BG I EN

 

Съществуващи защитени територии и зони в общините Харманли и Хасково:

 

Защитени зони по Директивата за птиците:

Защитена зона Сакар (Код BG 002021) - подробна информация

Защитена зона Злато поле (Код BG 0002103) - подробна информация

Защитена зона Харманлийска река (Код BG 0002092) - подробна информация

Защитена зона Радинчево (Код BG 0002020) - подробна информация

 

 

 

 

 

Защитени зони по Директивата за местообитанията:

Защитена зона Източни Родопи (Код BG 0001032) - подробна информация

Защитена зона Остър камък (Код BG 0001034) - подробна информация

Защитена зона Родопи - Средни (Код BG 0001031) - подробна информация

Река Марица (Код BG 0000578) - подробна информация