Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Електронен бюлетин на
Информационен център "Европа Директно - Хасково"
Брой 2 / 08.2015 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Приемаща организация - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково.


За да публикуваме Ваши новини и/или обяви в електронния бюлетин, изпратете ги на europedirect_haskovo@abv.bg

Можете да се включите или изключите от списъка на абонатите на електронния бюлетин на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Минали броеве на Eлектронния седмичник можете да прегледате на Интернет страницата на "Европа директно - Хасково".

Новини от Европа

Научете повече за Европа и туризма

Всички обичаме да пътуваме, но знаете ли какво да правите, ако нещата се объркат – при спешен случай, ако полетът Ви е отменен или загубите паспорта си? Ето няколко основни съвета, които ще направят живота Ви по-лесен.

1) Ако имате нужда от спешна помощ (от полицейските, медицинските, противопожарните служби): обадете се на 112 - това е безплатен телефонен номер за спешни случаи в целия ЕС (работи и в други страни като Швейцария и Южна Африка).

2) Не забравяйте своята безплатна европейска здравноосигурителна карта, която можете да получите от националния си доставчик на здравноосигурителни услуги. Тя Ви дава право да получите спешна медицинска помощ в 28-те страни-членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и цени (в някои страни и безплатно) като осигурените в съответната страна.

3) При проблеми с пътуването: Според европейските разпоредби имате право на компенсации в случаи на дълго забавяне (между 1 и 5 часа в зависимост от начина на транспорт), отмяна на пътуване или отказ от достъп до превозното средство. Освен това превозвачът следва да осигури помощ на пътниците (от храна до настаняване), които изчакват забавен превоз или пренасочване.

4) Ако бъдете арестуван, загубите паспорта си или се нуждаете от консулски услуги в страна извън ЕС, но Вашата страна няма дипломатическа мисия в съответната страна, можете да се обърнете към посолството или консулската служба на която и да е друга страна-членка. Вие имате право на помощ при същите условия, които се предлагат на гражданите на съответната страна.

5) Няма нужда да изключвате телефона си в друга страна-членка, тъй като можете да говорите и да ползвате Интернет все по-евтино. На 30 юни 2015 г. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение за премахване на таксите за роуминг в ЕС от 15 юни 2017 г.

Ако искате да научите повече за правата си като пътници посетете: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_bg.htm.

Приятна ваканция!

Вижте целия текст...

МВФ със стабилна прогноза за еврозоната

Международният валутен фонд остави без промяна прогнозата си за икономическия растеж на страните от еврозоната през 2015 година на равнище 1.5 на сто, но пък повиши очакванията си за брутния вътрешен продукт на страните, въвели единната валута, за 2016 година от 1.6 на 1.7 на сто, съобщава бТВ.

Укрепването на икономиката на еврозоната е обусловено от засилването на търсенето на вътрешния пазар и се основава на по-ниските цени на петрола, се посочва в публикувания доклад за икономическата ситуация в зоната. Роля има и програмата за количествено облекчаване на Европейската централна банка, с която се стимулира икономиката на еврозоната.

Равнището на инфлацията, както се очаква, ще остане близо до нулата през тази година и ще се повиши до 1.1 на сто през идната година, отразявайки все още голямата разлика между фактическия и потенциалния обем на производството, се допълва в доклада.

„Основен източник за нестабилност“ за еврозоната остава ситуацията в Гърция, отбелязват експертите на МВФ. В същото време те изразяват увереност, че „сега страните от еврозоната разполагат с по-големи възможности да преодолеят потенциалните рискове от Гърция“.

Експертите смятат, че политиците трябва да са готови да употребят целия спектър от възможни мерки, а ЕЦБ трябва да гарантира, както и преди, че банките имат достъп до достатъчно ликвидности и поддържат благоприятни условия на пазарите за дългови книжа.

ЕС предоставя 222 милиона евро за укрепване на сътрудничеството и за подкрепа на проекти в региона на река Дунав

Насърчаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика – това ще бъде в центъра на новата „програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав“, която бе приета днес.

Програмата ще подкрепя транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави – членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения) и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията за участие в тази програма.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „За мен днес беше удоволствие да приема програмата. С тематичните си приоритети и подкрепата, която тя оказва за управлението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав, тя е предназначена да допринесе пряко за успешното прилагане на тази стратегия. Програмата следва да помогне на участващите в нея държави да разработят проекти с осезаемо и положително въздействие, които ще им позволят да бъдат и по-нататък привлекателни места за живеене, учене, работа, туризъм и инвестиране.“

За транснационални проекти в басейна на река Дунав ЕС ще инвестира над 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 г. Стартовата проява ще се състои на 23 и 24 септември в Будапеща.

Контекст

Транснационалната програма за региона на река Дунав се гради върху четири тематични приоритета:

1) Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството;

2) Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси;

3) По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;

4) Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.

За управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав бе определена Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Дейностите на партньорите по проекта ще бъдат съфинансирани с до 84 %.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) има за цел да засили икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез намаляване на дисбалансите между регионите му. В периода 2014 – 2020 г. ЕФРР ще инвестира повече от 199 милиарда евро в регионите на Европа.

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) предоставя финансова и техническа помощ в подкрепа на реформите в присъединяващите се държави. Със средствата от ИПП се изгражда капацитетът на тези държави, което което постепенно води до положителни промени в региона. За периода 2014 – 2020 г. ИПП разполага с бюджет от около 11,7 милиарда евро.

За повече информация:

Служба за национално икономическо планиране

Управителен орган и съвместен секретариат за програмата за Дунавския регион:

ул. Honved 13-15

H-1051 Budapest

danube@ngm.gov.hu

Тел.: +36 1 795 4355

Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.

Транснационална програма за региона на река Дунав за периода 2014 – 2020 г.

Стратегия на ЕС за Дунавския регион:

Туитър: @EU_Regional @CorinaCretuEU #cohesionpolicy

Фейсбук: https://www.facebook.com/EUinmyregion

Вижте целия текст...

Как Европа може да спаси младежите си

Източник: http://www.dw.com/bg/


Фактите са тревожни и то не от вчера. Над пет милиона са безработните младежи под 25-годишна възраст в страните от Европейския съюз. Германски компании измислиха начин как да се справят с проблема.

Погледната отвън, Германия вероятно изглежда в очите на мнозина като страната, където всичко върви по мед и масло: икономиката работи, държавата не трупа нови дългове, приходите в хазната растат, а безработицата намалява. И наистина – в Германия младите хора имат добри шансове да си намерят прилична работа. Още повече, че фирмите изпитват глад за квалифицирана работна ръка. За сравнение – в Испания и Гърция всеки втори младеж е без работа.

Бизнесът отива при младите хора, не обратно

Малко над половин милион души са започнали само през миналата година в Германия обучение по някаква професия. Въпреки това 37 хиляди места са останали незаети поради липса на желаещи. „Съществуващите програми за професионално обучение не са достатъчно ефективни – прекалено много хора не ги завършват, а малцина след това биват назначавани дългосрочно на работа“, казва за ДВ шефът на „Адам Опел“-АД и президент на „Дженерал моторс Европа“ Карл-Томас Нойман. Затова неговата фирма и още 24 други германски компании и фондации дадоха старт на инициативата „InCharge“ (отговорно). Идеята е бизнесът да отиде там, където има свободна работна ръка (а не обратното) и на място да обучи младите хора, да ги ориентира и мотивира. „Изобщо не става дума за това да кажем, че ще създадем няколко хиляди нови работни места. Работа има достатъчно, възможности - също. Затова искаме да обучим младите хора за бъдещата им работа в техните страни“, разяснява принципа Нойман.

Новата инициатива иска да привлече мотивирани млади хора с добро образование

В края на юни в испанския град Сарагоса се проведе първата подобна среща - 420 кандидати за работа имаха възможност да се запознаят с 23 партньорски фирми. Сред тях и „Опел“, която има свой завод в Сарагоса и през следващите няколко години планира да предложи на хиляда испански младежи обучение по германската дуална система. „Видяхме много мотивирани млади хора с добро образование, които бихме искали да привлечем в нашата компания“, казва шефът на „Адам Опел“.

„Не очаквайте чудеса“

До края на годината се очаква броят на фирмите, участващи в инициативата „InCharge“, да достигне 100. Още повече, че пари има: шест милиарда евро чакат за усвояване в европейската програма за борба срещу младежката безработица, от които дотук са използвани едва 900 милиона евро. Авторите на инициативата не си правят илюзията, че по този начин ще се преборят напълно с младежката безработица. „Това няма как да стане“, казва Нойман. Но пътят е правилен, допълва той.

В Испания беше сложено началото, в края на годината подобна среща ще се проведе и в Португалия. Да се готвят Гърция, а защо не и България, която би трябвало също да представлява интерес за германския бизнес - младите хора получават добро образование и са високо мотивирани, а много германски фирми имат свои представителства в страната.

Вижте целия текст...

Млади, безработни, в безпътица

Източник: http://www.dw.com/bg/


Близо 7,5 милиона млади хора в Европа нямат работа или квалификация, сочи ново изследване на трудовия пазар. Зад сухите цифри стоят безутешни човешки съдби. Скъпите програми за заетост не са успели да променят нищо.

Населението на Швейцария е осем милиона души. Почти толкова младежи в Европа нямат работа или не намират място за професионално обучение. Това показват тревожните резултати от проучване на Центъра за европейски икономически изследвания (ZEW), направено по поръчка на фондацията "Роберт Бош". През 2012 година всеки втори млад испанец е бил без работа. Същото е положението и в Гърция. Управителката на фондацията Ингрид Хам смята, че резултатите са алармиращи. "Възниква нещо като изгубено поколение и експертите знаят, че белезите от ранната професионална кариера остават дълго и оказват сериозно въздействие и по-късно. Младежите попадат в рискова социална ситуация, от която не могат да се измъкнат", казва тя.

Причините са в структурите

Причините за младежката безработица са много и се коренят не единствено в конюнктурната криза. "Младежката безработица не е нов, а по-скоро структурен проблем. И преди десет години имаше безработица сред младите", казва експертът за трудовия пазар Холгер Бонин. Страни като Гърция, Португалия и Испания винаги са страдали от нея. Според студията, причините за младежката безработица се коренят във високия процент на прекъсващи образованието си младежи, в образователната система, която не е съобразена с изискванията на пазара, както и в многото конфликти между работодатели и синдикати. Експертите посочват и част от недостатъците на образователните системи. От 1995 година насам разходите за образователната система в Италия например не са били увеличени, за разлика от всички други европейски страни. Всеки пети млад испанец завършва училище без матура. От друга страна, броят на висшистите е висок. Всеки втори младеж завършва висше образование.

Висшисти карат таксита

Навлизащите в професионалния живот нямат достатъчна квалификация, вследствие на което се увеличава и рискът от безработица. "Образователните системи не са ориентирани към фирмите и не се съобразяват с техните потребности. В това е и голямата опасност. Те произвеждат висшисти, но в крайна сметка нямат вакантни места за тях", казва Бонин. В най-добрия случай техните висшисти си намират несъответстваща на квалификацията им работа и са принудени да карат примерно таксита, казва експертът.

Сътрудници на фондация "Роберт Бош" представят резултатите за безработицата сред младите

Учените критикуват и правилата на трудовия пазар, които в много южноевропейски страни са довели до разделението му. Често начинаещите младежи биват назначавани само на временни договори, докато постоянно назначените се радват на защитата срещу уволнение. Навлизащите в професията млади хора са най-силно засегнати от икономическите сътресения. "През последните години младежите имаха функцията на "буфер" при обусловените от рецесията съкращения на работни места", пишат авторите на изследването.

Дуално образование по германски образец

През 2012 година над половината от трудоспособните испански младежи под 25 години се били назначени с временни договори. Докато Испания вече въвежда мерки за разхлабване на защитата от уволнение, Италия и Португалия все още не се предприели подобни стъпки, критикуват експертите. В Испания вече изграждат и центрове за дуално обучение по германски образец. Държавният секретар в министерството на икономиката Райнер Зонтовски смята, че Германия трябва да помага на европейските си съседи при провеждането на реформите на трудовия пазар. Той обаче съветва да не се надценяват възможностите за действия на политиката. "Политиците не бива да бягат от отговорност, но социалната пазарна икономика означава също, че политиците и социалните партньори трябва да положат всички усилия за намаляване на младежката безработица", посочва Зонтовски.

Той смята, че и германските фирми трябва да сторят повече за повишаване на квалификацията на младежите от Южна Европа. Пример в това отношение вече дава концернът Бош, който предлага 100 допълнителни места за квалификация на младежи от Южна Европа. 50 от тях са предназначени за кандидати от Испания.

Графика на младежката безработица в Европа

Европейските гаранции не дават резултат

Експертите настояват и за по-голяма активност на синдикатите. Доброто професионално обучение е скъпо, подчертава Холгер Бонин. Обучаващите се в германски фирми младежи ще поемат част от разходите по квалификацията, като по време на обучението получават по-ниски заплати. Германските синдикати подкрепят тази система. В Южна Европа обаче се надигна съпротива срещу по-ниското заплащане по време на фирменото обучение. Експертите не вярват, че ЕК ще се пребори с младежката безработица чрез т.нар. "трудова гаранция за младежи".

Концепцията предвижда всеки младеж под 25 години да получи трудов ангажимент или практикантско място, ако не е успял да намери подходяща работа в рамките на четири месеца. ЕК планира 21 милиарда евро за тази програма. Според Холгер Бонин, гаранцията е доста амбициозен инструмент. Но за да действа, програмата трябва да бъде ориентирана към отделните младежи и трябва да има структури в администрацията, които да направляват процеса. Именно тук обаче се коренят недостатъците в страните от Южна Европа, смята той.

В Испания всеки втори млад човек е без работа

Младежка трудова борса?

Президентът на Центъра за европейски икономически изследвания Клеменс Фюст казва, че мерките за заетост и държавните програми за обучение "не са най-добрият мост към трудовия пазар".

„Страните трябва да се концентрират и върху повишаване на квалификацията на младежите без диплома. Трябва да бъде подобрено също качеството на професионалните консултации и посредничеството на трудовия пазар“, казва той. Според него, младежите трябва да бъдат информирани по-добре и за шансовете на трудовия пазар в чужбина. „Правните предпоставки за свободното придвижване на работна ръка в ЕС са налице. Както и преди обаче има много практически пречки като не владеенето на чужд език“, сочат експертите. Холгер Бонин настоява за подобряване на информационния обмен в рамките на ЕС. „Все още не съществува прозрачен европейски трудов пазар. Няма и трудово посредничество, въпреки че полагаме усилия в тази насока и въпреки че живеем във времето на интернет“, заключава той.

Вижте целия текст...

Пазаруване онлайн

Ако закупите продукт или услуга онлайн след 13 юни 2014 г., можете да се ползвате от по-благоприятни правила за защита на потребителите. Ето някои от тях:

• получаване на основна информация преди сключването на договора;

• премахване на неоснователни такси за плащане с кредитна карта (или по други начини);

• доставка в договорения срок;

• връщане на нежелани стоки;

• плащане само за нещата, за които сте се договорили изрично.


Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка?

Когато купувате продукт или услуга в ЕС в магазин или по интернет, търговецът трябва да ви предостави някои ясни, точни и разбираеми основни сведения за продукта или услугата, преди да направите покупката.

Преди да сключите договор с онлайн търговец или доставчик на услуги, трябва да бъде предоставена следната по-подробна информация:

• основни характеристики на продукта или услугата;

• име и физически адрес на търговеца;

• електронен адрес и/или телефонен номер;

• обща цена, включително всички допълнителни разходи, като например за доставка, или, ако не са известни предварително, поне информация за начина на изчисляване на цената;

• информация за процедурите за плащане и доставка, и по-конкретно за ограниченията, свързани с доставките в определени страни;

• информация за правото на отказ;

• достъпни следпродажбени услуги;

• период на продължителност на договора;

• механизми за разрешаване на спорове;

• номер в търговския регистър;

• професионално звание и данни за ДДС (ако е приложимо);

• професионална асоциация, в която доставчикът членува (ако е приложимо).

Тази предварителна информация е част от договора, освен ако с търговеца се договорите да промените условията, посочени например на неговия уебсайт.

Договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не могат да съдържат неравноправни клаузи.

Потребителските ви права съгласно правилата на ЕС обикновено се прилагат и по отношение на покупки от онлайн търговци извън ЕС, работещи с потребители в ЕС. Моля, имайте предвид обаче, че можете да срещнете повече трудности при предявяване на вашите права срещу търговци извън ЕС.

Винаги е добре да проверявате къде е регистриран търговецът. Интернет адрес, завършващ на „.eu“, „.bg“, „.co.uk“ и т.н., НЕ Е гаранция, че търговецът е установен – и регистриран – в ЕС.

Цифрово съдържание

Когато купувате цифрово съдържание онлайн, например при изтегляне или поточно предаване на музика или видео, важат специални изисквания относно информацията. Преди да направите покупката, трябва също да ви информират с какъв хардуер/софтуер работи съдържанието (оперативна съвместимост) и какви функции включва то, включително дали е разрешено копирането за лични цели и дали използването на съдържанието подлежи на географски ограничения.

Имате също така право на отказ в срок от 14 дни от сключването на договора за онлайн цифрово съдържание. Ако обаче започнете изтеглянето или поточното предаване на съдържанието, вече не можете да се откажете от покупката, при условие че търговецът е изпълнил задълженията си. По-конкретно, търговецът трябва най-напред да получи изричното ви съгласие за незабавното изтегляне или предаване, а вие трябва изрично да приемете, че губите правото си на отказ след началото на този процес.

Лична история:

Лукреция иска да гледа филм онлайн на уебсайт за видео по заявка. Преди да плати, се появява изскачащ прозорец, в който се посочва, че тя трябва да приеме незабавното изпълнение и че ще загуби правото си на отказ, след като изпълнението е започнало.

Лукреция поставя отметка в съответната кутийка, след което е пренасочена към страницата за плащане. След като плаща, филмът започва и тя вече няма право да се откаже от договора.

Потвърждение на поръчка, доставка и допълнителни разходи

Потвърждение на поръчка

Когато купувате онлайн, трябва да получите потвърждение на вашата трансакция без забавяне. При покупки онлайн, това може да бъде електронно съобщение или съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца, при условие че става въпрос за нещо, което можете да съхраните и което търговецът не може да промени едностранно.

Разходи за доставка

При покупки онлайн трябва също ясно да ви информират за общата цена, включваща разходите за доставка и други свързани разходи, и трябва активно да приемете, например чрез натискане на бутон или подобно действие, че сте запознат с всички разходи и че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Имайте предвид, че подобно на поръчаните в магазин стоки, стоките, поръчани онлайн, трябва да бъдат доставени в срок от 30 дни, освен ако сте се договорили с търговеца за друга дата на доставка.

Лична история

В средата на ноември Андрей от Словакия поръчва кашон вино от Италия за коледното тържество на своето семейство. Коледа обаче идва и си отива, без виното да е пристигнало.

Тъй като стоката не е доставена в рамките на 30 дни, въпреки че той е напомнил на търговеца и му е предоставил допълнително време за доставка, Андрей има право на възстановяване на заплатената сума от търговеца.

Такси за използване на платежно средство

Ако даден търговец желае да ви таксува за използване на определено платежно средство — например кредитна карта — тогава таксата не може да бъде по-висока от действителните разходи за обработване на вашето плащане. В някои държави тези такси могат да са напълно забранени.

Допълнителни „скрити“ разходи — забрана за предварително поставяне на отметки в кутийки

Когато купувате нещо от търговец, винаги трябва да имате възможност да дадете изричното си съгласие за всички допълнителни „скрити“ разходи, като например пътническа застраховка, когато резервирате полет със самолет. Законът забранява на търговците да приемат вашето съгласие за даденост чрез предварително поставяне на отметки в кутийки по време на процеса на закупуване.

Връщане на нежелани стоки

Когато купувате стоки или услуги по пощата, по телефона, по факс или по интернет от професионален търговец, установен в ЕС, имате право да върнете нежелани стоки в срок от 14 дни от получаването на стоките.

Абонамент за интернет услуги

Доставчикът трябва да ви предостави информация за:

• приложимите цени, тарифи и такси, включително различните възможности и пакети;

• стандартните условия;

• качеството на услугата (например скорост на теглене).

Лична история

Лаура от Румъния иска да си прекара интернет връзка у дома, но не е сигурна за качеството на услугите, предлагани в рамките на различните пакети.

За щастие – както е по закон – всички доставчици на интернет са публикували достатъчно подробности на своите уебсайтове. Лаура дори успява да получи допълнителна информация от румънския регулаторен орган в сектора на електронните комуникации.

Доставчикът трябва също така:

• да ви уведоми своевременно, ако желае да промени договора (например да повиши цената);

• да ви позволи, ако не приемате някое от новите условия, да се откажете от договора, без да плащате неустойка;

• да предлага разумни минимални срокове на договорите – например 1 година. Минимален срок на договор от 2 или повече години е незаконен.

Лична история

Ерик иска да прекара интернет връзка в апартамента си по време на 1-годишен престой в Лондон в рамките на студентски обмен – няколко доставчици обаче му казват, че минималният срок на абонамент е 2 години.

След като проверява в националния орган за електронни комуникации какви са правата му, Ерик се свързва отново с доставчиците и успява да сключи договор за абонамент само за 1 година.

Вижте целия текст...

Актуално

Възможности за доброволчество в Европа

Нa 13.08.2015 г. младежи-доброволци, представители на НПО, граждани, ръководители на доброволчески клубове, учители и експерти се събраха в Информационния център „Европа Директно – Хасково“ за лекция и дискусия по темата: „Възможности за доброволчество в Европа“. Лектори бяха Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци и Вера Кирилова – национален координатор на мрежата за работа с доброволци. Дискутираше се важният въпрос „Какво дава доброволчеството на младите хора?“ Споделеното и практиката показаха, че доброволчеството развива в голяма степен личността на младия човек и т.нар. преносими („меки“) умения. Търсят се пътища за тяхното верифициране и признаване. Бяха обсъдени и възможностите, които предоставя ЕС чрез своите програми (Еразъм+ и други) за практикуване на доброволчество и за признаване на резултатите от него.

На 11.08.2015 г. екипът на „Европа Директно – Хасково” представи услугите на центъра и възможностите за информация, консултиране и обучения пред млади родители – жители на кв. „Република”.

Информацията бе представена на среща на млади родители с лекари и представители на НПО от Хасково, която се проведе в читалището на кв. „Република”. Срещата е в изпълнение на проект на Национален алианс за работа с доброволци Пловдив „Уверени чрез модела SAFE”, финансиран от Фондация OAK.

Вижте целия текст...

Празник на минералната вода в Минерални бани - Хасково

На 29.08.2015 г. в Минерални бани на Празника на минералната вода екипът на ИЦ „Европа Директно – Хасково” направи презентация на своите услуги и предостави на участниците наличните информационни материали за Европейския съюз.

Министерският съвет прие проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 29.07.2015 г. Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Законопроектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със Закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С проекта на Закон се въвежда Нормативна уредба на национално ниво, приложима за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014 – 2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията, приложими за настоящия програмен период.

Проектът на Закон за управление на средствата от ЕСИФ беше разработен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на Заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. В работната група взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът беше обсъден на редица срещи на експертно и политическо равнище в рамките на администрацията, както и с ключовите партньори.

Вижте целия текст...

Гражданите приемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство пред ЕС

Все повече европейски граждани потвърждават положителната си оценка за Европейския съюз, а доверието им в него се е покачило от ноември миналата година насам. Освен това европейците възприемат имиграцията като най-сериозното предизвикателство, пред което е изправен ЕС в наши дни. Това са някои от резултатите от последното проучване на „Стандартен Евробарометър“. Проучването беше проведено между 16 и 27 май 2015 г. в 34 държави и територии, съобщава Рапид.

Запитани относно основните им опасения, гражданите посочват, че имиграцията е най-обсъжданата тема на равнище ЕС.

Понастоящем с 38 % (+14 пункта) тя прехожда други въпроси като икономическата ситуация (27 %, - 6 пункта), безработицата (24 %, - 5 пункта) и публичните финанси на държавите членки (23 %, - 2 пункта). Това е най-често споменаваният проблем в 20 държави членки с най-висок процентен дял в Малта (65 %) и в Германия (55 %). Безпокойството от тероризма на равнище ЕС също е нараснало значително от ноември 2014 г. насам (17 %, + 6 пункта).

Както при предишното проучване от ноември 2014 г., налице е силна подкрепа от страна на гражданите по приоритетните теми, набелязани от Европейската комисия под ръководството на председателя Юнкер.

По отношение на инвестициите в ЕС 59 % от европейските граждани са съгласни, че за стимулиране на инвестиции в частния сектор на равнище ЕС следва да се използват публични средства.

В областта на енергетиката 72 % от европейците подкрепят идеята за обща енергийна политика, обхващаща държавите — членки на ЕС.

Повечето европейци считат единния пазар (свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС) като един от най-положителните резултати на ЕС — 57 %, като този дял е почти същият като дела от 55 %, посочващ мира между държавите членки.

По въпроса за миграцията 73 % от европейците посочват, че подкрепят идеята за обща европейска политика в областта на миграцията. Повечето европейци (51 %) са положително настроени спрямо миграцията на хора от други държави — членки на ЕС. Същевременно обаче 56 % изразяват негативна нагласа по отношение на миграцията на хора от държави извън ЕС.

Все пак гражданите остават оптимистично настроени за бъдещето на ЕС. 58 % (+ 2 пункта) от европейците определят себе си като оптимисти, докато 36 % (- 1 пункт) споделят, че са песимисти в това отношение.

Броят на европейските граждани, които заявяват, че имат положително мнение за ЕС, е нараснал от 39 % през ноември 2014 г. на 41 % през май 2015 г., 38 % са с неутрално мнение и едва 19 % изразяват отрицателно мнение (спад в сравнение с нивото от 22 % през ноември и 25 % през юни 2014 г.).

Наред с това броят на европейците, които заявяват, че имат доверие в Европейския съюз, също е нараснал — на ниво от 40 % (увеличение от 3 процентни пункта спрямо ноември 2014 г. и 9 процентни пункта в сравнение с периода около изборите за Европейски парламент). Средното ниво на доверие в националните правителства също леко се е повишило, достигайки 31 % (+2 пункта).

Броят на хората, които считат, че гласът им има значение в ЕС достига 42 % (+ 2 пункта), което затвърждава рекордното ниво за последните 10 години, засвидетелствано след европейските избори през май 2014 г.

Що се отнася до икономиката, очакванията на европейците относно състоянието на националната им икономика се запазват относително непроменени, като повече от една четвърт от запитаните (26 %, + 4 пункта) са оптимисти за предстоящите дванадесет месеца, докато 48 % очакват, че няма да има промяна в положението. Песимистичните очаквания отбелязват рязък спад и достигат 21 % (- 7 пункта). Броят на гражданите, според които въздействието на кризата върху работните места вече е достигнало връхната си точка (48 %, + 4 пункта), вече е доста по-висок от броя на онези, които считат, че „най-лошото тепърва предстои“ (42 %, - 4 пункта).

Положителното отношение към еврото остава непроменено (57 % в ЕС като цяло, 69 % в еврозоната). Подкрепата за единната валута се е увеличила в 14 държави членки, като най-впечатляващо е увеличението в Литва (73 %, + 10 пункта), която се присъедини към еврозоната на 1 януари 2015 г. и в Гърция, където 69 % (+ 6 пункта) от гърците заявяват, че подкрепят еврото.

За или против бежанците да имат избор в коя държава от ЕС да бъдат премествани?

Евродепутатите от парламентарната комисия по граждански свободи през последния месец се занимаваха с новите мерки, предложени от Европейската комисия, измежду които е и задължаващият механизъм за релокация на 40 000 бежанци от Италия и Гърция в другите държави-членки на ЕС.

Докладчикът по проблема, евродепутатът Ска Келер, отиде по-далеч, като поиска непрекъснато действащ механизъм за преразпределение.

Евродепутатите обаче предложиха нововъведение в предложенията на ЕК: търсещите убежище да имат възможността, преди да бъдат преместени, да класират държавите членки по ред на предпочитания, базирайки избора си на критерии като семейни връзки, социални и културни връзки, езикови умения, предишни пътувания, образование и професионален опит.

„Особено важно е бежанците да не се изпращат като стока из ЕС, но и да се вземат предвид техните предпочитания. Това е единственият начин да се подпомогне интеграцията на бежанците и да се предотврати преместването им в други държави от ЕС. Да се уважат интересите на бежанците е жизненоважно за успеха на механизма“, коментира Келер.

Тази система има за цел да предотврати т.нар. вторични премествания на бежанците, които така или иначе биха опитвали сами да стигнат до държавата, която е била първоначалната им цел. Това ще затрудни контрола и ще доведе до допълнителни административни усложнения.

Държавите членки от своя страна трябва да бъдат информирани за предпочитанията на бежанците, като им бъде позволено да избират между кандидатите, които са ги посочили като предпочитани.

На бежанците ще трябва да се предоставя всяка необходима информация за тяхната дестинация. Ако техните преференции не са взети под внимание, причините трябва да бъдат разяснени. За да се предотвратят „вторични премествания“, трябва да се приложи принципът на взаимно съгласие преди релокацията.

Парламентът ще гласува идеите на комисията в пълен състав през септември.

„Докато кандидатстващите нямат право да избират държавата членка за своето пренасочване, техните нужди, преференции и специфична квалификация трябва да бъдат взети предвид до максималната степен“, смятат евродепутатите. Това според тях ще улесни тяхната интеграция в определените европейски държави членки.

Националните служби могат да се включат в процедурата, като интервюират бежанците, препоръчват от комисията. За да се избегнат вторични премествания, бежанецът би следвало да даде съгласието си, преди да бъде транспортиран. Ако той не даде съгласие, то друг човек би могъл да се възползва от неговата възможност, смятат от ЕП.

По-рано този месец Съветът по вътрешни работи на ЕС разпредели първата част от предвидените 40 000 бежанци за преместване от Гърция и Италия. Държавите членки се споразумяха да открият места само за разпределяне 32 256 души, като комисията добавя, че „останалите 7744 бежанци ще бъдат преместени до декември 2015 г.“.

Освен това ЕС ще приеме 22 504 бежанци от територии извън Европейския съюз (ЕС). Броят е по-висок от очаквания, след като по първоначални планове Европейската комисия (ЕК) предложи да приеме 20 хиляди души в нужда от международна защита.

Вижте целия текст...

Отпускат над 1 млн. лв. за работа на хора с увреждания

Нови 2378 лица ще бъдат включени в програми за заетост след преразпределение на Националния план за действие по заетостта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Общата сума, пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева. Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на работа и квалификация на хора с трайни увреждания.

Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания. Останалата сума ще бъде насочена към безработни в предпенсионна възраст и към безработни младежи до 29 години. С тях ще се подпомагат работодатели да немат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи.

Сумата за насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева. По Национална програма „Активиране на неактивни лица“ ще бъдат наети допълнително и 50 ромски медиатори.

Промените в ЗЮЛНЦ срещат отпор от страна на МС

Липсата на финансова и организационна устойчивост и липсата на резултатност от застъпническите действия на гражданските организации води до липса на престиж, тъй като обществото не може да види какви са резултатите от тяхната работа. Такова становище изрази председателят на УС на ФГУ Ива Таралежкова по време на изказването си към вицепремиера Румяна Бъчварова, която бе официален гост при представянето на Индекса за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2014 г. Събитието се проведе на 4.08.2015 г. и бе организирано от един от членовете на мрежата ФГУ – Български център за нестопанско право, който е партньор на Американската агенция за международно развитие (USAID) в разработването на Индекса за България.

След представянето на резултатите от проучването Румяна Бъчварова изтъкна положителната роля на гражданското общество като политически фактор в България. В същото време обаче тя отбеляза, че при някои граждански организации липсва ясна идентичност и информация от кого се финансират и призова към мерки, които да извадят на светло фигурите, стоящи зад организациите.

В отговор Ива Таралежкова предложи на вицепремиера да се помисли за законови промени, които да дават възможност за истински ефективно участие на гражданските организации във формулирането на публичните политики. Тя подчерта, че с няколко поредни действия през последните месеци народните представители са показали, че не зачитат мнението на гражданите и че нямат политическа воля за диалог с тях. Председателят на УС на ФГУ посочи за примери „козметичните” промени в закона за прякото участие, орязаните предложения за съдебна реформа, избора на политически ангажиран омбудсман, запазването на позициите на старите подуправители на БНБ и отпадналите въпроси в предстоящия национален референдум.

Румяна Бъчварова на свой ред се съгласи с тези констатации, но отбеляза, че всички тези проблеми не могат да бъдат решени само от държавата. Тя каза, че стъпките по новото законодателство за решенията на някои от проблемите са направени с новия проект на закон за юридическите лица с нестопанска цел. След като Бъчварова си тръгна обаче, Атанас Славов – съветник на министъра на правосъдието Христо Иванов, уточни, че засега само една от трите основни предвиждани в законопроекта промени се радват на политическа подкрепа, а именно прехвърлянето на регистрацията на НПО от съдилищата в Агенцията по вписванията. Останалите две дългоочаквани промени – финансиране на организациите на конкурсен принцип и създаването на съвет за развитие на гражданското общество, за които ФГУ също проведе застъпнически действия, засега срещали отпора на Министерския съвет.

Вижте целия текст...

На добър час Випуск 2015!

На 3 юли 2015 година в аулата на Нов български университет се състоя официалната церемония по дипломирането на колежани от „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ”.

В тържествена обстановка, под звуците на международния химн на студентската младеж „Gaudeamus igitur”, създателят на колежи „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” – г-жа Софка Младенова въведе дипломантите от 18-тия випуск под аплодисментите на гости, преподаватели и приятели.

В своето слово г-жа Младенова припомни вечните думи на Аристотел:

„Ние сме това, което правим постоянно. Следователно съвършенството не е еднократен акт, а процес.“

За да станетe по-добри в това, което правитe, трябва да не спирате да го правитe и колкото повече продължавате, толкова повече ще се усъвършенствате. Започнете ДНЕС и след време, с постоянство и упоритост ще постигнете това, което целите, дори и днес това да ви се струва невъзможно. Изберете си цел и започвайте!

„Образованието е най-добрата осигуровка за старините!“

Официални гости на събитието бяха проф. Нако Стефанов, доц. Йордан Йорданов, инж. Никола Киров и г-жа Валентина Кираджиева.

Към екипа на „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” и дипломантите постъпиха поздравителни адреси от БАЧУ, НАПОО, Стопанските камари, кметове на общините.

Наградени бяха отличниците на випуска:

Професия Фирмен Мениджър,специалност Предприемачество и мениджмънт - Нина Стефанова Великова, Ирена Михайлова Митева и Стефка Росенова Тодорова.

Професия Проектант на компютърни мрежи - Борислав Ангелов Драгов.

Професия Дизайнер - Златимира Кирилова Славилова, Бойко Миленов Динев и Митко Митков Бъчваров.

Благодарност от дипломантите към екипа на „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ” (преподаватели, организатори, мениджъри и директори на колежите от София, Монтана, Плевен и Хасково) поднесе дипломантът Анна Русинова.

В заключително слово като дългогодишен преподавател в колежа доц. д-р Йордан Йорданов пожела на всички дипломанти: „Носете България в сърцето си, независимо в коя точка на земята се намирате. Където сте вие, там е и Родината, но знайте, че „зарядното” е тук и се казва България. На добър час, скъпи дипломанти!”

И тази година традицията бе запазена и под завладяващите звуци на „Многая лета” в изпълнение на Борис Христов настъпи мигът на „летящите шапки”.

Вижте целия текст...

Предстоящи събития и обяви

На 08 и 09 септември в Свиленград ще се проведе обучение на педагози по темата „Разработване и управление на проекти в областта на образованието и младежта”. Участниците ще бъдат запознати с новите възможности на оперативните програми в тази сфера, както и с възможностите на европейската програма Еразъм+. Ще бъдат дискутирани добрите практики и трудностите при разработването и управлението на проекти в областта на образоването и младежта.

Предстои представяне на дейността на ИЦ „Европа Директно – Хасково“ през м. септември в Регистрационно-приемателен център – Харманли. Там ще бъдат представени специфични възможности, които предоставя ЕС на граждани на други страни.

На 29.09.2015 г. от 13.30 ч. ще бъде открит официално офисът на ИЦ „Европа Директно – Хасково“.

На 30.09.2015 г. в община Стамболово на Деня на общината предстои да бъдат представени услугите и материалите на ИЦ „Европа Директно – Хасково“.

На 30.09.2015 г. в гр. Харманли пред предприемачи, земеделски производители, местни власти и граждани съвместно с партньорската организация МИГ Харманли ще се проведе дискусия „Отворено европейско пространство за…“

Фотоконкурс „30 години знаме на ЕС“

През 2015 г. отбелязваме 30-годишния юбилей на знамето на Европейския съюз. Одобрено през 1985 г. като официална емблема на Европейския съюз, който по това време все още се нарича Европейска общност, синият флаг с 12-те звезди се превръща в символ на eвропейското единство и идентичност. След присъединяването на страната ни към ЕС знамето навлезе и в нашето ежедневие - виждаме го върху документи, институции, а даже и в графити, стикери и други всевъзможни форми на уличното изкуство, съобщават от ЕК.

По този повод Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент в България стартират онлайн фотоконкурс с награди. Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята на Европейския съюз в живота ни, мястото, което този най-разпознаваем европейски символ заема в градското пространство и как е интерпретиран на местна почва.

Организаторите си запазват правото да подберат колекция от снимки (финална селекция), които да публикуват като албум на Facebook страниците си в края на играта през септември 2015 г. Снимките от финалната селекция ще бъдат оценявани от вътрешно жури в двете институции по оригиналност и качество на изпълнението, а авторите на десетте най-интересни кадъра ще получат награди и от двете институции – USB стикове, тениски, знамена и много други.

Всеки може да се включи, пращайки своя снимка на знамето на ЕС до 30 септември 2015 г. с хаштаг #EUflag30 във Facebook, Twitter или Instagram или като лично съобщение, пост на страницата, с таг или като коментар под пост на профилите на двете институции във Facebook и Twitter:

https://www.facebook.com/ECinbulgaria

https://www.facebook.com/epiosofia

Twitter: @ECinBulgaria @EP_Bulgaria

В Инстаграм участието е само с хаштаг.

1. Всеки може да участва с колкото пожелае снимки до 30 септември 2015 г.

2. Организаторите на конкурса ще допускат за участие снимки, на които има хора, като приемат, че лицата са дали съгласието си да бъдат заснети. При попадането на снимки на малолетни лица във финалната селекция (албума във Фейсбук), от авторите им ще се иска да изпратят писмено потвърждение във Фейсбук на организаторите, че имат съгласието на родителите децата им да бъдат заснети. В противен случай снимките ще бъдат свалени от финалната селекция.

3. Организаторите на конкурса си запазват правото свободно да копират, разпространяват, представят публично или да използват по друг начин снимките с некомерсиални цели.

4. Организаторите на конкурса си запазват правото да изберат 10 снимки по своя преценка, които отговарят на техните представи за „оригиналност“ и „качество на изпълнението“, без да претендират за професионални знания в областта на фотографията. Организаторите няма да се ръководят от броя „харесвания“, която дадена снимка може да е получила след участието си в албума с финалната селекция, но биха могли да наградят фаворита на публиката.

5. Няма да се допускат във финалната селекция снимки, на които се вижда директно оскверняване на знамето на Европейския съюз, продуктово позициониране от всякакъв тип, цигари или тютюневи и конкретни лекарствени продукти. Организаторите си запазват правото да скрият тези снимки от страниците си във Фейсбук, ако те са видими и за други потребители.

6. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 7 ЗАПСП (свободата на панорамата) не е проблем на снимките да фигурират „произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство“, т. е. сгради, забележителности и т. н.

Вижте целия текст...

Стажове в Европейския парламент: започва нов период за кандидатстване

Вижте какво споделят хората, преминали през стажантски програми в Парламента

Ако искате да натрупате професионален опит по въпроси, свързани с европейската интеграция, или сте любопитни как изглежда една международна институция отвътре, стажът в Европейския парламент би могъл да бъде привлекателна възможност. От 15 август започва нов период на кандидатстване. Представяме Ви информация за различните видове стажове и за начина, по който може да заявите интерес.

Всяка година Парламентът организира платени и неплатени стажове, които предоставят на млади хора възможности да се запознаят с дейността му.

Стажовете са насочени към завършилите висше образование и към студенти. Съществуват както общи стажове, така и специализирани – по журналистика и писмени преводи.

Програмите „Робер Шуман“ са платени и отворени за всички висшисти. Те се организират два пъти годишно, от март и октомври, и продължават по пет месеца. От 15 август можете да кандидатствате за стаж с начало през март 2016 г.

Как да кандидатствате?

Можете да намерите подробна информация за видовете стажове и процеса на кандидатстване на специалната страница на ЕП (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/).

За да заявите интерес за стажовете, започващи през март 2016 г., попълнете онлайн формуляра и го изпратете не по-късно от 15 октомври полунощ.

Конкурс „Европейско зелено листо“ – 2016

Конкурсът „Европейско зелено листо“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Конкурсът оценява труда и успеха за постигане на ,,зеления растеж“, и наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Градовете победители на конкурса „Европейското зелено листо“ поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.

На посочения линк може да намерите повече информация за кандидатстване:

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html

Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2015 г.

Конкурс „Зелена европейска столица“ – 2018

С наградата за Европейска зелена столица се отличават градовете с население над 100 000 души, които правят най-много за съобразяване на градския живот с околната среда. Годишното отличие има за цел да насърчи европейските градове да предприемат действия, за да станат по-привлекателни и здравословни места за живот, работа и туризъм – градове, които са подходящи за живеене. Градът-победител има ролята на модел за подражание с цел да вдъхновят останалите европейски градове да следват техния пример.

На посочения линк може да намерите повече информация за кандидатстване: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html

Краен срок за кандидатстване: 19 октомври 2015 г.

Европейски младежки фотоконкурс

Краен срок: 31 август 2015 г.

За този фотоконкурс споделете вашата творческа интерпретация на това, какво означава да си млад човек в или извън Европа. Това може да включва снимки, които демонстрират приятелство, учене, пътуване, доброволчество...

European Youth Photocontest - get a chance to win a 200 euro Amazon gift card!

What is it like to be young nowadays? For this photocontest, we're asking you to share with us your creative interpretation of what being a young person in or... http://woobox.com/n7icnq#

Конкурс за участие в младежки екип Европа

Европейската комисия обявява конкурс за участие в младежки Екип Европа.

Защо да участвам?

• Имам желание да науча повече неща за Европейския съюз

• Имам желание да бъда част от мрежа на млади и активни студенти

• Имам желание да придобия практически опит като говоря пред публика, участвам активно в събития, реализирам идеите си и т.н.

• За да мога чрез участието ми в различни дейности, да се ориентирам по-правило в бъдещите ми планове за развитие

По-добре да не участвам, ако:

• Нямам време за странични дейности (извън-университетски дейности)

• Не обичам да се запознавам с нови хора и да установявам нови и полезни контакти

• Няма да бъда активен и по-добре да не заемам мястото на други желаещи

• Нямам време за глупости :-)

Условията на конкурса и заявлението за участие можете да намерите на http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/100715_teameuropejunior_bg.htm.

Срок за участие: 6.09.2015 г., 22:00 ч.

Кандидатства се само по имейл: ECinBulgaria@gmail.com

Въпроси и отговори

Срок за задаване на въпросите само на имейл: ECinBulgaria@gmail.com - до 1.02.2015 г.

Последните отговори ще бъдат публикувани на 2.09.2015 г.

Пожелаваме успех на участниците!

Вижте целия текст...

Rinker’s Challenge – програмата, която дава и знания, и пари!

Какво е Rinker’s Challenge?

Rinker’s Challenge е обучителна програма за предприемачи на Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.

За кого е Rinker’s Challenge?

Търсят се хора, които имат идеи и са готови да поемат рискове.

Хората, които знаят, че за да успееш, трябва здраво да работиш.

Хората, които не само искат да вземат парите, но търсят знанието как да ги умножат.

Ако искате да стартирате социално предприятие – Rinker’s Challenge е Вашата програма.

Срок за кандидатстване

Конкурсът за участие в програмата е отворен до 23 септември 2015.

Какво ще спечелите?

Дванадесетте най-добри предприемачи ще се включат в обучителна програма, по време на която ще могат да разработят своята бизнес идея, да оценят нейната приложимост, да изготвят бизнес-план какъвто един инвестиционен банкер иска да види.

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева, както и помощ в осъществяването им.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става само онлайн, на български език.

Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване и да прикачите подписани и сканирани няколко документа.

Повече информация можете да получите на адрес: http://www.rinkercenter.org/bg/main-info.html

Вижте целия текст...

Отпускат се стипендии за студенти в сферата на туризма

Четирима студенти могат да получат стипендия за обучение през учебната 2015/2016 г. Това ще се случи в рамките на стипендиантската програма „Туризъм“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“. Инициативата е насочена към студенти от цяла България с отличен успех, записани редовна форма на обучение в бакалавърска степен по „Туризъм“. Фондацията отпуска по две стипендии за зимния и летния семестър, всяка от които е в размер от 1500 лв. и се изплаща на пет равни месечни вноски. Целта е да се подпомогне образованието и да се задържат в страната младите хора, които имат амбицията да се реализират в ключови сфери на икономиката ни. Крайният срок за кандидатстване е до 20 август 2015 г.

Изискванията към младежите са да имат общ успех не по-нисък от отличен 5.50 през летния семестър на учебната 2014/2015 г. И през настоящото издание на стипендиантската програма с предимство при класирането ще се ползват студенти в неравностойно положение. В тази група се включват млади хора, израснали под институционална грижа, студенти от социално слаби семейства, сираци и полусираци, студенти със степен на инвалидност и млади хора със специални образователни потребности, информират организаторите.

Имената на четиримата стипендианти ще бъдат обявени до 15 септември 2015 г. Повече за инициативата и кандидатстването можете да прочетете на този адрес: http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2577979_otpuskat_se_stipendii_za_studenti_v_sferata_na_turizma/.

Вижте целия текст...

ФРГИ обявява конкурс по програма „Знания за успех“ 2015–2016

Ако имате идея как да превърнете училищната библиотека в желано място за учениците, ако искате да работите с ученици от средния курс и бихте съдействали за тяхното кариерно ориентиране, кандидатствайте по програма „Знания за успех“ 2015-2016 на ФРГИ и SAP Labs България.

Конкурсът е отворен от 3 август 2015 г. до 1 октомври 2015 г., а в него могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.

Програмата ще подкрепи инициативи насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място, стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и подобряване представянето на учениците в учебния процес.

Кандидатстването става чрез изпращане на попълнени формуляр за кандидатстване и бюджет на проекта. Подробна информация за условията и сроковете за кандидатстване, както и необходимите документи ще намерите на адрес: http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=89&v=6.

„Знания за успех“ 2015-2016 се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България за четвърта поредна година и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна.

Вижте целия текст...

Бюро Творческа Европа – България

Обявена е покана за представяне на предложения EACEA 29/2015 по подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество.

Крайният срок за подаване на проектите е 7 октомври 2015 г., 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време.

Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

http://www.creativeeurope.bg/kultura/cooperation.

EYE 2016: Европейската младежка конференция се завръща за второ издание

През следващата година Парламентът отново ще посрещне хиляди млади хора в Страсбург

След успешния дебют на Европейската младежка конференция (EYE) през 2014 г. Парламентът ще покани на 20 и 21 май 2016 г. в Страсбург още хиляди млади хора за второто издание на инициативата. Организаторите на #EYE2016 търсят млади ентусиасти и организации, които желаят да се включат във формирането на програмата. Разгледайте страницата във Facebook за всичко ново относно събитието, както и за информация относно изданието през 2014 г.

Конференцията е възможност за млади хора на възраст между 16 и 30 години от страните в ЕС, страните-кандидатки и съседни страни да се срещнат с някои от хората, определящи европейската политика, и да разискват иновационни идеи за бъдещето на Европа. Мотото на новото издание EYE 2016 е „Заедно можем да постигнем промяна“.

В рамките на конференцията са предвидени дебати, изслушвания, семинари и онлайн игри по пет нови теми:

Война и мир: Перспективи за една мирна планета

Апатия или участие: Програма за жизнена демокрация

Изолиране или достъп: Разбиване на младежката безработица

Стагнация или иновация: Работният свят на утрешния ден

Срив или успех: Нови пътища за устойчиво развитие на Европа

Регистрациите за участие ще започнат през октомври 2015 г., но младите хора и организациите, които искат да допринесат към програмата на събитието, вече могат да заявят интерес.

Вижте целия текст...

Български дарителски форум обявява конкурса „Най-голям корпоративен дарител” 2015 г.

За десета поредна година Български дарителски форум обявява наградите „Най-голям корпоративен дарител“ 2015.

Конкурсът традиционно отличава компаниите, които устойчиво, иновативно и прозрачно са подкрепяли значими за обществото инициативи и каузи.

Наградите се връчват според обема финансови инвестиции на компаниите през изминалата 2014 г. (количествени категории) и според качествата на техните програми.

Количествените категории са: „Най-голям обем финансови дарения“, „Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали)“, „Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“, „Най-щедър дарител“.

Качествените награди се определят от жури. Тази година в тях има промени, провокирани от факта, че бизнесът все по-прозрачно реализира своите програми и е на етап, в който прозрачността става задължителен критерий от неговата CSR политика. Затова досегашната категория „Най-прозрачна дарителска програма“ отпада, а критериите за нея са заложени в категорията „Най-добра дарителска програма“, актуална и тази година. Останалите две, нови качествени категории, са „Най-устойчива дарителска програма“ и „Най-добра програма за малко и средно предприятие“.

Първата от тях има за цел да отличи инициативи, устойчиви във времето, надграждащи предишни свои издания и доказали концепцията си за постигнат резултат и промяна.

Създаването на втората качествена категория „Най-добра дарителска програма на малко и средно предприятие“, е мотивирано от убеждението, че малкият и среден бизнес има силен, но неразкрит потенциал да инвестира в общността и да развива своите политики и практики в нейна полза. Наред с това той обаче има нужда и от допълнителна мотивация, за да разказва по-уверено своите дарителски истории и да вярва, че те носят промяна. Тази категория ще отличи по-малки, но стойностни за общността проекти, които имат своето значение и засягат пряко живота на различни групи.

Награди ще бъдат връчени и в категорията „Най-сполучливо партньорство“ – по номинации и гласуване на членовете на БДФ, както и за личност, допринесла за развитието на благотворителността в страната ни.

Официалната церемония е на 19 ноември 2015 г., от 16.00 ч. в президентството на Република България.

Кандидатствайте като попълните формуляр и необходимите приложения, посочени в него, и ги изпратите до 30-ти септември 2015 г. на: aivancheva@dfbulgaria.org или по обикновена поща на адреса на Български дарителски форум:

1124,София

ул. „Леонардо Да Винчи“, 4Б, ет.2.

Формуляра и инструкциите за кандидастване можете да изтеглите от страницата на Български дарителски форум.

Източник: Български дарителски форум, 07 Август 2015

Вижте целия текст...

Кампания „Аз пазя горите и орлите на България“

Кампания за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа

„Ако едно дърво в гората падне и наоколо няма кой да го чуе, издало ли е то звук?“ - попитал философът. Ние можем да си зададем подобен въпрос: Ако незаконни действия срещу дивата природа се случват без никой да говори за тях, те случили ли са се наистина? В тази връзка бихме се запитали какво тогава е необходимо, за да предотвратим тези престъпления.

Престъпленията срещу дивата природа са проблем, на който до скоро не е обръщано необходимото внимание. Въпреки че много диви видове са защитени от международни конвенции като CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), както и от Европейското и Българското законодателство, в последните няколко години се оказва, че в следствие на подобни престъпления световно застрашени видове са вече на прага на изчезването. Такъв пример за България е ловният сокол.

Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки от дивата природа; трафик и търговия със защитени видове; използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови; бракониерски острел; незаконно препариране и др. Всички тези деяния са сериозни престъпления, които се санкционират строго от закона. Според Наказателния кодекс на Република България този, който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени вид от дивата флора или фауна без необходимото за това разрешение и в зависимост от обстоятелствата, се наказва с лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба между 2 000 и 20 000 лева и с компенсиране на нанесените щети.

Какво може да направи всеки, за да предотврати подобни незаконни действия?

Всеки от нас може да се запознае с най-често срещаните случаи на престъпления срещу дивата природа и да поеме инициатива за тяхното разкриване като: подаде сигнал, представи доказателства и съдейства на институциите.

Изисквания към кандидатите:

Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ като номинира както себе си, така и колега или познат. Кандидатства се с кратко описание на извършеното престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които са предприети то да бъде предотвратено или разкрито, на адрес: kampania@eagleforests.org. Документи, показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др., е важно да се приложат, тъй като те удостоверяват действията, предприети от кандидата.

Кандидатите ще бъдат разделени в две групи:

1. Професионалисти – хора, които са служители на институции (напр. ДГС, РПУ и т.н.);

2. Любители – активни хора, които не принадлежат към институция или организация, която е свързана с разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа.

Без значение от коя част на България е кандидатът, с какво се занимава и какво е престъплението, за което има информация, важното е да се подаде сигнал и да се направи необходимото проблемът да бъде спрян, за да се чуе!

Номинации се изпращат на адрес: kampania@eagleforests.org до 30.09.2015 г. Важно е да бъдат изпратени и данни за контакт на кандидата: имена, адрес, електронна поща и телефон.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страниците на ИАГ и БДЗП през октомври 2015 г.

Критерии за оценка (общо 50 точки)

Всеки един критерий носи до 10 точки на участниците.

• Инициативност;

• Познаване и прилагане на нормативната уредба;

• Постоянство (в случай на затруднения при решаване на даден случай);

• Работа с държавни и общински органи, собственици на гори и местно население;

• Оригиналност в подхода.

Награди

Кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ ще предостави 10 бр. награди по 150 лв.

Важно е да се отбележи, че целта на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ не е да събира и проследява сигнали за престъпления срещу дивата природа. В случай на незаконни действия, сигнали трябва да се изпращат до отговорните институции. Ние бихме могли да съдействаме със съвет коя институция отговаря за даден случай.

Кампанията се провежда в рамките на LIFE+ проекта „Горите на орела“ за опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел, финансиран от ЕС.

Вижте целия текст...

Възможности за финансиране и обучения

Новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция

България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и устойчив туризъм.

Защита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора.Трансграничната програма България – Турция покрива 3 гранични региона в България и 2 турски провинции. Тя е на стойност почти 30 милиона евро, като над 25 милиона евро се осигуряват от ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ. Сред очакваните резултати са:

• Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез повишаване на капацитета и подготовката за ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално управление; повишаване на информираността и подготовката на населението.

• Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от населението.

• Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено по отношение на морското пространство.

Контекст:

Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са:

• България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково.

• Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград.

Програма се концентрира върху следните два приоритета:

1. Околна среда;

2. Устойчив туризъм.

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

За повече информация: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Програми по Инструмента за предприсъединителна помощ

https://www.facebook.com/EUinmyregion.

Twitter: @KGeorgievaEU, @CorinaCretuEU, @EU_Budget, @EU_Regional ‪#‎EUSF‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Вижте целия текст...

Правителството одобри проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014–2020

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП), съобщават от правителството.

Оперативната програма е с бюджет 102 млн. евро и има за цел да предостави по-благоприятни условия за дългово финансиране за МСП чрез изпълнението на специфичен гаранционен продукт. Финансирането по програмата е изцяло от Европейския фонд за регионално развитие и не включва национално съфинансиране.

По-благоприятните условия по ОП ИМСП са свързани с по-високо покритие на кредитния риск и възможност за по-голямо намаляване на обезпеченията и лихвите по МСП кредити.

Оперативната програма цели преодоляване на някои основни трудности, пред които са изправени МСП, като недостатъчен капацитет за формиране на конкурентни предимства, невъзможност за набиране на достатъчно капитал, ограничен достъп до иновативни финансови инструменти и високи изисквания за обезпечение и цена на дълговото финансиране.

Решението на МС ще даде възможност за стартиране на преговорите с ЕК по одобрението на ОП ИМСП.

Ресурсът за новата оперативна програма за малките и средните предприятия се заделя с изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Изменението се прави с решение на Министерския съвет. То ще допринесе и за недопускане на загуба на финансови средства по ОП „Региони в растеж“. Направените изменения няма да повлияят върху специфичните цели, заложени в ОПИК. Решението на МС представлява условие за подаване до Европейската комисия (ЕК) и съответно одобрение от ЕК на проект за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Вижте целия текст...

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., обявява процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 40 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853

http://www.eufunds.bg/bg/page/1044

https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на предложенията - 14.09.2015 г. 23:59 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Отворена е първата процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по одобрената ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“: София 1000, ул. „6-ти септември“ № 21.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

1. 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;

2. 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и

3. 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Предоставяне на допълнителна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: smecapacity@mi.government.bg.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

ВАЖНО:

Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП „Поради допусната техническа грешка, със Заповед № РД-16-412/19.05.2015 г. е изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Консолидиран вариант на пакета документи по процедурата е публикуван на интернет страницата на Управляващия орган http://www.opcompetitiveness.bg/ и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/.

Вижте целия текст...

Покана по програма Еразъм+, сектор „Младеж“

Програма „Еразъм+“ предоставя финансова подкрепа на институции, работещи в сферата на всички сектори на образованието, обучението и младежта (публични, частни, неправителствени и др.). Целта на тази финансова подкрепа е реализирането на проекти, подпомагащи международното сътрудничество в сферата на образованието и обучението, установяването на добър педагогически опит и разпространението на добри образователни практики.

През всяка година Европейската комисия (ЕК) обявява няколко покани за кандидатстване, които са валидни за всички страни-членки по Програма „Еразъм+“. За 2015 г. предстои още един срок за кандидатстване – 01.10.2015. Тази покана за кандидатстване е насочена към сектор „Младеж“.

Какви дейности се финансират:

• национални срещи и транснационални семинари, които предлагат възможност за информация, дебат и активно участие на млади хора в диалога с отговорните за младежката политика, по въпроси, отнасящи се до Структурния диалог или до Стратегията на ЕС за младежта;

• национални срещи и транснационални семинари, които осигуряват подготовката за официалните младежки конференции, организирани на всяко шестмесечие от държавата членка, председателстваща Европейския съюз;

• събития, свързани с Европейската седмица на младежта и подкрепящи дебати и информация по теми, отнасящи се до младежката политика;

• консултации с млади хора, имащи за цел да установят какви са техните нужди от гледна точка на участието им в демократичния живот (онлайн консултации, проучвания и др.);

• срещи, семинари, информационни събития или дебати между млади хора и формиращите решения в сферата на младежта/младежки експерти по темата за участието в демократичния живот;

• събития, симулиращи функционирането на демократичните институции и ролите, които отговорните за формирането на политическите решения имат в тях;

• проекти за мобилност на младите хора (Младежки обмени и Европейска доброволческа служба) и младежки работници;

• широкомащабни събития на Европейската доброволческа служба;

• стратегически партньорства в сферата на младежта;

Допустими участници:

• организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;

• европейска младежка НПО;

• публичен орган на местно ниво, регистриран в Програмна страна или в съседна на ЕС Партньорска страна (виж секция „Легитимни страни“ в Част А от Програмното ръководство за Програма „Еразъм+“ – то може да бъде открито на старницата на ЦРЧР – www.hrdc.bg). Организация от легитимни партньорски държави може да вземе участие в проекта само като партньорска (не като кандидатстваща).

Краен срок

1 октомври до 12:00 часа (Брюкселско време)

Поканата за кандидатстване ще бъде публикувана в началото на септември 2015 в секция новини на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Повече информация ще може да намерите отново на сайта на ЦРЧР – www.hrdc.bg.

Вижте целия текст...

Отворени покани по Програма LIFE

На 1 юни 2015г. се отвориха покани по Програма LIFE. Тя финансира проекти в сферата на околната среда и действия по климата. За подпрограмата за околната среда и за подпрограмата за действия по климата, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционните“проекти, подготвителни, интегрирани и проекти за техническа помощ и изграждане на капацитет.

Предложения могат да се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС. Кандидатите се разделят на три вида бенефициенти публични органи, частни търговски организации и частни нетърговски организации (включително НПО). Проектните предложения се подават само на английски език.

Общият бюджет на настоящата покана е 240 811 337. От тях 184 141 337 евро са предвидени за околната среда и 56 670 000 евро за действия по климата.

Срокът за кандидатстване за традиционните проекти каквито са проектите за смекчаване на изменението на климата, адаптиране към изменението на климата, управление и информация за климата, околна среда и ресурсна ефективност, природа и биоразнообразие, управление и информация за околната среда е 15 септември 2015.

Срокът за кандидатстване за подготвителни проекти Фаза I (концепция за сведение) е 1-ви октомври 2015, за Фаза II (пълно предложение) се очаква потвърждение. Срокът за прием вероятно ще е до Март/Април 2016.

Срокът за кандидатстване с проекти за техническа помощ (Рамкови споразумения за партньорство на НПО (СПОР) и Оперативни безвъзмездни средства на НПО ) е 15 септември 2015.

Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес:http://ec.europa.eu/environment/…/funding/life2015/index.htm.

Вижте целия текст...

Програма Творческа Европа 2014 – 2020

Творческа Европа (Creative Europe) е новата рамкова програма на Европейската Комисия, която ще финансира проекти в областта на културните и творчески индустрии в периода 2014—2020 г. Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.

Основните цели на програмата са да увеличи капацитета на европейските културни и творчески сектори да оперират на транснационално равнище, да популяризира транснационалното движение и разпространение на културни и творчески произведения и оператори, като достигне до нови аудитории в Европа и извън нея, да укрепи финансовия капацитет на културните и творчески сектори, и в частност малки и средни предприятия и организации, да подкрепи транснационалното политическо сътрудничество, така че да насърчи иновациите, изграждане на публика и разработване на нови бизнес модели.

Творческа Европа ще подкрепя проекти за трансгранично сътрудничество между културни и творчески организации в рамките на и извън ЕС, мрежи, които подпомагат функционирането на културните и творческите сектори отвъд националните граници и усилват тяхната конкурентоспособност, превод на художествени произведения и популяризирането им на пазарите в рамките на ЕС, платформи на културни оператори, популяризиращи изгряващи таланти и насърчаващи представянето на европейска програма от културни и художествени произведения, повишаване на капацитета и обучения за професионалисти от аудиовизуалната индустрия, разработване на художествени, анимационни, документални, филми и видеоигри за европейското кино, телевизионните пазари и други платформи, разпространение и продажба на аудиовизуални произведения във и извън Европа, филмови фестивали, популяризиращи европейската кинематография, финансиране на международна копродукция на филми, развитие на публики с цел насърчаване на филмовата грамотност и поощряване на интереса към европейската кинематография посредством широк кръг от събития.

По Програма Творческа Европа могат да кандидатстват оператори в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица.

Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.

Подробна информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/.

Вижте целия текст...

ММС обявява процедура за кандидатстване по НПМ 2011-2015, Подпрограма 4

На основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.3 от Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики“ стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта (2011 – 2015).

Подпрограма 4: „Развитие и признаване на младежката работа“

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 25.07.2014г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, Национална програма за младежта (2011 - 2015) и Насоките за кандидатстване.

Проектите се подават в Министерство на младежта и спорта, Дирекция „Младежки политики”, София 1040, бул. „Васил Левски” № 75, по куриер или по пощата на същия адрес.

Проектни предложения ще се приемат от 22 юли 2015 г. до 7 август 2015 г.

Формулярите за кандидатстване можете да свалите от интернет страниците на Министерство на младежта спорта http://mpes.government.bg/ и http://youth.mpes.government.bg/, както и да получите след запитване на електронна поща p4@mpes.government.bg.

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по Работната програма на ЕНС за 2016 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.).

Работната програма на ЕНС за 2016 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници, заедно с информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

European Youth Foundation: Грантове за международни младежки дейности

Европейската младежка фондация е отворила грантова схема за международни младежки дейности. Някои от грантовете са отворени само за определени видове организации както следва:

Международна дейност може да се организира от международни неправителствени младежки организации, международни мрежи и регионални мрежи, национални НПО. Дейността, трябва да бъде разработена в партньорство с поне 3 други национални неправителствени организации или мрежи от различни страни или с една международна неправителствена организация или мрежа.

За работен план могат да кандидатстват международни младежки неправителствени организации и международни мрежи. Планът трябва да е съставен от няколко международни или местни дейности и да е част от плана/стратегията за дейност на организацията за следващата година. При кандидатстване за работен план ЕМФ може да подкрепи една, различни или всички от предложените / планираните дейности.

За структурни грантове за две последователни години, може да се кандидатства на всеки 2 години (срок 2013 г., 2015 г. и т.н.). Грантовете са достъпни само за международни младежки неправителствени организации и международни мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (грант ЕМФ или учебна сесия за годишната програма на Европейския младежки център). Въпреки това, субсидията трябва да бъде потвърдена след 1 година. Предложение за еднократен структурен грант може да бъде подадено от регионални мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (помощ ЕМФ или учебна сесия за годишната програма на Европейския младежки център).

Пилотната дейност е отворена за регионални мрежи, национални и местни младежки неправителствени организации. Пилотните дейности трябва да отговорят на предизвикателството в обществото, те трябва да са „интервенции“, да имат европейско измерение (участващи страни, контекст и т.н.), иновативна методология и ясно местно значение. Пилотните дейности също могат да бъдат извършвани от международни неправителствени организации/мрежи като част от техния план за работа и в сътрудничество с местни неправителствени организации.

Срокът за кандидатстване е текущ.

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ngobg.info/bg/financing/308-european-youth-foundation-грантове-за-международни-младежки-дейности.html

Вижте целия текст...

BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014–2020”

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Допустими дейности:

1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;

2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;

6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.

Повече информация можете да намерите на: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7160


Съфинансирано от Европейския съюз

Намерете ни във

Анкета

От каква информация за Европейския съюз имате нужда?

Европейски структури и институции

Европейски политики

Човешки права

Трудови права

Финансиращи програми

Събития от европейско значение

Конкурси и състезания

Образование и стаж

Друго

Бюлетин

Вашето име:

Посещения на сайта

 ТекущПредишен
За деня:187
За седмицата:365600
За месеца:14352672
Общо:110742
Вашият IP: 44.192.253.106