информация: разработване или обновяване на онлайн платформи за събиране и разпространение на качествена, лесна за употреба и специфична информация.

в) Знание: разработване на съвместни изследователски проекти.

Стартира конкурс за участие в Програма "Мост към бизнеса", чиято основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд

Краен срок: 30 юни 2017 г., в 17:00 ч.

Допустими кандидати са роми на възраст между 18 и 35 години, които притежават диплома за завършено средно или висше образование.

Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

Няма ограничения от кой район на страната са кандидатите. Предимство за включване в Програмата осигурява владеенето на чужд език.

Кандидатстването става чрез подаване на формуляр за кандидатстване. Допустимите кандидати могат да подават формуляри за кандидатстване единствено по електронен път. Задължително приложение към него е сканирано/снимано копие на дипломата за завършено средно образование или диплома за завършено висше образование.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://bridgetobusiness.eu/public/portfolios/view.cfm?id=92

Вижте целия текст...

VP/2017/011 EaSI-PROGRESS - Дейности за повишаване на общественото разбиране по “Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните”

Краен срок: 30 юни 2017 г.

Специфичните цели на настоящата покана попадат в две направления:

A) Да се помогне на дадена страна - членка да подготви почвата за изпълнение на Препоръка на Съвета относно "Повишаване на уменията" чрез:

- Специфична цел 1, в която се прави преглед на всяка съществуваща разпоредба, въз основа на която може да се изгради цялостно Повишаване на уменията и се идентифицират пропуските, които трябва да бъдат адресирани, и начините за това, в сътрудничество със съответните заинтересовани страни;

- Специфична цел 2 – подкрепа на националните органи в насочването на Повишаване на уменията към приоритетни групи;

B) Да се помогне на дадена страна - членка да насърчи устойчивите договорености за изпълнение на Препоръката на Съвета относно “Повишаване на уменията” чрез:

- Специфична цел 3, която да подпомага съответните заинтересовани страни както за разпространяване на информация, така и за стимулиране на използването на наличните възможности за повишаване на квалификацията, както и за осигуряване на тяхното участие в конкретни дейности по прилагане в съответствие с общите принципи, определени в Препоръката.

Поканата за представяне на предложения има за цел да мобилизира и ангажира заинтересованите страни в страните-участнички в изпълнението на Препоръката на Съвета относно "Повишаване на уменията" и в крайна сметка да увеличи предлагането на възможности за повишаване на квалификацията и тяхното усвояване от нискоквалифицирани възрастни.

За да бъдат допустими, кандидатите (единствен кандидат или водещ кандидат в случай на консорциум) трябва да бъдат публични субекти, отговарящи за националната или регионалната политика и действия за повишаване на квалификацията на възрастните.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls=yes

Вижте целия текст...

Ограничена покана за представяне на предложения за подкрепа на национални ромски платформи

Краен срок: 19 септември 2017 г., 17:00 часа

Европейската комисия очаква предложения за подпомагане на прилагането на национални стратегии за интегриране на ромите (НСИР) от организации с нестопанска цел в държавите-членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн.

Поканата ще финансира дейности, подкрепящи активното партньорство между заинтересованите страни при разработването, изпълнението и мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите или на интегрираните пакети от политически мерки.

Приоритетът на тази ограничена покана за представяне на предложения за грантове за дейности е да подкрепи установяването или засилването на националните процеси на консултации в държавите-членки посредством национални ромски платформи, свикани и ръководени от националните ромски точки за контакти (НРТК).

Препоръката на Съвета на ЕС относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите-членки (2013/C 378/01, от 9 декември 2013 г.) потвърждава, че НРТК следва да улеснят участието на ромското гражданско общество в изпълнението на НСИР и местните планове за действие. Националните ромски платформи ще допринесат решително за този процес.

Националните ромски платформи се очаква да насърчават и улесняват диалога и обмена, да насърчават взаимното обучение, сътрудничеството и участието в изпълнението и мониторинга между всички заинтересовани страни на национално ниво. Насърчава се включването на ромите, особено на ромските жени и младежи, в платформите.

ЦЕЛИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ СА:

 • Да се овластят НРТК в процеса на интеграция на ромите, да им се осигури необходимата видимост към всички заинтересовани страни, независимо дали на национално, регионално или местно равнище, към ромските и неромските общности;
 • Да се осигури ефективно участие на всички заинтересовани страни (национални, регионални, местни власти, ромски и неромски общности, включително ромски младежи и жени от ромски произход, ромски и про-ромски неправителствени организации, частни предприемачи, профсъюзи, професионални асоциации, академични среди, органи по въпросите на равенството и т.н.) във всички решения, включително относно разпределянето на наличните финансови средства от бюджета на ЕС и националните бюджети, които засягат ромите, като се вземат предвид ролята на всяка заинтересована страна;
 • Да се преодолеят разликите в прилагането на националната стратегия за интеграция на ромите и предизвикателствата, които са специфични за националния контекст;
 • Да бъдат развити процесите на отчитане на национално и европейско равнище.

ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ:

- Дейности, насочени към ефективно участие на заинтересованите страни, включително идентифициране на заинтересованите страни, действия за изграждане на капацитет, интегриране на техния принос в разработването на политики, свързани с интеграцията на ромите;

- Работни срещи, целящи да осигурят подходяща комуникация с всички заинтересовани страни;

- Дейности, насочени към овластяване и участие на ромски младежки и женски организации;

- Организиране на откриваща среща "Kick Off" с участието на всички заинтересовани страни (с балансирано географско покритие), за да се обясни процесът, както и подходът на държавата-членка към интеграцията на ромите;

- Организиране на тематични дискусии / фокусирани групови дискусии / работни срещи за добри практики, по-специално по темите:

 • въпроси на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и борбата с дискриминацията, които биха отговорили на нуждите / приоритетите / пречките / предизвикателствата на национално / регионално / местно равнище;
 • възможности за финансиране;
 • ромско образование и как най-добре да се развива образованието на ромските деца, включващо възпитатели, родители, представители на общините, социални работници, ромски посредници, ромски помощници;
 • включването на профсъюзите, частния сектор в увеличаването на учеинята за заетост на ромите и на интегриран подход в областта на жилищното настаняване и здравеопазването;

- Дейности, насочени към улесняване на диалога между ромските и неромските общности и местните власти, за да обяснят взаимните ползи от мерките за интеграция на ромите и за двете общности.

Повече информация можете да намерите ТУК:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:287
За седмицата:366600
За месеца:14362672
Общо:110743
Вашият IP: 44.192.253.106