Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 7 / 07.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

EК ще подкрепя приоритетно проекти за социално включване и доброволчество по „Еразъм+" срещу радикализацията

Повече от 400 милиона евро са осигурени до настоящия момент на 2016 г. по програма за транснационални партньорства за разработване на иновативни политически методи, подходи и практики на местно и национално ниво, като приоритет е даван на проектите, свързани с целите и препоръките на Парижката декларация за справяне с радикализацията, насилствения екстремизъм и дискриминацията.

За това информира с писмо европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта г-н Тибор Наврачич. Той посочва, че освен това към настоящия момент е отворена отделна Покана с бюджет от 13 милиона евро, подкрепяща разпространението и повишаването на мащаба на добрите практики на местно и национално ниво в държавите от ЕС.

В писмото са представени текущите инициативи на европейско и на национално ниво. Посочени са и конкретни мерки за реализиране на целите на Парижката декларация и мобилизиране на ресурси по програма „Еразъм +“. В декларацията от 2015 г. министрите на образованието на държавите в ЕС се обявиха за засилване на критичното мислене и на медийната грамотност на младите хора, по-специално що се отнася до използването на Интернет и на социалните мрежи, с цел развиване на съпротивителните им сили спрямо всички форми на дискриминация и индоктринация. Те се разбраха за насърчаване на образованието на млади хора в неравностойно положение.

Като част от бюджета за 2017 г., ЕК ще предложи да продължи да се изпълнява приоритетната насоченост от 2016 г. както чрез дейности за включването им в политиките, така чрез и специализирани дейности, посочва в писмото си еврокомисарят Наврачич.

За да подкрепи държавите членки, ЕК ще създаде база за по-доброто познаване, ще укрепи събирането на доказателства на европейско ниво и ще осигури засилена политическа подкрепа, свързана както с включващото образование, така и с преподаването на социални и граждански компетенции.

Подкрепата за учители и училища ще се осъществява чрез засилване използването на eTwinning; създаване на мрежа от „Посланици за приобщаване“ по програма „Еразъм +"; разширяване на Европейския инструментариум за училищата; насърчаване провеждането на повече обучения за учителите за гражданското образование по програма „Еразъм +".

ЕК ще опита да мобилизира университетите, като ги насърчава да присъждат кредити за доброволческа дейност и да разработят учебни планове, които комбинират академичното съдържание с гражданското участие. За тази цел Комисията ще осигури възможности за споделяне на добри практики по тези теми. Сред целите на комисията е засилване на младежката работа и доброволчеството и популяризиране на диалога. Засилената подкрепа за младите работници и младежките организации ще се осъществява чрез виртуални обмени по програма „Еразъм +“; разработване на специален инструментариум - практически насоки, методи и казуси за обучение; укрепване на Европейската доброволческа служба; засилване на подкрепата за младежките проекти на местно ниво по програма „Еразъм +“.

Европейската комисия ще популяризира успешните и иновативни проекти чрез Европейската награда за социално включване в спорта.

Вижте целия текст...

Легализирането на документи за работа и живот в ЕС става ненужно

Гражданите на ЕС вече няма да имат нужда от официален превод и апостил на документите си, когато отиват да работят или живеят в друга държава, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия.

Сега хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент тази необходимост отпада.

Документите вече няма да имат нужда от апостил, заверено копие и заверен превод. Държавите членки имат две години и половина да приведат регламента в действие. Той ще засегне документацията, свързана с:

 • Раждане;
 • че лицето е живо;
 • смърт;
 • име;
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака;
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;
 • произход;
 • осиновяване;
 • постоянен адрес и/или място на пребиваване;
 • националност;
 • липса на съдебно минало;
 • правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

Ще има опция за използване на многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода.

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от съюза.

"Имаме добра новина за хората, които отиват в друга държава от ЕС, например за да учат или да работят", заяви Вера Йоурова — европейският комисар, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

"Те често трябва да преминават през скъпи и дълги бюрократични процедури, за да представят документ, който им е необходим, за да сключат брак или да получат работа в страната, в която живеят. Днес слагаме край на тези административни формалности и с това улесняваме движението на хората в съюза."

Около 13 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Според проучване на Евробарометър 73% от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на официални документи между държавите от ЕС.

Вижте целия текст...

Енергийната ефективност на битовата техника: ЕП иска по-ясна скала от A до G

За да се отговори на бързото технологично развитие, до пет години трябва да се въведе нова и по-строга скала от А до G, указваща енергийната ефективност на домашните уреди. Това казаха евродепутатите в сряда по време на гласуване на предложение за актуализиране на правилата.

В момента повечето уреди на пазара отговарят на изискванията за „клас А“, установени за първи път през 2010 г., като това води до добавянето на все-повече плюсове (A+, A++, A+++), отбелязват евродепутатите. Те твърдят, че установяването на по-строги изисквания ще създаде стимул за допълнителното подобряване на енергийната ефективност.

Евродепутатите приеха позицията на Парламента относно предложението за актуализация с 580 гласа „за“, 52 „против“ и 79 „въздържал се“, като с това може да започнат преговорите със Съвета за окончателния вид на законодателството.

За да се осигури хомогенна скала от А до G, „етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти“ трябва да бъдат въведени в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, се казва в изменения текст. Всяко последващо преобразуване на скалите на етикетите трябва да се стреми за срок на валидност от поне 10 години и да се задейства, когато 25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А, или когато 50% от тези продукти попадат в най-високите два енергийни класа А и В.

Когато се въвежда ново преобразуване на скалата или етикетиране, клас А (и група продукти, които показват бърз технологически напредък, класове А и В) трябва да е празен в началото, казват евродепутатите.

Когато на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове трябва да присъстват върху етикета в сив цвят. Стандартната тъмнозелена до червена маркировка на етикета трябва да обхваща спектър А—Е, добавят евродепутатите.

Информация за енергийната ефективност върху етикетите и рекламните материали

Етикетът трябва да съдържа информация за класа на енергийната ефективност на съответния модел на продукта и да показва абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или „на базата на съответен период от време“, казва текстът.

Актуализираните правила ще изискват от доставчиците и търговците да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал.

Реални изпитателни условия

Методите и средата на изпитване „за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител“, казват евродепутатите. Те молят Европейската комисия да публикува „временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания“ за ЕС.

Прозрачна информация за съответствие за потребителите

Евродепутатите се застъпват за създаването на „продуктова база данни“, състояща се от публичен интерфейс, който да съдържа информация за всеки продукт, и интерфейс за съответствие, т.е. електронна платформа, която да подпомага работата на органите за надзор на пазара. Тя трябва да е достъпна на официалния език на държавата.

Законодателството за етикетиране за енергийна ефективност важи и за свързаните с енергопотреблението продукти, които оказват значително пряко или непряко влияние върху консумацията на енергия.

Продуктите втора употреба и превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти, се освобождават от действието на изменения регламент.

Следващи стъпки

Преговорите със Съвета на министрите по законопроекта ще започнат през следващите седмици.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, 1 четене;

Факти: Енергийна ефективност = съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия;

Инфографикa за енергийното етикетиране и консумиране:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160613STO31954;

Видео материали:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701STO34326;

Допълнителни материали:

Власт на народа (и на техните домашни уреди):

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=46a0b33e-e15c-4a8d-ae0e-a634009219cd.

Вижте целия текст...

ЕП подкрепя планове за съвместна охрана на външните границите на ЕС

Планове за създаване на нова система за граничен контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите на 06.07.2016 г.

Според плановете националните власти все още ще управляват границите си ден за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО), която бързо да изпрати сборни екипи на място.

„Регламентът за Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще гарантира, че външните граници на ЕС са по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е сребърен куршум, който може да реши миграционната криза, пред която е изправен ЕС, или напълно да възстанови доверието в Шенгенското пространство, но е много необходима първа стъпка“, каза докладчикът Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).

Новите правила бяха одобрени с 438 гласа „за“, 181 „против“ и 48 „въздържал се“.

Стартиране на бърза гранична намеса в кризисни ситуации

В случай че държава членка се изправи пред засилено напрежение на външна граница, като например диспропорционален миграционен натиск или трансгранична престъпност, екипите за бърза намеса ще могат да бъдат разположени там временно. Това ще става или по молба на съответната държава членка, или с решение на Съвета:

 • След молбата на държавата членка, оперативният план ще бъде договорен с ЕГБО, която в рамките на пет работни дни, ще разположи необходимите екипи и ще осигури техническо оборудване;
 • В случаите, в които дадена държава членка не предприеме мерките, предложени от ЕГБО или когато миграционен натиск застрашава функционирането на шенгенското пространство, Европейската комисия може да представи на Съвета предложение за действие. Съветът тогава ще вземе решение относно необходимостта от изпращане на екипи за бърза гранична намеса. Оперативният план ще трябва да бъде договорен между съответната държава членка и ЕГБО, преди да може да се случи разполагането на екипите;
 • Ако съответната държава членка не се съобрази с решение на Съвета за предоставяне на помощ, другите държави от ЕС ще могат отново да въведат временни проверки на границите си с тази страна.
  • Операции по екстрадиция

   ЕГБО ще играе по-голяма роля от тази на днешния Фронтекс във връщането на мигранти в техните страни на произход, но само в случаи, в които изпълняващите решения са вече взети от националните власти и разпоредбите за връщане са засилени с допълнителни гаранции за защита на основните права. ЕГБО няма да участва във връщането на мигранти между държави извън ЕС.

   Резерв на охрана и техническо оборудване

   ЕГБО няма да разполага със собствени граничари, а ще разчита на пул от 1 500 служители, които ще бъдат избрани от държавите членки на ЕС. Приносът на България например ще бъде от 40 души.

   Евродепутатите гарантираха, че екипите от гранични служители в пула за бърза намеса ще имат нужното оборудване чрез вписване на изискване за предоставяне на оборудване от пула за бърза намеса не по-късно от 10 дни след договарянето на оперативния план.

   Отчетност и информация

   ЕГБО ще се отчита пред Европейския парламент и Съвета. Парламентът ще бъде информиран чрез редовни доклади и достъп до информация за евродепутатите.

   Сътрудничество с други агенции

   Мандатите на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) ще бъдат в съответствие с тези на ЕГБО, за да се позволи на трите агенции да координират своите операции в морето и да споделят информация помежду си.

   Те имат правомощието да подкрепят националните власти, които изпълняват ролята на брегова охрана на национално и европейско ниво, и в дадени случаи – на международно ниво.

   Следващи стъпки

   Текстът, гласуван от Европейския парламент, ще бъде изпратен на Съвета за одобрение. Законодателството се очаква да влезе в сила тази есен.

   * * *

   Допълнителна информация:

   Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене;

   Данни: 1 500 служители, които ще бъдат номинирани от държавите членки на ЕС;

   Видео материали:

   http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=1efba5fb-32f9-46e1-a31b-a63600e55615;

   Други материали:

   Връзки:

Вижте целия текст...

Европейската комисия предлага нови правила за по-добра закрила на децата при трансгранични производства по семейноправни въпроси

Европейската комисия предлага подобрения на правилата на ЕС за закрила на децата при трансгранични спорове в областта на родителската отговорност, упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца.

С новите правила ще се ускорят съдебните и административните производства и ще се гарантира, че винаги се взема под внимание висшият интерес на детето.

При семейни спорове или раздяла на международни двойки трансграничното съдебно сътрудничество е от ключово значение, за да се осигури безопасна правна среда за децата, в която те да поддържат отношения и с двамата родители (и настойници), живеещи евентуално в различни европейски страни.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 r., съсредоточен върху растеж, работни места и надежден отговор на кризата с бежанците

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 г. в размер от 134,9 милиарда евро, съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се подобри сигурността, и да се преодолеят хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

Вижте целия текст...

Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС

Борбата с тероризма трябва да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на Евробарометър, проведено във всички държави членки по поръчка на Европейския парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка намеса на ЕС в ред области.

Мнозинството от запитаните са на мнение, че ЕС трябва да играе по-голяма роля, отколкото в момента, в повечето области. Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма, а 77% искат по-активна намеса от европейските институции по проблема с безработицата.

Според 40% от запитаните рискът от терористичен акт е висок. Сред предложените от ЕП мерки срещу терористичната заплаха европейците считат за най-спешни прекъсването на каналите за финансиране на терористични групировки (42%), борбата с корените на тероризма и радикализацията (41%) и укрепването на контрола върху външните граници (39%).

В допълнение 75% от запитаните искат по-активна намеса от ЕС в борбата с данъчните измами, 74% искат същото в областта на миграцията, 71% искат повече действия от ЕС за защита на външните граници, а 67% – повече мерки за опазване на околната среда.

Европейският парламент вече работи по нови инициативи в областите, посочвани като приоритетни от европейските граждани. Например депутатите се подготвят да гласуват за криминализиране на действия по подготовката на терористични актове и за затягане на правилата относно покупката и притежанието на огнестрелни оръжия.

Във връзка с данъчното облагане Парламентът ще гласува през юли препоръки за това мултинационалните корпорации да плащат справедливо ниво на данъци. Формирана е и анкетна комисия, разглеждаща разкритията за офшорни сметки и операции в досиетата от Панама.

Що се отнася до защитата на външните граници на ЕС, депутатите се очаква да одобрят следващата седмица в Страсбург предложенията за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, обединяваща възможностите на националните гранични служби с тези на европейската агенция за граничен контрол Фронтекс.

Проучването показва още, че три четвърти (74%) от европейците смятат, че това, което ги сближава, е по-важно от онова, което ги разделя.

Очакванията на българите

Според данните от изследването българите придават още по-голямо значение на действия на ЕС спрямо тероризма, миграционната криза и защитата на външните граници, отколкото гражданите на ЕС като цяло. Според 86% от запитаните българи ЕС трябва да има по-активна намеса в борбата с тероризма (в сравнение с 82% от европейците като цяло), 80% от българите искат повече действия относно миграцията (в сравнение със 74% от европейците), а 79% искат същото относно защитата на външните граници (в ЕС като цяло за това настояват 71% от запитаните).

За проучването

Проучването е проведено сред 27 969 души в целия Европейски съюз между 9 и 18 април 2016 г., включително 1 040 българи. Заложено е то да бъде представително за населението на Съюза като цяло.

Нашата интерактивна инфографика позволява да се сравняват получените резултати по отделни области както за ЕС като цяло, така и за всяка отделна страна членка.

* * *

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутати: ЕС да направи повече, за да отговори на опасенията на гражданите

Лидерите на ЕС трябва да отговорят на вота във Великобритания за напускане на ЕС, като направят повече в защита на европейския проект и го направят по-прозрачен, социален и съобразен с опасенията на гражданите. Това е ключовото послание от дебата в Парламента във вторник с председателя на Съвета Доналд Туск и на Комисията Жан-Клод Юнкер относно срещата на върха от миналата седмица.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск подчерта, че лидерите на ЕС са работили и по множество въпроси, които не са били свързани с отношенията между ЕС и Великобритания. Той каза: „Референдумът във Великобритания не намалява миграционното напрежение върху ЕС“. Г-н Туск описа дискусията относно Брекзит като „спокойна и умерена“. Лидерите на ЕС разбират решението на премиера на Великобритания Дейвид Камерън да отложи началото на преговорите за напускане, но при все това очакват новото правителство да подаде формално уведомление възможно най-скоро. Никакви преговори от никакъв вид не могат да започнат преди това, каза той.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер критикува привържениците на Брекзит, като ги нарече „ретронационалисти, а не патриоти“. Той добави, че патриотите не напускат кораба, когато положението стане трудно, а агитиралите за Брекзит нямат план какво да правят оттук нататък. Той настоя, че Европейският съюз трябва да се превърне в „съюз на европейците“, реформите трябва да бъдат ускорени, а решенията – изпълнени.

Лидерът на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) каза, че след вота за Брекзит останалите 27 държави членки не трябва да позволяват да стават заложници на политическия хаос в Лондон. Той отбеляза, че Борис Джонсън и Найджъл Фараж са „напуснали кораба“, когато положението е станало сложно, и нарече поведението им „страхливо“. Той призова за нова политическа култура на отговорността и разбиване на митовете за Европа, тъй като ЕС е от полза на хората, не е недемократичен и може да постига резултати. Г-н Вебер заключи, че да се обвинява ЕС за Брекзита е „лудост“.

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) похвали Европейския съвет, задето е „отказал да бъде изнудван“ и подчерта, че ако някоя страна иска достъп до единния пазар, тя ще трябва да приеме свободата на движение на хора. Той обаче критикува лидерите на ЕС, задето не им е достигнала амбиция да дадат ново начало на процеса на европейска интеграция. „Това забавяне не е доказателство за слабостта на ЕС, а за провала на междуправителствения подход. Ние подкрепяме усилията на г-н Юнкер в защита на общностния метод.“

Лидерът на ЕКР Сайед Камал (Великобритания) нарече резултата от референдума събуждане за ЕС. Той отправи предупреждение относно продължаването на водене на политика по обичайния начин, както и относно поставянето на Великобритания под твърде голямо напрежение. Лидерите на ЕС трябва вместо това да използват настоящата ситуация като възможност отново да установят връзка с хората, да направят ЕС по-прозрачен и да се концентрират върху легитимните искания на гражданите като създаването на икономически растеж и заетост, заключи той.

„Плъховете се спасяват от потъващия кораб“, каза Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Той описа вота за Брекзит като земетресение и призова Съвета да спре да „сомнамбулства към пропастта: хлабава федерация от държави не може да проработи. Или ЕС ще се промени, или ще загине. Съветът трябва да приеме, че гражданите не са против Европа, те са против тази Европа, каза той и отбеляза последното проучване на Евробарометър, според което гражданите искат повече действия на ниво ЕС, а не по-малко.

За лидера на ЕОЛ/СЗЛ Габриеле Цимер (Германия) заключенията на Съвета са „скандални“, тъй като поредната фаза на размисъл, за каквато говорят държавните и правителствените ръководители, ще подкопае още доверието на гражданите, защото не е посочено нищо конкретно, върху което ще се размишлява. Тя критикува г-н Юнкер, че се опитва да избегне гласувания в националните парламенти по търговското споразумение на ЕС с Канада и призова за „спешна хуманитарна“ програма за жертвите на кризи в ЕС.

Лидерът на Зелените Ребека Хармс (Германия) критикува популистите и националистите, които използват обикновени граждани за постигане на собствените си цели и ги водят срещу собствените им интереси. Тя каза: „Мога само да презирам Фаражите, Льо Пените и фон Щорхсите на този свят, които настройват обикновени хора едни срещу други“. Тя добави, че оставащите 27 държави членки на ЕС трябва да оставят отворена вратата за Великобритания и народите и регионите, които искат да останат в ЕС.

Пол Нътал (ЕСПД, Великобритания) каза, че ЕС и Великобритания трябва да проведат разговори „като възрастни“ и да постигнат най-доброто споразумение за всички и да се превърнат в добри търговски партньори. Иначе френските фермери и германските автомобилни производители ще пострадат, посочи той, визирайки търговския дефицит на Великобритания спрямо ЕС.

Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) също призова за честно търговско споразумение и обвини „европеизаторите“ в неуважение към волята на хората. Вместо повече интеграция, хората искат своя суверенитет и свободно сътрудничество, каза тя и призова ЕС „да се промени или да изчезне“.

В заключение г-н Юнкер обвини някои евродепутати, че използват Брекзит като претекст да кажат това, което и без това са искали да кажат. Нито той, нито Комисията като цяло могат да бъдат държани отговорни за вота за напускане на ЕС. В продължение на 40 години британските правителства отричаха всичко постигнато от ЕС, каза той. „В крайна сметка, не е изненадващо, че някои хора вярват на нещата, с които са били лъгани цели десетилетия. Сега резултатите са налице.“ Той изрази своята увереност, че ЕС и националните държави не са противоположни концепции. „ЕС и нациите вървят заедно, няма как ЕС да бъде изграден без или против нациите.“

Г-н Туск каза, че резултатът от референдума е последица от негативната и незаслужена представа за ЕС, изградена от политическия елит. Той каза на евродепутатите, че многократно е призовавал държавните и правителствените ръководители да спрат да обвиняват ЕС в слабости и провали, а вместо това да поемат отговорност за собствените си действия. „Не може да се оставим на негативните емоции от последните дни. Трябва да оценим трезво положението и да вземем рационални решения“, заключи той.

* * *

Връзки:

Вижте целия текст...

Актуално

Академия за социални предприемачи

Академията за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана програма за личности с интерес и/или желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Тя ще се проведе в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна и едновременно с това изграждането на устойчив бизнес модел при стартирането и развитието на собствените им организации и проекти.

Програмата предлага практично обучение включващо:

1) Практични работни сесии, основани на международни методологии и бизнес инструменти на шведската мрежа за социално предприемачество Reach For Change, Lean LaunchPad (Steve Blank, Stanford University), Strategyzer и други.

2) Споделяне на опит от успешни практици, бизнес и социални експерти като Красимира Величкова, изпълнителен директор на Български дарителски форум, Христо Христов, изпълнителен директор на Нетинфо и други.

3) Нетуъркинг събития за обмяна на опит, идеи и контакти между участниците, ментори, експерти, партньори, инвеститори и професионалисти с интерес и опит в сферата на социалното предприемачество у нас и в чужбина.

4) Работа по конкретни казуси в сферата на интеграцията на деца с увреждания, промяна на образованието отдолу-нагоре, здравословен начин на живот на младежите, личностно развитие и проф. ориентиране, и изкуства за социална промяна.

Академията за социални предприемачи се осъществява от фондация Промяната (част от мрежата на Reach for Change) и The Business Institute>.

Таксата за участие в Академия за социални предприемачи е 480 лева. Кандидатствай за участие до 25 август 2016 г. за 75% стипендия и такса от 120 лева, осигурена за 25-те най-добри кандидата с финансовата подкрепа на Нова Броудкастинг Груп и Министерството на труда и социалната политика.

За повече информация и кандидатстване: www.se-academy.bg.

Вижте целия текст...

В Хасково бе открита изложба на издания за ЕС

В читалище „Тракия 2008“, гр. Хасково, Информационният център „Европа Директно – Хасково“ подреди изложба „Европейският съюз – наш общ дом“.

В изложбата бяха представени различни информационни материали, които представяха разнообразните инициативи на европейските институции, органи и агенции, европейските програми и законодателството, правата на гражданите на европейското семейство.

Част от заглавията, даващи отговори на актуални въпроси, свързани с ЕС, са: „Стратегията на Европа за растеж“, „Европейският парламент – гласът на гражданите в ЕС“, „Пътят на еврото“ и др.

Не липсваха справочници за звената за контакт в ЕС, службите на ЕС за информация и съдействие, наръчници, географски карти, илюстровани книжки, специално адресирани към детската аудитория.

Хасковският информационен център, който е част от българската национална мрежа EUROPE DIRECT, дарява всички издания, включени в експозицията, за нуждите на библиотеката на читалище „Тракия 2008“.

Вижте целия текст...

Въвежда се електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с публична покана на бенефициенти, които не са възложители по ЗОП

С приемането на ПМС 160/01.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове се въвежда облекчен ред при обявяване и подаване на офертите. Постановлението се отнася до тези бенефициенти, които не са възложители по Закона за обществените поръчки.

Процедурата с публична покана за избор на изпълнител започва с публикуването й от бенефициентите в Информационната система за управление и наблюдение https://eumis2020.government.bg/. Постановлението предвижда възможност бенефициентът в същия ден да публикува поканата и в национални или регионални медии, на своята интернет страница, или да я изпрати до избрани от него лица, но без да променя условията за участие.

Минималният срок за подаване на оферти е 7 дни от публикуването на поканата, но той трябва да бъде съобразен и със сложността и технологичното време, необходимо за подготовка на самата оферта.

Чрез постановлението се въвежда задължителната информация, която трябва да включва публичната покана, в това число и критерият за възлагане на поръчката. Ако бенефициентът включи в публичната си покана изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за изпълнители, както и изисквания за технически възможности и квалификация на кандидатите, то той е длъжен да обяви документите, чрез които ще признава изпълнението на тези изисквания от оферентите.

Всички публични покани от бенефициенти се визуализират в портала за електронни услуги на ИСУН 2020 на адрес https://eumis2020.government.bg/. След извършване на регистрация на посочения интернет сайт, в раздел „Е-тръжни процедури“, потребителят има достъп до списъка с публикуваните покани и има възможност да подаде оферта до съответния бенефициент по електронен път.

Въвеждайки електронното кандидатстване по процедурите с публична покана за избор на изпълнители на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, се улеснява от една страна самият процес на подаване на оферти, а от друга – намалява се възможността от допускане на грешки. По този начин се въвеждат правила, с които се осигурява по-голяма прозрачност и публичност при организирането и провеждането на процедури за избор на изпълнител на бенефициенти, които не са възложители по ЗОП.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Започна набирането на кандидати за Националната програма за 2016/2017 година на Българско училище за политика „Димитър Паница”

До 10 август гражданските организации и завършилите училището могат да дадат своите предложения за представители от гражданската квота в Националната програма за 2016/2017 година. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Повече информация за програмата можете да намерите на:

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/info-1

Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището. Подробна информация и необходимите документи за номиниране и кандидатстване могат да бъдат намерени на:

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в офиса на училището. Те ще попълват и тестове.

Първият курс на Националната програма 2016/2017 ще започне през ноември.

Вижте целия текст...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА И СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ:

Кандидатстването за платен административен стаж в ЕП за летния период, който се провежда от 1 март 2017 до 31 юли 2017, предстои. Платформата за подаване на кандидатури ще бъде отворена от 15 август до 15 октомври 2016 г. За повече информация вижте сайта на ЕП:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

 • Позиции в Комитета на регионите

1. Комитетът на регионите набира кандидати за платени стажове за лятна сесия (между 16 февруари 2017 г. и 15 юли 2017 г.) в Брюксел. Кандидатите трябва да са граждани на държава членка или на кандидат-членка, да са завършили поне първия цикъл от академичното си обучение, да имат задълбочени знания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни знания по френски или английски език. Краен срок на кандидатстване: 30 септември 2016 г., полунощ, централноевропейско време. Тук можете да намерите допълнителна информация:

http://cor.europa.eu/bg/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

2. Свободните работни места работа в Комитета на регионите в Брюксел:
http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/jobs.aspx

 • Стажове в Европейския икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет в Брюксел предлага възможност за краткосрочни стажове (от 1 до 3 месеца) и дългосрочни стажове (5 месеца). Кандидатите трябва да са завършили поне три години от университетското си обучение. Срок за кандидатстване: 1 юли - 30 септември 2016 г., 12 ч. централноевропейско време:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

 • Стажове в Съда на Европейския съюз

Всяка година Съдът на Европейския съюз в Люксембург предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекция „Изследвания и документация", в служба „Преса и информация", в генерална дирекция „Писмени преводи" и в дирекция „Устни преводи". Търсят се кандидати с диплома по право или политически науки с правна насоченост. Желателно е добро владеене на френски език. В момента отворен за кандидатстване е периодът от 1 март 2017 до 31 юли 2017 г. Краен срок за изпращане на формуляр: 30 септември 2016 г.:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeship

Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на ЕС FRONTEX обявява конкурс за различни позиции, които можете да следите тук.

http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/open-selection-procedures/

 • Позиции към ЕВРОПОЛ

Европейската полицейска служба търси специалисти в различни сфери. Повече подробности можете да видите на следния линк. https://www.europol.europa.eu/vacancies

 • Позиции за командировани национални експерти към Европейската агенция по химикали:
  http://echa.europa.eu/bg/about-us/jobs/open-positions
 • Позиции към Европейската агенция по лекарствата

Европейската агенция по лекарствата EMA набира служители на различни позиции. Пълен списък можете да намерите тук:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000325.jsp&mid=WC0b01ac0580029400

 • Възможности за професионална реализация в Eurojust

Органът на ЕС за съдебно сътрудничество предлага различни възможности за кариерно развитие.

1. Списък с актуални позиции: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx

2. Eurojust предлага и ежегодни неплатени стажове:

http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

Допълнителни обяви за работа и стаж в Европа можете да намерите на следните страници:

EURES https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=bg#/simpleSearch

Euractiv http://jobs.euractiv.com/experiences/internships

EuroBrussels http://www.eurobrussels.com/

Mladiinfo http://www.mladiinfo.eu/

Вижте целия текст...

Публикувана е Инструкция за бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. за отчитане на договорите за БФП в ИСУН 2020

Публикуваната Инструкция се отнася за бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020. Свързана е с отчитането на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Инструкцията предоставя на бенефициентите синтезирана и систематизирана информация за конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени при работа с ИСУН 2020. Целта е да бъде осигурено ефективно техническо и финансово управление на съответната бюджетната линия/ договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Образци на необходимите документи за отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са представени в рубрика „Изпълнение на договори“/ Указания за изпълнение на договори на www.bgregio.eu – в „Пакет документи“, с подробно описание в таблица „Отчетни документи“/ Инструкция – II част.

Вижте целия текст...

На 14 септември изтича срокът за проектни предложения за Индивидуални стипендии „Society and Enterprise” по Дейностите Мария Склодовска-Кюри

Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ лансира покана по Дейностите Мария Склодовска-Кюри, Панел Индивидуални стипендии „Society and Enterprise”, която е отворена за кандидатстване в срок до 14 септември 2016 г. Тази покана позволява на учени от страни членки на ЕС да останат и работят в националните или регионалните администрации на други страни членки на ЕС, включително министерства, национални агенции и национални/регионални парламенти.

Това е отлична възможност, която дава условия на учени да останат и работят в продължение на 1-2 години в администрация в неакадемичния сектор, която се нуждае от научна експертиза по конкретни въпроси по политики. Също така по този начин бихте могли да увеличите кариерните си перспективи извън академичния сектор чрез придобиване на нови умения и експертиза, а финансирането е 100%.

За повече информация може да посетите следните интернет страници:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/documents/documentation/leaflets/if-society-enterprise-panel_en.pdf

Можете да кандидатствате през тази интернет страница:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html

Ръководството за кандидатстване за Индивидуални стипендии по Дейностите Мария Склодовска-Кюри може да намерите на тази страница:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf

Вижте целия текст...

Eвропейска награда за достъпни градове за 2017 г.

Краен срок: 8 септември 2016 г.

Градовете от ЕС с население над 50 000 жители са поканени да представят своите дейности и стратегии, предназначени да направят градовете без бариери, по-добри места за всички, за да живеят и работят.

Източник:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113FirefoxHTML\Shell\Open\Command

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа (2014–2020 г.)

Краен срок: 8 ноември 2016 г.

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014–2020 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-Energy-2016-2. Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения, е 600 милиона евро.

Повече информация можете да намерите на сайта: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2016-cef-energy-calls-proposal.

Възможности за финансиране и обучения

Работодатели и работещи през тази година ще могат да кандидатстват за евросубсидии

По програма "Развитие на човешките ресурси" до края на годината компании и работещи ще могат да кандидатстват за 125 млн. лв. евросубсидии. Средствата ще са по две нови процедури и по две вече познати на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). И двете трябва да започнат през четвъртото тримесечие на тази година. До края на тази година пари ще има и по други две направления, които са познати от предишния програмен период. Едната е за финансиране на конкретни нови умения, а другата за подобряването на условията на труд. През миналата година социалното министерство започна четири от вече познатите мерки, изпълнявани и през стария програмен период. Те са насочени основно към обучения и създаване на заетост, а достъпният ресурс е малко над 380 млн.лв.

При по-голямата част от процедурите е предвидено 100% грантово финансиране. Съфинансиране се предвижда само при някои от тях - 20% при "Добри и безопасни условия на труд", и между 30 и 50% при "Специфични обучения".

Нова възможност през този програмен период е възможността работодателите, чиято дейност има сезонен характер, да получават от държавата пари за осигуровки на служителите си. Още през септември ще стартира обучение на хора чрез ваучери. Схемата ще включва и субсидирана заетост за период между 6 и 9 месеца. Целта е бизнесът да може да обучи персонала си преди активния сезон и да превъзмогне липсата на квалифицирани кадри. Възможностите на схемата за подобряване на условията на труд в предприятията е с бюджет 80 млн. лв. По схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ ще се отделят 30 млн. лв. за обучение, заетост и включване в субсидирана заетост на работещи и безработни. Инициативата ще насочена към фирми от производството и туризма. Идеята е през неактивния сезон фирмите от тези браншове да могат да обучат персонала си, а през натоварените с работа месеци да получат средства за разкриване на работни места.

Ще стартира и схемата "В подкрепа на предприемачеството". Тя ще е с бюджет 5 млн. лв. Целта й ще е да подготви безработни и заети, които желаят да развиват собствен бизнес. Те ще могат да получат консултантски услуги за подготовка на бизнес план и да се включат в обучения, за да придобият нужните за управлението и развитието на бизнеса знания и умения. Ще могат да кандидатстват новорегистрирани и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори (сред тях са IT, машиностроене, текстил, електроника и др.), както и предприятия, развиващи дейност в здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, културните и творческите индустрии и др. Кандидати по тази мярка трябва да са центрове за развитие на предприемачеството, НПО, финансови институции, като минимумът на проекта им трябва да е 50 хил. лв. Предприятието пък трябва да иска да развие бизнес за над 25 хил.лв.

Програмата "Специфични обучения", която е с бюджет 10 млн.лв., ще предостави нов подход към обученията на заети. Тя е насочена към повишаване на производителността на труда и създаване на заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. Кандидатстват работодатели, максималната сума на компания е 3.9 млн. лв., а финансирането получават обучителите.

Процедурата "Добри и безопасни условия на труд" има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://esf.bg, http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Процедурата "Обучения и заетост" е с бюджет 81 млн. лв. и също е атрактивна за работодателите. Парите са насочени към неактивни и безработни лица над 29 г., регистрирани в Агенцията по заетостта, за включване в заетост при работодател в реалния бизнес или институция на публичната администрация. Ще се провеждат обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място. За първи път схемата започна през април, а интересът от страна на фирми, които управляват курорти по морето, бе огромен. Министерството одобри значителен брой от тези искания, но след това отмени първото класиране поради възникнали конфликти.

Вижте целия текст...

KOenergy’s Climate Fund: Call for Climate Projects

Краен срок: 30 септември 2016 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ е мрежа от екологични организации с идеална цел, тя насърчава устойчивата енергия от възобновяеми източници. Мрежата управлява етикета ЕКОЕНЕРГИЯ - единственият международен етикет за електроенергията от възобновяеми източници. За всеки MWh ЕКОЕНЕРГИЯ - сертифициран ток, най-малко 0,10 евро отива във фонда за климата ЕКОЕНЕРГИЯ.

ЕКОЕНЕРГИЯ подкрепя малки проекти за възобновяема електроенергия, насочени към облекчаване на недостига на енергия в бедните страни и региони. Поканата е за проекти, които да бъдат финансирани през 2017 г. и 2018 г.

Критерии за оценка:

 • Опит и надеждност на кандидата (20%);
 • Качество и ефективност на проекта (20%): ефективност, ефикасност, значение, влияние и видимост, собственост, равенство на половете;
 • Дългосрочна жизнеспособност, устойчивост и репродуциране на проекта (20%);
 • Контакти с местните заинтересовани страни, стабилен местен партньор (20%);
 • Допълнителни цели с ЕКОЕНЕРГИЯ и с основната цел на настоящата покана (20%): Споделете нашата цел за насърчаване на възобновяемата енергия чрез включване на хора; тази покана е насочена към борбата с енергийната бедност.

Повече информация можете да намерите на сайта:

http://www.ekoenergy.org/new-call-for-climate-projects/.

Вижте целия текст...

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си.

Обявява Конкурсна процедура 33.15-2016 за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 420 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 840 000 лева

Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 140 000 лева

Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016:

http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278

Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016:

http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=280

Вижте целия текст...

30 млн. евро субсидия за малки стопанства

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

Тихомир Тончeв

От 4 юли започна прием на заявления

Малки земеделски стопанства могат да получат субсидия от 15 000 евро. От 4 юли започна прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, съобщи фонд “Земеделие”. Със заповед на министъра на земеделието Десислава Танева от 20 юни са определени сроковете и бюджетът на подмярката.

Документи ще могат да се подават до 12 август в областните дирекции на фонд “Земеделие”. Финансовата помощ за приетите заявления от този прием е в размер на левовата равностойност на 30 млн. евро.

Подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” има за цел да подпомогне икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, уточниха от агрофонда с шеф Румен Порожанов. Идеята е помощта да доведе до ускоряване на модернизацията и технологичното им обновление, както и до подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени.

Субсидията се дава за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно. Условията и редът на прилагане на подмярка 6.3 са разписани в Наредба 10 от 10 юни 2016 г. на Министерството на земеделието.

Допълнителна информация и необходимите документи за участие са качени на сайта на фонд “Земеделие”.

Вижте целия текст...

Програма LIFE 2016 предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата.

 • За подпрограмата за околната среда тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.
 • За подпрограмата за действия по климата настоящата покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.

Допустими кандидати

Предложенията могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС. Кандидатите могат да се разделят на три вида бенефициенти:

 • Публични органи
 • Частни търговски организации
 • Частни нетърговски организации (включително НПО).

КРАЙНИ СРОКОВЕ

 • Традиционни проекти

  o 07.09.2016 – Адаптиране към изменението на климата

  o 12.09.2016 – Околна среда и ресурсна ефективност

  o 15.09.2016 – Природа и биоразнообразие

  o 15.09.2016 – Управление и информация за околната среда

 • Подготвителни проекти

  o 20.10.2016

 • Интегрирани проекти

  o 26.09.2016 – Фаза I (концепция за сведение)

  o 15.03.2017 – Фаза II (пълно предложение)

 • Техническа помощ

  o 15.09.2016

 • Изграждане на капацитет

  o 30.09.2015

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Вижте целия текст...

Процедура Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Отворена е за прием на проектни предложения процедура за подобряване и развитие на управленския капацитет в малки и средни предприятия.

Проектни предложения ще се приемат до 15.08.2016.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания, за да могат да участват:

 • да са микро, малки или средни предприятия
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  - за микро предприятия >= 210 хил. лв.

  - за малки предприятия >= 750 хил. лв.

  - за средни предприятия >= 3 млн. лв.

 • да притежават Код на икономическа дейност в някое от следните направления:

  С20 „Производство на химични продукти“

  C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

  C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

  С27 „Производство на електрически съоръжения“

  С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

  С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

  С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

  J58 „Издателска дейност“

  J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

  J60 „Радио- и телевизионна дейност“

  J61 „Далекосъобщения“

  J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

  J63 „Информационни услуги“

  М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

  С10 „Производство на хранителни продукти“

  С11 „Производство на напитки“

  С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

  С14 „Производство на облекло“

  С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

  С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

  С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

  С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

  С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

  С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

  С24 „Производство на основни метали“

  С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

  С31 „Производство на мебели“

  С32 „Производство, некласифицирано другаде“

  С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Какво е допустимо да се финансира?

I. Разходи за услуги:

1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални / европейски / международни стандарти.

2. Разходи за услуги във връзка с:

2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите /транспониращи в националното законодателство хармонизираните изисквания на Директивите от Новия подход/ - СЕ маркировки:

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални / европейски / международни стандарти:

2.3 Присъждане на знак за екомаркировка.

3. Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.

4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.

5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление /Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16.06.2017 г./;

6. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Гореописаните разходи могат да включват услуги за разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

7. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (Saas). Задължително условие за този вид услуги е те да включват само допустимите по процедурата ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

8. Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. Колокационните услуги са допустими само за сървърите, които са придобити в рамките на проекта във връзка с въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

II. Инвестиционни разходи:

1. Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Гореописаните разходи могат да включват разходи за придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),допринасящи за:

2.1 въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление;

2.2 постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с:

2.2.1 изисквания към тях, определени в Наредбите, приети по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите;

2.2.2 национални/европейски/международни стандарти;

2.2.3 присъждане на знак за екомаркировка;

2.3 внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики;

2.4 препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;

2.5 ре-сертификация на системи за управление;

2.6 въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

Размер на финансирането:

70% от стойността на проекта.

Максималното безвъзмездно финансиране не може да превишава 200 000 евро.

Вижте целия текст...

Министерството на труда и социалната политика обявява процедура BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-3.006 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане”. Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция за социално подпомагане.

С настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

 • Да се повиши капацитетът за планиране, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на политиките в сферата на социалните услуги, социалното подпомагане и закрила на детето чрез внедряване на разработената интегрирана информационна система на Агенцията за социално подпомагане (ИИС на АСП)
 • Да се подпомогне процеса по деинституционализация на децата и възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи в социалния сектор
 • Да се утвърди моделът на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики.

С реализиране на процедура BG05M9ОP001-3.006 ”Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ ще се създадат предпоставки за по-ефективен и прозрачен процес при изпълнение на контролните функции на Агенцията за социално подпомагане.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 28 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 25.08.2016 г., 17:30 часа.

Вижте целия текст...

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

След програмен период 2007-2013, тази година за първи път ще се финансират проекти в сектор аквакултури.

Една от най-дългоочакваните мерки за всички, които стопанисват водоеми:

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”.

Прилагането на мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” ще даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Кандидатстването по тази мярка ще ви даде възможност за:

 • увеличаване на асортимента на производството;
 • модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
 • подобряване на производствените характеристики на водоема;
 • подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия.

Допустими бенефициенти:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите:

 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства.

Допустими разходи:

 • за строително-монтажни работи;
 • за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция;
 • за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
 • за закупуване на софтуер;
 • за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
 • за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта;
 • за въвеждане на системи за контрол на качеството и безопасни условия на труд;
 • за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
 • за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;
 • за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 • за разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
 • за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството;
 • за диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Финансиране:

Бюджет: 18 872 000 лв.

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП (малки и средни предприятия) – 50% от стойността на проекта.

Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за МСП – 30%.

Очакванията са мярката да стартира в кратки срокове.

Вижте целия текст...

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура

Мярка 7.2 е една от мерките, които се очакват да бъдат активни през 2016-та година. Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката:

 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.

Допустими бенефициенти:

 • Общини в селските райони за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот;
 • ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.

Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Финансиране:

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект.

Според индикативния график на ДФЗ, мярката ще стартира през лятото на 2016-та.

Вижте целия текст...

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014 — 2020 Г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014–2020 г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието на ЕС. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

За програма „Европа за гражданите“ ще бъде разпределен бюджет в размер на 185 468 000 евро за периода 2014–2020 г.

Общите цели на програмата са следните:

 • Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие;
 • Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Годишни приоритети на програмата „Европа за гражданите“:

 • Равен достъп

Програма „Европа за гражданите“ трябва да бъде достъпна за всички европейски граждани, без никаква форма на дискриминация, основаваща се на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

 • Транснационално и местно измерение

Европейското гражданство може да се усети най-добре в среда, която надхвърля националното измерение. Темата на проекта може да бъде транснационална, ако се потърси решение на даден въпрос от европейска гледна точка или се сравнят по критичен начин различни национални гледни точки.

 • Междукултурен диалог

Програма „Европа за гражданите“ работи за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в такъв проект следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа.

 • Доброволческата дейност — израз на активното европейско гражданство

Доброволческата дейност е съществен елемент от активната гражданска позиция: отдавайки от своето време в полза на другите, доброволците служат на своята общност и имат активна обществена роля. В рамките на настоящата програма се отделя особено внимание на насърчаването на доброволческата дейност.

Структура на програма „Европа за гражданите“ и видове безвъзмездни средства:

Програмата се изпълнява по две направления и едно хоризонтално действие:

 • Направление 1: Европейска памет за миналото: постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Съюза.
 • Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво ЕС.

Мерките по това направление са следните:

Крайни срокове за подаване на заявленията:

Направление 1. Европейска памет за миналото1 март 2016

Направление 2. Демократична ангажираност и гражданско участие

Мярка Побратимяване на градове1 март 2016, 1 септември 2016

Мярка Мрежи от градове1 март 2016, 1 септември 2016

Мярка Проекти на гражданското общество1 март 2016

Бюджет на програмата

Програмата разполага с общ бюджет в размер на 185 468 000 евро за седемгодишния период (2014–2020 г.) и се финансира по бюджетен ред 16 02 01 от бюджета на Съюза.

Процедура за подаване на заявления

Стъпка 1: Регистрация на организациите

За да подадат заявление, заявителите и всички организации, които ще участват в проекта, трябва да впишат своя идентификационен код на участника във формуляра на заявлението.

 • Формуляр за правен субект
 • Формуляр за финансова идентификация

Стъпка 2: Създаване и попълване на електронния формуляр за заявления eForm

 • Попълване на формуляр и мерки: клетвена декларация.
 • За да бъде подадено успешно дадено заявление, то ТРЯБВА да съдържа номера на подаване, който се регистрира автоматично при неговото подаване.

Важно: Заявления, подадени на хартиен носител по пощата, по факс или по електронна поща НЯМА да бъдат приемани за разглеждане.

Процедура за подбор

Отпускането на безвъзмездни средства от Европейския съюз се извършва в съответствие с принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация.

 • Критерии за допустимост за всички направления

– Заявителите и партньорите трябва да са публични органи или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност и установени в една от държавите, участващи в програмата. Трябва да участва най-малко една държава членка на ЕС.

Повече информация можете да получите в:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-BG-TRA-00.pdf.

Вижте целия текст...

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014

или

3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: energy_sme@mi.government.bg

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г.

Вижте целия текст...

Програма за заетост и социална иновации (EASI)

Европейският съюз очаква предложения за своята програма за заетост и социална иновации (EASI) за периода 2014–2020 г.

Поканата се състои от четири направления в съответствие с годишната работна програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки за EaSI 2016:

 • Първото направление ще подкрепя трансгранични партньорства за изпълнение на целите на EURES;
 • Второто направление ще развива нови форми на сътрудничество за интеграция на пазара на труда в трансграничните региони;
 • Третото направление ще се стреми да улесни мобилността на работната сила между Европейския съюз и страните от ЕИП, както и да подпомага изпълнението и експлоатацията на мрежата EURES в страните от ЕИП;
 • Четвъртото направление ще подкрепя по-тясно сътрудничество на членовете на EURES със социалните партньори.
  • Общият бюджет, предназначен за съфинансирането от ЕС на проекти по настоящата покана, възлиза на 4 650 000 евро.

   http://ec.europa.eu/social/main.jsp…

   ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ПО 2 НОВИ МЕРКИ

   Краен срок: 12.08.2016 г.

   1. МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”

   Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

   По мярка М01-01 могат да се финансират строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост) се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези СМР/СРР са за създаване на достъпни:

   • елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори);
   • входни и комуникационни пространства в сградите;
   • помещения и пространства за общо ползване;
   • санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

   Допустими кандидати по мярка М01-01 са общините, областните управители и държавните институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

   Максималната стойност на общия бюджет за едно проекто-предложение по мярка М01-01 е 170 000 лв. с ДДС, а минималната – 30 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е максимум 90% от общия бюджет за проекто-предложението, а съфинансиращата вноска от кандидата – минимум 10% от него.

   2. МЯРКА М02-02 „ЗАНИМАЛНИ ЗА ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В АДМИНИСТРАЦИЯ”

   Мярката е насочена към създаване (там, където е необходимо и възможно) на занимални за деца (от 3 до 6 и/или от 7 до 11-годишна възраст) на родители, работещи в държавна/местна администрация.

   По мярка М02-02 могат да се финансират СМР/СРР и/или оборудване и обзавеждане на помещения в сгради, които са държавна/общинска собственост, с цел ползването им като занимални за деца на служителите в администрацията.

   Препоръчително е бъдещите занимални да са със самостоятелен вход.

   Местоположението на всяка бъдеща занималня следва да е в непосредствена близост до съществуващ ВиК щранг, за да се обособи самостоятелен санитарен възел към занималнята, включващ преддверие с мивка и 1 бр. w.c. клетка.

   Допустими кандидати по мярка М02-02 са общините, областните управители и държавните институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

   Максималната стойност на общия бюджет за едно проекто-предложение по мярка М02-02 е 70 000 лв. с ДДС, а минималната – 20 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е максимум 90% от общия бюджет за проекто-предложението, а съфинансиращата вноска от кандидата – минимум 10% от него.

   Повече информация можете да получите на сайта:
   http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/-1127.html.

   Вижте целия текст...

   BG14MFOP001-5.004 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

   Краен срок: 16 октомври 2016 г., 17:00 ч.

   Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти от риболов и аквакултура. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева.

   За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малки или средни предприятия.

   Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лева, а максималният 1 000 000 лева.

   Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един бенефициент и свързаните с него лица по мярката за целия програмен период е 1 400 000 лева.

   Повече информация можете да намерите на сайта:

   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f067f9e0-1ba5-44d9-a194-582f2f92a085

   Вижте целия текст...

   COST Action proposal

   Краен срок: 1 декември 2016 г.

   Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, включително хуманитарни и социални науки. Мулти- и интердисциплинарни предложения се насърчават.

   Насърчават се предложения за дейности, които допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на знанието и развитието на Европа.

   COST финансира паневропейски мрежи от учени и изследователи във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени "COST Actions", насърчават международната координация на национално финансирани научни изследвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за дейности в мрежи.

   Повече информация можете да получите на сайта: http://www.cost.eu/participate/open_call

   Вижте целия текст...

   TimeHeroes Микрофонд

   Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец

   Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н. Ако си организатор, можеш да кандидатстваш, като изпратиш следната информация на hello@timeheroes.org:

   • официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес и пр.);
   • детайлно описание на инициативата - какво ще се прави, кои са бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
   • детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
   • други източници на финансиране, с които организаторът разполага за конкретната инициатива;
   • номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното дарение.

   Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.

   Ако и ти вярваш в силата на малките геройства, включи се в Микрофонда с дарение на сума по твой избор.

   Повече информация можете да получите на сайта: https://timeheroes.org/bg/fund/.

   Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:287
За седмицата:366600
За месеца:14362672
Общо:110743
Вашият IP: 44.192.253.106