Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 10 / 11.2016 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

ЕС и Канада подписаха търговското споразумение СЕТА

Канадският премиер Джъстин Трюдо и европейски лидери подписаха Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) за свободна търговия. 28-те страни членки на ЕС одобриха споразумението за свободна търговия с Канада.

Съдържанието на търговското споразумение с Канада по никакъв начин не е променено, заяви пред журналисти председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер при пристигането си за церемонията по подписването.

Преди началото на срещата на върха Юнкер посочи още, че не вижда никаква връзка между договорените търговски стандарти с Канада и бъдещите преговори за напускане на ЕС от Великобритания.

Договорът се разглежда като прототип на аналогичното, но много по-мащабно споразумение със САЩ ТТИП – „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство“.

Договорът отменя 99% от митата и позволява режим на предварително действие, който да позволи влизането му в сила още преди ратификацията от националните парламенти на всички 28 страни от ЕС и Канада, а така също и от Европарламента. СЕТА ще влезе в сила през 2017 г. – когато Европарламентът одобри споразумението, и близо 8 години след началото на преговорите. Намаляването на мита ще стане факт още преди да е приключило ратифицирането от националните парламенти и правителства в ЕС.

Канада ще отмени визите за граждани на България и Румъния в края на 2017 г. Това заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск след подписването на търговското споразумение. „Приветствам решението на Канада да отмени визите за всички български и румънски граждани в края на 2017 г.“, подчерта полският политик.

Вижте целия текст...

Европейският парламент реши да прекрати специалния мониторинг на България и Румъния

Европейският парламент реши да отмени механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Депутатите препоръчват на Европейската комисия да разработи нов механизъм за наблюдение на демокрацията и върховенството на закона във всички страни членки.

Мониторингът беше въведен единствено за България и Румъния при приема на двете страни заради съмнения за пълната готовност на правната система за интеграция в Съюза. Наблюдението трябваше да трае няколко години, но процесът продължава вече почти десет години.

Новият общоевропейски механизъм ще следи за демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права и в другите страни членки. Това е нещо особено важно, защото вече всички държави членки ще бъдат разглеждани във връзка с демокрацията, корупцията, свободата на медиите, съдебните системи, основните човешки права в един общоевропейски обективен механизъм. Няма да се слага акцентът само на България и Румъния.

Обществените услуги онлайн стават по-достъпни за възрастни и хора с увреждания

Уебсайтовете и приложенията на обществената администрация, болници, съдилища и други организации от обществения сектор трябва да бъдат достъпни за всеки, съгласно новите общоевропейски правила, одобрени от ЕП в сряда. Директивата за уеб достъпа, която е вече договорена от ЕП и Съвета, цели да улесни достъпа до данни и услуги в интернет за възрастни и хора с увреждания.

Сред онлайн услугите, които ще бъдат улеснени, попада подаването на данъчна декларация, кандидатстването за обезщетение, плащането на такси или записването в университет.

„Днес осигурихме електронно правителство, достъпно за всички. Точно както физическите правителствени сгради трябва да бъдат достъпни за всички, същото трябва да важи и за електронните портали. Решихме проблема с достъпа до обществената част от интернет, но мрежата е много повече от правителствени сайтове и приложения. Трябва ни също така и реформа за частния свят на услугите, от банки до телевизии и частни болници. Надявам се скоро да можем да приемем Европейския акт за достъпност, така че и обществените, и частните услуги да бъдат достъпни за всички граждани,“ каза докладчикът на ЕП Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия).

Съгласно новите правила уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, от администрации, съдилища и полицейски служби до обществени болници, университети и библиотеки, ще трябва да отговарят на общите стандарти за достъпност. Евродепутатите гарантираха, че мобилните приложения за смартфони и таблети също трябва да са в съответствие с новите правила.

Механизъм за предоставяне на обратна връзка

Организациите от обществения сектор трябва да предоставят и редовно да актуализират „подробна, всеобхватна и ясна декларация за достъпност“ за съответствието с директивата на техните уебсайтове и мобилни приложения, както и обяснение относно частите на съдържанието им, които не са достъпни и причините за това. Следва да се въведе и „механизъм за предоставяне на обратна връзка“, за да могат потребителите да сигнализират на съответната организация от обществения сектор за случаи, когато уебсайт или мобилно приложение не отговарят на изискванията за достъпност, както и да изискват конкретна информация, ако съдържанието е недостъпно.

Искане за достъп до определено съдържание

Някои видове съдържание, като файлови формати за офис документи, предварително записано медийно съдържание с определено времетраене или съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, попадащи в категорията на архивите, са изключени от приложното поле на директивата, но само ако те не са необходими за административни процеси. Евродепутатите прокараха задължение за организациите от обществения сектор да направят горепосоченото съдържание достъпно за всеки, който направи законово и обосновано искане за това.

Организациите от обществения сектор трябва да дадат „адекватен отговор на нотификацията или искането в рамките на разумен период от време“ и да предоставят връзка към „процедурата по прилагане“, към която може да се прибегне в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията или искането. Държавите членки следва да определят орган, който да извършва функциите по наблюдение и прилагане на тези правила.

Следващи стъпки

След като директивата бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, държавите членки следва да я транспонират в националните си законодателства в рамките на 21 месеца след датата на влизането й в сила. След това те разполагат с 12 месеца да приложат разпоредбите й към нови уебсайтове, 24 месеца към съществуващи уебсайтове и 33 месеца за прилагане към мобилни приложения на организации от обществения сектор.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: Съвместно вземане на решение, споразумение на второ четене

Факти:

 • Настоящата директива за първи път определя правила за целия ЕС, които да гарантират, че уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са по-достъпни за потребителите, и по-специално за хората с увреждания.
 • Няколко държави членки вече са приели мерки въз основа на международно използвани насоки за проектиране на достъпни уебсайтове, но техните национални законодателства и мерки продължават да се различават съществено.

Връзки:

Вижте целия текст...

Как учат служителите на Европейската комисия?

Проучването е направено чрез анкета с отворени и затворени въпроси, които са свързани със следните основни теми:

1. Начини, които служителите използват за учене и оценка за ефективността на тези начини.

2. Стилове на учене, които служителите предпочитат.

3. Подкрепа, която служителите получават в процеса на учене.

4. Фактори, които влияят отрицателно върху ученето на служителите.

1. Относно начините, които служителите използват за учене и оценка за ефективността на тези начини:

Като най-често използвани се открояват следните начини на учене: „Учене на работното място чрез опит/правене“ (96%) , „Коучинг от колеги“ (89%), „Конференции, семинари и презентации“ (84%), „Традиционно/формално присъствено обучение“ (82%).

От друга страна, с много по-нисък процент на приложение са: „Командироване“ (26%), „Job Shadowing“– „Служител в сянка или обмен на опит на работното място“ (26%), „Ротация на работните места“ (38%), „Виртуална класна стая“ (28%) и „Видео/Подкастове“ (37%). Тези начини се очертават като по-непопулярни или слабо познати.

Данните не се различават много, когато се сравняват по възрастови групи, но има някои изключения. Например, 80% от служителите под 35 годишна възраст посочват, че им е проведен коучинг от техните ръководители, сравнено с 31% от служителите на възраст над 55 години, които посочват, че никога не са получавали такава подкрепа от своите ръководители. Освен това, по-младите служители по-често са имали подкрепа от ментор (62%) в сравнение с по-възрастните служители. Обратно е съотношението при прилагане на ротация на работните места – почти половината от персонала на възраст над 55 години има опит с ротация на различни позиции, в сравнение с 34% от служителите на възраст под 35 години. Някои различия се очертават и между функционалните групи. Например, служителите на ръководни длъжности по-често използват интернет и други възможности за споделяне на знания (над 80%) в сравнение със служителите на по-ниски длъжности (около 60 %).

2. Стилове на учене

Стиловете на учене не са свързани с това, което служителите учат, а с начина, по който те предпочитат да учат.

Резултатите от проучването очертават широко разнообразие в предпочитаните стилове на учене, което води до извода, че всяка от предлаганите практики/начини за учене, вкл. традиционните присъствени обучения, трябва да отговаря адекватно на това разнообразие.

3. Подкрепа, която служителите получават в процеса на учене

На въпроса Кой ви дава най-голяма подкрепа в процеса на учене? 77% от участниците в проучването отговарят, че това са основно техните колеги.

Данните не се променят значително, когато се сравняват възрастовите и функционални групи от извадката. Въпреки това, 50% от служителите под 35 г. посочват, че получават най-голяма подкрепа от техните преки ръководители, сравнено с 26% за служителите на възраст над 45 г., които посочват, че получават подкрепа главно от колеги и външни обучители.

Резултатите показват също, че ръководителите играят важна роля в обучението на нови служители (43%), но също и на служители с опит над 25 години (45%).

4. Фактори, които влияят отрицателно върху ученето на служителите

Най-често посочваните фактори, които имат неблагоприятно въздействие върху ученето са:

• „Липса на време, поради служебни ангажименти“ (72%);

• „Липса на възможност да прилагам наученото в своята работа“ (37%);

• „Голямо количество информация“(34%).

Прави впечатление, че почти 40% от мениджърите са затруднени да намерят обучения, от които действително се нуждаят.

В своите коментари 21% от участниците в проучването посочват като негативен фактор и липсата на подкрепа от страна на ръководството, което не разглежда ученето като приоритет в управлението на хората.

Други 18% посочват, че липсват навременни обучения по специфични за работата въпроси.

Изводи

Ученето е сложен процес и трябва да се признае, че не съществува „правилен“ начин да се учи или „най-добър“ начин да се преподава. Проучването на практиките на учене сред служителите от Европейската комисия (ЕК) показва, че „Ученето на работното място чрез опит“, „Коучинг от страна на колеги“ и „Традиционни присъствени курсове (лице в лице)“ се оценяват като най-ефективни и най-предпочитани учебни практики. Заедно с това, „Ротация на работното място“, „Участие в симулации“ и „Използването на видео/подкастове/виртуални пространства“ не се очертават като популярни практики.

Основните изводи и препоръки от проучването могат да се обобщят по следния начин:

 • предлаганите формални присъствени обучения да отразяват разнообразието от индивидуални стилове на учене на служителите и да предлагат възможности за избор, вкл. насоки за самостоятелно учене;
 • служителите имат ограничено време за учене и за тях е трудно да отсъстват от работа за участие в присъствено обучение. Следователно, трябва да се предлагат повече и разнообразни алтернативи на присъственото обучение;
 • необходимо е предлаганите обучения да са по-практически ориентирани, гъвкави и своевременни с цел удовлетворяване на специфичните потребности на служителите. Учебното съдържание трябва да се изчисти от прекалено голяма и ненужна информация, а също да се представя по ясен и разбираем начин. Препоръчва се обученията да са по-кратки и да дават време за размисъл;
 • да се осигуряват повече възможности за съвместно, колаборативно учене от и със колегите, вкл. чрез създаване на професионални мрежи от опитни служители, които да оказват подкрепа на по-неопитните;
 • доминиращият начин на учене е „учене от практиката“. В тази връзка, наред с традиционните присъствени курсове, високо се оценява и работата по проекти като продуктивен начин на учене в процеса на работа;
 • макар електронното обучение да не се предпочита много силно, служителите все пак желаят да им се предоставят разнообразни възможности за учене чрез новите информационни технологии, вкл. смесено обучение, е-модули за самообучение и други.

Необходимо е ръководителите да бъдат проактивни в създаването на положителна и благоприятна за учене работна среда.

Вижте целия текст...

Депутатите в ЕП искат безплатни карти за пътуване с влак за младите европейци

Идеята да се подари карта за безплатно пътуване с влак на всеки европеец за неговия 18-и рожден ден набира скорост в Европейския парламент.

В бъдеще младите хора могат да получават безплатни карти за пътуване из Европа за 18-тия си рожден ден. Европейският парламент обсъди идеята в пленарен дебат на 4 октомври, като повечето изказали се изразиха ентусиазъм и приканиха Комисията да обмисли и предложи как това може да се реализира. Милиони млади европейци са пътували из Европа с картите Interrail през годините, но тяхната цена достига стотици евро.

В дебата, проведен на 5.10.2016 г., беше изтъкнато, че инициативата може да стимулира мобилността на младите хора и да ги насърчи да опознаят по-добре съседни и по-далечни страни, като в същото време се окаже подкрепа за относително екологичен начин на транспорт.

Какво представлява Interrail?

Interrail е асортимент от карти, които позволяват на младите хора да пътуват свободно по железопътната мрежа в Европа. Предлагат се карти за международни пътувания в Европа и за пътувания в рамките на една страна, като цените варират между 20 и 480 евро. Около 300 000 души използват картите всяка година, посочи еврокомисарят за транспорта Виолета Булц по време на дебата.

Пет страни от ЕС не са членки на Interrail – Латвия, Литва, Естония, Малта и Кипър. За тях може да се обмисли включването на други видове транспорт в схемата (автобусен или фериботен).

Позицията на Комисията

Г-жа Булц определи идеята като „отлична“, но в същото време посочи, че „Комисията ще анализира внимателно потенциалните разходи и източниците за финансиране, както и административната й изпълнимост“.

„Разширяването на достъпа до всички хора на 18 години представя много предизвикателства... Една лотария, отворена за всички или за определени категории млади хора, с голям брой печелещи безплатни билети, може да бъде привлекателна алтернатива“, заяви тя.

Позициите на политическите групи

Депутатите като цяло бяха положително настроени към идеята. Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Хората от цяла Европа трябва да опознаят съседните си страни и да поживеят с хората в тях като приятели. Ние искаме да инвестираме, за да могат всички млади хора да изпитат какво представлява континентът.“

„Инвестициите в младите хора, предоставянето им на възможност да пътуват из Европа, насърчаването на по-доброто разбирателство и познаването на Европа е чудесна, очарователна идея“, заяви Луиджи Моргано (С&Д, Италия).

„Пътуването помага да се самообразоваш и затова искам изцяло да подкрепя тази инициатива“, посочи Козма Злотовски (ЕКР, Полша).

„Съществува една Европа, която има душа и сърце, и какъв по-добър начин да я популяризираме от това да дадем на младите хора шанс да я изследват“, заяви Александър Граф Ламбсдорф (АЛДЕ, Германия).

„Много е важно да дадем на младите хора възможността да открият Европа“, съгласи се Катержина Конечна (ЕОЛ/СЗЛ, Чехия).

„Ние напълно подкрепяме тази фантастична идея. Със сравнително малки разходи ние можем да помогнем на европейците да се разбират взаимно и да опознаят Европа“, каза Ребека Хармс (Зелени/ЕСА, Германия).

„Това е добра инициатива, която наистина може да засили европейския дух“, заяви Даниела Аюто (ЕСПД, Италия).

Вижте целия текст...

Евродепутатите призовават за надзор на основните права в страните от ЕС

За да се прекрати настоящият реактивен подход в случаи на опасения от нарушения на основните права, Европейската комисия трябва да създаде задължителен механизъм, който да докладва ежегодно за състоянието на демокрацията, върховенството на закона и основните права във всички държави от ЕС. Това се казва в резолюция на ЕП, която беше приета във вторник.

Този механизъм трябва да включва обективни показатели и ясен и постепенен подход за коригиране на нарушения. Той трябва също така да замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

„Европейският съюз вече има инструменти за налагане на изпълнението на политики във всички други сфери: защита на конкуренцията, полицейско и правосъдно сътрудничество, външни политики..., но нашите основни ценности не са защитени от механизми, които да са достатъчно силни, за да гарантират тяхното отстояване в целия ЕС“, каза докладчикът по въпроса Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Нидерландия) по време на дебата преди гласуването. Инициативата беше приета с 405 гласа „за“ към 171 „против“ и 39 „въздържали се“.

Новият механизъм трябва да гарантира, че всички държави членки на ЕС уважават ценностите, заложени в договорите за ЕС, и да изложи ясни, аполитични критерии, основани на доказателства, за оценка на техните постижения в сферата на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Това трябва да стане по систематичен начин и на равни начала, се казва още в текста. Предложението на Парламента цели създаването на механизъм на ЕС, който да инкорпорира всички съществуващи инструменти в тази сфера в едно и да гарантира пълната им употреба. Друга цел е да се премахне разликата между мониторинга, който е в сила за кандидатите за членство в ЕС, и липсата на ефективни инструменти по отношение на държавите, които вече са членове. Накрая, механизмът предвижда редовни дебати по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основните права в институциите на ЕС и националните парламенти.

Следващи стъпки

Парламентът иска Комисията да представи предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права до септември 2017 г. под формата на междуинституционално споразумение, което да допълни съществуващите механизми. Комисията ще трябва да даде обоснован отговор на искането на Парламента.

Бележка за редакторите: как би работил механизмът

Всяка година Европейската комисия, след консултиране с независима експертна група, ще изготвя оценка на състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в държавите членки, както и специфични за всяка държава препоръки. Те ще бъдат базирани на показатели като разделението на властите, свободата и плурализма в медиите и достъпа до правосъдие.

Докладът ще представлява основата за всякакви допълнителни действия на Комисията и ще установява ясен и прогресивен подход, от започването на диалог със съответната държава членка, през активирането на член 7, параграф 1 от Договора за ЕС за ранно предупреждение, преди да се е стигнало до сериозно нарушение, до последната стъпка, която е активирането на член 7 от Договора за ЕС, според който правото на глас в Съвета на съответната държава членка може да бъде отнето.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: законодателна резолюция, абсолютно мнозинство в ЕП, член 46 от Правилника за дейността на ЕП

Видеоклип: Подсилване на основите на основните свободи в Европа – интервю с докладчика Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Нидерландия):

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1b6c07-f168-4ee2-90b0-a6a9009e08bf.

Връзки:

Вижте целия текст...

Комисията предлага мащабна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС

На 25.10.2016 г. Комисията обяви планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци дружествата на единния пазар, като целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, благоприятстваща растежа. Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци.

Целта на предложената за пръв път през 2011 г. ОКООКД бе укрепване на единния пазар за предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха значителен напредък по много основни елементи на предишното предложение за ОКООКД, те не успяха да стигнат до окончателно споразумение. След като потърсихме мнението на държавите членки, предприятия, гражданското общество и Европейския парламент, днес ние подсилваме елементите в полза на предприятията в предишното предложение, за да помогнем на трансграничните дружества да намалят разходите и бюрократичните формалности и да подкрепим иновациите. Предложената отново ОКООКД ще допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в Европа, като затвори каналите, използвани за избягване на данъци.

Две други предложения имат за цел подобряване на настоящата система за решаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС и засилване на съществуващите правила за борба със злоупотребите. Взети заедно, тези мерки ще доведат до създаване на опростена и благоприятна за предприятията данъчна среда.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис заяви: Данъчната политика трябва да подкрепя целите на ЕС за икономически растеж и социална справедливост. Целта на днешните предложения е да се засилят растежът и инвестициите, да бъдат подкрепени предприятията и да се гарантира справедливост. Настоящата система за корпоративно данъчно облагане третира дълговото финансиране на дружествата по-благоприятно, отколкото дяловото финансиране. Намаляването на това преференциално данъчно третиране на дълга в данъчната система е важен елемент на плана за съюз на капиталовите пазари и подчертава нашата ангажираност да постигнем резултати по този проект.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: С обновеното предложение за ОКООКД ние отговаряме едновременно на опасенията на предприятията и на гражданите. В резултат от множеството разговори, които съм провел като комисар по данъчното облагане, ми стана напълно ясно, че дружествата имат нужда от по-опростени данъчни правила в ЕС. В същото време трябва да продължим борбата срещу избягването на данъци, която води до реални промени. Финансовите министри трябва да погледнат по нов начин на този амбициозен и навременен пакет от мерки, тъй като благодарение на него ще бъде създадена стабилна данъчна система, подходяща за ХХI век.

За да бъде насърчено бързото постигане на напредък, ОКООКД бе сведена до процес от два етапа, който е по-лесен за управление. Бързо трябва да се постигне споразумение за общата основа, тъй като това ще донесе важни ползи както за предприятията, така и за държавите членки. Консолидацията трябва да бъде въведена скоро след това, което би позволило да бъдат усетени всички ползи от завършената система.

1. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Благодарение на ОКООКД дружествата за пръв път ще разполагат с единен набор от правила за определяне на тяхната облагаема печалба в целия ЕС. В сравнение с предишното предложение от 2011 г., новата система за корпоративно данъчно облагане ще:

- бъде задължителна за големите многонационални групи, които имат по-големи възможности за агресивно данъчно планиране, като така ще се гарантира, че дружествата, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро годишно, ще бъдат облагани с данъци там, където действително реализират печалбите си.

- вземе мерки във връзка с пропуските, които в момента са свързани с прехвърлянето на печалби за данъчни цели.

- насърчава дружествата да финансират дейностите си със собствен капитал и като използват възможностите на пазарите, вместо до прибягват до дългове.

- подкрепя иновациите чрез данъчно стимулиране на научноизследователската и развойна дейност, свързана с реалната икономика.

Ставките на корпоративния данък не са обхванати от ОКООКД, тъй като те остават в сферата на националния суверенитет. Въпреки това ОКООКД ще доведе до създаването на по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансгранични дружества. По този начин корпоративното данъчно облагане в ЕС ще бъде значително реформирано.

ОКООКД ще доведе до подобряване на единния пазар за предприятията

Дружествата вече ще могат да използват единен набор от правила и да работят с националните си данъчни органи за подаване на една данъчна декларация за всички свои дейности в ЕС. Очаква се благодарение на ОКООКД времето за ежегодни дейности във връзка с привеждането в съответствие да намалее с 8 %, а времето за основаване на дъщерно дружество — с 67 %, което ще улесни създаването в чужбина на дружества, включително МСП.

Ще се стимулират благоприятни за растежа дейности, като инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и дялово финансиране, което ще подкрепи по-общите цели за съживяване на растежа, заетостта и инвестициите. След като започне да функционира изцяло, ОКООКД може да доведе до увеличаване на общите инвестиции в ЕС с до 3,4 %.

Дружествата ще могат да компенсират загубите в една страна членка с печалбите в друга. Данъчни пречки, като двойното данъчно облагане, ще бъдат премахнати, а ОКООКД ще доведе до повишаване на данъчната сигурност, като предостави стабилна и прозрачна система за корпоративно данъчно облагане в целия ЕС.

ОКООКД ще помогне в борбата срещу избягването на данъци

С ОКООКД ще бъдат премахнати несъответствията между националните системи, които в момента се използват за агресивно данъчно планиране. Благодарение на нея ще бъдат премахнати и трансферното ценообразуване и преференциалните режими, които в днешно време се използват за избягване на данъци. В нея са включени и ефективни мерки срещу злоупотреби, за да се попречи на дружествата да прехвърлят печалби към държави извън ЕС. Тъй като ОКООКД ще бъде задължителна за най-големите многонационални групи, работещи в ЕС, при които рискът от агресивно данъчно планиране е най-голям, те няма да могат да правят опити за мащабно избягване на данъци.

ОКООКД ще подкрепи растежа, заетостта и инвестициите в ЕС

ОКООКД ще предостави на дружествата стабилни и предвидими правила, справедливи и равни условия на конкуренция, намалени разходи и администрация. Благодарение на това ЕС ще стане по-привлекателен за инвестиции и стопанска дейност пазар. Подновената ОКООКД ще подкрепи и научноизследователската и развойна дейност, която е основен двигател на растежа. Дружествата ще се ползват от данъчни облечения за разходите си за научно-изследователска и развойна дейност, което ще бъде от полза най-вече за новосъздадените и новаторските дружества, които изберат да се включат в новата система.

И накрая, с ОКООКД ще бъдат направени стъпки в отговор на преференциалното данъчно третиране на дълга в сравнение със собствения капитал, като се предостави данъчно облекчение за емитиране на акции. Фиксиран процент от собствения капитал на дадено ново дружество ще подлежи на приспадане всяка година. Този процент ще бъде съставен от безрисков лихвен процент и рискова премия. При сегашните пазарни условия този процент би бил 2,7 %. Това ще насърчи дружествата да търсят по-стабилни източници на финансиране и да се възползват от капиталовите пазари в съответствие с целите на съюза на капиталовите пазари. Това ще бъде от полза и за финансовата стабилност, тъй като дружествата със засилена капиталова база ще бъдат по-малко уязвими от шокове.

2. Решаване на спорове за двойно данъчно облагане

Комисията предложи също така подобрена система за решаване на спорове за двойно данъчно облагане в ЕС. Двойното данъчно облагане е сериозна пречка за бизнеса, тъй като води до несигурност, ненужни разходи и проблеми с паричния поток. В момента в ЕС се водят около 900 спора за двойно данъчно облагане, като те са на стойност 10,5 млрд. евро. Комисията предложи настоящите механизми за решаване на спорове да бъдат адаптирани, за да отговарят по-добре на нуждите на предприятията. По-специално, ще бъдат обхванати по-широк кръг случаи, а на страните членки ще бъдат определени ясни срокове да се споразумеят за обвързващо решение във връзка с двойно данъчно облагане.

3. Отговор на несъответствията със страни извън ЕС

Третото предложение в днешния пакет включва нови мерки, целящи да се попречи на компаниите да се възползват от пропуските, известни като несъответствия при хибридни образувания и инструменти, в данъчните системи на държавите членки и на държави извън ЕС, за да избягват данъчно облагане. Несъответствия при хибридни образувания и инструменти възникват, когато страните имат различни правила за данъчно облагане на някои доходи или юридически лица. Дружествата могат да злоупотребяват с това, за да избягват данъчно облагане във всяка от съответните страни. В Директивата срещу избягването на данъци, по която бе постигнато споразумение през юли, вече са предвидени мерки във връзка с несъответствията в ЕС. Днешното предложение допълва картината, като взема мерки във връзка с несъответствията с държави извън ЕС. Това е направено по искане на самите държави членки.

В пакета е включено и общо съобщение, в което се посочва политическата и икономическата обосновка на предложенията, както и оценки на въздействието за ОКООКД и механизма за решаване на спорове.

Тези законодателни предложения ще бъдат изпратени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане.

Вижте целия текст...

Актуално

Четири отбора във футболен турнир срещу расизма, „Веселите математици“ първи

Инициативата #FootballPeopleUnited беше организирана от Европа Директно – Хасково, Спортен клуб "Слънце"– Хасково, Младежки център – Хасково и с подкрепата на Община Хасково.

„Футболен празник, част от общоевропейската инициатива #FootballAction Weeks се проведе на 15.10.2016 г. с ученици от ПМГ „Боян Петканчин“ – Хасково, СУ „Св. П. Хилендарски“ – Хасково, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Караманци и СУ „Св. Климент Охридски“– с. Стамболово.

Съдийската бригада се състоеше от служители на Община Хасково. Доброволците от Младежки център Хасково съдействаха за организацията на турнира и спазването на принципите на толерантността.

Тимът на „Веселите математици” от ПМГ „Боян Петканчин” победиха на финала с 4:1 „Приятели” (СУ „Св. Климент Охридски” – Стамболово).

В малкия финал пък „Спортистите” (СУ „Паисий Хилендарски”) се наложиха над „Добрите” от ОУ „Христо Ботев” – Караманци.

Отборите бяха подкрепяни от красиви фенки, а доброволците също бяха на ниво

Така Хасково се включва в седмицата на FARE network #FootballPeopleUnited.


Вижте целия текст...

Годишна среща на информационните центрове „Европа Директно” в Мадрид

От 17 до 20 октомври в испанската столица се проведе годишна среща на всички 28 мрежи от информационните центрове „Европа Директно” в ЕС. Представител на „Европа Директно” – Хасково във форума бе координаторът на центъра Красимира Дамянова.

На срещата бяха обсъдени добрите практики и бяха планирани някои съвместни дейности на мрежите за 2017 година. Участниците дискутираха начините си на комуникация с гражданите на ЕС по 10-те приоритета на съюза. Чрез метода „технология на отвореното пространство” участниците обсъдиха в над 10 работни групи различни въпроси, засягащи основни проблеми, стоящи пред ЕС, работата на информационните центрове „Европа Директно” и бъдещите инициативи.

Вижте целия текст...

Участие на „Европа Директно – Хасково“ в събитие с национален характер в Кърджали

На 29.10.2016 г. Информационен център „Европа Директно – Хасково“ взе участие в събитие с национален характер – Националния конкурс за детско творчество „Вълшебният свят на Родопите” – гр. Кърджали, организиран от Обединен детски комплекс Кърджали. В залите на ОДК Кърджали бе подредена голяма изложба, която бе посетена от над 200 деца, младежи, граждани на Кърджали и гости. „Европа Директно – Хасково“ подреди свой щанд с информационни материали, които предизвикаха интереса на посетителите и участниците в националния конкурс. Екипът на центъра раздаде материали на участниците и гостите и заедно с домакините планира следващо посещение в Кърджали с нови инициативи.

Вижте целия текст...

Платформа за сравняване на банковите такси

Платформата за безплатно създаване на документи – Pisar.bg пусна нова услуга – сравнителна таблица на разходите за всички банки. По този начин Pisar.bg изпревари БНБ, на която беше поставена задача да направи сравнение на тарифите на отделните банки.

В страницата можете да сравните таксите за откриване и обслужване на банкови сметки и дебитни карти, банкови преводи, както и лихвите по срочни депозити. Очаква се в близките дни да се предложат нови възможности за сравнение.

В последните години има тенденция в намаляването на лихвените проценти по кредитите, а това намали приходите на банките. Това ги принуди да увеличат таксите за обслужване. Доста често хората не знаят какви такси им вземат на месец, както и къде може да бъде по-изгодно да държат парите си. Именно това цели инициативата – да информира гражданите.

Страницата можете да видите тук: https://pisar.bg/banks/

Pisar.bg е основен проект на фондация „Граждани срещу бюрокрацията“. Фондацията има две основни каузи – намаляване на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса, както и намаляване на консумацията на хартия. Oт началото на годината чрез Pisar.bg фондацията е помогнала на почти един милион души, като почти 5% от всички новорегистрирани фирми са регистрирани с документи от Pisar.bg.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система

Краен срок: 30 ноември 2016 г.

„Заедно в час“ стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система, които да започнат работа като вдъхновяващи учители през септември 2017 г. Програма „Заедно в час“ дава възможност както на завършващи студенти от всякакви специалности, така и на успешни професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си.

Организацията си поставя за цел да привлече нови хора в образователната система, които с усилената си работа като учители да допринасят за успеха на всеки ученик в училищата с най-голяма нужда.

Успешните кандидати ще започнат своето обучение през юли 2017 г. и работа в училище-партньор през учебната 2017–2018 г. По време на двете години, през които ще преподават като част от програмата, участниците ще получават месечен финансов стимул в размер на 500 лв. от „Заедно в час” като допълнение към заплатата от училище. Преди началото на програмата одобрените участници ще преминат интензивно лятно обучение. То ще включва лекции за придобиване на професионална квалификация „учител“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ако одобрените участници не са придобили такава по време на следването си), както и обучение по международно признатия модел „Преподавай като лидер“.

В рамките на двете години учителите преподават и едновременно с това доразвиват необходимите им знания и умения, с които успешно да мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават ефективността си.

Вижте целия текст...

Проект „Студентски практики - фаза I“

Краен срок: до изчерпване на бюджета на проекта

Практическото обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.

Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

Вижте целия текст...

„Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“

Краен срок: 18 ноември 2016 г.

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.

По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства, институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за областни управи и 659 за общински администрации. Диапазонът на търсените от работодателите специалисти е обширен. Търсят се младежи, завършили специалности от областта на социалните, стопански и правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности. Работни места има и за специалисти в сферата на аграрните науки и ветеринарната медицина.

Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от днес до 18 ноември. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=250 и на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg/.

Вижте целия текст...

Включете се в десетото издание на младежкия конкурс „Карл Велики“

Младите хора са важни и тези, които се открояват, заслужават признание. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към хората на възраст от 16 до 30 години от всички държави членки на ЕС за участие в 10-ото издание на конкурса за младежката награда „Карл Велики“. Ако сте част от проект, свързан с европейската идентичност и интеграцията, сега е Вашият шанс за международна награда.

Наградата

Младежката награда „Карл Велики“ се присъжда ежегодно на осъществявани от млади хора проекти, които представят модели на разбирателство и сътрудничество между европейците.

Проектите преминават първо през национален подбор, а след това се избират трите най-добри на европейско ниво, които освен признание, ще получат парични награди съответно от 7 500 евро, 5 000 евро и 2 500 евро. Представители на подбраните на национално ниво проекти ще бъдат поканени на посещение в Аахен през май 2017 г., включващо и церемонията по награждаването на общоевропейските победители. Те от своя страна ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург през есента.

Правила на конкурса

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:

 • насърчават разбирателството в Европа и света;
 • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
 • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение. Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“ (www.charlemagneyouthprize.eu).

Пълните условия за кандидатстване можете да откриете тук. Ако имате въпроси, свързани с конкурса, обърнете се към секретариата на Европейската младежка награда „Карл Велики“ на адрес ECYP2017@ep.europa.eu.

Връзки:

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

Краен срок: 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време)

Подпрограма Култура на програма „Творческа Европа“ подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа.

Целта на Програмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци.

Подпрограма „Култура“ ще подкрепя проекти, предвиждащи дейности предимно в областите на:

А. транснационалната мобилност;

Б. привличането на публика;

В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;

В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;

В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение.

В зависимост от мащаба, нуждите, естеството, целите и приоритетите на проекта кандидатите трябва да изберат да кандидатстват в категория 1 „Проекти за сътрудничество от по- малък мащаб“ или в категория 2 „Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб“.

Общият размер на бюджетните кредити за 2017 г. по настоящата покана ще бъде около 35 500 000 EUR.

Повече информация можете да намерите тук:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2017_en

Вижте целия текст...

Програма „Еразъм+“

Краен срок: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.

В официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувана покана за представяне на предложения през 2017 г. в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се основава на Годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2016 г. и 2017 г.

Покана обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Стратегически проекти, свързани с ЕДС;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта;
 • Дейности „Жан Моне“:

  o Катедри „Жан Моне“;

  o Модули „Жан Моне“;

  o Центрове за високи постижения „Жан Моне“;

  o Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;

  o Мрежи „Жан Моне“;

  o Проекти „Жан Моне“;

 • Спорт:

  o Партньорства за сътрудничество;

  o Малки партньорства за сътрудничество;

  o Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Допустимост

Всички публични или частни организации, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по Програма „Еразъм+“:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:

 • Образование и обучение – 1 905,4 милиона евро;
 • Младеж – 209,1 млн. евро;
 • „Жан Моне“ – 10,8 млн. евро;
 • Спорт – 31,8 млн. евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с Годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението2 февруари 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта2 февруари 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта26 април 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта4 октомври 2017 г.
Стратегически проекти, свързани с ЕДС26 април 2017 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба5 април 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“16 февруари 2017 г.
Ключово действие 2
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението29 март 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта2 февруари 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта26 април 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта4 октомври 2017 г.
Алианси на познанията28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта8 март 2017 г.
Ключово действие 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта2 февруари 2017 г.
26 април 2017 г.
4 октомври 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“:
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти23 февруари 2017 г.
Действия в областта на спорта:
Партньорства за сътрудничество6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел6 април 2017 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.

Вижте целия текст...

Конкурс за съвместни франкофонски изследователски проекти

Краен срок: 15 ноември 2016 г.

Университетската агенция на Франкофонията и Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България обявиха стартирането на Конкурс за съвместни изследователски проекти.

Конкурсът е отворен за участие за всички български висши учебни заведения и научни организации и предполага създаването на многостранни консорциуми, в рамките на които ще бъдат реализирани предложените проекти.

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

 • Математика и информатика;
 • Устойчива енергетика, околна среди и екосистеми;
 • Здравеопазване и биотехнологии;
 • Физика и материалознание;
 • Хуманитарни и обществени науки.

Предложения за проекти, разработващи теми в следните три насоки, ще се ползват с предимство при оценяване на научната стойност на проектите:

 • Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост;
 • Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето;
 • Материално и нематериално културно наследство в дигиталната ера (3D моделиране, географски информационни системи, онлайн архивиране и т.н.).

Повече информация можете да намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/534

Вижте целия текст...

Отворена е процедура за набиране на проекти за социално предприемачество по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 12.10.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014–2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество".

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

Обменна програма за САЩ

Краен срок: 1 декември 2016 г.

Поканата е за специалисти от всяка област на България, Унгария, Румъния и Словакия да кандидатстват за участие в 42-дневна Обменна програма в САЩ през 2017 г.

Насърчават се за участие професионалисти на възраст 25 до 40, които активно участват в програми, свързани с участието на гражданите и застъпничество (НПО/развитие на гражданското общество), граждански организации за образование, застъпнически групи, активисти, които работят с малцинствени групи.

Общата цел на програмата е да осигури възможност за професионално развитие за лидери средно ниво; да създаде форум за американски и чуждестранни участници да си сътрудничат и обменят идеи и стратегии; и изграждане на глобална мрежа от специалисти, способни да работят ефективно във взаимосвързана среда.

36 участници (9 от всяка от участващите страни), ще бъдат включени в двете делегации, посещаващи САЩ. Първата делегация – между 19 юни и 2 април 2017-а, а втората делегация – между 4 ноември и 17 октомври 2017-а.

Вижте целия текст...

НПО Портал предоставя 6 стипендии за участие на Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Краен срок: не е посочен

Мениджмънт програмата „Социално предприемачество и управление на социални организации“ е създадена за новото поколение инициатори на социална промяна, които реализират социално значими мисии, ценности, идеи и иновативни модели.

Целта на програмата е да предостави на участниците комбинация от съвременни концепции и практически ориентирани сесии, развиващи умения за:

 • Генериране и осъществяване на креативни решения на социалните проблеми в обществото;
 • Съвременно управление на организации и проекти със социална значимост и ползи;
 • Управление на екипи, ресурси и резултати в неправителствените организации;
 • Подготовка на лидери в социалния сектор за следващата важна крачка в тяхното развитие.

Като дългогодишен партньор на The Business Institute, НПО Порталът ще предостави на 6 свои потребители частични стипендии за участие в програмата.

За стипендианти на Портала могат да кандидатстват хора, работещи или с изявени интереси за реализация в гражданския сектор и/или социалното предприемачество.

Въпреки че конкурсът е отворен към всички с интерес към управлението на социални организации и проекти в областта на социалното предприемачество, предимство ще бъде давано на служители, членове и доброволци на НПО в социалната сфера и/или с конкретни планове за развитие на социалното предприемачество.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.ngobg.info/bg/news/.

Вижте целия текст...

Иновативни идеи на млади хора ще се подпомагат с до 20 хил.лв.

Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“. Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, съобщиха от ведомството.

Целта е да се насърчат младите хора да създадат и промотират своите иновативни идеи.

В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране, или до 2200 лева за всеки одобрен бизнес план.

Проект „Техностарт 2“ финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Проектът „Техностарт 2“ е част от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014–2020 г.

Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощен в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" № 8 или по пощата.

Крайният срок за кандидатстване е до 17 октомври 2016 г., включително. Цялата необходима информация за конкурса може да намерите на интернет страницата на Министерството на икономиката - http://www.mi.government.bg/bg/.

Вижте целия текст...

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2016 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук:

http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Call_03_KA2_2016_final.pdf.

Към поканата за кандидатстване като линкове ще намерите всички необходими документи.

Напомняме, че през 2016 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

• Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

• Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“.

През 2016г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:

 • 02 февруари 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
 • 26 април 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“;
 • 04 октомври 2016г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.

Вижте целия текст...

COST Action proposal

Краен срок: 1 декември 2016 г.

Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, включително хуманитарни и социални науки. Мулти- и интердисциплинарни предложения се насърчават.

Насърчават се предложения за дейности, които допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на знанието и развитието на Европа.

COST финансира паневропейски мрежи от учени и изследователи във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени "COST Actions", насърчават международната координация на национално финансирани научни изследвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за дейности в мрежи.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.cost.eu/participate/open_call

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:087
За седмицата:364600
За месеца:14342672
Общо:110741
Вашият IP: 44.192.253.106