Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 1 / 01.2016 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Еврокомисията затяга правилата за плащане в брой заради тероризма

Вицепредседателят на ЕК Франс Тимерманс

От Дневник, Фотограф: Eduardo Munoz


Европейската комисия представи на 04.02.2016 г. план за борба с финансирането на тероризма, който засяга разплащанията в брой, предплатените карти, виртуалните валути и обмена на данни между службите на финансовото разузнаване, съобщи БТА.

Планът има две основни направления - проследяване на терористи чрез движението на парични средства и осуетяване на прехвърлянето на активите им, както и прекъсване на източниците на приходи.

Комисията ще разшири обхвата на съществуващия регламент за разплащането в брой, за да включва парични средства, доставяни чрез куриерски служби, и да позволява на силите за сигурност да действат, ако имат съмнения за незаконна дейност и при плащането на по-малки суми в брой.

Правомощията на финансовото разузнаване също ще бъдат увеличени, ще бъде улеснено и сътрудничеството им. Ще бъдат въведени централни национални регистри на банковите и платежните сметки или централни системи за извличане на данни във всички държави от ЕС.

ЕК предлага платформите за обмен на виртуални валути да бъдат включени в директивата за борбата с изпирането на пари и да отпадне анонимността при валутна обмяна. Комисията иска и да се разширят изискванията за проверка на клиентите на предплатени банкови карти.

Догодина Брюксел ще представи предложение за засилване на правомощията на митническите власти в борбата срещу финансирането на тероризма - например чрез действия срещу незаконните печалби от прикриване на търговски сделки, неверни данни за стойността на стоките и фиктивни фактури.

Освен това европейските институции ще предоставят техническа помощ на държавите от Близкия изток и Северна Африка за борба с трафика на предмети с културна стойност.

"Трябва да прекъснем притока на ресурси, които терористите използват за извършване на жестоките си престъпления", коментира заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс.

Най-късно до септември Брюксел ще предложи предпазни мерки спрямо финансовите потоци от опасни държави извън ЕС - това са страни със стратегически слабости в националната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Мерките ще са еднакви във всички държави-членки, като целта е това да предотврати използването на пропуски в националните законодателства от терористите.

Вижте целия текст...

Историческата реч на естонския президент, който поиска Европа

Естонският президент Томас Хендрик Илвес предложи след свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги, да се въведе и нова свобода - на данни.

Предложението си Илвес направи в края на своята реч пред Европейския парламент - възможност, която институцията рядко предоставя, особено що се отнася до по-малките държави в ЕС.

В речта си естонският президент повдигна въпроса за мигрантската криза, за заплахата от разпадане на Европейския съюз и предизвикателствата пред Европа.

Сред тях е необходимостта Европа да бъде в крачка с новите технологии, за да не изостава от САЩ, Китай и Индия, категоричен е той.

Днес е по-лесно да изпратим бутилка зехтин от Сицилия до пазарите на север от полярния кръг, отколкото да изпратим песен от iTunes през дадена граница. В Естония мога да използвам дигитални рецепти, с които мога си купя лекарствата от всяка аптека в страната срещу електронната ми лична карта. Но когато напусна страната, не мога да правя това, защото електронните рецепти не могат да бъдат използвани навсякъде в Европа, подчерта Томас Хендрик Илвес.

Свободното движение на данни не е само за търговия. Като всяка основна европейска свобода, свободното движение на данни идва с права и отговорности, сред които най-важна е сигурността на данните. Наистина собствеността на лични данни и свободата да решаваме как да ги използваме са съществени условия за отключването на стойността на тези данни, допълни той.

По думите му проучвания показват, че свободното движение на данни няма да е необходимост само за младото поколение, тъй като "пенсионерът, който живее в малко село, е точно толкова вероятно да гласува онлайн, да се свърже със семейството си чрез skype и да поддържа контакт с доктора си от разстояние, както го правят внуците му".

Можете да прочете цялата реч на естонския президент на следния адрес: http://offnews.bg/news/r_1/n_623601.html.

Вижте целия текст...

Европейска платформа за борба с недекларирания труд

На 02.02.2016 г. ЕП одобри проект за създаването на „европейска платформа“ за засилване на сътрудничеството в борбата с недекларирания труд. Платформата ще подобри сътрудничеството между министерствата на труда, синдикатите и организациите на работодателите на държавите членки на ЕС при решаването на този проблем, който изкривява пазара на труда. Недекларираният труд се равнява на 18% от БВП на ЕС.

Евродепутатите включиха в проектопредложението компромиса, който беше постигнат в преговори с представители на държавите членки в края на миналата година, гласувайки с 619 гласа „за“, 69 „против“ и 7 „въздържал се“. По време на дебата преди гласуването Георги Пирински (С&Д, България), който беше докладчик на Парламента, каза: „Предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действия по отношение на множеството болезнени проблеми, пораждани от недекларирания труд, чрез засилено сътрудничество на равнище на Съюза между съответните национални власти, заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк кръг заинтересовани агенции и организации. Съответно, мисията на платформата бе дефинирана така, че и да предотвратява, ограничава и противодейства срещу недекларирания труд, и да насърчава превръщането на такъв труд в деклариран труд.“

„Недеклариран труд“ обикновено означава всяка платена дейност, която е законна по своята същност, но не е декларирана пред обществени служби като данъчни власти или инспекторати по труда. Платформата трябва да подпомага практически, ефективни и ефикасни трансгранични действия и да развие надеждна и ефикасна система за бърз обмен на информация между национални органи.

В същото време според текста платформата няма да се меси в собствените действия на държавите членки, нито пък ще хармонизира техните правила. Тя също така взема предвид, че съответните дефиниции и регулаторни системи се различават в отделните държави членки на ЕС.

Целта в дългосрочен план е подобряване на условията на труд и интегриране на недекларираните работници на пазара на труда. Платформата ще се занимава с всички форми на недеклариран труд.

Организация

Платформата ще се състои от старши представители, номинирани от държавите членки, най-много четирима представители на социалните партньори на европейско ниво, разделени по равно между синдикати и организациите на работодателите (без право на глас), и представители на Комисията. Представителите на работодателите и работниците, Eurofound, Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, Международната организация на труда и представители на държавите от Европейската икономическа зона ще имат статут на постоянни наблюдатели.

Платформата ще се среща поне два пъти годишно. Специални работни групи ще се занимават с различните аспекти на недекларирания труд. Очаква се годишните финансови нужди на платформата да са от около 2,1 млн. евро, които ще бъдат поемани по оста „Прогрес“ на програмата EaSI.

Обща информация

Недекларираните работници често са обект на опасни условия на труд, ниско заплащане и нарушения на трудовите права. Недекларираният труд може да е фактор за социален дъмпинг, особено в трансгранични случаи. Платформата трябва също така да спомогне за елиминиране на злоупотребите с принципа на свободата на движение чрез недеклариран труд.

Според данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, средният дял на недекларираната икономика в ЕС е 18% от БВП. Разликите са от под 8% за Австрия до над 30% за България. Недекларираният труд е най-разпространен в строителството, следван от домакинските услуги, охраната, индустриалното почистване, земеделието и хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.

Следващи стъпки

След като беше гласувано от Парламента, решението трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите. То ще влезе в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: Обикновено взимане на решения (съвместно взимане на решения), споразумение на първо четене;

Hashtags: #undeclaredwork;

Число: 18%: толкова е средният дял от БВП на недекларираната икономика в ЕС.

Връзки:

– Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 2.2.2016 г.):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html;

– Видеозапис на дебата (кликнете на 2.2.2016 г.):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date;

– EbS+ (кликнете на 2.2.2016 г.):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/02/2016;

– Аудиовизуални материали за професионалисти:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx;

Вижте целия текст...

Защита за европейските фирми в чужбина и за обществените услуги у дома

Разговорите за Споразумение за търговията с услуги (СТУ или TiSA) трябва да улеснят достъпа на фирми от ЕС до международните пазари. В същото време обществените услуги на ЕС не трябва да бъдат отваряни за конкуренция и съответните власти трябва да запазят способността си да ги регулират в обществен интерес. Това казват евродепутатите в проект на резолюция, гласувана на 03.02.2016 г.


„Днешният вот представлява пробив. Гордея се с постигнатата широка подкрепа от целия политически спектър за промяна на ориентацията на търговската политика на ЕС, която е в интерес както на компаниите, така и на потребителите.“ Това каза докладчикът Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург), след като нейната резолюция беше приета с 532 гласа „за“, 131 „против“ и 36 „въздържал се“.

„След две години наблюдение на преговорите за СТУ и изслушване на опасенията на гражданите Европейският парламент сяда на масата за преговори. Вчера Европейската комисия имаше празен чек. Днес тя е ограничена от много ясен мандат на Парламента. Ако нашите препоръки бъдат спазени, СТУ ще даде повече права на нашите граждани у дома и ще премахне някои ограничения за нашите компании в чужбина. В противен случай Парламентът няма да се поколебае да наложи вето на това споразумение.“, добави тя.

„Сини линии“

За да защитят европейските фирми от нечестна конкуренция в чужбина, евродепутатите искат от преговарящите от името на ЕС следното:

– реципрочност при отварянето на пазари, тъй като услугите в ЕС вече са по-отворени за чуждестранна конкуренция, отколкото техните партньори. По-специално, отваряне на пазари трябва да се търси в международните обществени поръчки, телекомуникациите, транспорта, финансовите и цифровите услуги;

– обуздаване на ограниченията срещу фирми от ЕС от трети страни като принудителното местно установяване на данни или ограниченията на чуждестранно имущество;

– по-малко натоварващо законодателство за МСП, които нямат финансовите и човешки ресурси, необходими за справяне с международните търговски правила.

„Червени линии“

Евродепутатите също така очертаха някои забранени сфери, които трябва да бъдат изключени от преговорите:

– обществени услуги в ЕС като образование, здравеопазване, социални услуги, системи за социално осигуряване и аудиовизуални услуги;

– системата за защита на данните на гражданите на ЕС трябва да отговаря на настоящите и бъдещите европейски стандарти;

– ЕС трябва да приема само висококвалифицирани чуждестранни работници по договори и за ясно определен период от време;

– правото на законодателите на ниво ЕС, национално и местно ниво да регулират в обществен интерес трябва да получи силна защита. Същото важи и за правото им да променят своите решения, ако решат отново да национализират услуги, които по-рано са били обект на частна конкуренция.

Повече права за потребителите от ЕС в чужбина

Евродепутатите искат защита и повече информация за европейските потребители, които пътуват и ползват услуги в чужбина като например роуминг такси, плащане на комисионни по кредитни карти и гаранции против спам и гео-блокиране.

Участие на Китай

Евродепутатите подкрепят искането на Китай да се включи в преговорите и препоръчват за в бъдеще да се осигури отварянето на споразумението за още държави.

Повече прозрачност

Европейската комисия трябва да предостави на обществеността информация, като обясни всяка част от споразумението, както и да публикува фактически доклади за всеки кръг на преговорите на уебсайта europa.eu.

Обща информация

Преговорите за Споразумение за търговията с услуги, започнали през април 2013 г., имат за цел да подсилят международните правила в сектори като финансовите, цифровите и транспортните услуги. За момента участниците включват 23 държави членки на СТО, които заедно представляват 70% от световната търговия с услуги.

За повече информация относно конкретните искания на евродепутатите, вижте информационния брифинг (достъпен на английски и френски).

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обща резолюция;

Цитат: Нашето послание е двояко: никакво споразумение без предпазни мерки и никакви предпазни мерки без добро споразумение;

Докладчик: Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург);

№1: ЕС е най-големият износител на услуги в света.

Вижте целия текст...

ЕС ще инвестира 1 милиард евро в регионите по външните си граници

Eвропейската комисия одобри редица трансгранични програми за сътрудничество на обща стойност 1 милиард евро в подкрепа на социалното и икономическото развитие на регионите от двете страни на външните граници на ЕС.

„Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение, за да се предотврати създаването на нови разделения. Новото финансиране ще допринесе допълнително за постигането на по-интегрирано и устойчиво регионално развитие в съседстващите си гранични региони, както и за по-хармонично териториално сътрудничество по външните граници на ЕС.“ Това заяви комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан.

„Много се радвам, че Европейският фонд за регионално развитие може да допринесе за сближаването на ЕС и неговите съседи. Програмите за трансгранично сътрудничество са конкретни примери за това как ЕС оказва помощ на гражданите, за да се справят с общите предизвикателства, като по този начин се създава истинско усещане за солидарност и същевременно се стимулира конкурентоспособността на местните икономики.“ — заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.

Този вид трансгранично сътрудничество е важен елемент от политиката на ЕС спрямо съседите му. С него се дава приоритет на подкрепата за устойчиво развитие по външните граници на ЕС, така че да се намалят разликите в жизнения стандарт и да се намерят решения на общите предизвикателства от двете страни на тези граници. За всяка от програмите участващите в нея страни са избрали най-много четири приоритета, като например развитие на МСП, култура, околна среда и изменение на климата, борба с бедността, образование и изследователска дейност, енергетика, достъпност, управление на границите.

С новия пакет ще се финансират проекти в 27 страни: Армения, Грузия, Република Молдова, Украйна и Русия на изток; Египет, Израел, Йордания, Ливан, Палестина, Тунис; държави — членки на ЕС (България, Гърция, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Швеция), както и Норвегия и Турция. Финансирането се предоставя по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС). Споразуменията за финансиране ще бъдат финализирани между страните партньори и ЕС до края на 2016 г. Безвъзмездните средства ще бъдат отпуснати чрез покани за представяне на предложения, които ще бъдат оповестени през 2016 г. или в началото на 2017 г.

Пример:

Чрез проекта „Чиста река“ на стойност 3,8 милиона евро, в който участват Румъния и Украйна, трансграничното сътрудничество по линия на ЕИС ще спомогне за опазване на екологичната стойност на басейна на река Дунав, като се засили сътрудничеството, целящо предотвратяването на причинени от човека бедствия.

Вижте целия текст...

По-малко бежанци, бюрокрация и разходи са приоритетите на Холандия като председател на ЕС

От Теодора Ангелова

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс и премиерът на Холандия Марк Руте в Амстердам.

Холандия ще оправдае очакванията да бъде прагматична, критична, конструктивна и иновативна държава по време на председателството си на Съвета на Европейския съюз, което стартира официално днесТова заяви посланикът на Кралство Нидерландия в България Том ван Оорсхот по време на конференция, на която бяха представени приоритетите на страната начело на ЕС.

В същото време председателството на Холандия беше официално открито в Амстердам със съвместна пресконференция на премиера на страната Марк Руте, председателя на Европейската комисия Жан-Клон Юнкер и зам.-председателя на ЕК Франс Тимерманс.

Приоритетите на председателството бяха обобщени от Оорсхот в три точки: намеса на ЕС само в областите, където е възможно да се произведе най-голяма добавена стойност; създаване на съюз, който е близо до гражданите, бизнеса и организациите, и фокус върху иновациите, които водят до икономически растеж и работни места.

Тези три подхода ще бъдат насочени към работа в следните области:

• Без излишна бюрокрация и оценка на резултатите;

• Бързо завършване на процеса по европейското законодателство, което вече е на дневен ред в институциите в Брюксел;

• "Холандия ще се фокусира само върху жизненоважните неща, върху ключовите въпроси, които могат да се решат на европейско ниво. Обещанията трябва да се спазват и това е основният принцип, който ще ръководи председателството", подкрепи този приоритет премиерът Марк Руте в Амстердам.

• Справяне с миграционната криза и заплахите за сигурността;

Намаляването на пристигащите имигранти ще е основен показател за успеха на ЕС.

Лидерите бяха категорични, че през следващите два месеца приоритетът на Европейския съюз по отношение на бежанската криза е изместен към защитата на външните граници и намаляване на броя на новопристигналите имигранти на територията на общността. Въпреки това Марк Руте се ангажира да работи за създаването на дългосрочни съоръжения за настаняване на бежанците на територията на държавите членки. По думите на Марк Руте Амстердам си поставя три конкретни цели по отношение на справянето с бежанската криза:

• да се овладее притокът на имигранти, като броят на пристигащите намалее значително;

• да се сподели по равно между всички държави членки тежестта, като се продължи интензивно разпределението по квотната система;

• всяка държава членка да осигури, че разполага с достатъчно капацитет за прием на бежанци на територията си.

"Бежанската криза ще продължи да доминира дебатите в Брюксел. Държавите членки трябва да изпълняват задълженията си, но техните капацитети за посрещане на хора не са безкрайни", заяви посланик Оорсхот в София и потвърди, че настоящи задачи в момента са защитата на вътрешните граници, осигуряването на работни места и интеграцията на новодошлите.


Посланикът на Кралство Нидерландия в България Томас вас Оорсхот, Гергана Паси и министърът на правосъдието Екатерина Захариева на конференция за откриването на холандското председателство на ЕС.

Фотограф: Велко Ангелов


Премиерът на Холандия Марк Руте пое ангажимент в Амстердам ежемесечно да се провеждат министерски срещи за обсъждане на създаването на европейска служба за гранична и брегова охрана.

• задълбочаване на вътрешния пазар на ЕС;

"Бъдещето е Европейския съюз е в иновациите и знанието. Иновациите остават важни за конкурентоспособността, а ние все още имаме нереализиран потенциал в единния пазар. Следващата стъпка в тази област е изграждането на единен пазар за дигитални продукти и услуги. Оорсхот беше категоричен, че за изпълнението на тази цел ще е необходимо ЕС да продължи да инвестира в споразумения за свободна търговия.

Амстердам иска по-силно социално измерение на единния пазар

Амстердам ще постави в ЕС въпроса за "равното заплащане за равен труд, за да осигури, че общият пазар не само се задълбочава, но и става по-справедлив", заяви Руте.

Потвърждавайки думите на премиера Руте, Оорсхот заяви, че Холандия ще работи за гарантирането на социалното измерение на трудовия пазар и равнопоставеността на работниците, които се възползват от свободното движение на труда в ЕС.

Подобряването на състоянието на валутния съюз и климатичните политики и енергетиката са последните два приоритета на Амстердам за следващите шест месеца.

Холандия направи огромни усилия да спести средства от провеждането на своето председателство тази година – настоящото председателство ще струва с една трета по-малко, отколкото предишното председателство през 2004 г. Срещите, на които страната ще бъде домакин, ще се провеждат само на едно място – в Националния военноморски музей.

Специално за целта е предвидена екологично съобразена разградима сграда, която може да бъде използвана при следващо председателство, коментира посланикът.

Икономично председателство в консенсус с еврокомисията

След като мнозина анализатори отбелязаха, че програмата на холандското председателство е сходна с приоритетите на Европейската комисия, Руте заяви, че напълно приема приоритетите на комисията "Юнкер" и по-специално тези на холандския представител в изпълнителния орган на ЕС – зам.-председателя Франс Тимерманс.

Холандия е съчетала икономиите и иновациите, като дори е принтирала с 3D принтер някои от елементите по конферентни съоръжения за председателството си.

Европейското председателство се променя на ротационен принцип на всеки шест месеца. Холандия "пое щафетата" от Люксембург. За да се гарантира приемственост в приоритетите на държавите, председателството се осъществява във формат "трио" - всеки три последователни държави координират приоритетите си, за да разполагат с достатъчно време за реализирането на целите си. Холандия е първата от своето трио, в което след нея са Словакия и Малта.

Вижте целия текст...

Новата Европейска професионална карта улеснява работата в друга страна от ЕС

Ако вие сте медицинска сестра с общ профил, фармацевт, рехабилитатор, брокер на недвижими имоти или планински водач, новата Европейска професионална карта ще улесни признаването на вашата професионална квалификация в страните от ЕС.

Европейската комисия стартира на 19.01.2016 г. нова електронна процедура за признаване в рамките на ЕС на квалификациите на професионалистите в пет области: медицински сестри с общ профил, фармацевти, рехабилитатори, брокери на недвижими имоти и планински водачи.

Новата процедура е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна от традиционните процедури за признаване на квалификациите. Тя няма да ги замени, но значително ще улесни процеса: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.

Резултатът от заявлението за признаване на професионалните квалификации се удостоверява с електронен сертификат - Европейска професионална карта.

Вижте целия текст...

Евродепутатите искат да намалят допустимия процент захар в бебешките храни

Предложение за правила на ЕС, които биха позволили бебешките храни да продължат да съдържат до три пъти повече захар от препоръчаното от Световната здравна организация, беше блокирано от Европейския парламент, тъй като не защитават пеленачетата и малките деца от затлъстяване. Вместо това, евродепутатите настояват за намаляване на съдържанието на захар до препоръчаните от СЗО стойности.

„Днешният вот е важна стъпка за осигуряване на правила на ЕС за бебешките храни, за които здравето да е първостепенен приоритет. Предложението на Комисията щеше да разреши бебешките храни да съдържат значително по-високи нива на захар от препоръчаните от Световната здравна организация. Въвеждането на такива високи нива на захар в храните, особено в толкова ранна възраст, щеше да допринесе за повишаване на равнищата на детско затлъстяване и би могло да се отрази на развиващите се вкусови предпочитания при децата. Особено за кърмачета и малки деца добавената захар трябва да бъде сведена до минимум“, каза Кийт Тейлър (Зелените, Великобритания), който беше изготвил възражението.

Евродепутатите считат, че предложението на Комисията „противоречат на всички здравни съвети, отправени от Световната здравна организация (СЗО) и от научните комитети в държавите членки, които препоръчват значителни намаления в общата консумация на захар...“.

СЗО препоръчва ограничаване консумацията на захар до по-малко от 10% от общата енергийна стойност. Въпреки това, предложението на Европейската комисия продължава да позволява 30% от енергията в бебешките храни да се осигуряват от захар (7,5 g захар/100kcal са равни на 30 kcal от захар в 100 kcal енергия).

„Като има предвид, че в момента лошият режим на хранене е основната причина за заболяване и смъртност в световен мащаб — по-голяма от тютюна, алкохола и липсата на физическа активност, взети заедно“, „максимално позволеното ниво на захар следва да бъде значително понижено, в съответствие с препоръките на СЗО“, казват още евродепутатите.

Евродепутатите са на мнение също така, че от предпазливост нови технологии като ГМО и нанотехнологиите, чиито дългосрочни рискове не са все още известни, трябва да бъдат забранени за тези храни.

Етикетиране

Евродепутатите смятат, че етикетирането и пускането на пазара на преработени бебешки храни следва да се изяснява, че тези продукти не са подходящи за използване от деца на възраст под 6 месеца и не следва да са в ущърб на препоръката за храненето на бебетата изключително с майчино мляко през първите шест месеца.

Следващи стъпки

Възражението беше прието с 393 гласа „за“, 305 „против“ и 12 „въздържал се“, с което законодателното предложение беше върнато за преразглеждане.

Бележка за редакторите

Предложеният акт се отнася конкретно за преработените храни на зърнена основа и бебешките храни за кърмачета и малки деца и се отнася за член 11 на Регламент (ЕС) No 609/2013, който дава на Европейската комисия правомощието да приема делегирани актове, очертаващи конкретните изисквания относно съдържанието и информацията на храните, попадащи в неговия обхват.

Допълнителна информация:

Процедура: законодателна резолюция;

Връзки:

– Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 20.1.2016 г.):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html;

– Съобщение за медиите от гласуването в комисията, 14.1.2016 г.:

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160114IPR09885/Health-MEPs-aim-to-reduce-sugar-content-in-baby-foods;

– Аудиовизуални материали за професионалисти:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d9aa912f-ba57-4fca-bd45-0f147b5bf760.

Вижте целия текст...

Нидерландското председателство: преодоляване на скептицизма и бежанската криза

„Трябва да постигнем конкретни резултати, които да са със сигурност видими, за да преодолеем скептицизма в Европа... Спазването на обещанията и придържането към договореностите трябва да бъде новото нормално положение в Европа. Сделката си е сделка“, каза министър-председателят Марк Рюте на 20.01.2016 г. в началото на дебата относно нидерландското председателство на Съвета в сряда в Страсбург.

Преодоляването на бежанската криза е върховният приоритет на холандското председателство

Господин Рюте заяви, че споразуменията с Турция трябва бързо да бъдат изпълнени, за да се намали напрежението по външните граници на ЕС. Той подчерта нуждата условията за посрещане на бежанците да бъдат направени безопасни, особено в Гърция, да се поставят под контрол, горещите точки да бъдат вкарани в действие и регистрацията на бежанците да бъде уредена. „Сегашният брой не може да се поддържа. Времето ни изтича. Имаме нужда от рязко намаление в следващите шест до осем седмици“, каза той.

Други приоритети на председателството ще включват стимулиране на растежа и заетостта, засилване на стабилността на еврозоната, възползване от възможностите на единния пазар (цифров и на услуги) и намаляване на прекалените нормативни изисквания, които ограничават хората и компаниите.

Връзки:

– Реч на нидерландския министър-председател Марк Рюте:

http://www.eu2016.nl/documenten/publicaties/2016/01/20/speech-by-prime-minister-mark-rutte-of-the-netherlands-to-the-european-parliament-20-january-2016;

– Нидерландското председателство на Съвета на ЕС (цялостен поглед):

http://epthinktank.eu/2016/01/19/the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the-eu/;

– Приоритети на Нидерландското председателство на Съвета на ЕС (12/2015):

http://epthinktank.eu/2015/12/22/priority-dossiers-under-the-dutch-eu-council-presidency/;

– Динамичен пакет с клипове и снимки:

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2493.

Вижте целия текст...

Актуално

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

През 2015 г. България предприе някои важни стъпки, за да върне реформата на дневен ред след период, през който политическата нестабилност явно препятстваше напредъка. Двете стратегии за съдебната реформа и за борбата с корупцията представляват подробен план за действие. Ясно е обаче, че превръщането на тези стратегии в конкретен и осезаем напредък ще бъде основно предизвикателство през 2016 г. Бяха предприети редица инициативи, като при някои от тях се наблюдава известен конкретен напредък. През декември България измени конституцията си. Макар сред измененията да има някои значителни промени в сравнение с първоначално предложения текст, приемането им все пак представлява важна стъпка към реформа на Висшия съдебен съвет. Сега трябва да бъдат предприети последващи действия, за да може пълният набор от промени, предвидени в Стратегията за реформа на съдебната система, да се превърнат в законодателство. Други инициативи се натъкнаха на пречки, по-специално стратегията за борба с корупцията, като Народното събрание отхвърли законопроекта, целящ да въведе нов единен антикорупционен орган. Правителството обяви намерението си да внесе повторно предложението в изменен вариант, но отхвърлянето подчерта липсата на политически консенсус по процеса на реформи.

Бавният напредък по делата за корупция по високите етажи на властта или по делата за организирана престъпност и несигурната реакция и последващи действия спрямо конкретни будещи недоумение събития като тези, свързани със Софийски градски съд през 2014 г., продължават да подкопават общественото доверие в способността на българските органи да гарантират правосъдие. Системният проблем, установен от Европейския съд по правата на човека по отношение на задължението на България да провежда ефективно разследване на правонарушенията, е отразяван в редица доклади по МСП, като продължава да е налице липса на решителен отговор от страна на българските власти по отношение на тези недостатъци. Много от препоръките в доклада по МСП от 2015 г. остават валидни.

По отношение на независимостта на съдебната власт, обнадеждаващо е, че българските съдии се изказват публично в подкрепа на реформата на съдебната система. Това е здравословен знак за навлизането на нова култура на по-голяма увереност сред българските магистрати. Налице са някои конкретни елементи на напредък и в областта на управлението на съдебната власт. Същевременно обаче усилията на българските институции в ключови области от съдебното управление продължават да са нерешителни.

Комисията очаква с нетърпение да продължи да работи в тясно сътрудничество с България за постигане на целите по МСП и приканва България да предприеме действия в следните области:

1. Независимост, отчетност и етика на съдебната власт

България е създала условия за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и за укрепване на съдебния Инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат приложени. Ще бъде важно също така да се доразвият предприетите мерки за подобряване на надеждността на случайното разпределение на делата и на назначенията.

 • Да осъществи реформата на ВСС чрез необходимите изменения в Закона за съдебната власт.
 • Бързо да предостави на Инспектората към ВСС (ИВСС) правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борба с корупцията в съдебната система.
 • Да изгради капацитет в рамките на ВСС и Инспектората към ВСС за наблюдение на прилагането и сигурността на новата система за случайно разпределяне на делата в съдилищата. Тези институции трябва да бъдат прозрачни относно резултатите от инспекциите и последващите действия за справяне с установените проблеми.
 • Да постигне резултати, показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС във връзка с назначенията, като се прилагат ясни стандарти за професионални качества и етика и при своевременно вземане на тези решения.
 • Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи на властта в Софийски градски съд, по-специално по отношение на възможни проблеми от системен характер, в това число евентуални сходни практики в други съдилища.

2. Реформа на съдебната система

През 2015 г. Министерство на правосъдието изготви обхватен пакет от изменения на Закона за съдебната власт, който беше широко обсъждан от магистратите и с който се цели изпълнение на правителствената стратегия за съдебна реформа. Традиционната препоръка за модернизиране на българските наказателни кодекси също остава валидна.

 • Да приеме измененията на Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, в това число реформи за предоставяне на по-голяма възможност за изразяване на мнение от отделните съдии и прокурори, и да гарантира тяхното прилагане в тясно сътрудничество със съдебните органи.
 • Да изготви набор от целенасочени законодателни изменения за справяне с ключовите проблеми в наказателните производства, по-специално проблемите, засягащи сложните дела за корупция или организирана престъпност.
 • Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, заложени в стратегията за реформа на съдебната система.

3. Стандарти в съдебната система

През 2016 г. България следва да напредне в реформите на ключови елементи от съдебната си система, като бъдат предвидени включително подходящи промени на съдебната карта с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, прилагане на електронното правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства и постоянство в реформата на прокуратурата.

 • Да приеме реформа на съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдилищата.
 • Да установи ясен график за прилагането на електронното правосъдие и да предвиди необходимия капацитет за наблюдение и направляване на прилагането му.
 • Да въведе практика на мотивиране на дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да извърши независима оценка на дисциплинарната практика на сегашния ВСС в периода от 2012 г. досега.
 • Да започне независим анализ на прокуратурата, както е заложено в правителствената стратегия за съдебна реформа, като се държи сметка за вече осъществените мерки за реформа.

4. Корупция

Инициативите в тази област следва да се съсредоточат върху прилагането на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 г. Основен приоритет следва да бъде бързото повторно разглеждане от Народното събрание на предложенията на правителството за нов закон за борба с корупцията, като се отчитат всички конкретни опасения, но и като се гарантира, че основните елементи са в съответствие с целите, заложени в стратегията за борба с корупцията.

 • Да приеме нов закон за борба с корупцията в съответствие със стратегията за борба с корупцията, предвиждащ включително създаването на единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта. Да гарантира бързото създаване на новата институция и да ѝ предоставя необходимите ресурси.
 • Да приеме изменения на Закона за администрацията с цел укрепване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор във връзка с оценката на риска и задълженията за докладване.
 • Да предостави на Агенцията по обществени поръчки правомощия и организационен капацитет за извършване на задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
 • Да продължи с действията за справяне с корупцията по ниските етажи на властта в Министерството на вътрешните работи. Да стартира подобни действия в други рискови сектори в публичната администрация.
 • Да наблюдава напредъка по наказателните дела, свързани с твърдения за корупция по високите етажи на властта, включително на етап досъдебно и съдебно производство, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.

5. Организирана престъпност

България все още трябва да постигне солидни резултати във връзка с налагането на окончателни присъди по делата за тежка организирана престъпност. Ще бъде важно да се гарантира, че са въведени правни и институционални условия, които позволяват на правоприлагащите органи и на съдебната система да работят ефективно.

 • Да наблюдава напредъка по наказателните дела за тежка организирана престъпност, включително на етап досъдебно и съдебно производство, както и изпълнението на постановените присъди, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.
 • Бързо да отстранява установените проблеми от правно естество, отнасящи се до компетентността и функционирането на Главна дирекция за борба с организираната престъпност към Министерството на вътрешните работи, и да осигури необходимата организационна стабилност на дирекцията, за да може тя да върши работата си.
 • Да измени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за да се позволи Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.

Вижте целия текст...

Правителството прие План за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

На 20.01.206 г. Министерският съвет прие План за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, и доклад за изпълнението на плана за 2015 г., съобщават от правителството.

Общо 242 мерки трябва да бъдат изпълнени през тази година. Те са свързани с изготвянето на нормативни актове, които въвеждат изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2016 г. и до края на април 2017 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срокове за въвеждане в българското законодателство са изтекли, но все още не са реализирани.

С част от поставените цели в плана за 2016 г. ще бъде осигурено прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС, изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС. Включени са и 33 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 11 процедури за нарушения и 11 запитвания на ЕК, получени в рамките на Пилотния проект на ЕС. За изпълнение през тази година са включени и 82 мерки от плана за 2015 г., от които 62 не са реализирани в срок, а 20 са със заложени срокове за изпълнение през тази година.

Причина за забавянето е недоброто планиране на работата на министерствата по започване на процеса на разработване на нормативни актове, както и продължителното вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, особено в случаите, когато в изготвянето и съгласуването на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства.

Табло №32 с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 октомври 2015 г. Крайният срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актове беше 10 декември. За България към тази дата невъведени бяха седем директиви от 1099, т. е. дефицитът ни по въвеждането е 0,6 на сто.

В резултат на засиления мониторинг и предварителен преглед на ангажиментите по въвеждане на директивите в областта на вътрешния пазар в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС, резултатът от предишното Табло №31 (0,7% дефицит) беше подобрен, като към края на декември 2015 г. са останали невъведени четири директиви.

Вижте целия текст...

ЕИФ и Райфайзенбанк (България) подписаха споразумение за 35 млн. евро за финансиране на българския бизнес в рамките на Инвестиционния план за Европа

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерна компания на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, подписаха гаранционно споразумение, чиято цел е да увеличи финансирането за иновативни малки предприятия и средни компании в България, се казва в прессъобщение на Европейската комисия. Трансакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – основата на Инвестиционния план за Европа.

Благодарение на новото споразумението с ЕИФ, през следващите две години, Райфайзенбанк ще осигури финансиране в размер на 35 млн. евро за иновативни компании в България. Кредитите ще се отпускат с гаранционно покритие от ЕИФ, в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с финансовата подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. Това ще даде възможност на Райфайзенбанк да предоставя на иновативните компании допълнително финансиране при по-благоприятни условия.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, коментира: “За втори път в рамките на по-малко от половин година България се възползва от гаранция по Инвестиционния план, този път за близо 70 млн. лева. Това споразумение отново е насочено към това, което има най-голямо значение – подкрепа за малките и средни предприятия, които създават най-много от новите работни места в Европа. Браво за предприемчивостта и успех на компаниите, които ще се възползват от тази възможност!“

Според Главния директор на ЕИФ, Пиер Луиджи Гилибер: “Подписаното с Райфайзенбанк (България) споразумение е доказателство за ангажимента ни бързо да реализираме програмата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Като стимулираме финансирането на иновативни компании чрез гаранционната схема за малки и средни предприятия „ИновФин“, ще можем да осигурим ефективна и навременна подкрепа за българския бизнес и да му помогнем да развива и подобрява нови продукти и услуги.”

Председателят на УС на Райфайзенбанк (България) Оливер Рьогл отбеляза: “Изключително сме удовлетворени от това, че сме част от тази програма, което е още един знак за доброто ни сътрудничество с европейските финансови институции. Благодарение на нея допълнително ще увеличим подкрепата си за малките и средни предприятия, и ще покажем за пореден път, че сме партньор на българския бизнес“.

Това е първoтo споразумение в България за насърчаване финансирането на иновациите в рамките на „ИновФин“ с подкрепата на ЕФСИ. То идва в резултат на желанието на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за бързо реализиране на конкретни инициативи по ЕФСИ, в съответствие с очакванията на страните-членки, Европейската комисия и Европейския парламент. Целта на това споразумение е да насърчи кредитирането и гаранционните споразумения, като допринасе за откриването на нови работни места и за икономическия растеж в ЕС.

* * *

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.

Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 15 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания. Общо около 52 700 служители обслужват 14.8 милиона клиенти чрез близо 2800 офиса, като най-голямата част от тях са в Централна и Източна Европа.

Инвестиционния план за Европа: Investment Plan for Europe

ИновФин: InnovFin

Horizon2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Вижте целия текст...

Как да направим сами европроект

* Марияна Миткова е собственик и управител на микропредпирятие от девет години. По образование е икономист, завършила е "Счетоводство и анализ", "Стопанско управление" и магистратура "Финансов мениджмънт". Активно се занимава с разработване и управление на проекти по оперативните програми и е автор на книгата "Писането на европроект е лесна работа".


В обявените дотук процедури от "Конкурентоспособност и иновации" от новия програмен период дейността "консултантски услуги за разработване на проектно предложение" е недопустима. С други думи: пари за консултанти няма и всеки, който желае да ползва професионална помощ, следва да я заплати сам. За някои това не е проблем, за други може да се окаже. Но и те имат възможност да кандидатстват - просто ще трябва да се подготвят по-добре.

Все още мнозина се притесняват да се впуснат в това предизвикателство, разчитайки на собствените си познания. Всъщност писането на проект не е толкова трудно. Сега ще опиша съставките на тайната рецепта, която следва да спазите, за да бъдете сред класираните кандидати.

Ако решите да се впуснете в това приключение, ето кратък наръчник

Първо изяснете целите си, т.е. за какво са ви необходими средства. Уточнете с екипа, с който работите, какви са нуждите на компанията за повишаване на нейната конкурентност и обсъдете подходящи идеи, които биха подобрили бъдещите й възможности.

Какво ви е необходимо, за да реализирате своята идея? За някои фирми е необходимо закупуване на ново оборудване: машини и/или софтуер, за други -обучение и квалификация на персонала, за трети - изграждане и/или реконструкция на сгради, за четвърти - създаване на маркетингова стратегия и т.н. Ако имате ясна идея предварително, знаете в кое да се фокусирате и какво да следите.

Колко пари са необходими? Направете предварително проучване на цените на доставчиците на стоките/услугите, които ще бъдат необходими за реализирането на проекта ви. Безплатен обяд няма, затова внимателно преценете каква е действителната сума, която ви е необходима. Повечето процедури изискват и съфинансиране. Поносима ли е сумата с вашето участие и дали разполагате с нея или ще трябва да ползвате банков кредит? Ако вариантът с банката е единствен, към вашите разходи следва да добавите и всички банкови такси и комисионни, съпътстващи кредита.

Ще бъде ли необходимо наемането на допълнителни работници/служители, колко и в кои отдели? Независимо дали по проекта са допустими разходи за управление и администрация (заплати, осигуровки и т.н.), при някои процедури разкриването на нови работни места носи допълнителни точки, защото съответства на политиките на ЕС. Внимателно обмислете точно къде бихте поставили новите работници и имате ли възможност да поддържате новите работни места в дългосрочен план (разполагате ли с място за тях, следва ли да откриете нов цех/отдел, ще имат ли осигурена работа и ще можете ли да им плащате редовно).

След като отговорите на тези въпроси е време да проучите самите програми и техните конкретни изисквания, за да прецените коя от тях е подходяща за вашата идея. Всички програми имат интернет страници и в тях се публикува подробна информация както за самите отворени процедури, така и годишен индикативен план за предстоящите.

Ето че дойде ред и на най-важната част – писането

Опишете целите и дейностите, с които предвиждате тяхното реализиране. Не се притеснявайте от липсата на опит в писането на проектни предложения. Не е необходимо да имате зад гърба си няколко, за да разкажете за своето предприятие и неговите нужди. Обикновено формулярът, в който се представя идеята, се състои от няколко части с предварително поставени въпроси, на които следва да отговорите. Не използвайте сложни термини и дълги обяснения, а пишете конкретно и ясно без излишни коментари.

Конкуренцията е голяма и всяка допълнителна точка е от значение за крайното класиране. Ето защо, попълвайки формуляра и бюджета, не забравяйте да погледнете критериите за оценка, съгласно които работят и самите оценители.

В насоките за кандидатстване на всяка процедура предварително се обявява редът, по който ще бъдат селектирани кандидатите. В общия случай се извършва предварително "отсяване", като се извършва оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения. На този етап се проверява дали проектното предложение се отнася за конкретната процедура и дали са налице всички необходими документи и приложения.

Много е важно проектът ви да издържи на тази проверка, защото само предложения, които преминат успешно, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.

Анализът на изминалия вече програмен период показва, че голяма част от кандидатите подценяват тази проверка и биват отхвърлени поради несъществени на пръв поглед неточности. Към насоките за кандидатстване към съответната процедура винаги има приложен контролен лист за проверка. Разгледайте го внимателно и подгответе предварително описаните в него приложения. Не бива да оставяте окомплектовката за последният момент, защото част от документите са изходящи от различни институции като Националния статистически институт и следва предварително да съобразите необходимото време за тяхното получаване. Не променяйте и не коригирайте утвърдените образци на приложения към процедурата и не забравяйте да положите подпис и печат върху тях.

През текущия програмен период се въведе и изискването за електронно подаване на проектни предложения чрез единния информационен портал, като кореспонденцията с кандидатите се извършва чрез посочените от тях електронни пощи. Това означава, че е важно да проверявате редовно своята поща и незабавно да реагирате на възможните въпроси от оценителите. Колкото и странно да изглежда, над 100 проекта по първата обявена процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП" са отстранени именно поради тази причина.

На успешно преминалите проверката за административно съответствие проекти се извършва техническа и финансова оценка. Всяка процедура обявява минималния брой точки, при който проектите се класират в низходящ ред. Към насоките за кандидатстване винаги има приложени критерии за техническа и финансова оценка, които са обособени в раздели и подраздели. Разгледайте ги и се опитайте да сметнете колко точки бихте получили на първо четене. След това отново внимателно изследвайте всички раздели и помислете кое бихте могли да коригирате така, че да получите допълнителни точки. Не е възможно да промените финансови данни, касаещи вече изминал период (приходи от продажби, износ, среден брой на работници), но пък, ако процедурата предвижда повече точки за проекти в даден регион и имате възможност да откриете нов клон на фирмата си там, го направете. Внимателно изчислете финансовите коефициенти, които смятате, че ще се реализират от изпълнението на проекта. Посочването на нереално високи приходи и много ниски разходи е изкушаващо, защото ще ви донесат повече точки, но пък запомнете, че най-важно е проектът да бъде реализируем и е възможно впоследствие да обяснявате защо даден индикатор не е изпълнен или в най-лошия случай да възстановявате част от получените средства.

При писането на проекта имате възможност да ползвате много, и то напълно безплатни ресурси, които със сигурност ще ви бъдат от полза. Както вече уточних, всяка програма има интернет страница, в която са публикувани всички необходими документи, съпътстващи конкретните процедури. Запознайте се с тях, защото подробно са описани изискванията, към които следва да се придържате.

Ако имате време и желание, вижте и списъците с отхвърлени проекти по вече отминали процедури и наръчниците за най-често допускани грешки. От тях ще разберете какви пречки са довели до отстраняването на тези кандидати и ще изострят вниманието ви в тази посока. Разгледайте и списъците с одобрени проекти и техните кратки резюмета. Ако познавате някой от тези кандидати, се свържете с тях и ги разпитайте за техните впечатления и опит.

Отново в сайта на програмата има секция с въпроси-отговори, която препоръчвам да проверявате поне веднъж седмично. Ако имате въпроси, не се колебайте и питайте. Отговорите на експертите са официални становища по процедурата, които се вземат предвид от оценителите.

Добре е да посетите и информационните срещи, които се провеждат по предварително обявен график отново в сайта на програмата в големите градове на страната. Те са полезни, защото освен презентацията на процедурата експертите отговарят на зададените въпроси от присъстващите. В помощ на всички заинтересувани са и експертите от областните информационни центрове (ОИЦ), които също организират периодично информационни срещи с обществеността. Към тях можете да се обърнете със запитвания по телефон, електронна поща, както и да ги посетите на място. За съжаление в техните правомощия не са включени задължения да четат и коментират конкретни проектни предложения или пък да изказват експертни становища относно допустимост и оценка, но пък можете да ги питате за много подробности около самата процедура.

Опитвам се да кажа, че за да подготвите сами своя проект, не е необходимо да сте гений или с връзки. Достатъчно е да сте упорит и да вярвате в своите способности. В крайна сметка знаете по-добре от всеки друг от какво има нужда бизнесът ви.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Национален конкурс за образование за устойчиво развитие „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“

„Златен орех“, първата в България мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование, стартира национален конкурс „Влез в час с уроците на природата“. Основната тема на конкурса е опазването на околната среда и ролята на човека, като могат да участват ученици, учители, нестопански организации и представители на социално отговорния бизнес.

„Влез в час с уроците на природата“ е инициатива от „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, проект на седем нестопански организации от цяла България - Фондация „Екоцентрик”, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”. Проектът стартира преди точно една година, мотивиран от необходимостта за стандартизиране на качеството на образованието за устойчиво развитие в България и от липсата на мрежа от организации в сферата, които ефективно да обменят опит и добри практики и да популяризират своите дейности.

Какво е „Златен орех”?

„Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот - нестопанска организация или бизнес, учител или учащ, местна общност или медия, образователна или друга държавна институция – които търсят или провеждат обучения с такава насоченост. Всички заинтересовани страни ще могат да кандидатстват на zlatenoreh.net и да се присъединят към мрежата от пролетта на 2016 година.

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014г. www.ngogrants.bg

Вижте целия текст...

ODYSSEUS II – ЗАБАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНКУРС С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОСМИЧЕСКИТЕ НАУКИ

Краен срок: за млади хора от 7 г. до 13 г., вкл. - 31.03.2016 г.

Младежи от цяла Европа са поканени да се състезават в научно-образователен конкурс за награди, стажове и възможности за пътуване.

Млади хора от цяла Европа могат да се регистрират за участие във вълнуващ конкурс, който обединява научното обучение с практическия опит. Насочен към младежи на възраст от 7 до 22 години, конкурсът има за цел да ангажира талантливи млади хора с откривателски дух и интереси в науката. Odysseus II предизвиква младите европейци да прекрачат границите на своите знания, като откриват отговорите на фундаментални въпроси в областта на спътниците и космическите кораби, астробиологията и междупланетното пътуване. Крайната цел на конкурса е да вдъхнови младежите да се насочат към космическата наука.

Организиран в няколко етапа, конкурсът се провежда в два цикъла за академични години 2015/2016 и 2016/2017. Учителите се насърчават да участват като консултанти и ръководители на екипи и им се предлага достъп до професионално менторство при заявка. Кандидатури могат да бъдат представени на всичките 24 официални езика на ЕС.

Конкурсът е разделен на три академични нива с отделни състезания за:

 • Skywalkers (ученици в начални и основни училища)
 • Pioneers (гимназисти)
 • Explorers (студенти).

В първия етап участниците се състезават на национално ниво на база техните разработки, покриващи някоя от широко зададените теми на конкурса. Опитни съдии ще оценяват подадените кандидатури въз основа на научните познания, практическото изпълнение и креативност.

Победителите ще бъдат избрани на национално, регионално и международно равнище. Наградите включват iPad-и, телескопи, пътувания, платени стажове в ESA (Европейската космическа агенция) и екскурзии до космическия център в Гвиана, Южна Америка.

Пълна информация - включително подробни инструкции за това как да се регистрирате и да представите онлайн своята разработка - ще намерите на адрес www.odysseus-contest.eu.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Планът "Юнкер" - Инвестиционен план за Европа

Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за икономическо възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, фискална дисциплина и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Инвестиционният план за Европа е в основата на тази стратегия.

Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестивионни проекти (ЕПИП) е част от стратегията на ЕК за увеличаване на инвестициите в Европа. Това е обществен уебпортал, в който организатори на проекти от ЕС разполагат с възможност да представят проектите си на потенциални инвеститори от целия свят.

Какво може да направи порталът за вас?

 • Порталът има за цел да събере на едно място информация за инвестиционни проекти от цяла Европа, давайки им по-добра платформа за популяризиране сред инвеститори.
 • Включването на вашия проект в портала ще ви даде достъп до широка мрежа от инвеститори и консултанти, които могат да помогнат при структурирането и финансирането на проекта ви.
 • Порталът ви дава възможност да намерите инвеститори от цял свят и да реализирате проекта си.

Как да регистрирам проекта си в ЕПИП?

Критерии за допускане на проекти до ЕПИП

За да бъдат включени в портала проектите трябва:

 • да имат минимален бюджет от 10 милиона евро,
 • да попадат в някой от секторите/областите, изброени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1017,
 • да бъдат съвместими с правото на Съюза и правото на съответната държава членка,
 • да се очаква да започнат в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП,
 • да са организирани от правни субекти, установени в държава членка (физически лица не може да подават проекти).

Публикуването на даден проект може да бъде отказано, ако информацията е неточна или ако е възможно оповестяването ѝ да доведе до рискове за репутацията или националната сигурност.

Допълнителна информация

Инвестиционен план за Европа

С цел стимулиране на инвестициите в ЕС, на 26 ноември 2014 г. ЕК обяви „План за инвестиции за Европа", т. нар. План „Юнкер". Планът предвижда мобилизиране на средства от публични и частни източници на финансиране, при което всяко евро от публичните средства се използва за генерирането на допълнителни частни инвестиции, без да се създава нов дълг.

Инвестиционният план включва три стълба:

 • Европейски фонд за стратегически инвестиции: Фондът ще осигури целенасочен капацитет за поемане на риска за икономически жизнеспособни проекти. Той се основава на гаранция в размер на 16 млрд. евро от бюджета на ЕС, която ще бъде допълнена от 5 млрд. евро от ЕИБ. ЕФСИ има потенциал да мобилизира допълнително финансиране, надхвърлящо 315 млрд. евро, през периода 2015-2017 г. Фондът е създаден първоначално за срок от три години за периода 2015-2017 г., като след оценка на неговата активност ще се вземе решение, дали ще продължи да функционира.
 • Европейски портал за инвестиционни проекти, в съчетание с Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, който ще обедини изградения до момента капацитет за подкрепа на реализацията на проекти по различни инициативи на ЕС. Предвижда се активно участие на държавите членки и предоставяне на всеобхватна техническа помощ, за да могат инвестициите да бъдат насочвани там, където са необходими. Порталът е в процес на разработка и се очаква да бъде пуснат през февруари 2016 г.
 • ЕК се ангажира да стартира амбициозна политика, чрез която ЕС ще стане по-привлекателно място за инвестиции, като се отстранят регулаторните пречки пред реализацията им.

Вижте целия текст...

Процедура "Обучения и заетост за младите хора"

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016 г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн.лв.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 13.01.2016 г. Това, което проектът предлага за тях, е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.

За търсещите работа младежи:

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки във всички дирекции „Бюро по труда” от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

Промяна на част от приложенията по процедура „Обучения и заетост за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Агенция по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по схема „Обучения и заетост за младите хора”, извърши ПРОМЯНА в част от приложенията по схемата.

Промяната е свързана с корекция на установени допуснати явни технически грешки в Приложение 2, Приложение 3, Приложение 16, Приложение 18, Приложение 18А, Приложение 19, Приложение 21 и Приложение 22.

Вижте целия текст...

Кои са финансовите инструменти за МСП?

В края на миналата година в България се случиха две събития, които заслужават вниманието както на Финансови експерти за конкурентоспособност, така и вашето:

 • Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК подписаха първото за България споразумение по програма COSME с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Инвестиционният план за Европа се прилага от Европейската комисия и Групата на ЕИБ.
 • Министерският съвет на РБ взе решение за създаване на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, с който обяви „преминаване от грантово финансиране към финансиране с финансови инструменти”. През следващите години т.н. нареченият Фонд на фондовете под формата на финансови инструменти ще управлява сума в размер на общо 777 млн. евро от бюджета на 5 от оперативните програми на страната - ОПРР, ОПИК, ОПОС, ОПРЧР и ОП „Инициатива за МСП”.

COSME - улеснява достъпа на МСП до успешно финансиране

На преден план излиза темата за финансовите инструменти на Европейския съюз, която представяме по-долу в резюме.

Финансовите инструменти на ЕС за МСП се предоставят чрез Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките, и средните предприятия (COSME). Тя надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през периода 2007-2013 г., в съответствие с Рамковата Програма за иновации (CIP), с изключение на иновационните дейности, които ще бъдат подкрепяни от Програма ХОРИЗОНТ 2020.

Програма COSME има общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 - 2020 г.

В обхвата й са четири области на подпомагане:

 • Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
 • Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
 • Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
 • Насърчаване на предприемачеството.

Програмата COSME е инструмент, който ще улесни достъпа на МСП до успешно финансиране. За периода 2014 - 2020 г. почти 1. 4 млрд. евро от бюджета на програмата ще се разпредели чрез финансови посредници (гаранционни организации, банки, лизингови компании, фондове) за заеми и рисков капитал, които ще се допълват и от националните инструменти. Очаква се чрез ефекта на лоста да се мобилизират още до 25 милиарда евро в полза на МСП идващи по линия на самите финансови посредници.

Средствата се управляват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в сътрудничество с финансовите посредници в страните от ЕС чрез два финансови инструмента:

 • Механизъм за гарантиране на заеми (включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП).
 • Капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП).

По-долу сме разгледали и двата инструмента:

Механизъм за гарантиране на заеми (LGF)

Програма COSME финансира гаранции и насрещни гаранции за финансови посредници с цел да се осигури повече кредитно и лизингово финансиране на МСП. Този механизъм включва и секюритизацията на дълг за финансиране на МСП портфейли. Чрез споделянето на риска, гаранциите COSME позволяват на финансовите посредници да разширят обхвата на МСП и на видове финансови сделки. В резултат на това достъп до финансиране ще получат много МСП, които иначе не биха могли да получат финансиране, поради отчитания от банките по-висок риск и/или поради липсата на достатъчно обезпечение.

Очаква се, че до 330 000 малки и средни предприятия ще могат да получат заеми, обезпечени с гаранции COSME, като общата стойност на кредитите ще достигне до около 21 милиарда евро. Опитът от финансовите инструменти по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации в периода 2007 - 2013 г. показва, че повече от 340 000 МСП са се възползвали от гарантиран заем или лизинг, благодарение на Гаранционната схема (SMEG). На тази база се предполага, че достъп до финансиране ще получи и най-трудната за финансиране категория предприятия (микро предприятията) със среден кредит от около 65 х. евро.

Обявена е покана на интернет страницата на ЕИФ за изразяване на интерес от страна на финансовите посредници и тя ще бъде отворена до 30 септември 2020 г.

Капиталов механизъм за растеж (EFG)

Част от бюджета COSME е предназначен за инвестиции във фондове с рисков капитал, които предоставят рисков капитал и мецанин финансиране най-вече на опериращите на международните пазари МСП като от управителите на фондове се очаква да насочват инвестициите към тези МСП, които са с най-голям потенциал за растеж. Около 500 фирми ще получат дялово финансиране по линия на програмата, като общият размер на инвестициите ще достигне до 4 милиарда евро. Допълнително това финансиране ще мобилизира и привлече съфинансиране и от други публични и частни източници. Опитът от Рамковата програма за иновации (CIP) показва, че в периода 2007 - 2014 г. по механизма GIF за дялово финансиране са мобилизирани повече от 2,3 милиарда EUR в капиталови инвестиции. Обявена е покана на интернет страницата на ЕИФ за изразяване на интерес от страна на финансовите посредници и тя ще бъде отворена до 30 септември 2020 г.

Ако сте МСП или предприемач и търсите дългово или капиталово финансиране чрез финансовите посредници на COSME, можете да посетите - http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/.

Вижте целия текст...

Български компании могат да участват в европейски проекти за е-управление

Юлиян Арнаудов, в-к „Капитал“, 13.12.2015 г.

Срокът за кандидстване е 15 март, а общият бюджет е за 55.6 млн. евро

Български компании и организации могат да участват в конкурси за европейски проекти, които да изградят системите за електронно управление на Стария континент. Заданията са финансирани в сектор "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа, а заделените средства по това перо са общо 55.6 млн. евро. Целта на инициативата е да се изградят трансевропейските транспортни, комуникационни и инфраструктурни мрежи и услуги. В случая става въпрос за наднационални обществени поръчки, които трябва да изградят единни системи за предоставянето на електронни услуги в рамките на ЕС. В четвъртък бяха представени възможностите за кандидатстване и изискванията към подаване на предложения на събитие, организирано от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Търсене на партньори

Българските участници в конкурсите по Механизма за свързване на Европа в повечето случаи трябва да потърсят партньори от други държави от ЕС за включване в консорциум, поясниха от транспортното министерство. Безвъзмездните средства са между 50 и 100 процента от преките допустими разходи за изпълнението на проекта. Представените конкурси са обявени на 30 октомври и 17 ноември 2015 г., като сроковете за подаване на предложения са съответно 19 януари 2016 г. и 15 март 2016 г.

Основните задания

Първата възможност за кандидатстване е за проекти, свързани с нови услуги или усъвършенстване на съществуващите системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване, електронна идентичност и онлайн решаване на спорове, с общ бюджет от 16.9 млн. евро. В програмата за 2016 г. се очаква да бъдат обявени конкурси за безопасен интернет с бюджет до 5 милиона евро и 100% финансиране, електронна доставка на документи – до 1 млн. евро и 75% покриване на разходите, принос към паневропейската библиотека "Еуропеана" – до 10 млн. евро и 100% безвъзмездна помощ. Бюджетът за усъвършенстването на трансгранично електронно фактуриране в рамките на Европейския съюз е за 7 милиона евро. Предстои и обявяване на конкурси за електронен обмен на информация, за осигурителни данни, както и свързвани на бизнеса регистри. Информация и обявление на обществените поръчки компаниите могат да намерят в специализирания портал на ЕС на адрес http://simap.ted.europa.eu.

Вижте целия текст...

Ограничена покана за проектни предложения "Изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата"

Краен срок за подаване на концепции: 29 февруари 2016 г.

В първият етап от кандидатстване се подава само концепция.

След като кандидатите бъдат избрани, ще бъдат поканени да подадат пълен формуляр.

Общият индикативен бюджет по поканата е 600 000 евро.

Максималното търсено финансиране за един проект може да бъде най-много 600 000 евро.

Търсеното финансиране за един проект от ЕС може да бъде до 90% от допустимите разходи по проекта. Останалите най-малко 10% от допустимите разходи следва да се осигурят от източници различни от бюджета на ЕС и Европейския фонд за развитие.

Вижте целия текст...

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020

Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Европейският съюз се основава на основните ценности като свобода, демокрация и спазване на правата на човека. За да можем да оценим в пълна степен какво означава това, трябва да поддържаме жив спомена за миналото, за да можем да превъзмогнем миналото и да изградим бъдещето.

По направление Европейска памет за миналото, Програма „Европа за гражданите" 2014-2020, може да се предостави подкрепа за следните видове проекти:

- Дейности, които приканват към размисъл относно европейското културно многообразие и общите ценности в най-широк смисъл. В този контекст ще се финансират проекти, чиито дейности са насочени към размисъл върху причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа (най-вече, но не само, за нацизма, довел до холокоста, за фашизма, сталинизма и тоталитарните комунистически режими) и към възпоменание на жертвите на техните престъпления.

- Дейности, отнасящи се до други ключови моменти и отправни точки в най-новата история на Европа. По-конкретно ще се отдава предимство на действия, които поощряват толерантността, взаимното разбирателство, междукултурния диалог и помирението като средство за превъзмогване на миналото и изграждане на бъдещето, по-специално с цел да бъде достигнато по-младото поколение.

Процедура за подбор:

Освен на общите критерии за допустимост, отстраняване и подбор, проектите по направление „Европейска памет за миналото" трябва да отговарят на следните специфични критерии за допустимост:

Вид на организацията:

Публични органи на местно/регионално равнище или организации с нестопанска цел, включително организации на гражданското общество, асоциации на пострадалите от политическите режими, както и културни, младежки, образователни и научноизследователски организации, асоциации на побратимени градове.

Брой партньори

В проекта трябва да участват организации от поне една държава членка. Предпочитание се дава на транснационалните проекти.

Бюджет

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 100 000 EUR.

Дейностите трябва да се провеждат в някоя от допустимите по програмата държави.

Максималната продължителност на проекта е 18 месеца. Повече информация - https://eacea.ec.europa.eu/…/f…/european-remembrance-2015_en

Вижте целия текст...

Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR21, TR42, TR81, TR82, TR83 и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия), Азербайджан (цялата територия), Русия (Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол).

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Програмата ще функционира чрез четири приоритетни оси:

 • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
 • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“
 • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
 • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Програмата ще се финансира от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият бюджет на програмата е в размер на 53 942 456,70 евро. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са местни/регионални власти, публично-правни организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.) и неправителствени организации.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7413.

Вижте целия текст...

Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси:

 • Конкурентен и иновативен трансграничен регион;
 • Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион;
 • Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност;
 • Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и
 • Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата - http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-bulgaria/735-greece-bulgaria-3rd-phase-of-the-public-consultation-for-the-preparation-of-the-etc-programme-greece-bulgaria-2014-2020.html.

Вижте целия текст...

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.

През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие:

 • Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;
 • Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;
 • Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;
 • Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.

Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на програмата - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5932.

Вижте целия текст...

Програма „Дафне"

Програма „Дафне" дава възможност на НПО да кандидатстват за безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за премахване на телесното наказание на деца.

Краен срок: 03 МАРТ 2016

Поканата цели да финансира транснационални проекти за премахване на телесното наказание за деца, в съответствие с конкретната цел за предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу децата, младите хора и жените, както и за защита на жертвите на такова насилие.

Допустими кандидати: Законно учредени публични или частни организации или международни организации с нестопанска цел:

Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н.

Колко?

Микрофондът предоставя между 50 и 400 лв. на мисия.

Кога?

Подкрепят се доброволчески мисии на месечна база. Срокът за кандидатстване е между първо и последно число на всеки месец. Ще се стремим да отговаряме на всяка кандидатура до три работни дни след затварянето на прозореца за кандидатстване.

Условия за кандидатстване:

• Микрофондът финансира доброволчески мисии, в които организаторът организира група доброволци, за да извършат заедно краткосрочна или дългосрочна доброволческа дейност. Финансирането става чрез дарение към организатора. Той може да бъде физическо лице, неформална група или юридическо лице, регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ.

• Доброволческото събитие трябва да е публично и активно популяризирано от организатора. Вътрешно-организационни събития не попадат в обсега на Микрофонда. Благотворителни акции, набирателни кампании, кампании за публичност, петиции и подобни не попадат в обсега на Микрофонда.

Вижте целия текст...

Фонд „Условия на труд“

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране, за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Кога мога да участвам ?

ВСЕКИ месец до 25-то число.

Кой може да кандидатства?

• Всички фирми, които имат назначен персонал;

• Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки;

• Получили финансиране по други проекти за същите дейности.

Какво можем да финансираме?

• Модернизация на помещенията, в които се намира персоналът (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други);

• внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии;

• изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

• обезопасяване на машини и съоръжения.

Каква парична помощ мога да получа?

По проекта получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.

Максимумът, който можете да получите като парична сума, е 100 000 лева.

Вижте целия текст...

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата)

На 16.11.2015 г. бе обявена първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа.

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

Приоритетна ос 1. Околна среда:

• Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

• Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район.

Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм:

• Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

• Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

• Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

www.ipacbc-bgtr.eu

www.ab.gov.tr

www.mrrb.government.bg

www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа българско време на 16-ти март 2016 г. на адрес:

Съвместен секретариат: ул. „Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси (88, 89, 90, 91), 6300 Хасково, България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Турция в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Основен офис в Хасково: тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин: тел. + 90 284 214 9909.

Вижте целия текст...

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

Срок за кандидатстване: до 15 Април 2016

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 април 2016 г.

По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:

• Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации" (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и

• Приоритетна ос 2 „Околна среда" (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)

Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).

Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 - от 500 000 евро до 1 500 000 евро.

Допълнителна информация във връзка с поканата и подаването на проекти предложения, както и относно програмата за сътрудничество можете да намерите на официалната електронна страница на програмата: http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html и https://sites.google.com/site/interregbalkanmed/.

Програма „Балкани-Средиземно море", която сближава трите държави-членки на ЕС (Гърция; България и Кипър) и двете кандидат-членки за ЕС (Албания и Бивша Югославска Република Македония), ще бъде фокусирана върху два приоритета:

• повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации и

• опазване на околната среда.

Проектите, финансирани в рамките на Приоритетна ос 1 имат за цел насърчаване предприемаческите, социални и дигитални иновации; установяване на връзки между бизнеса и образованието; подпомагане обмяната на знания и добри практики между отделните региони. Инвестициите, осигурени по Приоритетна ос 2, имат за цел да осигурят устойчивото използване на ресурсите и опазване на природното и културно наследство в региона на Балканите и Средиземно море.

Средствата осигурени от Европейския фонд за регионално развитие по програмата възлизат на над 28 милиона евро, а средствата от Инструмента за предприсъединителна помощ са в размер на около 5 млн. Евро. Заедно със средствата, осигурени чрез националното съфинансиране от държавите-участнички, общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:83101
За седмицата:360600
За месеца:14302672
Общо:110737
Вашият IP: 44.192.253.106