BG I EN

 

Новини

Стартиране на проекта

 

08.07.2013 г.

 

 

Фондация "Арбитра" – Хасково стартира проект „Опазване на природното наследство – предизвикателство отвъд границите”. Партньор на организацията е Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково и турската община Бабаески. Общата цел на проекта е да допринесе за защита на природните ресурси и повишаване на информираността за биологичното разнообразие от двете страни на границата. Общият бюджет на проекта е 124 хиляди евро, а продължителността е 12 месеца. Финансирането е осигурено от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Проектът стартира с обучение на представителите на собствениците и ангажираните с управлението на ЗМ „Дефилето”: Община Харманли, Държавно горско стопанство – Хасково и Комплекс „Приказките”. Тема на обучението бе „Опазване на биологичното разнообразие, защитени територии и екологични мрежи”. Проведе се социологическо проучване на тема „Проблеми и възможности за ефективно управление на ЗМ „Дефилето”. Анкетирани са 65 души – ключови фигури – и са проведени 2 изследвания по метода "фокус групи" с 20 души.