Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 04 / 04.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Край на роуминга: последното препятствие е премахнато

На 06.04.2017 г. евродепутатите гласуваха отпадането на последното препятствие по пътя към пълното премахване на таксите за роуминг на дребно.

Премахването на таксите за роуминг на дребно от 15 юни 2017 г. ще даде възможност на потребителите да се обаждат и да прехвърлят данни в друга държава членка на ЕС на същата цена като у дома.

„Това е голяма победа за европейските потребители“, заяви докладчикът Миапетра Кумпула-Натри (С&Д, Финландия). „Сега можем да отпразнуваме факта, че от 15 юни няма да има повече такси за роуминг. Потребителите, пътуващи из Европа, ще имат възможност да проверяват електронна си поща, използват карти, качват снимки в социалните мрежи, да се обаждат и изпращат съобщения до вкъщи без допълнителни такси.“

Парламентът одобри споразумението относно максималните цени на роуминга на едро, неофициално съгласувано със Съвета, с 549 гласа „за“ срещу 27 „против“, с 50 „въздържал се“.

Обща информация

Неофициалното споразумение между Парламента и Съвета определя колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационни оператори за използване на мрежите им за пренос на данни и трансгранични разговори в роуминг. Търговията на роуминг на едро косвено се отразява в крайните сметки на потребителите.

По-ниските такси за трансфер на данни ще позволят на потребителите в ЕС да получат достъп до повече данни, като например аудио-визуално съдържание, когато пътуват от една страна в друга. Това може също да отвори пазарите за малки оператори и операторите на виртуални мобилни мрежи (MVNO).

Вижте целия текст...

Евродепутатите с призив за блокиране на плановете за оторизация на ГМО царевични продукти

На 05.04.2017 г. ЕП прие резолюция, с която се противопоставя на плановете на Европейската комисия да оторизира вноса на хранителни продукти, съдържащи генетично модифицирани царевични продукти, обработени с хербициди и пестициди. Текстът изтъква липсата на данни за много от подсортовете, които ще бъдат одобрени за внос, и настоява за реформа на процедурата за разрешаване на ГМО в ЕС.

Членовете на ЕП обръщат внимание на това, че по време на тримесечния период за консултации страните членки са отправили множество критики, посочвайки като основни проблеми липсата на информация и некачествено извършените изследвания и тестове.

Въпреки това на 26 август 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) даде положителна оценка на плановете за оторизиране на такъв внос. Евродепутатите посочват, че според малка група участници в панела, одобряващ плановете в EFSA, няма подадени конкретни данни за всеки един от 20-те подсортове.

Евродепутатите отбелязват също, че Европейската комисия продължава да оторизира ГМО продукти в ЕС без подкрепата и мненията на комисии от държавите членки. Първоначално тази процедура е трябвало да бъде изключение от приетия правен ред за взимане на решения, но впоследствие е станала правило.

Необвързващата резолюция е приета с мнозинство от 426 гласа „за“ срещу 230 „против“ и 38 „въздържал се“.

Вижте целия текст...

ЕП приема условията си за одобряване на споразумението относно Брекзит

Европейският парламент одобри с огромно мнозинство (516 гласа „за“ срещу 133 „против“ с 50 „въздържали се“) резолюция, с която определи своите ключови принципи и условия за одобряване на споразумението за излизане на Великобритания от ЕС. Всяко споразумение, постигнато в края на преговорите между ЕС и Великобритания, ще трябва да заслужи одобрението Европейския парламент.

Евродепутатите подчертават необходимостта от осигуряване на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС. Те посочват също така, че Обединеното кралство продължава да бъде държава членка на ЕС до датата на официалното си напускане, както и че това поражда права и задължения, включително финансови задължения, подлежащи на изпълнение дори и след датата на неговото оттегляне.

Резолюцията предупреждава, че ЕП няма да приеме компромис между сигурността и бъдещата икономическа връзка между ЕС и Обединеното кралство. Освен това текстът се противопоставя на икономически взаимоотношения, основани на откъслечни или секторни разпоредби, и подчертава неделимостта на четирите свободи на вътрешния пазар: свободата на движение на стоки, капитали, услуги и хора.

Накрая резолюцията посочва, че разговори за евентуални преходни разпоредби биха могли да започнат едва когато бъде постигнат значителен напредък по споразумението за оттегляне. Тези разпоредби не могат да са валидни повече от три години, а споразумение относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС може да бъде сключено едва след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Гражданите са най-важни

Според резолюцията интересите на гражданите трябва да бъдат на първо място още от самото начало. По-нататък се казва, че гражданите на Ирландия ще бъдат особено засегнати. Евродепутатите призовават всички страни да се придържат към ангажимента си по отношение на мирния процес в Северна Ирландия и да избегнат връщането на твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Затова особените обстоятелства, породени от тази ситуация, трябва да бъдат обект на приоритетно внимание при споразумението за оттегляне.

Резолюцията също така предупреждава Обединеното кралство да не прави опити за ограничаване на правата, свързани със свободата на движение, преди да се е оттеглило от ЕС. Текстът също така настоява ЕС-27 да проучи начини да отговори на опасенията на британските граждани, породени от загубата на правата на европейско гражданство.

Общи принципи на преговорите

Евродепутатите призовават и двете страни да преговарят добросъвестно и при пълна прозрачност, за да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство.

Резолюцията отбелязва, че би било нарушение на европейското право, ако Обединеното кралство започне преговори за търговия с трети страни, преди да е напуснало ЕС. Текстът предупреждава, че същото важи и за двустранни преговори между Великобритания и отделни държави членки относно споразумението за оттегляне или бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Задълженията продължават

Великобритания ще продължи да се ползва с правата си от членството в ЕС до момента на напускане. В същото време тя също така ще трябва да продължи да носи своите отговорности, включително финансовите отговорности, произтичащи от настоящата многогодишна финансова рамка на ЕС. Някои от тези финансови задължения може да продължат да бъдат в сила и след датата на оттегляне на страната.

Тясно участие на Европейския парламент

Европейският парламент има намерение да развие допълнително някои елементи, посочени в настоящата резолюция в процеса на преговорите. Това може да стане например чрез приемане на допълнителни резолюции, включително по конкретни теми или секторни въпроси.

Пленарен дебат относно Брекзит преди вота

По-рано през деня лидерите на политическите групи в Европейския парламент обсъдиха своите приоритети в преговорите за излизането на Великобритания от ЕС. Ключовата роля на евродепутатите в преговорния процес беше подчертана от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за ЕС Мишел Барние, който също участва в дебата.

При откриването на дебата председателят на ЕП Антонио Таяни каза: „Вотът на Парламента ще бъде решаващ за крайния изход от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и бъдещите отношения между тях. Последните терористични атентати показват ясно, че европейските страни трябва да продължат да поддържат тясно сътрудничество една с друга.“

Дебатът показа широката междупартийна подкрепа за приоритизирането на защитата на интересите на гражданите, които ще бъдат най-силно засегнати от Брекзит. Повечето от лидерите на политически групи подчертаха, че при все важността на това преговорите да се провеждат в спокойна обстановка, ЕС-27 трябва да остане единен и решително да защитава своите собствени интереси. Всички групи от левицата казаха също така, че поддържането на високи нива на социална защита ще бъде основен приоритет за тях.

Някои от лидерите подчертаха, че Брекзит трябва да послужи за катализатор за обновление на ЕС, демонстрирайки неразривната обвързаност на държавите членки.

Лидерите на ЕСПД и ЕНС изразиха своята радост от началото на процеса на оттегляне и обвиниха ЕС, че се стреми да „накаже“ Великобритания.

Вижте целия текст...

Евродепутатите призовават за глобално решение на проблема с миграцията

В резолюция, приета на 05.04.2017 г., евродепутатите призовават за спешни многостранни мерки за справяне с безпрецедентния брой мигранти в целия свят и не на последно място – за спиране на смъртните случаи на мигранти в Средиземно море.

Резолюцията, одобрена с 333 гласа „за“ срещу 310 „против“, с 46 „въздържали се“, призовава за:

 • създаване на многостранен режим на управление на международната миграция, основан на международно сътрудничество и взаимодействие;
 • по-тясно и засилено сътрудничество между ЕС, специализираните органи на ООН, банките за развитие, регионални организации и други играчи;
 • създаване на реална обща европейска политика в областта на миграцията, основана на правата на човека и на принципа на солидарност между държавите членки;
 • участие на Парламента в изготвянето и прилагането на новата рамка за партньорство в областта на миграцията, както и на свързаните пактове за миграция, които в момента ЕС договаря с трети страни като Йордания и Ливан. Евродепутатите осъждат липсата на прозрачност на подобни сделки, които досега не са били обсъждани преди приемането им;
 • помощ и сътрудничество от страна на ЕС, които да подпомагат развитието и растежа в трети страни. Подкрепата на Европа не трябва да стимулира „трети държави да си сътрудничат по въпросите на обратното приемане на незаконни мигранти, принудителното възпиране на хора от мобилност или спирането на потоците към Европа“.

Докладчикът на ЕП Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра (ЕНП, Испания) заяви по време на пленарния дебат: „Системата за хуманитарна помощ е напълно неадекватна на предизвикателствата. Затова ни трябва много по-дълготраен и всеобхватен подход с по-тесни връзки между сферата на хуманитарната помощ и помощта за развитие.“

„Не трябва да говорим за миграционна криза, а за криза на солидарността в ЕС. Можем да говорим и за институционална криза, тъй като Съветът на ЕС е неспособен да изпълни собствените си ангажименти, както и за морална криза, защото изглежда, че сме по-загрижени за затварянето на границите си и поощряване на връщането на мигранти, отколкото за решаването на проблемите, които са в основата на настоящата криза“, заяви докладчикът Елена Валенсиано (С&Д, Испания) по време на дебата в пленарна зала.

Да се спре на ползването на бежанци и мигранти за изкупителните жертви

Резолюцията също подкрепя кампанията на ООН „Заедно“ в борбата с негативните възприятия и нагласи към бежанците и мигрантите.

Вижте целия текст...

Карта на Европейския квартал в Брюксел

Тази практична карта в джобен формат ще Ви помогне да се ориентирате в Европейския квартал в Брюксел. На нея са показани къде се намират институциите на ЕС, включително Съветът, Комисията и Парламентът, както и постоянните представителства на държавите членки. Картата е налична на английски и френски език.

За повече подробности вж. http://www.consilium.europa.eu/bg/documents-publications/publications/2017/map-european-quarter-brussels/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0+%d0%bd%d0%b0+%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f+%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb+%d0%b2+%d0%91%d1%80%d1%8e%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb

10 години членство в ЕС – европейските фондове са допринесли БВП да е с 9,3% по-висок

Докладът за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз е изготвен от екип от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, свързан с десетата годишнина от присъединяването на България към ЕС. Той беше представен на 30 март 2017 г. от 10.00 ч. в Дома на Европа в София. Пълен запис от събитието може гледате на сайта: http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2017/march2017/bg10xeu.html

Събитието откриха ръководителите на двете представителства – Огнян Златев и Теодор Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев представиха изводите от основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството, политиките на ЕС в полза на гражданите, образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика на ЕС.

Даниел Смилов представи политическите аспекти на членството и сподели, че ако трябва да избере един идентификатор, който доказва позитивното му въздействие, то това е отношението на политическите партии към Европейския съюз. Основните сред тях приемат Европейския съюз като нещо от ключова важност и не подлагат под въпрос членството на България.

С помощта на ЕС страната преминава по-леко през трите най-големи кризи от последните десет години: икономическата рецесия, фалита на КТБ и миграционната криза от 2015 г. Неслучайно българските граждани продължават да са сред тези, които дават най-високо доверие на ЕС според Д. Смилов. Съюзът изиграва особена роля и за реформата на съдебната система и борбата с корупцията, не като институция, която налага, а като партньор, който изготвя политики, предлага ги и извършва мониторинг. Това е механизъм от нов тип, който осъществява диалог между европейските институции и правителството с цел да държи пред погледа на обществото необходимите реформи.

В края на експозето си Даниел Смилов завърши с коментар за нуждата България да бъде в групата на държавите, които се стремят към повече интеграция. Според него не трябва да ползваме ЕС единствено като вносител на стабилност, а да се стремим да станем активен член в укрепването на определени политики и неговото заздравяване.

Членството на България в Европейския съюз играе несъмнено положителна роля и за икономическото развитие на страната, значима и ясно видима още в предприсъединителния период, като оттогава България постига и най-силните си икономически резултати след 1989 г. Георги Ганчев заяви, че в периода от стартирането на преговорите за членство през 1999 г. до присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. БВП на глава от населението по покупателна способност нараства от 27 % до 40,8 % от средното за ЕС, като през 2016 г. достига 48,1 %. Наличието на европейските фондове е довело до БВП с 9,3 % по-висок, заетост с 4,8 % по-висока и безработица с 4,0 % по-ниска, отколкото биха били при нулеви трансфери до 2015 г. За десетилетието от членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10 процента.

Публиката и интернет зрителите имаха възможност да се включат в дискусията с цел финализиране на доклада, чийто окончателен вариант ще бъде представен на 9 май за Деня на Европа.

Вижте целия текст...

Дебати относно бъдещето на Европа и заключенията от Европейския съвет

Пленарна сесия - Европейски съвет / Институции – 15.03.2017

Дебат относно шейсетата годишнина на Римските договори

На 15.03.2017 г. водещи евродепутати от политическите групи в парламента коментираха Европейския съвет от предишната седмица и изложиха своите приоритети за Римската декларация за бъдещето на ЕС. Повечето от тях наблегнаха на нуждата държавите членки да насочат ЕС към решаване на непосредствените проблеми на гражданите.

В приветствието си за италианския премиер и председателите на Съвета и Комисията председателят на ЕП Антонио Таяни заяви, че шейсетата годишнина на Римските договори представлява „... една възможност за приближаване на Европа до гражданите и популяризиране на нашите ценности в света... Сега, повече от всякога, имаме нужда от единство. Трябва ни промяна, а не отслабване на ЕС.“

Относно бъдещето на Европа председателят на Съвета Доналд Туск каза: „Ако искате да сте бърз, вървете сами. Ако искате да стигнете далеч, вървете заедно.“ Той обеща, че по време на преговорите за Брекзит ще се старае да запази политическото единство между 27-те, като в същото време ЕС и Великобритания останат „добри приятели“. Той също така настоя, че „... липсата на споразумение няма да бъде лоша за ЕС. Тя би била лоша за всички.“ Говорейки на холандски, г-н Туск изказа своята солидарност с Нидерландия, която той нарече „място за свобода и демокрация“.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер предупреди за свеждането на бъдещето на Европа до сценарий на две скорости. Той каза: „Не искам нова „желязна завеса“ в Европа.“ Г-н Юнкер критикува турските вербални атаки срещу Нидерландия и ги нарече напълно неприемливи. Според него отговорните за тях отдалечават Турция от ЕС. Той също така отбеляза, че новата търговска политика на САЩ повишава очакванията ЕС да се превърне в новия световен лидер в многостранната свободна търговия, но и подчерта, че преговорите за свободна търговия трябва да включват социалните партньори и гражданското общество.

Министър-председателят на Италия Паоло Джентилони каза, че ако не намалим безработицата и оставим държавите от първа линия на ЕС да се оправят сами с миграционната криза, ако се поддадем на национализма и изоставим най-слабите, няма да има никакво гражданско доверие в ЕС. По повод дебата за Европа на две скорости той каза: „Не“ на две Европи, голяма и малка, източна и западна... и „да“ на една Европа, в която всяка държава има своето ниво на амбиция и може да реши да се присъедини... по всяко време, сега или по-късно, и всички участват в общия проект.“

Заместник министър-председателят на Малта Луис Грек, говорейки от името на председателството на Съвета, каза, че настоящият момент изисква решителни действия от лидерите на ЕС и държавите членки. Той предупреди срещу изпадането в негативно мислене. Относно бъдещето на ЕС г-н Грек каза, че Римската декларация трябва да получи конкретно продължение и предупреди, че не трябва да се получават „граждани втора категория, прибързани решения и инстинктивни реакции.“

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да се погрижим хората в Европа да не гледат на Страсбург и Брюксел като на външни сили, които им налагат разни неща, докато националните им политици приписват общите успехи на националните държави. Те трябва да приемат отговорностите; да обясняват вкъщи защо и как са гласували на европейско ниво.“ Относно Турция той каза, че пълноправното членство на страната в ЕС „не се предвижда в обозримо бъдеще.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза: „В момента всички говорят за Европа на много скорости, но Европа на много скорости е само метод, а не стратегия.“ Той продължи: „Проблемът на Европа в днешно време не е скоростта, ами посоката. Трябва ни нова посока за Европа, към силен социален стълб и мощна европейска стратегия за инвестиции...,“ които ще бъдат финансирани чрез успешна борба с укриването на данъци и данъчните измами. В заключение той каза: „Колкото повече заплашват ЕС, толкова повече аз вярвам в Европа.“

Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) призова за промяна в политиките и каза: „Корабът потъва и трябва да се запитаме защо.“ Според него ЕС е станал прекалено централизиран и отдалечен от гражданите. ЕКР иска предоговаряне на договорите и е против всякакво бъдещо отстъпване на национален суверенитет, добави той.

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) обвини президента на Турция Ердоган в цинизъм, задето говори за свобода на словото, докато в Турция журналисти лежат в затвора. Той каза: „Нека замразим преговорите за присъединяване на Турция сега. Това е единственото, което можем да направим в момента.“ Той също така се изказа в полза на процес на „възраждане“ на ЕС, който да започне с тържествата за шейсетата годишнина на Римските договори в Рим.

Лидерът на ЕОЛ Габриеле Цимер (Германия) изрази съмнение, дали Римската декларация, която предстои да бъде подписана на 25 март, наистина ще представлява едно ново начало за ЕС. Тя добави: „Трябва ни ясен сигнал за силна и социална Европа, както и други незабавни мерки. Наистина се надявам скоро да се договорим за предложенията относно социалния стълб, по които работи Парламентът.“

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) каза, че празненствата по случай шейсетата годишнина на Римските договори представляват възможност за промяна на посоката. Той каза: „Европа трябва да използва глобализацията, за да постигне напредък към социално сближаване и засилена демокрация.“ Той също така изрази надежда, че председателят на Съвета Туск ще бъде на висотата на предизвикателствата.

Роза Д‘Амато (ЕСПД, Италия) каза, че Европа на две скорости вече съществува. Тя добави: „... има ЕС на банките, големите компании и лобитата и ЕС на гражданите, тези, които са загубили своята работа и нямат права.“

Матео Салвини (ЕНС, Италия) призова за край на плащанията от ЕС за Турция и преговорите за присъединяване на страната към ЕС, които „... никога не трябваше да започват...“ Той също така обвини лидерите на ЕС за „... съсипването на европейската мечта...“

Вижте целия текст...

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

Евродепутатите предлагат ограничаване до 5% на дела отпадъци, които се депонират.

Според приетия на 14.03.2016 г. проектозакон от Европейския парламент, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% заради негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета на министрите.

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират, спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците.

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

Отпадъци и отпадъци от опаковки

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

Депониране

Предложението ограничава до 10% на дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

Хранителни отпадъци

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци.

Следващи стъпки

Четирите доклада представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци.

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Като част от промяната в политиката на ЕС към кръгова икономика, Европейската комисия изготви четири законодателни предложения, които представят нови цели за управление на отпадъците по отношение на повторното използване, рециклиране и депониране.

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите.

Вижте целия текст...

Отбрана: Парламентът призовава за обединяване на военния капацитет в ЕС

Дублирането на въоръжение, поддържането на прекален капацитет и пречките пред чуждестранни доставчици на техника водят до пилеене на милиарди евро всяка година в сектора на отбраната в ЕС, заявява Европейският парламент в доклад, приет в пленарна зала на 16 март. Депутатите препоръчват обединяване на ресурсите и координация на планирането в ЕС. Към момента сътрудничеството в тази област е спорадично, но времената се променят.

През 2016 г. ЕС самостоятелно и съвместно с НАТО одобри няколко инициативи, които отварят възможностите за постигане на ново ниво на сътрудничество в областта на отбраната. Два важни фактора в тази насока са усложнената обстановка в редица съседни страни и желанието на САЩ Европа да увеличи разходите си за отбрана. Всичко, което липсва според Европейския парламент, е политическа воля.

„Ние не призоваваме за милитаризация на ЕС“, посочи Михаел Галер (ЕНП, Германия) в пленарния дебат на 15 март относно доклада за възможностите в сферата на сигурността и отбраната. Неговият колега Естебан Гонзалес Понс (ЕНП, Испания) подчерта, че „военната интеграция ще донесе оперативни предимства“ и че държавите членки „ще са в състояние да стартират проекти, които не могат да осъществят сами“.

Инвестирайте повече и по-ефективно, заявяват депутатите

Бюджетите за отбрана намаляха значително в годините на икономическата криза и макар че сега нещата започват да се променят, депутатите искат по-решителни стъпки. През 2016 г. Парламентът призова държавите членки да отделят 2% от БВП за отбрана – към момента това правят само Гърция, Естония и Великобритания.

Бюджетът на САЩ за отбрана е повече от два пъти по-голям от този на всички страни в ЕС взети заедно, посочва докладът. В същото време по оценки, цитирани от депутатите, нивото на ефективност на ЕС в сферата на сигурността и отбраната се равнява на 10–15% от ефективността на САЩ.

Фрагментирани пазари

Европейските страни традиционно отдават предпочитания на своите домашни производители и доставчици на оръжия, което обяснява защо пазарът в Европа е силно фрагментиран. Като резултат от фрагментацията европейските страни плащат по-скъпо, защото липсват икономии от мащаба. Депутатите призовават за обединяване на ресурсите и отваряне на търговете за поръчки на военна техника за доставчици от други страни в ЕС. Това би могло да спести пари, които да бъдат насочени към изследователска и развойна дейност – друга област, в която Европа изостава.

Сигурността не е само средства за оръжия

Повече пари за отбрана не означава автоматично повече сигурност. Важни са и други аспекти като например помощта за стабилизиране на съседни страни, мерки за овладяване на миграцията и поддържането на международен ред, основан на правото. Парламентът подчерта важността на тези въпроси в своята позиция относно глобалната стратегия на ЕС.

Обществена подкрепа за повече сътрудничество

Изследване Евробарометър от 2016 г. показа, че две трети от европейците и близо трети четвърти от българите биха искали видят по-активна намеса на ЕС в областта на отбраната.

Актуално

Нашите потребителски права като европейски граждани

На 11 и 12 април 2017 г. „Европа Директно – Хасково“ съвместно с Европейския потребителски център – София проведе обучение на млади хора от Хасково и Кърджали за техните потребителски права като европейски граждани. В събитието участваха повече от 40 младежи от Хасково и Кърджали.

В град Кърджали срещата се проведе в Обединен детски комплекс към Община Кърджали и в нея взеха участие младежи от Младежкия парламент и клубовете към комплекса.

В град Хасково срещата бе в ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ и в нея участваха младежи от Клуба по предприемачество и от други клубове на училището.

Обучението бе интерактивно и включваше представяне на основна информация по темата, отворена дискусия по актуални въпроси и представяне на новата програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

Акценти в представянето на потребителските права бяха постигнатото в България за 10 години членство в ЕК и бъдещето на защитата на потребителските права в Обединена Европа.

С голям интерес сред младите хора преминаха дискусиите, свързани с правата на гражданите в дигиталното общество.

Вижте целия текст...

Демократичната култура в действие – демократични компетенции в дигиталната ера

На 04.04.2017 г. в Младежки център – Хасково със съдействието на „Европа Директно – Хасково“ бяха проведени 2 фокус-групи – с учители и младежи. Тема на фокус-групите бе: Демократичната култура в действие – демократични компетенции в дигиталната ера.

Инициативата е на Съвета на Европа и Европейската комисия. Осъществява се в седем страни. Във всяка страна се организират фокус-групи с учители и младежи. Идеята е да се изследва как да се промотират ключовите демократични компетентности в социалните медии и могат ли социалните медии да се използват в учебния процес за развитие на тези компетентности. Водещ на фокус-групите бе проф. Румен Вълчев от Център „Отворено образоване“ – София.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Международна конференция „Да преосмислим Европейския съюз“

На 11 и 12 май 2017 г. в Дома на Европа в София, ул. „Г. С. Раковски“ № 124, ще се проведе четвъртата международна конференция „Да преосмислим Европейския съюз“, организирана от Катедра „Европеистика“ – Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Жан Моне Център за високи постижения“ – с подкрепата на Програма „Еразъм плюс”, и Фондация „Ханс Зайдел“.

В конференцията ще участват както български, така и лектори от Германия, Румъния, Сърбия, Македония. Основната цел е да се ангажира вниманието на участниците и публиката с най-актуалните проблеми на европейската интеграция. Участниците ще имат възможността да обсъдят иновативни и устойчиви решения на стратегическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Предлага се форум за дебат, в рамките на който да се коментира и преосмисли европейската интеграция, да се обменят нови идеи, различни гледни точки и да се помисли за бъдещето на ЕС.

Програмата на конференцията можете да намерите тук: http://bit.ly/2oIMiBX

Възможности за финансиране и обучения

BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Краен срок: 30 юни 2017 г., 17,30 ч.

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразно с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.

Настоящата процедура е обособена в два компонента:

Компонент I се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.06.2014).

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I:

 • Минимален размер: 15 000 лева;
 • Максимален размер: 3 911 660 лева.

За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За средни предприятия помощта не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

За малки/микро предприятия не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Компонент II се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).

Минимална и максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ за Компонент II:

 • Минимален размер: 15 000 лева;
 • Максимален размер: 391 166 лева.

По Компонент II от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения за заети лица” не се изисква съфинансиране.

Вижте целия текст...

Конкурс Програма „ДЕБЮТИ“, първи кръг

Краен срок: 10 май 2017 г. (15:00 ч.)

Конкурсът е за финансиране на:

 • творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
 • организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.

Конкурсът се провежда в два кръга, като класиралите се на първи кръг кандидати следва да участват в задължителен обучителен семинар по разработване на проекти преди явяването си на втори кръг. Обучението ще се проведе в края на месец май 2017 г. в град София.

Приоритетен фокус на сесията:

 • Българско председателството на ЕС през 2018 г.
 • Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 г.

Програма „Дебюти“ финансира разходи по проекти на стойност до 20 000 лева включително.

Вижте целия текст...

Процедура за кандидатстване по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г.

Краен срок: 17 май 2017 г.

Програмата ще финансира дейности за превенция на рисковото поведение и различни видове зависимости, като предвиденият бюджет за 2017 г. е в размер на 2 000 000 лв. в три направления:

 • Направление „Информирай младите“:

  o Тема: „Информирай младите за агресията“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.

  o Тема: „Информирай младите за различните форми на зависимост“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 200 000 лв.

 • Направление „Мотивирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 50 000 лв.
 • Направление „Активизирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение от 5 000 до 40 000 лв.
 • По Програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и реализиращи дейността си в обществена полза.

  Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект „Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

  Крайният срок за кандидатстване е до 29-ти май 2017 г., включително.

  Със Заповед № РД-16-402/28.03.2017 г. на министъра на икономиката се утвърди Оперативно ръководство за 2017 г. по проект „Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“ и считано от 29-ти март 2017 г. се обявява Национален конкурс за кандидатстване по проекта.

  По проект „Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство за 2017 г.

  Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи да реализират тези идеи и да се промотират успехите им, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на собствени фирми.

  Проектът „Техностарт 3” е в изпълнение на приоритетни области № 1 „Предприемачество“ и № 9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014–2020 г.

  В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

  Проект „Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

  Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

  Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес: 1052 София, ул. „Славянска“ № 8 или по пощата.

  Кандидатите могат да задават въпроси по време на кандидатстването по проекта на електронен адрес - tehnostart@mi.government.bg

  Цялата необходима информация за конкурса може да намерите на: http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html

  Вижте целия текст...

  TELUS International Europe отваря системата за кандидатстване за финансиране на проекти за 2017 г.

  Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него или директно в системата на TELUS.

  Всички одобрени проекти ще получат финансиране между 6–8 седмици след обявените резултати от срещата. До края на 2017 г. трябва да бъдат разпределени всички 100 000 канадски долара, отпуснати от TELUS International.

  Общественият борд на TELUS International е шестнадесетият по ред Борд за цял свят. В България той обединява видни обществени лидери и членове на компанията, които вземат решения кои инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по важни обществени проблеми. В състава на Борда към момента влизат Магдалена Малеева, бивша тенис състезателка и основател на Горичка.бг, Елвин Гури, главен изпълнителен директор на River Styxx Capital и един от основателите на организацията „Заедно в час", Красимира Величкова, Български дарителски форум, Нели Радева, основател на Фондацията „И аз мога“, и представители на компанията TELUS International Europe.

  Над 10 години екипът на TELUS споделя философията „да даваме, там където живеем“. (We give where we live). Компанията инвестира време и експертиза в търсене на най-подходящия инструмент за подпомагане на местни граждански организации, които имат най-голямо влияние върху развитието на младите хора. От 2000 г. насам Обществените бордове на TELUS са дарили над 47 милиона канадски долара на повече от 3,770 обществени проекта, целящи да подобрят живота на 2 милиона деца и младежи.

  При нужда от допълнителна информация може да се свържете с Александра Коларова и Десислава Рангелова на телефон 02/931 73 30/31 или на майл: aleksandra.kolarova@telusinternational.com и desislava.rangelova@telusinternational.com.

  Вижте целия текст...

  Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

  Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)

  Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността за реагиране на системите за първоначалното и продължаващо професионалното образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

  Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.

  Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните „партиди“:

  • Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения. Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.
  • Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО. Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.
  • Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията. Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.

  Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за партида 1, 3 млн. евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3)

  Вижте целия текст...

  Първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

  Краен срок: 31 май 2017 г., 23:59 (GMT+2)

  Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

  Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн

  • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“;
  • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“.

  Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море

  • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“;
  • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

  Общата сума на средствата предоставени от фонда на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в Първа покана за набиране на проектни предложения е 19 655 625,60 евро.

  Избираеми от България са регионите за планиране (NUTS II): Североизточен, Югоизточен.

  Вижте целия текст...

  ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА - Трета покана

  Краен срок: 30 юни 2017 г.

  Бенефициенти могат да бъдат организации от 28-те държави членки на ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са национални, регионални или местни публични органи, други публичноправни институции (например университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.), неправителствени организации.

  Проектите следва да са фокусирани върху:

  • Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации;
  • Конкурентоспособност на малките и средните предприятия;
  • Нисковъглеродна икономика;
  • Околна среда и ресурсна ефективност.

  Въпреки че поканата няма тематично и териториално ограничение, акцентът е върху недобре представените теми в предишните покани (възобновяема енергия и управление на водите и др.) и включването на партньори от регионите, които досега не са участвали в програмата.

  Повече информация можете да намерите тук: http://www.interregeurope.eu/apply/

  Вижте целия текст...

  Конкурс "Командироване на работници: усъвършенстване на административното сътрудничество и достъп до информация"

  Краен срок: 9 юни 2017 г.

  Могат да бъдат съфинансирани следните дейности:

  а) Сътрудничество: разработване на нови или подобряване на съществуващи обмени, партньорски проверки и / или програми за обучение.

  б) Информация: разработване или обновяване на онлайн платформи за събиране и разпространение на качествена, лесна за употреба и специфична информация.

  в) Знание: разработване на съвместни изследователски проекти.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:187
За седмицата:365600
За месеца:14352672
Общо:110742
Вашият IP: 44.192.253.106