Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 8 / 09.2016 г.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз и на Европейската комисия. Нито едно лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

Европейски информационен център „Европа Директно – Хасково“ е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково, Европейската комисия и Европейския парламент.

ВАЖНО! За да получите отговор на важните за Вас въпроси за Европейския съюз, от територията на всяка страна членка можете да използвате безплатната телефонна линия 00800 6 7 8 9 10 11.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Фронтекс ще проверява надеждността на външните граници на ЕС

Политиката за управление на границите претърпя значителни промени през последното десетилетие със създаването на инструменти и агенции като Шенгенската информационна система, Визовата информационна система и Агенцията за външните граници Frontex. След кратък период на консолидация, предизвикателствата, свързани с притока на бежанци и мигранти, както и повишената загриженост във връзка със сигурността поставиха началото на нов период на дейност, като беше извършен преход към по-пряка оперативна помощ и въвеждане на европейско измерение на политиката за управление на границите.

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС Фронтекс (Frontex) планира да проведе през октомври стрес-тестове. Това съобщава в интервю за в. "Велт ам зонтаг" директорът на агенцията Фабрис Леджери, цитиран от ТАСС и БТА. "Трябва да се подготвим по-добре за кризисна ситуация", изтъква Леджери. По думите му вече няколко страни членки на ЕС са изразили готовност да участват в такава проверка, сред които Германия и Гърция. По информация на "Велт ам зонтаг" към тях ще се присъединят и Румъния, Словения и Финландия.

"Искаме да видим доколко страните са готови за извънредна ситуация на външните граници на ЕС", подчертава Леджери, като допълва, че в момента се съгласуват конкретните сценарии. При тестовете ще се анализират слабите места и ще се разиграват различни сценарии по въздух, вода и море. Стрес тестовете са част от новия регламент на „Фронтекс” който ще влезе в сила до седмици. Една от целите му е по-добра охрана на границите предвид засиления натиск от нелегални мигранти.

Това изявление на Лежери идва след поредното предупреждение от Анкара, че ако споразумението между Турция и ЕС не бъде задействано, Европа ще бъде поставена пред огромен риск. В момента на територията на южната ни съседка има 3 млн. мигранти. В публикацията не се споменава България. При разговора с германския канцлер Ангела Меркел българският премиер Бойко Борисов е поискал България да получи допълнително не само техническа, но и финансова помощ за охрана на границите ни наравно с Гърция. Меркел се е съгласила да съдейства за това искане на страната ни.

Вижте целия текст...

"Фронтекс" ще увеличи помощта си за България

По искане на България европейската гранична агенция "Фронтекс" ще подсили съвместната операция по охрана на границите на страната, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

"Фронтекс" ще подсили контингента си в България с допълнителни служители и технически средства, включително техника за ефективно наблюдение на границата по суша и от въздуха. Допълнителните сили ще бъдат разположени постепенно през следващите седмици както на българско-турската, така и на българско-сръбската граница.

За България са заделени 91 милиона евро от фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС според националната програма за 2014–2020. Допълнително почти 12 милиона евро бяха отпуснати на страната като спешна помощ за конкретни мерки в отговор на настоящата ситуация.

В момента "Фронтекс" има разположени 53-ма служители за наблюдение на границите и 10 експерти по документи на българските гранични КПП с Турция, и 19 служители по наблюдение на границата със Сърбия.

"Приветствам решението на "Фронтекс" да увеличи контингента си в България и да помогне за поддържането на ефикасно гранично управление по Балканския маршрут. Въпреки че настоящото ни наблюдение не показва значими признаци на фрагментация или отклонения от маршрута, с "Фронтекс" сме готови да реагираме бързо, ако е необходимо", заяви комисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Вижте целия текст...

Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС

Борбата с тероризма трябва да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на Евробарометър, проведено във всички държави членки по поръчка на Европейския парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка намеса на ЕС в ред области.

Мнозинството от запитаните са на мнение, че ЕС трябва да играе по-голяма роля, отколкото в момента, в повечето области. Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма, а 77% искат по-активна намеса от европейските институции по проблема с безработицата.

Според 40% от запитаните рискът от терористичен акт е висок. Сред предложените от ЕП мерки срещу терористичната заплаха европейците считат за най-спешни прекъсването на каналите за финансиране на терористични групировки (42%), борбата с корените на тероризма и радикализацията (41%) и укрепването на контрола върху външните граници (39%).

В допълнение 75% от запитаните искат по-активна намеса от ЕС в борбата с данъчните измами, 74% искат същото в областта на миграцията, 71% искат повече действия от ЕС за защита на външните граници, а 67% – повече мерки за опазване на околната среда.

Европейският парламент вече работи по нови инициативи в областите, посочвани като приоритетни от европейските граждани. Например депутатите се подготвят да гласуват за криминализиране на действия по подготовката на терористични актове и за затягане на правилата относно покупката и притежанието на огнестрелни оръжия.

Във връзка с данъчното облагане Парламентът гласува препоръки за това, мултинационалните корпорации да плащат справедливо ниво на данъци. Формирана е и анкетна комисия, разглеждаща разкритията за офшорни сметки и операции в досиетата от Панама.

Що се отнася до защитата на външните граници на ЕС, депутатите обсъждат предложенията за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, обединяваща възможностите на националните гранични служби с тези на европейската агенция за граничен контрол Фронтекс.

Проучването показва още, че три четвърти (74%) от европейците смятат, че това, което ги сближава, е по-важно от онова, което ги разделя.

Очакванията на българите

Според данните от изследването българите придават още по-голямо значение на действия на ЕС спрямо тероризма, миграционната криза и защитата на външните граници, отколкото гражданите на ЕС като цяло. Според 86% от запитаните българи ЕС трябва да има по-активна намеса в борбата с тероризма (в сравнение с 82% от европейците като цяло), 80% от българите искат повече действия относно миграцията (в сравнение със 74% от европейците), а 79% искат същото относно защитата на външните граници (в ЕС като цяло за това настояват 71% от запитаните).

За проучването

Проучването е проведено сред 27 969 души в целия Европейски съюз между 9 и 18 април 2016 г., включително 1 040 българи. Заложено е то да бъде представително за населението на Съюза като цяло.

Вижте целия текст...

С какво се занимават младите в Европа?

България е сред страните, в които броят на младежите, които не се занимават нито с учене, нито с работа, е намалял най-много в последните 10 години.

В Европейския съюз има 90 милиона души на възраст между 15 и 29 години. Те представляват 17% от населението на блока, а ситуацията по отношение на образованието и заетостта им е много различна в зависимост от региона, в който се намират, показват данните на Европейската статистическа служба Евростат.


Модели на образование и заетост на младите хора в ЕС, разделени в 3 възрастови групи за 2015 (в%)

Ако разделим тази възрастова група на 3 подгрупи, ще видим, че всяка една има ясни граници що се отнася до образование и заетост. Така например по-голямата част от хората на възраст 15-19 години са заети с образование. Точно обратната зависимост важи за тези в групата на 25-29-годишните – по-голямата част от тях работят. За сметка на това междинната група 20-24 са сравнително равномерно разпределени между образование и заетост.

Отличителна черта при зависимостта работа-заетост при младите хора е, че тези, които нито работят, нито учат (neither in employment nor in education or training – NEET) се увеличават с нарастване на възрастта. Така например в групата 15-19 само 6,3% от хората попадат в категория NEET, докато при 20-24-годишните процентът е 17,3 и 19,7% във възрастовата група 25-29.


Процент на хората на възраст 20-24 вгрупата NEET

Според данните на статистиката на европейско ниво през 2015 тези младежи са почти 5 милиона във възрастовата група 20-24.

Най-висок дял NEET има в Италия (31,1%), Гърция (26,1%), Хърватия (24,2%), Румъния (24,1%), България (24%), Испания и Кипър (по 22,2%). На обратния полюс с най-малко младежи без занимание са Нидерландия (7,2%), Люксембург (8,8%), Дания, Швеция и Германия (с по 9,3%), Малта и Австрия (по 9,8%), както и Чехия (70,8%).


Промяна в NEET групата при 20-24-годишнитезапериод 2006-2015 (в%)

В периода 2006-2015 нивото на NEET в ЕС остава сравнително стабилно, но данните показват, че в страните членки са настъпили значителни промени. Така например за тези 10 години най-много са намалели хората в групата NEET в Германия (-5,9%), България (-5,3%), Швеция (-3,4%), Чехия (-2,9%) и Полша (-2,8%). В останалите 18 страни членки ситуацията се е влошила, като младите на възраст 20-24 години, които не се занимават с нищо, се е увеличила. Най-голям ръст се наблюдава в Италия (+9,5%), Гърция (+9,3%), Испания (+9%), Кипър (+8,5%), Ирландия (+7,8%), Хърватия (+5,4%), Румъния (+5,2%), Португалия (+4,9%), Великобритания (+4,4%), Дания (+4,3%) и Финландия (+4,1%).

Вижте целия текст...

Сигурност на границите: как Парламентът допринася за безопасността на Европа

Кризата с мигрантите показа, че свободата на движение в Европа е поставена на изпитание, когато външните граници са под натиск. Според последното проучване на Евробарометър 71% от европейците и 79% от българите искат от ЕС да направи повече за защитата на тази граници. Европейският парламент работи по редица инициативи, призвани да укрепят граничния контрол.

На 6 юли депутатите одобриха планове за изграждане на система на ЕС за граничен контрол, която следва да обедини усилията на европейската агенция Фронтекс и на националните власти. Ежедневното управление на границите остава в ръцете на отделните страни членки, но в случай на криза те ще могат да потърсят помощ от новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, която ще бъде в състояние да изпраща бързо общи екипи за овладяване на ситуацията. Законодателството се нуждае от одобрението на Съвета на ЕС, за да влезе в сила.

Докладчикът на ЕП по темата Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) заяви във връзка с гласуването в пленарна зала: „Регламентът за Европейската гранична и брегова охрана ще направи така, че външните граници на ЕС да бъдат по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е магическо решение на кризата с мигрантите, с която се сблъсква ЕС, и няма напълно да възстанови доверието в зоната на Шенген, но е много необходима първа стъпка“.

Парламентът преговаря със Съвета за приемането на нови правила за обявяването за престъпления навсякъде в ЕС на пътуването в чужбина за терористични цели, предоставянето или получаването на обучение за тероризъм, подбуждането към терористични актове и финансирането на тероризма.

Друго предложение, което е обект на преговори между депутатите и представителите на страните членки, е за извършването на проверки на всички граждани на ЕС, явяващи се на външни въздушни, морски и сухопътни граници, в бази данни за изгубени и откраднати документи.

Вижте целия текст...

Проектобюджет на ЕС за 2017 г.

Европейската Комисия предлага бюджет, който е съсредоточен върху нейните приоритети – растеж, работни места и надежден отговор на кризата с бежанците.

Бюджетът е с размер 134,9 милиарда евро под формата на плащания и е съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят предизвикателствата, свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави.

Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото се може по-голяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на напредък в приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко спешни дейности. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят съвместно това предложение.

Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите

Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:

 • 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени:
  • 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“; 2 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“,
  • 299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и
  • 2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).
 • 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави членки на ЕС, в рамките на по-малко от една година.
 • 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 • Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

Засилено управление на външните граници на ЕС и справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на ЕС и извън него.

Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.

Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в рамките на ЕС, като например:

 • създаване на европейска гранична и брегова охрана;
 • предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите;
 • предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище, включително реформа на механизма от Дъблин;
 • създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.

Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на хуманитарна помощ в рамките на ЕС.

Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да бъдат предприети мерки по-специално срещу първопричините за притока от бежанци. Това включва по-специално:

 • 750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната сумата от 1 милиард евро средства за този фонд, идващи от бюджета на ЕС;
 • ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в Лондон конференция на ООН, за 525 милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова помощ.

Повече средства за сигурност

Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са изправени ЕС и държавите членки, в проектобюджета за 2017 г. са предвидени също значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат използвани за Европол, 61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на ЕС, а 16 милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.

В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество в областта на отбраната, Комисията предлага също подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона евро за 2017 г.

Контекст

Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране – поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договорите, сключени през дадена година.

Плащанията представляват реално изплащаните средства. В проектобюджета за 2017 г. поетите задължения са 157,7 милиарда евро (в сравнение със 155,0 милиарда евро през 2016 г.), а плащанията са 134,9 милиарда евро (намалени от 143,9 милиарда евро за 2016 г.), като разликата се дължи на бавното започване на изпълнението на програмите за сближаване за периода 2014–2020 г. Общата сума от 134,9 милиарда евро се отнася до плащанията, докато всички други посочени цифри се отнасят до предложените поети задължения.

Бюджетът на ЕС възлиза на около 1% от БВП на ЕС, но благодарение на мултиплициращия си ефект и на това, че е фокусиран върху резултатите, въздействието му е голямо. През периода 2007–2013 г. например средното увеличение на БВП в резултат на политиката на сближаване възлиза на около 2,1 % годишно в Латвия, 1,8% годишно в Литва и 1,7% годишно в Полша.

Вижте целия текст...

EС финансира строителството на нов 140-километров електропровод в България

Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет на Енергийния съюз на ЕС. Комисията взе решение да отпусне 29.9 милиона евро за строителството на нов 140-километров далекопровод между Добруджа и Бургас.

Чрез преноса на електричество, произведено от вятъра и слънцето, далекопроводът ще интегрира енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар. Европейската подкрепа също така ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще подсили нейната устойчивост.

Далекопроводът е от т.нар. "проекти от общностен интерес" и е част от групата проекти от "Черноморския коридор": три електрически далекопроводни линии, които ще увеличат възможностите за пренос на електричество по протежение на румънското и българското черноморско крайбрежие, както и между останалата част от Европа и Турция. Подкрепата от ЕС за България ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките на електричество, ще интегрира на пазара мощностите за производство на ток от възобновяеми енергоизточници, ще увеличи възможностите за бъдеща търговия с електричество с оглед на очакванията за увеличаване на производството на енергия от вятъра в Гърция и фотоволтаична енергия в Южна България.

Европейския комисар за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: "Новият български далекопровод ще увеличи възможностите за обмен на енергия и ще позволи преноса на нова вълна от чиста енергия от Югоизточна Европа. Това е напълно в съответствие със стратегията за Енергийния съюз, чиято цел е да повиши сигурността и интегрираността на енергийните пазари, като в същото време осигурява възобновяема енергия за гражданите и предприятията."

Подкрепата от ЕС за новия български далекопровод покрива 50% от необходимото финансиране. Той ще бъде построен от българския системен оператор "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

Допълнителна информация

До 2020 г. общо 5.35 милиарда евро са заделени за приоритетни европейски проекти по финансовата линия "Свързана Европа". За да бъдат осъществени, такива проекти трябва да допринасят значителни ползи за поне две страни членки, да повишават сигурността на доставките на енергия, да допринасят за интегриране на пазара и засилване на конкуренцията, както и за намалява на въглеродните емисии в атмосферата.

Вижте целия текст...

Евродиректива кара банките да понижат таксите за банкомат

Банковите такси трябва да поевтинеят от 1 февруари 2017 г. и да бъдат съобразени с доходите в страната. Така с едно изречение може да се обобщят промените в банковото законодателство, приети на последното заседание на УС на БНБ.

С тях се урежда банките вече да начисляват "приемливи такси" за най-често използваните операции по платежните сметки на граждани. Такива операции са откриването, ползването и закриването на сметка, внасяне и теглене на пари в брой (включително с карта от банкомат и онлайн), плащане с банкови карти (и в интернет), кредитни преводи и месечни вноски по кредити. Ниските такси ще важат за неограничен брой операции.

Промените се налагат заради евродиректива, според която достъпът до банкова сметка е право на потребителя и той трябва да може да се възползва от него, дори да е беден. Спор няма, че банките в последните години непрекъснато вдигат таксите и комисионите и не са малко парадоксалните случаи цената на превода да превишава няколко пъти сумата, която се превежда по банков път. Поради това голяма част от по-бедните граждани и пенсионерите изпитват големи затруднения да ползват не само основните банкови услуги, но и собствените си средства в трезорите заради скъпите такси.

Наредбата задължава банките до 1 октомври 2016 г. да представят в БНБ информация за размерите на таксите по основните си операции, а централната банка до 15 октомври трябва да изчисли и публикува на страницата си в интернет средния размер на таксите. След което на кредитните институции се дава срок от 1 февруари 2017 г. да въведат новите такси.

През юни т. г. подуправителят на БНБ и шеф на управление "Банково" Нина Стоянова оповести като срок за намаляване на таксите 18 септември 2016 г. и обеща създаването на специален безплатен сайт, където гражданите ще могат да видят какви са таксите на тяхната банка и да ги сравнят с цените на услугите на останалите трезори.

Уебсайтът Consumer Classroom цели да насърчи потребителското образование и в частност да поощри преподаването му в европейските средни училища. Това е многоезичен пан-европейски уеб сайт, финансиран от Европейската комисия.

Силата на уеб сайта е в качеството на преподавателските ресурси и инструментите за сътрудничество, като „Съставител на уроци“, форуми и чат в реално време. Сайтът е подходящ за учители на ученици на възраст между 12 и 18 години, но е достъпен за всеки, който е готов да сътрудничи.

Уеб сайтът е създаден, за да улеснява учителите в усилията им да се запознаят с важни потребителски теми, да създават и избират готови уроци, които да преподават на учениците си, както и да сътрудничат онлайн с други учители и класове в Европа.

Вижте целия текст...

Актуално

Сайтът „Потребителска класна стая“

Като се възползва напълно от последните уеб технологии и възможностите за използване на интернет в общността, Consumer Classroom осигурява готови за използване ресурси за преподаване в редица области на потребителското образование, от устойчиво и отговорно потребление до финансова грамотност.

Consumer Classroom приканва учителите да станат част от динамичното уеб общество на преподавателите от цяла Европа и света. Помага им да споделят знания с учениците си, насърчава междуучилищните мултидисциплинарни проекти и предлага на учителите възможността да станат експерти по потребителско образование в уебсайта.

Амбицията на Consumer Classroom е да се превърне в авторитетния глас на потребителското образование онлайн, за да подобри осъзнатостта на подрастващите и създаването на качествени потребители както на национално, така и на европейско ниво.

Вижте целия текст...

Какво предстои в Европейския парламент до края на 2016 г.

Депутатите подновиха на 29 август заседанията си в парламентарни комисии с дискусии и гласувания по широк кръг въпроси – от кризата с мигрантите до напредъка в единния цифров пазар. Тероризмът, данъчното облагане и екологичните норми са други теми сред приоритетите на Парламента до края на годината. В следващите месеци в Брюксел и Страсбург предстои да бъдат обсъдени следните по-важни теми:


1. Миграционна политика

Парламентът ще работи по въвеждането на постоянно действащ механизъм за пренасочване на мигранти от страни членки, които изпитват трудности да посрещат наплива на хора в нужда, към други. Миналата година бяха приети две решения за преразпределяне на мигранти от Италия и Гърция към други страни в рамките на ЕС, но тогава се касаеше за еднократни и извънредни мерки.

Депутатите ще положат усилия и за изготвянето на общ списък на ЕС на страните, към които се счита за безопасно да се връщат мигранти. Наличието на такъв списък би ускорило процедурите по разглеждане на исканията за предоставяне на убежище.

2. Борба с тероризма

Парламентът се очаква да гласува по затягането на контрола върху притежанието и продажбата на огнестрелни оръжия.

Депутатите възнамеряват да определят подготовката на терористични актове за престъпление в целия ЕС, за да облекчат работата на правораздавателните органи в преследването на прояви като обучението за осъществяване на атентати.

3. Данъчно облагане

След разкритията на Досиетата от Панама за офшорните центрове Парламентът създаде анкетна комисия, която разследва как се прилагат правилата в ЕС срещу избягването на данъци и прането на пари. Депутатите ще започнат изслушванията си по темата през есента. Парламентът ще работи и по подобряване прозрачността в облагането на мултинационалните корпорации на базата на предложение на Европейската комисия от април.

4. Околна среда

Вследствие на скандала с Фолксваген депутатите създадоха анкетна комисия за измерването на емисиите в автомобилния сектор. Заключенията от работата на комисията ще бъдат представени в доклад.

5. Единен пазар и свобода на движение

Депутатите ще гласуват мерки за развитие на единния цифров пазар в Европа, включително относно спиране на практиката потребителите да бъдат ограничавани необосновано в достъпа до съдържание от други страни (т.нар. геоблокиране).

Те също така ще работят по модернизирането на правилата за командироване на работници в други страни, за да се противодейства на нечестни практики, свързани с по-ниско заплащане на труда.

Вижте целия текст...

Наградата на Европейския съюз за културно наследство EUROPA NOSTRA AWARDS

Краен срок - 1 окт. 2016.

Информация и това, как да кандидатствате, можете да видите, следвайки този линк:

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/

Това е най-престижната награда на Европа в областта на културното наследство. Ежегодно тя награждава най-забележителните постижения от цяла Европа. Отличава постиженията на архитекти, занаятчии, експерти на културното наследство, доброволци, училища, местни общности, собственици на наследство и медии. Стимулира творчеството и иновациите чрез силата на примера.

През 2017 г. наградите ще бъдат връчени на до 30 проекти и инициативи в четири категории. До седем от тях ще получат Grand Prix като победители и по 10 000 евро. Един ще получи награда на публиката.

Предстоящи събития и обяви

Заеми за магистърски програми по линия на Програма"Еразъм+"

Общ преглед

Заемите за магистри по Програма "Еразъм+" са гарантирани от ЕС и са с благоприятни условия.

Те могат да Ви помогнат да финансирате следването на магистратура в страна по програма "Еразъм+".

Схемата е предвидена да помага на учащите по магистърски програми и да ги предпазва от затруднения чрез социални предпазни клаузи, включително:

 • Не е необходимо обезпечение от студентите или родителите, което осигурява равенство при достъпа до програмите.
 • Изгодни и по-добри от пазарните лихвени проценти.
 • Условия за изплащане, които позволяват на завършилите в продължение на две години да си намерят работа, преди да започнат да изплащат задълженията си.

За момента схемата се предлага чрез банки в Испания и Франция за студенти от двете държави, които се интересуват от магистратура в чужбина, и за студенти от други страни по програмата, които отиват в Испания или Франция, за да следват магистратура.

Тъй като все повече банки от цяла Европа се присъединяват към схемата, ще бъдат достъпни още дестинации за следване на магистратура. До 2020 г. към схемата се очаква да се присъединят около 20-25 банки.

Не е възможно обаче да се каже с точност кога дадена страна може да бъде включена, тъй като споразуменията с банките и агенциите за отпускане на студентски заеми ще се изготвят постепенно за всяка отделна държава.

Времетраене

Можете да получите заем в размер до 12 000 евро за едногодишна магистърска програма или до 18 888 евро за двугодишна магистратура.

Условия

Ако имате бакалавърска степен (или еквивалентна степен) и вече са ви приели в редовна магистърска програма в друга държава по програмата, можете евентуално да се възползвате от възможността за заем.

За да бъдете определен като допустим кандидат, трябва да живеете в държава по програмата, а мястото, където искате да учите, не може да бъде във Вашата страна на пребиваване или в държавата, където сте получили първата си квалификация.

Можете да получите заем само за програма в университет, подписал Хартата за висше образование "Еразъм+".

Не можете да получите заем, ако учите в чужбина само за част от магистърската програма, макар и да отговаряте на условията за Стипендия по "Еразъм+".

Лихвеният процент, начислен по заема, варира според това в коя страна се намира банката, която отпуска средствата. При всички положения обаче лихвеният процент ще бъде по-нисък от стандартните лихвени проценти.

Как да кандидатствате

За да кандидатствате, обърнете се към участващите национални банки или агенции за отпускане на студентски заеми.

MICROBANK (социалната банка на LA CAIXA) в Испания беше първата банка, която през 2015 г. започна да предлага заеми по "Еразъм+" за магистърски програми. От юни 2016 г. френските банки BANQUE POPULARE CAISSE D'EPARGNE (и двете част от групата ВРСЕ) започнаха да предоставят гарантирани от ЕС заеми по "Еразъм+" за магистърски програми.

Целеви групи на всички банки са както студентите, които искат да следват магистратура в чужбина, така и чуждестранни студенти, които желаят да се обучават в съответната страна, а кандидатурите се подават директно до тях.

Необходимо е да кандидатствате в клон на банките или по интернет, като подадете следните документи:

 • Свидетелство за завършена последна степен преди магистърската програма, за която се кандидатства.
 • Разписка за регистрационната такса или документално доказателство за приемането ви в програмата и за цената на магистърския курс.
Научете повече

За реда и условията на банките за заемите за магистри по Програма "Еразъм+" вижте:

MICROBANK (заминаващи и пристигащи студенти от/в Испания);

BANQUE POPULAIRE / CAISSE DE'EPARGNE (заминаващи и пристигащи студенти от/във Франция).

Обща информация за заемите за магистри по програма "Еразъм+" можете да намерите на сайта на Европейския инвестиционен фонд.

Източник: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmusplus-master-degree-loans_bg

Вижте целия текст...

Бавария започва процедура за отпускане на годишни стипендии за чужденци за академичната 2017/2018 г.

Стипендиите ще финансират докторантури и следдипломни квалификации в баварски университети.

За тях могат да кандидатстват висшисти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.

Към 1 октомври 2017 г. завършилите магистърска степен кандидати за следдипломна квалификация трябва да са не по-възрастни от 30 г., а кандидатите за докторантура – не по-възрастни от 35 г. Те трябва да докажат отлично владеене на немски и/или английски език.

Месечната сума е 700 евро. Стипендията се изплаща 1 г. (общо 8400 евро) и може да бъде удължавана два пъти, до 3 години.

Родителите стипендианти ще получават по 860 евро на месец (10 320 евро годишно).

Крайният срок за подаване на документи е 1 декември 2016 г.

Повече информация можете да намерите на сайта:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Покана за номинации

Покана за номинации за най-добра работа във връзка с подобряването на условията на живот на ромските малцинства.

Комисарят Вера Йоурова, с портфолио Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете, ще бъде почетен член на журито, а колегите ни в представителството в Братислава подкрепят инициативата. Церемонията по награждаването ще бъде на 10 октомври в Братислава.

Крайният срок за изпращане на номинации на отделни личности, НПО, компании, общини и медии, до 8 септември.

Повече информация има на този линк http://www.romaspirit.eu/ (на английски само).

Имейл за контакти: ersa@romaspirit.eu.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ подготвя старта на микрокредитния инструмент по ОПРЧР за 50 млн. лв.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск с бюджет в размер на 50 милиона лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020.

Целта на пазарната консултация е да се постигне оптимална структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните финансови посредници, целите на Оперативната програма, както и политиките на ФМФИБ. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити към определени целеви групи крайни получатели, включително уязвими лица. С предоставянето на достъп до финансов ресурс за желаещите да стартират собствена стопанска дейност, в т.ч. безработни лица, ОПРЧР насърчава предприемачеството и осигурява разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Повече информация по провеждането на пазарните консултация може да намерите на: http://www.fmfib.bg/bg/news/2

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ:

Свободни работни места в Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

Платени стажове в Европейската комисия: http://ec.europa.eu/stages/

Съвместният изследователски център към Европейската комисия (Joint Research Centre) е обявил прием на кандидатури за стажанти http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

Стажове в Европейския парламент

Кандидатстването за платен административен стаж в ЕП за летния период, който се провежда от 1 март 2017 до 31 юли 2017, предстои. Платформата за подаване на кандидатури ще бъде отворена от 15 август до 15 октомври 2016 г. За повече информация вижте сайта на ЕП:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

Позиции в Комитета на регионите

1. Комитетът на регионите набира кандидати за платени стажове за лятна сесия (между 16 февруари 2017г. и 15 юли 2017г.) в Брюксел. Кандидатите трябва да са граждани на държава членка или на кандидат-членка, да са завършили поне първия цикъл от академичното си обучение, да имат задълбочени знания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни знания по френски или английски език. Краен срок на кандидатстване: 30 септември 2016 г., полунощ, централноевропейско време. Тук можете да намерите допълнителна информация:

http://cor.europa.eu/bg/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

2. Свободните работни места за работа в Комитета на регионите в Брюксел:

http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/jobs.aspx

Стажове в Европейския икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет в Брюксел предлага възможност за краткосрочни стажове (от 1 до 3 месеца) и дългосрочни стажове (5 месеца). Кандидатите трябва да са завършили поне три години от университетското си обучение. Срок за кандидатстване: 1 юли - 30 септември 2016 г., 12 ч. централноевропейско време:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Стажове в Съда на Европейския съюз

Всяка година Съдът на Европейския съюз в Люксембург предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекция „Изследвания и документация", в служба „Преса и информация", в генерална дирекция „Писмени преводи" и в дирекция „Устни преводи". Търсят се кандидати с диплома по право или политически науки с правна насоченост. Желателно е добро владеене на френски език. В момента отворен за кандидатстване е периодът от 1 март 2017 до 31 юли 2017 г. Краен срок за изпращане на формуляр: 30 септември 2016 г.:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeship

Позиции в Европейската Централна Банка

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html

Позиции към FRONTEX

Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на ЕС FRONTEX обявява конкурс за различни позиции, които можете да следите тук:

http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-selection-procedures/

Позиции към ЕВРОПОЛ

Европейската полицейска служба търси специалисти в различни сфери. Повече подробности можете да видите на следния линк:

https://www.europol.europa.eu/vacancies

Позиции за командировани национални експерти към Европейската агенция по химикали:

http://echa.europa.eu/bg/about-us/jobs/open-positions

Позиции към Европейската агенция по лекарствата

Европейската агенция по лекарствата EMA набира служители на различни позиции. Пълен списък можете да намерите тук:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000325.jsp&mid=WC0b01ac0580029400

Възможности за професионална реализация в Eurojust

Органът на ЕС за съдебно сътрудничество предлага различни възможности за кариерно развитие.

1. Списък с актуални позиции:

http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx

2. Eurojust предлага и ежегодни неплатени стажове:

http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

Допълнителни обяви за работа и стаж в Европа можете да намерите на следните страници:

EURES https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=bg#simpleSearch

Euractiv http://jobs.euractiv.com/experiences/internships

EuroBrussels http://www.eurobrussels.com/

Mladiinfo http://www.mladiinfo.eu/

Вижте целия текст...

Одобрен оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” – втори краен срок

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Поради липсата на свободен финансов ресурс по процедурата, всички проектни предложения, които отговарят на критериите за финансиране са включени в списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.

На 29.09.2016 г. на свое извънредно заседание, членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР ще вземат решение относно възможността за отпускане на допълнителен финансов ресурс към процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” с оглед постигането на заложените в Рамката за изпълнение на Оперативната програма индикатори.

http://esf.bg/odobren-otsenitelen-doklad-po-protsedura-bg05m9op001-1-003-novo-rabotno-myasto-2015-vtori-kraen-srok/

http://esf.bg/procedures/novo-rabotno-myasto-2015/#tabs-results

http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/13557-protzedura-na-podbor-na-proekti-s-edin-kraen-srok-za-kandidatstvane-bg05m9op001-1-003-novo-rabotno-myasto-2015

Възможности за финансиране и обучения

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж"

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж", с краен срок за кандидатстване 04 октомври 2016 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук:

http://www.hrdc.bg/ed_files/file/Call_03_KA2_2016_final.pdf.

Към поканата за кандидатстване като линкове ще намерите всички необходими документи.

Напомняме, че през 2016 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:

• Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/ или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.

• Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“ отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта“.

През 2016г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:

 • 02 февруари 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
 • 26 април 2016 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“;
 • 04 октомври 2016г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“.

Вижте целия текст...

Втора национална покана за кандидатстване по КД1, „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, КД107

Информираме Ви, че Център за развитие на човешките ресурси ще обяви втора национална покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 - Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави, сектор „Висше образование“, с краен срок за кандидатстване 15 септември 2016 г., 13:00 часа българско време.

По Поканата се предвижда финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал между програмни и партниращи държави за съответните региони:

1. ENI - Държави от Южното Средиземноморие – 192 346.06 евро

2. DCI - Южна Африка – 27 904.00 евро

3. PI - Индустриализирани държави от Северна Америка – 34 239.00 евро

4. PI - Индустриализирани държави от Азия - 42 744.00 евро

5. EDF - Държави от Африка, Карибите и Тихоокеански басейн – 85 130.00 евро

Повече информация можете да намерите на сайта: http://www.hrdc.bg.

Вижте целия текст...

Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка Б.1/measure C)

Български неправителствени организации, допустими кандидати по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, както и организации от страните донори и международни организации, могат да кандидатстват за получаване на финансиране за осъществяване на инициативи, които биха допринесли за укрепване на двустранното сътрудничеството между България и държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Инициативите ще бъдат финансирани по Фонда за насърчаване на двустранните отношения на Програмата.

Допустими кандидати:

Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, чието вписване не е заличено към момента на кандидатстване.

Допустими кандидати са и народните читалища в съответствие с действащия Закон за народните читалища и Българският червен кръст.

Допустимите кандидати трябва да отговарят и на следните изисквания:

а) да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси (търговски или професионални) на техните членове, учредители или членове на органи;

б) да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции;

в) да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон;

г) да се придържат към демократичните ценности и принципите на правата на човека.

Политическите партии, религиозните институции, социалните партньори и кооперациите не са допустими кандидати.

Допустими кандидати са и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и международни организации.

Размер на финансирането

Максималният размер на финансовата помощ е до 5 000 евро.

Разполагаемият общ бюджет по тази мярка е 25 1611 евро (бюджетът може да подлежи на актуализация). Заявленията за финансиране на партньорски инициативи ще се приемат, оценяват и одобряват текущо до изчерпване на определения бюджет. Заявления няма да се приемат след 30.09.2016 г.

1 Мярка Б.1 първоначално е обявена в началото на 2014 г. с бюджет от 48 253 евро. Условията за кандидатстване по мярката са променени през декември 2015 г. и разполагаемият бюджет към момента на обявяване на промяната е 25 161 евро.

Разходи

За допустими могат да се приемат разходи за дейности, насочени към създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики между допустими организации от България и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и международни организации. Такива разходи например могат да включват разходи за пътуване и такси за участие в конференции, семинари, курсове, работни срещи; пътни разходи, свързани с учебни посещения; пътни разходи и разходи за възнаграждения на експерти; разходи за извършване на оценки на въздействието и подготовка на финансови и икономически анализи; разходи за организиране на конференции, курсове, срещи и работни семинари; разходи за възнаграждения на външни консултанти и др.

Разходите трябва да са съотносими спрямо очакваните ползи и съответстващи за изпълнението на предвидените дейности. Те трябва да се използват единствено и само за постигане на поставените цели и за постигане на очакваните резултати по начин, съобразен с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

Начин на кандидатстване

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. заявление по образец, който трябва да бъде изтеглен от страницата на Програмата: www.ngogrants.bg;

2. попълнена, подписана и сканирана декларация за допустимост на кандидата (по образец), когато кандидатът е организация от България;

3. сканирано копие от последно актуално състояние на кандидата (със срок най-много шест месеца преди датата на подаване на заявлението) или съответстващ документ за регистрация, когато кандидатът е организация от страните донори;

4. копие от кореспонденция или други документи, удостоверяващи наличието на партньор за осъществяването на съвместна инициатива и/или имащ готовност за съвместна работа;

5. по желание, копие от направена/и резервация/и във връзка с планирано пътуване.

Заявлението и документите към него се подават текущо само по електронна поща на адрес: ngoprogramme@osi.bg със заглавие на съобщението (subject): „Application for bilateral initiatives“.

След преминаване на административната проверка всеки кандидат ще бъде оценен въз основа на предоставената в заявлението информация и приложените към него документи от Оператора на Програмата и ще бъде уведомен за решението за одобрение или отказ в срок не по-късно от 15 работни дни след подаването на заявлението, с изключение на заявления, постъпили в периода 01.08.2016 г. – 31.08.2016 г. Заявленията, постъпили в този период ще бъдат разгледани от Оператора след 01.09.2016 г. Заявленията по мярката ще бъдат разглеждани и одобряване за финансиране по реда на тяхното постъпване.

Административните изисквания във връзка с подаването на заявлението за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори са описани в таблицата по-долу:

No.Административни изисквания и задължителни приложения към заявлението за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори
1. Кандидатът отговаря на условията за допустимост по Програмата (вкл. е приложил попълнена, подписана и сканирана декларация за допустимост на кандидата (по образец) или е организация от страните донори или международна организация
2. Заявлението е подадено по образец и е получено на указания имейл адрес
3. Заявлението е попълнено коректно на български език и на кирилица за българските организации и на английски език за организации от страните донори или международни организации
4. Заявлението е придружено от сканирано актуално състояние на кандидата (срок на валидност 6 месеца) за български НПО или съответстващ документ за организации от страните донори
5. Кандидатът има партньор от страна донор или съответно, от България за организация от страните донори или международна организация (удостоверява се с писмо от партниращата организация за изразено намерение или взето решение за сътрудничество или съвместна работа, или чрез друг вид кореспонденция/документи)

Критерии за оценка:

No.Критерии за оценка на Заявленията за получаване на безвъзмездна помощ за партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донориСкала на оценката
1.Съответствие на предлаганата инициатива с целите и приоритетите на ПрограматаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
2.Мотивация и обосновка на необходимостта от реализация на инициативатаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
3.Реалистичност на предлаганите конкретни резултати/продукти, които ще бъдат постигнати в резултат на партньорската инициативаМного добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
4.Реалистичност на бюджета и съотношение на разходите спрямо очакваните ползи Много добро – 11-20 т.
Добро – 1-10 т.
Незадоволително – 0 т.
Общо брой точки: Максимум – 80 т.
Заявления, получили по-малко от 40 т., няма да бъдат класирани.

При еднакъв брой точки и при изчерпване на наличния бюджет към датата на разглеждане на съответното постъпило заявление с предимство ще бъдат класирани предложенията с по-икономичен бюджет.

Моля, обърнете внимание:

 • Предоставената безвъзмездна помощ се взема под внимание при определянето на максималния размер на безвъзмездна помощ, която една организация може да получи в рамките на Програмата и която не може да надхвърля сумата от 200 000 евро за целия период на Програмата.
 • Средствата на одобрените кандидати няма да бъдат отпускани авансово.
 • Преводът на одобрената безвъзмездна помощ ще става след предоставяне и одобрение на отчет (по предварително зададен образец) и на копия на първични финансови документи, доказващи направения разход. Отчетът следва да се изпрати на Оператора на Програмата по електронна поща до 7 (седем) работни дни след приключване на дейностите по споразумението с Оператора. При неточности или недобра обосновка на разходите операторът има право да поиска пояснения по отчета и намаляване на одобрената безвъзмездна помощ.
 • Настоящите условия по мярката са валидни от 14.07.2016 г. и заменят съществуващите до тази дата условия по същата мярка.

Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016

Краен срок: 14 октомври 2016 г.

Приоритетни направления:

 • Права на човека и техните защитници, които са най-изложени на риск;
 • Икономически, социални и културни права;
 • Човешко достойнство;
 • Дискриминация.

Обособена позиция 1: Подкрепа за жените правозащитници и / или защитници на правата на човека, които работят за правата на жените и момичетата, които са най-изложени на риск (4 650 000 евро);

Обособена позиция 2: Подкрепа за действията на гражданското общество в борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (13 504 000 евро);

Лот 3: Подкрепа за изпълнението на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (4 650 000 евро);

Лот 4: Подкрепа за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на лица, засегнати от дискриминация на базата на кастово деление (3 580 000 евро);

Лот 5: Подкрепа за справяне с безнаказаността и преходно правосъдие (4 650 000 евро).

По Лотове 1, 2, 3 и 4 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 250 000 и 1 милион евро.

По Лот 5 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 1 милион и 1,55 милиона евро. Дейностите трябва да бъдат извършени в една или повече страни извън Европейския съюз.

Първоначалната планирана продължителност на проекта не може да бъде по-малка от 24 месеца, нито да надвишава 36 месеца. Процедурата за кандидатстване се състои от две фази:

 • Концепция;
 • Пълно проектопредложение.

Повече информация можете да намерите на интернет страница на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services.

Вижте целия текст...

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“

Отворена е за кандидатстване процедурата: BG05M9OP001-2.005 "Активно включване"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ посредством процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания);

Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Допустими дейности по Компонент 1 (мерки, попадащи в обхвата на ПО1):

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и др. подкрепящи услуги за заетост.

Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания.

Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на членовете на семейства с деца (включително с увреждания).

Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2, 3 и 4 „Общуване на чужди езици“, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“ и „Дигитална компетентност“.

Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение за период до 6 месеца.

Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания.

Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности по Компонент 2 (мерки, попадащи в обхвата на ПО2):

Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства (деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания).

Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността.

Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги.

Обучения на уязвимите групи и на членовете на семейства, които се грижат за зависим член на семейството.

Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална

Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://ophrd.government.bg; http://www.eufunds.bg; https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 31.10.2016 г. – 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Вижте целия текст...

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014

или

3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: energy_sme@mi.government.bg

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12.10.2016 г.

Вижте целия текст...

BG14MFOP001-5.004 – Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти от риболов и аквакултура. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малки или средни предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент и свързаните с него лица по мярката за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Повече информация можете да намерите на сайта:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f067f9e0-1ba5-44d9-a194-582f2f92a085

Вижте целия текст...

COST Action proposal

Краен срок: 1 декември 2016 г.

Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, включително хуманитарни и социални науки. Мулти- и интердисциплинарни предложения се насърчават.

Насърчават се предложения за дейности, които допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на знанието и развитието на Европа.

COST финансира паневропейски мрежи от учени и изследователи във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени "COST Actions", насърчават международната координация на национално финансирани научни изследвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за дейности в мрежи.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.cost.eu/participate/open_call

Вижте целия текст...

TimeHeroes Микрофонд

Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н. Ако си организатор, можеш да кандидатстваш, като изпратиш следната информация на hello@timeheroes.org:

 • официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес и пр.);
 • детайлно описание на инициативата - какво ще се прави, кои са бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
 • детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
 • други източници на финансиране, с които организаторът разполага за конкретната инициатива;
 • номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното дарение.

Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.

Ако и ти вярваш в силата на малките геройства, включи се в Микрофонда с дарение на сума по твой избор.

Повече информация можете да получите на сайта: https://timeheroes.org/bg/fund/.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:487
За седмицата:368600
За месеца:14382672
Общо:110745
Вашият IP: 44.192.253.106