Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 01 / 01.2017 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Европейска професионална карта – EPC

Европейската професионална карта (European Professional Card, EPC) е електронна процедура, която можете да използвате за признаване на вашите професионални квалификации в друга страна от ЕС. Тя е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна за управление от традиционните процедури за признаване: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.

Засега можете да използвате процедурата за европейска професионална карта само ако сте:

 • медицинска сестра с общ профил
 • фармацевт
 • физиотерапевт
 • планински водач
 • агент по недвижима собственост

Останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на техните професионални квалификации. В бъдеще процедурата за европейска професионална карта може да обхване и други професии.

Можете да използвате процедурата за европейска професионална карта, ако:

 • искате да практикувате професията си в друга страна от ЕС на временен и случаен принцип (временна мобилност) ИЛИ
 • искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно (установяване)

Европейската професионална карта не е физическа карта. Това е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че вашите професионални квалификации са признати от страната, в която искате да работите (приемащата страна), или че отговаряте на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна.

Когато дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта във формат pdf. В него ще има и референтен номер, който потенциалният ви работодател може да използва, за да провери валидността на вашата европейска професионална карта онлайн.

Ако планирате да се установите в страната за дълго (установяване), може да се наложи да се регистрирате и в даден професионален орган или да преминете допълнителни проверки преди да започнете да практикувате професията си. Консултирайте се с националните органи дали това е необходимо във вашия случай.

Квалификации, придобити извън ЕС

Ако сте придобили квалификацията си извън ЕС, можете да подадете заявление за европейска професионална карта, ако:

 • вашата квалификация вече е призната в страна от ЕС и
 • сте упражнявали своята професия там в продължение на поне 3 години след нейното признаване.

Предимства на европейската професионална карта

 • Органите във вашата страна ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.
 • В бъдеще, независимо дали искате да подадете заявление за дългосрочно установяване, или за временно предоставяне на услуги в друга страна, досието ви вече ще съществува в системата и няма да се налага да качвате отново всички документи. Това ще ви спести време при последващи заявления.
 • Ако органите в приемащата страна, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в разумен срок, признаването на квалификациите ви ще стане автоматично и ще можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта.

Процедури и срокове

Какво е вашето положение?

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта от вашия онлайн профил.

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да се аргументират и да ви посочат как можете да обжалвате.

Колко дълго можете да използвате вашата европейска професионална карта?

Европейската професионална карта ще бъде валидна:

 • безсрочно – ако се установявате дългосрочно (установяване)
 • 18 месеца в повечето случаи, ако предоставяте услуги на временен принцип, или 12 месеца – за професии, които се отразяват върху обществения ред или обществената безопасност

Как да кандидатствате за европейска професионална карта?

За да кандидатствате за европейска професионална карта, първо трябва да влезете в EU Login, системата за идентификация на Европейската комисия. Ако нямате профил в нея, ще трябва да си създадете такъв.

Ще ви отнеме няколко минути да попълните профила си за създаване на европейска професионална карта с вашите лични данни и данни за контакт.

След като попълните информацията за профила си, можете да създадете заявление, да качите сканирани по електронен път копия на документи и да ги изпратите на орган във вашата страна.

Всеки придружаващ документ трябва да бъде сканиран и след това качен като отделен файл.

В профила си можете да актуализирате данните за контакти (ел. адрес, телефонен номер) по всяко време. След като сте изпратили първото си заявление, вече не можете сами да актуализирате вашите лични данни (номер на личната карта или паспорта, вашето фамилно име или националността си), а трябва да поискате от органа, който обработва досието ви, да направи това.

Както вашата страна, така и приемаща страна могат да поискат от вас да платите такса за проучване на вашето досие за всяко отделно заявление. В такъв случай ще получите отделна фактура от всеки орган.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на вашите документи, ако не могат да проверят валидността им.

Дайте възможност на вашите работодатели да проверят валидността на европейската ви професионална карта

Вашите работодатели, професионални организации или други заинтересовани страни могат да проверят онлайн валидността на вашата европейска професионална карта, като използват референтния номер в сертификата ви.

За да проверят вашата европейска професионална карта, те ще имат нужда и от личните ви идентификационни данни (номер на лична карта или паспорт), които сте предоставили при изпращането на заявлението си.

Вижте целия текст...

Евродепутатите настояват за спешна помощ и преместване на мигранти през зимата

На 18.01.2017 г. евродепутатите призоваха ЕС и националните власти на държавите членки да предоставят спешна помощ на мигрантите и бежанците, за да могат те да се справят с минусовите температури и снега в някои части на Европа. Те настояха и правителствата на държавите членки да спазят обещанията си за преместване към други страни на хилядите лица, търсещи убежище, особено на тези, намиращи се в Гърция.

По време на дебата, редица евродепутати нарекоха „неприемливо“ тежкото положение на бежанците, които се намират на гръцките острови, както и на тези в други страни като Сърбия и Македония. Други, от своя страна, попитаха колко хора трябва да загинат поради ниските температури, преди ЕС да вземе мерки. Евродепутатите подчертаха, че до момента едва 6% от 160 000 търсещи убежище са били преместени от територията на Гърция и Италия.

„Не се гордеем със създалата се така болезнена ситуация“, заяви комисарят по хуманитарните въпроси Христос Стилянидис. Той обясни, че ЕС е разпределил достатъчно средства, за да помогне на Гърция да се справи с тези безпрецедентни условия, но въпреки това „някои слабости в страната не позволяват тези средства да се използват по най-добрия начин“.

Вижте целия текст...

Обяви за свободни работни места в Европейски институции

Европейският съюз предоставя база данни с налични възможности за работа на постоянен или срочен договор за всички, които търсят работа в институциите или агенциите на ЕС.

Сайтът на European Personnel Selection Office (EPSO) обявява различни възможности, които се предлагат от множеството европейски институции и агенции, подредени по име на съответната позиция, име на институцията/агенцията, срок за кандидатстване, местоположение.

Всеки, който си търси работа в ЕС и има необходимите знания и умения, може да кандидатства директно чрез сайта на EPSO.

Възможностите за работа са налични на всички официални езици на ЕС. Българските граждани могат да разглеждат обяви както на английски, така и на български език.

Процедурите за подбор на срочно нает персонал обикновено се организират от самите институции и агенции, а не от EPSO. Също така е препоръчително редовно да посещавате уебсайтовете на предпочитаните от вас организации, в които желаете да работите.

Трябва да се има предвид, че не всички свободни работни места са публикувани на тези уебсайтове и че някои позиции може да са отворени единствено за успешно преминалите процедура за подбор на договорно наети служители (CAST).

Посетете сайта на EPSO:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_bg?keyword=&contract=All&grade=All&institution=All&location=All.

Вижте целия текст...

Работа в ЕС – информация и полезни съвети

Да живеят и работят в друга страна е вълнуваща възможност за европейците от всички възрастови групи. Все повече хора осъзнават ползите от придобиването на професионален опит в друга европейска държава. Работата в чужбина, дори за кратко време, може да повиши значително уменията и да засили шансовете за намиране на по-добра работа във вашата страна.

Принципът на Европейския съюз за свободно движение на работници се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС. Той ви дава право да се преместите във всяка държава членка на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Това открива неограничени възможности за мотивираните и мобилни лица, търсещи работа. А ако ви трябва консултация и информация във връзка с това, налице са множество експерти, които да ви насочват.

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕМЕСТИТЕ В ЧУЖБИНА

Ако имате намерение да се преместите в чужбина, трябва сериозно да обмислите тази стъпка.

По-долу са изброени някои въпроси, които си струва да обмислите, преди да предприемете преместването.

Можете ли да си намерите работа?

Добро начало при търсенето на работа в чужбина е да разгледате наличните възможности и да кандидатствате за определени работни места, докато все още се намирате в собствената си страна. Проучете внимателно в кои страни се търсят работници с вашето образование и опит или в професионалната област, от която се интересувате. Направете проучване на трудовия пазар в тези страни. Уверете се, че автобиографията ви е стегната и ясна, и подчертава какво вече сте научили или постигнали и връзката на вашите умения и постижения с длъжността, за която кандидатствате.

Говорите за ли езика?

Най-вероятно работодателят ще изисква от вас известно владеене на местния език. Независимо от държавата, в която се намирате, предимство са и основните познания по английски език. Помислете за езиков курс преди да заминете – дори участието в такъв курс да не е задължително за всяко работно място, то може да подобри вашите възможности.

Ще бъде ли призната професионалната ви квалификация?

Ако имате квалификация за работата в собствената си страна, можете да работите навсякъде в Европа. Съгласно принципа за свободното движение на работници можете да практикувате своята професия във всяка държава-членка на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Проверявайте обаче внимателно изискванията за всяко работно място – някои работодатели изискват определени дипломи, удостоверения или друга квалификация.

Как стои въпросът с образователната квалификация?

Понастоящем няма универсално признаване на образователната квалификация в Европа, което означава, че работодател в дадена страна може да прояви колебание дали да наеме работник от друга страна, ако не признава неговото квалификационно равнище. Можете да намерите полезна информация в рубриката „Работа и пенсии“ на портала „Вашата Европа“:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_bg.htm

Освен това можете да посетите и уебсайта на Европейската квалификационна рамка (EQF) на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/ploteus/bg/search/site?f[0]=im_field_entity_type:97

Семейството ви ще се премести ли с вас?

Като европейски гражданин вие и вашето семейство се ползвате със същите права, както и работниците от съответната държава. Членовете на вашето семейство могат да учат или да работят в приемащата държава и затова си струва преди да заминете да проучите възможностите и за тях.

КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА СИ НАМЕРИТЕ РАБОТА В ЧУЖБИНА?

 • EURES — портал за професионална мобилност: осигурява информация за свободни работни места в 32 държави и ви дава възможност да си създадете профил, да регистрирате автобиографията си и да получите достъп до подробна информация за условията на живот и труд в цяла Европа. Порталът е представен във водещите социални медии и има собствено приложение за смартфон. Ако се нуждаете от помощ за създаване на акаунт, изготвяне на автобиография или търсене на свободни работни места, можете да се свържете със звеното за съдействие на EURES чрез чат в реално време, по електронната поща, по телефона или чрез Skype. По-подробна информация можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage
 • Мрежа от съветници на EURES: EURES разполага с над 900 съветници в 32 страни, които работят в сътрудничество с националните обществени служби по заетостта, за да предоставят на търсещите работа лица информация за мобилността. Можете да се свържете със съветници на EURES и други специалисти по набиране на работна ръка (конкретно в мрежата EURES) за информация и съвет на всеки етап от процеса на търсене на работа и на преместване. Те разполагат със специализирани познания по практическите, правните и административните аспекти на европейската трудова мобилност и могат да ви препоръчат интересни възможности въз основа на вашия профил и дори да потърсят работно място, което съответства на вашия профил, предлагано от подходящ работодател в друга европейска държава; да ви помогнат със заявлението за работа и да предоставят автобиографията ви на потенциални работодатели; да ви предоставят информация за условията на живот и труд в избраната от вас страна; да ви помогнат да започнете живота си в новата страна, предоставяйки ви информация за жилищното настаняване, социалната сигурност, данъчното облагане и училищата и здравните услуги за вашето семейство. Информация за съветниците на EURES можете да намерите на портала за професионалната мобилност: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/eures-advisers
 • EURES в трансграничните региони: да живееш в една страна, а да работиш в друга е най-често срещаната форма на трудова мобилност. EURES развива своята дейност и в трансграничните региони в цяла Европа. Информация за работниците от трансграничните региони можете да намерите на портала за професионална мобилност EURES
  https://ec.europa.eu/eures/public/bg/eures-in-cross-border-regions?lang=bg&app=0.10.1-build-0&pageCode=cross_border
 • Частни агенции за набиране на работна ръка: във вашата страна или в приемащата страна частните агенции за набиране на работна ръка могат да предоставят разнообразна информация и ефективно трудово посредничество. Техните съветници могат да ви напътстват през всеки етап от процеса на набиране на работна ръка.
 • Търсачки за работа в интернет: някои търсачки за работа в интернет ви позволяват да изготвите автобиографията си, да си създадете потребителски профил, да получавате известия за интересни обяви за работа и да разглеждате свободните работни места.
 • Социални медии: Ако редовно работите с платформи като Facebook, Twitter или LinkedIn, можете да ги използвате за популяризиране на вашите трудови умения и интереси като вид виртуална автобиография. Но внимавайте какво правите и споделяте онлайн и преглеждайте настройките, за да запазите неприкосновеността на личните си съобщения и снимки!

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Обикновено кандидатурата се състои от мотивационно писмо и автобиография (СV), макар че някои работодатели може да изискват попълване на стандартен формуляр за кандидатстване. Не забравяйте, че с тези документи създавате у работодателя първото впечатление за себе си, затова отделете време, за да ги подготвите внимателно.

Мотивационното писмо: трябва да обоснове интереса ви към работното място, да изтъкне онази част от вашия опит, която ви прави подходящ за това работно място, както и да посочи с какво можете да бъдете полезен на организацията. Използвайте ясен, достъпен и конкретен език.

Подготовка за интервю: интервюто може да се проведе лично или по телефона: и в двата случая добрата подготовка е от изключително значение. За всеки случай, вземете със себе си всички важни документи, например автобиография или лична карта.

Осведомете се за работодателя: непременно се информирайте за работодателя, за който се провежда интервюто. Покажете, че познавате дейността и нуждите му. Подгответе някои задълбочени въпроси за организацията/фирмата и за длъжността, за да покажете, че сте се подготвили за интервюто.

Осведомете се за длъжността: длъжностната характеристика е най-добрият ориентир, който можете да получите за критериите на работодателя по време на интервюто. Набляга ли се в нея върху работата в екип, инициативността или гъвкавостта? Покажете, че отговаряте на всяко от тези изисквания, използвайки конкретни примери и умения от досегашния си опит.

Очаквайте неочакваното: могат да ви бъдат зададени трудни или неочаквани въпроси. Не изпадайте в паника! Докажете, че можете да запазвате самообладание в напрегнати ситуации, като помислите известно време върху въпроса и отговаряте спокойно. Не е важно дали знаете отговора на въпроса. За работодателя е важно как ще формулирате отговора и как ще подходите към търсенето на нова информация.

Автобиографията (СV): Посочете най-напред най-скорошния си опит и квалификации. Използвайте кратки изречения и позитивен език. Подчертайте отговорностите, приложими за работното място, за което кандидатствате. Ограничете обема на автобиографията си до две страници. Обърнете се към някого, който да редактира автобиографията ви; препоръчително е това да е човек, за когото съответният език е роден.

За повече информация и съвети можете да посетите европейския портал за мобилност EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage

Вижте целия текст...

Актуално

На 15.12.2016 „Европа Директно – Хасково“ организира публична дискусия на тема: „Имиграцията в Европа, предизвикателства и социално включване“. В дискусията взеха участие младежи от доброволчески клубове и работещи активно в неформалното образование, доброволци на „Европа Директно – Хасково“, представител на мрежа EURES, неправителствени организации, представители на Държавната агенция за бежанците, Заместник-областният управител на Област Хасково – Валентин Ангелов, ръководителят на пресцентъра на Областна администрация – Нели Вълканова, Заместник-кметът на Община Хасково – Милена Трендафилова и др.

Онлайн в дискусията се включи нашият колега от „Европа Директно – София“ Борислав Мавров, който запозна присъстващите с европейските политики за бежанците. Присъстващите дискутираха актуални проблеми, свързани с бежанците, с техните нагласи, ценности и възможности за интеграция. Обсъждаше се и ролята, която могат да играят НПО при решаване на част от повдигнатите проблеми, като бяха представени положителни практики в тази насока.

Любезни домакини на дискусионната среща бяха нашите партньори от Център за професионално образование и обучение „Добреви“.

Благодарим на всички участници за ефективната и полезна дискусия и до нови срещи!

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Нови технологични решения за НПО и читалища

Създаване на кампания за набиране на средства чрез таргетиране на мейл кампании или привличане на повече съмишленици чрез управление и сегментиране на контакти. Независимо какви са целите и посланията на вашата неправителствена организация, новият маркетинг софтуер Clever Reach ще ви помогне да ги реализирате максимално ефективно и въздействащо. За сигурността и защитата на вашите системи от външни посегателства можете да разчитате на продуктите, предлагани от Bitdifender.

От месец декември 2016 г. софтуерните компании Bitdifender и Clever Reach предоставят като дарение свои продукти чрез платформата ТехСуп. Български неправителствени органзиации и читалища могат да поръчат предлаганите ресурси от сайта на ТехСуп България.

Clever Reach е уеб базиран маркетинг софтуер за управление на електронни кампании и контакти. Дарението осигурява абонамент за маркетинг софтуер на CleverReach за неограничен брой потребители.

Можете да използвате Clever Reach за да създавате кампании за определен набор от електронни пощи, на които да изпращате съобщения по определен график, като сегментирате групите получатели. Програмата позволява да изпратите до 4000 съобщения до 1000 получатели на месец. Всеки абонамент включва 1 GB място за съхраняване на образи.

Clever Reach разполага и с вграден асистент, който може да създава над 50 различни шаблона по различни теми. С програмата можете да създавате регистрационни форми за електронни бюлетини за вашата уеб страница. Освен това има опция за изпращане на тестови мейли – можете да изпращате две версии на един и същи имейл, за да разберете кой има по-добър ефект.

Bitdefender е водещ производител на софтуер за сигурност, използван от над 500 милиона потребители в цял свят. Продуктите на компанията гарантират сигурността на всеки в интернет.

Компанията разработва и предлага цяла гама от продукти за социални мрежи, образователни институции и неправителствени организации, с цел предпазване от външни посегателства. На българската платформа на Техсуп са качени 9 продукта на компанията от 4 класа: Bitdefender Antivirus for Mac, Bitdefender Internet Security, Bitdefender Mobile Security for Android и Bitdefender GravityZone Business Security.

Освен Bitdifender и Clever Reach можете да получите като дарение и продукти на Майкрософт, Адоб и Семантек. Също така чрез платформата можете да кандидатствате и за дарения на три продукта по програмата на Гугъл за НПО, те са: Ad Grants, YouTube for Nonprofits и Google Apps. При успешно валидиране получавате индивидуален код, с който в страницата на Google for Nonprofits може да получите избраните продукти. Младежки неправителствени организации могат да се възоплзват от дарение на хостинг услуги от първия местен дарител на ТехСуп България – СуперХостинг.БГ.

ТехСуп България стартира през 2009 г. в резултат на партньорството между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и базираната в Сан Франциско организация Техсуп, изградила глобална мрежа от партньори в 85 страни в целия свят. Сътрудничеството на двете организации дава възможност на българските организации да получават като дарение лицензиран висококачествен софтуер и така не само да повишат качеството на административната си работа, но и да насочват спестените ресурси към работа с преки ползватели.

Публикувано от: Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Финансиране за проекти на училищните общности „Социално включване“ – aces – Academy of Central European Schools – act local“

Краен срок: 28 февруари 2017 г., 23.59 CET

Училищата на 15 държави от Европа (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения) могат да кандидатстват със свой проект на тема „Социално включване“. Инициативата е подкрепена от Mинистерствата на образованието на всички участващи държави.

Одобрените проекти ще получат финансиране в размер на 800 евро, както и допълнителна подкрепа (международно обучително събитие, предложения за дистанционно обучение и др.).

Целева група – ученици на възраст 13–17 години.

Частните училища не са допустими кандидати. Проектите се подават на английски език онлайн.

Повече информация можете да намерите тук: http://www.act-local.aces.or.at/projectcontest.

Вижте целия текст...

Проект „Красива България" (ПКБ)

Срок: от 06.12.2016 г. до 06.02.2017 г. вкл.

Мерките, по които може да се кандидатства, са три:

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“;

- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“;

- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“.

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“

Тази мярка е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.

По мярка М01 се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

Тази мярка е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.

По мярка М02 се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе“, приюти и обществени трапезарии). По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М02 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“

Тази мярка е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.

По мярка М02-01 се финансират СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Вижте целия текст...

Покана за представяне на предложения за пилотни проекти по Третата многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето 2014–2020 г.

Краен срок: 31 януари 2017 г., 17:00 часа, брюкселско време

Европейската комисия публикува покана в рамките на Работния план за 2016 г. на Третата многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за представяне на предложения за пилотни проекти в следните тематични области:

 • PP-02.01.2016: Пилотен проект – Създаване на регистър на редките вродени малформации (като част от Регистъра на редките заболявания), базирайки се на структурата, организацията и опита на Регистъра на вродените малформации;
 • PP-02.02.2016: Пилотен проект – Достъп до грижи за психичното здраве и подобряване на грамотността по отношение на психичното здраве;
 • PP-03.02.2016: Пилотен проект – тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез грижа и ефективни стратегии за лечение;
 • PP-4.2.2016: Пилотен проект – ИНТЕГРИРАНЕ: Разработване на интегрирани стратегии за наблюдение и лечение на хронични и ревматични заболявания: ролята на показателите за качество и резултатите, съобщавани от пациентите, в допълнение към лекарската оценка на активността на заболяванията и вредата от тях;
 • PP-02.05.2016: Пилотен проект – Курсове за основна превенция за момичета, живеещи в райони с по-висок риск от рак на гърдата.

Вижте целия текст...

Конкурс „Идеи за действие“

Краен срок: 28 февруари 2017 г.

„Идеи за действие“ е платформа, свързваща млади лидери по целия свят, които притежават ценни мисли и идеи за Програмата за развитие до 2030 г., целите на устойчивото развитие, както и всяка друга тема, свързана с бъдещото развитие на нашия свят.

Всяка година ученици и млади специалисти от цял свят участват, за да проектират свои идеи за финансиране и изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие. Победителите в конкурса ще представят своите идеи по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка, ще получат подкрепа от Wharton School и ще се възползват от уникалните възможности за работа в мрежа с други млади лидери, както и лидери на международното развитие, академичните среди и от частния сектор.

За: Ученици (14–18 години) и млади професионалисти (18–35 години) от цял свят.

Източник: http://www.ideas4action.org/201-competition/

Конкурс за финансиране на проекти на тема „Обичам природата – и аз участвам“ по Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“

Краен срок: за училища и детски градини: 17.02.2017 г.; за общини и кметства: 02.03.2017 г.

Целта на кампанията е:

 • Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.

С реализацията на дейностите се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Максималното финансиране за един проект е:

 • за държавни и общински училищата, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси: 5 000 лв. с включен ДДС;
 • за общини и кметства: 10 000 лв. с включен ДДС.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на кандидати, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г.

Одобрените проекти ще бъдат обявени до 14.04.2017 г.

Вижте целия текст...

BG05M9OP001-4.001 – Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Краен срок: 05.04.2017 г. 17:30 ч.

Процедурата цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни членки на ЕС чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. в следните области:

 • пазар на труда и качество на работните места;
 • социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 • изграждане на административен капацитет в горните области.

Повече информация можете да получите на сайта на ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/eabc66d3-6f18-4c99-8a19-59da4a8eec10

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Краен срок: 21 април 2017 г.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“

Краен срок: 20 февруари 2017 г.

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Максималният размер на субсидията за един проект е:

 • по компонент 1 до 16 000 лв.;
 • по компонент 2 до 15 000 лв.;
 • по компонент 3 до 4 000 лв.;
 • по компонент 4 до 15 000 лв.

Изисква се най-малко 5% собствен финансов принос от общата стойност на проекта.

Отпусканите средства могат да се използват за покриване на текущи нужди и за разходи с инвестиционен характер.

Продължителността на проекта е до 6 месеца.

Подробни указания за разработване на проект и информация за процедурата са описани в Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, която е публикувана на сайта на Агенцията за хората с увреждания.

Повече информация можете да получите тук: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6

Вижте целия текст...

Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС

Краен срок: 27 февруари 2017 г.

Европейският съюз в момента приема предложения от допустими организации за програма, озаглавена „Засилено участие на гражданското общество в реформите на интеграция в ЕС“ с цел да се подпомогне участието на гражданското общество в създаването на политика и прилагането на приоритетни секторни реформи, свързани с за интеграцията на ЕС.

Програмата е разделена на два лота:

ЛОТ 1: EUR 500.000,00: Засилено участие на гражданското общество в създаването на политика и участие в механизмите за вземане на местно и национално ниво, включително и процеса на присъединяване към Европейския съюз;

ЛОТ 2: EUR 1.150.000,00: Подобрена ефективност в отговора на гражданското общество на процесите на приоритетни секторни реформи, както и подобряване на политическия процес с гражданско участие от ключово значение за основните права, демокрацията и върховенството на закона, включително за реформи на интеграция в ЕС.

Размер на безвъзмездната помощ:

ЛОТ 1: минимално количество: 30.000,00 EUR максимален размер: 60.000,00 EUR

ЛОТ 2: минимално количество: 60.001,00 EUR максимален размер: 150.000,00 EUR

Повече информация можете да получите тук:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1484540996221&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138660.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:85101
За седмицата:362600
За месеца:14322672
Общо:110739
Вашият IP: 44.192.253.106