BG I EN

 

Контакти

Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие"
Адрес: гр. Хасково, ул. "Одрин" 3, западен вход, ет. 2
Телефон: +359 888 653 146
Електронна поща: rdu@aiadabg.net
Лице за контакт: Иванка Душкова

Техническа поддръжка
Електронна поща: support@beyond-borders.net