Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 3 / 09.2015 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Пътуването от и до работата е част от работния ден, реши Европейският съд

Директивата има за цел да защити работниците от експлоатация от страна на работодателите.

Времето, прекарано в пътуване до и от извършване на първите и последните задачи на работниците без фиксиран офис трябва да се счита за работно време, реши Европейският съд, предаде Би Би Си.

До момента това не е считано за работно време за много работодатели. Това означава, че фирми за социални работници и медицински персонал по домовете, техници на повикване, търговски представители и други може да са в нарушение на разпоредбите за работното време в Европейския съюз.

Решението може да има огромен ефект за много компании. Работодателите или ще трябва да намалят работното време на служителите си или да им плащат допълнително.

Съдът заяви, че решението ще защити "здравето и безопасността" на работниците, което е залегнало в директива на Европейския съюз за работното време.

Директивата има за цел да защити работниците от експлоатация от страна на работодателите и дава разпоредби като колко дълго да работят служителите, колко почивки да имат през деня и колко дни полагаем годишен отпуск.

Една от основните цели е да се гарантира, че нито един служител в ЕС не е задължен да работи повече от средно 48 часа на седмица.

Решението идва след казус в Испания, включващ компания на име "Тайко", инсталираща системи за сигурност. Компанията затвори регионални офиси през 2011 г. и в резултат на това служителите й бяха длъжни да пътуват много сериозни дистанции, за да стигат до работното си място.

Вижте целия текст...

До 50 000 евро лимит на застраховките за чужбина

При пътуване в чужбина медицинската застраховка е препоръчителна. Покритието на полиците е само за инциденти извън България.

Пътуването в чужбина е свързано с редица рискове – може да се разболеете, да ви откраднат багажа, да счупите крак или ръка и т.н. Затова е препоръчително да се застраховате срещу подобни рискове, пише "Труд".

Застрахователите предлагат няколко варианта на туристически полици за пътуване в чужбина. Всеки от тях е разработен според предназначението на пътуването, срока на застраховката, вида на покритието, избраните лимити на отговорност, както и осигуреното обслужване. Покритието на полиците е само за инциденти извън България. Тя не важи и за държави, в които застрахованият всъщност е отишъл да работи и е постоянно пребиваващ.

По полицата се покриват медицински разходи до предварително избран лимит на отговорност. Клиентите могат да избират от няколко различни фиксирани лимити, вариращи от 2000 евро до 50 000 евро. Покриват се и разноски за спешно зъболечение до определен лимит, най-често от 150 до 250 евро.

При сключването на полица има изискване за максимална възраст на лицата - обичайно застраховки се правят за хора, които са на възраст до 80 години.

Съществуват и изключения от това правило, но ако се застрахова лице над тази възраст, цената на полицата се повишава в пъти. Друго ограничение е минималната възраст – застрахователите отказват да покриват лечението на бебета под 3 месеца.

Компаниите предлагат лимити, съобразени с потребностите на клиентите, както и в зависимост от цената на медицинските услуги в различните държави.

Колко струва?

Цената на застраховката зависи от продължителността на пътуването и дестинацията, както и от избрания лимит за медицински разноски. „Например при избор на лимит в размер на 15 хил. евро, седмичната застраховка на лице, валидна във всички страни с изключение на САЩ и Канада, ще струва 7,69 лева. Ако добавим и тези две държави, цената става 10,46 лева“, разясниха от ЗАД „Уника“.

„Например, семейство с 10-годишно дете пътува във Франция за срок от 7 дни. За застраховка с лимит на отговорност за едно лице до 10 хил. евро, семейството трябва да плати за целия период на застраховката 23,27 лева“, обясниха от ЗАД „Булстрад“.

Най-евтини са еднодневните застраховки. Например при покритие от 4000 евро премията е само 2-3 лева.

Застраховки се сключват за период от 1 ден до 1 година, като времето за престой в съответната държава не трябва да надвишава 92 последователни дни при всяко отделно пътуване. Ако например студент заминава на стаж в САЩ, застраховката за три месеца ще му струва около 1,30 лв. на ден, ако е избрал лимит на покритие до 10 хил. евро за медицински разноски, с включен допълнителен риск за злополука.

“При лимит 10 хил. евро студентът трябва да заплати 85,68 лева. В случай, че пожелае включване на допълнителен риск „Злополука”, застрахователната премия за двете покрития ще бъде 117,80 лева“, разясниха от ЗАД „Булстрад“.

Как се процедира?

При подписване на застрахователна полица клиентът получава информация за асистиращата на застрахователя му компания. Тази компания в случай на нужда ще ориентира клиента за най-близките здравни заведения и лекарски кабинети, където е подходящо да се проведе лечението и ще съдейства за неговото организиране.

Когато клиентът сам посети здравно заведение и заплати за лечението си, застрахователят възстановява разходите му, обясниха от ЗАД „Уника“.

„За се случи това обаче, застрахованият трябва да предостави медицински и финансови документи, свързани с лечението. Те задължително трябва да бъдат преведени на български език. Оригинали се изискват само на финансовите документи“, уточниха експертите. Обезщетение се изплаща в 15-дневен срок от представянето на всички нужни документи.

При сключването на застраховка е важно да се обърне внимание какви точно рискове се покриват.

В общите условия на полиците обичайно присъстват неотложна медицинска помощ при злополука и неотложна стоматологична помощ, а също и репатриране на тленни останки на застрахования или спешно прибиране в случай на смърт на роднина. Не се покриват обаче болнично лечение при препиване или сбиване, не се плаща също медицинската помощ, наложена от вродено заболяване или спортна травма.

Предлагат се обезщетения и за отменен полет

Освен нуждата от медицинска помощ, при пътуване в чужбина могат да се покриват и обезщетения за други видове щети. Например полица „Отмяна на пътуване“ е за ситуации, при които пътуването се е провалило поради независещи от застрахования причини, обясниха от „Групама“.

Има и полици, според които при забавяне на потвърден редовен полет с повече от 5 часа, застрахователят изплаща по 10 евро за всеки час забавяне. Това се случва само, ако на потърпевшите не бъде осигурен алтернативен транспорт.

Предлагат се е застраховки за случаи на загуба или насочване на багажа на застрахования по грешен маршрут от обществен превозвач. В този случай застрахователят ще се свърже със съответното юридическо лице, като например авиокомпания, и ще уреди доставянето на багажа. „Обезщетението е до 500 щатски долара за неотложни разходи при загуба на регистриран багаж“, обясниха от ЗАД „Булстрад“.

Някои застраховки покриват и разноски за адвокатска защита между 500 и 900 евро, в случай че срещу застрахования бъде заведен граждански иск. Полиците за откраднати или загубени документи покриват до 100 евро за издаването на нови. Клиентът може да се застрахова и за причинени от него вреди. В този случай обичайно застрахователите плащат до 1000 евро, като тук изключенията са причинени вреди при катастрофа с автомобил или умишлено престъпление.

Вижте целия текст...

Обща информация и определения
    Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.

Контекст

В съобщението на Комисията от 6 май относно Стратегия за цифров единен пазар за Европа се подчертава ролята на цифровите мрежи като основа за цифрови продукти и услуги. Един от нейните три основни стълба е създаването на необходимите условия за успешно развитие на цифрови мрежи и услуги. Изграждането на европейски цифров единен пазар ще изисква цифрови мрежи, които са високоскоростни, сигурни, надеждни и на достъпни цени.

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа , приета през 2010 г., се определят цели за изграждането и разпространението на широколентовите връзки до 2020 г. , като тези цели постепенно стават ориентир за обществената политика. Тези цели осигуриха насоки и доведоха до съсредоточаване на публичните и все повече частни инвестиционни планове към тях.

Пет години по-късно Европа е отбелязала значителен напредък в разгръщането на широколентовите връзки. Съгласно сравнителния анализ на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа стационарните технологии за достъп от следващо поколение, които предоставят скорост от поне 30 Mbps, са достъпни за 68% от домакинствата в ЕС (в края на 2014 г.). Въпреки това в краткосрочен план навлизането на пазара на услуги със скорост над 100 Mbps остава предизвикателство — в края на 2014 г. такива са били достъпни само за 2,7 абонамента на 100 души, което прави 6% от домакинствата, като тази стойност сама по себе си крие много големи вариации в географски план.

В същото време според прогнози нуждите от връзка постоянно нарастват, включително и извън дома и работното място, като днес техен основен двигател са визуалните съобщения. Очаква се интернет на нещата, основаната на данни икономика, изобилието от съдържание, все по-евтините мобилни устройства и множествената им употреба да ускорят тази тенденция за всички категории потребители (например домакинства, предприятия, публични институции) и да превърнат наличието на широколентова връзка и лекотата на усъвършенстване на мрежите в основен фактор за динамична цифрова икономика и общество.

Европейската комисия провежда тази обществена консултация, за да научи повече за очакваните нужди във връзка с фиксирани и мобилни цифрови мрежи след 2020 г. Целта е тези нужди да бъдат оценени и разбрани по-добре с оглед на разработване на обществена политика за подпомагане на инвеститорите при изграждане на перспективни мрежи за връзка и да се гарантира, че всички потребители, например домакинства, предприятия, обществени институции, могат да се възползват от предимствата на цифровата икономика и цифровото общество.

Тази обществена консултация ще бъде взета предвид при определянето и изпълнението на политиката на ЕС, на регулаторните и финансови инструменти, които могат да допринесат за улесняване на изграждането на широколентови мрежи — като преглед на регулаторната рамка за далекосъобщенията и използване на публично финансиране.

Консултацията е отворена за всички лица (граждани, предприятия, НПО, обществени органи и др.) и за всички сектори (от селско стопанство до ИКТ, от образование до автомобилна промишленост, услуги и индустрия), които са заинтересовани от това техните нужди от интернет връзка в бъдеще да бъдат изцяло удовлетворени.

Структура на въпросника

При някои от въпросите се прави разлика между фиксирана и мобилна връзка. Под фиксирана връзка се разбира връзка, достъпна на определено място, например у дома или на работното място (но не задължително по стационарна линия). Под мобилна връзка се разбира връзка, достъпна за отделни потребители и обекти в движение, например когато се придвижваме към работа, при пътуване, в търговски центрове, на стадиони и пр.

Повечето въпроси са с различно ниво на технически подробности и са зададени по начин, който позволява всички заинтересовани лица да отговорят. Някои въпроси обаче са твърде сложни и са предназначени по-специално за респонденти, които познават задълбочено качествените характеристики на връзката и нейното предстоящо развитие. Следните определения / примери за характеристики на връзката имат за цел да помогнат на респондентите по-добре да разберат някои въпроси.

По всяко време може да направите пауза и по-късно да продължите. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Определения / примери за характеристики на връзката

Връзка

Това е способността да се осъществи и поддържа връзка между две или повече точки в дадена далекосъобщителна система.

Скорост на изтегляне

Тя показва колко бързо можете да теглите данни от други източници. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Повечето онлайн дейности, като зареждане на уеб страници или стрийминг на видеоматериали, се извършват чрез изтегляния.

Скорост на качване

Тя показва колко бързо можете да изпращате данни до други потребители или платформи. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Качването е необходимо за изпращане на файлове по електронна поща или при използването на видеочат за разговор с някого онлайн (тъй като трябва да им изпратите своя видеоматериал).

Симетрия

Означава, че ширината на вашата честотна лента при изтегляне е същата като тази при качване.

Закъснение

Закъснение е времето, което отнема пътуването на данните от източника им до тяхното местоназначение, като то се измерва в милисекунди. Така например при онлайн видеоигрите със закъснението се измерва устойчивостта на вашата връзка. Колкото по-малко е закъснението до сървърите и другите играчи, толкова по-малко забавяне ще има в играта ви.

Претоварване на мрежата

Претоварването на мрежата се отнася до състоянието на дадена мрежа, в която един възел или връзка носи толкова много информация, че може да влоши качеството на мрежовата услуга и да доведе до закъснение поради изчакване, загуба на кадри или пакети данни и блокиране на нови връзки. Когато дадена мрежа е претоварена, колкото повече данни се опитваме да изпратим, толкова по-малко данни реално се изпращат успешно.

Устойчивост

Под устойчивост се има предвид устойчивостта на мрежата на неизправности.

Надеждност

Надеждността е характеристика на всеки компютърен компонент (например софтуер, хардуер или мрежа), който методично изпълнява функциите си съгласно спецификациите.

Непрекъснат достъп

Непрекъснатият достъп дава възможност за гарантирана връзка при всякакви обстоятелства, които могат да бъдат предвидени, като това е особено важно за специални услуги (медицински или свързани със сигурността).

Повсеместност:

Това означава да бъдем свързани навсякъде, по всяко време и с каквото и да е устройство.

Колко време отнема изтеглянето/качването на HD филм (4GB)

  10 Mbps – 55 минути

  30 Mbps – 18 минути

100 Mbps –   6 минути

    1 Gbps – 33 секунди

Вижте целия текст...

Бежанската криза: Европейската комисия предприема решителни мерки

Европейска комисия - Съобщение за медиите

В изпълнение на Европейската програма за миграцията от май т.г. Европейската комисия излиза с комплексен пакет от предложения, които ще спомогнат за преодоляването на бежанската криза, пред която са изправени държавите членки на ЕС, и съседните им държави, включително чрез действия, насочени към първопричините, които принуждават хората да търсят убежище в Европа. Новият набор от мерки ще облекчи натиска, на който са подложени най-тежко засегнатите държави членки, по-специално Гърция, Италия и Унгария, благодарение на предложението за преместване на 120 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила. Тези 120 хил. души са в допълнение на 40-те хил. души, чието преместване от Гърция и Италия Комисията предложи през м. май и за което предстои да бъде взето решение от Съвета. Предлаганите днес мерки ще помогнат също така на държавите членки, изправени пред все по-голям брой молби за убежище, като им осигурят възможност за по-бързо разглеждане на молбите чрез общ европейски списък на сигурните страни на произход.

Комисията очерта основните действия за повишаване на ефективността на политиката на връщане и предложи доверителен фонд на стойност 1,8 млрд. евро, който да работи за преодоляване на първопричините за миграцията в Африка. И на последно място, Комисията и службата на ЕС за външна дейност насочват усилията си и към „външното измерение“ на бежанската криза.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Ние, европейците, трябва добре да знаем защо предоставянето на закрила и спазването на основното право на убежище е толкова важно и никога да не забравяме това. Време е да започнем да градим, както призовахме през май, истинска европейска политика за миграцията. Мерките, които предлагаме днес, ще гарантират, че хората, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще бъдат премествани бързо след своето пристигане, при това не само сега, а и при евентуална бъдеща криза. Ако някога е било необходимо да бъде демонстрирана европейската солидарност, то това е по отношение на бежанската криза. Време е да покажем смелостта си като общност и да излезем сега с този европейски отговор.“

В отговор на настоящата бежанска криза и с оглед и на бъдещи предизвикателства днес Европейската комисия представи следните конкретни мерки:

Предложение за спешно преместване на 120 000 бежанци от Гърция, Унгария и Италия: Необходими са неотложни действия след настъпилото през последните месеци рязко увеличение в броя на случаите на незаконно преминаване на границите в централните и източните части на Средиземно море, но също така и в Западните Балкани. Комисията предлага 120 000 души, които явно се нуждаят от международна закрила, да бъдат преместени от Италия (15 600), Гърция (50 400) и Унгария (54 000). Преместването ще се извърши в съответствие със задължителни коефициенти на разпределение, почиващи на обективни и измерими критерии (40 % за броя на населението, 40% за стойността на БВП, 10% за средния брой на молбите за убежище в миналото, 10% за равнището на безработица). Те се отнасят до националностите на кандидатите за убежище, по отношение на които има общ за ЕС дял на одобрените молби, равен на или по-голям от 75 %[1].

Предложението е в допълнение на предложението на Комисията от м. май за прехвърляне на 40 000 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция към други държави членки на ЕС, с което общият брой достига 160 000 души. Преместването ще бъде обезпечено със 780 млн. евро бюджетна подкрепа от ЕС за участващите държави членки, включително 50-процентно предварително финансиране, с цел да се гарантира, че органите на управление на национално, регионално и местно ниво разполагат с ресурс, осигуряващ бързи действия.

1. Временна клауза за солидарност: Ако поради основателни и обективни причини, например природно бедствие, дадена държава членка не може временно да участва пълноправно или частично в изпълнението на решение за преместване, тя се задължава да предостави финансов принос към бюджета на ЕС в размер на 0,002 % от своя БВП.

Европейската комисия ще анализира причините, посочени от съответната държава, и ще вземе решение дали въз основа на тях държавата може да бъде освободена от участие в преместването на търсещи убежище лица за не повече от 12 месеца. В случай на частично участие сумата се намалява пропорционално.

Постоянно действащ механизъм за преместване за всички държави членки: Както беше обяснено в Европейската програма за миграцията, Комисията предлага структуриран механизъм за солидарност, който да може да бъде задействан във всеки един момент от Комисията в помощ на всяка държава членка на ЕС, която е изправена пред кризисна ситуация и извънреден натиск върху своята система за предоставяне на убежище вследствие на мащабен и непропорционален приток на граждани на трети държави. Наличието на подобни бъдещи спешни ситуации ще се определя от Комисията въз основа на броя на молбите за убежище през последните 6 месеца на глава от населението, както и въз основа на броя на незаконните преминавания на границата през последните 6 месеца. Ще се прилагат същите обективни и проверими критерии за разпределение, както при предложенията за спешното преместване. Постоянният механизъм ще отчита и потребностите на търсещите убежище, семейното им положение и квалификациите им. Временната клауза за солидарност ще се прилага и в този контекст.

2. Общ европейски списък на сигурните страни на произход: В продължение на Европейската програма за миграцията и на заключенията на Европейския съвет от 25-26 юни т.г. Европейската комисия предлага регламент за установяване на общ за ЕС списък на сигурните страни на произход. Съществуването на подобен европейски списък ще даде възможност за по-бързо разглеждане на отделните молби за убежище от кандидати от страни, за които в целия ЕС се счита, че са сигурни, и за по-бързо връщане, ако оценката на отделната молба потвърди, че кандидатът няма право на убежище. След проведените с държавите членки дискусии и въз основа на техните настоящи практики Комисията предлага към списъка на ЕС на сигурните страни на произход да бъдат добавени Албания, Босна и Херцеговина, бивша Югославска република Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция. Тези държави изпълняват общите критерии от Директива 2013/32 за процедурите за предоставяне на убежище, съгласно които една държава се счита за сигурна; те са страни по основни международни договори в сферата на правата на човека; и на повечето от тях Европейският съвет е предоставил статут на държави кандидатки за членство, изпълняващи т.нар. „критерии от Копенхаген“ (гаранции за демокрация, върховенство на закона, права на човека и зачитане и закрила на малцинствата). В бъдеще след задълбочена оценка от страна на Комисията могат да бъдат добавени и други държави.

3. Постигане на по-голяма ефективност на политиката на връщане: За да подобри политиките на връщане на държавите членки, Комисията издаде общ наръчник относно връщането и разработи план за действие на ЕС относно връщането. Комисията представи план за действие на ЕС относно връщането, в който се определят кратко – и средносрочните мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите членки с цел увеличаване на доброволните връщания, укрепване прилагането на Директивата за връщането, подобряване на обмена на информация, укрепване на ролята и мандата на Frontex при операциите за връщане и създаване на интегрирана система за управление на връщанията. Успоредно с това Комисията прие Наръчник относно връщането, в който в подкрепа на националните компетентни органи са събрани практически инструкции във връзка с връщането на онези мигранти, които нямат право да останат в Европейския съюз.

Наръчникът ще бъде основен обучителен инструмент по стандарти и процедури за служителите, прилагащи Директива 2008/115 относно връщането.

4. Съобщение относно правилата за обществените поръчки във връзка с мерките за подкрепа на бежанците: Държавите членки трябва адекватно и бързо да удовлетворяват най-належащите потребности на търсещите убежище хора от жилища, стоки и услуги. В представеното днес съобщение се съдържат насоки за националните, регионалните и местните органи как да гарантират спазването на правото на ЕС и същевременно бързо, несложно и без излишна бюрокрация да доставят необходимите услуги.

5. Действия по външното измерение на бежанската криза: Външното измерение е ключов елемент от усилията за преодоляване на настоящата криза. Подновяват се усилията за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия. ЕС предоставя подкрепа на населението на Сирия — по-специално на вътрешно разселените лица — и финансова подкрепа на съседните ѝ страни, приемащи най-голям брой сирийски бежанци, като Йордания, Ливан, Турция. Дотук в подкрепа на тази цел са мобилизирани 3,9 млрд. евро. Борбата с организираната престъпност, която стои зад контрабандата на хора, е друг приоритет, във връзка с който беше стартирана военноморската операция EUNAVFOR MED. Като част от сътрудничеството ни с трети държави са подписани и близо 17 споразумения за обратно приемане и 7 споразумения за партньорства за мобилност. ЕС ще задълбочи също така съществуващите диалози за миграцията, провеждани на високо равнище с ключови партньори, например процесите от Рабат и Хартум с африканските държави и процесът от Будапеща с източно- и централноазиатските държави, както и предстоящата в началото на октомври конференция и среща на високо равнище във Валета на 11-12 ноември 2015 г.

6. Доверителен фонд за Африка: Европейската комисия задели 1,8 млрд. евро от финансовите ресурси на ЕС за създаването на Спешен доверителен фонд за стабилност и действия, насочени към първопричините на незаконната миграция в Африка. Целта е повишаване на стабилността и предприемане на действия срещу първопричините за незаконните миграционни потоци в региона на Сахел, езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. Фондът ще оказва подкрепа на тези региони за създаването на по-добри социално-икономически възможности и разработването на политики за управление на миграцията. Европейската комисия очаква държавите членки също да се включат и да си поставят амбициозни цели по отношение на отпусната подкрепа. Испания например вече потвърди участието си.

7. Проявата на солидарност с държавите по външните граници на Съюза изисква също така всички да покажем отговорност по отношение на спазването на общите за ЕС правила. С оглед на това тази седмица Комисията ще ускори производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки, когато такива са необходими, за да се гарантира прилагането на правилата, и започва да прилага подход на „горещите точки“ в държавите членки по външните граници на Съюза, за да им окаже подкрепа в прилагането на общите за ЕС правила при предоставянето на убежище (вж. MEMO/15/5597).

Лица за контакти с медиите:

Natasha BERTAUD (+32 229 6 74 56)

Tim McPHIE (+32 229 5 86 02)

Milica PETROVIC (+32 229 6 30 20)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Вижте целия текст...

Европа предприема действия, за да помогне на 12 милиона дългосрочно безработни да се върнат на работа

Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа. След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа.

В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Дългосрочната безработица е един от най-сериозните проблеми, породени от икономическата криза, засягащ над 12 милиона души в Европа. Все по-голяма част от населението е изложено на риск от бедност и социално изключване. Трябва да действаме, за да върнем тези хора на работа. Не можем да приемем икономическо възстановяване, от което толкова голям брой европейци остават встрани. Убедена съм, че днешното предложение ще промени участта им с пълната подкрепа на държавите членки, социалните партньори и работодателите.“

В предложението се разглеждат услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се предлагат конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава на добрите практики в държавите от ЕС.

Изтъкват се три основни стъпки:

• Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по заетостта;

• Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца безработица;

• Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица.

Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа, допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване, транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа.

В предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и предлагане на целеви финансови стимули.

Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд.

Сега предложението на Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и приемане. Изпълнението на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след като държавите членки постигнат съгласие.

Контекст

В момента дългосрочно безработните представляват 5% от активното население. Този дял варира значително между държавите от ЕС — от 1,5% в Австрия до 19,5% в Гърция.

Колкото по-дълго остават извън пазара на труда, толкова по-трудно е за безработните отново да си намерят работа. От 12 милиона дългосрочно безработни в ЕС над 60% са без работа вече две последователни години. Всяка година един на всеки пет безработни се отказва от търсенето на работа и става неактивен. Това води до сериозен риск от бедност и социално изключване за безработните и техните семейства.

Въпреки че дългосрочно безработните са половината от всички безработни, за тях са отредени едва 20% от активните програми на пазара на труда, а в много държави от ЕС те нямат достъп до персонализирани услуги. Работодателите често не участват достатъчно в програмите, предлагани на дългосрочно безработните. Само една трета от държавите членки координират действията на своите служби по заетостта и социални служби.

На равнище ЕС вече са в сила редица мерки:

• правят се препоръки в рамките на европейския семестър — годишния процес на координация на икономическата политика;

• До 10% от средствата от Европейския социален фонд може да се използват за подпомагане на дългосрочно безработните през периода 2014-2020 г.;

• Европейската мрежа на публичните служби по заетостта съдейства за обмена на добри практики.

Препоръката, представена днес, ще допълни и засили тези дейности.

За повече информация

Предложение за препоръка на Съвета за интеграция на трайно безработните на пазара на труда

Дългосрочна безработица: Предложение на Комисията за препоръка на Съвета — често задавани въпроси

Информационен документ за дългосрочната безработица в България

Информационни документи по страни: дългосрочна безработица в ЕС

ГД „Заетост и социални въпроси“ Новина

Дългосрочна безработица — видео

Следете съобщенията на Мариан Тейсен и Социална Европа (Social Europe) в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

Лица за контакти с медиите:

Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

Вижте целия текст...

Неформално заседание на държавните и правителствените ръководители, 23/09/2015

Изявление на Европейския съвет

Тази вечер се събрахме, за да разгледаме безпрецедентната миграционна и бежанска криза, пред която сме изправени. Взехме решение по редица неотложни приоритети и обсъдихме задълбочено начини за постигането на трайни, устойчиви решения. Признаваме, че не съществуват лесни решения и че можем да се справим с това предизвикателство единствено чрез съвместна работа, в дух на солидарност и отговорност. Междувременно всички ние трябва да спазваме, прилагаме и изпълняваме съществуващите правила, включително регламента от Дъблин и достиженията на правото от Шенген.

Призоваваме институциите на ЕС и нашите правителства да работят бързо по приоритетните действия, предложени от Комисията. Искаме оперативни решения по най-належащите въпроси преди заседанието на Европейския съвет през октомври в следните насоки:

• отговор на неотложните нужди на бежанците в региона чрез подпомагане на върховния комисар на ООН за бежанците, Световната продоволствена програма и други агенции с поне още 1 милиард евро;

• подпомагане на Ливан, Йордания, Турция и други страни при справянето с кризата със сирийските бежанци, включително чрез значително увеличаване на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонда "Мадад“);

• засилване на диалога с Турция на всички равнища, включително при предстоящото посещение на турския президент (5 октомври), с цел укрепване на нашето сътрудничество за възпирането и управлението на миграционните потоци;

• подпомагане на страните от Западните Балкани при третирането на бежанските потоци, включително чрез предприсъединителни инструменти, както и осигуряване на бърза и задълбочена подготовка за конференцията относно маршрута през Западните Балкани (8 октомври);

• увеличаване на финансирането на Извънредния доверителен фонд за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка чрез допълнителни вноски от държавите членки и осигуряване на оптимална подготовка за срещата на върха в Ла Валета (11-12 ноември) с цел да се постигне максимален напредък;

• справяне с драматичната ситуация по външните ни граници и засилване на контрола по тези граници, включително чрез допълнителни средства за Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Европол и с персонал и оборудване от държавите членки;

• отговор на исканията на държавите членки, които са на първа линия, за помощ от институциите, агенциите и други държави членки, за да се осигури идентифицирането, регистрирането и снемането на пръстови отпечатъци на мигрантите ("горещи точки“ или hotspots) и същевременно да се гарантира преместването и връщането, най-късно до ноември 2015 г.;

• засилване на финансирането на фонд "Убежище, миграция и интеграция“ и на фонд "Вътрешна сигурност“ - Граници.

По отношение на Сирия призоваваме за подновяване на международните усилия под егидата на ООН да се сложи край на войната, причинила толкова страдание и принудила близо 12 милиона души да напуснат домовете си; ЕС се ангажира да даде своя принос във връзка с това, както и за сформирането на правителство на националното единство в Либия.

Договорените днес насоки трябва да бъдат допълнени с транспонирането и прилагането от държавите членки на правилата на общата система за убежище. В този контекст е важно да се създадат условия за пълноценното участие на всички държави членки в системата от Дъблин.

Призоваваме настойчиво институциите, агенциите и държавите членки да ускорят работата по всички аспекти на миграционната криза. Комисията ще представи предложения за мобилизиране на средства от бюджета на ЕС в подкрепа на тези насоки. Държавите членки ще дадат своя съответстващ принос.

Ще разгледаме отново свързаното с миграцията предизвикателство на заседанието на Европейския съвет през октомври.

Лица за контакт с медиите

Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

Съвет на Европейския съюз:

  +32 22816319 | press.office@consilium.europa.eu

Европейски съвет / Председател:

  +32 22815150 | press.president@consilium.europa.eu

www.consilium.europa.eu/bg/press/

Вижте целия текст...

Къде се намира най-голямата забележителност на Европа

Титлата на най-голяма туристическа забележителност в Европа бе присъдена на Музея на бирата Гинес в Дъблин по време на тазгодишната официална церемония World Travel Awards. Той бе обявен за дестинация № 1 в Европа, изпреварвайки грандове като Айфеловата кула, Бъкиннгамският дворец и римският Колизей.

От момента на откриването си през 2006 година досега, музеят, представящ историята на производството на популярното пиво е посетен от 13 млн. души и това го направи победител и носител на престижната награда World Travel Awards, съобщава Daily Mail.

Екскурзията в музея започва с представянето на най-голямата в света бирена халба и продължава през цели 7 етажа, където богатото наследство на пивоварната „Гинес” се преплита с историята на сраната. В края на обиколката посетителите биват черпени по една пинта бира „Гинес” в световноизвестният бар на покрива на музея.

По данни на Irish Times, 92% от посетителите на музея са чужденци. Най-често го посещават американци, британци, французи, германци и италианци.

„Гинес” е една от най-продаваните бири в света. Пиво под тази марки се приготвя в 60 страни по света и се предлага в 120 държави. Годишният обем продажби на бирата „Гинес” е средно 850 млн. литра.

Вижте целия текст...

Актуално

На 9 и 10 септември в град Свиленград ИЦ „Европа Директно – Хасково“ с участието на партньорите от РИО Хасково проведе обучение на педагози от Свиленград на тема: "Разработване и управление на проекти в областта на образованието и младежта". Домакин на срещата бе Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев" Свиленград. На обучението г-н Иван Панайотов – началник на РИО Хасково и Красимира Дамянова – координатор на ИЦ "Европа Директно – Хасково" запознаха участниците с възможностите за разработване на проекти, които предоставят оперативните програми, Програма „Еразъм“ и други програми на ЕС. Представен бе процесът на разработване на проекти, разискваха се въпроси за успешното разработване на проектни предложения и изискванията за доброто им управление."

На 14.09.2015 г. в Регистрационно-приемателен център – Харманли бе представена дейността на ИЦ „Европа Директно – Хасково”

Присъстващите на събитието бежанци бяха запознати с представяните от информационния център услуги, с историята на Европейския съюз и с неговите основни структури.

По атрактивен начин бяха представени основните европейски ценности, тяхното значение за развитието на гражданското общество и ролята на гражданите в социално-икономическия живот на европейските страни. Подробно бяха представени гражданските и трудовите права, както и възможностите, които Европа предоставя за реализация и интеграция на своите и чуждите граждани.

На 25.09.2015 г. в гр. Харманли съвместно с МИГ Харманли се проведе дискусия на тема: „Отворено европейско пространство за реализацията на европейските програми на територията на община Харманли”. Най-напред бе представена оценката от реализацията на Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли за изтеклия програмен период. След това бе представен Информационен център „Европа Директно – Хасково”. Проведената дискусия за положителните и отрицателни страни, свързани с реализацията на проектите по СМР и ПРСР на територията на общината, помогна за изясняване на проблемите и за подобряване на бъдещата организация за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията, покрита от МИГ Харманли. В дискусията се включиха представители на бизнеса, земеделски производители, представители на местните власти, НПО, читалища и граждани. Резултатите от дискусията показаха високата активност на основните ключови фигури на територията и активността на МИГ Харманли в усилията им за подобряване на средата и качеството на живот в селските райони.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСКУСИЯТА:

Положителни страни при реализирането на Стратегията за местно развитие и ПРСР:

• Приоритетното реализиране на проекти от обществените мерки в малките населени места се отрази на позитивното подобряване на средата и качеството на живот;

• Формираните сред местната общност информираност, опит, нагласи, умения и компетентности създадоха устойчив местен капацитет, който е особено важен за следващия програмен период;

• С реализацията на проектите се увеличиха площите на трайните насаждения, подобри се земеделската техника и оборудване, въведоха се нови техники и технологии и се разшириха производствените мощности;

• Най-високо бяха оценени положителното влияние и постигнатите резултати от изпълнението на СМР и ПРСР върху:

 въвеждането на мерки за предпазване от пожари;

 подобряването на услугите за икономиката и населението, свързани с водоснабдителната система;

 развитието на земеделието от гледна точка на въвеждането на модерни технологии и нови практики;

 усъвършенстването на социалната дейност – спорт, култура, читалищна дейност;

 реконструкцията и модернизацията на сгради в населените места.

• Постигнати бяха положителни резултати по отношение повишаване качеството на предлаганите услуги и създаваните продукти, както и цялостната дейност на фирмите и стопанствата, които се представляват от бенефициентите;

• Изграждането на МИГ създаде условия и предпоставки за активно развитие на територията на община Харманли;

• Членовете на МИГ показаха висок професионализъм и съпричастност към проблемите на бенефициентите, въпреки работата при намален състав;

• През периода бяха реализирани следните подкрепящи дейности, важни за успеваемостта на проектите:

 Добра информационна кампания;

 Адекватен обучителен процес;

 Консултации, проведени на място;

 Активно посредничество от страна на МИГ за свързване на бенефициентите с МЗХ и ДФЗ при възникнал проблем.

Проблеми при реализирането на Стратегията за местно развитие и ПРСР:

• Струпването на голяма част от проектите в края на програмния период, което затрудни тяхното обслужване и застраши тяхното изпълнение;

• Забавяне на процеса на оценка и одобрение от страна на ДФЗ – РА, който се осъществяваше за период между 200 – 494 дни за одобрение на подадените проекти. Само последните проекти са разгледани за период от около 96 дни;

• Изключително дългият срок за сключване на договорите, поради бавната им обработка от страна на РА. Средно за тази процедура се изчаква около 60 дни;

• Липса на активност от страна на НПО поради невъзможност за намиране на финансов ресурс за префинансиране на проектните дейности;

• Ниска активност при изпълнението на СМР и ПРСР на територията по отношение на:

 изграждане и възстановяване на зелени площи и паркове;

 изграждане на инфраструктура за семейства с деца, за юноши и младежи – площадки за спорт и игра;

 разширяване на възможностите за почивка;

 опазване на околната среда и по-конкретно на природни места и забележителности, флора и фауна;

 подобряване общото състояние на околната среда – чистота на населени места, въздух и вода, ниво на шум и природен пейзаж;

 усъвършенстване на животновъдството – въвеждане на модерни технологии и практики;

• Основните регистрирани проблеми са:

 срещнатите трудности, свързани с осигуряването на кредити (за МИГ и за бенефициентите) за префинансиране на проектните дейности;

 забавеното възстановяване на разходите от страна на ДФЗ – РА;

 забавяне и удължаване срока на изпълнение на проектите (сключени са 37 Анекса към договорите, като по-голямата част от тях са за промяна на активите и за удължаване срока на изпълнение) от страна на бенефициентите поради редица технически причини като:

o спиране от производството на част от машините по договорите;

o недостатъчен административен капацитет;

o технически причини, свързани с изпълнението на проекта, като атмосферни условия, процедурни изисквания, свързани със ЗОП и др.

Предложения за подобряване на средата при реализацията на европейските програми и проекти:

• Скъсяване на срока за оценка и одобрение от страна на ДФЗ – РА;

• По-бърза обработка на проектите от страна на ДФЗ – РА и намаляване срока за сключване на договорите;

• Осигуряване на възможности за кредитиране на проектните дейности чрез осигуряване на банкови кредити или финансов фонд;

• Създаване на гаранционен фонд;

• Спазване на планираните срокове, за да не се струпват застрашително голям брой проекти в края на програмния период.

Вижте целия текст...

На 29.09.2015 г. в голямата зала на ул. „Хан Кубрат“ 2 Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България откри Информационен център „Европа Директно – Хасково“. На откриването присъстваха Станислав Дечев – заместник-областен управител и Иван Панайотов – началник РИО Хасково. Гости на събитието бяха още: представители на регионалните и местните власти, ръководители на регионални и местни публични структури, директори на училища, неправителствени организации, предприемачи, журналисти и граждани от област Хасково. След приветствията от страна на гостите бе представена и кратка културна програма. Посетен и разгледан бе новият офис на „Европа Директно – Хасково“ и бяха получени информационни материали. След това гостите обмениха идеи на чаша кафе.

50 000 млади европейци – обучени и наети в рамките на „Алианс за младежта"

Партньорите на „Алианс за младежта“ са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, което е половината от сто хиляди възможности за предварително планирания срок от 3 години, за които бе поет ангажимент през 2014 г.

Това стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе във Виваком Арт Хол с участието на изпълнителния директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Валентина Георгиева, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата в Университета за национално и световно стопанство, инж. Таньо Стойчев, директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", Емилия Вълчовска, Началник на отдел „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката и Даниел Владев, Мениджър Ключови клиенти в Мото Пфое.

В рамките на събитието се проведе и пряко включване от Европейския парламент, което проследи дебат за младежта с участието на Европейския комисар по заетостта Мариан Тейсен, членове на Европейския парламент, представители на младежки организации и представители на партньорите на „Алианс за младежта“.

Днес Алиансът вече обединява близо 200 компании от цяла Европа. Година след създаването му партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативи за „подготовка за работа“, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовка за интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

„Бързото прилагане на „Гаранция за младежта“ в тясно сътрудничество с бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС. Миналата седмица Комисията осигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение", заяви еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен.

Непосредствено след дебата бяха дискутирани и представени проектите и плановете на Министерството на образованието и науката в сферата на дуалното образование, както и програмите в областта, които вече са факт в Нов български университет и в Университета за национално и световно стопанство. Компаниите-партньори на инициативата в България припомниха, че за по-малко от 6 месеца Нестле България и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същия период.

По време на събитието бе представено и проучване, проведено от компанията Nielsen сред 635 бизнес мениджъри и специалисти по човешки ресурси от 70 партньори на „Алианс за младежта“ в 22 европейски страни. Според данните 66% от анкетираните са заявили, че стажовете и професионалната подготовка могат да доведат до трайна заетост като в много държави, най-вече в южна и източна Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация от формално образование и обучение на работното място.

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобият опит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда,“ – заяви Кристоф Камбурнак, Президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта. – „Този тип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимите знания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара. Това е важно, защото традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчно бързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, които ще бъдат открити след 10 години все още не съществуват днес.“

При разработването на програми за дуално обучение бизнес партньорите на „Алианс за младежта“ се запознават с важната роля на Правителството за насърчаване на по-доброто сътрудничество между бизнеса и учебните заведения. Партньорите на „Алианс за младежта“ наскоро създадоха нови схеми за дуално обучение в цяла Европа в сътрудничество с университети и училища, но те често се сблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административната тежест, свързана с тези схеми е пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури за получаване на разрешение от Правителството за внасяне на промени в учебните програми.

"Алианс за младежта" е първото паневропейско бизнес движение за решаване на кризата с младежката безработица в ЕС и всяка от страните-членки на общността. Инициатор на това мащабно партньорство е Нестле. В него големи мултинационални компании и представители на европейски и национални институции обединяват усилия и се ангажират да създадат 100 000 нови работни места за млади хора в периода 2014-2016 година.

Вижте целия текст...

39 общини ще решават сами къде да инвестират еврофондове

Най-големите общини ще станат междинни звена по програма "Региони в растеж", за да насочват парите, определени за тях

Бургас е един от първите градове, които започнаха да работят за интегриран градски транспорт. В периода 2014-2020 г. всички 39 големи общини ще трябва да приложат схеми за такъв транспорт.

От новия програмен период най-големите общини в България ще могат да подбират сами част от проектите с европейско финансиране, които се осъществяват на територията им. Това стана с решение на Министерския съвет, което възлага на 39-те най-големи общини в България да създадат междинни звена за разпределяне на парите по новата програма "Региони в растеж" в структурата си.

Причината е, че в новата програма вече няма да има конкуренция между всички общини за определено количество пари. Досега всеки един проект, независимо откъде е, се състезаваше с всички останали за финансиране. По новите правила 39-те най-големи имат предварително определена сума - 1,64 млрд. лв. (европейски пари и национално съфинансиране). Тя се разпределя за всеки от градовете в съответствие с приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Така общините ще имат правото да се разпореждат с тези пари и да подбират за какви проекти отиват.

Кои са общините. Това са:

СофияСливенБлагоевградЯмбол
ПловдивХасковоВидинКърджали
ВарнаСмолянМонтанаПазарджик
БургасПерникВрацаКюстендил
РусеСвищовЛовечГ. Оряховица
Стара ЗагораКазанлъкГабровоДимитровград
ПлевенАсеновградЛомКарлово
Велико ТърновоДупницаШуменПетрич
РазградТърговищеДобричГоце Делчев
СилистраПанагюрищеВелинград 

Новите междинни звена, които ще оценяват и избират проекти, ще се намират в самите общини. Според правителството това ще засили децентрализацията.

Много подробности обаче тепърва предстои да бъдат уточнявани. Например как общините ще разделят функциите на досегашното си експертно звено, което се занимава с управлението на европроекти и на новото звено, което ще играе ролята на оценител и подбор. Ще трябва двете структури да не са съставени от едни и същи хора, за да няма конфликт на интереси. Това означава, че някои общини ще имат нужда от нови чиновници. От МРРБ уточниха за "Капитал", че "ще се финансират разходи за наемане на външни експерти за оценка на проектните предложения, както и разходи за възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционните програми. В допълнение, на ниво проектно предложения са допустими разходи за организация и управление на проектите в размер до 2% от стойността на общите преки допустими разходи".

Вероятно в звената ще има сертифициран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) специалист, но все още не е ясно каква точно ще е връзката и координацията между управляващия орган в министерството и общинските звена, всяко от които ще е на подчинение на съответния кмет.

Според МРРБ, "междинните звена по същество не представляват нови структури или звена, а са самата общинска администрация, която следва по подходящ начин да разпредели различните отговорности, свързани с оценката на проектните предложения".

Предстоят инвестиционни програми

Досега европрограмите нямаха особено положителен опит с междинни звена. Програмите "Конкурентоспособност" и "Околна среда", които имаха такива структури, ги закриха след редица от проблеми в тях.

Министерството обаче цитира специална оценка, изготвена от "КПМГ България и Ню Ай", която е установила през 2012 г., че общините имат нужния капацитет за това. Експерти обясниха, че няма причини за прекалено големи притеснения относно капацитета в общините, тъй като новите звена ще работят по вече одобрени инвестиционни програми. Програмите ще са многогодишна рамка, с която всяка една община заявява какво иска да финансира с парите, които й се дават. "Официално никоя община не би трябвало да знае още какви пари й се полагат, но неофициално повечето вече знаят", коментира общински експерт пред "Капитал".

Нито една обаче няма готова инвестиционна програма, тъй като този процес тепърва започва. МРРБ настоява, че няма нужда тези програми да бъдат одобрени от общинските съвети. Сдружението на общините обаче твърди, че тъй като обвързват бюджета с бъдещи инвестиции, е важно да има такова одобрение. Вероятният срок за съставянето на тези програми е до края на годината или началото на следващата. Едва след това парите към общините могат да започнат да пристигат.

Самите инвестиционни програми следва да бъдат изработени от работни групи, в които по думите на МРРБ, влизат представители на общината, институции и организации, чиито обекти са залегнали в плановете за развитие, неправителствени организации и други потенциални ползватели на помощ.

В програмите може да залегнат мерки за подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване на градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Когато новите междинни звена оценяват даден проект, те ще имат възможност да попълват контролни листи, на които ще отбелязват, дали конкретното предложение отговаря на критериите в инвестиционната програма. Отговорите този път няма да са степенувани с числа, а само "Да", "Не" и "НП". Това може да отнеме важен лост за корупция при оценката, който досега беше често практикуван.

Вижте целия текст...

НДК и резиденция „Бояна“ приютяват българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Емблематичните за социалистическата архитектура сгради на Националния дворец на културата (НДК) и резиденция "Бояна" ще бъдат дом на западни делегати и гости по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Днес правителството прие предложенията, направени от работна група към министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на обекти, в които да се провеждат събития по време на председателството.

"Според предложенията на работната група следва да бъде дадено предпочитание на сградата на Национален дворец на културата, която покрива критериите за провеждане на различните категории събития и със съответната хотелска и транспортна инфраструктура и на Резиденция Бояна - като комплексен конферентен център с хотелска и ресторантьорска част, подходящ за повечето събития на председателството и преимущество от гледна точка на сигурността", съобщиха от правителствения пресцентър.

Планира се в рамките на председателството да се проведат между 150-200 заседания, срещи, семинари, конференции и други мероприятия.

Предвижда се до края на 2015 г. вицепремиерът Томислав Дончев и колежката му Лиляна Павлова да определят прогнозна стойност за ремонта и преустройството на НДК и резиденцията. По предварителни разчети за ремонта на електроинсталацията, ВиК, поставяне на охранителни камери и ремонт на някои зали там ще бъдат налети близо 40 млн. лв.

В следващите две години правителството ще похарчи солидни средства за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Средствата ще дойдат както от държавния бюджет, така и по европейски програми, спонсорство и доброволчество и ще трябва да осигурят целия спектър от дейности по организацията – от специализирани обучения на администрацията, до подобряване на инфраструктурата и кетъринг.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

Предстоящи събития през месец октомври, изпълнявани от „Европа Директно – Хасково“:

• Спортно събитие с деца и младежи – детски футболен турнир, част от общоевропейската инициатива „Футболът срещу расизма в Европа“;

• Продължаване дейността по Арт пленера „Нашите европейски мечти“.

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Конкретни бенефициенти по процедурата са: Столична община,Община Варна, Община Пловдив, Община Бургас, Община Русе, Община Стара Загора, Община Плевен, Община Благоевград, Община Велико Търново, Община Видин, Община Добрич, Община Хасково, Община Пазарджик, Община Шумен, Община Сливен, Община Габрово, Община Ямбол, Община Перник, Община Враца, Община Ловеч, Община Кърджали, Община Смолян, Община Разград, Община Казанлък, Община Асеновград, Община Монтана, Община Горна Оряховица, Община Гоце Делчев, Община Дупница, Община Кюстендил, Община Силистра, Община Димитровград, Община Търговище, Община Лом, Община Петрич, Община Свищов, Община Велинград, Община Карлово и Община Панагюрище.

Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-396/31.07.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми

Вижте целия текст...

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Европейски ден на предприемача (ЕДП)
15 - 16 Октомври 2015 г.

с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА '2015

15 - 16 Октомври 2015 г. Интер Експо Център – София

Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят на 13-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2015, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП на 15-ти и 16-ти октомври 2015 г., в Интер Експо Център, гр. София. Темата на събитието тази година ще бъде: "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ". Предвидените различните модули ще засегнат теми като: Ролята на партньорството Академия-Бизнес за развитието на иновациите в дейността на Съвета по иновации и енергийна ефективност при Българската търговско-промишлена палата, Възможности за сътрудничество с румънски фирми с цел разработване на иновативни проекти, София Тех Парк, Столична стратегия за интелигента специализация, Иновациите – мост между науката и бизнеса, Социалното предприемачество, Мрежата на Центровете за трансфер на технологии, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Предприемачество в културните и творчески индустрии и др.

По традиция, събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. По време на събитието, свои панели ще имат: София Техно-Парк, Клуба за управление на знания и иновации (КУЗИС), Съвета по иновации и енергийна и енергийна ефективност при Българска търговско-промишлена палата, Двустранната търговска камара България-Румъния, СУ „Св. Климент Охридски”, представители на малкия и средния бизнес и др.

За участие са поканени министри, представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията на Единния пазар. Основни лектори ще бъдат представители на държавни ведомства и институции, неправителствени организации, бизнес асоциации и камари, представители на университети и други организации, които имат отношение към развитие на предприемачеството, учени, консултанти и експерти.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Ако някоя от темите и практическите занимания са привлекли вниманието Ви, можете да се регистрирате за участие тук.

Моля, обърнете внимание!

На 12 октомври 2015 г. електронната регистрация ще бъде преустановена, за да се осигури технологично време за изготвяне на баджове за участниците. Регистриране за участие ще може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център.

Регистриране за участие ще може да се направи и на място пред зала "ВИТОША" в Интер Експо Център, София в дните на форума.

Вижте целия текст...

Училищен конкурс за млади преводачи

Започна записването за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи

В 13.00 ч., 1 септември 2015 г., започна записването за участие в ежегодния конкурс на Европейския съюз за млади преводачи Juvenes Translatores. Регистрацията ще продължи до 20 октомври, 13.00 ч., на адрес ec.europa.eu/translatores, а онлайн формулярът е наличен на всички официални езици на ЕС.

В конкурса могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1998 г.

В конкурсния ден (26 ноември) учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с Европейската година за развитие. Те ще могат да изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Конкурсните им работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава. През пролетта на 2016 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.

За допълнителна информация: Уебсайт на конкурса:

http://ec.europa.eu/translatores/

Facebook.com/translatores

@translatores

Уебсайт на заместник-председател на ЕК Кристалина Георгиева

Генерална дирекция „Писмени преводи“: ec.europa.eu/dgs/translation.


Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2015 година.

В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2015 година са организирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Тази година членове на журито са Анета Милкова, член на Управителния съвет на Българска Национална телевизия; Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България; Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка. Очакваме номинации до 31 октомври 2015 на office@navabg.com.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в началото на ноември 2014. Наградите ще бъдат обявени на публична церемония на 4 декември 2015 година.

ПОКАНА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СРЕЩАТА НА МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „АЗИЯ-ЕВРОПА“

Дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта обявява конкурс за младежки представител в Срещата на младите лидери, организирана от Фондация „Азия-Европа (АСЕФ)“ в периода 01-05.11.2015 г., в Люксембург!

Целта на Форума е да даде възможност за по-тясно взаимодействие и обмен на гледни точки между млади лидери от Азия и Европа с водещи експерти от правителствените среди, корпоративния и неправителствения сектор по важни и актуални за двата региона теми в духа на целите на Фондация АСЕФ, а именно да способства за взаимното опознаване и насърчаването на диалога и взаимодействието на културите на Азия и Европа.

Ако ти си на възраст между 18 и 30 години, представител на неправителствена организация, чиято мисия е свързана с популяризиране на ценностите на Азия и обмяната на опит между Европа и Азия с фокус младежкото развитие, традиция и култура, то можеш да ни изпратиш мотивационно писмо (до 200 думи) и Автобиография на английски език. Моля да посочиш, както опита на организацията по темата, така и твоята мотивация, опит и с какво ще допринесе личностно и професионално участието ти във Форума!

Краен срок за кандидатстване: 14.09.2015 г.

Кандидатурите се изпращат на следния имейл адрес: youth.policy@mpes.government.bg

Форумът ще се проведе в периода 01-05 ноември 2015 година в Люксембург!

Репортери на терен - Грантове за оригинални, трансгранични разследвания

Краен срок: 02.10.2015; 26.02.2016

Ако сте репортер, който иска да се проучи по-дълбоко и да върви по неизследвани пътища, който иска да изследва страните по начини, по които не са били виждани преди? Който е решен да открива нови прозрения за хората и въпросите, които ги засягат? Кандидатствайте за гранта на Фондация Робърт Бош, която подкрепя журналисти, ангажирани с по-задълбочени изследвания и трансгранично разследване.

Програма "Репортери на терен" насърчава изследователски проекти с високо качество от журналисти от немскоговорящите или не-немскоговорящите страни в Европа. Предлагат се двегодишни стипендии в размер до 5 000 евро за журналисти или репортерски екипи, за трансграничното пътуване за подробно разследване, оригинални новини или функционални истории по техен избор.

Програмата е организирана от Фондация Робърт Бош в сътрудничество с Берлинското училище по журналистика. Тя включва две отделни работни срещи в Берлин, на които стипендиантите на програмата ще се срещнат с изтъкнати журналисти, за да обсъдят своите проекти.

България е избираема страна.

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8167.asp

Възможности за финансиране и обучения

Трансгранична програма за Гърция и България

ЕС предоставя 129 милиона евро за укрепване на сътрудничеството и проекти в 11-те гранични региона на Гърция и България

Европейската комисия прие на 10.09.2015 г. трансгранична програма за Гърция и България, която ще допринесе за създаване на нови работни места и растеж чрез насърчаване на предприемаческата дейност и подобряване на капацитета на малките и средните предприятия за разширяване на тяхната дейност отвъд местните пазари. Програмата е на стойност 129 млн. евро, с финансиране от Европейския съюз в размер на повече от 110 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Заместник-председателят на ЕК с ресор "Бюджет и човешки ресурси" Кристалина Георгиева каза: "Тези 250 млн. лева показват как европейският бюджет отива там, където има най-голяма нужда от него. Това са пари за намаляване щетите от бъдещи природни бедствия, по-добър транспорт и повече туристи - все приоритети за региона на Южна България. Крайната цел е повече работни места, благодарение на които по-голям брой хора да живеят по-добре."

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Програмата, която Европейската комисия прие днес, ще помогне на 11-те гранични региона в България и Гърция да работят заедно и да решават общи проблеми, като например справяне с безработицата и подобряване на социалните услуги за уязвимите общности. Новата програма е съсредоточена върху постигането на резултати и ще доведе до реални и видими промени, например по-добра транспортна инфраструктура, по-добро водоснабдяване и възможности за нови работни места.“

Програмата ще акцентира върху следните четири приоритета:

• конкурентоспособност и новаторство в трансграничния район,

• устойчивост и приспособимост към климата в трансграничния район,

• по-добра свързаност на трансграничния район,

• социално приобщаване в трансграничния район.

Програмата, която обхваща 11 гръцки и български региона, ще подобри също трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от рискове от наводнения. Тя ще развива и насърчава културното и природното наследство на трансграничния район. Освен това инвестициите по програмата Interreg ще подобрят управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност. Това означава съкращаване на времето за пътуване, както и подобряване на безопасността на движението. Накрая, програмата има за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което би довело до увеличаване на заетостта в социални предприятия и до повече социални услуги за уязвимите общности.

Някои очаквани резултати:

• подобряване на предприемаческия климат,

• по-добър достъп до ключови пазари и повече клиенти за МСП,

• повишаване на устойчивостта при трансгранични природни бедствия (наводнения),

• увеличаване на туристическия поток в граничната област,

• намаляване на времето за пътуване и подобряване на безопасността на движението.

Контекст:

11-те региона, участващи в Interreg V-A Гърция—България, са:

• в Гърция: регионите (NUTS III) Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес.

• в България: регионите (NUTS III) Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали.

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 129 695 572 евро.

Общо финансиране от ЕС (по линия на ЕФРР — Европейски фонд за регионално развитие) 110 241 234 евро.

Програмата се управлява от гръцкото Министерство на икономиката, транспорта, морското дело, Егейско море и туризма.

За контакти: г-н Georgios Emmanouil, 65 Georgikis Sxolis, Pilaia, 57001, Thessaloniki, Greece.

Трансгранични/транснационални програми за Гърция и България:

За Гърция има 3 трансгранични програми, 3 транснационални програми: 2 програми за външните граници.

За България има 2 трансгранични програми, 2 транснационални програми: 4 програми за външните граници.

Петият програмен период 2014 — 2020 г. на Interreg разполага с бюджет от 10,1 млрд. евро, инвестирани в над 100 програми за сътрудничество между региони и териториални, социални и икономически партньори. Този бюджет включва също средствата по ЕФРР за участие на държавите членки в програми за сътрудничество по външните граници на ЕС, подкрепяни от други инструменти (Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство).

За повече информация:

Резюме на оперативната програма, финансирана от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.

http://ec.europa.eu/…/cooperate/c…/crossborder/index_en.cfm…

http://ec.europa.eu/regional_pol…/…/cooperation/index_en.cfm

http://www.greece-bulgaria.eu/

Twitter/Facebook

@EU_Regional @CorinaCretuEU

https://www.facebook.com/EUinmyregion

Вижте целия текст...

Грантове за младежки проекти в областта на екологията

Краен срок: ТЕКУЩ

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в избраната от тях тема, внимателен анализ на проблемите и решенията и солидна стратегия зад тяхната визия. Проектите трябва да са в началото на своя жизнен цикъл без създадена голяма организационна инфраструктура. Финансират се проекти от всяка точка на света. Проблемите на околната среда, които могат да бъдат засегнати са: образование относно изменението на климата, достъп и опазване на водата, качество на въздуха, опазването на биологичното разнообразие, опазване и управление на екологични ресурси, нарастване броя на населението.

Допустими кандидати

• млади хора, интересуващи се от екологични проекти

Финансиране

• 1000 долара

Повече информация можете да намерите: http://zafondovete.eu/calls/youth-environmental-grants/

Бюро Творческа Европа - България

Обявена е Покана за представяне на предложения EACEA 29/2015 по подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество.

Крайният срок за подаване на проектите е 7 октомври 2015 г., 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време.

Подробните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени в конкретните насоки тук: https://eacea.ec.europa.eu/…/support-european-cooperation-p…

Новини за Дунавската транснационална програма

Първата покана бе отворена от 23 септември 2015 г. и ще продължи до 3 ноември 2015 г.

Програмата за сътрудничество е структурирана в четири приоритетни оси (петата приоритетна ос е свързана с техническата помощ на Програмата), които целят да разработят координирани политики и действия в областта на програмата, подсилващи ангажиментите на стратегия Европа 2020 за трите измерения за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:

• Иновативен и социално отговорен Дунавски регион;

• Отговорен към околната среда и културата Дунавски регион;

• С по-добра свързаност и енергийно отговорен Дунавски регион;

• Добре управляван Дунавски регион.

Следните видове действия ще бъдат подкрепени по програмата за сътрудничество:

• Разработване на общи ориентации, рамки и стратегии в областите от транснационално значение, където е необходимо ранно разраотване на политики (т.е. в области, които досега не са били докоснати от значимите проекти в предишни програмни периоди);

• Развитие и практическото прилагане на транснационални инструменти и услуги (например аналитични инструменти, инструменти за управление, технически средства, софтуерни инструменти, мониторинг инструменти);

• Подготовка на транснационални инвестиции (инфраструктура, оборудване), за да бъдат впоследствие финансирани чрез други източници;

• Пилотни дейности, включително и дребни инвестиции (изпитателни или демонстрационни);

• Разработване и реализиране на обучение за изграждане на капацитет (например обучителни семинари и курсове, учебни посещения, партньорски проверки);

• Съпътстваща информация, разпространение и публичност, за информиране на заинтересованите лица и/или широката общественост за дейностите и резултатите от проекта.

Бенефициенти по проектите, финансирани от програмата, могат да бъдат местни, регионални, национални публични органи / органи, регулирани от публичното право, международни организации и частни организации (включително частни предприятия от страните от ЕС на територията на програмата), които имат статут на юридическо лице.

Всеки проект трябва да включва най-малко трима партньори от три различни страни на територията на програмата: Водещ партньор и най-малко двама партньори по проекта. От тримата поне един - Водещият партньор, трябва да се намира на територията на държава-членка на ЕС на територията на програмата.

http://www.interreg-danube.eu/…/calls-for-propos…/first-call

Вижте целия текст...

Новата финансираща програма на „ЕкоОбщност" подкрепя малки проекти за разрешаване на екологични проблеми

От 4 септември 2015 г. Фондация „ЕкоОбщност" обяви нова финансираща програма за подкрепа на малки проекти, насочени към разрешаване на екологични проблеми. Програма „Съгради промяна" е насочена към изграждане и увеличаване на капацитета на формални и неформални организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и обществената промяна. Програмата се изпълнява с подкрепата на фондация „Чарлз Стюарт Мот".

Програмата цели да насърчи и подпомогне гражданското участие и активност за разпознаване, определяне и решаване на проблеми, свързани с опазването и възстановяването на екологичния баланс на местно ниво и да съдейства за повишаване на уменията и компетенциите на одобрените кандидати в тази сфера.

В рамките на Програмата ще бъдат проведени обучения и събития за обмяна на идеи и споделяне на добри практики и опит. В допълнение, ще бъде предоставено финансиране за осъществяване на практически инициативи и дейности за разрешаване на актуални местни екологични проблеми, които допринасят за подобряване качеството на живот в средата на обитаване.

От подкрепените чрез Програмата проекти се очаква да насърчат изграждането на партньорства и устойчиви местни мрежи от активни жители, които да работят за разрешаване на екологични и общи проблеми на своята среда на живот. Изисква се и широка популяризация на дейностите, с цел да информира, мотивира и вдъхновя хората, като поставя на преден план гражданските усилия и положителните примери и практики, които по недвусмислен начин способстват за желаната промяна.

Програмата е разделена в 2 модула:

Модул 1 – Граждански инициативи

Граждани и групи могат да предложат идеите си за действия, насочени към обществеността, институции, медии, бизнес, по информиране и усилия за разрешаване на екологични проблеми. Насърчава се взаимодействие с институции, организации, фирми, в случай че това би допринесло за по-лесно и устойчиво решение и промяна.

Срок за кандидатстване по модул 1: до 24:00 ч. на 11 октомври 2015 г. Максимален размер на финансирането на проект по модул 1: 4500 лв.

Модул 2 – Младежки инициативи

В този модул ще се подкрепи изграждането на капацитет сред младежки групи и/или училищни настоятелства за решаване на проблеми на жизнената среда (вкл. на територията на училищни дворове и градини); открити пространства в населените места – напр. градинки, междублокови пространства и др.

Срок за кандидатстване по модул 2: проектопредложения ще се приемат и оценяват текущо (по реда на получаването) от 1 октомври 2015 до 17 януари 2016 г. или до изчерпване на максималния индикативен бюджет от 25 000 лв. по този модул на Програмата. Максимален размер на финансирането на проект по модул 2: 2500 лв.

С проектни предложения в конкурса могат да участват:

• Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ) или техни клонове.

• Неформални граждански групи (вкл. младежи до 30 години), инициативни групи и комитети, в случай че разполагат с партньор, регистриран по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, който може да бъде гарант при одобрение на проекта на групата/комитета.

Подробности за програмата, условията за кандидатстване, както и образци на документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност".

За контакти:

Дима Котева или Любомира Колчева

Фондация „ЕкоОбщност"

гр. София 1612, ул. „Феликс Каниц" № 13, ет. 1

ел. поща: dima@bepf-bg.org

тел.: (02) 951 54 46

Вижте целия текст...

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853

http://www.eufunds.bg/bg/page/1044

https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на предложенията - 14.09.2015 г. 23:59 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по одобрената ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „6-ти септември" № 21.

Процедурата е със срок за подаване на проектни предложения до 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Предоставяне на допълнителна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: smecapacity@mi.government.bg.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

ВАЖНО:

Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП "Поради допусната техническа грешка, със Заповед № РД-16-412/19.05.2015 г. е изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП". Консолидиран вариант на пакета документи по процедурата е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган http://www.opcompetitiveness.bg/ и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/.

Вижте целия текст...

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2016 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Работната програма на ЕНС за 2016 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници, заедно с информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

European Youth Foundation: Грантове за международни младежки дейности

Европейската младежка фондация е отворила грантова схема за международни младежки дейности. Някои от грантовете са отворени само за определени видове организации както следва:

Международна дейност може да се организира от международни неправителствени младежки организации, международни мрежи и регионални мрежи, национални НПО. Дейността, трябва да бъде разработена в партньорство с поне 3 други национални неправителствени организации или мрежи от различни страни или с една международна неправителствена организация или мрежа.

За работен план могат да кандидатстват международни младежки неправителствени организации и международни мрежи. Планът трябва да е съставен от няколко международни или местни дейности и да е част от плана/стратегията за дейност на организацията за следващата година. При кандидатстване за работен план ЕМФ може да подкрепи една, различни или всички от предложените / планираните дейности.

За структурни грантове за две последователни години, може да се кандидатства на всеки 2 години (срок 2013 г., 2015 г. и т.н.). Грантовете са достъпни само за международни младежки неправителствени организации и международни мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (грант ЕМФ или учебна сесия за годишната програма на Европейския младежки център). Въпреки това, субсидията трябва да бъде потвърдена след 1 година. Предложение за еднократен структурен грант може да бъде подадено от регионални мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (помощ ЕМФ или учебна сесия за годишната програма на Европейския младежки център).

Пилотната дейност е отворена за регионални мрежи, национални и местни младежки неправителствени организации. Пилотните дейности трябва да отговорят на предизвикателството в обществото, те трябва да са "интервенции", да имат европейско измерение (участващи страни, контекст и т.н.), иновативна методология и ясно местно значение. Пилотните дейности също могат да бъдат извършвани от международни неправителствени организации/мрежи като част от техния план за работа и в сътрудничество с местни неправителствени организации.

Срокът за кандидатстване е текущ.

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ngobg.info/bg/financing/308-european-youth-foundation-грантове-за-международни-младежки-дейности.html

Вижте целия текст...

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:287
За седмицата:366600
За месеца:14362672
Общо:110743
Вашият IP: 44.192.253.106