BG I EN

 

Информационни материали

Обучителен семинар на 2-3 юли 2013 в Харманли – „Опазване на биологичното разнообразие, защитени територии и екологични мрежи” – Презентации

План за управление на защитена местност „Дефилето”

Tрансграничен семинар „Защитени територии и опазване на биоразнообразието – предизвикателства на местно ниво” – Презентации

Ръководство за опазване на биоразнообразието

Идентифициране на ключови елементи от екологичната мрежа в общините Харманли и Хасково (доклад) – изготвили: д-р Георги Попгеоргиев, докторант Юлиян Маринов, Стойчо Стойчев

Доклад за защитени територии Бабаески