Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 5 / 05.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Безопасните външни граници ще помогнат да се спаси Шенген, казват евродепутати

Повторното въвеждане на проверки на вътрешните граници в шенгенското пространство поставя под заплаха едно от най-големите и осезаеми постижения на европейския проект. Това казаха евродепутати по време на дебат с Комисията и Съвета на 11 май 2016 г. Те се съгласиха, че външните граници на ЕС трябва да бъдат подходящо осигурени, за да се възстанови нормалното функциониране на безпаспортното пространство.

Много от изказалите се предупредиха за разходите, до които водят тези проверки по вътрешните граници, особено в транспортния и туристическия сектор. Други се запитаха за нуждата и пропорционалността на настоящите проверки и настояха те да бъдат премахнати възможно най-скоро. Комисар Димитрис Аврамопулос подчерта, че тези гранични проверки са „изключителни и временни” и увери евродепутатите, че целта е те да бъдат премахнати най-късно до края на годината.

Гледайте изказванията:

Жанин Хенис-Пласхаарт, министър на отбраната на Нидерландия, от името на Съвета;

Димитрис Аврамопулос, комисар за миграцията и вътрешните въпроси;

Милан Звер (ЕНП, Словения);

Таня Файон (С&Д, Словения);

Моника Маковей (ЕКР, Румъния);

София ин 'т Велд (АЛДЕ, Нидерландия);

Костас Хрисогонос (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция);

Ска Келер (Зелените, Германия);

Беатрикс Фон Щорх (ЕСНП, Германия);

Харалд Вилимски (ЕНС, Австрия).

Бележка за редакторите

На 4 май Комисията предложи на Съвета да продължи извършването на „пропорционални проверки” на вътрешните граници на Германия, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия (последната не е държава членка на ЕС, но е част от шенгенското пространство) за период от най-много шест месеца, който може да бъде подновен отново не повече от три пъти за период не по-дълъг от две години. Комисар Аврамопулос обяви по време на пленарната сесия, че се очаква Съветът да се произнесе по препоръката утре.

Франция също има гранични проверки по силата на националното извънредно положение, което е в сила след терористичните атентати в Париж. Тези мерки ще бъдат разгледани отделно.

Връзки:

Вижте целия текст...

Корпоративен данък: ЕП приветства план за международно споделяне на информация

Предложението на Европейската комисия за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи бе приветствано от Парламента на 12 май 2016 г. като „положителна стъпка в борбата срещу агресивното корпоративно данъчно планиране“.

Евродепутатите също така препоръчват към текста да се добавят допълнителни защитни мерки, които да гарантират, че конкуренцията в рамките на единния пазар не се нарушава от изгодни национални данъчни сделки с мултинационални корпорации.

Изготвеният от Дариуш Росати (ЕНП, Полша) доклад, който беше приет с 567 гласа „за“, 30 „против“ и 53 „въздържал се“, установява препоръките на Парламента към държавите членки на ЕС, които ще трябва единодушно да вземат решение относно предложението на Комисията.

Предложението ще задължи мултинационални фирми с общи консолидирани приходи, възлизащи на най-малко 750 млн. евро, да подават отчет по държави в държавата членка, в която предприятието майка на фирмата е местно лице за данъчни цели. Компетентният орган на държавата членка, която е получила отчета по държави, съгласно автоматичния обмен трябва да предостави този отчет на всяка друга държава членка, в която една или повече съставни единици на съответната многонационална група от предприятия извършват дейност. Информацията, която подлежи на докладване, включва размера на приходите, печалбата преди облагането с данък върху доходите, платения и начисления данък върху доходите, обявения капитал, неразпределената печалба, материалните активи и броя на служителите.

„Първото законодателно предложение в пакета за борба с избягването на данъци на Комисията е важна стъпка срещу нелоялните данъчни практики в ЕС. С него трябва да се повиши прозрачността и да се намали вредната данъчна конкуренция. Това не може да бъде постигнато самостоятелно от отделните държави членки; изисква се общо действие. За да е ефективно, Комисията трябва да бъде включена в обмена на доклада по държави“, каза г-н Росати.

Пълен достъп на Комисията

Евродепутатите настояват Комисията да има пълен достъп до обменената между националните данъчни власти информация, за да може да оцени дали данъчните практики на държавите членки са в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС. Това е особено важно за малките и средни предприятия, които оперират само в една страна.

„В сравнение с мултинационалните предприятия, тези компании обикновено плащат ефективна данъчна ставка, която се доближава много повече до законоустановените ставки. Местните компании не би трябвало да бъдат поставени в неравностойно положение само заради техния размер или липса на трансгранична търговия“, се казва още в текста.

Санкции

Директивата ще определи крайни срокове от 12 месеца след края на фискалната година за подаване на данъчни декларации и допълнителни три месеца за автоматичен обмен. С цел да се гарантира, че задължението за докладване е изпълнено, евродепутатите искат държавите членки да въведат санкции, които се налагат на мултинационалните корпорации, които не подадат отчет по държави.

Следващи стъпки

На 8 март държавите членки обявиха своята позиция относно предложението, в очакване на становището на Европейския парламент и преодоляването на резервите на някои национални парламенти. Съветът ще трябва официално да одобри решението си по време на някое от предстоящите си заседания.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: консултиране.

Цитат: „Местните компании не би трябвало да бъдат поставени в неравностойно положение само заради техния размер или липса на трансгранична търговия.“

Други материали: Водеща тема: По-справедливо корпоративно облагане:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150318TST35503/

Връзки:

Вижте целия текст...

Пазарна икономика в Китай: не без защита за промишлеността и заетостта в ЕС

Докато Китай не изпълните петте критерия на ЕС за пазарна икономика, износът от страната към ЕС трябва да бъде третиран по „нестандартна методология“, според незаконодателна резолюция, приета на 12 май 2016 г. Този подход ще се използва при антидъмпингови и антисубсидийни разследвания и трябва да оценява дали разходите и цените на Китай са пазарни, за да се защити промишлеността и заетостта в ЕС.

При все това, ЕС трябва да намери начин да направи това в съответствие с международните си задължения в Световната търговска организация (СТО) и в частност с Протокола за присъединяване на Китай към СТО. Последният разпорежда промени в третирането на Китай след 11 декември 2016 г. В резолюция, приета с 546 гласа „за“, 28 „против“ и 77 „въздържал се“, евродепутатите призовават Европейската комисия да направи предложение, което да намери баланс между тези нужди.

Последици за промишлеността в ЕС

Евродепутатите призовават Комисията да отчете тревогите, изразени от промишлеността, профсъюзите и други заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места, околната среда, стандартите и устойчивия икономически растеж на ЕС. Според тях производственият свръхкапацитет на Китай вече има „силни социални, икономически и екологични последици в ЕС“. Конкретен пример за това е стоманодобивният сектор в ЕС.

Евродепутатите посочват, че 56 от 73-те антидъмпингови мерки, които са в сила в ЕС понастоящем, се прилагат за вноса от Китай.

Китай е важен като партньор

Евродепутатите подчертават „значението на партньорството на ЕС с Китай“. Китай е вторият най-голям търговски партньор на ЕС с търговски обмен помежду им, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно. Според тях китайският пазар е „основен двигател на рентабилността за редица промишлености и марки на ЕС“.

Евродепутатите са категорично против „всяко едностранно предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай“. Вместо това, те настояват за координация с други основни търговски партньори в тълкуването на правото на СТО. Те призовават Комисията да се възползва от предстоящите срещи на високо равнище на Г-7 и Г-20, както и тази между ЕС и Китай, за намиране на отговор, съвместим със СТО.

Реформа на антидъмпинговото законодателство на ЕС

Евродепутатите подчертават „непосредствената необходимост“ за цялостна реформа на инструментите за търговска защита на ЕС и призовават Съвета бързо да потърси начин за деблокиране на пакета за модернизирането им, по който Парламентът прие позиция през 2014 г.

Контекст и следващи стъпки

Ако Европейската комисия предложи признаването на Китай за пазарна икономика според правото на ЕС, Парламентът и Съветът ще трябва да вземат решение в рамките на обикновената законодателна процедура.

По време на дебат по-рано тази седмица относно третирането на китайския внос след 11 декември 2016 г. комисар Витенис Андриукайтис заяви пред евродепутатите, че Комисията работи по нови правила, които ще включват силна система за търговска защита и ще гарантира спазването на правилата на СТО. Той обеща, че Европейската комисия ще обсъди това преди лятната ваканция.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателна резолюция.

Връзки:

Вижте целия текст...

Кристалина Георгиева представи Инвестиционния план за Европа в Пловдив

На 13 май 2016 г. заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева представи Инвестиционния план за Европа, известен още като „Плана Юнкер“ пред представители на българския бизнес, правителството и местните власти на конференция в Пловдив. Г-жа Георгиева говори за възможностите, които тази мащабна икономическа инициатива на ЕК създава за развитието на българската икономика и подобряване жизнения стандарт на всички българи.

Целта на форума, организиран от Представителството на ЕК и Информационното бюро на ЕП в България, бе да предостави практична информация как може да се кандидатства за финансиране по тази инициатива, както и как малките и средни предприятия могат да се възползват от нея. Участие в дискусиите взеха и членовете на Европейския парламент Ева Паунова и Андрей Новаков (ЕНП), представители на Европейската инвестиционна банка, Министерството на финансите и на банките посредници, както и управители на компании, които вече реализират одобрени проекти по плана.

Планът за инвестиции представлява амбициозен подход за насърчаване на предприемачеството в Европа без да се създава нов публичен дълг. Целта му е да преодолее спада от 15% на инвестициите в Европа между 2007 и 2014 година. Планът „Юнкер“ е отворен както за частни предприемачи, така и за публични предприятия и общини, които могат да кандидатстват за финансиране с подходящи проекти.

На форума експертите представиха условията за финансиране на инфраструктурни и иновационни проекти, Европейския портал за инвестиционни проекти и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Събитието се откри от г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Конференцията бе излъчвана в интернет на следния линк:
http://www.streamer.bg/bg/594/filmviewer-go

Допълнителна информация за Инвестиционния план за Европа:

Целта на плана „Юнкер“ е да мобилизира поне 315 милиарда евро нови инвестиции за срок от 3 години. Само за първите няколко месеца стойността на одобрените за финансиране проекти достигна 82,1 милиарда евро, т.е. 26% от първоначалната цел.

В България се изпълняват 2 проекта за изгодно финансиране на малки и средни предприятия. Планът насочи 100 милиона евро към 1000 малки и средни фирми, и осигури 35 милиона евро за иновативни компании в България. Предстои подписването и на още един проект, благодарение на който общото финансиране, до което малките и средните предприятия в България ще имат достъп, е 199 милиона евро.

За т.нар. „инфраструктурен прозорец“ на плана, при първоначалното набиране от България постъпиха проекти за саниране, за пътна и енергийна инфраструктура, за младежка заетост, водоснабдяване, преработка на отпадъци, като разглеждането и одобрението им предстои.

За контакти: Теодор СТОЙЧЕВ

Пресаташе

Информационно бюро на Европейския парламент в България

(+359) 2 985 35 45

(+33) 388 174 601 (STR)

(+359) 878 85 35 14

teodor.stoychev@europarl.europa.eu

www.europarl.bg

EPIOSofia

@EP_Bulgaria

Вижте целия текст...

ЕП с нов призив за задължително обозначаване на произхода на месото и млякото

Обозначаването на страната на произход трябва да е задължително за месото и млякото, отново заявиха евродепутатите в незаконодателна резолюция. Задължителното обозначаване ще подсили доверието на потребителите в хранителните продукти, като направи снабдителната верига по-прозрачна, казват те.

Етикети, посочващи страната или мястото на произход, трябва да станат задължителни за всички видове мляко за пиене, както и за млечни и месни продукти, казват евродепутатите. Те също така добавят, че Европейската комисия и държавите членки трябва да обмислят възможността за разширяване на обхвата на задължителното посочване на страната или мястото на произход, за да включва и други храни с една-единствена съставка или храните с една основна съставка.

С цел европейските потребители да бъдат по-добре информирани, с оглед на скандала с конското месо и други случаи на измами с храни, както и за да се гарантира по-голяма степен на прозрачност по цялата верига за доставки на храна, обозначаването на произхода трябва да е задължително и за месото в преработените храни, се казва в текста, който беше приет с 422 гласа „за“, 159 „против“ и 68 „въздържал се“.

Евродепутатите посочват следните данни:

 • 84% от гражданите на ЕС смятат за необходимо обозначаването на произхода на млякото (проучване на Евробарометър от 2013 г.);
 • 88% смятат такова обозначаване за необходимо при месото (различно от говеждото, свинското, овчето, козето и пилешкото месо, които вече са покрити);
 • над 90% смятат такова обозначаване за необходимо при преработените храни.

Те отбелязват, че в доклада на Комисията се посочва, че оперативните разходи за задължително етикетиране на страната на произход за видовете месо, попадащи в неговия обхват, ще бъдат относително ниски.

Бележка за редакторите

Парламентът е гласувал няколко резолюции относно обозначаването на страната на произход. В тази от 11 февруари 2015 г. той призова Комисията да представи законодателни предложения, които да направят задължително обозначаването на произхода на месото в преработените храни с цел по-голяма прозрачност на хранителната верига и по-добра информираност на европейските потребители. Въпреки това, Комисията все още не го е направила, като посочва разходите на задължителното обозначаване за индустрията и като счита, че потребителите не биха били склонни да платят допълнителната цена.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателна резолюция

Факти:

 • Евродепутатите искат обозначаването на произход да бъде задължително за всички видове млека за пиене, млечни и месни продукти;
 • С оглед на скандала с конското месо, има нужда от по-добра информация за потребителите;
 • Според Европейската комисия, оперативните разходи ще са относително ниски.

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутатите одобряват нови правомощия за Европол в борбата с тероризма

Полицейската агенция на ЕС Европол скоро ще може да засили борбата си срещу тероризма, киберпрестъпленията и други криминални прояви, както и да реагира по-бързо на заплахи, благодарение на нови правила, които бяха одобрени от Парламента на 11 май. Новите правомощия са придружени със силни гаранции за защита на данните и демократичен контрол.

Проектът, който беше договорен между Парламента и Съвета през ноември миналата година, ще подсили мандата на Европол и ще гарантира, че агенцията е напълно подготвена да се противопостави на увеличаващите се трансгранична престъпност и терористична заплаха. В частност, правилата ще позволят на Европол да създава специализирани единици, които моментално да реагират на нови заплахи. Въвеждат се и ясни правила за съществуващите единици или центрове като Европейския център за борба с тероризма, който започна работа на 1 януари тази година.

„Новите правила за Европол представляват мощен законодателен инструмент, който ще засили сигурността на европейските граждани”, каза Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания) по време на дебата преди вота.

По-бързо премахване на терористична пропаганда онлайн

В някои случаи Европол ще може да обменя информация директно с частни субекти като фирми или НПО, за да работи по-бързо. Например, отделът за интернет сезиране на Европол ще може да се свърже със социална мрежа като „Фейсбук” и да поиска изтриването на страница на ИДИЛ, като по този начин спре по-бързо разпространението на терористична пропаганда.

Елиминиране на пропуските в информацията

За да се избегнат пропуски в информацията в борбата с организираната престъпност и тероризма, новите правила изискват от държавите членки на ЕС да предоставят на Европол информацията, от която агенцията има нужда.

За да окуражи споделянето на информация, Европол ще докладва ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти относно информацията, предоставена от отделните държави членки.

Защита на данните и демократичен контрол

Евродепутатите осигуриха гаранции за засилена защита на данните и парламентарен контрол, които да вървят ръка за ръка с новите правомощия на Европол. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) ще наблюдава работата на Европол. Ще има и ясна процедура за жалби на граждани според правото на ЕС.

Работата на Европол ще бъде наблюдавана и от Съвместната група за парламентарен контрол, съставена от членове на национални парламенти и Европейския парламент.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила на двадесетият ден след публикуването си в Официалния вестник на ЕС, а разпоредбите му ще бъдат валидни от 1 май 2017 г.

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутатите са загрижени относно проекта „Северен поток 2“

Проектът „Северен поток 2“ е против целите на енергийния съюз, нарушава солидарността между държавите членки на ЕС и трябва да се разглежда от геополитическа, както и икономическа гледна точка. Това казаха евродепутати по време на дебат с комисаря по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Каньете в понеделник вечер в Страсбург.

Няколко евродепутати подчертаха, че „Северен поток 2“ не само не би допринесъл за диверсификацията, ами напротив, би засилил зависимостта от един доставчик. Някои заявиха, че проектът не е обоснован икономически или от гледна точка на въпросите на климата, а отразява само геополитически мотиви. Повечето евродепутати поискаха Европейската комисия възможно най-скоро да сложи край на проекта „Северен поток 2“.

Комисар Каньете каза, че проектът „вероятно би променил настоящата уредба на газовия пазар“ и че Комисията се е свързала с германските власти, за да получи цялата необходима информация, за да оцени проекта. Господин Каньете подчерта, че правото на ЕС трябва да се прилага и спазва при всички аспекти на проекта „Северен поток 2“ и че „всички проекти трябва да бъдат координирани с политиките на енергийния съюз“.

Проектът за газопровод „Северен поток 2“, управляван от консорциум, оглавен от руската газова компания „Газпром“, има за цел да изгради газопроводи, които биха удвоили капацитета на съществуващия тръбопровод „Северен поток“, който свързва Русия със северна Германия под Балтийско море. Новият тръбопровод трябва да бъде завършен до края на 2019 г.

Връзки:

Вижте целия текст...

Събирането на данни за пътниците на полети - мярка за повече сигурност в Европа

Засилването на контрола върху авиопътниците се обосновава като мярка срещу заплахата от тероризъм ©BELGA/Getty Images/AFP/S.Olson

Терористичните атаки в различни точки на Европа поставиха въпросите на сигурността сред приоритетите на ЕС. Идеята за систематично събиране и използване на информация за пътниците на полети, влизащи в или напускащи ЕС, бе сред най-често предлаганите от експерти в областта. Европейският парламент даде официално своята подкрепа за законодателството по въпроса през април 2016 г.

Парламентът бе отхвърлил по-ранно предложение за правила за ползването на резервационните данни на пътниците (personal name records – PNR). През 2013 г. депутатите поставиха под съмнение обхвата и необходимостта от такава мярка, както и съвместимостта й с основните свободи. Терористичната заплаха обаче върна въпроса на дневен ред.

На 15 юли комисията по граждански свободи в ЕП гласува проектодоклада на Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания) и предложенията за изменения по него. Депутатите включиха изисквания за законни основания на всяко съхранение, анализ, пренос и използване на резервационни данни. Те ще могат да бъдат използвани само за предотвратяване, идентифициране, разследване и привличане под отговорност по случаи, свързани с тероризма и тежките трансгранични престъпления.

Вижте целия текст...

Интересите на децата трябва да бъдат най-важни при трансгранични спорове

Децата са тези, които плащат цената, когато държавите членки на ЕС не успяват да си сътрудничат в съдебни производства и не защитават техните интереси при, например, трансгранични спорове за попечителство и решения за осиновяване. Това посочи Парламентът в обща резолюция, гласувана в четвъртък.

Евродепутатите искат специализирани състави в семейните съдилища, които да осигурят по-бързата обработка на трансгранични случаи.

„Има нужда от повече сътрудничество в семейните въпроси с трансгранично измерение. Нашата цел не е да налагаме една-единствена визия за това как да се разрешават семейни конфликти или относно въпроси на благоденствието на децата. Ние искаме да гарантираме свободата на личността в рамките на ЕС на практика и в случаи, свързани със семейните въпроси“, каза Сесилиа Вилкстром (АЛДЕ, Швеция), председател на комисията по петициите на Европейския парламент, която внесе резолюцията след получаването на стотици петиции за различни дела, свързани с деца, от целия ЕС. В текста, одобрен с вдигане на ръце, евродепутатите препоръчват затварянето на правни вратички в регламента Брюксел II за семейно право, на който предстои скорошен преглед.

Защита на правата на децата в правни процедури

Парламентът иска държавите членки да назначат специализирани състави в семейноправните съдилища или трансграничните органи за медиация, които да наблюдават за бързото обработване на трансгранични случаи, свързани с деца. Такива случаи включват широк диапазон от случаи – от принудителното настаняване на деца в други държави членки до отвличането на деца от родители и попечителски спорове в националните съдилища, в които са замесени родители с различни европейски националности.

Евродепутатите призовават държавите членки да подобрят правното сътрудничество помежду си, а Европейската комисия да помогне с предоставянето на ясна информация на всички граждани на ЕС относно правните производства, свързани с деца, като например, правата на родителите в различните държави от ЕС.

Парламентът подчертава, че децата, попаднали в трансгранични семейни спорове имат правото да поддържат редовен и пряк контакт с родителите си, освен ако това не е от вреда за тях. За тази цел, държавите членки трябва да гарантират право на редовни свиждания, докато производствата са в ход, както и да позволят на родителите да използват родния си език с децата си по време на посещения, се посочва още в текста.

Да се избегне разделянето на братя и сестри

Държавите членки на Европейския съюз и Комисията трябва да установят правила, с които да се избягва тежката бюрокрация в процеса на признаването на международни осиновявания, които вече са признати в друга държава членка, казват евродепутатите.

Парламентът смята, че при осиновяване без взаимно съгласие, или всякакъв друг вид споразумение за приемен дом, следва да се предоставя най-добрата възможност на децата да поддържат връзки с тяхната културна среда и да учат и използват своя майчин език. Те също така призовават държавите членки да предприемат мерки за предотвратяване на разделянето на братя и сестри в случаи на принудително настаняване.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: въпроси с искане за устен отговор до Съвета и Комисията (с обща резолюция);

Факти:

През 2010 г. 13% от браковете в ЕС са считани за „международни“, (двойки от различни националности, двойки, живеещи разделени в различни страни или живеещи заедно в друга държава от ЕС).

Връзки:

Вижте целия текст...

Европейската комисията предлага устойчива и справедлива обща европейска система за предоставяне на убежище

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Брюксел. Европейската комисия представи предложения за реформиране на общата европейска система за убежище чрез създаване на по-справедлива, по-ефективна и по-устойчива система за разпределение на молбите за убежище между държавите членки. Нов механизъм за разпределение ще гарантира, че в нито една държава членка системата за предоставяне на убежище няма да е подложена на непропорционален натиск, съобщи пресслужбата на Европейската комисия. В случай, че дадена страна се окаже под такъв натиск всички нови кандидати за убежище ще бъдат разпределени в рамките на ЕС. Държавите членки ще имат възможност да изберат временно да не участват в преразпределението. В такъв случай съответната държава ще трябва да изплати солидарна вноска за всеки кандидат, за когото иначе би била отговорна, на държавата, в която той е преразпределен.

Предложенията включват и преобразуване на съществуващата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището в пълноправна агенция на ЕС, което отразява нейната засилена роля в новата система. Предвижда се и укрепване на европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на търсещите убежище лица (Евродак), за да се подпомогне борбата с незаконната миграция.

Премахване на технически и административните пречки за железниците в ЕС

В четвъртък ЕП одобри правила, предназначени да преодолеят техническите пречки, които различните национални стандарти и процедури създават за железопътните оператори и производители на подвижен състав. Договорените правила за „техническите“ аспекти на 4-тия железопътен пакет ще намалят времето и разходите за удостоверяване, че операторите, локомотивите и вагоните отговарят на технически стандарти.

Одобрените в четвъртък промени са компонент от първата част на четвъртия железопътен пакет. Тяхната цел е да се повиши ефективността и да се привлекат инвестиции в железопътния сектор, да се насърчи подобряването на качеството на железопътните услуги за превоз на пътници, и да се стимулира използването на железопътния транспорт. Те би трябвало и да помогнат в постигането на целите на ЕС за емисии в сектора на транспорта.

Тъй като Европейската железопътна агенция (ЕЖА) ще бъде упълномощена да издава разрешения за подвижен състав и сертификати за безопасност, разрешителните процедури за пускане в употреба на подвижен състав и сертифицирането за безопасност на оператори следва да бъдат облекчени и да стават по-бързо. В настоящия момент производителите на нови превозни средства и операторите трябва да представят отделни заявления до органите на всяка държава.

Разрешителните процедури и сертифициране

 • За трансгранични услуги, подаването на молби за сертифициране за безопасност на железопътните предприятия и разрешение на локомотиви и вагони ще са до Европейската железопътна агенция.
 • За осигуряване на услуги и пускане на подвижен състав на пазара в дадена държава членка, операторите и производителите ще могат да изберат дали да подадат заявките си до ЕЖА или до националните власти.
 • Системата за обслужване на едно гише: ЕЖА ще въведе информационна и комуникационна система, която ще събира всички заявления за сертифициране за безопасност и пазарно разрешение на едно място.

Вижте целия текст...

Актуално

Конференция «Европейските политики и тяхната роля за ефективна социална интеграция на младите хора»

На 9 юни в залата на Общински съвет- Хасково, Информационен център „Европа Директно – Хасково“ с подкрепата на община Хасково ще проведе конференция на тема: «Европейските политики и тяхната роля за ефективна социална интеграция на младите хора». Конференцията ще бъде открита от Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия. На нея са поканени изявени лектори, които ще представят пред заинтересованите страни в Хасково европейските политики за младежката и за социалната им интеграция. Програмата на конференцията включва:«Европейска гаранция за младежта”, Програма «Еразъм+», уменията на 21 век, Планът «Юнкер», както и български програми и платформи по темата: Национална програма за младежта 2016-2020 г., Платформа „Образование България 2030” и други.

На конференцията се предвижда да присъстват млади хора, учители, родители, НПО, местни власти и държавни институции, както и всеки, който проявява интерес към темите на конференцията. Ако искате да се присъедините към нашата инициатива заявете вашето присъствие на електронния ни адрес: europedirect_haskovo@abv.bg.

Работна среща на тема: „Икономически растеж и младежка заетост“

На 18 май в офиса на „Европа Директно – Хасково“ се проведе работна среща с организации, институции, бизнес и други по наболялата тема за младежката заетост в Хасково и връзката с икономическия растеж. Работихме в малки групи, като приспособихме за нашите цели метода на Де Боно. Участниците искрено, с интерес и загриженост обсъждаха темата.

Благодарим на всички участници за положените усилия и за добрата съвместна работа! Резултатите от груповата работа ще бъдат представени на конференцията, която ще се проведе на 9 юни 2016 г. в зала Хасково – Общинска администрация.

Вижте целия текст...

Дискусионна среща за доброволчеството и развитието на социални и професионални умения

Заедно с нашите приятели от Националния алианс за работа с доброволци – Пловдив, представители на институции, НПО, младежи, хора от бизнеса дискутирахме за ролята на доброволчеството и неформалното образование за професионалната реализация на младите хора. НАРД Пловдив представи резултатите от проучване за връзката между участието в неформалното учене чрез доброволчество и развитието на социални и професионални умения.

Художествена изложба „Европа през нашите очи“ в Хасково

На 10 май в Регионален исторически музей – Хасково, г-н Огнян Златев, ръкoвoдитeл нa Пpeдcтaвитeлcтвoтo нa ЕК в България откри художествената изложба „Европа през нашите очи“. Това бе изложба, която преди това бе представена в с. Войводово, с. Минерални бани, с. Стамболово и град Харманли. На събитието присъстваха зам. кметовете на Община Хасково г-жа Милена Трендафилова и г-н Евгени Консулов, г-н Иван Панайотов – началник на РИО Хасково, колеги от НПО сектора, представители на различни организации и институции, приятели и граждани. „Европа Директно – Хасково“ изказва специални благодарности на Регионалния исторически музей и на Инер Уил клуб Хасково за подкрепата и съорганизацията. След закриване на изложбата картините ще бъдат предоставени на Областна администрация – Хасково, която да ги изложи на благотворителния Коледен търг.

Вижте целия текст...

7 хасковски училища с атрактивни презентации за Деня на Европа

Деян Динев | Публикация в http://www.haskovo.info

Отбори от 17 хасковски училища представиха атрактивни презентации в конкурс, посветен на Деня на Европа - 9 май.

Конкурсът за мултимедийни презентации с музикална насоченост "д@ Европеем" на местно ниво се организира от общината и Младежкия център съвместно с представителството на Европейската комисия в България.

Инициативата има за цел да стимулира интереса на учениците към символите и историята на Европейския съюз, да формира сред подрастващите чувство за съпричастност и солидарност като част от общността, да провокира креативността на учениците чрез възможността да се изразяват по интерактивен начин.

Участват 8-класници, а презентациите са излъчени чрез вътрешен подбор.

17-те училища в конкурса от общината: селата Динево, Войводово, Конуш, Малево, Долно Големанци, Узунджово, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ГПЧЕ "Асен Златаров", ПМГ "Боян Петканчин", СОУ "Васил Левски", ПГТ "Александър Паскалев", Спортно училище "Стефан Караджа", ФСГ "Атанас Буров", ПГМЕТ "Стойчо и Кица Марчеви", СОУ "Паисий Хилендарски", ОУ "Любен Каравелов" и ПГДС "Цар Иван Асен втори".

Отборите посетиха представителството на Европейската комисия в София.

Вижте целия текст...

Наградиха млади фотографи от Хасково за снимка на Европа

На 9 май във фоайето на Младежки център бе открита изложба с 33 фотоса на 12 млади автори от школата. Експозицията се проведе в чест на Дена на Европа и бе под надслов “Европа за нас”.

Елена Делчева получи награда фотоапарат “Сони”, а Гергина Георгиева – посещение в Европарламента в Брюксел. Визитата в Брюксел се осигурява от евродепутата Ева Паунова, а фотоапаратът е закупен от депутата Евгения Ангелова. Всички участници в изложбата получиха подаръци.

Изложбата бе организирана от Младежкия център и общината и бе под патронажа на евродепутата Ева Паунова. Наградите на младите автори бяха връчени от народния представител Евгения Ангелова

В Деня на Европа бели гълъби полетяха над Хасково

В отбелязването на Деня на Европа се включиха близо 200 деца от подготвителните групи от детските градини и училищата на град Хасково. Те оцветиха площадката пред читалище „Заря“ с цветни тебешири. Сред творбите на малчуганите бяха гълъби, слънца, сърца и други картинки, които символизираха мира и любовта. Инициативата бе организирана от община Хасково. Кметът на Хасково Добри Беливанов дойде да поздрави децата и техните ръководители. Организаторите бяха подготвили за всички малчугани флагчета на Европа и България и лакомства.

Деца от ОДЗ 17 „Иглика“ изпълниха „Танца на гълъбите“. Десетте дечица бяха облечени с бели феерични костюми и самите те изглеждаха като ято бели гълъби.

Зам.-кмета на общината Милена Трендафилова и директорката на детските градини в администрацията Агавни Тахмезян пуснаха да полетят четири бели гълъба. Птиците бяха пуснати да се реят свободно в небето като символ на мира и любовта.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Стани част от „Кауза, която създава"

Ако вярваш, че младите хора от твоя град могат да създадат пространство за спорт и култура и могат да го превърнат в по-чисто и приятно място. Ако си готов да инвестираш своята творческа енергия за да подкрепиш младежите от твоя град, включи се в конкурса за създаване на Младежка банка и стани част от „Кауза, която създава!“

От млади хора за млади хора

Младежката банка е екип от млади хора на възраст между 16 и 25 години, които разпределят средства между неформални младежки групи, готови да работят за промяната в своя град. Всички младежки идеи, финансирани от Младежката банка, се избират след предварително проведен конкурс. Целта е да бъдат подкрепени най-иновативните предложения, важни за младежката общност. По този начин Младежката банка стимулира младите хора да бъдат инициативни, да намират креативни решения на проблемите и да бъдат ефективни – с малко средства да постигнат голям социален ефект.

Място за млади, креативни и активни хора

Екипите на Младежките банки набират средства от местни дарителите като организират различни инициативи – спортни събития, изложби, концерти и много други. Това стимулира креативността на младежите да организират все по-интересни и интерактивни събития. Доброволчеството в Младежката банка помага на участниците да подобрят комуникационните си и организационните си умения, да се научат да работят в екип, да придобият опит в набирането и разпределянето на средства, да изградят позитивна връзка както с дарителите, така и с младежите от своя град.

„Младежка банка" е програма, финансирана на национално ниво от Фондация "Работилница за граждански инициативи" От 2012 г. насам над 350 младежи са обучени как се набират и разпределят средства, а близо 23 000 са получили подкрепа от екипите на Младежките банки да реализират своята идея.

Кандидатствай по програма „Младежка банка" и стани част от Кауза, която създава #ДоброТворец!

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.wcif-bg.org/.

Вижте целия текст...

Фотоконкурс „Европа без граници“

Краен срок: 23,59 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2016 г.

Изпратете снимка, изобразяваща вашето тълкуване на темата „Европа без граници“.

Конкурсът е отворен за всички навършили 18 години лица, пребиваващи в държава членка на Европейския съюз.

В конкурса могат да участват фотографи любители и професионални фотографи.

Допуска се само по една снимка от участник.

Ще бъдат определени трима носители на наградата на журито и един носител на наградата на публиката.

Повече информация можете да получите на сайта:
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/imagine-eu-without-borders.aspx#noborders

България ще получи 210,1 милиона евро за следващия програмен период 2014 - 2021 г. на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Снимка: Посланиците на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в ЕС подписват споразумението заедно с представителя на Холандия в ЕС, като ротационен председател; Автор: Мисия на Норвегия в ЕС

На 03.05.2016 г. бе подписаното споразумение между Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Европейския съюз. Следващите стъпки включват преговори с всяка от държавите бенефициенти и подписване на меморандуми за разбирателство, с приоритетите за всяка от страните.

България се нарежда на четвърто място по размер на финансиране след Полша, Унгария и Румъния. За България сумата е значително повече от заложените за настоящия програмен период 126,6 милиона евро.

Инвестициите по двете програми са разпределени в пет приоритета, по които трите държави донорки ще очакват проекти: 1. Иновации, научни изследвания, образование, конкурентоспособност; 2. Социално включване, младежка заетост, намаляване на бедността; 3. Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика; 4. Култура, гражданско общество, добро управление; 5. Правосъдие и вътрешни работи.

До момента програмата за подкрепа на неправителствените организации в България е финансирала над 450 проекта за повече 10 милиона евро. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Източник: Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България

Вижте целия текст...

Архитектурен конкурс „Училища на бъдещето“

Краен срок: 30 юни 2016 г.

Целта на конкурса е участниците, базирайки се на конкретни задания и добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни и практически осъществими решения, да разработят идеи за подобряване на функционалността и комфорта на учебните пространства, както и за внедряването на нови технологии в учебната среда.

В конкурса могат да кандидатстват идейни проекти за следните видове интериорни пространства за учене, оформени като единен център за съответните учебни дейности:

 • Кабинети за езиково обучение;
 • Център по информационни технологии и интерактивно обучение;
 • Лаборатории по природни науки и математика;
 • Мултифункционални пространства за прояви, дебати, събирания и извън класни дейности – кабинети, зали, фоайета;
 • Комбинация от някои от изброените по-горе.

Конкурсът е отворен за студенти от България и чужбина в специалностите архитектура, дизайн и всички други, които се чувстват подготвени да създадат модели на учебна среда. Проектите ще бъдат разработвани на базата на реална подложка, предоставена от училищата, участващи на финала в програмата на фондацията (предстои да бъдат обявени).

Постъпилите проекти ще преминат през експертната оценка на жури, съставено от професионалисти от сектора. Всички проекти-участници ще бъдат експонирани на изложба в Sofia Event Center на 20 юли 2016 г., както и на изложби в Съюза на архитектите и в детския научен център "Музейко" в София. Отличените кандидатури ще бъдат наградени на официална церемония в Sofia Event Center на 20 юли 2016 г.

Отличените в конкурса проекти могат да бъдат доразвити и осъществени в рамките на програмата на Фондация "Америка за България" до септември 2017 г.

Конкурсът ще създаде и база данни от реални проекти за училищна среда, които могат да бъдат използвани от всички училища в страната.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Erasmus+ - Key Action 2 - Capacity Building in the field of youth

Краен срок: 1 юли 2016 г.

Проектите за изграждане на капацитет следва да са транснационални и да включват минимум 3 участващи организации от 3 различни държави, от които поне една е страна по програмата и една е допустима страна партньор.

Максималната подкрепа за проект е 150 000 евро.

Повече информация можете да получите на сайта: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12.10.2016 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката”като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти:

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014.

или

3) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“:

 • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

Елемент Б „Услуги“:

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
 • Публичност и визуализация;
 • Одит на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: energy_sme@mi.government.bg

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Вижте целия текст...

Фондове на ЕС за ромите - Roma and EU Funds

Краен срок: 15 юни 2016 г.

Roma Initiatives Office кани ромски и про-ромски организации и формални или неформални мрежи от България, Чешката република, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Испания, да кандидатстват за безвъзмездна помощ за застъпничество, насочени към гарантиране, че гражданското общество остава важен фактор в изпълнението, мониторинга и оценката на финансовата помощ от Европейския съюз.

Фондове на ЕС за ромите е ново грантово портфолио, което ще осигури подкрепа за организации на гражданското общество да се включат в застъпнически интервенции със силен потенциал да повлияят на въздействието на финансираните от ЕС реформи на национално и местно ниво и да се насърчи предоставянето на приобщаващи услуги от националните правителства. Чрез подкрепата на ефективни интервенции, Roma Initiatives Office се стреми да гарантира, че гражданското общество държи правителствата отговорни за използването на средствата от ЕС и че финансираните от ЕС проекти водят до дългосрочни реформи за подобряване на живота на ромите.

Подадените предложения трябва да попадат в обхвата на най-малко една от следните приоритетни области:

 • Застъпничество за подобряване на усвояването на помощта от ЕС, за подпомагане на приобщаващите реформи в институционалните и системни нива и да донесе значими промени в живота на ромите. Темите включват: партньорства и участие, инвестиции, ориентирани към резултати, както и ориентирани към политиките интервенции.
 • Подпомагане на синергиите с по-широки граждански движения и такива в държавите-членки, с цел да се засили въздействието, да се включат различни аудитории, и да се гарантира по-широка подкрепа. Темите включват: свързване на проблематиката на финансирането на ЕС с по-широки и по-силни движения на гражданското общество, и повишаване на застъпничеството със стратегическо и целенасочена комуникация.

Очаква се началната дата за проекти да бъде 1 септември 2016 г.

Вижте целия текст...

Европейска програма за заетост и социални иновации: Борба със социалната изолация и бедността

Краен срок: 13 юни 2016 г.

Целта на поканата е да допринесе за развитието на социален финансов пазар, като се даде възможност на повече социални предприятия да се кредитират за разработване и прилагане на свой иновативен бизнес модел. Подкрепата е насочена към:

 • Увеличаване на предлагането на социалното финансиране чрез институция и изграждане на капацитет с ангажираните актьори;
 • Генериране на ефективно търсене сред социалните предприятия на социално финансиране чрез развитие на тяхната "готовност за инвестиране".

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейностите възлиза на 2.150.000 милиона евро.

Допустими страни: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Република Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Исландия, Норвегия, Албания, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Повече информация можете да получите на сайта: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCalls=yes

Вижте целия текст...

COST Action proposal

Краен срок: 1 декември 2016 г.

Поканата е отворена за идеи във всички области на науката и технологиите, включително хуманитарни и социални науки. Мулти- и интердисциплинарни предложения се насърчават.

Насърчават се предложения за дейности, които допринасят за научния, технологичния, икономическия, културния и обществения напредък на знанието и развитието на Европа.

COST финансира паневропейски мрежи от учени и изследователи във всички области на науката и технологиите. Тези мрежи, наречени "COST Actions", насърчават международната координация на национално финансирани научни изследвания. COST не финансира самите научни изследвания, но осигурява подкрепа за дейности в мрежи.

Повече информация можете да получите на сайта: http://www.cost.eu/participate/open_call

Вижте целия текст...

ЕКООБЩИНА

Краен срок: до 30 юни 2016 г.

Посолството на Франция в България, с подкрепата на Европейския съюз в рамките на ОП „Околна среда” 2014-2020, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и под високия патронаж на Президента на Република България, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът е в два раздела - за общини с население под 10 000 жители и за общини с население над 10 000 жители, в следните категории:

o Устойчиво управление на водите;

o Устойчиво управление на битовите отпадъци;

o Устойчива мобилност;

o Енергийна ефективност на сградите

Всички общини могат да подадат своята кандидатура, изпращайки съответните въпросници и спазвайки регламента на конкурса. Гражданите от своя страна могат да насърчат изпълнението на иновативни устойчиви проекти, като подкрепят кандидатурата на своята община в социалните мрежи.

Общините са поканени да вземат участие в семинарите ЕКООБЩИНА, които ще представят всяка една от тематиките на конкурса и ще се проведат с участието на международни експерти.

Градовете лауреати ще получат званието „ЕКООБЩИНА 2016”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва в учебно пътуване във Франция, за да почерпи опит от френските експертни знания и практически поуки.

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини, които в края на първия етап на конкурса (30 юни 2016) изпълнят всички условия по-долу:

o да са участвали в поне един от четирите семинара, организирани от Посолството на Франция в България в рамките на конкурса;

o да са изпратили до Посолството по поща или по електронен път надлежно попълнен въпросника (съответстващ на категорията, в която общината кандидатства за званието ЕКООБЩИНА), който ще бъде публикуван на сайта на конкурса ecoobchtina.bg.

Вижте целия текст...

BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Краен срок: 14 юни 2016 г. 17:30 ч.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Повече информация можете да получите на страница:

http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:87101
За седмицата:364600
За месеца:14342672
Общо:110741
Вашият IP: 44.192.253.106