Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 4 / 04.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

ЕП е за обща европейска система за убежище и законни начини за миграция

Обща европейска система за убежище ще позволи на ЕС по-добре да управлява нарастващите потоци мигранти и търсещи убежище, каза Европейският парламент. Евродепутатите също така призовават за безопасни и законни начини за влизане в ЕС на граждани от трети страни, за да не трябва да рискуват живота си и да прибягват към трафиканти на хора.

В обща резолюция евродепутатите признават провала на европейската система за убежище в справянето с все по-нарастващия брой пристигащи мигранти. Те призовават за радикална промяна на т.нар. дъблински правила, като предлагат да се създаде обща система за събиране и разпределяне на молбите за убежище. Схемата, която може да включва квота за всяка държава членка, би работила на базата на „горещи точки“, от които ще бъдат разпределени бежанците.

Резолюцията, изготвена от Роберта Мецола (ЕНП, Малта) и Кашету Киенге (С&Д, Италия), беше одобрена с 459 гласа „за“, 206 „против“ и 52 „въздържал се“.

В момента Европейската комисия обмисля преразглеждането на регламента Дъблин III (този, който определя коя държава членка е отговорна за обработката на молбите за убежище) и се ангажира да представи законодателно предложение преди лятото.

„Няма бързо решение на проблема с миграцията, няма магически сребърен куршум. Ние не се нуждаем от повече спешни решения, ние се нуждаем от устойчив подход за в бъдеще“, каза г-жа Мецола по време на пленарния дебат.

„Не трябва да се води война с миграцията, тя трябва да се управлява“, добави г-жа Киенге, като настоя, че европейският подход трябва е основан на солидарност и споделяне на отговорността.

Парламентът подчертава, че настоящата система за предоставяне на убежище не отчита специфичния миграционен натиск, пред който са изправени държавите членки с външни граници на ЕС. Евродепутатите настояват за промени, за да се гарантира справедливост и споделена отговорност, солидарност и бърза обработка на молбите.

Презаселване и преместване

Текстът призовава държавите членки да изпълнят своите задължения по отношение на спешните мерки за презаселване. Той набляга на факта, че до този момент само минимална част от 106 000-те души, които търсят убежище и чакат пренасочване от Италия и Гърция към други страни от Европейския съюз, са били действително преместени. Относно въпроса по презаселването, евродепутатите настояват, че ЕС се нуждае от „обвръзващ и задължителен законодателен подход“.

Връщания

Евродепутатите настояват за нови споразумения за „реадмисия“ за целия Европейски съюз, като смятат, че те трябва да имат предимство пред двустранните споразумения между държавите членки и трети държави. Те настояват, че имигрантите трябва да бъдат връщани само ако държавата, в която те се връщат, е безопасна за тях.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обща резолюция.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП одобрява допълнителни средства за помощ за бежанци и борба срещу тероризма

С гласуване на 13.04.2016 г. Парламентът даде зелена светлина за осигуряването на 100 млн. евро спешна помощ за бежанците в ЕС и 2 млн. за наемане на нов персонал в Европейския център за борба с тероризма на Европол (ЕЦБТ). Предвид спешността, евродепутатите ускориха одобряването на средствата в първия проект за изменение на бюджета за 2016 г. Процедурата беше завършена за малко повече от месец.

„Приветствам това предложение, което ще позволи на бюджета на ЕС да предостави спешна подкрепа на територията на ЕС за справяне с последиците от настоящата бежанска криза. Парламентът действа бързо с ускореното приемане на това изменение на бюджета“, каза докладчикът Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), чийто доклад беше приет с 584 гласа „за“, 64 „против“ и 33 „въздържал се“.

„Въпреки това, аз съжалявам, че тази инициатива представлява поредния ad hoc механизъм, въведен без цялостна стратегия за справяне с кризата и без пълно спазване на правомощията на Парламента като равнопоставен законодател, предвид факта, че новият инструмент не е основан на предложение по обикновената законодателна инициатива“, добави той.

С оглед на сегашния приток на бежанци и мигранти в Съюза, 100-те милиона евро за хуманитарна помощ представляват първия транш от новия 700-милионен инструмент за предоставяне на спешна помощ, предложен от Комисията на 2 март. Наред с други неща, средствата могат да се използват за хранителна помощ, спешната медицинска помощ, подслон, вода, хигиена, защита и образование.

В отговор на последните терористични атентати, допълнителни 2 млн. евро ще бъдат дадени за подсилване на персонала в Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ), създаден от Европол на 1 януари 2016 г. Очаква се той да бъде ключов играч в борбата срещу тероризма в ЕС.

Нужда от постоянен механизъм за хуманитарна помощ в ЕС

Евродепутатите приветстват факта, че средствата за подпомагане на бежанците в Съюза няма да бъдат изтеглени от вече съществуващи програми за хуманитарна помощ извън ЕС. Вместо това, те ще бъдат преразделени от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF).

Все пак те подчертават, че тези 100 млн. евро трябва да бъдат заместени с нови пари. Те също така настояват да се предвиди по-устойчива правна и бюджетна рамка, която да позволи бъдещото мобилизиране на хуманитарна помощ в рамките на Съюза.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: бюджетна процедура.

Връзки:

Вижте целия текст...

Споразумението между ЕС и Турция: не идеален, а реалистичен инструмент в кризата

Споразумението от 18 март за връщане на мигранти и търсещи убежище от гръцките острови в Турция бе в центъра на дебата с председателя на Съвета Доналд Туск и на Комисията Жан-Клод Юнкер на 13.04.2016 г. сутрин.

Широко мнозинство от евродепутатите изрази загриженост относно миграционното споразумение между ЕС и Турция и призова Комисията и Съвета да следят внимателно ситуацията с правата на човека и свободата на словото в Турция, както и обвиненията, че сирийски бежанци биват връщани в Сирия от турските власти. Те също така повдигнаха въпроса, дали Турция може да бъде считана „безопасна страна” за бежанци.

Много евродепутати запитаха и дали споразумението ще проработи, твърдейки че трафикантите на хора просто ще намерят нови маршрути. Някои изразиха загриженост относно липсата на персонал, който да се справи с наплива на хора в Гърция, както и условията, в които попадат хората, търсещи убежище. Други обаче отбелязаха, че споразумението може и да не е перфектно, но е най-реалистичният инструмент, който имаме за справяне с настоящата ситуация.

Евродепутатите също така очертаха своите приоритети за предстоящата реформа на „дъблинската система”, която се използва за определяне на държавата членка, отговорна за обработка на съответните молби за убежище. Те подчертаха, че държавите членки трябва да поемат отговорност за изпълнението на програмите за пренастаняване и преместване и подчертаха нуждата за осигуряване на безопасни и законни пътища към Европа.

Връзки:

Вижте целия текст...

Турция: неотложна нужда от реформи в ключови области, казват евродепутатите

Сътрудничеството между ЕС и Турция по въпросите на миграцията трябва да бъде отделено от процеса на преговори за членство в ЕС, казват евродепутатите в резолюция, гласувана на 14.04.2016 г. Те хвалят Турция, че приема най-голям брой бежанци в света и отбелязват, че тя продължава да бъде „ключов стратегически партньор на ЕС“.

Евродепутатите също така призовават за напредък в сферите на върховенството на закона и основните ценности, както и за „структуриран и по-редовен политически диалог по ключови въпроси”.

„Цялостното темпо на реформи в Турция не само се забави, но в някои ключови области, като свободата на словото и независимостта на съдебната власт, дори има регресия, което е особено тревожно", каза докладчикът Кати Пири (С&Д, Нидерландия). В този доклад „ние също така изразяваме нашата загриженост за ескалацията на насилието в югоизточната част на Турция, което принуди близо 400 000 души да напуснат домовете си”, добави тя.

Прехвърлянето на бежанската криза на Турция не е надеждно дългосрочно решение на проблема, казват евродепутатите, като добавят, че е от „решаващо значение да се въведат безопасни и законни пътища за бежанците”. Те вярват, че съвместният план на ЕС и Турция за управление на миграцията и бежанските потоци трябва да бъде незабавно въведен, но само като „част от цялостна програма за сътрудничество, основана на споделена отговорност, взаимни задължения и постигане на резултати”. Освен това, „сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията не трябва да бъде свързано с графика, съдържанието и условността на преговорния процес”. В действителност, „само политическо решение на кризата в Сирия може да осигури траен отговор на тази хуманитарна криза“, се казва в текста.

Резолюцията беше приета с 375 гласа „за“, 133 „против“ и 87 „въздържал се“.

Сериозно отстъпление на основните свободи

Евродепутатите призовават Турция да противодейства на всички форми на сплашване на журналисти, да осъди насилственото и незаконно превземане на няколко вестника, от които най-скорошното е случаят със „Заман”. Те също така подчертават сериозното отстъпление в сферите на свободата на словото и изразяване на мнение, както онлайн, така и офлайн, през последните две години.

За да има съответствие с отдадеността на ЕС към върховенството на закона и основните ценности, Турция трябва да направи спешни реформи в съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, се казва в текста.

Кюрдският мирен процес

Евродепутатите призовават за незабавното прекратяване на огъня в Югоизточна Турция и възобновяването на мирния процес. Те призовават турското правителство да поеме своята отговорност във възобновяването на преговорите за договорено, цялостно и устойчиво решение на кюрдския въпрос. Кюрдската работническа партия (ПКК), която е в списъка на терористичните организации на ЕС, трябва сложи оръжие, да се отрече от терористичните си тактики и да използва мирни и законни средства за постигане на целите си, добавят още евродепутатите.

Преговори за обединението на Кипър

Приветствайки значителния постигнат напредък в преговорите за обединение на Кипър, евродепутатите обещават подкрепа в еволюирането на Република Кипър към „двуобщностна, двузонална федерация с политическо равенство между двете общности и равни възможности за всички свои граждани”. Те призовават двете страни да приложат всички договорени мерки, без по-нататъшно забавяне, като подчертават, че липсата на решение на кипърския въпрос се отразява на развитието на отношенията между ЕС и Турция.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обща резолюция

Цитат: „Темпото на реформи в Турция не само се забави, но и регресира в ключови области" – Кати Пири (С&Д, Нидерландия), докладчик

Интервю с Кати Пири относно доклада за напредъка на Турция и споразумението между ЕС и Турция (на разположение на 13/4): http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160412STO22652.

Връзки:

Вижте целия текст...

Парламентът одобрява нови правила за защита на данните за цифровата ера

Новите правила на ЕС за защита на данните, целящи да върнат на гражданите контрола над личните им данни и да създадат високо и еднакво ниво на защита в целия ЕС, получиха окончателното одобрение на евродепутатите на 15.04.2016 г. Реформата въвежда минимални стандарти за ползването на данни за полицейски и правосъдни цели.

Вотът в Парламента слага край на повече от четири години работа по пълното осъвременяване на правилата на ЕС за защита на данните. Реформата ще замести настоящата директива за задържане на данните от 1995 г., когато интернетът все още беше съвсем ново явление, с общ регламент, даващ на гражданите повече контрол над личната им информация в цифровия свят на смартфоните, социалните медии, интернет банкирането и глобалните трансфери.

„Общият регламент за защита на данните прави реалност високото и еднакво ниво на защита на данните в целия ЕС. Това е голям успех за Европейския парламент и ясно европейско „да“ за силни права на потребителите и конкуренция в цифровата ера. Гражданите ще могат да решават сами за себе си коя лична информация искат да споделят“, каза Ян Филип Албрехт (Зелените, Германия), докладчик на Парламента.

„Регламентът също така ще създаде яснота за бизнеса, като установи един закон за целия ЕС. Новите правила създават увереност, правна сигурност и по-честна конкуренция,“ добави той.

Новите правила включват разпоредби относно:

 • правото да бъдеш забравен;
 • изрично и положително съгласие за обработка на личните данни от страна на съответното лице;
 • право на трансфер на данните към друг доставчик на услуги;
 • правото на уведомление, ако данните бъдат хакнати;
 • осигуряване на политики за лично пространство, които да бъдат обяснени на ясен и разбираем език;
 • засилено прилагане на закона и глоби до 4% от общия световен оборот на съответната компания, които да служат като спирачка против нарушаването на правилата.

Нови правила за трансфери на данни за по-гладко полицейско сътрудничество

Пакетът за защита на данните включва също така директива за трансферите на данни за полицейски и съдебни нужди. Тя ще се прилага за трансфери на данни през границите в рамките на ЕС, както и за поставяне на минимални стандарти за обработката на данни за полицейски нужди във всяка държава членка, което става за първи път.

Новите правила имат за цел защитата на лицата, които може да са жертви, престъпници или свидетели, като установяват ясни права и ограничения за трансферите на данни с цел превенция, разследване, разпознаване и съдебно производство по криминални престъпления или изпълнението на криминални присъди. Това включва защита против и превенция на заплахи за обществената безопасност, като в същото време улеснява по-гладкото и ефективно сътрудничество между полицейските власти.

„Основният проблем във връзка с терористичните атентати и други трансгранични престъпления е нежеланието на полицейските власти на държавите членки да обменят ценна информация,“ каза докладчикът на Парламента Марю Лауристин (С&Д, Естония). Тя заключи: „Чрез установяването на европейски стандарти за обмен на информация между полицейските власти, директивата за защита на данните ще стане мощен и полезен инструмент, който ще помогне на властите лесно и ефикасно да прехвърлят лични данни, като в същото време уважават основното право на личността.“

Повече подробности за общия регламент за защита на данните и директивата можете да намерите във въпросите и отговорите:

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160413BKG22980/QA-new-EU-rules-on-data-protection-put-the-citizen-back-in-the-driving-seat

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила двадесет дни след публикуването си в Официалния вестник на ЕС. Неговите разпоредби ще имат директен ефект във всички държави членки на ЕС две години след тази дата.

Държавите членки ще имат две години, за да транспонират разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

Поради специалния статут на Великобритания и Ирландия по отношение на законодателството на ЕС в сферата на правосъдието и вътрешните работи, разпоредбите на директивата ще се прилагат само до ограничена степен в тези страни.

Дания ще може да реши шест месеца след окончателното приемане на директивата дали иска да я приложи в националното си законодателство.

Красимир Савов

Медийни услуги

krasimir.savov@europarl.europa.eu

+32 473 525 428

@Europarl_BG

Вижте целия текст...

Актуално

Конкурс за есе на тема: „Да опазим чиста природата на Европа”

„Европа Директно – Хасково“ организира конкурс за есе на тема: „Да опазим чиста природата на Европа”. В конкурса могат да участват ученици:

- от 5 до 8 клас и

- от 9 до 12 клас.

Текстът на есетата не трябва да надвишава 2 страници. Есетата изпращайте на адрес: ел. поща: europedirect_haskovo@abv.bg или на Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Хасково/.

Краен срок – 24.05.2016 г.

Най-добрите есета ще бъдат наградени. Всички есета ще бъдат публикувани в интернет страницата, Фейсбук страницата и информационния бюлетин на „Европа Директно – Хасково“.

Художествена изложба „Европа през нашите очи“

На 12 и 13 март в галерия „Модулор“ „Европа Директно – Хасково“ проведе Пленер „Европа през нашите очи“. Картините, които нарисуваха художниците-непрофесионалисти, през месец април бяха последователно представяни в поредица от изложби, показани пред млади хора в няколко училища и музеи на различните населени места в Област Хасково. Изложбите се проведоха както следва:

• Първата изложба „Европа през нашите очи“ бе открита на 31.03. 2016 г. в ОУ „Хр. Ботев“, с. Войводово, община Хасково. Изложбата продължи една седмица.

• Втората изложба „Европа през нашите очи“ бе представена на 11.04.2016 г. в СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Минерални бани, община Минерални бани.

• На 19.04.2016 г. бе открита третата изложба „Европа през нашите очи“ в СОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Стамболово, която бе с продължителност една седмица.

• От 27.04.2016 г. до 02.05.2016 г. бе представена четвъртата художествена изложба „Европа през нашите очи“ в Историческия музей в гр. Харманли, която остава и за Деня на Харманли – 02.05.2016 г.

На 10.05.2016 г. в Регионалния Исторически Музей – Хасково предстои да бъде открита последната, пета художествена изложба.

Цялата пътуваща изложба бе посветена на 9 Май Деня на Европа.

Вижте целия текст...

Прессъобщение от 12.04.2016 г.

Стартира видео конкурсът на инициативата eSkills for Jobs за 2016 г.

Желаещите могат да участват в следните категории - Young digital talent, Innovative App developer и Outstanding digital skills developer

Кандидатстването за видео конкурса на инициативата eSkills for Jobs за 2016 г. вече е отворено. Конкурсът цели да отличи европейски граждани с добри дигитални умения и отлична грамотност в сферата на ИКТ.

Тази година надпреварата тече в 3 категории, като крайният срок за участие е 31 юли 2016 г.

Ако сте на възраст между 16 и 25 години, можете да се включите в категорията Young digital talent. Тя е насочена към младите хора с интерес към програмирането, които искат да разработят видео игра. Всички желаещи трябва да създадат своята игра, използвайки Scratch, да публикуват видеото в своя Youtube канал и да попълнят регистрационната форма. Първоначалният подбор ще се основава на броя на харесванията в хранилището на Scratch и уменията за компютърно мислене, демонстрирани в създаването на видео играта. Одобрените кандидатури ще бъдат поместени в официалния YouTube канал на eSkills for Jobs, където отново ще събират харесвания и споделяния. Награди в тази категория са предвидени за един победител и един подгласник.

Всички на възраст между 18 и 35 години с интереси в програмирането и разработването на приложения са добре дошли да се включат в категорията Innovative App developer. От кандидатите се очаква да имат основни познания по програмиране, креативни идеи и предприемачески умения и да успеят да създадат прототип на идеята си. Проектите ще бъдат оценявани от разработчици на приложения, а победителят ще получи стипендия за 12-седмично обучение по програмиране в The App Academy в Амстердам. Курсът ще се провежда в работно време в периода януари-март 2017 г.

Третата категория Outstanding digital skills developer е насочена към учители, които завършат безплатното онлайн обучение „Развивайте е-умения в класната стая“ и участват с видео как развиват дигиталните умения на учениците си. Всеки кандидат трябва да изготви видео с максимална дължина 3 минути, което представя урок или дейност, която се фокусира върху повишаването на е-уменията на учениците. В категорията ще бъдат отличени победител и подгласник, като разходите за тяхното пътуване и нощувките ще бъдат покрити от инициативата eSkills for Jobs.

Всички победители и подгласници ще бъдат наградени на конференцията на eSkills for Jobs през октомври месец в Братислава, Словакия.

Кампанията „eSkills for Jobs” има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии, необходими за намирането на работа, и включва поредица от инициативи и курсове за квалификация и придобиване на умения.

Инициативата е част от усилията на Европейската комисия (ЕК) за адаптиране на европейската икономика към новата цифрова реалност. Проектът обединява над 210 частни ИТ компании, неправителствени организации и държавни институции и се реализира едновременно в 24 държави на ЕС, сред които и България.

На национално ниво инициативата обединява 10 eSkills посланици от държавните институции и бизнеса, както и 50 стейкхолдъри. Подробности за кампанията, която в България се реализира от БАИТ, можете да намерите тук: http://idg.bg/eskills2015-2016/ – освен актуална информация за различни инициативи и състезания, платформата предлага и специална секция за обучения в сферата на ИКТ, както и информация за актуални свободни работни места в ИКТ индустрията.

Вижте целия текст...

Конкурс Стартъп за Училищни модели 2016 г.

Краен срок: 24 юни 2016 г., 23:00 часа българско време

Организатор: Сдружение „Професионален форум за образованието”, с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Цели на конкурса:

 • да открои перспективни модели и авторски педагогически екипи, като насърчи общности и екипи с визия за образователни иновации да структурират идеите си и да ги представят публично;
 • да даде индикации за това, какви промени в образователната система би подкрепило обществото и да създаде условия за разгръщане на позитивна обществена дискусия относно визията за образованието в България в дългосрочна перспектива.

В конкурса могат да участват екипи от минимум 2 човека, навършили 18 години. Екипите могат да бъдат институционализирани под някаква форма, а могат и да бъдат напълно неформални общности. Важно е авторите да са отговорни към идеите си и да имат готовност и желание да участват във всички етапи на конкурса, както и за последваща реализация на модела си – конкурсът не е за теоретични разработки, а за модели, които могат да бъдат реализирани в българската практика.

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа. В първия етап всеки екип трябва да попълни проектна рамка за разработване на училищен модел. Във втория етап екипите ще получат менторска подкрепа и ще участват в обучителни семинари. Третият етап е публична презентация и защита на създадените проекти.

Предложенията се изпращат на e-mail: innov.school@gmail.com

Формуляр за кандидатстване, насоки и други документи, свързани с конкурса, ще намерите тук: http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu#!blank/tduj8

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Промяната

За трета поредна година Нова Броудкастинг Груп и фондация Промяната (част от мрежата на международната фондация Reach for Change) търсят човека, който е намерил иновативно решение и притежава предприемачески дух и силна мотивация да постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца.

В конкурса могат да участват физически лица и организации с нестопанска цел.

Конкурсът е отворен за кандидатстване от 4 април до 20 май 2016 г.

Един абсолютен победител и двама финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една година. Победителят ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а всеки от двамата финалисти - по 15 000 лв.

В допълнение всички те ще получат професионални съвети и насоки, достъп до международна мрежа, както и нужната медийна подкрепа, за да могат да развият плановете си и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.

Като част от процеса на селекция, 20 от кандидатствалите социални предприемачи ще получат бизнес обучение и насоки в Акселератора на ПРОМЯНАТА.

Вижте целия текст...

Пети академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“

Обява за набиране на доклади - 2016 г.

Институтът за икономическа политика (ИИП) организира за пета поредна година академичен конкурс, носещ името своя основател и първи председател – д-р Иванка Петкова. Конкурсът, който е учреден по идея на проф. Андраш Инотай, почетен президент на Института, и реализиран от 2012 г. досега с любезната финансова подкрепа на приятели и партньори на ИИП, има за цел да подкрепя млади учени с интереси в областта на международните финанси – сфера, в която приживе д-р Иванка Петкова работи активно в професионален и академичен план.

В първата фаза на конкурса (с краен срок 31 май 2016 г.) кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси, които не са публикувани до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните доклади ще бъдат разгледани отново от международната академична комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат обявени по време на официална церемония в края на месец ноември 2016 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса тази година е както следва:

1-во място – 1 500 лв.

2-ро място – 1 000 лв.

3-то място – 750 лв.

Д-р Иванка Петкова е основател на Институт за икономическа политика и председател на настоятелството му до 2011 г.; дългогодишен преподавател в Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство и Висшето училище по застраховане и финанси; автор на редица статии и научни разработки в областта на финансовите пазари, банковото дело и икономическата политика. В периода 1997-2001 г. д-р Петкова е заместник-председател на Борда на директорите на Българската фондова борса. В качеството си на посланик на Република България в Конфедерация Швейцария в периода 2001 до 2004 г. има основен принос за премахването на визовите ограничения, прилагани за български граждани в страната.

Условия за участие в академичния конкурс:

Допустимост на кандидатите

• Академичният конкурс е насочен към български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.

• Участниците следва да изпратят по ел. поща сканирано копие от дипломата си за придобиване на научна степен „доктор“ или уверение от своя университет/научна институция, че са зачислени като докторанти. Тези документите следва да бъдат изпратени заедно с предложението за доклад.

Изисквания

• В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси. Предложенията за доклади се изпращат до 31 май 2016 г., следва да са на тема по избор, да съдържат титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция, изследователска методология и литература.

• Документът следва да бъде изготвен на български и английски език като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.

• Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, чиито автори ще получат възможност за цялостно разписване на доклади в рамките на финалния етап на конкурса. ИИП ще уведоми персонално всички кандидати за решението на комисията кои предложения за доклади са одобрени за участие във финалния етап на конкурса, т.е. ще влезнат в надпревара за разпределение на наградния фонд на база на цялостно разписване на докладите.

• Финалните доклади следва да отговарят на следните условия: да бъдат изготвени на български и английски език с максимален обем 25 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space.

• Авторите следва да отделят особено внимание на цитирането в своите разработки (предложения за доклади и доклади) с цел избягване на съмнения за плагиатство. Всички разработки ще бъдат обект на проверка за плагиатство.

По преценка и след консултация с академичната комисия, Институт за икономическа политика си запазва правото да присъди единствено първо място или само първо и второ място.

График на академичния конкурс за 2016 г.

срокФаза на конкурсаПояснения
1 април 2016 г.Официално начало на конкурсаОбявата се публикува на страницата на ИИП и в социалните медии. Информация се разпраща до български университети/ научни институции, сдружения и партньорски организации.
31 май 2016 г.Краен срок за изпращане на предложенията за доклади и съпътстващите документи.Предложенията за докладите трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org на вниманието на Драгомир Белчев, финансов директор на ИИП.
24 юни 2016 г.ИИП уведомява кандидатите за решението на комисията.След анонимен преглед на предложенията за доклади, ИИП информира всички кандидати за решението на комисията.
27 юни 2016 г.ИИП обявява публично финалистите.Информацията се публикува на сайта на ИИП.
1 септември 2016 г.Финалистите изпращат докладите си за междинен преглед.ИИП изпраща получените чернови на докладите на комисията за коментари и препоръки, насочени към подобряване качеството на финалните доклади.
20 септември 2016 г.Изпращане на коментарите и препоръките до финалистите.След анонимен преглед от страна на комисията, ИИП изпраща коментарите и препоръките до авторите.
20 октомври 2016 г.Предаване на финалните доклади.Финалните доклади трябва да бъдат изпратени на ел. поща award(at)epi-bg.org
14 ноември 2016 г.Оценка на финалните доклади.Всеки член на комисия самостоятелно разглежда финалните доклади и ги оценява по единна методология.
21 ноември 2016 г.Арбитраж на резултатите (при нужда).При равен брой сумарни точки, получени от два или повече доклада, те се изпращат на арбитър, който решава окончателното разпределение на точките.
28 ноември –
2 декември 2016 г.
Церемония по награждаване в София.Публично представяне на докладите от финалистите, последвано от дискусия и обявяване на класирането.

Методология за оценяване

На всеки етап от конкурса предложенията за доклади, черновите и финалните доклади се преглеждат самостоятелно и анонимно от състава на академична комисия с международно участие. Всеки член на комисията може да постави максимум 26 точки на един кандидат според следните критерии:

Критерии за оценка

• Техническо съответствие – проверява се от ИИП преди изпращане до членовете на комисията (Да/Не);

• Придържане към тематичната област на конкурса – международни финанси (1-5 точки от всеки член на комисията);

• Аргументация на актуалността и значимостта на избраната тема (1-5 точки от всеки член на комисията);

• Изследователска концепция – формулиране на изследователски въпрос, цели, хипотеза и др. (1-5 точки от всеки член на комисията);

• Предложена методология – оценява се адекватността на избора, дали е реалистичен и изпълним, предлага ли иновативност (1-5 точки от всеки член на комисията);

• Литература – релевантност, адекватност и авторитетност на източниците (1-5 точки от всеки член на комисията);

• Цялостна оригиналност/академично достойнство (0-1 точка, която се предоставя по субективна преценка от всеки член на комисията).

Авторски права

След изричното съгласие от страна на авторите, Институт за икономическа политика си запазва правото да публикува докладите на финалистите в конкурса на своята интернет страница. След края на конкурса ИИП не предявява претенции за авторските права върху докладите. Те остават собственост единствено на техните автори. Забранява се всяко възпроизвеждане без изричното съгласие на авторите.

Вижте целия текст...

Конференция „План за инвестиции за Европа“

Форумът е поредица от широка информационна кампания, насочена към популяризирането на Инвестиционния план. Тя цели разясняване за българския бизнес и широката общественост на условията за финансиране по Плана.

Дати на провеждане:10 май 2016 г. - Русе;
11 май 2016 г. - Варна;
12 май 2016 г. - Бургас

На 13 май 2016 г. в Пловдив ще се проведе Конференция „План за инвестиции за Европа“ при следната работна програма:

09:00-09:30 ч.Регистрация
09:30-10:00 ч.Откриване
Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
Представител на община и/или областна администрация
10:00-11:30 ч.Общо представяне на Инвестиционния план: финансиране на инфраструктурни и иновационни проекти, Европейски портал за инвестиционни проекти, EIAH, и възможности за финансирането на малки и средни предприятия
Лектори:
- Представител на Европейската инвестиционна банка
- Членове на Европейския парламент
- Представител на Европейската комисия – Кристалина Георгиева
- Представител на Европейския инвестиционен фонд
- Представители на финансовите посредници (Сибанк и Райфайзенбанк)
11:30-12:30 ч.Дискусия

Вижте целия текст...

Превод на литературни произведения

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя преводите на художествени произведения, за да насърчи трансграничната циркулация на литературни произведения в рамките на и извън Европа. Финансирането помага на издателите да увеличат превода, популяризирането и четенето на европейска литература чрез традиционни и цифрови канали.

Ако сте издател, можете да кандидатствате за:

 • превод на литературни произведения, вкл. романи, кратки разкази, пиеси, поезия, комикси и детска литература (в хартиен и цифров формат);
 • превод на откъси с цел насърчаване на продажбата на права за преводни произведения;
 • организиране на мероприятия, дейности за маркетинг и разпространение за популяризиране на преводни произведения.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА “ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”

Европейски информационен център „Европа Директно – Пловдив” заедно с Център „Образование за демокрация” обявяват детски конкурс за рисунка на тема „Децата на Европа”.

Целитe на конкурса са: Чрез творчество и инструментариума на изобразителното изкуство да се стимулира дискусия сред децата, техните семейства и учители за ценностите на ЕС и чрез преживявания да се утвърждава позитивното отношение на хората в България към членството на страната ни в ЕС.

Получените рисунки по темата ще бъдат оценени от предварително създадена комисия от експерти и в началото на месец юни ще бъдат експонирани на изложба в публично пространство в централната градска част на Пловдив, за да се предостави възможност на родителите и широкото гражданство също да изразят своето мнение за най-добрите рисунки.

В конкурса могат участват деца на възраст от 3 до 12 години, разпредени в две възрастови групи:

І група – деца от 3 до 7 години;

ІІ група– ученици от 8 до 12 години.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Конкурсните творби се предоставят до 13.05.2016 г. на място в офиса на „Европа Директно – Пловдив” или по пощата на адрес: град Пловдив, п.к. 4000, ул. ”Константин Фотинов” № 15. Ако рисунките се изпращат по пощата, моля запишете следния текст върху плика: ЗА УЧАСТИЕ В ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”

Допълнителна информация за конкурса може да получите на:

e-mail: eudirect.plovdiv@gmail.com, eudirect.plovdiv@centerbg.org,

web: http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/ и www.centerbg.org

или тел.: 0882 28 45 51

лице за контакт: Павлина Лойкова

Facebook на Европа Директно – Пловдив:
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Plovdiv-1465006503716692/

Условия за участие в конкурс за рисунка на тема Децата на Европа

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА

Interreg Europe: Втора покана. Краен срок: 13 май 2016 г.

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.

През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:

Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;

Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;

Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;

Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.

http://www.interregeurope.eu/

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове и Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

Осигуряване на координация, взаимодействия и взаимно допълване

Изпълнението на Плана за инвестиции за Европа е в пълен ход: до месец март 2016 г. са одобрени над 200 операции на ЕФСИ в 22 държави-членки. Одобреното финансиране е в размер на 10,6 милиарда евро и позволява реализирането на инвестиции, чиято стойност надхвърля 76 милиарда евро.

С цел да се помогне на организаторите на проекти и на местните органи да се възползват в максимална степен от възможностите за финансиране, предоставени от ЕФСИ, бяха разработени специфични насоки отнасящи се до:

 • правилата, приложими към финансирането от ЕФСИ на операции с инвестиционни платформи и национални банки за развитие;
 • възможностите за комбиниране на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове с ЕФСИ.

Инвестиционните платформи представляват инструмент за обединяване на инвестиционни проекти със сходен тематичен или географски фокус и играят важна роля в архитектурата на ЕФСИ. В частност, те позволяват да бъдат финансирани по-малки проекти, при които размерът на инвестициите е по-нисък от прага, позволяващ индивидуално разглеждане на проекти за финансиране от ЕФСИ. Националните банки за развитие също играят важна роля в изпълнението на Плана.

Приложените насоки можете също да намерите тук:

http://ec.europa.eu/…/efsi_rules_applicable_to_operations_e…

Европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ представляват инструменти, разработени по различен начин, но допълващи се взаимно по отношение на принципните положения, предназначението и нормативната уредба. По този начин те взаимно усилват своето въздействие. Приложените насоки предоставят информация по отношение на възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ.

Приложените документи можете също да намерите тук:

http://ec.europa.eu/…/t…/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf

http://ec.europa.eu/…/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_summa…

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ХОДЪТ НА НИЗХОДЯЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЕВРОПА?

Световната икономическа и финансова криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа, което попречи за реализирането на съществени инвестиции в инфраструктурата, иновациите и финансирането на МСП. В момента инвестициите в Европа са намалели с 15 % спрямо нивата си отпреди кризата.

Потребностите от инвестиции са значителни и е налице ликвидност, но много потенциални инвестиции не се осъществяват поради различни финансови и нефинансови бариери. Доверието на инвеститорите е ниско поради икономическата нестабилност, както и поради регулаторни и други неясноти.

Европа трябва да се справи с този недостиг на инвестиции, за да се възстанови от кризата и да укрепи своята конкурентоспособност в световен мащаб. Ето защо са необходими колективни усилия на европейско равнище, за да се изведе Европа на пътя на икономическото възстановяване. В този контекст Комисията реши да се справи с недостига на инвестиции, като стартира Плана за инвестиции за Европа.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ (ЕФСИ)?

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е в основата на Плана за инвестиции за Европа.

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) създадоха ЕФСИ, за да се помогне за преодоляването на недостига на инвестиции в ЕС чрез мобилизиране на частно финансиране за стратегически инвестиции. Чрез ЕФСИ групата на ЕИБ осигурява финансиране за икономически и технически жизнеспособни проекти, включително проекти с по-висок рисков профил в сравнение с обичайните дейности на ЕИБ. Акцент се поставя върху следните ключови сектори: (i) транспорт, енергетика и цифрова икономика; (ii) околна среда и ресурсна ефективност; (iii) човешки капитал, култура и здравеопазване; (iv) научни изследвания, развойна дейност и иновации; (v) подкрепа за МСП и дружества със средна пазарна капитализация.

ЕФСИ може да финансират инвестиционни платформи, чрез които да се предоставят финансови средства за множество инвестиционни проекти с тематичен или географски акцент, както и за операции на националните насърчителни банки (ННБ).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ?

Съществуват пет европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ):

• Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)

• Европейският социален фонд (ЕСФ)

• Кохезионният фонд (КФ)

• Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

• Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

Тези фондове споделят обща правна рамка (Регламента за общоприложимите разпоредби), но също така са предмет на определени регламенти за отделните фондове. Европейските структурни и инвестиционни фондове са важни елементи, допринасящи за целите на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. През периода 2014—2020 г. ще бъдат инвестирани 454 млрд. евро в 500 програми, които ще са насочени към стратегически области, генериращи растеж, основно в сферата на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, подкрепата за МСП, нисковъглеродната икономика и информационните и комуникационните технологии.

Средствата по ЕСИФ се предоставят посредством съфинансирани на национално равнище многогодишни програми, одобрени от Комисията и изпълнявани от държавите членки и техните региони при споделено управление. Местните органи отговарят за подбора, изпълнението и мониторинга на проектите, подкрепяни от ЕСИФ.

Реформираната рамка на ЕСИФ за периода 2014—2020 г. е с разширен обхват, в който освен безвъзмездните средства е включено и използването на финансови инструменти.

За допълнителна информация виж: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_bg.htm.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ?

Рисковият профил, критериите и начинът на предоставяне са различни.ЕФСИ

ЕСИФ - В рамките на ЕСИФ могат да се финансират проекти посредством безвъзмездни средства и финансови инструменти и ЕСИФ са част от програмите, изпълнявани от управляващите органи в държавите членки.

ЕФСИ - ЕФСИ предлага инструменти за рисково финансиране (не безвъзмездна помощ) чрез Европейската инвестиционна банка без географски или секторни квоти, а въз основа на пазарното търсене за финансиране на инвестиции.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ВЗАИМНО ДОПЪЛВАЩОТО СЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕФСИ И ЕСИФ?

ЕСИФ и ЕФСИ могат да подпомогнат колективните и координираните усилия за справяне със спада на инвестиции в Европа или в определен регион.

ЕСИФ и ЕФСИ могат да мобилизират допълнителни инвестиции чрез взаимно допълване и чрез мобилизиране на максимален брой частни фондове. Тези фондове са проектирани по различен начин, но се допълват по отношение на обосновката, структурата и законодателната рамка. Те се подсилват взаимно.

Те могат да бъдат съчетани по няколко начина в зависимост от съответната инвестиция. Съчетаването на ЕСИФ и ЕФСИ може да е от особен интерес в някои страни или сектори, където ЕСИФ предлагат широки възможности, а самостоятелното използване на ЕФСИ все още не е навлязло в пълна степен.

Всеки проект, който е икономически и технически рентабилен, има потенциал да благоприятства растежа и създаването на работни места в ЕС и съответства на политиките на ЕС, би могъл да получи средства от ЕФСИ и от ЕСИФ.

Регионалните органи ще имат възможност да постигнат допълнителни въздействия чрез съвместни инвестиции с ЕФСИ (принос от ЕФСИ и всякакви други съинвеститори, привлечени от ЕФСИ). Отпуснатите средства на регионално равнище не само защитават инвестициите по линия на ЕСИФ, но също така предоставят на всеки регион (съгласно негова регионална програма) възможност да привлече инвестиции по линия на ЕФСИ за региона.

КАКВИ СА РАЗЛИЧНИТЕ НАЧИНИ, ПО КОИТО ЕСИФ МОГАТ ДА СЕ СЪЧЕТАВАТ С ЕФСИ?

ЕСИФ могат да се съчетават с ЕФСИ по различни начини:

1. Съчетаване на ЕСИФ и ЕФСИ директно на равнище проект:

Допустим за финансиране проект получава финансиране в рамките на програма по ЕСИФ (под формата на безвъзмездни средства или чрез финансов инструмент), от ЕФСИ и евентуално от други инвеститори, привлечени от ЕСИФ и ЕФСИ.

2. Съчетаване на ЕСИФ и ЕФСИ на равнище инвестиционна платформа:

Управляващият орган може да поиска да създаде нова инвестиционна платформа (разглеждана като финансов инструмент), в която ЕФСИ и други инвеститори да инвестират своите средства, включително под формата на пластов фонд.

Друга възможност е управляващият орган да трансформира средствата в рамките на програма по ЕСИФ в съществуваща инвестиционна платформа (разглеждана като финансов инструмент), която е създадена със средства от ЕФСИ на национално, регионално, транснационално или трансгранично равнище. Платформата за инвестиции тогава ще инвестира средствата в рамките на програма по ЕФСИ и отделен ЕСИФ в проекти (могат да участват и други инвеститори).

3. Съчетаване на ЕСИФ и подкрепата от ЕФСИ (предоставена от инвестиционна платформа) на равнище финансов инструмент или на равнище проект:

В този сценарий управляващият орган създава финансов инструмент, в който инвестиционната платформа, създадена с подкрепа от ЕФСИ, участва като инвеститор. Също могат да участват и други инвеститори.

Финансовият инструмент тогава ще инвестира средствата в рамките на програма по ЕФСИ и отделен ЕСИФ в проекти (могат да участват и други инвеститори).

Друг вариант може да е с намеса от страна на инвестиционна платформа, създадена с подкрепа от ЕФСИ директно на равнище проект за всяка отделна сделка.

МОГАТ ЛИ ЕСИФ ДА ДОПРИНАСЯТ КЪМ ЕФСИ?

Средствата по програма в рамките на ЕСИФ не могат да се прехвърлят пряко към ЕФСИ.

МОГАТ ЛИ СРЕДСТВА ОТ ЕФСИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ КАТО НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА В РАМКИТЕ НА ЕСИФ?

Като се има предвид нейното естество и структура, помощта от ЕФСИ за даден проект не може да се счита за национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ.

Въпреки това, национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ все още може да се предостави чрез друг финансов продукт на ЕИБ/ЕИФ, било то чрез заем по структурна програма или чрез намеса на ниво проект.

Възможно е също така, при определени обстоятелства, всякакви допълнителни средства, набрани в резултат от комбинираните интервенции на ЕСИФ и ЕФСИ, да бъдат третирани като национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ.

КАК СЕ ПРИЛАГАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕСИФ И ЕФСИ?

Средствата по ЕФСИ не представляват държавна помощ и не са предмет на правилата на ЕС за държавните помощи. Финансирането, предоставено на предприятията в рамките на ЕСИФ, освен ако не е предоставено при пазарни условия, може да съставлява държавна помощ, която подлежи на правилата на ЕС за държавните помощи.

Въз основа на своята модернизирана рамка за държавната помощ, Комисията ще направи оценка на финансирането по ЕСИФ, съставляващо държавна помощ. С цел улесняване на използването на ЕФСИ, Комисията ще извърши приоритетно и бързо оценка на съответствието между ЕСИФ и правилата за държавните помощи (в рамките на шест седмици след получаване на пълната информация).

КЪДЕ МОГАТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПРОЕКТИ ДА ПОЛУЧАТ ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Организаторите на проекти следва да използват пълноценно Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, където могат да намерят техническа и административна помощ и съвети по инвестиционни въпроси.

Разработен съвместно от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, центърът помага на публичните органи и организаторите на проекти да определят, приоритизират, подготвят, структурират и изпълняват стратегически проекти и да използват по-ефективно фондовете на ЕС чрез мобилизиране на частен капитал. Част от този подход за обслужване на едно гише е и „fi-compass“, консултантска услуга за финансовите инструменти в рамките на ЕСИФ.

Освен това Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) е нов уеб портал, даващ възможност на базираните в ЕС организатори на проекти — публични или частни — да достигнат до потенциални инвеститори в целия свят. Порталът се управлява от Европейската комисия и е създаден, за да отговори на желанието на инвеститорите да виждат повече потенциални възможности за инвестиране в ЕС на една централна платформа.

За повече информация виж:

Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове и Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Плана за инвестиции за Европа / ESI Funds Open Data Platform.

@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU.

Приносът на европейските структурни и инвестиционни фондове за създаването на работни места и растеж, за плана за инвестиции и за приоритетите на Комисията.

Вижте целия текст...

Бюро Творческа Европа - България

Отворена е процедурата за кандидатстване за финансиране на проекти в областта на културата по линия на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО/ UNESCO (IFPC).

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г., 12.00 часа, централноевропейско време.

Повече информация: https://en.unesco.org/ifpc/content/administrative-council.

Покана за подкрепа на транснационални проекти, целящи изграждане на капацитет за работещи в системите за защита на децата и правни служители, представляващи деца в съдебни дела

Срок за кандидатстване: до 04 Май 2016

Покана на DG Justice European Commission

Приоритети:

 • Целева група А: Изграждане на капацитет за практикуващи адвокати/служители, работещи с или за деца в алтернативните грижи или места за задържане;
 • Целева група Б: Изграждане на капацитет за адвокати/правни съветници, представляващи деца в наказателно, административно и гражданско правосъдие;
 • Целева група В: Изграждане на капацитет за правни и други лица, практикуващи като социални и здравни работници, младежки работници и полицията, за провеждане и разгръщане на мултидисциплинарни базирани на доказателства, приятелски настроени, към децата практики в сферата на режима на отклонение.

Бюджетът по поканата е 3 300 000 евро. Търсеното финансиране от ЕС не може да бъде по-малко от 100 000 евро.

Няма горна граница за търсеното финансиране от ЕС.

Допустими кандидати:

Кандидати и партньори могат да бъдат правно регистрирани в страните членки на ЕС и Исландия публични и частни организации или международни организации, които са с нестопански характер. Проектното предложение трябва да бъде подадено от организации /кандидат и партньори/ от най-малко четири различни допустими страни.

Повече информация можете да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm.

Вижте целия текст...

Фондовете Launchub и Eleven инвестират 35 млн. в стартиращи компании

Фондовете за стартиращи компании Eleven и LAUNCHub ще получат нов финансов ресурс за инвестиции от около 35 милиона евро през следващите 2-3 години. С тази промяна двата фонда ще променят и стратегията си. Те ще работят с по-малко компании, но ще ги финансират с по-големи суми.

В първите си три години двата фонда имаха малко по-различна организационна структура. Те подбираха компании в по-напреднал етап на развитието им и фокусът им беше изцяло към идеи от дигиталната област. До края на миналата година фондовете инвестираха в повече от 180 компании. Самият подбор е прост – предприемачи представят идеите си и най-добрите получават финансиране.

Тoзи финансов ресурс от 35 милиона евро е значително по-голям от сумата, която фондовете инвестираха в стартиращи компании през последните три години.

Eleven и LAUNCHub бяха основани преди три години с евросредства по програма JEREMIE, управлявани от Европейския инвестиционен фонд. Явно водени от опита си от първия период, сега мениджърите на двата фонда са решили да се фокусират върху по-малко проекти, включително и вече познати. Това евентуално би било предпоставка за оформяне на ниша за нови акселератори, които да са готови за масово рисково финансиране.

Eleven 2.0

Eleven поднови подбора си за тази година и до края на април ще набират първите идеи на стартъпъри и предприемачи. Предприемачите могат да кандидатстват за новата програма на Eleven през платформата F6S (https://www.f6s.com/elevenrollingapplication/apply). Те трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, в който да представят екипа и проекта си на английски език.

За новия финансов период компанията е уговорила ресурс от 15 милиона евро, който ще събере до края на годината. Очакванията са две трети да дойдат от институционални инвеститори, а останалата една трета от частни.

Очакваме най-късно до май или юни да сме приключили напълно с набирането на капитала и веднага след това да започнем да инвестираме в стартиращи компании, казва Ивайло Симов, един от съдружниците в Eleven.

До момента Eleven е насочил 12 милиона евро към общо 115 стартъпа.

LAUNCHub

LAUNCHub също ще привлече сериозен капитал до края на годината. Сумата е около 18-20 милиона евро. Срокове за подаване на проекти няма, кандидатстването става по всяко време.

Сега от LAUNCHub планират да наберат нов капитал от 20 млн. евро до края на юни, като фондът е в процес на търсене на финансиране от различни източници. Вторият период ще бъде с продължителност между две и три години, като планът им е да инвестират по-големи суми в по-малко нови компании и да дофинансират най-перспективните предприемачи от портфолиото си.

За целия живот на фонда планираме да инвестираме в между 18 и 20 нови стартиращи компании, заяви Любен Белов, съдружник в LAUNCHub.

Екипите от предприемачи могат да кандидатстват за финансиране по всяко време, като представят лично идеите си пред основателите на фонда.

Вижте целия текст...

Безвъзмездно финансиране за подкрепа на национални и транснационални проекти за мултидисциплинарно сътрудничество между много организации за реакция спрямо насилието срещу жени и/или деца, и справяне с недостатъчното съобщаване за проблема

Краен срок: 1 юни 2016 г.

Поканата има два приоритета:

 • да се насърчат жертви и свидетели да съобщават на съответните власти и институции за случаи на насилие срещу жени и/или деца, и по този начин да се осигури техният достъп до подкрепата, която те имат право да получат, вземайки предвид и насочвайки към съществуващи механизми като например телефонни линии за помощ за деца и жени, приюти за жени, интердисциплинарни къщи за деца, администрирани от няколко организации, и др.;
 • да се развие и реализира многосекторно и многодисциплинарно сътрудничество (на национално, регионално или местно равнище), което да позволява на съответните професионалисти ефективно да си сътрудничат за предотвратяване и за реакция спрямо насилие срещу жени и/или деца.

Проектите по тази покана могат да предприемат изчерпателен подход към всички форми на насилие спрямо жени и/или деца или могат да се фокусират върху конкретни форми на насилие спрямо жени и/или деца, като например принудителни бракове и др.

Бюджетът на поканата е 3 млн. евро. Търсеното финансиране за един проект е най-малко 75 000 евро. ЕК осигурява 80% от разходите по проекта.

Кандидати могат да бъдат публични и частни организации, вкл. международни организации. НПО са допустим кандидат.

Кандидати и партньори по проекта трябва да бъдат от страните членки на ЕС, Исландия и Лихтенщайн. Кандидатът трябва да има най-малко една друга организация за партньор. Продължителността на проекта може да бъде до 30 месеца.

Повече информация можете да получите на адрес:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm

Вижте целия текст...

Финансиране на стаи за почивка на персонала + саниране на фирмени пространства? Как?

Има програми, които не са така известни за бизнеса, като европейските. Тежкото кандидатстване, многото документация и главно неразпространението на информация са основните пречки, при кандидатстването по повечето проекти.

Днес ще ви запознаем с една национална програма за финансиране, при която са допустими всички фирми, които имат назначен персонал.

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Какви са стъпките по кандидатстване ?

 • Може да се свържете с нас за да ви обясним по-специфични моменти при обработването на проектното предложение
 • Изготвяне на становище от службата ви по трудова медицина, въз основа на извършените замервания
 • Изготвяне на проектното предложение и внасянето му във фонда
 • Одобрение и започване на извършените дейности заложени в проекта
 • Финансиране на договорените разходи

Кой може да кандидатства?

 • Всички фирми, които имат назначен персонал
 • Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
 • НЕ са получили финансиране по други проекти за същите дейности

Какво можем да финансираме?

 • Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, подмяна на осветителни тела, тавани, покриви, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
 • изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
 • обезопасяване на машини и съоръжения
 • стая за почивка на персонала с цялостно оборудване - климатик, диспенсър за вода, дивани, столове и т.н.

Каква парична помощ мога да получа ?

По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите. Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

Наблюдаваме, че при подаване на проект, при който се включват външни части за финансиране (покриви, външни стени и т.н.) - финансирането за тях се редуцира от оценяващата комисия.

Кога мога да участвам ?

ВСЕКИ месец до 25-то число.

Вижте целия текст...

ЕКООБЩИНА

Краен срок: до 30 юни 2016 г.

Посолството на Франция в България, с подкрепата на Европейския съюз в рамките на ОП „Околна среда” 2014-2020, в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и под високия патронаж на Президента на Република България, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Конкурсът е в два раздела - за общини с население под 10 000 жители и за общини с население над 10 000 жители, в следните категории:

o Устойчиво управление на водите;

o Устойчиво управление на битовите отпадъци;

o Устойчива мобилност;

o Енергийна ефективност на сградите

Всички общини могат да подадат своята кандидатура, изпращайки съответните въпросници и спазвайки регламента на конкурса. Гражданите от своя страна могат да насърчат изпълнението на иновативни устойчиви проекти, като подкрепят кандидатурата на своята община в социалните мрежи.

Общините са поканени да вземат участие в семинарите ЕКООБЩИНА, които ще представят всяка една от тематиките на конкурса и ще се проведат с участието на международни експерти.

Градовете лауреати ще получат званието „ЕКООБЩИНА 2016”, а техният екип ще се възползва от възможността да участва в учебно пътуване във Франция, за да почерпи опит от френските експертни знания и практически поуки.

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини, които в края на първия етап на конкурса (30 юни 2016) изпълнят всички условия по-долу:

o да са участвали в поне един от четирите семинара, организирани от Посолството на Франция в България в рамките на конкурса;

o да са изпратили до Посолството по поща или по електронен път надлежно попълнен въпросника (съответстващ на категорията, в която общината кандидатства за званието ЕКООБЩИНА), който ще бъде публикуван на сайта на конкурса ecoobchtina.bg.

Вижте целия текст...

Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

Краен срок: 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави. Акцентът е върху укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности и прилагащи организации.

Целта на поканата е финансиране на проекти, свързани с изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Тези проекти ще допринесат за укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързаната с конкретните потребности хуманитарна помощ. В допълнение тези проекти могат също така да укрепят капацитета на прилагащите, изпращащите и приемащите организации, които участват или възнамеряват да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително по отношение на инструменти и методи за ранно предупреждение за бедствия.

С тази покана Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) очакват да постигнат следните резултати:

 • 350 младши/утвърдени доброволци, изпратени на терен по проекти за изграждане на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите, крехките и засегнатите от бедствия държави и забравените кризи в трети държави;
 • за 100 младши специалисти: възможност за участие в стажове в Европа преди изпращане на терен;
 • възможности за онлайн доброволческа дейност за подкрепа или допълване на проектните дейности;
 • проектите, които се финансират по тази покана, осигуряват взаимодействие и допълване на финансираните от ЕС операции за хуманитарна помощ или гражданска защита в съответните държави/региони.
  • Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 8 400 000 EUR.

   Предвижда се в първия кръг (проекти, подадени до 17 май 2016 г.) да се използват 50 % от наличните средства (4 200 000 EUR).

   50 % (4 200 000 EUR) ще бъдат налични за втория кръг (проекти, подадени до 1 септември 2016 г.).

   Максималният размер на субсидия ще бъде 1 400 000 EUR. Искания за субсидии до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране. EACEA очаква да финансира 8 предложения.

   EACEA си запазва правото да не отпусне всички налични средства в двата кръга.

   Допустими организации

   Всички организации (организацията заявител и партньорите), участващи в кандидатстването по тази покана и действащи като изпращащи или приемащи организации, трябва да бъдат сертифицирани в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Подробна информация за механизма за сертифициране е налична на:

   https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

   Критерии за възлагане

   Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

   • приложимост на проекта (максимум 30 точки);

   • качество на замисъла и изпълнението на проекта (максимум 30 точки);

   • качество и уместност на споразуменията за партньорство и сътрудничество (максимум 20 точки);

   • въздействие и разпространение (максимум 20 точки);

   Проекти, които са набрали по-малко от общо 60 точки, няма да бъдат разглеждани за отпускане на финансови средства.

   Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен формуляр (e-Form).

   Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да се подаде не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг.

   Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

   http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_101_r_0004_bg_txt.pdf.

Вижте целия текст...

BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд"

Краен срок: 14 юни 2016 г. 17:30 ч.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв.

Повече информация можете да получите на страница:

http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/

Вижте целия текст...

JUST/2015/RGEN/AG/ROLE - Грантове за дейности в подкрепа на транснационални проекти за насърчаване на добри практики в областта на джендерните роли и за преодоляване на джендерните стереотипи в образованието, обучението и на работното място

Краен срок: 27 май 2016 г., 12:00 (обяд) CET

Чрез борбата с вредните джендерни стереотипи и дискриминационни практики в областта на образованието, обучението, насоки относно избора на професия и работа, трябва да се окаже положително въздействие върху достъпа на жените и мъжете до образование и до пазара на труда. Предложените проекти трябва да допринесат за преодоляване на образователната и професионалната сегрегация по пол.

Кандидатът трябва да е организация с нестопанска цел. Проектът трябва да бъде транснационален. За целите на настоящата покана предложението трябва да бъде подадено от организации (кандидат и партньор/и) от най-малко три различни допустими страни.

Повече информация можете да получите на страница:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm.

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:86101
За седмицата:363600
За месеца:14332672
Общо:110740
Вашият IP: 44.192.253.106