Добре дошли в сайта на Европа Директно Хасково!

Посетете още

Новини от Европа

60 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА РИМСКИТЕ ДОГОВОРИ

През 2017 г. честваме 60-тата годишнина от подписването на Римските договори. Те укрепват основите на европейската интеграция и задават посоката на развитие на Европейския съюз.

Какъв е историческият контекст, в който са подписани Договорите?

Европа понася тежки загуби от Втората световна война и остава със силно разрушена икономика. Следвоенното разделение Изток – Запад допълнително усложнява ситуацията. Франция и Германия взаимно се нуждаят една от друга и затова разбирателството им става основен приоритет. На 9 май 1950 г. е подписана историческата декларация на Робер Шуман за обединяването на производството на въглища и стомана на Франция и Германия.

Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) е следващата стъпка и е сключен още на 18 април 1951 г. в Париж. Той е ратифициран от Белгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия – „Шестте“. Това е основополагащата стъпка за началото на европейските интеграционни процеси.

Какви са стъпките, водещи до Римските договори?

Скоро след създаването на ЕОВС се ражда идеята за наднационална военна интеграция. На 27 май 1952 г. в Париж „Шестте“ подписват Договор за създаване на Европейска общност за отбрана (ЕОО), предвиждащ създаването на европейска армия. Договорът обаче не е ратифициран от Националното събрание на Франция и така и не влиза в сила.

Неуспехът за създаване на Европейска общност на отбраната показва на държавите, че трябва да обърнат поглед към икономическо партньорство. На 1 и 2 юни 1955 г. в Месина се провежда конференция на външните министри на ЕОВС. Пол-Анри Спаак – министър на външните работи на Белгия, оглавява комитет, чиято задачата е да разработи проект за общ европейски пазар.

Именно този комитет съставя два проекта за договори, известни под името „Римски договори“.

Договорите са официално подписани в Рим от Франция, ФРГ, Белгия, Италия, Люксембург и Нидерландия на 23 март 1957 г. Влизат в сила на 1 януари следващата година.

Какво представляват Римските договори?

С първия договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО). Организацията на ЕИО наподобява тази на ЕОВС. Комисията получава изпълнителна власт, Съветът на министрите действа като законодателен орган, а Асамблеята обсъжда докладите и осъществява връзката с националните парламенти. Съдът контролира съобразеното с разпоредбите приложение на договора.

Договорът за ЕИО предвижда следното:

 • създаване на общ пазар, който се основава на свободното движение на лица, услуги, стоки и капитали;
 • създаване на общ митнически съюз – премахване на митата между държавите членки, установяване на обща митническа тарифа по отношение на трети държави;
 • провеждане на обща политика в областта на селското стопанство, транспорта и търговията;
 • създаване на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ);
 • създаване на Европейски социален фонд (ЕСФ);
 • развитие на по-тесни отношения между държавите членки.

Държавите, които подписват договора, заявяват, че са „твърдо решени да положат основите на един все по-тесен съюз между народите на Европа“ (от преамбюла към Договора за ЕИО).

С втория договор се създава Европейската общност за атомна енергия (ЕОАИ или Евратом). Неговата цел е бързото установяване и развитие на ядрената енергетика, както и координирането и обмена на научноизследователски програми в областта. Договорът влиза в сила на 1 януари 1958 г. Жан Моне –един от бащите на европейските общности, става първият президент на Върховния орган на ЕОАЕ.

Днес Евратом (2014–2018 г.) е част от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Целта е подобряване на ядрената сигурност, безопасността и радиационната защита, както и способстване за дългосрочното намаляване на въглеродния дял в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.

На 25 март 1957 г., освен ЕИО и Евратом, е подписана и Конвенцията за някои общи институции на Европейските общности. По този начин към ЕИО, ЕОАЕ и ЕОВС се създават обща асамблея, общ съд и общ икономически и социален комитет.

Вижте целия текст...

Българите харесват ЕС, но само половината се чувстват негови граждани

Българите са едни от най-вярващите в ЕС граждани, показва изследването Standart Eurobarometer 86, приведено през есента на 2016 г. Според него 49% от анкетираните у нас имат изцяло положително отношение към ЕС, като по този показател ни изпреварват само Ирландия (55%), Полша (51%) и Румъния (50%). Изцяло отрицателното отношение към Брюксел е отбелязано само при 16% от анкетираните българи. Разбираемо, гърците най-малко одобряват ЕС, като 47% имат изцяло негативно отношение към блока.

Но българите са почти на абсолютното дъно по това дали се чувстват граждани на ЕС. Само 50% смятат че са, докато 49% не се идентифицират с ЕС. Тук само гърците дават по-лош резултат – 47% „да“ срещу 53% „не“. По този показател лидери са жителите на Люксембург, 92% от които са горди граждани на ЕС. Като цяло две трети от анкетираните могат да се определят като граждани на ЕС.

Гражданите на ЕС посочват като най-големи проблеми за общността имиграцията и тероризма, като в това отношение изпъква Португалия, за която най-голям проблем се оказва състоянието на публичните финанси в ЕС.

Специално за България, най-големите проблеми в страната са безработицата (за 30% от анкетираните) и икономическата ситуация (30%), които взимат лек превес над имиграцията (29%).

Като цяло мнението на българите за състоянието на икономиката на страната е крайно негативно. 82% от анкетираните смятат, че нейното състояние е абсолютно лошо, а само 14% са на мнение, че тя е в отлична форма. По този показател пред нас е само Италия (86% смятат, че икономиката е „супер зле“), Испания (89%) и Гърция (97%).

Източник: Списание „Икономист“

Вижте целия текст...

Бъдещето на Европа: евродепутатите обсъждат пет сценария с Жан-Клод Юнкер

Водещи евродепутати от политическите групи в Парламента реагираха на бялата книга за бъдещето на Европа, представена от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер пред пленарната зала. Някои евродепутати приветстваха решението на Комисията да очертае пет възможни пътя за развитие на ЕС през идните години, а други критикуваха липсата на конкретен избор или конкретни примери.

При откриването на дебата на 02.03.2017 г. председателят на Парламента Антонио Таяни призова дискусиите за бъдещето на Европа, започнали с трите доклада, приети от Парламента по време на предишната пленарна сесия, да продължат. Той подчерта, че предстоящата шейсета годишнина на Римския договор трябва да бъде „възможност за институциите да слушат по-внимателно гражданите, за да реагират на техните притеснения.“

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи пет възможни отговора на въпроса “Quo vadis Europa“ и подчерта, че това означава „Европа на 27-те.“ Той каза: „Нашата задача днес е да покажем какво Европа може и какво не може да направи.“ Той даде следния пример: „Европа сама не може да бъде държана отговорна за борбата с безработицата.“ Той добави: „Не можем да предложим луната и звездите. В някои случаи всичко, което можем да предложим, е телескоп.“

Г-н Юнкер изброи пет сценария:

 • „Продължаваме“;
 • „Само единен пазар“;
 • „Тези, които искат повече, правят повече“;
 • „Правим по-малко по по-ефикасен начин“;
 • „Правим много повече заедно“.

Той каза: „Днес няма да Ви кажа какво е моето абсолютно предпочитание, защото не зависи от мен да взема това решение,“ и призова Европейския парламент, националните парламенти, правителствата и гражданите да продължат дебата. Комисията ще продължи да слуша до септември, когато ще може да се извлекат заключения в годишната реч за състоянието на Европейския съюз, след консултации с докладчиците на Европейския парламент.

Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания) благодари на г-н Юнкер, че избра да представи бялата книга пред Парламента и подчерта, че той трябва да участва активно в последващия дебат. Той се съгласи с г-н Юнкер относно нуждата да „приведем очакванията в съответствие с реалността“ и призова държавите членки да „спрат да обвиняват Европа за неща, които Европа не може да направи, защото Европа не разполага с инструментите.“ Той заключи: „Това е погрешна и опасна игра и Брекзит е една от последиците от нея.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза на г-н Юнкер: „Вашата книга съдържа пет възможности и аз смятам, че излагайки тези пет възможности като реалистични сценарии, Вие попадате в ръцете на всички онези, които искат да ослабят Европейския съюз и дори да го унищожат.“ Той добави: „Вие предлагате пет възможности, а аз виждам само една: да работим заедно с европейците и да правим заедно много повече.“

Улрике Требезиус (ЕКР, Германия) каза, че миналите надежди на Европа и еврозоната са станали жертва на централизация и заблуди за величие. ЕС трябва да се концентрира върху по-малко политически сфери и да стане по-ефикасен. Като примери тя даде борбата с тероризма и защитата на външните граници. Тя каза: „Времената се промениха, трябва ни повече гъвкавост и да адаптираме нашето институционно устройство.“

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) подчерта необходимостта от започване на ново интеринституционно обмисляне на бъдещето на Европа. Той също така каза, че настоящия ЕС няма истинската способност да се справи с много от днешните предизвикателства. Той призова държавите членки да спрат използването на гласуването с единодушие, за да блокират жизненоважни усилия за напредъка на Европейския съюз. Той добави: „Но как да се убедят лидерите на ЕС на национално ниво да предприемат стъпките, от които отчаяно се нуждаем?“

Патрик Льо Ярик (ЕОЛ, Франция) подчерта, че: „Трябва да слушаме гражданите.“ Той призова за сценарий „отдолу-нагоре“, който да вземе предвид надеждите на хората за справедливост, равенство, солидарност, защита на околната среда и общественото здрав. Той предупреди: „В противен случай ние няма да се справим с предизвикателството.“

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) призова Комисията да предложи радикална промяна в курса, за да спре рязко увеличаващото се неравенство. Той добави: „За да завладеем отново сърцата и духа на хората, ние трябва да... гарантираме мира и споделения просперитет и да обърнем гръб на данъчната и социалната конкуренция.“

Джерард Батън (Великобритания), от името на групата на ЕСПД, каза, че бялата книга признава проблемите, пред които е изправен ЕС, но „не разбира, че много от тези проблеми бяха създадени от самия ЕС.“

За групата на ЕНС Вики Майер (Нидерландия) каза, че ЕС се срива. „Ние в Нидерландия казахме „не“ на европейската конституция, „не“ на търговското споразумение с Украйна и е време да кажем „не“ на Европа.“

Вижте целия текст...

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП на 28.02.2017 г.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

 • Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;
 • Всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК,
 • Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;
 • създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

 • тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,
 • припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,
 • предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама,
 • вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция) предлага сближаване на икономиките на държавите членки на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се финансира от нейните държави членки и да бъде на разположение при ясни условия. Ключовите предложения са:

 • фискален капацитет, състоящ се от Европейския механизъм за стабилност и специфичен допълнителен бюджетен капацитет за еврозоната, финансиран от нейните държави членки, като част от бюджета на ЕС,
 • Европейски валутен фонд, който трябва постепенно да се създаде на базата на Европейския механизъм за стабилност и да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане, и ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения,
 • кодекс за сближаване: петгодишен период, в които да се отговори на критериите за конвергенция на данъчното облагане, пазара на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване,
 • управление: по-голяма роля за Европейския парламент и националните парламенти, сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и парични въпроси, както и създаване на министър на финансите в рамките на Европейската комисия.

Г-н Бьоге каза: „Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейския съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи.“

Г-жа Берес каза: „Шейсет години след подписването на Римския договор духът на основателите на Европейския съюз трябва да бъде разпален наново. Създаването на бюджет за еврозоната би било голяма стъпка към постигането на тази цел в момент, в който нуждата от запазване на целостта на еврото е по-спешна от всякога. Чрез предоставянето на солидарност към държавите членки, които са изправени пред изключителна криза, преодоляване на макроикономически шокове, които могат да се отразят на цялата еврозона и подпомагане на конвергенцията, такъв инструмент може да изпълни потенциала на валутата, като в същото време спомогне за постигането на пълна заетост в Европа.“

Резолюцията беше приета с 304 гласа „за“ срещу 255 „против“, с 68 „въздържали се“.

Всички тези предложения са част от пакет, който има за цел да изясни позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ЕС по случай 60-ата годишнина от Договора от Рим.

Вижте целия текст...

Дебати относно бъдещето на Европа и заключенията от Европейския съвет

Нa 15.03.2017 г. водещи евродепутати от политическите групи в парламента коментираха Европейския съвет от миналата седмица и изложиха своите приоритети за Римската декларация за бъдещето на ЕС. Повечето от тях наблегнаха на нуждата държавите членки да насочат ЕС към решаване на непосредствените проблеми на гражданите.

В приветствието си към италианския премиер и председателите на Съвета и Комисията председателят на ЕП Антонио Таяни заяви, че шейсетата годишнина на Римските договори представлява „... една възможност за приближаване на Европа до гражданите и популяризиране на нашите ценности в света... Сега, повече от всякога, имаме нужда от единство. Трябва ни промяна, а не отслабване на ЕС“.

Относно бъдещето на Европа председателят на Съвета Доналд Туск каза: „Ако искате да сте бързи, вървете сами. Ако искате да стигнете далеч, вървете заедно“. Той обеща, че по време на преговорите за „Брекзит“ ще се старае да запази политическото единство между 27-те, като в същото време ЕС и Обединеното кралство останат „добри приятели“. Той също така настоя, че „...липсата на споразумение няма да бъде лоша за ЕС. Тя би била лоша за всички.“ Говорейки на холандски, г-н Туск изказа своята солидарност с Нидерландия, която той нарече „място за свобода и демокрация“.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер предупреди за опасността от свеждането на бъдещето на Европа до сценарий на две скорости. Той каза: „Не искам нова „желязна завеса“ в Европа“. Г-н Юнкер критикува турските вербални атаки срещу Нидерландия и ги нарече напълно неприемливи. Според него отговорните за тях отдалечават Турция от ЕС. Той също така отбеляза, че новата търговска политика на САЩ повишава очакванията ЕС да се превърне в новия световен лидер в многостранната свободна търговия, но и подчерта, че преговорите за свободна търговия трябва да включват социалните партньори и гражданското общество.

Министър-председателят на Италия Паоло Джентилони каза, че ако не намалим безработицата и оставим държавите от първа линия на ЕС да се оправят сами с миграционната криза, ако се поддадем на национализма и изоставим най-слабите, няма да има никакво гражданско доверие в ЕС. По повод дебата за Европа на две скорости той каза: „Не“ на две Европи, голяма и малка, източна и западна... и „да“ на една Европа, в която всяка държава има своето ниво на амбиция и може да реши да се присъедини... по всяко време, сега или по-късно, и всички участват в общия проект“.

Заместник министър-председателят на Малта Луис Грек, говорейки от името на председателството на Съвета, каза, че настоящият момент изисква решителни действия от лидерите на ЕС и държавите членки. Той предупреди за изпадането в негативно мислене. Относно бъдещето на ЕС г-н Грек каза, че приемането на Римската декларация трябва да бъде последвано от конкретни действия и предупреди, че не трябва да се получават „граждани втора категория, прибързани решения и инстинктивни реакции“.

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да се погрижим хората в Европа да не гледат на Страсбург и Брюксел като на външни сили, които им налагат разни неща, докато националните им политици приписват общите успехи на националните държави. Те трябва да приемат отговорностите, да обясняват вкъщи защо и как са гласували на европейско ниво.“ Относно Турция той каза, че пълноправното членство на страната в ЕС „не се предвижда в обозримо бъдеще.“

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) каза: „В момента всички говорят за Европа на много скорости, но Европа на много скорости е само метод, а не стратегия.“ Той продължи: „Проблемът на Европа в днешно време не е скоростта, ами посоката. Трябва ни нова посока за Европа, към силен социален стълб и мощна европейска стратегия за инвестиции...,“ които ще бъдат финансирани чрез успешна борба с укриването на данъци и данъчните измами. В заключение той каза: „Колкото повече заплашват ЕС, толкова повече аз вярвам в Европа.“

Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) призова за промяна в политиките и каза: „Корабът потъва и трябва да се запитаме защо.“ Според него ЕС е станал прекалено централизиран и отдалечен от гражданите. ЕКР иска предоговаряне на договорите и е против всякакво бъдещо отстъпване на национален суверенитет, добави той.

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) обвини президента на Турция Ердоган в цинизъм, задето говори за свобода на словото, докато в Турция журналисти лежат в затвора. Той каза: „Нека замразим преговорите за присъединяване на Турция сега. Това е единственото, което можем да направим в момента.“ Той също така се изказа в полза на процес на „възраждане“ на ЕС, който да започне с тържествата за шейсетата годишнина на Римските договори в Рим.

Лидерът на ЕОЛ Габриеле Цимер (Германия) изрази съмнение дали Римската декларация, която предстои да бъде подписана на 25 март, наистина ще представлява едно ново начало за ЕС. Тя добави: „Трябва ни ясен сигнал за силна и социална Европа, както и други незабавни мерки. Наистина се надявам скоро да се договорим за предложенията относно стълба на социалните права, по които работи Парламентът“.

Филип Ламбертс (Зелените, Белгия) каза, че празненствата по случай шейсетата годишнина на Римските договори представляват възможност за промяна на посоката. Той добави: „Европа трябва да използва глобализацията, за да постигне напредък към социално сближаване и засилена демокрация“. Той също така изрази надежда, че председателят на Съвета Туск ще бъде готов за предизвикателствата.

Роза Д‘Амато (ЕСПД, Италия) каза, че Европа на две скорости вече съществува. Тя добави: „...има ЕС на банките, големите компании и лобитата и ЕС на гражданите, тези, които са загубили своята работа и нямат права.“

Матео Салвини (ЕНС, Италия) призова за край на плащанията от ЕС за Турция и преговорите за присъединяване на страната към ЕС, които „...никога не трябваше да започват...“ Той също така обвини лидерите на ЕС за „...съсипването на европейската мечта...“

Вижте целия текст...

ЕП реши: повече рециклиране, по-малко депониране и пилеене на храни

Според приетия във вторник проектозакон, делът на отпадъците за рециклиране трябва да се повиши до 70% през 2030 г. от 44% днес. Евродепутатите също искат делът на депонирането на боклука да се ограничи до 5% заради негативното му влияние върху околната среда. Хранителните отпадъци пък трябва да се намалят с 50%. Предстои Парламентът да преговаря със Съвета на министрите.

Според статистиката за 2014 г., 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират спрямо 31% през 2004 г. До 2020 г. страните от ЕС трябва да рециклират или компостират над 50% от отпадъците.

„Днес Парламентът показа с много голямо мнозинство, че вярва в прехода към кръгова икономика. Ние решихме да възстановим амбициозните цели за рециклиране и депониране в унисон с първоначалното предложение на Комисията от 2014 г.,“ заяви евродепутатът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

Отпадъци и отпадъци от опаковки

До 2030 г. поне 70% от теглото на битовите отпадъци (тези от домакинствата и малките предприятия) трябва да бъдат рециклирани или подготвени за рециклиране (т.е. проверени, почистени или ремонтирани), казват евродепутатите. Европейската комисия предложи 65%.

За опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина евродепутатите предлагат делът на рециклиране да достигне 80% през 2030 г., с междинни цели за 2025 г.

Депониране

Предложението ограничава до 10% дела на депонирането на общинския боклук до 2030 г. Евродепутатите предлагат също този дял да се намали до 5%, въпреки удължаването на срока с 5 години, при определени условия за тези държави членки, които през 2013 г. са депонирали повече от 65% от общинските отпадъци.

Хранителни отпадъци

Хранителните отпадъци в ЕС се оценяват на около 89 милиона тона, или 180 кг на човек годишно. Евродепутатите препоръчват хранителните отпадъци да се намалят с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г., в сравнение с 2014 г. Те предлагат и подобна цел за морските отпадъци.

Следващи стъпки

Четирите доклада, приети във вторник, представляват позицията на Парламента за преговорите със Съвета на министрите, които все още не са приели своя собствена позиция.

Бележка

През 2014 г. Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Швеция спряха изхвърлянето на общинския боклук в депа, докато Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта все още депонират повече от три четвърти от битовите си отпадъци.

Въпреки че управлението на отпадъците в ЕС се е подобрило значително през последните десетилетия, почти една трета от общинския боклук все още се депонира, а по-малко от половината се рециклира или компостира, като има огромни различия между държавите членки.

Подобряването на управлението ще има положително въздействие за околната среда, климата, здравето на хората и икономиката. Като част от промяната в политиката на ЕС към кръгова икономика, Европейската комисия изготви четири законодателни предложения, които представят нови цели за управление на отпадъците по отношение на повторното използване, рециклиране и депониране.

Предложенията също така засилват разпоредбите на ЕС относно предотвратяването на прахосването и разширяват отговорността на производителите. Те също така уеднаквяват определения, задължения за докладване и методи за изчисляване с цел постигането на целите.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

Факти:

 • 44% от общинските отпадъци в ЕС се рециклират или компостират;
 • Делът ще се увеличи до 70% през 2030 г.;
 • Евродепутатите също предложиха да ограничат депонирането на отпадъците до 5% от общото генерирано количество отпадъци;
 • Предложена е и цел за намаляване на хранителните отпадъци с 50%.

Иконографики:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170306STO65256

Други продукти:

– EP Research: circular economy package

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf

Вижте целия текст...

По-строги проверки на храните: от фермата до трапезата

На 15.03.2017 г. евродепутатите приеха планове за засилване на проверките на храните от фермата до трапезата. Новите правила, предварително договорени от евродепутатите и Съвета, целят да подобрят проследяването на произхода на храните, намалят измамите и възстановят доверието на потребителите в хранителната верига.

Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания.

Докладчикът Кари Каденбах (С&Д, Австрия) заяви: „След скандала с конското месо много потребители имаха сериозни въпроси относно проследяемостта на храната и сигурността на снабдителната верига за месни продукти. Европейският парламент се постара да отговори на тези въпроси и да приеме текст, който да позволи на компетентните власти ефективно да се борят с измамите.“

Тя добави: „Гордея се също така, че Парламентът успя да подсили главата за налагане на правилата, особено що се отнася до наказанията за умишлени нарушения. Вярвам, че наистина сериозните наказания ще бъдат ключов инструмент в борбата с измамите.“

Споразумението, договорено от евродепутатите и Съвета, предвижда:

 • всеобхватен контрол по цялата хранително-вкусова верига: контрол на храните, фуражите, растенията, пестицидите, хуманното отношение към животните, географските указания и биологичното земеделие;
 • проверки във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход;
 • по-добро налагане на правилата срещу измамни или заблуждаващи практики;
 • условия за внос на животни и продукти от трети страни;
 • контрол от страна на Европейската комисия в държавите членки на ЕС и в трети страни.

Бележка

Скорошни случаи на измами с храни, като скандала с конското месо, показват необходимостта от по-ефективни действия от страна на контролните органи за защита на потребителите и коректните оператори от рисковете, произтичащи от нарушения на правилата по цялата хранителна верига.

Новите правила ще следват основан на риска подход, като по този начин позволят на компетентните органи да насочат ресурсите си към по-съществени въпроси, като взимат предвид всички рискове, а не само рискове за здравето.

За да се създаде хармонизирана обща рамка, предложението за регламент покрива в един нормативен текст официалните проверки за всички сектори в хранително-вкусовата верига (понастоящем са разделени между 16 регламента и директиви). Предложението представя задълбочено преразглеждане на съществуващите разпоредби. То цели да премахне препокриващи се нормативни текстове и да представи пропорционален и гъвкав подход, който позволява бързи реакции в извънредни ситуации.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на второ четене.

Вижте целия текст...

Парламентът иска от Комисията да въведе отново визи за граждани на САЩ

Европейската комисия е задължена законово да предприеме мерки за временното въвеждане на визи за граждани на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за граждани на пет държави членки на ЕС. В резолюция, приета на 28.02.2017 г., евродепутатите призовават Комисията до два месеца да предприеме необходимите законови мерки.

Текстът, изготвен от комисията за граждански свободи, беше гласуван с вдигане на ръце.

Визова реципрочност

Гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния все още не могат да влизат на територията на САЩ без виза, докато гражданите на САЩ могат да пътуват безвизово във всички държави членки на ЕС.

Според механизма за визова реципрочност, ако трета страна не отмени изискването за виза в рамките на 24 месеца от получаване на уведомление за липса на реципрочност, Комисията трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за граждани на съответната страна за период от 12 месеца. Парламентът и Съветът могат да възразят на такъв акт.

След уведомление за липса на реципрочност от 12 април 2014 г. Комисията трябваше да е реагирала преди 12 април 2016 г. Въпреки повторните призиви от страна на евродепутати, тя все още не е предприела никакви законови мерки. Канада също изисква визи от граждани на България и Румъния, но вече обяви, че тези изисквания ще бъдат свалени от 1 декември 2017 г.

Обща информация

През април 2014 г. Европейската комисия беше уведомена, че пет държави не изпълняват своите задължения спрямо ЕС по отношение на реципрочността на безвизовото пътуване. Това са Австралия, Бруней, Канада, Япония и САЩ.

Австралия, Бруней и Япония вече отмениха визите за всички граждани на ЕС, а Канада ще направи това през декември тази година.

Вижте целия текст...

ЕП одобрява по-строги ограничения за емисиите на парникови газове

Пазарът на въглеродни емисии на ЕС покрива около 11 000 инсталации в Европа - ©AP Images/European Union-EP

В сряда ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на парникови газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското законодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване на процедура за продажба чрез квоти в размер на 2,2% и искат удвояване на капацитета на Резерва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат квотите от излишъка на пазара.

„Много съм благодарен на колегите, че подкрепиха този доклад. Днешният вот отбелязва голяма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“ каза докладчикът Иън Дънкан (ЕКР, Великобритания). Той добави: „Парламентът гласува амбициозни мерки за изпълнение на задълженията ни по Парижкото споразумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че имаме сериозни намерения в борбата против глобалното затопляне.“

Евродепутатите одобриха предложението на Европейската комисия за увеличаване на т.нар. „коефициент на линейно намаление“ – годишно намаление на въглеродните кредити, продавани, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 2,2%, считано от 2021 г., в сравнение с 1,74% по настоящото законодателство. Според евродепутатите този фактор трябва да бъде наблюдаван постоянно с оглед евентуалното му увеличаване до 2,4% до 2024 г., най-рано.

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на пазара с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, във всяка от първите четири години, в които се провеждат тръжни процедури, ще се премахват до 24% от излишните кредити. Евродепутатите също подкрепят идеята 800 милиона квоти трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари 2021 г. нататък.

Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването на квотите чрез търг. Модернизационен фонд ще подкрепя модернизацията на енергийните системи в държави членки с нисък ръст на БВП. От друга страна, Иновационен фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и иновационни ниско въглеродни проекти.

Евродепутатите предлагат и да се създаде Фонд за справедлив преход, който да обединява приходите от тръжната продажба на квоти за насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати от преобразуването на работни места при прехода към декарбонизирана икономика.

Въздухоплавателен сектор и корабоплаване

Според евродепутатите въздухоплавателният сектор трябва да получи с 10% по-малко квоти от средното за периода 2014–2016 г., за да се изравни неговото равнище с останалите сектори. Всички приходи от квотите във въздухоплавателния сектор, разпределени чрез тръжна продажба, се заделят целево за действия в областта на климата в ЕС и трети държави.

Евродепутатите отбелязват, че в отсъствието на съвместима система, действаща в рамките на Международната морска организация, емисиите на CO2, изпускани в пристанища на ЕС и по време на плавания до и от междинни пристанища в Европа, трябва да се отчитат чрез новата система. Те предлагат създаването на „Морски фонд за климата“, който има за цел да предоставя обезщетения за емисии от морски превоз, да подобрява енергийната ефективност и да улеснява инвестициите в иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 на отрасъла на морското корабоплаване.

Следващи стъпки

Законодателството беше бе прието с 379 гласа „за“ срещу 263 „против“, с 57 „въздържал се“. Евродепутатите ще започнат преговори с малтийското председателство на Съвета, за да се постигне съгласие относно законопроекта, който след това ще се върне в ЕП.

Вижте целия текст...

Система за влизане/излизане: Съветът постигна съгласие по мандат за преговори

На 2 март 2017 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) постигна съгласие по мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението за система за влизане/излизане. Тази система ще регистрира информация за влизането, излизането и отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на Шенгенското пространство.

Системата за влизане/излизане ще способства:

 • да се намали забавянето при граничните проверки и да се подобри качеството им чрез автоматично изчисляване на разрешения период за престой на всеки пътник
 • да се гарантира системно и надеждно идентифициране на лицата, пресрочили разрешения период за престой, както и на тези, които вече не отговарят на условията за влизане
 • да се засили вътрешната сигурност и борбата с тероризма чрез предоставяне на достъп на правоприлагащите органи до справките за минали пътувания.

„Актуализирането на граничния ни контрол ще ни помогне да управляваме нарастващия пътникопоток. Той е и основен инструмент за по-добро управление на миграцията, и по-специално случаите на пресрочване на разрешения период за престой, както и за подобряване на нашата реакция на настоящата заплаха от тероризъм.“

Кармело Абела, министър на вътрешните работи и националната сигурност на Малта

Освен това Корепер постигна съгласие по мандат за преговори по регламент за изменение на Кодекса на шенгенските граници с оглед на системата за влизане/излизане. Въз основа на тези мандати малтийското председателство ще започне преговори с Европейския парламент. Позицията на Съвета предвижда няколко важни елемента, сред които:

Съхранявана информация

Системата за влизане/излизане ще се прилага по отношение на граждани на трети държави – както за тези, за които се изискват визи, така и за освободените от това изискване, – които са допуснати за краткосрочен престой от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Тя ще регистрира влизането, излизането и отказа за влизане на тези граждани.

Системата ще съхранява и информация относно тяхната самоличност, документи за пътуване и биометрични данни (четири пръстови отпечатъка и портретна снимка).

В проекта за регламент се предвижда също оперативна съвместимост между системата за влизане/излизане и Визовата информационна система (ВИС) за тези граждани на трети държави, които трябва да притежават виза, за да преминат външната граница на ЕС. Съпоставянето на информацията с данните във ВИС ще гарантира бързина и ефикасност на граничните проверки.

Системата за влизане/излизане се състои от централна база данни, където се съхранява информацията, свързана с националните единни интерфейси. Данните, свързани с граждани на трети държави, ще се съхраняват за срок от пет години за целите на управлението на границите.

Достъп до информацията

Информацията, която се съхранява в системата за влизане/излизане, ще бъде достъпна за граничните органи, визовите органи и органите в държавите членки, които са оправомощени да проверяват дали гражданинът на трета държава отговаря на условията за влизане или престой. Данните в системата за влизане/излизане ще бъдат на разположение и на оправомощените правоприлагащи органи и на Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични или други тежки престъпления, в съответствие с условията, посочени в позицията на Съвета.

Всеки достъп до съдържащата се в системата за влизане/излизане информация и нейното обработване следва да бъдат пропорционални и необходими за изпълнението на задачите на компетентните органи.

Контекст

Предложеният регламент е преработен вариант на законодателен пакет, представен от Комисията през февруари 2013 г. След като съзаконодателните органи изразиха опасения от техническо, финансово и оперативно естество по някои аспекти на пакета от 2013 г., Комисията извърши техническо проучване, което беше последвано от пилотен проект, възложен на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA). Въз основа на резултатите от тази подготвителна фаза, на 6 април 2016 г. Комисията представи изменено предложение.

Вижте целия текст...


Систематични проверки на външните граници на ЕС срещу чуждестранни бойци

Според регламент, гласуван на 16.02.2017 г., всички граждани на ЕС и трети страни, които преминават външните граници на Съюза, трябва да бъдат проверявани в съответните бази данни, например за изгубени или откраднали документи. На 5 декември 2016 г. преговарящите от страна на Европейския парламент и Съвета на министрите постигнаха съгласие по новите правила.

„Обезопасяването на външните ни граници означава изграждането на силен щит срещу тероризма в Европа и опазването на правото на живот, от което произтичат всички останали права. Всеки живот, който успеем да спасим чрез разкриването на потенциален чуждестранен боец, си струва усилието. Систематичните проверки срещу база данни са задължителна стъпка към тази минимална защита, която сме длъжни да гарантираме за всички наши граждани,“ каза докладчикът Моника Маковей (ЕКР, Румъния).

Предложеният регламент, който изменя Кодекса на шенгенските граници, беше публикуван от Европейската комисия през декември 2015 г. Той задължава държавите членки да извършват систематични проверки на всички лица, които преминават външните граници на ЕС, в базите данни за изгубени или откраднати документи, Шенгенската информационна система и други приложими бази данни на Съюза. Това задължение се прилага за всички външни граници (въздушни, морски и сухопътни) както на влизане, така и на излизане.

Промяната в правилата е в отговор на терористични атентати в Европа като тези в Брюксел, Париж и Берлин, както и феноменът „чуждестранни бойци“. Последните са европейски граждани, които се присъединяват към терористични групи в конфликтни зони, като например, „ДАЕШ“ в Сирия и Ирак.

Резолюцията беше приета с 469 гласа „за“ срещу 120 „против“, с 42 „въздържали се“.

Целеви проверки в случай на големи закъснения

Когато обаче систематичната проверка би могла да окаже непропорционално въздействие върху потока на движение на дадена морска или сухопътна граница, държавите членки могат да извършват само целеви проверки в базите данни. Това може да стане при условие, че оценката на риска покаже, че не води до рискове, свързани с вътрешната сигурност или обществения ред.

Лица, които не преминават през целевата проверка, ще трябва поне да минат през редовна проверка, за да се установи самоличността на пътника и да се провери дали документът му за задгранично пътуване е валиден.

Преходен период

Що се отнася до въздушните граници, държавите членки могат да извършват целеви проверки, но само по време на преходен период от 6 месеца след влизането в сила на изменения регламент. Този период може да бъде удължен с не повече от 18 месеца в изключителни случаи, когато на конкретно летище са налице инфраструктурни затруднения, изискващи по-дълъг период от време за адаптиране, за да се даде възможност за извършването на систематични проверки в бази данни без непропорционално въздействие върху потока на движение.

Следващи стъпки

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. След това новите правила ще подлежат на незабавно и едновременно изпълнение в повечето държави членки. Той няма да се прилага по отношение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: съвместно вземане на решения, споразумение на първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП представя своята визия за бъдещето на ЕС

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, да подобри способността си да действа, да възстанови доверието на гражданите и да направи икономиката на еврозоната по-устойчива, ЕС трябва да се възползва пълноценно от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. Това е основното послание на три резолюции, разглеждащи бъдещото развитие на ЕС, одобрени от ЕП на 16.02.2017 г.

Първата резолюция, изготвена от Мерчедес Бресо (С&Д, Италия) и Елмар Брок (ЕНП, Германия) се фокусира върху извличането на максимални ползи от съществуващия Лисабонски договор. В нея се предлага:

 • Съветът да се превърне в истинска законодателна камара, а активните в момента специализирани законодателни състави на Съвета да се включат като подготвителни органи, подобно на дейността на комисиите в Европейския парламент;
 • всяка държава членка следва да определи поне трима кандидати от двата пола за ролята на председател на ЕК;
 • Съветът да премине напълно към гласуване с квалифицирано мнозинство във всички възможни случаи съгласно Договорите, за да се предотврати блокирането на важни законодателни проекти и да се ускори законодателният процес;
 • създаване на постоянен Съвет на министрите на отбраната, с оглед на координирането на политиките за отбрана на държавите членки.

Мерчедес Бресо каза: „Европейският съюз не се нуждае от популистка революция. Той се нуждае от мир и адаптиране към нуждите на нашето време. Това означава справяне с демократичните предизвикателства, предоставяне на социална, фискална и екологична защита на гражданите, защита на правото им на безопасност в контекста на сложната международна обстановка и изпълнение на нашите морални задължения към нашите съседи.“

Г-н Брок каза: „Гражданите очакват от Европа решения. Те са ядосани, защото не виждат да се предоставят отговори. Това е очевидно в период на много предизвикателства. Но това са проблеми, които могат да бъдат решени само заедно. Лисабонският договор предлага много все още неизползвани възможности ЕС да бъде по-ефикасен, отговорен и прозрачен.“

Резолюцията беше приета с 329 гласа „за“ срещу 223 „против“, с 83 „въздържали се“.

Амбициозно реформиране на договорите

Втората резолюция, с докладчик Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия), има за цел да представи решения, които не могат да бъдат постигнати чрез използване на инструментите, които понастоящем са предвидени в договорите, и поради това са осъществими само чрез по-задълбочена промяна на Лисабонския договор в областите на икономическо управление, външна политика, основни права и прозрачност. Например:

 • тя предлага да се създаде министър на финансите на ЕС, като на Комисията бъде предоставен капацитет за разработване и прилагане на общата икономическа политика на ЕС, подкрепен от бюджетен капацитет за еврозоната,
 • припомня нуждата от определяне на едно място за седалище на Европейския парламент,
 • предлага значително намаляване на размера на колегиума на Комисията, а броят на заместник-председателите да бъде намален на двама,
 • вярва, че е необходимо да се позволи на гражданите на ЕС във всяка държава членка да гласуват директно за кандидатите за председател на ЕК на европейските политически партии.

Ги Верхофстад каза: „Тези доклади предоставят план относно как трябва да изглежда един по-съвършен Европейски съюз. Те не предлагат самоцелна европейска интеграция. Въпросът след приемането на тези доклади е как да се продължи напред. Знам, че можем да имаме силен и уважаван Европейски съюз и едновременно с това цветущи местни и национални демокрации. Всъщност аз вярвам, че едното не е възможно без другото.“

Резолюцията беше приета с 283 гласа „за“ срещу 269 „против“, с 83 „въздържали се“.

Укрепване на еврозоната

Третата резолюция, с докладчици Раймер Бьоге (ЕНП, Германия) и Перванш Берес (С&Д, Франция) предлага сближаване на икономиките на държавите членки на еврозоната, за да бъдат по-устойчиви на външни шокове. Те предлагат стратегия за сближаване, финансирана от специфичен бюджетен капацитет на еврозоната, който да се финансира от нейните държави членки и да бъде на разположение при ясни условия. Ключовите предложения са:

 • фискален капацитет, състоящ се от Европейския механизъм за стабилност и специфичен допълнителен бюджетен капацитет за еврозоната, финансиран от нейните държави членки, като част от бюджета на ЕС,
 • Европейски валутен фонд, който трябва постепенно да се създаде на базата на Европейския механизъм за стабилност и да притежава подходящ капацитет за кредитиране и заемане, и ясно дефиниран мандат за справяне с икономически сътресения,
 • кодекс за сближаване: петгодишен период, в които да се отговори на критериите за конвергенция на данъчното облагане, пазара на труда, инвестициите, производителността и социалното сближаване,
 • управление: по-голяма роля за Европейския парламент и националните парламенти, сливане на функциите на председателя на Еврогрупата и комисаря по икономическите и парични въпроси, както и създаване на министър на финансите в рамките на Европейската комисия.

Г-н Бьоге каза: „Стабилизирането на еврозоната би било в интерес на целия Европейския съюз. По тази причина нашите предложения ще положат основата за по-нататъшни преговори с другите европейски институции. Експерти от Международния валутен фонд също реагираха положително, показвайки голям интерес към нашите идеи.“

Г-жа Берес каза: „Шейсет години след подписването на Римския договор духът на основателите на Европейския съюз трябва да бъде разпален наново. Създаването на бюджет за еврозоната би било голяма стъпка към постигането на тази цел в момент, в който нуждата от запазване на целостта на еврото е по-спешна от всякога. Чрез предоставянето на солидарност към държавите членки, които са изправени пред изключителна криза, преодоляване на макроикономически шокове, които могат да се отразят на цялата еврозона и подпомагане на конвергенцията, такъв инструмент може да изпълни потенциала на валутата, като в същото време спомогне за постигането на пълна заетост в Европа.“

Резолюцията беше приета с 304 гласа „за“ срещу 255 „против“, с 68 „въздържали се“.

Всички тези предложения са част от пакет, който има за цел да изясни позицията на Европейския парламент относно бъдещето на ЕС по случай 60-ата годишнина от Договора от Рим.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателни резолюции.

Връзки:

Вижте целия текст...

Обществена консултация за Европейския корпус за солидарност

Краен срок: 31 март 2017 г.

Какво означава да бъдеш европеец?

Това не е въпрос, който касае само големите лидери: всички ние сме част от нашето време и имаме роля в съхраняването на общата ни идентичност. Затова прегледайте своите снимки, видеоклипове и дори аудиофайлове и споделете подходящите на страница „Моят дом на европейската история“. Нека тя се превърне във виртуална библиотека на истории и свидетелства за Европа от всички нас, гражданите на континента.

Европейската комисия започва обществена консултация с млади хора, учители, младежки организации, работодатели и други заинтересовани лица относно приоритетите и укрепването на неотдавна създадения Европейски корпус за солидарност.

Комисията подготвя законодателно предложение през първата половина на 2017 г. с цел създаване на специфично правно основание за Европейския корпус за солидарност и би се радвала да чуе мнението Ви. Резултатите от консултацията ще допринесат за дооформяне и консолидиране на корпуса и ще подпомогнат работата на ЕК по законодателното предложение.

Обществената консултация започна на 6 февруари 2017 г., ще продължи осем седмици и е продължение на предишна консултация, която се проведе в края на 2016 г., като подготовка за началото на дейността на Европейския корпус за солидарност през декември.

Чрез консултацията заинтересуваните страни ще имат възможност да оценят различните цели на инициативата, да споделят какво ги мотивира да се включат в нея, да посочат нуждите си от информация и напътствия и да обменят добри практики.

Консултацията ще бъде допълнена от целеви консултации с ключови заинтересовани лица, участващи в работата с младежи в ЕС.

Комисията ще обобщи отговорите след края на консултацията. Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на законодателното предложение.

Ако желаете да изкажете мнението си по тази така важна тема, може да го направите на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f50c35de-a878-4063-8251-2850096337f5?draftid=a9d8702d-7c33-4652-90e6-2f32c29461fd&surveylanguage=BG

Допълнителна информация за инициативата може да намерите на следната интернет страница: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_bg.htm

Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност: Facebook страница на Европейския корпус за солидарност.

Вижте целия текст...

20 училища са първите участници в Програмата за училища посланици на ЕП

Започват дейностите по Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2016/2017 година. Първите участници са общо 20 училища от областите Пернишка, Софийска и София-град. Фокусът на програмата е да бъде изграден опознавателен модел сред младите за информираност относно европейските институции, структурата на ЕС и ролята на България в него.

На 6 февруари 2017 г. изтече определеният срок за кандидатстване за учебните заведения, желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП, която се провежда пилотно в три области на територията на Република България – Пернишка, Софийска и София-град. Инициативата на Европейския парламент е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите български граждани, като им предостави активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Програма е с дългосрочен хоризонт, като през всяка следващата учебна година ще добавя към мрежата си нови 30 учебните заведения.

Кампанията за кандидатстване предизвика голям интерес, като своята кандидатура подадоха над 40 училища. От тях се изискваше да мотивират желанието си за участие и да предложат иновативни и креативни подходи, с които да събудят интереса и да разширят знанието на учениците за функциите и ролите на европейските институции. След обстоен преглед и подбор на постъпилите кандидатури жури, състоящо се от представители на Информационното бюро на ЕП в България, определи следните двадесет учебни заведения, които да продължат напред в програмата (в произволен ред):

 • СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Радомир;
 • Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“, с. Челопеч;
 • СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица;
 • 2 СУ „Академик Емилиян Станев“, гр. София;
 • Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр.Перник;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя;
 • Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, гр. София;
 • 35 СУ „Добри Войников“, гр. София;
 • 36 СУ „Максим Горки“, гр. София;
 • ЧСЕУ „Дрита“, гр. София;
 • Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“, гр. Перник;
 • СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе;
 • 90 СУ „Ген. Хосе де сан Мартин“, гр. София;
 • ЧСУ „Цар Симеон Велики“, с. Иваняне;
 • ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“, гр. София;
 • 18 СУ „Уилям Гладстон“, гр. София;
 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, гр. София;
 • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София;
 • ЧПГ „Образователни технологии“, гр. София;
 • ГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец.

Инициативата ще продължи с провеждането на два обучителни семинара за преподаватели, които ще се проведат през месеците февруари и март и които ще подготвят педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на програмата. В периода 27 февруари – 24 май ще се проведе обучителният процес в избраните училища и ще се реализират заложените дейности, които ще включват симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, като най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, а участниците в програмата – такъв на младши (ученици) и старши (учители) посланици на ЕП.

Програмата ще продължи и през следващата 2017/2018 учебна година, като в този период тя ще се проведе на територията на цялата страна, а броят на допуснати до участие учебни заведения ще се увеличи общо на 50.

За контакти:

Теодор СТОЙЧЕВ

Ръководител

Информационно бюро на Европейския парламент в България

(+359) 2 985 35 45

(+33) 388 174 601 (STR)

(+359) 878 85 35 14

teodor.stoychev@europarl.europa.eu

www.europarl.bg

EPIOSofia

@EP_Bulgaria

Вижте целия текст...

Комисията стартира нова инициатива за подобряване на здравето и безопасността на работниците

Инвестирането в здравословни и безопасни условия на труд подобрява живота на хората, като предотвратява злополуки и професионални заболявания. Като се основава на досегашните усилия, Комисията цели с новата инициатива да се осигури по-добра защита на работниците срещу ракови заболявания, свързани с работата, да се подпомогнат предприятията, по-специално МСП и микропредприятията, в техните усилия да спазват действащата законодателна рамка, и да се постави по-силен акцент върху постигането на резултати, а не толкова върху административните формалности.

През последните 25 години, а преди точно толкова години беше приета първата директива в тази сфера на равнище ЕС, Съюзът е на челно място във въвеждането на високи стандарти за защита на работниците срещу рискове за здравето и безопасността на работното място. От 2008 г. насам броят на работниците, загинали при злополуки на работното място, е спаднал почти с една четвърт, а процентът на работниците от ЕС, които съобщават за най-малко един здравословен проблем, причинен или влошен от работата, е намалял с почти 10%. Въпреки това продължават да съществуват значими предизвикателства: според изчисленията близо 160 000 граждани на ЕС умират ежегодно от заболявания, свързани с работата им. Един от най-важните приоритети е да се запази здравето и безопасността на работниците на работното място чрез отстояване и актуализиране на високите европейски стандарти.

В изпълнение на своя ангажимент да продължи работата за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, Комисията ще предприеме следните ключови действия:

 • Установяване на гранични стойности за експозиция или предприемане на други мерки във връзка с още седем канцерогенни вещества. Освен че настоящото предложение ще бъде от полза за здравето на работниците, то също така поставя ясна цел пред работодателите и правоприлагащите органи за избягване на експозицията.
 • През следващите две години Комисията ще работи с държавите членки и социалните партньори за отмяната или актуализирането на остарелите правила. Целта е да се опрости и намали административната тежест, като същевременно бъде запазена защитата на работниците. Това модернизиране следва също така да подкрепя по-доброто прилагане на място.
 • Подпомагане на предприятията, особено на малките предприятия и микропредприятията, в техните усилия да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. По-специално, данните сочат, че над една трета от микропредприятията не правят оценка на рисковете на работното място. Ето защо днес публикуваме документ с насоки за работодателите, в който се съдържат практични съвети за улесняване на извършваните от тях оценки на риска и за повишаване на тяхната ефективност. В него са включени съвети относно начините за справяне с бързо нарастващите рискове в областта на здравословните и безопасни условия на труд, като например психосоциалните и ергономичните рискове и рисковете, свързани със застаряването. Също така се стремим към увеличаване на наличността на безплатни онлайн инструменти, които подпомагат малките предприятия и микропредприятията в извършването на оценки на риска.

Преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд и измененията на Директивата относно канцерогените и мутагените се вписват в контекста на продължаващата работа на Комисията по създаване на европейски стълб на социалните права, чиято цел е да се адаптира законодателството на ЕС към промените в моделите на трудова дейност и в обществото. По време на консултациите и разискванията относно европейския стълб на социалните права беше потвърдено значението на здравословните и безопасни условия на труд като основен елемент от достиженията на правото на ЕС и бе поставен акцент върху превенцията и правоприлагането. Приетото на 10 януари 2017 г. съобщение също така е съобразено с широкообхватната оценка на действащите достижения на правото на ЕС като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), насочена към по-опростено, по-подходящо и по-ефективно законодателство на ЕС. Предложението и измененията бяха изготвени в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни на всички равнища, и по-конкретно социалните партньори.

Вижте целия текст...

Десет години България в ЕС

Датата на присъединяването на България към ЕС може да бъде причислена към една от най-значимите в новата история на държавата. Кои са основните стъпки към членството на България към Европейския съюз?

 • Дипломатическите отношения между Европейските общности и България са установени още през 1988 г. Споразумение за търговия и сътрудничество е подписано през май 1990 г., а Европейското споразумение за асоцииране е подписано на 8 март 1993 г., като влиза в сила от 1 февруари 1995 г. На 31 декември 1993 г. влиза в сила Временно споразумение, обхващащо търговски аспекти на Европейското споразумение за асоцииране, което заменя Споразумението от 1990 г.
 1. Молбата на Р България за членство в Съюза е подадена на 14 декември 1995 г. Стратегическата цел за интегриране на България в ЕС се поддържа с консенсус от всички български правителства от 1990 г. до сега. През 2002 г. Европейският съвет оповестява целта си да приветства България и Румъния в ЕС още през 2007 г., при условие, че те постигнат необходимия напредък при изпълнение на критериите за членство. На 15 юни 2004 г. България приключва преговорите за членство с ЕС като затваря всички 31 преговорни глави. Процесът на преговорите продължава около три години и половина и е завършен шест месеца по-рано от предвиденото време.
 2. Европейският съвет в Брюксел на 16–17 декември 2004 г. потвърждава приключването на преговорите за присъединяване и декларира, че ЕС се надява да приветства страната като член на Съюза през януари 2007 г. Европейският парламент дава одобрение за членството на България на 13 април 2005 г. с 522 гласа „за”, 70 гласа „против” и 69 „въздържали се”.
 3. Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. ЕС декларира, че ще приеме България като пълноправен член на 1 януари 2007 г. Споразумението за присъединяване съдържа и възможност за отлагане на членството с една година, ако ЕС прецени, че съществува „сериозен риск” страната да не успее да приложи изискваните реформи.
 4. На тържествената церемония в Люксембург Р България, в лицето на президента на Република България – Георги Първанов, министър-председателя – Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи –Соломон Паси и министъра по европейските въпроси – Меглена Кунева, подписва договора за присъединяване на България в ЕС.

България става пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

10 години по-късно в страната все още се провеждат дебати относно положителните и отрицателните аспекти на членството на държавата в Съюза, но въпреки това статистиката сочи, че българските граждани остават сред най-големите еврооптимисти, позовавайки се на проучването на „Галъп Интернешънъл“, проведено в 14 държави членки на ЕС.

Вижте целия текст...

30 години програма „Еразъм”

Откакто съществува, програмата "Еразъм" е дала възможност на над 5 милиона млади хора да учат в чужбина. Името ѝ на английски е ERASMUS – акроним от Еuropean Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Кръстена е на името на Еразъм Ротердамски – хуманист, едно от важните имена на Ренесанса.

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС: 00800 6 7 8 9 10 11 6. Началото си води от 30 януари 1987 г., когато е създадена като програма на Европейската общност за студентска мобилност. Стартира на 15 юни същата година в 11 страни – Германия, Белгия, Дания, Испания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия и Великобритания. Днес вече участват 33 страни, а още 169 държави са партньорски. През 2007 г. за пръв път са въведени Еразъм практиките, което увеличава още повече потока от желаещи.

Програмата не само набира популярност сред младите, но и се усъвършенства, като започва да предлага все по-разнообразни и качествени мобилни дейности.

Настоящата програма "Еразъм+" е наследник на "Еразъм" и е част от стратегията "Европа 2020" за растеж, работни места, социално равенство. Включва се и към целите на "Образование и обучение 2020" – стратегическа рамка на ЕС за образованието. Бюджетът, определен за "Еразъм+" от 2014 до 2020 г., възлиза на 14 774 млрд. евро. От стартирането на програмата до 2016 г. вече са участвали около 2 милиона души.

Основните цели на програмата са:

 • намаляване на безработицата сред младите хора;
 • насърчаване на образованието за възрастни, както и изграждане на нови умения, които се търсят на пазара на труда;
 • насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация и на европейската им идентичност;
 • подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи;
 • насърчаване на сътрудничеството и мобилността между страните членки на ЕС.

Състои се от 3 ключови дейности:

 • Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
 • Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.

България за пръв път се включва в "Еразъм" още през 1999 г., преди самото членство в Съюза.

Броят на желаещите нараства всяка година. Само през 2014 г. са заминали близо 10 000 души. Програмата е доказателство и пример за успешна политика на Европейския съюз.

Вижте целия текст...

ЕП одобрява по-строги ограничения за емисиите на парникови газове

На 15.02.2017 г. ЕП одобри планове за по-строги ограничения за емисиите на парникови газове в пазара на въглеродни емисии на ЕС (СТЕ на ЕС), така че европейското законодателство по отношение на изменението на климата да е в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Европейската комисия за установяване на тръжна процедура за продаване чрез квоти в размер на 2,2%, и удвояване на капацитета на Резерва за стабилност на пазара за 2019 г. (РСП), за да се премахнат квотите от излишъка на пазара.

„Много съм благодарен на колегите, че подкрепиха този доклад. Днешният вот отбелязва голяма стъпка към постигането на нашите амбициозни климатични цели,“ каза докладчикът Иън Дънкан (ЕКР, Великобритания). Той добави: „Парламентът гласува амбициозни мерки за изпълнение на задълженията ни по Парижкото споразумение. Ние изпратихме силен сигнал на Съвета, че имаме сериозни намерения в борбата против глобалното затопляне.“

Евродепутатите одобриха предложението на Европейската комисия за увеличаване на т.нар. „коефициент на линейно намаление“ – годишно намаление на въглеродните кредити, продавани чрез тръжна процедура, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове, с 2,24%, считано от 2021 г., в сравнение с 1,74% по настоящото законодателство. Според евродепутатите този фактор трябва да бъде наблюдаван постоянно с оглед евентуалното му увеличаване до 2,4% до 2024 г., най-рано.

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на пазара с цел премахване на излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, във всяка от първите четири години, в които се провеждат тръжни процедури, ще се премахват до 24% от излишните кредити. Евродепутатите също подкрепят идеята 800 милиона квоти трябва да бъдат отстранени от РСП от 1 януари 2021 г. нататък.

Ще бъдат създадени два фонда, които ще се финансират чрез приходи от отдаването на квотите чрез търг. Модернизационен фонд ще подкрепя модернизацията на енергийните системи в държави членки с нисък ръст на БВП. От друга страна, Иновационен фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и иновационни ниско въглеродни проекти.

Евродепутатите предлагат и да се създаде Фонд за справедлив преход, който да обединява приходите от тръжната продажба на квоти за насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати от преобразуването на работни места при прехода към декарбонизирана икономика.

Въздухоплавателен сектор и корабоплаване

Според евродепутатите, въздухоплавателният сектор трябва да получи с 10% по-малко квоти от средното за периода 2014–2016 г., за да се изравни неговото равнище с останалите сектори. Всички приходи от квотите във въздухоплавателния сектор, разпределени чрез тръжна продажба, се заделят целево за действия в областта на климата в ЕС и трети държави.

Евродепутатите отбелязват, че в отсъствието на съвместима система, действаща в рамките на Международната морска организация, емисиите на CO2, изпускани в пристанища на ЕС и по време на плавания до и от междинни пристанища в Европа, трябва да се отчитат чрез новата система. Те предлагат създаването на „Морски фонд за климата“, който има за цел да предоставя обезщетения за емисии от морски превоз, да подобрява енергийната ефективност и да улеснява инвестициите в иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 на отрасъла на морското корабоплаване.

Следващи стъпки

Законодателството беше бе прието с 379 гласа „за“ срещу 263 „против“, с 57 „въздържал се“. Евродепутатите ще започнат преговори с малтийското председателство на Съвета, за да се постигне съгласие относно законопроекта, който след това ще се върне в ЕП.

Бележка

На 15 юли 2015 г. Европейската комисия публикува предложението си за Фаза IV на СТЕ. Предложението се стреми към постигане на целта за емисии на парникови газове на ЕС до 2030 г. от „поне“ 40%, като защитава европейската промишленост от риска от изместване на въглеродни емисии (операторите на емисии се изместват в трети страни с по-благоприятни ограничения) и насърчава иновациите и модернизацията в европейските сектори на промишлеността и енергетиката през десетилетието след 2020 г.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

СЕТА: Евродепутатите одобряват търговското споразумение между ЕС и Канада

На 15.02.2017 г. Европейският парламент одобри всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). То има за цел да стимулира търговията със стоки и услуги, както и търговските и инвестиционни потоци. Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат условно от април 2017 година.

След гласуването докладчикът по СЕТА Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) каза: „С приемането на СЕТА, ние избрахме отвореността, растежа и високите стандарти, вместо протекционизма и стагнацията. Канада е държава, с която споделяме общи ценности. Тя е съюзник, на когото можем да разчитаме. Заедно можем да строим мостове, а не стени, за просперитета на нашите граждани. СЕТА ще бъде светлината, по която ще се водят бъдещите търговски споразумения по целия свят.“

Споразумението бе одобрено с 408 гласа „за“ срещу 254 „против“, с 33 „въздържал се“.

Стимулиране на търговията

СЕТА ще премахне митническите тарифи върху повечето стоки и услуги. Споразумението също така предвижда взаимно признаване на сертифицирането на широка гама от продукти. Чрез споразумението Канада отваря своите търгове за обществени поръчки на федерално и общинско ниво за европейските фирми. Това вече е направено в Европа. Европейските доставчици на услуги в бранша на морското корабоплаване, телекомуникациите и машиностроенето, околната среда и счетоводството ще получат достъп до канадския пазар.

Защита на селскостопанската продукция и социалните стандарти

По време на преговорите Канада се е съгласила да защити над 140 географски означения от ЕС за храни и напитки, продавани на нейните пазари. В споразумението са включени и клаузи за устойчиво развитие с цел опазване на околната среда и социалните стандарти и гарантиране, че търговията и инвестициите повишават тези стандарти.

За да се намалят опасенията на гражданите, че СЕТА дава твърде много власт на мултинационалните компании и че правителствата няма да могат да вземат законодателни мерки за защита на здравето, безопасността и околната среда, ЕС и Канада приеха в преамбюла на споразумението, както и в съвместна декларация-приложение към него, че разпоредбите на СЕТА се прилагат без да се засяга правото на държавите да регулират въпросите, обект на споразумението, според своето вътрешно право.

Изключения

CETA няма да премахне митническите тарифи в областта на обществените услуги, аудиовизуалните и транспортни услуги, както и при някои селскостопански стоки като мляко и млечни продукти, пилешко месо и яйца.

По-голяма прозрачност за защита на инвестициите

В резултат на настояването от страна на Европейския парламент, механизмът за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата бе заменен от съдебна система за инвестиции, която гарантира държавен контрол върху избора на арбитри и повиши прозрачността.

Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада

Евродепутатите одобриха и сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада. То допълва СЕТА и цели да засили двустранното сътрудничество между ЕС и Канада по широк спектър от нетърговски въпроси като външната политика и сигурността, борбата с тероризма и организираната престъпност, устойчивото развитие, науката и културата. То беше прието с 506 гласа „за“ срещу 142 „против“, с 43 „въздържал се“.

Следващи стъпки

Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат предварително от първия ден на месеца, след като двете страни се уведомят взаимно, че са приключили всички необходими вътрешни процедури. Евродепутатите очакват това да се случи най-рано на 1 април 2017 г. Тъй като през юли 2016 г. Европейската комисия обяви СЕТА за смесено споразумение, то трябва също да бъде ратифицирано от националните и регионални парламенти.

Основна информация

Преговорите за CETA започнаха през май 2009 г. и приключиха през септември 2014 г. ЕС и Канада подписаха споразумението на 30 октомври 2016 г. През 2015 г., вносът на стоки от Канада в ЕС възлиза на 28,3 милиарда евро, а износът е на стойност 35,2 милиарда евро. Тази цифра се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: одобрение.

Цитат: „Това търговско споразумение е основано на най-добрите практики от двете страни на Атлантика“ - Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия)

Колко? 20 %

Търговията между ЕС и Канада се очаква да се увеличи с около 20% след пълното влизане в сила на споразумението.

Факти: ЕС осигури защита на над 140 европейски географски означения за храни и напитки за канадския пазар.

Повече информация можете да получите ТУК:

Вижте целия текст...


ДОКЛАД ЗА ГРАЖДАНСТВОТО НА ЕС, 2017 Г.: КОМИСИЯТА НАСЪРЧАВА ПРАВАТА, ЦЕННОСТИТЕ И ДЕМОКРАЦИЯТА

Европейската комисия публикува на 24 януари своя трети Доклад за гражданството на ЕС, в който прави преглед на напредъка, постигнат от 2014 г. насам, и очертава действия, за да се гарантира, че гражданите могат да се ползват пълноценно от правата си във всекидневието — когато работят, пътуват, учат или участват в избори.

В наши дни европейците са осведомени по-добре от всякога за своя статут на граждани на Съюза, а делът на европейските граждани, които биха искали да знаят повече за своите права, продължава да нараства. Всеки четири от пет европейци ценят особено много правото на свободно движение, което им позволява да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС (Евробарометър от декември 2016 г.). Въпреки това, липсата на информираност означава, че гражданите на ЕС не упражняват в пълна степен правото сида гласуват на европейски и местни избори, и много от тях не са запознати с правото си на консулска закрила.

В Доклада за гражданството на ЕС от 2017 г. се определят приоритетите на Комисията за по-нататъшното повишаване на осведомеността за тези права и за улесняване на използването им на практика.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, отговарящ за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, посочи: „87 % от европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС, като този процент е по-голям от всякога, но те невинаги са запознати с правата, произтичащи от гражданството на ЕС. Гражданството на ЕС е свързано с важни права и свободи, а също така и с възможността за участие в демократичния живот и за вземане на активно участие в процеса на вземане на решения в ЕС. Ние искаме да предоставим възможност на гражданите да получат повече информация за своите права в ЕС и да ги използват по-лесно.“

Повече информация можете да намерите ТУК: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_bg.htm.

Вижте целия текст...

Eвpoпeйcĸият пapлaмeнт избpa cвoя нoв пpeдceдaтeл. Toвa e итaлиaнeцa Aнтoниo Taяни, ĸoйтo щe нacлeди Mapтин Шyлц

Taяни бe избpaн нa чeтвъpти ĸpъг нa избopитe cлeд ĸaтo нa пъpвитe тpи ĸpъгa нe бe пocтигнaтo aбcoлютнo мнoзинcтвo. Ha oĸoнчaтeлнoтo глacyвaнe Taяни пoбeди Джaни Πитeлa c 351 нa 282 глaca.

Антонио Таяни, на 63 години, е евродепутат от 1994 г. Той беше заместник-председател на Европейската комисия от 2008 до 2014 година, първо като комисар за транспорта (2008 – 2010), след това като комисар за промишлеността и предприемачеството (2010 – 2014). Той стана първи заместник - председател на Европейския парламент през 2014 г. и е заместник - председател на Европейската народна партия от 2002 г.

Hoвият мy pъĸoвoдeн пocт e c мaндaт дo 2019 г.

Подробности за процеса на избор можете да намерите ТУК:
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170113IPR58026/.

Европейска професионална карта – EPC

Европейската професионална карта (European Professional Card, EPC) е електронна процедура, която можете да използвате за признаване на вашите професионални квалификации в друга страна от ЕС. Тя е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна за управление от традиционните процедури за признаване: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.

Засега можете да използвате процедурата за европейска професионална карта само ако сте:

 • медицинска сестра с общ профил
 • фармацевт
 • физиотерапевт
 • планински водач
 • агент по недвижима собственост

Останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на техните професионални квалификации. В бъдеще процедурата за европейска професионална карта може да обхване и други професии.

Можете да използвате процедурата за европейска професионална карта, ако:

 • искате да практикувате професията си в друга страна от ЕС на временен и случаен принцип (временна мобилност) ИЛИ
 • искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно (установяване)

Европейската професионална карта не е физическа карта. Това е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че вашите професионални квалификации са признати от страната, в която искате да работите (приемащата страна), или че отговаряте на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна.

Когато дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта във формат pdf. В него ще има и референтен номер, който потенциалният ви работодател може да използва, за да провери валидността на вашата европейска професионална карта онлайн.

Ако планирате да се установите в страната за дълго (установяване), може да се наложи да се регистрирате и в даден професионален орган или да преминете допълнителни проверки преди да започнете да практикувате професията си. Консултирайте се с националните органи дали това е необходимо във вашия случай.

Квалификации, придобити извън ЕС

Ако сте придобили квалификацията си извън ЕС, можете да подадете заявление за европейска професионална карта, ако:

 • вашата квалификация вече е призната в страна от ЕС и
 • сте упражнявали своята професия там в продължение на поне 3 години след нейното признаване.

Предимства на европейската професионална карта

 • Органите във вашата страна ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.
 • В бъдеще, независимо дали искате да подадете заявление за дългосрочно установяване, или за временно предоставяне на услуги в друга страна, досието ви вече ще съществува в системата и няма да се налага да качвате отново всички документи. Това ще ви спести време при последващи заявления.
 • Ако органите в приемащата страна, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в разумен срок, признаването на квалификациите ви ще стане автоматично и ще можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта.

Процедури и срокове

Какво е вашето положение?

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта от вашия онлайн профил.

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да се аргументират и да ви посочат как можете да обжалвате.

Колко дълго можете да използвате вашата европейска професионална карта?

Европейската професионална карта ще бъде валидна:

 • безсрочно – ако се установявате дългосрочно (установяване)
 • 18 месеца в повечето случаи, ако предоставяте услуги на временен принцип, или 12 месеца – за професии, които се отразяват върху обществения ред или обществената безопасност

Как да кандидатствате за европейска професионална карта?

За да кандидатствате за европейска професионална карта, първо трябва да влезете в EU Login, системата за идентификация на Европейската комисия. Ако нямате профил в нея, ще трябва да си създадете такъв.

Ще ви отнеме няколко минути да попълните профила си за създаване на европейска професионална карта с вашите лични данни и данни за контакт.

След като попълните информацията за профила си, можете да създадете заявление, да качите сканирани по електронен път копия на документи и да ги изпратите на орган във вашата страна.

Всеки придружаващ документ трябва да бъде сканиран и след това качен като отделен файл.

В профила си можете да актуализирате данните за контакти (ел. адрес, телефонен номер) по всяко време. След като сте изпратили първото си заявление, вече не можете сами да актуализирате вашите лични данни (номер на личната карта или паспорта, вашето фамилно име или националността си), а трябва да поискате от органа, който обработва досието ви, да направи това.

Както вашата страна, така и приемаща страна могат да поискат от вас да платите такса за проучване на вашето досие за всяко отделно заявление. В такъв случай ще получите отделна фактура от всеки орган.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на вашите документи, ако не могат да проверят валидността им.

Дайте възможност на вашите работодатели да проверят валидността на европейската ви професионална карта

Вашите работодатели, професионални организации или други заинтересовани страни могат да проверят онлайн валидността на вашата европейска професионална карта, като използват референтния номер в сертификата ви.

За да проверят вашата европейска професионална карта, те ще имат нужда и от личните ви идентификационни данни (номер на лична карта или паспорт), които сте предоставили при изпращането на заявлението си.

Вижте целия текст...

Евродепутатите настояват за спешна помощ и преместване на мигранти през зимата

На 18.01.2017 г. евродепутатите призоваха ЕС и националните власти на държавите членки да предоставят спешна помощ на мигрантите и бежанците, за да могат те да се справят с минусовите температури и снега в някои части на Европа. Те настояха и правителствата на държавите членки да спазят обещанията си за преместване към други страни на хилядите лица, търсещи убежище, особено на тези, намиращи се в Гърция.

По време на дебата, редица евродепутати нарекоха „неприемливо“ тежкото положение на бежанците, които се намират на гръцките острови, както и на тези в други страни като Сърбия и Македония. Други, от своя страна, попитаха колко хора трябва да загинат поради ниските температури, преди ЕС да вземе мерки. Евродепутатите подчертаха, че до момента едва 6% от 160 000 търсещи убежище са били преместени от територията на Гърция и Италия.

„Не се гордеем със създалата се така болезнена ситуация“, заяви комисарят по хуманитарните въпроси Христос Стилянидис. Той обясни, че ЕС е разпределил достатъчно средства, за да помогне на Гърция да се справи с тези безпрецедентни условия, но въпреки това „някои слабости в страната не позволяват тези средства да се използват по най-добрия начин“.

Вижте целия текст...

Обяви за свободни работни места в Европейски институции

Европейският съюз предоставя база данни с налични възможности за работа на постоянен или срочен договор за всички, които търсят работа в институциите или агенциите на ЕС.

Сайтът на European Personnel Selection Office (EPSO) обявява различни възможности, които се предлагат от множеството европейски институции и агенции, подредени по име на съответната позиция, име на институцията/агенцията, срок за кандидатстване, местоположение.

Всеки, който си търси работа в ЕС и има необходимите знания и умения, може да кандидатства директно чрез сайта на EPSO.

Възможностите за работа са налични на всички официални езици на ЕС. Българските граждани могат да разглеждат обяви както на английски, така и на български език.

Процедурите за подбор на срочно нает персонал обикновено се организират от самите институции и агенции, а не от EPSO. Също така е препоръчително редовно да посещавате уебсайтовете на предпочитаните от вас организации, в които желаете да работите.

Трябва да се има предвид, че не всички свободни работни места са публикувани на тези уебсайтове и че някои позиции може да са отворени единствено за успешно преминалите процедура за подбор на договорно наети служители (CAST).

Посетете сайта на EPSO:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_bg?keyword=&contract=All&grade=All&institution=All&location=All.

Вижте целия текст...

Работа в ЕС – информация и полезни съвети

Да живеят и работят в друга страна е вълнуваща възможност за европейците от всички възрастови групи. Все повече хора осъзнават ползите от придобиването на професионален опит в друга европейска държава. Работата в чужбина, дори за кратко време, може да повиши значително уменията и да засили шансовете за намиране на по-добра работа във вашата страна.

Принципът на Европейския съюз за свободно движение на работници се счита за едно от най-важните права на гражданите на ЕС. Той ви дава право да се преместите във всяка държава членка на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Това открива неограничени възможности за мотивираните и мобилни лица, търсещи работа. А ако ви трябва консултация и информация във връзка с това, налице са множество експерти, които да ви насочват.

КАКВО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕМЕСТИТЕ В ЧУЖБИНА

Ако имате намерение да се преместите в чужбина, трябва сериозно да обмислите тази стъпка.

По-долу са изброени някои въпроси, които си струва да обмислите, преди да предприемете преместването.

Можете ли да си намерите работа?

Добро начало при търсенето на работа в чужбина е да разгледате наличните възможности и да кандидатствате за определени работни места, докато все още се намирате в собствената си страна. Проучете внимателно в кои страни се търсят работници с вашето образование и опит или в професионалната област, от която се интересувате. Направете проучване на трудовия пазар в тези страни. Уверете се, че автобиографията ви е стегната и ясна, и подчертава какво вече сте научили или постигнали и връзката на вашите умения и постижения с длъжността, за която кандидатствате.

Говорите за ли езика?

Най-вероятно работодателят ще изисква от вас известно владеене на местния език. Независимо от държавата, в която се намирате, предимство са и основните познания по английски език. Помислете за езиков курс преди да заминете – дори участието в такъв курс да не е задължително за всяко работно място, то може да подобри вашите възможности.

Ще бъде ли призната професионалната ви квалификация?

Ако имате квалификация за работата в собствената си страна, можете да работите навсякъде в Европа. Съгласно принципа за свободното движение на работници можете да практикувате своята професия във всяка държава-членка на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Проверявайте обаче внимателно изискванията за всяко работно място – някои работодатели изискват определени дипломи, удостоверения или друга квалификация.

Как стои въпросът с образователната квалификация?

Понастоящем няма универсално признаване на образователната квалификация в Европа, което означава, че работодател в дадена страна може да прояви колебание дали да наеме работник от друга страна, ако не признава неговото квалификационно равнище. Можете да намерите полезна информация в рубриката „Работа и пенсии“ на портала „Вашата Европа“:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/index_bg.htm

Освен това можете да посетите и уебсайта на Европейската квалификационна рамка (EQF) на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/ploteus/bg/search/site?f[0]=im_field_entity_type:97

Семейството ви ще се премести ли с вас?

Като европейски гражданин вие и вашето семейство се ползвате със същите права, както и работниците от съответната държава. Членовете на вашето семейство могат да учат или да работят в приемащата държава и затова си струва преди да заминете да проучите възможностите и за тях.

КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА СИ НАМЕРИТЕ РАБОТА В ЧУЖБИНА?

 • EURES — портал за професионална мобилност: осигурява информация за свободни работни места в 32 държави и ви дава възможност да си създадете профил, да регистрирате автобиографията си и да получите достъп до подробна информация за условията на живот и труд в цяла Европа. Порталът е представен във водещите социални медии и има собствено приложение за смартфон. Ако се нуждаете от помощ за създаване на акаунт, изготвяне на автобиография или търсене на свободни работни места, можете да се свържете със звеното за съдействие на EURES чрез чат в реално време, по електронната поща, по телефона или чрез Skype. По-подробна информация можете да намерите на адрес https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage
 • Мрежа от съветници на EURES: EURES разполага с над 900 съветници в 32 страни, които работят в сътрудничество с националните обществени служби по заетостта, за да предоставят на търсещите работа лица информация за мобилността. Можете да се свържете със съветници на EURES и други специалисти по набиране на работна ръка (конкретно в мрежата EURES) за информация и съвет на всеки етап от процеса на търсене на работа и на преместване. Те разполагат със специализирани познания по практическите, правните и административните аспекти на европейската трудова мобилност и могат да ви препоръчат интересни възможности въз основа на вашия профил и дори да потърсят работно място, което съответства на вашия профил, предлагано от подходящ работодател в друга европейска държава; да ви помогнат със заявлението за работа и да предоставят автобиографията ви на потенциални работодатели; да ви предоставят информация за условията на живот и труд в избраната от вас страна; да ви помогнат да започнете живота си в новата страна, предоставяйки ви информация за жилищното настаняване, социалната сигурност, данъчното облагане и училищата и здравните услуги за вашето семейство. Информация за съветниците на EURES можете да намерите на портала за професионалната мобилност: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/eures-advisers
 • EURES в трансграничните региони: да живееш в една страна, а да работиш в друга е най-често срещаната форма на трудова мобилност. EURES развива своята дейност и в трансграничните региони в цяла Европа. Информация за работниците от трансграничните региони можете да намерите на портала за професионална мобилност EURES
  https://ec.europa.eu/eures/public/bg/eures-in-cross-border-regions?lang=bg&app=0.10.1-build-0&pageCode=cross_border
 • Частни агенции за набиране на работна ръка: във вашата страна или в приемащата страна частните агенции за набиране на работна ръка могат да предоставят разнообразна информация и ефективно трудово посредничество. Техните съветници могат да ви напътстват през всеки етап от процеса на набиране на работна ръка.
 • Търсачки за работа в интернет: някои търсачки за работа в интернет ви позволяват да изготвите автобиографията си, да си създадете потребителски профил, да получавате известия за интересни обяви за работа и да разглеждате свободните работни места.
 • Социални медии: Ако редовно работите с платформи като Facebook, Twitter или LinkedIn, можете да ги използвате за популяризиране на вашите трудови умения и интереси като вид виртуална автобиография. Но внимавайте какво правите и споделяте онлайн и преглеждайте настройките, за да запазите неприкосновеността на личните си съобщения и снимки!

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

Обикновено кандидатурата се състои от мотивационно писмо и автобиография (СV), макар че някои работодатели може да изискват попълване на стандартен формуляр за кандидатстване. Не забравяйте, че с тези документи създавате у работодателя първото впечатление за себе си, затова отделете време, за да ги подготвите внимателно.

Мотивационното писмо: трябва да обоснове интереса ви към работното място, да изтъкне онази част от вашия опит, която ви прави подходящ за това работно място, както и да посочи с какво можете да бъдете полезен на организацията. Използвайте ясен, достъпен и конкретен език.

Подготовка за интервю: интервюто може да се проведе лично или по телефона: и в двата случая добрата подготовка е от изключително значение. За всеки случай, вземете със себе си всички важни документи, например автобиография или лична карта.

Осведомете се за работодателя: непременно се информирайте за работодателя, за който се провежда интервюто. Покажете, че познавате дейността и нуждите му. Подгответе някои задълбочени въпроси за организацията/фирмата и за длъжността, за да покажете, че сте се подготвили за интервюто.

Осведомете се за длъжността: длъжностната характеристика е най-добрият ориентир, който можете да получите за критериите на работодателя по време на интервюто. Набляга ли се в нея върху работата в екип, инициативността или гъвкавостта? Покажете, че отговаряте на всяко от тези изисквания, използвайки конкретни примери и умения от досегашния си опит.

Очаквайте неочакваното: могат да ви бъдат зададени трудни или неочаквани въпроси. Не изпадайте в паника! Докажете, че можете да запазвате самообладание в напрегнати ситуации, като помислите известно време върху въпроса и отговаряте спокойно. Не е важно дали знаете отговора на въпроса. За работодателя е важно как ще формулирате отговора и как ще подходите към търсенето на нова информация.

Автобиографията (СV): Посочете най-напред най-скорошния си опит и квалификации. Използвайте кратки изречения и позитивен език. Подчертайте отговорностите, приложими за работното място, за което кандидатствате. Ограничете обема на автобиографията си до две страници. Обърнете се към някого, който да редактира автобиографията ви; препоръчително е това да е човек, за когото съответният език е роден.

За повече информация и съвети можете да посетите европейския портал за мобилност EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage

Вижте целия текст...


ЕП гласува нови правила за повторно налагане на визов режим за влизане в ЕС

Според новите правила, приети от Парламента на 15.12.2016 г., изискванията за визи за граждани от трети страни ще бъдат въвеждани повторно с по-бърза и лесна процедура при засилена нерегламентирана миграция или заплахи за сигурността.

Докладчикът на Парламента по предложението Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания) каза: „Успяхме да създадем един по-гъвкав и оперативен инструмент, като в същото време осигурихме спазването на човешките права и ключовата роля на Европейския парламент. Уверен съм, че след приемането на механизма за суспендиране Съветът ще сътрудничи изцяло за безпроблемното приемане на предложенията за предоставяне на безвизово пътуване на Грузия и Украйна, предвид че и двете страни отдавна изпълниха нужните критерии.“ Неговият доклад беше приет с 485 гласа „за“, 132 „против“ и 21 „въздържал се“.

Според новите правила режимът за безвизово пътуване за граждани на трети страни в ЕС може да бъде временно отменян и така те отново да се нуждаят от визи. Това може да се случи в един или повече от следните случаи:

 • значително увеличение на броя граждани на съответната страна, на които е отказан достъп или които са останали нерегламентирано на територията на ЕС;
 • значително увеличение на броя на необоснованите молби за убежище;
 • влошаване на сътрудничеството за връщане на мигранти;
 • увеличаване на риска или непосредствените заплахи за обществените политики или вътрешната сигурност, свързани с граждани на съответната трета страна.

Временно отменяне на безвизовото пътуване

Както държавите членки на ЕС, така и Европейската комисия ще могат да задействат механизма за суспендиране на безвизовото пътуване. Според текста такова решение следва да бъде основано на релевантни и обективни данни.

След уведомление от държава членка (или молба от мнозинство от държавите членки) или на основата на собствен доклад Комисията ще има един месец, в който да реши дали да суспендира безвизовото пътуване за период от девет месеца. Подобно решение ще влиза в сила автоматично.

По време на периода на суспендиране Комисията и съответната трета страна трябва да се опитат да намерят решения на проблемите, които са довели до ситуацията.

Комисията също така ще трябва да наблюдава положението в страните с безвизов режим и да докладва веднъж в годината на Парламента и Съвета относно текущото изпълнение на условията за безвизово пътуване, включително по отношение на правата на човека.

Удължаване на суспендирането на безвизовия режим

Ако положението не се промени, Комисията ще трябва да представи най-късно два месеца преди изтичането на деветмесечния период предложение за удължаване на временното отменяне на безвизовия режим за допълнителни 18 месеца. Евродепутатите и държавите членки имат правото да възразят на това решение.

Комисията може по всяко време да направи законодателно предложение за изваждане на трета страна от списъка на държавите с безвизов режим на пътуване. Това изваждане ще трябва да бъде одобрено от Парламента и Съвета.

Преразглеждането на механизма за безвизово пътуване е залегнал в законодателството на ЕС от 2013 г. и е свързан с предложенията за предоставяне на безвизово пътуване в ЕС на Грузия, което вече беше договорено от евродепутатите и Съвета, както и на Украйна и Косово.

Следващи стъпки

Проектът за регламент все още трябва да бъде формално одобрен от Съвета. Той ще влезе в сила двадесет дни, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Механизмът за безвизово пътуване не важи за Великобритания и Ирландия.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене

Връзки:

Вижте целия текст...

Евродепутатите одобряват нови правила за насърчаване на железопътния транспорт

Договорите за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници в ЕС трябва да се възлагат чрез наддаване според нови правила, одобрени от ЕП на 14.12.2016 г. Тези правила целят също стимулирането на инвестиции и развитието на нови търговски услуги.

Според новите правила железопътните компании ще имат възможността да предлагат своите търговски услуги на пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС по два начина.

Първо, в случаите когато властите възлагат договори за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници, наддаването за спечелване на обществена поръчка, което следва да бъде достъпно за всички железопътни оператори в ЕС, трябва постепенно да се превърне в стандартна процедура за избор на доставчици на услуги.

Договорите, които държавите членки използват за предоставяне на обществен превоз на пътници, отговарят за около две трети от пътническите железопътни услуги в ЕС. Отправянето на покана към компании, които да наддават за тях, следва да ги накара да се концентрират повече върху потребителите и да спести разходи на данъкоплатците.

Властите в страната ще запазят правото си на пряко възлагане на договори без наддаване, когато това води до подобряване на качеството на услугите, предоставяни на пътниците, или повишаване ефективността на разходите.

 • Пряко възложените договори трябва да включват изисквания за изпълнение (точност и честота на обслужването, качество на подвижния състав и транспортен капацитет);
 • Прякото възлагане ще бъде възможно за договори за обществени поръчки под определена средна годишна стойност или за годишно предоставяне на услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт (7.5 милиона евро или 500,000 километра).

Второ, всяка железопътна компания следва да има възможността да предлага търговски услуги в пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС.

При все това, държавите членки могат да ограничат правото на достъп на нов оператор до определени линии, ако предложена нова услуга би нарушила „икономическото равновесие“ на съществуваща обществена поръчка за услуги. За да се определи в кои ситуации свободният достъп може да бъде ограничен, ще бъде необходим обективен икономически анализ от националния регулатор.

Следва да бъдат оценени и потенциалните конфликти на интереси, за да се гарантира, че управителите на инфраструктурата действат безпристрастно, така че всички оператори да имат равен достъп до коловози и гари.

В текста се казва, че операторите на обществени услуги трябва да се съобразяват със задълженията, възникващи според социалното и трудово право, установени от правото на ЕС, националното право или колективни споразумения.

Влизане в сила

ЖП компаниите ще имат възможността да предлагат нови търговски услуги по вътрешни линии, считано от 14 декември 2020 г.

Тръжната процедура следва да се превърне в общо правило за нови договори за обществени поръчки от декември 2023 г., като това предвижда някои изключения.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на второ четене.

Връзки:

Вижте целия текст...

ЕП: Външната политика на ЕС трябва да се основава на дипломация, развитие и отбрана

В резолюция, гласувана на 14.12.2016 г., се казва, че дипломацията, развитието и отбраната трябва да бъдат стълбовете на външната политика на ЕС. Евродепутатите се застъпват за по-реалистична стратегия спрямо Русия и ограничителна политика спрямо страни, които подкопават демокрацията. Те призовават държавите членки към повече единство, доверие и единен глас, за да може ЕС да се превърне в глобален играч.

По време на дебат на 13.12.2016 г. докладчикът и председател на комисията по външни работи Елмар Брок (ЕНП, Германия) каза: „Седемдесет процента от европейските граждани се съгласяват, че трябва да има повече Европа по отношение на един въпрос – общата външна политика и политика за сигурност. Пред това се поставят пречки от системата в отделните държави, но не и от гражданите. Имаме нужда от повече дипломация, развитие и военен капацитет за ОВППС [...] и да се гарантира, че хората живеят в безопасност и сигурност“.

В годишна резолюция, която преглежда ключовите решения на ЕС в областта на външната политика, евродепутатите подчертават, че ЕС е обграден от „дъга на нестабилност“, която се простира от агресивна Русия до локалните войни в Близкия Изток и Северна Африка. В текста се казва, че това има „сериозни последици за сигурността и благосъстоянието на европейските граждани“, тъй като разпалва тероризъм, масови бежански потоци и дезинформационни кампании.

Като отбелязват, че ЕС е „едно от най-големите постижения в европейската история“, евродепутатите смятат, че европейското сътрудничество в областта на външните отношения и политиката за сигурност може да бъде от най-голямо значение. Те призовават държавите членки да покажат единство, доверие един в друг и да говорят с единен глас, за да превърнат ЕС в силен глобален играч.

По-реалистична стратегия спрямо Русия

Евродепутатите подчертават, че структурата на сигурността в Европа е силно влошена поради военната намеса на Русия в Крим и Източна Украйна. Ето защо е необходимо да се определи „по-реалистична стратегия за отношенията на ЕС с Русия“.

Те предлагат да се инвестират повече средства в диалога с гражданското общество в Русия, като същевременно се поддържа дипломатически, политически и икономически натиск върху руското правителство с цел да се сложи край на неговата агресия. Евродепутатите казват, че санкциите са се доказали като ефективни средства за възпиране на по-нататъшна руска агресия в Украйна. Те призовават ЕС да запази възможността за налагане на допълнителни санкции, ако Русия продължи да нарушава международното право.

Защита и възпиране

Евродепутатите отбелязват, че „способностите за отбрана и възпиране са от изключително значение за възможностите ни за влияние в дипломатически преговори“. Ето защо, те призовават за повече средства за отбрана, колективни фондове за мисиите на ЕС, мерки, които да направят силите за бързо реагиране на ЕС (бойна група) по-използваеми, както и за съвместно закупуване на отбранителни материали. Евродепутатите също изискват повече сътрудничество между ЕС и НАТО по отношение на киберсигурността, миграцията, стратегическата комуникация и отговора към хибридните заплахи.

По-малко за по-малко

В резолюцията се казва, че „преразгледаният Европейски инструмент за съседство не е на висотата на своите цели, особено когато става въпрос за принципа „повече за повече“. Вместо това, ЕС трябва да премине към политика на „по-малко за по-малко“, що се отнася до онези държави, които се движат на заден ход по отношение на управлението, демокрацията и правата на човека“.

Резолюцията бе приета с 433 гласа „за“, 174 „против“ и 93 „въздържал се“.

* * *

Допълнителна информация:

Процедура: незаконодателна резолюция.

Връзки:

Вижте целия текст...

Европейския корпус за солидарност

На 15 септември 2016 r. ЕК предложи да се създаде Европейски корпус за солидарност. Младите хора в целия ЕС ще могат доброволно да оказват помощ там, където тя е най-необходима, за да се реагира при кризисни ситуации.

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност (ЕКС) има за цел да предложи възможност на лицата под 30 години в Европа да подкрепят неправителствена организация (НПО), местни органи или частни дружества, участващи в действия за справяне с трудни ситуации в рамките на Европейския съюз — например:

 • възстановяване на общности след природни бедствия;
 • справяне със социални предизвикателства, като социалното изключване, бедността, здравеопазването и демографските предизвикателства; или
 • работа по приемането и интеграцията на бежанците.

Корпусът ще разработи своя собствена идентичност, почиваща върху основните ценности на ЕС за ангажираност и солидарност. Присъединявайки се към корпуса, участниците ще изразят своята ангажираност и готовност да посветят период от живота си на това да помагат на другите. Като подкрепят други лица, младите хора не само ще прилагат на практика солидарността, а и ще придобиват умения и опит, включително езикови умения, които могат да бъдат полезни при търсене на работа или при евентуално по-нататъшно образование и обучение.

Как ще функционира и кога ще бъде създаден?

Корпусът ще се основава на съществуващите професионални и доброволчески програми на ЕС за младежта, както и на мобилизирането на установени мрежи за заетост, образование и на гражданското общество в цяла Европа.

Кандидатите и тези, които желаят да използват членовете на корпуса, ще могат да направят това по един-единствен начин: чрез специален уеб портал за Европейския корпус за солидарност.

Ангажиментите ще бъдат с продължителност между 2 месеца и 1 година.
Минималният срок за назначаване на работа ще бъде 4 месеца.

Европейският корпус за солидарност ще бъде създаден във възможно най-кратки срокове и първата му задача ще е да се сдобие с функциониращ уеб портал. Целта е до 2020 г. в корпуса да се включат 100 000 младежи.

Кой може да се присъедини и въз основа на какви критерии?

Всяко лице под 30-годишна възраст в Европа, независимо от познанията си и дали понастоящем учи или се обучава, дали работи или е без работа, е добре дошло в корпуса. Ще има ангажименти за широк спектър от профили — и за лица, преждевременно напуснали училище, и за завършили висше образование, които може вече и да имат трудов стаж.

Както подсказва названието му, Европейският корпус за солидарност ще се основава главно на солидарността като ценност. Младите хора, които искат да членуват в корпуса, ще трябва да приемат мисията му при регистрацията си, като декларират своята ангажираност и готовност да предприемат дейности, продиктувани от солидарност, след като дадена организация се заинтересува от профила им или след като бъдат приети като доброволци.

В какви дейности ще участват членовете на Европейския корпус за солидарност?

Членовете на Европейския корпус за солидарност могат да участват във всякакъв вид дейности, свързани с готовността при бедствия и дългосрочни ответни мерки, както и в дейности за справяне със социалните предизвикателства, като социалното изключване, бедността, здравеопазването и демографските предизвикателства, или в дейности, насочени към преодоляване на бежанската криза.

Схемата би могла например да оказва подкрепа за развитието на социалните, здравните и рехабилитационните услуги за хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, като например ромите, хората с увреждания, определени групи имигранти и други хора, които се сблъскват с дискриминация и предразсъдъци.

Къде и за колко време ще бъдат използвани членовете на ЕКС?

Членовете на корпуса биха могли да бъдат използвани в собствената им държава или в друга държава — членка на ЕС, в зависимост от потребностите на участващите организации и профила и предпочитанията на всеки член.

Кои организации могат да участват?

Неправителствени организации, местни органи или частни дружества, участващи в действия за справяне с трудни ситуации, могат да използват портала, за да установят контакт и да използват членове на корпуса.

Всички организации, които участват в доброволчески дейности, трябва да притежават валидна акредитация, гарантираща съответствието им с хартата на европейската доброволческа схема (ЕДС), за да е сигурно, че спазват необходимите стандарти за качество.

Ще се плаща ли на участниците?

Ако лицето е наето в качеството като редовен служител, стажант или чирак в друга държава членка, лицето ще получава заплата (за договор за работа) и/или надбавка (за обучение или чиракуване) за покриване на издръжката и пътните разходи, които могат да се ползват от финансовата подкрепа например на схемата „Гаранция за младежта“.

Ако лицето е

в качеството си на доброволец, основните разходи за участието на доброволци (т.е. храна, настаняване, пътни разноски) се покриват от безвъзмездните средства, предоставени на организацията от европейската доброволческа схема. Той или тя ще получи и джобни пари, размерът на които ще бъде в зависимост от държавата, в която отива. Освен това всички доброволци ще бъдат обхванати от задължителната групова застраховка на европейската доброволческа схема.

Как ще се финансира тази инициатива?

Финансовите разходи, свързани с трансграничната мобилност и престоя в чужбина, в голямата си част ще бъдат покрити от подкрепа на ЕС в рамките на вече съществуващи структури като Европейската доброволческа служба и схемата „Гаранция за младежта“.

Каква е ползата от участието им за НПО, дружествата или местните органи на властта?

Чрез Европейския корпус за солидарност всички дружества, НПО и местни органи, търсещи служители, стажанти или доброволци за свързани със солидарност проекти, могат да имат лесен достъп от едно-единствено място до информация и услуги за намиране на ангажименти и наемане на работа. Освен това резервът от мотивирани млади хора ще бъде много по-голям от обичайното за местно или национално ниво.

Също така, тъй като всички регистрирани в ЕКС млади хора ще трябва да декларират ангажираност с мисията на корпуса и да демонстрират своята мотивация, организациите и дружествата ще могат по-лесно и по-бързо да направят предварителен подбор на лицата, които най-добре отговарят на културата на тяхната организация и на техните специфични потребности.

Вижте целия текст...

ЕП призовава за спиране на подбуждането на омраза към мигранти и бежанци

В резолюция относно състоянието на основните права в ЕС, която беше приета на 13.12.2016 г., се казва, че държавите членки на ЕС трябва „да се въздържат от подбуждане на страх и омраза у техните граждани срещу имигрантите и търсещите убежище за извличане на политически ползи“.

„Европейският съюз не трябва да се занимава само с обществени, правни и икономически проблеми. ЕС трябва също така да се заеме с въпроси от сферата на основните права и да представи добър пример.“ Това каза докладчикът на Парламента Йозеф Наги (ЕНП, Словакия).

Резолюцията разглежда основните проблеми, свързани със състоянието на основните права в ЕС през 2015 г., по-специално в областите на миграцията, защита на децата и онлайн средата. Тя беше приета с прие с 456 гласа „за“ срещу 138 гласа „против“, 104 „въздържали се“. Разгледани са също и правото на свободно движение и животоспасяващ аборт.

Предотвратяване на словото на омразата и подобряване на интеграцията

Евродепутатите изразяват съжаление относно „увеличаващия се брой изказвания, подбуждащи към омраза, отправени от страна на някои институции, политически партии и медии“ и очакват ЕС да послужи за пример при противопоставянето на такава реч в рамките на своите институции.

Държавите членки също трябва да увеличат усилията си за насърчаване на „европейските ценности, толерантността и общността без заклеймяване” при предотвратяването на радикализацията и агресивния екстремизъм. Те следва освен това да разработват положителни кампании, които имат за цел да помогнат на гражданите да подобрят подхода си към интеграцията.

Миграция: защита на уязвимите групи и в частност децата

Уязвимите групи и по-конкретно децата, пътуващи сами, трябва да бъдат идентифицирани възможно най-бързо, казват евродепутатите. Те призовават държавите членки да подсилят своите системи за настойничество за деца и ги насърчават да не разделят семействата.

Цитирайки доклад на Европол, според който най-малко 10 000 непридружени, непълнолетни бежанци и мигранти са изчезнали в ЕС през 2015 г., евродепутатите призовават държавите членки да регистрират и идентифицират децата, за да предотвратят тяхното изчезване. Те също така препоръчват подсилване на съществуващите инструменти за издирване на изчезнали деца като, например, европейски горещи линии.

Онлайн заплахи за основните права

С цел противопоставяне на рисковете, с които децата се сблъскват в интернет, като сексуална експлоатация или детска порнография евродепутатите призовават на Евроюст и Европол трябва да бъдат предоставени подходящи ресурси за идентифициране на жертвите, борба с престъпните мрежи и ускоряване на разкриването на материали с малтретиране на деца онлайн и офлайн. Те също така призовават за кампании за повишаване на осведомеността и училищни програми, които да учат децата за възможните рискове, свързани с интернет. Те призовават и за сътрудничество между обществения и частния сектор за тази цел.

Контекст

Резолюцията относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. представлява отговорът на Европейския парламент на годишния доклад на Комисията за основните права в ЕС. Други теми, засегнати в него, включват ромите, ЛГБТИ лицата, жените, възрастните и хората с увреждания.

На 25 октомври Европейският парламент призова за въвеждане на механизъм на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права, който ежегодно да наблюдава положението на тези принципи в държавите членки на ЕС на основата на обективен и недискриминационен подход.

Връзки:

 • Приетият текст (2016/2009(INI)) скоро ще бъде достъпен тук (13.12.2016 г.)
  http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
 • Видеозапис на дебата (12.12.2016 г.)
  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
 • Видеозапис на пресконференцията (13.12.2016 г.)
  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
 • EbS+ (12.12.2016 г.)
  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/12/2016
 • Аудиовизуални материали за професионалисти
  http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
 • Докладчик: Йозеф Наги (ЕНП, Словакия)
  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124926/JOZSEF_NAGY_home.html
 • Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи:
  http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=EN
 • Мозъчен тръст на ЕП: Основните права в Европейския съюз - ролята на Хартата на основните права на ЕС след Договора от Лисабон
  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)554168
 • Механизъм на ЕС за демокрацията, върховенството на закона и основните права (подкаст от пленарната сесия)
  https://epthinktank.eu/2016/10/20/eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights-plenary-podcast/
 • Годишен доклад за човешките права и демокрацията в света през 2015 г. (брифинг)
  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)595841.
 • Вижте целия текст...


  Бюджет ЕС 2017 одобрен с повече средства за младежта и икономически растеж

  В бюджета за следващата година евродепутатите гарантираха по-голяма подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за ключови инициативи за подпомагане на МСП, транспортни и инфраструктурни проекти, изследвания и Еразъм+ за студентска мобилност. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения възлиза на 157,86 млрд. евро, както и 134,49 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания.

  След официалното одобрение от страна на Съвета на споразумението за бюджетно помирение, постигнато с ЕП на 28 ноември, Европейският парламент го прие с 438 гласа „за“ срещу 194 гласа „против“ и 7 „въздържали се“. След това то бе подписано от председателя на ЕП Мартин Шулц, с което стана закон.

  „Ние постигнахме целите си. Бюджетът за 2017 г. е силно ориентиран към нашите приоритети, които са засилване на икономическия растеж, създаване на работни места, особено за младите, и справяне с миграционната криза. Допълнителните 500 млн. евро, които добавихме към Инициативата за младежка заетост, са ясен сигнал, че ЕС трябва да действа. Ние също така направихме всичко възможно, за да се справим с първопричините за миграцията”, каза водещият докладчик (раздел Европейска комисия) Йенс Гайер (С&Д, Германия).

  „Много е жалко, че Комисията пренебрегна предложението на Парламента и не добави точката, която изисква поставянето в резерв на плащанията за бивши комисари, докато не бъде затегнат Кодекса за поведение. Това предложение беше прието от Парламента с голямо мнозинство и целеше да подобри поведението на Комисарите, както и в последствие този на институциите като цяло”, каза докладчикът по останалите раздели Индрек Таранд (Зелените, Естония).

  Той добави: „Предложението, което председателят на Комисията Юнкер изпрати на председателя на Парламента Шулц наскоро за подобряване на Кодекса за поведение чрез удължаване периода на охлаждане до две години, е стъпка в правилната посока, но не е достатъчна, тъй като преходните плащания за бившите комисари траят три години“.

  Младеж, работни места и растеж

  Европейският парламент гарантира 500 милиона евро повече от предвиденото в проектобюджета за Инициативата за младежка заетост с цел подпомагане на младите при намиране на работа. Други 200 милиона евро са предвидени за стимулиране на ключови инициативи за растеж и работни места като програмата COSME (конкурентоспособност на малки и средни предприятия), Механизма за свързване на Европа (CEF, финансиране на инфраструктурни проекти), програмата Хоризонт 2020 (изследователски проекти) и Еразъм+ (студентска мобилност).

  Бежанска и миграционна криза

  Евродепутатите успяха да осигурят и пакет за стимулиране на стойност 728 милиона евро, предвиден предимно за фондове, свързани с миграцията, включително 28 милиона евро повече за UNRWA (Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (общо 310 милиона евро) и 3 милиона повече за подкрепа на мирните преговори в Кипър (общо 34,8 милиона евро).

  Преглед на МФР

  По време на дебата относно междинния преглед на дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка 2014–2020 г.) Иван Корчок от името на словашкото председателство на Съвета обеща ревизионен пакет, който да направи възможно мобилизирането на допълнителни 6 млрд. евро, които да бъдат насочени към най-важните приоритети до края на тази финансова перспектива, както и въвеждането на повече гъвкавост в бюджета.

  Съдокладчиците на Парламента Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) и Изабел Томас (С&Д, Франция) предпазливо приветстваха усилията на Съвета. В същото време те припомниха на евродепутатите, че предложението все още се обсъжда от държавите членки и заявиха, че очакват с нетърпение започването на преговорите. Ян Олбрихт каза: „Работата продължава. Все още не сме постигнали целта си“.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  ЕП подкрепи споразумението между ЕС и САЩ за защита на личните данни

  Споразумението „чадър“ между ЕС и САЩ за защита на личните данни, обменяни за целите на правосъдието, бе подкрепено от голямо мнозинство евродепутати на 01.12.2016 г. То ще гарантира високи и задължителни стандарти за защита на личните данни, които се обменят между полиция и правосъдни органи през Атлантика.

  Споразумението „чадър“ обхваща трансфера на всички лични данни като имена, адреси или криминални досиета, обменяни между ЕС и САЩ за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, включително тероризъм.

  „Очертанията на трансграничната защита на личните данни стават все по-ясни“, каза докладчикът Ян Филип Албрехт (Зелените, Германия) след гласуването. Той добави: „За в бъдеще, при обмен на данни между полицията и правосъдните органи, най-после ще има високи и задължителни стандарти и силни права на гражданите и от двете страни на Атлантика. След шест години преговори успяваме да изведем защитата на личните данни със САЩ на ново ниво. Основните права на гражданите ще бъдат защитени по-добре, отколкото това става в момента чрез простото взаимно зачитане на днешните ниски стандарти“.

  „Споразумението не представлява законова основа за трансфериране на лични данни, а защитава тези данни, които вече са били обменени законно. Властите за защита на личните данни могат по всяко време да проверят спазването на закона“, завърши той.

  Споразумението ще гарантира, че гражданите от двете страни на Атлантическия океан имат право:

  • да бъдат информирани в случай на нарушения, свързани със сигурността на личните данни;
  • невярна информация да бъде коригирана;
  • да получат съдебна защита в съда.

  Споразумението също така определя лимити за последващи трансфери на лични данни и периода на тяхното запазване.

  Предложенията на АЛДЕ и Европейската обединена левица да се поиска становище от Съда на ЕС за съвместимостта на споразумението „чадър“ с договорите бяха отхвърлени.

  С 481 гласа „за“ срещу 75 „против“ и 88 „въздържали се“ ЕП проправи пътя за Съвета, който трябва да приеме окончателното решение, което ще доведе до сключване на международното споразумение.

  Контекст

  След призиви от страна на Европейския парламент през 2010 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да започне преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на личните данни, които се използват за целите на полицейското и съдебното сътрудничество.

  Преговорите започнаха през март 2011 г., а споразумение бе постигнато на 8 септември 2015 г. След приемането на Закона за съдебна защита от Конгреса на САЩ през февруари 2016 г., който дава на европейските граждани право да потърсят съдебна защита на територията на САЩ, споразумението бе подписано от ЕК и американските власти на 2 юни 2016 г.

  На 18 юли 2016 г. Съветът взе решение да поиска одобрение от ЕП за окончателното сключване споразумението.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  ЕП настоява за подробни декларации за конфликт на интереси на членовете на ЕК

  В незаконодателна резолюция, приета на 01.12.2016 г., се казва, че Европейската комисия трябва да преразгледа Кодекса за поведение на членовете на Комисията, за да гарантира, че техните декларации за конфликт на интереси предоставят пълна картина на финансовото положение и дейностите на всеки комисар и неговото семейство. Периодът на „охлаждане“ за бивши комисари трябва да бъде удължен до 36 месеца.

  Евродепутатите се застъпиха за удължаване на периода на „охлаждане“ от 18 до поне 36 месеца, преди бивши комисари да могат да заемат позиции в частния сектор в своята сфера на компетентност. В скорошно свое изявление председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер предложи този период да бъде 24 месеца за бивши комисари, а за председателя на ЕК – 36 месеца.

  В резолюцията се казва, че декларацията за финансовите интереси на комисарите трябва да съдържа настоящи или минали дейности и финансови интереси от последните две години. Евродепутатите препоръчват още членовете на Европейската комисия да декларират всички свои финансови интереси (като акционери, членове на управителни съвети на дружества, съветници и консултанти, членове на свързани фондации) по отношение на всички дружества, в които са участвали, включително интереси на близки членове на семействата им, както и настъпилите промени от обявяването на кандидатурата им.

  В текста се казва още, че в случай на конфликт на интереси, установен по време на мандата, председателят на ЕК следва да спази препоръките на ЕП за разрешаването на този конфликт. Европейският парламент може да поиска от председателя на Комисията да оттегли доверието си спрямо определен член на Комисията и когато е уместно, да го лиши от правото му на пенсия и други полагащи се облаги.

  По-голяма роля за комисията по правни въпроси на ЕП

  Евродепутатите призоваха комисията по правни въпроси на ЕП да получи по-голяма роля при разглеждането на декларациите за финансови интереси на членовете на ЕК. Тя трябва да гарантира, че те са надлежно попълнени с правилното съдържание, както и да прецени дали съдържанието на определена декларация би могло да доведе до извода, че е налице конфликт на интереси.

  В резолюцията се казва, че потвърждаването от страна на комисията по правни въпроси на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси е незаменимо предварително условие за изслушването на номинираните за членове на ЕК от комисията, която отговаря за неговото/нейното портфолио.

  Членовете на ЕП подчертават, че на комисията по правни въпроси трябва да се даде достатъчно време за извършване на подробна оценка на декларациите за финансовите интереси на членовете на Комисията и, спазвайки най-голяма степен на поверителност, тя трябва да публикува своите окончателни заключения и да направи препоръки. Такива могат да бъдат комисар да се откаже от определени свои финансови интереси или промени, които трябва да бъдат извършени в неговото/нейното портфолио.

  Резолюцията беше приета с 615 гласа „за“ срещу 5 гласа „против“ и 6 „въздържали се“.

  Допълнителна информация:

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  ЕП прие нови национални тавани за замърсители

  Замърсяването на въздуха предизвиква около 400 000 случая на преждевременна смърт на година в ЕС. ©AP Images/European Union - EP

  На 23.11.2016 г. евродепутатите подкрепиха планове, които да бъдат въведени до 2030 г., за по-амбициозни национални тавани на емисиите на основни замърсители като азотен оксид, прахови частици и серен диоксид. Вече е постигнато неофициално споразумение за новите прагове с холандското председателство на Съвета. Замърсяването на въздуха предизвиква преждевременната смърт на около 400 000 души в ЕС годишно.

  „Замърсяването на въздуха е водещият причинител на смърт от околната среда в ЕС“ каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания). „През последните три години политическата обстановка се промени драстично. Сега въпросът за чистотата на въздуха е от по-голяма важност от всякога заедно със скандала „Фолксваген“ и тестовете за вредни емисии при реални условия на шофиране. Може би има и осъзнаване, че през последното десетилетие сме били толкова концентрирани върху СО2, че сме забравили чистотата на въздуха,“ добави тя.

  „Аз силно вярвам, че днешният вот е стъпка в правилната посока. Това не е перфектно решение, но е значителен напредък към подобрение на здравето на нашите граждани,“ завърши тя.

  Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за ограничаване емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOХ), неметанови летливи органични съединения (NMVOC), амоняк (NH3) и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра).

  Предложеното ограничаване на замърсяването би довело до намаляване на неговото влияние върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската агенция за околна среда тези замърсители идват от различни източници:

  • праховите частици (PM) – от отопление, промишленост, транспорт;
  • азотният оксид (NOХ) – най-вече от транспортния сектор;
  • емисиите на серен диоксид (SO2) – основно от производството на енергия и от всички видове транспорт с изключение на сухопътния;
  • почти всички емисии на амоняк (NH3) – от селското стопанство;
  • емисиите на въглероден окис (CO) – от отопление и транспорт;
  • повечето емисии на метан (CH4) – от селското стопанство, от отпадъци и от енергийния сектор.
   • Вредни емисии от колите

    Както бе препоръчано от членовете на ЕП, текстът подчертава ангажимента на ЕС да идентифицира и да вземе мерки по отношение на законодателството по контрол, което не успява да работи успешно. Това става ясно от разминаването между реалното количество на вредните емисии и резултатите от проведените тестове за емисии на азотен оксид от дизелови автомобили, отговарящи на стандарта ЕURO 6.

    Метан

    Държавите членки настояха метанът да бъде изключен от обхвата на директивата. Въпреки това, Европейската комисия потвърди, че би могла да извърши проверка по този въпрос.

    Резолюцията бе приета с 499 гласа „за“ срещу 177 „против“ и 28 „въздържали се“.

    Бележка

    През 2010 г. замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на над 400 000 души в ЕС. Над 62% от територията на ЕС пък е изложена на еутрофикация (повишаване количеството на някои химически вещества във водните басейни), включително над 71% от екосистемите, които попадат в Натура 2000. Общите външни разходи са в диапазона 330–940 милиарда евро годишно. В това се включват преки икономически щети от 15 млрд. евро от пропуснати работни дни, 4 млрд. евро разходи за здравеопазване, 3 млрд. евро в загуби от реколти и 1 млрд. евро щети на сгради (цифрите са на Европейската комисия).

    Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите международни задължения на ЕС по Протокола от Гьотеборг пречат на по-добрата защита на гражданите на ЕС и околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за прахови частици и азотен диоксид, възлизат съответно на 32% и 24% от територията на ЕС. 40 милиона граждани все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство.

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите искат замразяване на преговорите за членство с Турция

  Евродепутатите искат временно замразяване на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС. В резолюция, гласувана в четвъртък, те отбелязват, че въпреки това, страната трябва да остане обвързана към ЕС. Те добавят, че ще преразгледат своята позиция, веднага щом непропорционалните репресивни мерки, предприети по време на извънредната ситуация в страната, бъдат отменени.

  Евродепутатите отбелязват, че Турция е важен партньор на Европейския съюз, но добавят, че „във всяко едно партньорство волята за сътрудничество следва да бъде двустранна.“ Според тях, „Турция не показва такава политическа воля, тъй като действията на турското правителството още повече отдалечават страната от нейния път на европейско развитие.“

  Временното прекъсване на преговорите за присъединяване ще доведе до това, че не следва да бъдат отваряни нови преговорни глави, нито да се предприемат нови мерки по отношение на Преговорната рамка на Турция с ЕС.

  Смъртното наказание – червена линия, която не трябва да бъде пресичана

  Евродепутатите отбелязват, че повторното въвеждане на смъртното наказание от страна на турското правителство ще доведе до официалното прекратяване на процеса на присъединяване на Турция към ЕС. Те посочват също, че „недвусмисленото отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент от общностното право на Съюза“.

  Членовете на ЕП строго осъждат „непропорционалните репресивни мерки“, предприети от турското правителство след неуспешния опит за военен преврат в страната от 15 юли тази година. Според тях, с това се „нарушават основни права и свободи, защитени в Конституцията на Република Турция.“

  Резолюцията бе приета с 479 гласа „за“ срещу 37 „против“ и 107 „въздържали се“.

  Обща информация

  Процедурата за преустановяване на преговорите за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Преговорната рамка на Турция. Там се посочва, че в случай на сериозно и продължаващо нарушение от страна на Турция на ценностите, на които ЕС се основава, а именно - свобода, демокрация, зачитане правата на човека и основните свободи, и принципите на правовата държава, Европейската комисия, по своя собствената инициатива, или по искане на една трета от държавите членки, трябва да препоръча временно спиране на преговорите за присъединяване и да предложи условия за евентуалното им възобновяване.

  Резолюцията, гласувана от Европейския парламент, няма правно обвързващ характер, тъй като ЕП не разполага с официални компетенции за задействане на подобни механизми. Въпреки това, ЕП следва да бъде информиран, веднага щом са предприети действия по разгледания от него въпрос.

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите настояват за засилено сътрудничество в областта на отбраната

  В резолюция, приета на 22.11.2016 г., евродепутатите отбелязват, че тероризмът, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност оставят държавите членки без друг избор, освен да увеличат усилията и сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната. Това ще постави началото на създаването на Европейски съюз в областта на отбраната.

  Сред препоръките на евродепутатите са отделяне на 2% от БВП за отбрана, установяване на многонационални сили, създаването на оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации, и даване на възможност на ЕС да действа там, където НАТО не желае.

  „Нашият съюз не е подготвен да се справи с големи отбранителни предизвикателства. През последните почти тридесет години повечето държави членки намаляваха своите отбранителни бюджети, което доведе до по-малки въоръжени сили. Сътрудничеството между държавите членки се случва от време на време, а Европа продължава да зависи сериозно от възможностите на НАТО и солидарността на САЩ“, каза докладчикът Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) по време на дебата в понеделник. Той подчерта, че „е настанал моментът да започнем да работим за Европейски съюз в областта на отбраната“.

  В резолюцията за Европейски съюз в областта на отбраната, одобрена с 369 гласа „за“ срещу 255 „против“ и 70 „въздържали се“, се казва, че сигурността във и извън Европа се е влошила значително през последните години поради предизвикателства като тероризма, хибридните заплахи, кибер- и енергийната несигурност, с които никоя държава не може да се справи сама. „Солидарността и устойчивостта изискват ЕС да излезе на преден план и да действа единно.“

  Обединяване на военните ресурси

  Евродепутатите настояват ЕС да реагира по-бързо и енергично срещу реални заплахи, което изисква европейските въоръжени сили да работят по-добре заедно. Според тях дублирането, свръхкапацитетът и бариерите пред обществените поръчки в областта на отбраната понастоящем водят до 26,4 милиарда евро загуба на година.

  Членовете на ЕП призовават държавите членки да се стремят към съвместно закупуване на средства за отбрана и да обединят дяловете си от несмъртоносни материали като транспортни и въздухоплавателни средства. Те предлагат въвеждането на „Европейски семестър по отбрана“, чрез който държавите да извършват консултации помежду си относно планирането, отделните цикли и обществени поръчки. Евродепутатите също така се застъпват за засилване на координиращата роля на Европейската агенция по отбрана.

  Резолюцията призовава Европейския съвет да доведе до създаването на „обща политика на отбрана на Съюза и осигуряване на допълнителни финансови ресурси, гарантиращи изпълнението ѝ“.

  Според евродепутатите следва да се създаде и оперативен щаб на ЕС, който да планира и командва операции по управление на кризисни ситуации. Те добавят, че държавите членки трябва да се стремят към изразходване на 2% от БВП за отбрана и създаване на „многонационални сили в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество, като тези сили трябва да бъдат на разположение в рамките на общата политика за сигурност и отбрана“.

  ЕС ще подкрепя научни изследвания в областта на отбраната

  Евродепутатите подкрепят предложената инвестиция от страна на ЕС за научноизследователски проекти в областта на отбраната, която ще бъде в размер на „най-малко 90 милиона евро в следващите три години“. Те предлагат това да бъде последвано от отделна Европейска изследователска програма в областта на отбраната с годишен бюджет от 500 милиона евро.

  Пълно единодействие с НАТО

  Членовете на ЕП подчертават, че ЕС и НАТО трябва да си сътрудничат повече, най-вече на изток и на юг с цел противодействие на хибридни и киберзаплахи, подобряване морската сигурност и разработване на отбранителни способности. Въпреки това ЕС трябва да е подготвен да действа самостоятелно в случаите, в които НАТО не желае да поеме инициативата.

  Проектът на текста предлага радикално преразглеждане на ОПСО, както и стартиране на операция по обучение в Ирак за оказване на подкрепа на държавите членки, които участват в коалицията срещу Ислямска държава.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: незаконодателни резолюции.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Общ проект на ЕС, Българското правителство и ЕИБ осигурява допълнително финансиране по плана „Юнкер“

  Огнян Златев, БГНЕС

  С 600 000 евро изключително изгодни кредити ще разполагат малките и средни предприятия у нас

  Ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев съобщи за 600 млн. евро допълнителни кредити към малките и средни предприятия по съвместен проект между Европейския съюз, българското правителство и Европейската инвестиционна банка. Златев обяви това на форум, посветен на Европейския ден на предприемача.

  България е шеста сред страните от ЕС по размер на предвидените и подкрепени инвестиции по инвестиционния план „Юнкер“, съпоставени към брутният вътрешен продукт. По отношение на условията за малките и средни предприятия, страната ни излиза още по-напред, до третото място сред страните членки на общността. България се нуждае от сериозни предприемачи, които да развиват иновативен бизнес, което да постига високи темпове на растеж и да е насочен към международните пазари.

  Малките и средни предприятия получават по-широк достъп до финансиране при по-изгодни условия като по-ниски лихви или изисквания за обезпечение на кредита – каза Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас.

  Малкият бизнес в България допринася за 76 процента от работните места и 62 процента от добавената стойност. В същото време три четвърти от предприятията в начална фаза нямат намерение да наемат работна сила и слабо прилагат иновациите в производствата.

  Автор: Наталия Ганчовска

  Вижте целия текст...

  Комисията инвестира над 220 млн. евро в екологични и нисковъглеродни проекти в страните от ЕС

  Инвестиции по програма LIFE – 144 новаторски проекта за подобряване на състоянието на околната среда и действия в областта на климата.

  Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222,7 млн. евро в подкрепа на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С него ще се стимулират допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 398,6 млн. евро за 144 нови проекта в 23 страни от ЕС.

  Тези средства са по Програма LIFE за околната среда и действията по климата. С 323,5 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и управлението и информацията, свързани с околната среда.

  Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Радвам се, че тази година с програма LIFE отново ще бъдат подкрепени много новаторски проекти за справяне с общите предизвикателства, свързани с околната среда. Финансирането за тези проекти е сравнително малко, но с прости идеи се създават печеливши екологични предприятия, които допринасят за прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика“.

  Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза: „С влизането в сила на Парижкото споразумение вече е време да се съсредоточим върху изпълнението на нашите обещания. С тези проекти ще се създадат подходящите условия за намиране на иновационни решения и разпространение на добри практики за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в Европейския съюз. Така те допринасят за прилагането на Парижкото споразумение“.

  Проектите показват ангажираността на Комисията с нейния водещ пакет от мерки за кръгова икономика. Значителна част от средствата се предоставят, за да се помогне на държавите от ЕС да осъществят по най-добрия начин прехода към кръгова икономика. Сред одобрените проекти през 2016 г. са проект за нови енергоспестяващи водородно-електрически камиони за сметосъбиране в Белгия, проект за намаляване на рисковете за здравето от утайката в отпадъчните води в Италия и проект за увеличаване на равнището на рециклиране в гръцките общини.

  В областта на климата ще бъдат инвестирани общо 75,1 млн. евро в проекти за адаптация към климатичните промени, смекчаване на изменението на климата и управление и информация, свързани с климата. Избраните проекти подкрепят целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. Така те допринасят за прехода към нисковъглеродна икономика, която е устойчива на изменението на климата. Например сред проектите от 2015 г. има такива за възстановяване на торфища и съхранение на въглероден диоксид в тях в пет страни от ЕС (Естония, Германия, Латвия, Литва и Полша), за нисковъглеродно производство на цимент и бетон, за подобряване на устойчивостта на германските лозя на климатичните промени и за изпълнение на мерки за адаптация в градски райони в Кипър.

  В 56-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 142,2 млн. евро, от които ЕС ще осигури 71,9 млн. евро. Тези проекти включват дейности в пет тематични области – въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и води. Само за 21-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 43 млн. евро, които ще подпомогнат прехода на Европа към кръгова икономика.

  С 39-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на директивите за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 158,1 млн. евро, като ЕС ще осигури 95,6 млн. евро.

  С 15-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тяхната обща стойност е 23,2 млн. евро, като ЕС ще осигури 13,8 млн. евро.

  В 16-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 32,9 млн. евро, от които ЕС ще предостави 19,4 млн. евро. Тези проекти са в пет тематични области – земеделие/горско стопанство/туризъм, адаптация в планински/островни райони, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води.

  12-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 35,3 млн. евро, като приносът на ЕС е 18 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – енергетика, промишленост и земеползване/горско стопанство/земеделие.

  С 6-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Тяхната обща стойност е 6,9 млн. евро, като ЕС ще осигури 4,1 млн. евро.

  Контекст

  Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и действията по климата. Тя функционира от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4300 проекта в целия ЕС и в страни извън него. Размерът на средствата, инвестирани в опазването на околната среда и климата, е 8,8 млрд. евро, а приносът на Съюза – 3,9 млрд. евро. Във всеки един момент се работи по около 1100 проекта. Бюджетът на програма LIFE за периода 2014–2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени, като тя има две подпрограми – за околната среда и за действията в областта на климата.

  Повече информация за програма LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

  Вижте целия текст...


  ЕС и Канада подписаха търговското споразумение СЕТА

  Канадският премиер Джъстин Трюдо и европейски лидери подписаха Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) за свободна търговия. 28-те страни членки на ЕС одобриха споразумението за свободна търговия с Канада.

  Съдържанието на търговското споразумение с Канада по никакъв начин не е променено, заяви пред журналисти председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер при пристигането си за церемонията по подписването.

  Преди началото на срещата на върха Юнкер посочи още, че не вижда никаква връзка между договорените търговски стандарти с Канада и бъдещите преговори за напускане на ЕС от Великобритания.

  Договорът се разглежда като прототип на аналогичното, но много по-мащабно споразумение със САЩ ТТИП – „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство“.

  Договорът отменя 99% от митата и позволява режим на предварително действие, който да позволи влизането му в сила още преди ратификацията от националните парламенти на всички 28 страни от ЕС и Канада, а така също и от Европарламента. СЕТА ще влезе в сила през 2017 г. – когато Европарламентът одобри споразумението, и близо 8 години след началото на преговорите. Намаляването на мита ще стане факт още преди да е приключило ратифицирането от националните парламенти и правителства в ЕС.

  Канада ще отмени визите за граждани на България и Румъния в края на 2017 г. Това заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск след подписването на търговското споразумение. „Приветствам решението на Канада да отмени визите за всички български и румънски граждани в края на 2017 г.“, подчерта полският политик.

  Вижте целия текст...

  Европейският парламент реши да прекрати специалния мониторинг на България и Румъния

  Европейският парламент реши да отмени механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Депутатите препоръчват на Европейската комисия да разработи нов механизъм за наблюдение на демокрацията и върховенството на закона във всички страни членки.

  Мониторингът беше въведен единствено за България и Румъния при приема на двете страни заради съмнения за пълната готовност на правната система за интеграция в Съюза. Наблюдението трябваше да трае няколко години, но процесът продължава вече почти десет години.

  Новият общоевропейски механизъм ще следи за демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права и в другите страни членки. Това е нещо особено важно, защото вече всички държави членки ще бъдат разглеждани във връзка с демокрацията, корупцията, свободата на медиите, съдебните системи, основните човешки права в един общоевропейски обективен механизъм. Няма да се слага акцентът само на България и Румъния.

  Обществените услуги онлайн стават по-достъпни за възрастни и хора с увреждания

  Уебсайтовете и приложенията на обществената администрация, болници, съдилища и други организации от обществения сектор трябва да бъдат достъпни за всеки, съгласно новите общоевропейски правила, одобрени от ЕП в сряда. Директивата за уеб достъпа, която е вече договорена от ЕП и Съвета, цели да улесни достъпа до данни и услуги в интернет за възрастни и хора с увреждания.

  Сред онлайн услугите, които ще бъдат улеснени, попада подаването на данъчна декларация, кандидатстването за обезщетение, плащането на такси или записването в университет.

  „Днес осигурихме електронно правителство, достъпно за всички. Точно както физическите правителствени сгради трябва да бъдат достъпни за всички, същото трябва да важи и за електронните портали. Решихме проблема с достъпа до обществената част от интернет, но мрежата е много повече от правителствени сайтове и приложения. Трябва ни също така и реформа за частния свят на услугите, от банки до телевизии и частни болници. Надявам се скоро да можем да приемем Европейския акт за достъпност, така че и обществените, и частните услуги да бъдат достъпни за всички граждани,“ каза докладчикът на ЕП Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия).

  Съгласно новите правила уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, от администрации, съдилища и полицейски служби до обществени болници, университети и библиотеки, ще трябва да отговарят на общите стандарти за достъпност. Евродепутатите гарантираха, че мобилните приложения за смартфони и таблети също трябва да са в съответствие с новите правила.

  Механизъм за предоставяне на обратна връзка

  Организациите от обществения сектор трябва да предоставят и редовно да актуализират „подробна, всеобхватна и ясна декларация за достъпност“ за съответствието с директивата на техните уебсайтове и мобилни приложения, както и обяснение относно частите на съдържанието им, които не са достъпни и причините за това. Следва да се въведе и „механизъм за предоставяне на обратна връзка“, за да могат потребителите да сигнализират на съответната организация от обществения сектор за случаи, когато уебсайт или мобилно приложение не отговарят на изискванията за достъпност, както и да изискват конкретна информация, ако съдържанието е недостъпно.

  Искане за достъп до определено съдържание

  Някои видове съдържание, като файлови формати за офис документи, предварително записано медийно съдържание с определено времетраене или съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, попадащи в категорията на архивите, са изключени от приложното поле на директивата, но само ако те не са необходими за административни процеси. Евродепутатите прокараха задължение за организациите от обществения сектор да направят горепосоченото съдържание достъпно за всеки, който направи законово и обосновано искане за това.

  Организациите от обществения сектор трябва да дадат „адекватен отговор на нотификацията или искането в рамките на разумен период от време“ и да предоставят връзка към „процедурата по прилагане“, към която може да се прибегне в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията или искането. Държавите членки следва да определят орган, който да извършва функциите по наблюдение и прилагане на тези правила.

  Следващи стъпки

  След като директивата бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, държавите членки следва да я транспонират в националните си законодателства в рамките на 21 месеца след датата на влизането й в сила. След това те разполагат с 12 месеца да приложат разпоредбите й към нови уебсайтове, 24 месеца към съществуващи уебсайтове и 33 месеца за прилагане към мобилни приложения на организации от обществения сектор.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: Съвместно вземане на решение, споразумение на второ четене

  Факти:

  • Настоящата директива за първи път определя правила за целия ЕС, които да гарантират, че уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са по-достъпни за потребителите, и по-специално за хората с увреждания.
  • Няколко държави членки вече са приели мерки въз основа на международно използвани насоки за проектиране на достъпни уебсайтове, но техните национални законодателства и мерки продължават да се различават съществено.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Как учат служителите на Европейската комисия?

  Проучването е направено чрез анкета с отворени и затворени въпроси, които са свързани със следните основни теми:

  1. Начини, които служителите използват за учене и оценка за ефективността на тези начини.

  2. Стилове на учене, които служителите предпочитат.

  3. Подкрепа, която служителите получават в процеса на учене.

  4. Фактори, които влияят отрицателно върху ученето на служителите.

  1. Относно начините, които служителите използват за учене и оценка за ефективността на тези начини:

  Като най-често използвани се открояват следните начини на учене: „Учене на работното място чрез опит/правене“ (96%) , „Коучинг от колеги“ (89%), „Конференции, семинари и презентации“ (84%), „Традиционно/формално присъствено обучение“ (82%).

  От друга страна, с много по-нисък процент на приложение са: „Командироване“ (26%), „Job Shadowing“– „Служител в сянка или обмен на опит на работното място“ (26%), „Ротация на работните места“ (38%), „Виртуална класна стая“ (28%) и „Видео/Подкастове“ (37%). Тези начини се очертават като по-непопулярни или слабо познати.

  Данните не се различават много, когато се сравняват по възрастови групи, но има някои изключения. Например, 80% от служителите под 35 годишна възраст посочват, че им е проведен коучинг от техните ръководители, сравнено с 31% от служителите на възраст над 55 години, които посочват, че никога не са получавали такава подкрепа от своите ръководители. Освен това, по-младите служители по-често са имали подкрепа от ментор (62%) в сравнение с по-възрастните служители. Обратно е съотношението при прилагане на ротация на работните места – почти половината от персонала на възраст над 55 години има опит с ротация на различни позиции, в сравнение с 34% от служителите на възраст под 35 години. Някои различия се очертават и между функционалните групи. Например, служителите на ръководни длъжности по-често използват интернет и други възможности за споделяне на знания (над 80%) в сравнение със служителите на по-ниски длъжности (около 60 %).

  2. Стилове на учене

  Стиловете на учене не са свързани с това, което служителите учат, а с начина, по който те предпочитат да учат.

  Резултатите от проучването очертават широко разнообразие в предпочитаните стилове на учене, което води до извода, че всяка от предлаганите практики/начини за учене, вкл. традиционните присъствени обучения, трябва да отговаря адекватно на това разнообразие.

  3. Подкрепа, която служителите получават в процеса на учене

  На въпроса Кой ви дава най-голяма подкрепа в процеса на учене? 77% от участниците в проучването отговарят, че това са основно техните колеги.

  Данните не се променят значително, когато се сравняват възрастовите и функционални групи от извадката. Въпреки това, 50% от служителите под 35 г. посочват, че получават най-голяма подкрепа от техните преки ръководители, сравнено с 26% за служителите на възраст над 45 г., които посочват, че получават подкрепа главно от колеги и външни обучители.

  Резултатите показват също, че ръководителите играят важна роля в обучението на нови служители (43%), но също и на служители с опит над 25 години (45%).

  4. Фактори, които влияят отрицателно върху ученето на служителите

  Най-често посочваните фактори, които имат неблагоприятно въздействие върху ученето са:

  • „Липса на време, поради служебни ангажименти“ (72%);

  • „Липса на възможност да прилагам наученото в своята работа“ (37%);

  • „Голямо количество информация“(34%).

  Прави впечатление, че почти 40% от мениджърите са затруднени да намерят обучения, от които действително се нуждаят.

  В своите коментари 21% от участниците в проучването посочват като негативен фактор и липсата на подкрепа от страна на ръководството, което не разглежда ученето като приоритет в управлението на хората.

  Други 18% посочват, че липсват навременни обучения по специфични за работата въпроси.

  Изводи

  Ученето е сложен процес и трябва да се признае, че не съществува „правилен“ начин да се учи или „най-добър“ начин да се преподава. Проучването на практиките на учене сред служителите от Европейската комисия (ЕК) показва, че „Ученето на работното място чрез опит“, „Коучинг от страна на колеги“ и „Традиционни присъствени курсове (лице в лице)“ се оценяват като най-ефективни и най-предпочитани учебни практики. Заедно с това, „Ротация на работното място“, „Участие в симулации“ и „Използването на видео/подкастове/виртуални пространства“ не се очертават като популярни практики.

  Основните изводи и препоръки от проучването могат да се обобщят по следния начин:

  • предлаганите формални присъствени обучения да отразяват разнообразието от индивидуални стилове на учене на служителите и да предлагат възможности за избор, вкл. насоки за самостоятелно учене;
  • служителите имат ограничено време за учене и за тях е трудно да отсъстват от работа за участие в присъствено обучение. Следователно, трябва да се предлагат повече и разнообразни алтернативи на присъственото обучение;
  • необходимо е предлаганите обучения да са по-практически ориентирани, гъвкави и своевременни с цел удовлетворяване на специфичните потребности на служителите. Учебното съдържание трябва да се изчисти от прекалено голяма и ненужна информация, а също да се представя по ясен и разбираем начин. Препоръчва се обученията да са по-кратки и да дават време за размисъл;
  • да се осигуряват повече възможности за съвместно, колаборативно учене от и със колегите, вкл. чрез създаване на професионални мрежи от опитни служители, които да оказват подкрепа на по-неопитните;
  • доминиращият начин на учене е „учене от практиката“. В тази връзка, наред с традиционните присъствени курсове, високо се оценява и работата по проекти като продуктивен начин на учене в процеса на работа;
  • макар електронното обучение да не се предпочита много силно, служителите все пак желаят да им се предоставят разнообразни възможности за учене чрез новите информационни технологии, вкл. смесено обучение, е-модули за самообучение и други.

  Необходимо е ръководителите да бъдат проактивни в създаването на положителна и благоприятна за учене работна среда.

  Вижте целия текст...

  Депутатите в ЕП искат безплатни карти за пътуване с влак за младите европейци

  Идеята да се подари карта за безплатно пътуване с влак на всеки европеец за неговия 18-и рожден ден набира скорост в Европейския парламент.

  В бъдеще младите хора могат да получават безплатни карти за пътуване из Европа за 18-тия си рожден ден. Европейският парламент обсъди идеята в пленарен дебат на 4 октомври, като повечето изказали се изразиха ентусиазъм и приканиха Комисията да обмисли и предложи как това може да се реализира. Милиони млади европейци са пътували из Европа с картите Interrail през годините, но тяхната цена достига стотици евро.

  В дебата, проведен на 5.10.2016 г., беше изтъкнато, че инициативата може да стимулира мобилността на младите хора и да ги насърчи да опознаят по-добре съседни и по-далечни страни, като в същото време се окаже подкрепа за относително екологичен начин на транспорт.

  Какво представлява Interrail?

  Interrail е асортимент от карти, които позволяват на младите хора да пътуват свободно по железопътната мрежа в Европа. Предлагат се карти за международни пътувания в Европа и за пътувания в рамките на една страна, като цените варират между 20 и 480 евро. Около 300 000 души използват картите всяка година, посочи еврокомисарят за транспорта Виолета Булц по време на дебата.

  Пет страни от ЕС не са членки на Interrail – Латвия, Литва, Естония, Малта и Кипър. За тях може да се обмисли включването на други видове транспорт в схемата (автобусен или фериботен).

  Позицията на Комисията

  Г-жа Булц определи идеята като „отлична“, но в същото време посочи, че „Комисията ще анализира внимателно потенциалните разходи и източниците за финансиране, както и административната й изпълнимост“.

  „Разширяването на достъпа до всички хора на 18 години представя много предизвикателства... Една лотария, отворена за всички или за определени категории млади хора, с голям брой печелещи безплатни билети, може да бъде привлекателна алтернатива“, заяви тя.

  Позициите на политическите групи

  Депутатите като цяло бяха положително настроени към идеята. Манфред Вебер (ЕНП, Германия) каза: „Хората от цяла Европа трябва да опознаят съседните си страни и да поживеят с хората в тях като приятели. Ние искаме да инвестираме, за да могат всички млади хора да изпитат какво представлява континентът.“

  „Инвестициите в младите хора, предоставянето им на възможност да пътуват из Европа, насърчаването на по-доброто разбирателство и познаването на Европа е чудесна, очарователна идея“, заяви Луиджи Моргано (С&Д, Италия).

  „Пътуването помага да се самообразоваш и затова искам изцяло да подкрепя тази инициатива“, посочи Козма Злотовски (ЕКР, Полша).

  „Съществува една Европа, която има душа и сърце, и какъв по-добър начин да я популяризираме от това да дадем на младите хора шанс да я изследват“, заяви Александър Граф Ламбсдорф (АЛДЕ, Германия).

  „Много е важно да дадем на младите хора възможността да открият Европа“, съгласи се Катержина Конечна (ЕОЛ/СЗЛ, Чехия).

  „Ние напълно подкрепяме тази фантастична идея. Със сравнително малки разходи ние можем да помогнем на европейците да се разбират взаимно и да опознаят Европа“, каза Ребека Хармс (Зелени/ЕСА, Германия).

  „Това е добра инициатива, която наистина може да засили европейския дух“, заяви Даниела Аюто (ЕСПД, Италия).

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите призовават за надзор на основните права в страните от ЕС

  За да се прекрати настоящият реактивен подход в случаи на опасения от нарушения на основните права, Европейската комисия трябва да създаде задължителен механизъм, който да докладва ежегодно за състоянието на демокрацията, върховенството на закона и основните права във всички държави от ЕС. Това се казва в резолюция на ЕП, която беше приета във вторник.

  Този механизъм трябва да включва обективни показатели и ясен и постепенен подход за коригиране на нарушения. Той трябва също така да замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

  „Европейският съюз вече има инструменти за налагане на изпълнението на политики във всички други сфери: защита на конкуренцията, полицейско и правосъдно сътрудничество, външни политики..., но нашите основни ценности не са защитени от механизми, които да са достатъчно силни, за да гарантират тяхното отстояване в целия ЕС“, каза докладчикът по въпроса Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Нидерландия) по време на дебата преди гласуването. Инициативата беше приета с 405 гласа „за“ към 171 „против“ и 39 „въздържали се“.

  Новият механизъм трябва да гарантира, че всички държави членки на ЕС уважават ценностите, заложени в договорите за ЕС, и да изложи ясни, аполитични критерии, основани на доказателства, за оценка на техните постижения в сферата на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Това трябва да стане по систематичен начин и на равни начала, се казва още в текста. Предложението на Парламента цели създаването на механизъм на ЕС, който да инкорпорира всички съществуващи инструменти в тази сфера в едно и да гарантира пълната им употреба. Друга цел е да се премахне разликата между мониторинга, който е в сила за кандидатите за членство в ЕС, и липсата на ефективни инструменти по отношение на държавите, които вече са членове. Накрая, механизмът предвижда редовни дебати по въпросите на демокрацията, върховенството на закона и основните права в институциите на ЕС и националните парламенти.

  Следващи стъпки

  Парламентът иска Комисията да представи предложение за сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права до септември 2017 г. под формата на междуинституционално споразумение, което да допълни съществуващите механизми. Комисията ще трябва да даде обоснован отговор на искането на Парламента.

  Бележка за редакторите: как би работил механизмът

  Всяка година Европейската комисия, след консултиране с независима експертна група, ще изготвя оценка на състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в държавите членки, както и специфични за всяка държава препоръки. Те ще бъдат базирани на показатели като разделението на властите, свободата и плурализма в медиите и достъпа до правосъдие.

  Докладът ще представлява основата за всякакви допълнителни действия на Комисията и ще установява ясен и прогресивен подход, от започването на диалог със съответната държава членка, през активирането на член 7, параграф 1 от Договора за ЕС за ранно предупреждение, преди да се е стигнало до сериозно нарушение, до последната стъпка, която е активирането на член 7 от Договора за ЕС, според който правото на глас в Съвета на съответната държава членка може да бъде отнето.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: законодателна резолюция, абсолютно мнозинство в ЕП, член 46 от Правилника за дейността на ЕП

  Видеоклип: Подсилване на основите на основните свободи в Европа – интервю с докладчика Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Нидерландия):

  http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1b6c07-f168-4ee2-90b0-a6a9009e08bf.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Комисията предлага мащабна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС

  На 25.10.2016 г. Комисията обяви планове за промяна на начина, по който се облагат с данъци дружествата на единния пазар, като целта е да се създаде справедлива система на корпоративно данъчно облагане, благоприятстваща растежа. Променена в рамките на по-широк пакет от реформи на корпоративното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) ще направи по-лесно и по-евтино извършването на стопанска дейност на единния пазар и ще действа като мощен инструмент за борба с избягването на данъци.

  Целта на предложената за пръв път през 2011 г. ОКООКД бе укрепване на единния пазар за предприятията. Въпреки че държавите членки постигнаха значителен напредък по много основни елементи на предишното предложение за ОКООКД, те не успяха да стигнат до окончателно споразумение. След като потърсихме мнението на държавите членки, предприятия, гражданското общество и Европейския парламент, днес ние подсилваме елементите в полза на предприятията в предишното предложение, за да помогнем на трансграничните дружества да намалят разходите и бюрократичните формалности и да подкрепим иновациите. Предложената отново ОКООКД ще допринесе за създаване на еднакви условия на конкуренция за многонационалните дружества в Европа, като затвори каналите, използвани за избягване на данъци.

  Две други предложения имат за цел подобряване на настоящата система за решаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС и засилване на съществуващите правила за борба със злоупотребите. Взети заедно, тези мерки ще доведат до създаване на опростена и благоприятна за предприятията данъчна среда.

  Заместник-председателят Валдис Домбровскис заяви: Данъчната политика трябва да подкрепя целите на ЕС за икономически растеж и социална справедливост. Целта на днешните предложения е да се засилят растежът и инвестициите, да бъдат подкрепени предприятията и да се гарантира справедливост. Настоящата система за корпоративно данъчно облагане третира дълговото финансиране на дружествата по-благоприятно, отколкото дяловото финансиране. Намаляването на това преференциално данъчно третиране на дълга в данъчната система е важен елемент на плана за съюз на капиталовите пазари и подчертава нашата ангажираност да постигнем резултати по този проект.

  Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: С обновеното предложение за ОКООКД ние отговаряме едновременно на опасенията на предприятията и на гражданите. В резултат от множеството разговори, които съм провел като комисар по данъчното облагане, ми стана напълно ясно, че дружествата имат нужда от по-опростени данъчни правила в ЕС. В същото време трябва да продължим борбата срещу избягването на данъци, която води до реални промени. Финансовите министри трябва да погледнат по нов начин на този амбициозен и навременен пакет от мерки, тъй като благодарение на него ще бъде създадена стабилна данъчна система, подходяща за ХХI век.

  За да бъде насърчено бързото постигане на напредък, ОКООКД бе сведена до процес от два етапа, който е по-лесен за управление. Бързо трябва да се постигне споразумение за общата основа, тъй като това ще донесе важни ползи както за предприятията, така и за държавите членки. Консолидацията трябва да бъде въведена скоро след това, което би позволило да бъдат усетени всички ползи от завършената система.

  1. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

  Благодарение на ОКООКД дружествата за пръв път ще разполагат с единен набор от правила за определяне на тяхната облагаема печалба в целия ЕС. В сравнение с предишното предложение от 2011 г., новата система за корпоративно данъчно облагане ще:

  - бъде задължителна за големите многонационални групи, които имат по-големи възможности за агресивно данъчно планиране, като така ще се гарантира, че дружествата, чиито приходи в световен мащаб надхвърлят 750 млн. евро годишно, ще бъдат облагани с данъци там, където действително реализират печалбите си.

  - вземе мерки във връзка с пропуските, които в момента са свързани с прехвърлянето на печалби за данъчни цели.

  - насърчава дружествата да финансират дейностите си със собствен капитал и като използват възможностите на пазарите, вместо до прибягват до дългове.

  - подкрепя иновациите чрез данъчно стимулиране на научноизследователската и развойна дейност, свързана с реалната икономика.

  Ставките на корпоративния данък не са обхванати от ОКООКД, тъй като те остават в сферата на националния суверенитет. Въпреки това ОКООКД ще доведе до създаването на по-прозрачна, ефективна и справедлива система за определяне на данъчната основа на трансгранични дружества. По този начин корпоративното данъчно облагане в ЕС ще бъде значително реформирано.

  ОКООКД ще доведе до подобряване на единния пазар за предприятията

  Дружествата вече ще могат да използват единен набор от правила и да работят с националните си данъчни органи за подаване на една данъчна декларация за всички свои дейности в ЕС. Очаква се благодарение на ОКООКД времето за ежегодни дейности във връзка с привеждането в съответствие да намалее с 8 %, а времето за основаване на дъщерно дружество — с 67 %, което ще улесни създаването в чужбина на дружества, включително МСП.

  Ще се стимулират благоприятни за растежа дейности, като инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и дялово финансиране, което ще подкрепи по-общите цели за съживяване на растежа, заетостта и инвестициите. След като започне да функционира изцяло, ОКООКД може да доведе до увеличаване на общите инвестиции в ЕС с до 3,4 %.

  Дружествата ще могат да компенсират загубите в една страна членка с печалбите в друга. Данъчни пречки, като двойното данъчно облагане, ще бъдат премахнати, а ОКООКД ще доведе до повишаване на данъчната сигурност, като предостави стабилна и прозрачна система за корпоративно данъчно облагане в целия ЕС.

  ОКООКД ще помогне в борбата срещу избягването на данъци

  С ОКООКД ще бъдат премахнати несъответствията между националните системи, които в момента се използват за агресивно данъчно планиране. Благодарение на нея ще бъдат премахнати и трансферното ценообразуване и преференциалните режими, които в днешно време се използват за избягване на данъци. В нея са включени и ефективни мерки срещу злоупотреби, за да се попречи на дружествата да прехвърлят печалби към държави извън ЕС. Тъй като ОКООКД ще бъде задължителна за най-големите многонационални групи, работещи в ЕС, при които рискът от агресивно данъчно планиране е най-голям, те няма да могат да правят опити за мащабно избягване на данъци.

  ОКООКД ще подкрепи растежа, заетостта и инвестициите в ЕС

  ОКООКД ще предостави на дружествата стабилни и предвидими правила, справедливи и равни условия на конкуренция, намалени разходи и администрация. Благодарение на това ЕС ще стане по-привлекателен за инвестиции и стопанска дейност пазар. Подновената ОКООКД ще подкрепи и научноизследователската и развойна дейност, която е основен двигател на растежа. Дружествата ще се ползват от данъчни облечения за разходите си за научно-изследователска и развойна дейност, което ще бъде от полза най-вече за новосъздадените и новаторските дружества, които изберат да се включат в новата система.

  И накрая, с ОКООКД ще бъдат направени стъпки в отговор на преференциалното данъчно третиране на дълга в сравнение със собствения капитал, като се предостави данъчно облекчение за емитиране на акции. Фиксиран процент от собствения капитал на дадено ново дружество ще подлежи на приспадане всяка година. Този процент ще бъде съставен от безрисков лихвен процент и рискова премия. При сегашните пазарни условия този процент би бил 2,7 %. Това ще насърчи дружествата да търсят по-стабилни източници на финансиране и да се възползват от капиталовите пазари в съответствие с целите на съюза на капиталовите пазари. Това ще бъде от полза и за финансовата стабилност, тъй като дружествата със засилена капиталова база ще бъдат по-малко уязвими от шокове.

  2. Решаване на спорове за двойно данъчно облагане

  Комисията предложи също така подобрена система за решаване на спорове за двойно данъчно облагане в ЕС. Двойното данъчно облагане е сериозна пречка за бизнеса, тъй като води до несигурност, ненужни разходи и проблеми с паричния поток. В момента в ЕС се водят около 900 спора за двойно данъчно облагане, като те са на стойност 10,5 млрд. евро. Комисията предложи настоящите механизми за решаване на спорове да бъдат адаптирани, за да отговарят по-добре на нуждите на предприятията. По-специално, ще бъдат обхванати по-широк кръг случаи, а на страните членки ще бъдат определени ясни срокове да се споразумеят за обвързващо решение във връзка с двойно данъчно облагане.

  3. Отговор на несъответствията със страни извън ЕС

  Третото предложение в днешния пакет включва нови мерки, целящи да се попречи на компаниите да се възползват от пропуските, известни като несъответствия при хибридни образувания и инструменти, в данъчните системи на държавите членки и на държави извън ЕС, за да избягват данъчно облагане. Несъответствия при хибридни образувания и инструменти възникват, когато страните имат различни правила за данъчно облагане на някои доходи или юридически лица. Дружествата могат да злоупотребяват с това, за да избягват данъчно облагане във всяка от съответните страни. В Директивата срещу избягването на данъци, по която бе постигнато споразумение през юли, вече са предвидени мерки във връзка с несъответствията в ЕС. Днешното предложение допълва картината, като взема мерки във връзка с несъответствията с държави извън ЕС. Това е направено по искане на самите държави членки.

  В пакета е включено и общо съобщение, в което се посочва политическата и икономическата обосновка на предложенията, както и оценки на въздействието за ОКООКД и механизма за решаване на спорове.

  Тези законодателни предложения ще бъдат изпратени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане.

  Вижте целия текст...


  Инвестиционен план за Европа: 65 милиона евро за иновативен бизнес в България и Словакия след споразумение между Европейския инвестиционен фонд и СИБАНК

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и СИБАНК EАД (СИБАНК) подписаха гаранционно споразумение за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни (МСП) и междинни предприятия (с до 499 души персонал) в България и Словакия.

  Тази обща за двете държави операция в рамките на InnovFin, със СИБАНК като координираща институция, включва споразумение с Československá obchodná banka a.s. (CSOB) – също част от KBC Груп, и се ползва от подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Инвестиционния план за Европа.

  Новото споразумение ще даде възможност СИБАНК да предоставя кредити при изгодни условия на иновативни МСП и междинни предприятия за период от две години. Гаранцията от Европейския инвестиционен фонд е по линия на инициативата „InnovFin на Европейския съюз (ЕС) - финансиране за иноватори“ с финансова помощ по „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Помощта на ЕС за иновативни български и словашки фирми по линията на тази операция се очаква да генерира кредитен портфейл от 65 милиона евро.

  Настоящата транзакция със СИБАНК е отражение на ангажимента на Европейския съюз да започне бързо конкретни инициативи по линия на ЕФСИ, като ускори сделките по кредитиране и гарантиране, с които да се даде възможност за увеличаване на заетостта и растежа в ЕС.

  В коментар на подписването, заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресор Заетост, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, заяви: „Днешното споразумение между СИБАНК и ЕИФ (четвъртaта подобна обща за няколко държави операция по програма InnovFin), препотвърждава нашия ангажимент още повече да подобрим географския обхват на малките и средни предприятия в Европа, които могат да се възползват от ЕФСИ. Европейският фонд за стратегически инвестиции ще продължи да играе ключова роля при подпомагането на иновативни малки и средни фирми в България и Словакия (и отвъд тях) да получат достъп до добри финансови решения“

  При изказването си по време на събитието в София, Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира: „Доволен съм, че ЕИФ подписва поредното си споразумение със СИБАНК. ЕИФ се радва на дългосрочни отношения със СИБАНК по линия на други споразумения, особено в рамките на ЕФСИ, затова съм благодарен на СИБАНК, че прие да се възползва от тази възможност да разширим сътрудничеството си. СИБАНК разполага със солиден опит във финансирането на МСП, а днешното споразумение ще помогне на СИБАНК да достигне до още повече малки фирми, нуждаещи се от финансиране.”

  Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на KBC Груп за България подчерта: „Считаме, че днешното подписване на гаранционното споразумение по програма InnovFin между СИБАНК и ЕИФ, е символ на разширяване на успешното партньорство между двете институции. Още повече се гордеем от факта, че този договор е една от първите операции в Европа, които ЕИФ сключва с повече от една институция. Новото гаранционно споразумение ще даде възможност на иновативни компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като изпозлват финансиране при преференциални условия“.

  За ЕИФ

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основна мисия на фонда е да подпомага европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователските и развойни дейности, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ по линия на ЕФСИ можете да намерите тук.

  За СИБАНК

  СИБАНК, като част от белгийската група KBC e една от най-активните български банки, които работят с финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. СИБАНК поддържа активно партньорство с много еврпейски и български финансови институции като: Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, Националния гаранционен фонд и др.

  СИБАНК е първият участник по плана Юнкер в България. През юли 2015 г. СИБАНК официално подписва споразумение с ЕИФ по програма COSME. Благодарение на COSME гаранциите банката има възможност да отпусне 200 милиона лева кредити на български малки и средни фирми при преференциални изисквания относно обезпеченията. Една година по-късно, СИБАНК вече има подписани над 500 кредитни сделки за приблизително 70 милиона евро.

  СИБАНК е финансирала така също и над 480 проекта на МСП за над 66 млн. при намалени наполовина изисквания за обезпечеността на кредитите и лихви с до 2.5% по-ниски от стандартните чрез използването на JEREMIE гаранции, които също се менажират от ЕИФ. Благодарение на петте кредитни линии за над 200 млн. евро, които банката получи от ЕИБ през последните девет години, тя успя да подкрепи над 500 бизнес проекта при облекчени лихвени условия.

  За Инвестиционния план за Европа

  Инвестиционният план насочва вниманието към засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и постигане на растеж. Това става посредством по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване пречките пред инвестициите, осигуряване на прозрачност и техническа помощ за инвестиционните проекти. Инвестиционният план вече дава резултати. По данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към юли 2016 г. благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Европа са реализирани инвестиции на стойност над 115,7 милиарда евро.

  С цел надграждане върху този успех, на 14 септември 2016 г. Европейската комисия предложи удължаване на ЕФСИ, увеличаване на капацитета му и засилване на ефективността му.

  Актуални данни за ЕФСИ и разбивка по отрасли и по държави можете да намерите тук. За повече информация вижте раздел „Често задавани въпроси“ – FAQs.

  За InnovFin

  Гаранционният механизъм за МСП InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) предлага гаранции и контрагаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро, за да улесни достъпа до кредитно финансиране за иновативни малки и средни предприятия и междинни предприятия (с до 499 души персонал). Механизмът се управлява от ЕИФ и се прилага на практика чрез финансови посредници – банки и други финансови институции – в държавите-членки на ЕС и асоциираните държави. Чрез този механизъм ЕИФ предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дълговото финансиране, обхванато от механизма.

  Контакти за пресата:

  ЕИФ: David Yormesor

  Teл.: + 352 24 85 81 346, имейл адрес: d.yormesor@eif.org

  СИБАНК: Деница Христова

  Teл.: + 359 2 902 9728, имейл адрес: dhhristova@cibank.bg

  Европейска комисия: Siobhán Millbright

  Teл.: + 32 (0)2 29 57 361, имейл адрес: siobhan.millbright@ec.europa.eu

  Вижте целия текст...

  ОПРОСТЯВА СЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, СТАЖ, ОБУЧЕНИЯ

  Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

  Това е уредено с измененията и допълненията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приети с Постановление на Министерския съвет.

  Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език.

  Отпада и изискването, когато документите се подават по електронен път да се използва квалифициран електронен подпис, като достатъчен се явява обикновен електронен подпис. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т.н.

  В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

  Промяната идва след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел разрешаване на трудностите, които срещат при процедурата по признаване на техните дипломи в България, и след направено прецизно проучване от Националния център за информация и документация (НАЦИД), който изследва тяхната автентичност по служебен път.

  Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Промяната в тази наредба е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. По инициатива на Министерството на здравеопазването се допълва режимът на издаване на удостоверения, свързани с придобита квалификация по медицинските професии. Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо.

  Вижте целия текст...

  Декларация от Братислава

  Днес (16.09.2016 г.) провеждаме срещата си в Братислава в решаващ момент за нашия европейски проект. Срещата на върха на 27-те държави членки е посветена на съвместната оценка на настоящото състояние на Европейския съюз и обсъждането на общото ни бъдеще. Всички ние се съгласихме със следващите общи принципи.

  Въпреки че една държава реши да го напусне, ЕС продължава да бъде крайно необходим за останалите. След войните и дълбоките разделения на нашия континент, ЕС осигури мир, демокрация и даде възможност за просперитет на нашите държави. Много държави и региони извън Съюза все още се борят за такива постижения. Решени сме да превърнем в успех ЕС в състав 27, като надграждаме върху общата си история.

  ЕС не е съвършен, но е най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да посрещнем новите предизвикателства, пред които сме изправени. Ние се нуждаем от ЕС не само за да гарантираме мира и демокрацията, но и сигурността на нашите народи. Ние се нуждаем от ЕС, за да задоволяваме по-добре техните потребности и желания да живеят, учат, работят, пътуват и да се развиват свободно в целия ни континент и да се ползват от богатото европейско културно наследство.

  Трябва да подобрим комуникацията помежду си – между държавите членки, с институциите на ЕС, и най-вече с нашите граждани. Трябва да внесем повече яснота в решенията си. Да използваме ясен и честен език. Да насочим вниманието си към очакванията на гражданите, смело и непоколебимо да се противопоставяме на опростенческите решения на екстремистките или популистки политически сили.

  В Братислава поехме ангажимента в идните месеци да предложим на нашите граждани визия за един привлекателен ЕС, на когото да могат да вярват и да подкрепят. Уверени сме, че имаме волята и способността да постигнем това.

  Приветствахме речта на председателя на Комисията, посветена на състоянието на Съюза.

  Проведохме обстоен дебат по основните приоритети за идните месеци. На тази основа председателят на Европейския съвет, председателството на Съвета и Комисията предложиха следната работна програма („Пътна карта от Братислава“):

  Пътна карта от Братислава

  I. Обща диагноза и цел

  • Решимост за успех на ЕС в състав 27
  • Изправени сме пред много общи предизвикателства: хората са загрижени поради усещането за липса на контрол и страховете, свързани с миграцията, тероризма и икономическата и социалната несигурност. Необходимо е приоритетно да се заемем с тези въпроси в следващите месеци
  • Чрез съвместна работа в състав 27 ЕС има възможност да се справи с тези предизвикателства. Изпълнени сме с решимост да намерим съвместни решения и на въпросите, по които сме разделени; от първостепенно значение е тук и сега да покажем единство и да осигурим политически контрол над събитията, за да изградим общото си бъдеще
  • Нужда от яснота какво може да направи ЕС и какво трябва да направят държавите членки, за да гарантираме изпълнението на обещанията си

  II. Миграция и външни граници

  Цел

  • Недопускане на връщане към неконтролираните потоци от миналата година и още по-голямо намаляване на броя на незаконните мигранти
  • Гарантиране на пълен контрол на външните ни граници и връщане към Шенген
  • Разширяване на консенсуса в ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика и прилагане на принципите на отговорност и солидарност

  Конкретни мерки

  • а) категоричен ангажимент за изпълнение на заявеното в изявлението ЕС—Турция, както и трайна подкрепа за страните от Западните Балкани
  • б) ангажимент, поет днес от редица държави членки за оказване на незабавна помощ за укрепване на защитата на границата на България с Турция, и продължаване на подкрепата за другите държави членки, разположени на първа линия в) изграждане до края на годината на пълен капацитет за бързо реагиране на Европейската гранична и брегова охрана, вече подписано като закон
  • г) пактове за сътрудничество и диалог в областта на миграцията с трети държави, които да доведат до намаляване на потоците от незаконни мигранти и до по-високи нива на връщане, на които Европейският съвет да направи оценка на заседанието си през декември
  • д) по-нататъшна работа за разширяване на консенсуса на ЕС по отношение на дългосрочната миграционна политика, включително по отношение на начините за прилагане на принципите за отговорност и солидарност в бъдеще

  III. Вътрешна и външна сигурност

  - Вътрешна сигурност

  Цел

  • Предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на подкрепа на държавите членки при гарантирането на вътрешната сигурност и борбата с тероризма

  Конкретни мерки

  • а) активизиране на сътрудничеството и обмена на информация между службите за сигурност на държавите членки
  • б) приемане на необходимите мерки, за да се гарантира, че всички лица, включително граждани на държавите — членки на ЕС, пресичащи външните граници на Съюза, ще бъдат проверявани в съответните бази данни, които трябва да бъдат взаимосвързани
  • в) поставяне на начало на изграждането на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), за да се даде възможност да бъдат извършвани предварителни проверки и при необходимост да се отказва влизането на пътници, освободени от изискването за притежаване на виза
  • г) систематични усилия за борба с радикализацията, включително чрез експулсиране и налагане на забрани за влизане, когато това е оправдано, както и чрез подкрепа от ЕС за превантивните действия на държавите членки

  Външна сигурност и отбрана

  Цел

  • В контекста на трудната геополитическа обстановка — укрепване на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната

  Конкретни мерки

  • а) на декемврийското си заседание Европейският съвет да вземе решение по конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите
  • б) незабавно да започне прилагането на съвместната декларация на ЕС и НАТО

  IV. Икономическо и социално развитие, младеж

  Цел

  • Създаване на обещаващи икономически перспективи за всички, съхраняване на нашия начин на живот и осигуряване на по-добри възможности за младите хора

  Конкретни мерки

  • а) през декември: решение за разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции от гледна точка на неговата оценка
  • б) пролетно заседание на Европейския съвет през 2017 г.: преглед на напредъка в изпълнението на различните стратегии за единния пазар (включително цифровия единен пазар, съюза на капиталовите пазари и енергийния съюз)
  • в) на октомврийското си заседание Европейският съвет да разгледа начините за гарантиране на солидна търговска политика, която да извлича полза от отворените пазари, като същевременно отчита опасенията на европейските граждани
  • г) през декември: решения относно подкрепата от ЕС за държавите членки в борбата с младежката безработица и относно засилени програми на ЕС, насочени към младежта

  V. Бъдещи стъпки

  • Реализиране на обещанията: укрепване на механизма за преглед на изпълнението на взетите решения. Лоялно сътрудничество и комуникация между държавите членки и институциите
  • Братислава е началото на процеса. Предстоящите редовни заседания на Европейския съвет ще дадат възможност конкретно да бъдат доразвити посочените въпроси. Държавните и правителствените ръководители на 27-те ще проведат неформална среща във Валета в началото на 2017 г. Във връзка с отбелязването на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори държавните и правителствените ръководители ще се съберат в Рим през март 2017 г., което ще позволи приключването на започналия в Братислава процес и очертаването на насоки за общото ни бъдеще.

  Вижте целия текст...

  Нов европейски пътен документ улеснява връщането на граждани на трети държави

  Предложение на ЕК за стандартизиран европейски пътен документ, който да ускори връщането на граждани на трети страни, пребиваващи незаконно на територията на държавите членки на ЕС без наличието на валидни паспорти или лични карти, беше прието от Парламента в четвъртък.

  Ключова цел за европейските депутати бе да засилят характеристиките за сигурност и техническата защита на формуляра, така че да насърчат неговото признаване от трети страни. За да влезе в сила, новата регулация трябва да бъде одобрена и от Съвета на министрите.

  Към момента органите на трети страни трудно признават пътните документи за връщане, предоставени от държавите членки, поради различни причини, включващи липсата на подходящи стандарти за сигурност, както и заради различаващите се формати на тези документи, се отбелязва в резолюцията на парламента, одобряваща регламента.

  Проекторезолюцията, съставена от Юси Хала-ахо (ЕКР, Финландия), беше приета с 494 гласа „за“, 112 „против“ и 50 „въздържал се“.

  Статистиката на Европейската комисия също посочва, че през 2014 г. в ЕС по-малко от 40% от решенията за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни са били изпълнени.

  „Ниският процент на изпълнените решения за връщане подкопава сериозно доверието на нашите граждани в европейските политики за даване на убежище и имиграция. Това също така насърчава злоупотребите със системите за даване на убежище в Европа. Макар че стандартизираният формуляр за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни не е магическо решение, той е една стъпка във вярната посока, когато става въпрос за прилагане на съществуващото законодателство и решения“, каза г-н Хала-ахо.

  Подобрени характеристики за сигурност

  Новият регламент предвижда общ формат за европейски пътен документ, обновявайки необвързващата препоръка на Съвета от 1994 г. За да се предотврати подправянето и фалшификациите, хармонизираните формати на формуляра за пътни документи за връщане ще прилагат същите стандарти за сигурност като водни знаци, които са били приети през 2002 г. за издаването на визи от страните членки на ЕС на лица без валидни пътни документи.

  Следващи стъпки

  Законодателният проект все още трябва да бъде одобрен и от Съвета на министрите, за да влезе в сила. Той ще влезе в сила на двайсетия ден от публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

  Бележка за редактори

  Парламентът призовава ЕС да насърчи употребата на хармонизирани пътни документи в контекста на споразуменията за обратно приемане, сключени с трети държави. Страните членки също така трябва да се стремят да получат гаранция за признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранните си споразумения и други правни договорености, сключени с трети държави, които не са обхванати от официални споразумения, се казва в текста. Европейските депутати отбелязват, че европейският пътен документ следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави и изтъкват, че хармонизирания формат на формуляра е необходим, за да се възстанови ефективното функциониране на миграционната политика на Съюза, както и за възпирането на незаконната миграция.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решения), споразумение на първо четене

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Дебат за състоянието на Европейския съюз 2016 г.

  Популизмът, безработицата и липсата на социална справедливост са сред ключовите предизвикателства за ЕС, каза председателят на Комисията Юнкер на 14.09.2016 г. по време на годишната си реч за състоянието на Съюза. Бежанската криза, Брекзит и борбата с тероризма също бяха сред засегнатите теми в дебата с евродепутатите, които изложиха своите визии за преодоляване на тревогите на гражданите за бъдещето.

  Преди да даде думата на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕП Мартин Шулц каза, че дебатът за състоянието на Европейския съюз е много важен момент в работата на Парламента, особено в период на може би фундаментална промяна и само два дни преди срещата на върха в Братислава.

  Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна речта си с изброяване на най-големите предизвикателства, пред които е изправен ЕС в момента: фрагментиране, популизъм, безработица и липса на социална справедливост. „Популизмът не решава проблеми, а ги създава“, подчерта той. Обръщайки се към Брекзит, той каза, че: „Уважаваме и съжаляваме за решението на Великобритания, но ЕС като такъв не е изложен на опасност... Ние бихме се радвали Великобритания да подаде молбата си за напускане възможно най-скоро“. Той също така отбеляза, че новите отношения с Великобритания няма да включват достъп до единния пазар по избор.

  Г-н Юнкер също така отбеляза други предизвикателства, с които Европа трябва да се заеме: бързото ратифициране на споразумението за климатичните промени, нови търговски споразумения с трети страни като Канада, защита на личните данни, борба с избягването на данъци, изграждане на капиталов съюз, достъп до високоскоростен интернет и повече инвестиции за създаване на работни места. Той също така обяви удвояването на размера на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

  Относно бежанската криза той каза: „вече виждаме солидарност, но има нужда от много повече“. Той предложи създаването на корпус за солидарност на ЕС и нов инвестиционен план за Африка. Във връзка с борбата с тероризма той подчерта нуждата от засилване на обмена на информация между националните полицейски власти и предложи подсилване на Европол. Освен това той обяви предложение за Европейски фонд за отбрана.

  Лидери на политически групи

  Лидерът на ЕНП Манфред Вебер (Германия) отбеляза подкрепата за ЕС на много от младите европейци, които през това лято пътуваха из Европа с карти „Интеррейл“ и каза, че „за европейската младеж Европа означава по-добро бъдеще“. Той също така заяви, че „Турция е важен партньор, но не може да бъде пълноправен член на ЕС“. Той заключи: „Хората в Европа не искат разделена Европа, те искат решения“.

  Джани Питела (Италия), лидерът на С&Д, благодари на г-н Юнкер за положителните отговори на предложенията на групата му относно устойчивия растеж, инвестиционния план, работните места и борбата с избягването на данъци. За него речта на г-н Юнкер е била „осведомена и отговорна“. Той приветства гъвкавостта и липсата на препратки към политиката на икономии. Относно Брекзит г-н Питела отбеляза, че премиерът на Великобритания Тереса Мей е държала ЕС в „патово положение“ през трите месеца след референдума и подчерта нуждата от отговор на ЕС.

  Сайед Камал (Великобритания) каза от името на ЕКР, че „повече Европа, повече военна интеграция и повече дългове“ са отдалечили хората от ЕС. Той предрече, че „...отхвърлянето на легитимните тревоги на хората ще тласне избирателите към радикални политически сили...“ и препоръча ЕС да се занимава с по-малко неща, но по-добре, да откликва на новите сигнали, да извършва смислени реформи, които да подпомогнат конкурентоспособността и предоставят възможности за нашите граждани в един глобализиран свят.

  Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че има разделение между поколенията относно Европа, като младите са настроени по-позитивно, а възрастните, по-негативно. Той попита: „Популистите проповядват фалшиво усещане за безопасност, при което стените и оградите решават всички проблеми, но как ще задържите климатичните промени или тероризма извън страната си? С огради или с европейски политики?“ Той добави, че „...Европа е лечението за рака на национализма...“ и заключи, че Брекзит е възможност за Европа.

  Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) каза: „Дълговете винаги се понасят от раменете на гражданите.“ Тя попита: „Продължаваме да говорим за гъвкавост и работни места, но как се очаква гражданите да повярват?“ Тя добави, че приоритетът трябва да бъде гарантирането, че гражданите на Европа имат „...прилични работни места и прилични жилища...“ Г-жа Цимер също така каза, че ЕС трябва да стане по-демократичен.

  Ребека Хармс (Зелените, Германия) подчерта, че ЕС е отговорът в тези несигурни времена на глобализация и призова за нови действия, които да дадат на гражданите „ново доверие в нашия общ европейски път.“ Тя също така призова за климатичен съюз и бързо ратифициране на климатичното споразумение от Париж.

  Лидерът на ЕСПД Найджъл Фарадж (Великобритания) натърти, че е щастлив, че Великобритания е гласувала да напусне ЕС. Той предрече бърз растеж на опозиционните партии в Европа, като каза, че „...Вие няма да спрете страните от Източна Европа, които искат да кажат „не“ на бежанската политика на Меркел...“ и че ще има още референдуми за Европа.

  Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) нарече речта на Юнкер „блудкава и дефектна“ и звучала „като погребение за ЕС“. За г-жа Льо Пен „Брекзит действително наруши едно табу, като показа, че страна може да напусне ЕС и да е по-добре...“ В отговор на въпрос, тя заяви, че би предложила референдум за членството на Франция в ЕС ако бъде избрана за президент на страната през 2017 г.

  Даян Додс, независим евродепутат от Великобритания, изрази надежда, че след Брекзит „..ЕС и Великобритания ще очертаят и изградят взаимно ползотворни отношения...“.

  Словашкото председателство

  ЕС е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, но първо и най-важно той трябва да се пребори с несигурността, подчерта Иван Корчок, държавен секретар на словашкото министерство на външните и европейските работи. Срещата на върха в Братислава на 16 септември ще бъде „една възможност за откровен и открит диалог“ след референдума във Великобритания и ще започне процеса на намиране на общи позиции по въпросите на „миграцията, вътрешната и външната сигурност“, каза той.

  Отговор на председателя на Комисията

  В своя отговор на изказванията на евродепутатите председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер обясни, че в момента текат интензивни преговори с Турция за либерализиране на визовия режим, но всички предварителни условия трябва да бъдат изпълнени. Например, законът за тероризма трябва да бъде променен. Що се отнася то социалния стълб, за сега Комисията провежда консултации.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Европейският парламент призовава за по-добро трансгранично сътрудничество

  За ускоряване на растежа държавите от ЕС трябва да подсилят допълнително трансграничното сътрудничество в съседни региони. Това се казва в резолюция, приета във вторник.

  Засилване на трансграничното сътрудничество в съседни региони

  На 13.09.2016 г. евродепутатите приеха с 523 гласа „за“, 76 „против“ и 38 „въздържал се“ резолюция с докладчик Искра Михайлова (АЛДЕ, България) относно Европейската група за териториално сътрудничество, която подчертава нейната ефективност в сфери като науката, транспорта и мобилността, както и нуждата за допълнително развиване на нейния потенциал чрез засилване на ролята ? в политиката за сближаване след 2020 г. В същото време трябва да се отчете, че нейният бюджет от 10,1 млрд. евро представлява само 2,8% от бюджета за териториално сближаване и „не отговаря на големите предизвикателства“.

  Независимо от малкия бюджет, редица проекти по линия на трансграничното сътрудничество имат конкретни резултати: премахване на бариерите пред по-голямата сигурност, транспорта, образованието, енергетиката, здравеопазването, обучението и трудовата заетост.

  Евродепутатите призовават Комисията да създаде общи критерии за оценка, както и да изготви карта и да представи широко постигнатото по програмите и проектите за ЕТС до сега.

  ЕТС предлага значителна добавена стойност, като оказва подкрепа за мира, стабилността и регионалната интеграция в рамките на политиката за разширяване и за съседство, както и в целия свят чрез разпространение на най-добри практики.

  Подкрепа за научни изследвания и иновации

  Инвестициите за задълбочаване на научните изследвания и ускоряване на иновациите представляват 25% от заделените средства по ЕФРР за програми за ТГС за периода 2014—2020 г. Отбелязва се също така, че 35% от бюджета на транснационалните програми се използват за подпомагане на интелигентния растеж чрез подкрепа за научноизследователската дейност и иновациите.

  Освен това резолюцията посочва, че съществува необходимост от създаване на трансгранични иновационни политически подходи като например съвместни програми за научни изследвания, съвместна научноизследователска инфраструктура, партньорства и мрежи за сътрудничество.

  * * *

  Връзки:

  Вижте целия текст...


  Фронтекс ще проверява надеждността на външните граници на ЕС

  Политиката за управление на границите претърпя значителни промени през последното десетилетие със създаването на инструменти и агенции като Шенгенската информационна система, Визовата информационна система и Агенцията за външните граници Frontex. След кратък период на консолидация, предизвикателствата, свързани с притока на бежанци и мигранти, както и повишената загриженост във връзка със сигурността поставиха началото на нов период на дейност, като беше извършен преход към по-пряка оперативна помощ и въвеждане на европейско измерение на политиката за управление на границите.

  Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС Фронтекс (Frontex) планира да проведе през октомври стрес-тестове. Това съобщава в интервю за в. "Велт ам зонтаг" директорът на агенцията Фабрис Леджери, цитиран от ТАСС и БТА. "Трябва да се подготвим по-добре за кризисна ситуация", изтъква Леджери. По думите му вече няколко страни членки на ЕС са изразили готовност да участват в такава проверка, сред които Германия и Гърция. По информация на "Велт ам зонтаг" към тях ще се присъединят и Румъния, Словения и Финландия.

  "Искаме да видим доколко страните са готови за извънредна ситуация на външните граници на ЕС", подчертава Леджери, като допълва, че в момента се съгласуват конкретните сценарии. При тестовете ще се анализират слабите места и ще се разиграват различни сценарии по въздух, вода и море. Стрес тестовете са част от новия регламент на „Фронтекс” който ще влезе в сила до седмици. Една от целите му е по-добра охрана на границите предвид засиления натиск от нелегални мигранти.

  Това изявление на Лежери идва след поредното предупреждение от Анкара, че ако споразумението между Турция и ЕС не бъде задействано, Европа ще бъде поставена пред огромен риск. В момента на територията на южната ни съседка има 3 млн. мигранти. В публикацията не се споменава България. При разговора с германския канцлер Ангела Меркел българският премиер Бойко Борисов е поискал България да получи допълнително не само техническа, но и финансова помощ за охрана на границите ни наравно с Гърция. Меркел се е съгласила да съдейства за това искане на страната ни.

  Вижте целия текст...

  "Фронтекс" ще увеличи помощта си за България

  По искане на България европейската гранична агенция "Фронтекс" ще подсили съвместната операция по охрана на границите на страната, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

  "Фронтекс" ще подсили контингента си в България с допълнителни служители и технически средства, включително техника за ефективно наблюдение на границата по суша и от въздуха. Допълнителните сили ще бъдат разположени постепенно през следващите седмици както на българско-турската, така и на българско-сръбската граница.

  За България са заделени 91 милиона евро от фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС според националната програма за 2014–2020. Допълнително почти 12 милиона евро бяха отпуснати на страната като спешна помощ за конкретни мерки в отговор на настоящата ситуация.

  В момента "Фронтекс" има разположени 53-ма служители за наблюдение на границите и 10 експерти по документи на българските гранични КПП с Турция, и 19 служители по наблюдение на границата със Сърбия.

  "Приветствам решението на "Фронтекс" да увеличи контингента си в България и да помогне за поддържането на ефикасно гранично управление по Балканския маршрут. Въпреки че настоящото ни наблюдение не показва значими признаци на фрагментация или отклонения от маршрута, с "Фронтекс" сме готови да реагираме бързо, ако е необходимо", заяви комисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

  Вижте целия текст...

  Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС

  Борбата с тероризма трябва да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на Евробарометър, проведено във всички държави членки по поръчка на Европейския парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка намеса на ЕС в ред области.

  Мнозинството от запитаните са на мнение, че ЕС трябва да играе по-голяма роля, отколкото в момента, в повечето области. Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма, а 77% искат по-активна намеса от европейските институции по проблема с безработицата.

  Според 40% от запитаните рискът от терористичен акт е висок. Сред предложените от ЕП мерки срещу терористичната заплаха европейците считат за най-спешни прекъсването на каналите за финансиране на терористични групировки (42%), борбата с корените на тероризма и радикализацията (41%) и укрепването на контрола върху външните граници (39%).

  В допълнение 75% от запитаните искат по-активна намеса от ЕС в борбата с данъчните измами, 74% искат същото в областта на миграцията, 71% искат повече действия от ЕС за защита на външните граници, а 67% – повече мерки за опазване на околната среда.

  Европейският парламент вече работи по нови инициативи в областите, посочвани като приоритетни от европейските граждани. Например депутатите се подготвят да гласуват за криминализиране на действия по подготовката на терористични актове и за затягане на правилата относно покупката и притежанието на огнестрелни оръжия.

  Във връзка с данъчното облагане Парламентът гласува препоръки за това, мултинационалните корпорации да плащат справедливо ниво на данъци. Формирана е и анкетна комисия, разглеждаща разкритията за офшорни сметки и операции в досиетата от Панама.

  Що се отнася до защитата на външните граници на ЕС, депутатите обсъждат предложенията за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, обединяваща възможностите на националните гранични служби с тези на европейската агенция за граничен контрол Фронтекс.

  Проучването показва още, че три четвърти (74%) от европейците смятат, че това, което ги сближава, е по-важно от онова, което ги разделя.

  Очакванията на българите

  Според данните от изследването българите придават още по-голямо значение на действия на ЕС спрямо тероризма, миграционната криза и защитата на външните граници, отколкото гражданите на ЕС като цяло. Според 86% от запитаните българи ЕС трябва да има по-активна намеса в борбата с тероризма (в сравнение с 82% от европейците като цяло), 80% от българите искат повече действия относно миграцията (в сравнение със 74% от европейците), а 79% искат същото относно защитата на външните граници (в ЕС като цяло за това настояват 71% от запитаните).

  За проучването

  Проучването е проведено сред 27 969 души в целия Европейски съюз между 9 и 18 април 2016 г., включително 1 040 българи. Заложено е то да бъде представително за населението на Съюза като цяло.

  Вижте целия текст...

  С какво се занимават младите в Европа?

  България е сред страните, в които броят на младежите, които не се занимават нито с учене, нито с работа, е намалял най-много в последните 10 години.

  В Европейския съюз има 90 милиона души на възраст между 15 и 29 години. Те представляват 17% от населението на блока, а ситуацията по отношение на образованието и заетостта им е много различна в зависимост от региона, в който се намират, показват данните на Европейската статистическа служба Евростат.


  Модели на образование и заетост на младите хора в ЕС, разделени в 3 възрастови групи за 2015 (в%)

  Ако разделим тази възрастова група на 3 подгрупи, ще видим, че всяка една има ясни граници що се отнася до образование и заетост. Така например по-голямата част от хората на възраст 15-19 години са заети с образование. Точно обратната зависимост важи за тези в групата на 25-29-годишните – по-голямата част от тях работят. За сметка на това междинната група 20-24 са сравнително равномерно разпределени между образование и заетост.

  Отличителна черта при зависимостта работа-заетост при младите хора е, че тези, които нито работят, нито учат (neither in employment nor in education or training – NEET) се увеличават с нарастване на възрастта. Така например в групата 15-19 само 6,3% от хората попадат в категория NEET, докато при 20-24-годишните процентът е 17,3 и 19,7% във възрастовата група 25-29.


  Процент на хората на възраст 20-24 вгрупата NEET

  Според данните на статистиката на европейско ниво през 2015 тези младежи са почти 5 милиона във възрастовата група 20-24.

  Най-висок дял NEET има в Италия (31,1%), Гърция (26,1%), Хърватия (24,2%), Румъния (24,1%), България (24%), Испания и Кипър (по 22,2%). На обратния полюс с най-малко младежи без занимание са Нидерландия (7,2%), Люксембург (8,8%), Дания, Швеция и Германия (с по 9,3%), Малта и Австрия (по 9,8%), както и Чехия (70,8%).


  Промяна в NEET групата при 20-24-годишнитезапериод 2006-2015 (в%)

  В периода 2006-2015 нивото на NEET в ЕС остава сравнително стабилно, но данните показват, че в страните членки са настъпили значителни промени. Така например за тези 10 години най-много са намалели хората в групата NEET в Германия (-5,9%), България (-5,3%), Швеция (-3,4%), Чехия (-2,9%) и Полша (-2,8%). В останалите 18 страни членки ситуацията се е влошила, като младите на възраст 20-24 години, които не се занимават с нищо, се е увеличила. Най-голям ръст се наблюдава в Италия (+9,5%), Гърция (+9,3%), Испания (+9%), Кипър (+8,5%), Ирландия (+7,8%), Хърватия (+5,4%), Румъния (+5,2%), Португалия (+4,9%), Великобритания (+4,4%), Дания (+4,3%) и Финландия (+4,1%).

  Вижте целия текст...

  Сигурност на границите: как Парламентът допринася за безопасността на Европа

  Кризата с мигрантите показа, че свободата на движение в Европа е поставена на изпитание, когато външните граници са под натиск. Според последното проучване на Евробарометър 71% от европейците и 79% от българите искат от ЕС да направи повече за защитата на тази граници. Европейският парламент работи по редица инициативи, призвани да укрепят граничния контрол.

  На 6 юли депутатите одобриха планове за изграждане на система на ЕС за граничен контрол, която следва да обедини усилията на европейската агенция Фронтекс и на националните власти. Ежедневното управление на границите остава в ръцете на отделните страни членки, но в случай на криза те ще могат да потърсят помощ от новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, която ще бъде в състояние да изпраща бързо общи екипи за овладяване на ситуацията. Законодателството се нуждае от одобрението на Съвета на ЕС, за да влезе в сила.

  Докладчикът на ЕП по темата Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) заяви във връзка с гласуването в пленарна зала: „Регламентът за Европейската гранична и брегова охрана ще направи така, че външните граници на ЕС да бъдат по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е магическо решение на кризата с мигрантите, с която се сблъсква ЕС, и няма напълно да възстанови доверието в зоната на Шенген, но е много необходима първа стъпка“.

  Парламентът преговаря със Съвета за приемането на нови правила за обявяването за престъпления навсякъде в ЕС на пътуването в чужбина за терористични цели, предоставянето или получаването на обучение за тероризъм, подбуждането към терористични актове и финансирането на тероризма.

  Друго предложение, което е обект на преговори между депутатите и представителите на страните членки, е за извършването на проверки на всички граждани на ЕС, явяващи се на външни въздушни, морски и сухопътни граници, в бази данни за изгубени и откраднати документи.

  Вижте целия текст...

  Проектобюджет на ЕС за 2017 г.

  Европейската Комисия предлага бюджет, който е съсредоточен върху нейните приоритети – растеж, работни места и надежден отговор на кризата с бежанците.

  Бюджетът е с размер 134,9 милиарда евро под формата на плащания и е съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят предизвикателствата, свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави.

  Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

  Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

  Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото се може по-голяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на напредък в приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко спешни дейности. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз ще обсъдят съвместно това предложение.

  Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите

  Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:

  • 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени:
   • 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“; 2 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“,
   • 299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и
   • 2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).
  • 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави членки на ЕС, в рамките на по-малко от една година.
  • 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
  • Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

  Засилено управление на външните граници на ЕС и справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на ЕС и извън него.

  Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.

  Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в рамките на ЕС, като например:

  • създаване на европейска гранична и брегова охрана;
  • предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите;
  • предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище, включително реформа на механизма от Дъблин;
  • създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.

  Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на хуманитарна помощ в рамките на ЕС.

  Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да бъдат предприети мерки по-специално срещу първопричините за притока от бежанци. Това включва по-специално:

  • 750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната сумата от 1 милиард евро средства за този фонд, идващи от бюджета на ЕС;
  • ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в Лондон конференция на ООН, за 525 милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова помощ.

  Повече средства за сигурност

  Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са изправени ЕС и държавите членки, в проектобюджета за 2017 г. са предвидени също значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат използвани за Европол, 61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на ЕС, а 16 милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.

  В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество в областта на отбраната, Комисията предлага също подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона евро за 2017 г.

  Контекст

  Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране – поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договорите, сключени през дадена година.

  Плащанията представляват реално изплащаните средства. В проектобюджета за 2017 г. поетите задължения са 157,7 милиарда евро (в сравнение със 155,0 милиарда евро през 2016 г.), а плащанията са 134,9 милиарда евро (намалени от 143,9 милиарда евро за 2016 г.), като разликата се дължи на бавното започване на изпълнението на програмите за сближаване за периода 2014–2020 г. Общата сума от 134,9 милиарда евро се отнася до плащанията, докато всички други посочени цифри се отнасят до предложените поети задължения.

  Бюджетът на ЕС възлиза на около 1% от БВП на ЕС, но благодарение на мултиплициращия си ефект и на това, че е фокусиран върху резултатите, въздействието му е голямо. През периода 2007–2013 г. например средното увеличение на БВП в резултат на политиката на сближаване възлиза на около 2,1 % годишно в Латвия, 1,8% годишно в Литва и 1,7% годишно в Полша.

  Вижте целия текст...

  EС финансира строителството на нов 140-километров електропровод в България

  Европейската комисия оценява енергийните инфраструктурни проекти в България и съседните страни членки като важен приоритет на Енергийния съюз на ЕС. Комисията взе решение да отпусне 29.9 милиона евро за строителството на нов 140-километров далекопровод между Добруджа и Бургас.

  Чрез преноса на електричество, произведено от вятъра и слънцето, далекопроводът ще интегрира енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар. Европейската подкрепа също така ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще подсили нейната устойчивост.

  Далекопроводът е от т.нар. "проекти от общностен интерес" и е част от групата проекти от "Черноморския коридор": три електрически далекопроводни линии, които ще увеличат възможностите за пренос на електричество по протежение на румънското и българското черноморско крайбрежие, както и между останалата част от Европа и Турция. Подкрепата от ЕС за България ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките на електричество, ще интегрира на пазара мощностите за производство на ток от възобновяеми енергоизточници, ще увеличи възможностите за бъдеща търговия с електричество с оглед на очакванията за увеличаване на производството на енергия от вятъра в Гърция и фотоволтаична енергия в Южна България.

  Европейския комисар за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: "Новият български далекопровод ще увеличи възможностите за обмен на енергия и ще позволи преноса на нова вълна от чиста енергия от Югоизточна Европа. Това е напълно в съответствие със стратегията за Енергийния съюз, чиято цел е да повиши сигурността и интегрираността на енергийните пазари, като в същото време осигурява възобновяема енергия за гражданите и предприятията."

  Подкрепата от ЕС за новия български далекопровод покрива 50% от необходимото финансиране. Той ще бъде построен от българския системен оператор "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

  Допълнителна информация

  До 2020 г. общо 5.35 милиарда евро са заделени за приоритетни европейски проекти по финансовата линия "Свързана Европа". За да бъдат осъществени, такива проекти трябва да допринасят значителни ползи за поне две страни членки, да повишават сигурността на доставките на енергия, да допринасят за интегриране на пазара и засилване на конкуренцията, както и за намалява на въглеродните емисии в атмосферата.

  Вижте целия текст...

  Евродиректива кара банките да понижат таксите за банкомат

  Банковите такси трябва да поевтинеят от 1 февруари 2017 г. и да бъдат съобразени с доходите в страната. Така с едно изречение може да се обобщят промените в банковото законодателство, приети на последното заседание на УС на БНБ.

  С тях се урежда банките вече да начисляват "приемливи такси" за най-често използваните операции по платежните сметки на граждани. Такива операции са откриването, ползването и закриването на сметка, внасяне и теглене на пари в брой (включително с карта от банкомат и онлайн), плащане с банкови карти (и в интернет), кредитни преводи и месечни вноски по кредити. Ниските такси ще важат за неограничен брой операции.

  Промените се налагат заради евродиректива, според която достъпът до банкова сметка е право на потребителя и той трябва да може да се възползва от него, дори да е беден. Спор няма, че банките в последните години непрекъснато вдигат таксите и комисионите и не са малко парадоксалните случаи цената на превода да превишава няколко пъти сумата, която се превежда по банков път. Поради това голяма част от по-бедните граждани и пенсионерите изпитват големи затруднения да ползват не само основните банкови услуги, но и собствените си средства в трезорите заради скъпите такси.

  Наредбата задължава банките до 1 октомври 2016 г. да представят в БНБ информация за размерите на таксите по основните си операции, а централната банка до 15 октомври трябва да изчисли и публикува на страницата си в интернет средния размер на таксите. След което на кредитните институции се дава срок от 1 февруари 2017 г. да въведат новите такси.

  През юни т. г. подуправителят на БНБ и шеф на управление "Банково" Нина Стоянова оповести като срок за намаляване на таксите 18 септември 2016 г. и обеща създаването на специален безплатен сайт, където гражданите ще могат да видят какви са таксите на тяхната банка и да ги сравнят с цените на услугите на останалите трезори.

  Уебсайтът Consumer Classroom цели да насърчи потребителското образование и в частност да поощри преподаването му в европейските средни училища. Това е многоезичен пан-европейски уеб сайт, финансиран от Европейската комисия.

  Силата на уеб сайта е в качеството на преподавателските ресурси и инструментите за сътрудничество, като „Съставител на уроци“, форуми и чат в реално време. Сайтът е подходящ за учители на ученици на възраст между 12 и 18 години, но е достъпен за всеки, който е готов да сътрудничи.

  Уеб сайтът е създаден, за да улеснява учителите в усилията им да се запознаят с важни потребителски теми, да създават и избират готови уроци, които да преподават на учениците си, както и да сътрудничат онлайн с други учители и класове в Европа.

  Вижте целия текст...


  EК ще подкрепя приоритетно проекти за социално включване и доброволчество по „Еразъм+" срещу радикализацията

  Повече от 400 милиона евро са осигурени до настоящия момент на 2016 г. по програма за транснационални партньорства за разработване на иновативни политически методи, подходи и практики на местно и национално ниво, като приоритет е даван на проектите, свързани с целите и препоръките на Парижката декларация за справяне с радикализацията, насилствения екстремизъм и дискриминацията.

  За това информира с писмо европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта г-н Тибор Наврачич. Той посочва, че освен това към настоящия момент е отворена отделна Покана с бюджет от 13 милиона евро, подкрепяща разпространението и повишаването на мащаба на добрите практики на местно и национално ниво в държавите от ЕС.

  В писмото са представени текущите инициативи на европейско и на национално ниво. Посочени са и конкретни мерки за реализиране на целите на Парижката декларация и мобилизиране на ресурси по програма „Еразъм +“. В декларацията от 2015 г. министрите на образованието на държавите в ЕС се обявиха за засилване на критичното мислене и на медийната грамотност на младите хора, по-специално що се отнася до използването на Интернет и на социалните мрежи, с цел развиване на съпротивителните им сили спрямо всички форми на дискриминация и индоктринация. Те се разбраха за насърчаване на образованието на млади хора в неравностойно положение.

  Като част от бюджета за 2017 г., ЕК ще предложи да продължи да се изпълнява приоритетната насоченост от 2016 г. както чрез дейности за включването им в политиките, така чрез и специализирани дейности, посочва в писмото си еврокомисарят Наврачич.

  За да подкрепи държавите членки, ЕК ще създаде база за по-доброто познаване, ще укрепи събирането на доказателства на европейско ниво и ще осигури засилена политическа подкрепа, свързана както с включващото образование, така и с преподаването на социални и граждански компетенции.

  Подкрепата за учители и училища ще се осъществява чрез засилване използването на eTwinning; създаване на мрежа от „Посланици за приобщаване“ по програма „Еразъм +"; разширяване на Европейския инструментариум за училищата; насърчаване провеждането на повече обучения за учителите за гражданското образование по програма „Еразъм +".

  ЕК ще опита да мобилизира университетите, като ги насърчава да присъждат кредити за доброволческа дейност и да разработят учебни планове, които комбинират академичното съдържание с гражданското участие. За тази цел Комисията ще осигури възможности за споделяне на добри практики по тези теми. Сред целите на комисията е засилване на младежката работа и доброволчеството и популяризиране на диалога. Засилената подкрепа за младите работници и младежките организации ще се осъществява чрез виртуални обмени по програма „Еразъм +“; разработване на специален инструментариум - практически насоки, методи и казуси за обучение; укрепване на Европейската доброволческа служба; засилване на подкрепата за младежките проекти на местно ниво по програма „Еразъм +“.

  Европейската комисия ще популяризира успешните и иновативни проекти чрез Европейската награда за социално включване в спорта.

  Вижте целия текст...

  Легализирането на документи за работа и живот в ЕС става ненужно

  Гражданите на ЕС вече няма да имат нужда от официален превод и апостил на документите си, когато отиват да работят или живеят в друга държава, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия.

  Сега хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент тази необходимост отпада.

  Документите вече няма да имат нужда от апостил, заверено копие и заверен превод. Държавите членки имат две години и половина да приведат регламента в действие. Той ще засегне документацията, свързана с:

  • Раждане;
  • че лицето е живо;
  • смърт;
  • име;
  • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;
  • развод, законна раздяла или унищожаване на брака;
  • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;
  • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;
  • произход;
  • осиновяване;
  • постоянен адрес и/или място на пребиваване;
  • националност;
  • липса на съдебно минало;
  • правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

  Ще има опция за използване на многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода.

  Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от съюза.

  "Имаме добра новина за хората, които отиват в друга държава от ЕС, например за да учат или да работят", заяви Вера Йоурова — европейският комисар, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

  "Те често трябва да преминават през скъпи и дълги бюрократични процедури, за да представят документ, който им е необходим, за да сключат брак или да получат работа в страната, в която живеят. Днес слагаме край на тези административни формалности и с това улесняваме движението на хората в съюза."

  Около 13 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Според проучване на Евробарометър 73% от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на официални документи между държавите от ЕС.

  Вижте целия текст...

  Енергийната ефективност на битовата техника: ЕП иска по-ясна скала от A до G

  За да се отговори на бързото технологично развитие, до пет години трябва да се въведе нова и по-строга скала от А до G, указваща енергийната ефективност на домашните уреди. Това казаха евродепутатите в сряда по време на гласуване на предложение за актуализиране на правилата.

  В момента повечето уреди на пазара отговарят на изискванията за „клас А“, установени за първи път през 2010 г., като това води до добавянето на все-повече плюсове (A+, A++, A+++), отбелязват евродепутатите. Те твърдят, че установяването на по-строги изисквания ще създаде стимул за допълнителното подобряване на енергийната ефективност.

  Евродепутатите приеха позицията на Парламента относно предложението за актуализация с 580 гласа „за“, 52 „против“ и 79 „въздържал се“, като с това може да започнат преговорите със Съвета за окончателния вид на законодателството.

  За да се осигури хомогенна скала от А до G, „етикети с преобразувана скала за съществуващи групи продукти“ трябва да бъдат въведени в рамките на 5 години след влизането в сила на настоящия регламент, се казва в изменения текст. Всяко последващо преобразуване на скалите на етикетите трябва да се стреми за срок на валидност от поне 10 години и да се задейства, когато 25% от продуктите, които се продават на пазара на Съюза, попадат в най-високия енергиен клас А, или когато 50% от тези продукти попадат в най-високите два енергийни класа А и В.

  Когато се въвежда ново преобразуване на скалата или етикетиране, клас А (и група продукти, които показват бърз технологически напредък, класове А и В) трябва да е празен в началото, казват евродепутатите.

  Когато на дадена група продукти не е разрешено вече пускането на пазара на нито един от моделите, принадлежащи към енергийни класове F или G, въпросният клас или въпросните класове трябва да присъстват върху етикета в сив цвят. Стандартната тъмнозелена до червена маркировка на етикета трябва да обхваща спектър А—Е, добавят евродепутатите.

  Информация за енергийната ефективност върху етикетите и рекламните материали

  Етикетът трябва да съдържа информация за класа на енергийната ефективност на съответния модел на продукта и да показва абсолютната консумация на енергия в kWh, посочена на годишна база или „на базата на съответен период от време“, казва текстът.

  Актуализираните правила ще изискват от доставчиците и търговците да споменават класа на енергийна ефективност на продукта във всяка визуална реклама или технически промоционален материал.

  Реални изпитателни условия

  Методите и средата на изпитване „за доставчиците и органите за надзор на пазара следва да бъдат възможно най-близки до реалното ползване на даден продукт от средностатистическия потребител“, казват евродепутатите. Те молят Европейската комисия да публикува „временни измервателни и изчислителни методи във връзка с тези продуктово специфични изисквания“ за ЕС.

  Прозрачна информация за съответствие за потребителите

  Евродепутатите се застъпват за създаването на „продуктова база данни“, състояща се от публичен интерфейс, който да съдържа информация за всеки продукт, и интерфейс за съответствие, т.е. електронна платформа, която да подпомага работата на органите за надзор на пазара. Тя трябва да е достъпна на официалния език на държавата.

  Законодателството за етикетиране за енергийна ефективност важи и за свързаните с енергопотреблението продукти, които оказват значително пряко или непряко влияние върху консумацията на енергия.

  Продуктите втора употреба и превозните средства, чийто мотор остава на едно и също място по време на движение, като например асансьори, ескалатори и конвейерни ленти, се освобождават от действието на изменения регламент.

  Следващи стъпки

  Преговорите със Съвета на министрите по законопроекта ще започнат през следващите седмици.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обикновена законодателна процедура, 1 четене;

  Факти: Енергийна ефективност = съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия;

  Инфографикa за енергийното етикетиране и консумиране:

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160613STO31954;

  Видео материали:

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701STO34326;

  Допълнителни материали:

  Власт на народа (и на техните домашни уреди):

  http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=46a0b33e-e15c-4a8d-ae0e-a634009219cd.

  Вижте целия текст...

  ЕП подкрепя планове за съвместна охрана на външните границите на ЕС

  Планове за създаване на нова система за граничен контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите на 06.07.2016 г.

  Според плановете националните власти все още ще управляват границите си ден за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО), която бързо да изпрати сборни екипи на място.

  „Регламентът за Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще гарантира, че външните граници на ЕС са по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е сребърен куршум, който може да реши миграционната криза, пред която е изправен ЕС, или напълно да възстанови доверието в Шенгенското пространство, но е много необходима първа стъпка“, каза докладчикът Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).

  Новите правила бяха одобрени с 438 гласа „за“, 181 „против“ и 48 „въздържал се“.

  Стартиране на бърза гранична намеса в кризисни ситуации

  В случай че държава членка се изправи пред засилено напрежение на външна граница, като например диспропорционален миграционен натиск или трансгранична престъпност, екипите за бърза намеса ще могат да бъдат разположени там временно. Това ще става или по молба на съответната държава членка, или с решение на Съвета:

  • След молбата на държавата членка, оперативният план ще бъде договорен с ЕГБО, която в рамките на пет работни дни, ще разположи необходимите екипи и ще осигури техническо оборудване;
  • В случаите, в които дадена държава членка не предприеме мерките, предложени от ЕГБО или когато миграционен натиск застрашава функционирането на шенгенското пространство, Европейската комисия може да представи на Съвета предложение за действие. Съветът тогава ще вземе решение относно необходимостта от изпращане на екипи за бърза гранична намеса. Оперативният план ще трябва да бъде договорен между съответната държава членка и ЕГБО, преди да може да се случи разполагането на екипите;
  • Ако съответната държава членка не се съобрази с решение на Съвета за предоставяне на помощ, другите държави от ЕС ще могат отново да въведат временни проверки на границите си с тази страна.
   • Операции по екстрадиция

    ЕГБО ще играе по-голяма роля от тази на днешния Фронтекс във връщането на мигранти в техните страни на произход, но само в случаи, в които изпълняващите решения са вече взети от националните власти и разпоредбите за връщане са засилени с допълнителни гаранции за защита на основните права. ЕГБО няма да участва във връщането на мигранти между държави извън ЕС.

    Резерв на охрана и техническо оборудване

    ЕГБО няма да разполага със собствени граничари, а ще разчита на пул от 1 500 служители, които ще бъдат избрани от държавите членки на ЕС. Приносът на България например ще бъде от 40 души.

    Евродепутатите гарантираха, че екипите от гранични служители в пула за бърза намеса ще имат нужното оборудване чрез вписване на изискване за предоставяне на оборудване от пула за бърза намеса не по-късно от 10 дни след договарянето на оперативния план.

    Отчетност и информация

    ЕГБО ще се отчита пред Европейския парламент и Съвета. Парламентът ще бъде информиран чрез редовни доклади и достъп до информация за евродепутатите.

    Сътрудничество с други агенции

    Мандатите на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) ще бъдат в съответствие с тези на ЕГБО, за да се позволи на трите агенции да координират своите операции в морето и да споделят информация помежду си.

    Те имат правомощието да подкрепят националните власти, които изпълняват ролята на брегова охрана на национално и европейско ниво, и в дадени случаи – на международно ниво.

    Следващи стъпки

    Текстът, гласуван от Европейския парламент, ще бъде изпратен на Съвета за одобрение. Законодателството се очаква да влезе в сила тази есен.

    * * *

    Допълнителна информация:

    Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене;

    Данни: 1 500 служители, които ще бъдат номинирани от държавите членки на ЕС;

    Видео материали:

    http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=1efba5fb-32f9-46e1-a31b-a63600e55615;

    Други материали:

    Връзки:

  Вижте целия текст...

  Европейската комисия предлага нови правила за по-добра закрила на децата при трансгранични производства по семейноправни въпроси

  Европейската комисия предлага подобрения на правилата на ЕС за закрила на децата при трансгранични спорове в областта на родителската отговорност, упражняване на родителски права, правото на лични отношения с децата и отвличането на деца.

  С новите правила ще се ускорят съдебните и административните производства и ще се гарантира, че винаги се взема под внимание висшият интерес на детето.

  При семейни спорове или раздяла на международни двойки трансграничното съдебно сътрудничество е от ключово значение, за да се осигури безопасна правна среда за децата, в която те да поддържат отношения и с двамата родители (и настойници), живеещи евентуално в различни европейски страни.

  Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 r., съсредоточен върху растеж, работни места и надежден отговор на кризата с бежанците

  Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 г. в размер от 134,9 милиарда евро, съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се подобри сигурността, и да се преодолеят хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

  Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

  Вижте целия текст...

  Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС

  Борбата с тероризма трябва да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на Евробарометър, проведено във всички държави членки по поръчка на Европейския парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка намеса на ЕС в ред области.

  Мнозинството от запитаните са на мнение, че ЕС трябва да играе по-голяма роля, отколкото в момента, в повечето области. Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма, а 77% искат по-активна намеса от европейските институции по проблема с безработицата.

  Според 40% от запитаните рискът от терористичен акт е висок. Сред предложените от ЕП мерки срещу терористичната заплаха европейците считат за най-спешни прекъсването на каналите за финансиране на терористични групировки (42%), борбата с корените на тероризма и радикализацията (41%) и укрепването на контрола върху външните граници (39%).

  В допълнение 75% от запитаните искат по-активна намеса от ЕС в борбата с данъчните измами, 74% искат същото в областта на миграцията, 71% искат повече действия от ЕС за защита на външните граници, а 67% – повече мерки за опазване на околната среда.

  Европейският парламент вече работи по нови инициативи в областите, посочвани като приоритетни от европейските граждани. Например депутатите се подготвят да гласуват за криминализиране на действия по подготовката на терористични актове и за затягане на правилата относно покупката и притежанието на огнестрелни оръжия.

  Във връзка с данъчното облагане Парламентът ще гласува през юли препоръки за това мултинационалните корпорации да плащат справедливо ниво на данъци. Формирана е и анкетна комисия, разглеждаща разкритията за офшорни сметки и операции в досиетата от Панама.

  Що се отнася до защитата на външните граници на ЕС, депутатите се очаква да одобрят следващата седмица в Страсбург предложенията за създаване на Европейска гранична и брегова охрана, обединяваща възможностите на националните гранични служби с тези на европейската агенция за граничен контрол Фронтекс.

  Проучването показва още, че три четвърти (74%) от европейците смятат, че това, което ги сближава, е по-важно от онова, което ги разделя.

  Очакванията на българите

  Според данните от изследването българите придават още по-голямо значение на действия на ЕС спрямо тероризма, миграционната криза и защитата на външните граници, отколкото гражданите на ЕС като цяло. Според 86% от запитаните българи ЕС трябва да има по-активна намеса в борбата с тероризма (в сравнение с 82% от европейците като цяло), 80% от българите искат повече действия относно миграцията (в сравнение със 74% от европейците), а 79% искат същото относно защитата на външните граници (в ЕС като цяло за това настояват 71% от запитаните).

  За проучването

  Проучването е проведено сред 27 969 души в целия Европейски съюз между 9 и 18 април 2016 г., включително 1 040 българи. Заложено е то да бъде представително за населението на Съюза като цяло.

  Нашата интерактивна инфографика позволява да се сравняват получените резултати по отделни области както за ЕС като цяло, така и за всяка отделна страна членка.

  * * *

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Евродепутати: ЕС да направи повече, за да отговори на опасенията на гражданите

  Лидерите на ЕС трябва да отговорят на вота във Великобритания за напускане на ЕС, като направят повече в защита на европейския проект и го направят по-прозрачен, социален и съобразен с опасенията на гражданите. Това е ключовото послание от дебата в Парламента във вторник с председателя на Съвета Доналд Туск и на Комисията Жан-Клод Юнкер относно срещата на върха от миналата седмица.

  Председателят на Европейския съвет Доналд Туск подчерта, че лидерите на ЕС са работили и по множество въпроси, които не са били свързани с отношенията между ЕС и Великобритания. Той каза: „Референдумът във Великобритания не намалява миграционното напрежение върху ЕС“. Г-н Туск описа дискусията относно Брекзит като „спокойна и умерена“. Лидерите на ЕС разбират решението на премиера на Великобритания Дейвид Камерън да отложи началото на преговорите за напускане, но при все това очакват новото правителство да подаде формално уведомление възможно най-скоро. Никакви преговори от никакъв вид не могат да започнат преди това, каза той.

  Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер критикува привържениците на Брекзит, като ги нарече „ретронационалисти, а не патриоти“. Той добави, че патриотите не напускат кораба, когато положението стане трудно, а агитиралите за Брекзит нямат план какво да правят оттук нататък. Той настоя, че Европейският съюз трябва да се превърне в „съюз на европейците“, реформите трябва да бъдат ускорени, а решенията – изпълнени.

  Лидерът на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия) каза, че след вота за Брекзит останалите 27 държави членки не трябва да позволяват да стават заложници на политическия хаос в Лондон. Той отбеляза, че Борис Джонсън и Найджъл Фараж са „напуснали кораба“, когато положението е станало сложно, и нарече поведението им „страхливо“. Той призова за нова политическа култура на отговорността и разбиване на митовете за Европа, тъй като ЕС е от полза на хората, не е недемократичен и може да постига резултати. Г-н Вебер заключи, че да се обвинява ЕС за Брекзита е „лудост“.

  Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) похвали Европейския съвет, задето е „отказал да бъде изнудван“ и подчерта, че ако някоя страна иска достъп до единния пазар, тя ще трябва да приеме свободата на движение на хора. Той обаче критикува лидерите на ЕС, задето не им е достигнала амбиция да дадат ново начало на процеса на европейска интеграция. „Това забавяне не е доказателство за слабостта на ЕС, а за провала на междуправителствения подход. Ние подкрепяме усилията на г-н Юнкер в защита на общностния метод.“

  Лидерът на ЕКР Сайед Камал (Великобритания) нарече резултата от референдума събуждане за ЕС. Той отправи предупреждение относно продължаването на водене на политика по обичайния начин, както и относно поставянето на Великобритания под твърде голямо напрежение. Лидерите на ЕС трябва вместо това да използват настоящата ситуация като възможност отново да установят връзка с хората, да направят ЕС по-прозрачен и да се концентрират върху легитимните искания на гражданите като създаването на икономически растеж и заетост, заключи той.

  „Плъховете се спасяват от потъващия кораб“, каза Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия). Той описа вота за Брекзит като земетресение и призова Съвета да спре да „сомнамбулства към пропастта: хлабава федерация от държави не може да проработи. Или ЕС ще се промени, или ще загине. Съветът трябва да приеме, че гражданите не са против Европа, те са против тази Европа, каза той и отбеляза последното проучване на Евробарометър, според което гражданите искат повече действия на ниво ЕС, а не по-малко.

  За лидера на ЕОЛ/СЗЛ Габриеле Цимер (Германия) заключенията на Съвета са „скандални“, тъй като поредната фаза на размисъл, за каквато говорят държавните и правителствените ръководители, ще подкопае още доверието на гражданите, защото не е посочено нищо конкретно, върху което ще се размишлява. Тя критикува г-н Юнкер, че се опитва да избегне гласувания в националните парламенти по търговското споразумение на ЕС с Канада и призова за „спешна хуманитарна“ програма за жертвите на кризи в ЕС.

  Лидерът на Зелените Ребека Хармс (Германия) критикува популистите и националистите, които използват обикновени граждани за постигане на собствените си цели и ги водят срещу собствените им интереси. Тя каза: „Мога само да презирам Фаражите, Льо Пените и фон Щорхсите на този свят, които настройват обикновени хора едни срещу други“. Тя добави, че оставащите 27 държави членки на ЕС трябва да оставят отворена вратата за Великобритания и народите и регионите, които искат да останат в ЕС.

  Пол Нътал (ЕСПД, Великобритания) каза, че ЕС и Великобритания трябва да проведат разговори „като възрастни“ и да постигнат най-доброто споразумение за всички и да се превърнат в добри търговски партньори. Иначе френските фермери и германските автомобилни производители ще пострадат, посочи той, визирайки търговския дефицит на Великобритания спрямо ЕС.

  Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) също призова за честно търговско споразумение и обвини „европеизаторите“ в неуважение към волята на хората. Вместо повече интеграция, хората искат своя суверенитет и свободно сътрудничество, каза тя и призова ЕС „да се промени или да изчезне“.

  В заключение г-н Юнкер обвини някои евродепутати, че използват Брекзит като претекст да кажат това, което и без това са искали да кажат. Нито той, нито Комисията като цяло могат да бъдат държани отговорни за вота за напускане на ЕС. В продължение на 40 години британските правителства отричаха всичко постигнато от ЕС, каза той. „В крайна сметка, не е изненадващо, че някои хора вярват на нещата, с които са били лъгани цели десетилетия. Сега резултатите са налице.“ Той изрази своята увереност, че ЕС и националните държави не са противоположни концепции. „ЕС и нациите вървят заедно, няма как ЕС да бъде изграден без или против нациите.“

  Г-н Туск каза, че резултатът от референдума е последица от негативната и незаслужена представа за ЕС, изградена от политическия елит. Той каза на евродепутатите, че многократно е призовавал държавните и правителствените ръководители да спрат да обвиняват ЕС в слабости и провали, а вместо това да поемат отговорност за собствените си действия. „Не може да се оставим на негативните емоции от последните дни. Трябва да оценим трезво положението и да вземем рационални решения“, заключи той.

  * * *

  Връзки:

  Вижте целия текст...


  Кристалина Георгиева: На Великбритания може да й излезе по-скъпо извън ЕС (ВИДЕО)

  Процесът ще продължи дълго – минимум две години, уточни зам.-председателят на Европейската комисия

  „Първата ми реакция след резултатите от референдума във Великобритания беше шок – той ще има големи последици за Великобритания, за Европейския съюз и за целия свят. Сега трябва да осмислим решението и то да се изпълнява разумно.” Това обяви в интервю за предаването „Тази неделя” по bTV зам.-председателят на Европейската комисия (ЕК) Кристалина Георгиева. Георгиева намекна, че на Великобритания може да й излезе по-скъпо да е извън ЕС, ако се ползва от вътрешния му пазар, защото в момента Норвегия, която не е член на ЕС, плаща на съюза по 107 евро на глава от населението, а Великобритания плаща членски внос 77 евро на човек. Тя смята, че една от причините за този изход от референдума е, че по-възрастните и хората извън големите градове не усещат или не осъзнават предимствата от членството в ЕС. Според зам.-председателят на ЕК разочарованието на хората идва и от многото кризи през последните 7-8 години, а има и вина на политиците, които не са успели на достъпен език да обяснят нуждата от съюза пред външните заплахи – конфликти, климатични изменения и др.

  Плановете на Европейската комисия са да организира изпълнението на този член, който определя излизането на една държава от ЕС, каза Георгиева. Тя напомни, че Великобритания е първата държава, която ще напусне съюза. Първо се очаква Англия да заяви, че излиза и след това се сформира комисия, която да проведе преговорите. Загубихме член на нашето семейство и трябва да си дадем сметка защо това се случи, коментира още зам.-председателят на ЕК.

  По думите й Великобритания може да избира между това да използва предимствата на вътрешния пазар в Евросъюза, за което ще трябва да плаща или да стане трета страна за пазара, което ще отнемем доста години преговори.

  Кристалина Георгиева смята, че българите във Великобритания няма от какво да се притесняват, защото до излизането на страната от съюза има минимум 2 години. Тя не вижда и проблеми за бюджета на ЕС, който е разписан от 2020 г. Тя уточни, че следващите седмици ще стане ясно дали ще има промени в българското председателство на ЕС, което по план трябваше да е в първите шест месеца на 2018 г.

  Вижте целия текст...

  Кристалина Георгиева: Да направим Европейския съюз по-силен

  „Това, което очаквам да видя е, че 27-те страни ще се обединят да създадат силен буфер срещу последиците от излизането на Великобритания и е много важно в следващите дни, седмици, месеци да работим спокойно за това да сме заедно по-силни“, каза заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева за „Панорама“.

  Тя смята, че излизането на Великобритания от Европейския съюз ще се окаже най-болезнено за младите хора в Обединеното кралство, мнозинството от които гласуваха за оставането на страната в съюза.

  „Днес имаме ясна задача. Тя е да изпълним волята на британските граждани, така че колкото се може по-добре да бъде това направено в интерес на гражданите на Европейския съюз“, категорична е Георгиева.

  „Най-важно за нас е да запретнем ръкави, да намерим правилния път за преговори с Великобритания, но и в същото време да си кажем какво не ни достига, защо в толкова много от нашите страни има недоволство от съюза, от ежедневието на хората, как да решаваме проблемите на нашите граждани, как да направим ЕС по-конкурентноспособен, по-силен“, каза Георгиева.

  Вижте целия текст...

  Проф. Ингрид Шикова: Великобритания винаги е била с единия крак извън ЕС

  Всички казват, че новината за Брекзит е шок, но това се подготвя от много години. Великобритания винаги е била с единия крак извън ЕС. Това каза в студиото на bTV Новините проф. Ингрид Шикова от катедра „Европеистика” в Софийския университет.

  По думите й резултатите от допитването е „тъжен ден за всички европейци, които вярват, че обединението прави силата”. Според проф. Шикова, за ЕС ще стане още по-трудно да се справя с кризите, защото към тях вече се е прибавила още една – „дълги и мъчителни преговори” с Лондон. Тя не очаква Обединеното кралство да получи специален статут.

  Според нея и в други страни ще има референдуми, но въпросът е как ще посрещне ситуацията ЕС като общност – „когато има трудности в семейството, то или се консолидира, или се разпада”.

  „Генерал де Гол казваше, че Великобритания не трябва да е в европейския проект”, припомни тя.

  ЕП иска повече амбиция и мисъл за потребителя в енергийните цели след 2020 г.

  Целта на ЕС за енергия от възобновяеми източници (20% от общото потребление до 2020 г.) вече е постигната от много държави. В четвъртък евродепутатите поощриха тези, които изостават, да направят по-голямо усилие. Другата резолюция, която се гласува същия ден, посочва, че за да се постигнат целите за енергийна ефективност, европейското законодателство трябва да се прилага напълно.

  „Тревогата ни е, че сме изправени пред множество припокриващи се законодателни актове на ЕС и пречки, породени от националните енергийни политики. В резултат на това все повече и повече тежести падат върху потребителите на енергия. Затова се нуждаем от много по-добра координация в рамките на Европейската комисия и националните енергийни политики и искаме Комисията да гарантира, че европейските и националните цели за развитието на енергията от възобновяеми източници не си пречат взаимно“, каза Маркус Пипер (ЕНП, Германия), докладчик за енергийната ефективност.

  „ЕС трябва да остане начело в развитието на енергията от възобновяеми източници. Това означава, че държавите членки трябва да увеличат усилията си до 2020 г., а ние също така трябва да поставим минимална цел от 30% от потреблението да идва от възобновяеми източници да бъде приложима и на национално ниво”, каза Палома Лопес Бермехо (ЕОЛ/СЗЛ, Испания), докладчик за енергията от възобновяеми източници.

  Увеличаване на енергията от възобновяеми източници отвъд 2020 г.

  Ефективното използване на всички съществуващи схеми за финансиране е жизненоважно за постигането на целта 20% от енергията да идва от възобновяеми източници до 2020 г., казват евродепутатите в незаконодателната резолюция, приета в четвъртък. Текстът също така потвърждава призива на Парламента за задължителни цели за дял от 30% енергия от възобновяеми източници до 2030 г.

  Прилагане на законодателството

  От друга страна, общата цел за подобряване на енергийната ефективност с 20% е под заплаха, ако държавите членки не приложат изцяло законодателството на ЕС. Това посочи Парламентът в своята оценка на напредъка на държавите членки по отношение на тяхната енергийна ефективност.

  Евродепутатите повториха стария си призив за подобряване на енергийната ефективност с 40% до 2030 г., като отчитат, че задължителните изисквания са от огромно значение за постигането на максимална амбиция и усилия от страна на държавите членки.

  Евродепутатите искат по-добри условия за потребителите

  Собственото производство и собствено потребление са основни права, а предстоящото преразглеждане на директивата за енергийната ефективност трябва да предвиди мерки за подпомагане и окуражаване на инвестициите в тези сфери, казват евродепутатите. Те също така подчертават, че по-задълбочена интеграция на пазара е от ключово значение за развитието на енергията от възобновяеми източници и намаляването на цените.

  Евродепутатите призовават ЕС да инвестира повече в програми за информация и подпомагане на държавите членки. Това би могло да увеличи участието в действащите в момента схеми за енергийна ефективност на местно ниво, както и да подпомогне техническите развития в сфери като охлаждането, изолацията, осветлението и други.

  Потребителите трябва да играят по-решителна роля в достигането на целите за енергийна ефективност, например чрез обновяването на сгради и схеми за централно отопление и охлаждане, казват евродепутатите, като отбелязват, че изолацията на съществуващи сгради следва да бъде приоритет в помощ на жителите в енергийна бедност. Те настояват за установяване на конкретни цели за енергийна ефективност на жилищни сгради.

  Следващи стъпки

  Тези стъпки имат за цел да допринесат за предстоящите законодателни предложения в сферата на енергийния съюз на ЕС.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Факти:

  • През 2013 г. ползването на енергия от възобновяеми източници в ЕС предотврати емисии на около 388 милиона тона СО2 бруто, а търсенето на изкопаеми горива беше намалено с еквивалента на около 116 милиона тона петрол.
  • Сградите отговарят за около 40% от енергийното потребление в ЕС, като 50% от това се ползва за отопление и охлаждане.

  Връзки:

  „Най-важно за нас е да запретнем ръкави, да намерим правилния път за преговори с Великобритания, но и в същото време да си кажем какво не ни достига, защо в толкова много от нашите страни има недоволство от съюза, от ежедневието на хората, как да решаваме проблемите на нашите граждани, как да направим ЕС по-конкурентноспособен, по-силен“, каза Георгиева.

  Вижте целия текст...

  Свобода на движение: ЕП гласува нови правила за приемане на документи

  На 10 юни 2016 г. в Дома на Европа в София българският евродепутат Емил Радев (ЕНП) представи нов регламент на ЕП, по който бе докладчик в сянка. Приетите правила ще доведат до отпадане на административни формалности като легализацията и апостила. В четвъртък Парламентът гласува регламента на ЕС за по-лесно свободно движение на граждани чрез опростени процедури за удостоверяване на автентичността на някои документи като свидетелства за раждане и брак в други държави членки на ЕС. За да се избегне нуждата от превод, нови многоезични формуляри на ЕС ще се прикачват към документите.

  Гласуването в ЕП утвърди по-ранно неформално споразумение, постигнато от преговарящите екипи на Парламента и Съвета.

  „Ние се борим всеки ден за интересите на нашите граждани. Тази инициатива е първата стъпка в улесняването на техния трансграничен живот чрез облекчаване на административните усложнения пред които те се изправяха до сега“, каза докладчикът Мади Делво (С&Д, Люксембург).

  Новите правила ще премахнат административните формалности като „легализацията“ или „апостила“ на официални документи, сред които са тези, удостоверяващи гражданско състояние, родители или националност. Евродепутатите и Съвета се съгласиха да разширят обхвата на предложения регламент и да включат документи, доказващи брачна дееспособност или положение на регистрирано партньорство. Документи, удостоверяващи липсата на криминално досие също ще бъдат приемани в други държави членки на ЕС, без да има нужда от допълнителни процедури за узаконяване.

  Освен това, правилата ще важат и за документи, които гражданите, живеещи в друга държава членка, трябва да представят, ако желаят да гласуват и/или да се представят като кандидати в избори за Европейски парламент или за общински избори в държавата членка, в която пребивават.

  Нови многоезични формуляри

  За да се избегне необходимостта от превод на определени официални документи, правилата също така ще въведат нови многоезични стандартни удостоверения на ЕС, които ще се прикачват към документите. Въпросните документи са тези, чиято основна цел е да установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), местоживеене и/или местопребиваване, както и липсата на криминално досие. Тези многоезични стандартни удостоверявания следва да спестят на гражданите пари и време, като се избягва необходимостта от официални преводи.

  Задължение да се информират гражданите

  За да се гарантира, че гражданите са информирани за опростените процедури и новите многоезични формуляри, евродепутатите изготвиха разпоредба, с която се изисква ЕК и държавите членки да предоставят информация за новите правила чрез уебсайтове и европейския портал за електронно правосъдие.

  Преразглеждане след две години: да се разшири ли обхватът на новите правила?

  Евродепутатите също така изготвиха разпоредба, която ще позволи след две години правилата да важат и за официални документи, свързани с правния статут и представителство на предприятия, дипломите и удостоверенията за обучение, както и официални документи, удостоверяващи инвалидност. Решението за разширяване на обхвата ще бъде взето по време на преразглеждане на регламента, когато ще се прецени и целесъобразността от създаване на нови многоезични формуляри в бъдеще.

  Следващи стъпки

  Регламентът скоро ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе постепенно в сила, като ще се прилага изцяло от 2019 г.

  Обща информация

  Официалните документи, обхванати в предложения регламент, са тези, чиято основна цел е да се установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, име, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), развод, законна раздяла или унищожаване на брака, регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местоживеене и/или местопребиваване, или гражданство. Регламентът също така обхваща официални документи, издадени за лице от държавата членка, чийто гражданин е това лице, с цел удостоверяване на липсата на съдебно минало за това лице.

  Освен това предложеният регламент следва да обхваща официални документи, чието представяне може да се изиска от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, когато, съгласно съответното законодателство на Съюза, те искат да гласуват или да се представят като кандидати в избори за Европейски парламент или за общински избори в държавата членка, в която пребивават.

  В допълнение, предложените правила създават многоезични стандартни удостоверения, за да се облекчи превеждането на дадени документи. За тези документи вече няма да се изисква превод. Обхванатите документи са: официалните документи относно раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение), регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), местоживеене и/или местопребиваване и липса на съдебно минало.

  За контакти:

  Теодор СТОЙЧЕВ

  Пресаташе

  Информационно бюро на Европейския парламент в България

  (+359) 2 985 35 45

  (+33) 388 174 601 (STR)

  (+359) 878 85 35 14

  teodor.stoychev@europarl.europa.eu

  www.europarl.bg

  EPIOSofia

  @EP_Bulgaria

  Вижте целия текст...

  Образование България 2030

  Европа отново ни приканва да инвестираме в развитието на умения за успех през XXI век.

  Европейската комисия прие нова програма за развитието на умения за успех. Така Комисията призовава държавите членки да подобрят начина, по който развиваме и придобиваме умения.

  Ето какво казва Комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен: „Трябва да инвестираме повече в уменията в Европа. Най-конкурентоспособните страни в ЕС и в света са тези, които инвестират най-много в уменията, а за 70 милиона европейци има риск да изостанат по този път. По-масивното инвестиране в уменията е от ключово значение за увеличаване на конкурентоспособността и стимулиране на растежа. И най-важното, това е от решаващо значение, за да могат хората да реализират своите професионални мечти и цели и да разгърнат в пълна степен своя потенциал."

  Какво означава това за българското образование? Какво означава за ролята на учителите? Как да инвестираме в образованието?

  Цялата програма можете да видите тук:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_bg.htm

  Вижте целия текст...

  ЕП призовава за подкрепа на фермерите в битката с нелоялните търговски практики

  В резолюция, гласувана на 7 юни 2016 г., евродепутатите призовават ЕК да внесе предложения относно нелоялните търговски практики из цялата верига за доставка на храна. Така може да се осигурят справедливи доходи за земеделските производители и по-голям избор за потребителите. Целта е постигането на честни и прозрачни отношения между производителите, доставчиците и дистрибуторите на храни.

  Справедливата търговия следва да помогне и за справянето със свръхпроизводството и разхищаване на храни, добавят евродепутатите.

  „Предприетите до момента инициативи не бяха ефективни. Затова и ние правим нови предложения. Трябва да се направи повече, за да се подобрят отношенията между доставчиците и супермаркетите и хипермаркетите, особено с цел намаляване на т. нар. „фактор страх“. Ние също така призоваваме Европейската комисия да направи повече по отношение на нови инструменти, които да помогнат в борбата с нелоялните търговски практики.“ Това каза докладчикът на Парламента Едварт Чесак (ЕКР, Полша) и добави: „Всички участници във веригата за доставка на храна трябва да имат еднакви права“.

  Неравномерното разпределение на приходите и неравнопоставеността на силите по веригата за доставки на храни са дисбаланси, които трябва спешно да бъдат преодолени, се казва в резолюцията, приета с 600 гласа „за“, 48 „против“ и 24 „въздържал се“. Евродепутатите подчертават, че продажбата под производствената цена и сериозната злоупотреба от страна на големите вериги за търговия на дребно с основни селскостопански храни като млечни произведения, плодове и зеленчуци заплашват дългосрочната устойчивост на производството на такива продукти в ЕС.

  Земеделските производители и малките и средни предприятия са особено уязвими по отношение на нелоялните търговски практики (НТП). Те понякога са принудени да работят на загуба вследствие на неблагоприятни ценови договорености с по-силните страни, като поемат разходите от преоценка на стоките и отстъпки в супермаркетите.

  Потребителите също така са поставени в неизгодно положение, тъй като техният избор на продукти и достъп до нови и иновативни продукти се ограничават, казват евродепутатите.

  Необходимост от по-ефективно правоприлагане, за да се преодолее „фактора страх“ на доставчиците

  Евродепутатите подчертават, че досега доброволните схеми и схемите за саморегулиране са показали ограничени резултати вследствие на липса на правилно прилагане, недостатъчно представителство на земеделските стопани, конфликти на интереси между съответните страни, механизми за уреждане на спорове, които не са в състояние да се справят с „фактора страх“ на доставчиците, и факта, че те не се прилагат към цялата верига за доставки. Те добавят, че има нужда от рамково законодателство на равнище ЕС в борбата с НТП и за да се гарантира, че европейските фермери и потребители могат да се възползват от ползите от честни условия на покупко-продажба.

  Парламентът счита, че Инициативата за веригата на доставки (ИВД) и други национални и доброволчески системи на ЕС трябва да бъдат насърчаване като „допълнение към ефективни и стабилни механизми за прилагане на разпоредбите на равнището на държавите членки, с което да се гарантира възможност за анонимно подаване на жалби и да се въведат възпиращи санкции заедно с координация на равнището на ЕС“. Евродепутатите насърчават производителите и търговците, включително организациите на земеделските стопани, да участват в подобни инициативи.

  Бележка за редакторите:

  Примери за НТП са забавяния на плащането, ограничен достъп до пазара, едностранни промени или промени със задна дата на договорните условия, внезапно и неоправдано прекратяване на договор, нелоялно прехвърляне на търговски риск и прехвърляне на разходи за транспорт и съхраняване на доставчиците.

  ЕС вече има законодателство за борба с нелоялните търговски практики между бизнеси и потребители (Директива 2005/29/ЕО), но за момента няма европейски правила против нелоялните практики между различните оператори във веригата за доставка на храни. НТП са покрити само частично от законодателството за защита на конкуренцията.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: незаконодателна резолюция.

  Факти: „Факторът страх“ се наблюдава, когато по-слабата страна не е в състояние ефективно да се възползва от правата си и не желае да подаде жалба за НТП, наложена от по-силната страна заради страх от загуба на клиента си.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Огнян Златев: Планът “Юнкер” вече финансира български проекти за 40 млн. евро

  Интервюто е на Петя Дикова

  Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас

  СНИМКА: Румяна Тонева

  Огнян Златев е роден през 1963 г. в София. Завършва класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира управление и стратегически комуникации. Бил е директор на инфоцентъра на институт “Отворено общество” в София, ръководил е Центъра на Би Би Си у нас. Основател на Центъра за развитие на медиите. От 2011 г. до май 2013 г. работи като началник-отдел “Комуникации” в Генерална дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас от май 2013 г.

  - Г-н Златев, Европейската комисия отбеляза една година от създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен като плана “Юнкер”. Каква е равносметката за Европа?

  - Планът “Юнкер” беше замислен като реална възможност за бърз и ефективен отговор на трудностите с инвестициите, които Европейският съюз изпитва при справянето с последиците от икономическата криза.

  Замисълът на плана е да мобилизира наличните пари, които в момента са в търговските банки, да ги извади на бял свят и да ги вкара в оборот, така че те да спомогнат за събуждането на европейската икономика. Целта е да бъде постигнат един добър ръст на икономиката, да се създадат работни места и оттам да се подобрят животът и благосъстоянието на европейските граждани. Можем да кажем, че за първата година от неговото функциониране планът постигна изключително добри резултати. Вече има одобрени проекти на стойност над 100 млрд. eвро за 1 година, които са подадени от 26 страни членки.

  - А как се представя България?

  - България стои много добре. Нашата страна е много активна в тази част от плана “Юнкер”, която е насочена за подкрепа на проекти на малките и средните предприятия. Към момента именно в този втори стълб има подписани 2 споразумение с български банки, които играят ролята на посредници и отпускат при доста по-добри условия финансиране на малки и средни предприятия. Едната кредитна линия е за 100 млн. евро, другата е за 35 млн. евро. Сега предстои подписване на такова споразумение с трета българска банкова група. До момента са одобрени и финансирани над 200 български проекта на малки и средни предприятия. Ресурсът, който вече е отпуснат и е на разположение на българските фирми, е над 40 млн. евро. Това е изключително важно. То показва, че българските предприемачи и собственици на малки и средни фирми са много активни, а нека не забравяме, че над 90% от заетите в европейската икономика работят в малките и средните предприятия.

  - Какъв е вторият стълб в плана “Юнкер”?

  - Той е насочен към големи и мащабни проекти, свързани основно с енергийна ефективност, инфраструктура, популярното вече и у нас саниране на сгради, възобновяеми енергийни източници и нещо много важно - иновации.

  - Какви са изискванията за големите проекти?

  - Насърчават се проекти, които не са държавни. Те трябва да са на частни инвеститори, на бизнес сдружения или консорциуми от фирми. Допустимо е също така да кандидатстват т.нар. публично-частни партньорства, които в доста от страните членки имат изградени традиции. Може би това е една добра възможност и за нашите общини да помислят в тази посока.

  - По този стълб има ли одобрени български проекти?

  - За момента няма, но се надявам скоро да има такива. Нека не забравяме, че тук всичко зависи от инициативността на самите предприемачи. Изключително важно е да се каже, че проектите, които се подават, не минават през никаква санкция на управленски орган, т.е. не е нужно да се търси одобрение на правителство, агенция или друга държавна структура. За големите проекти се кандидатства директно към Европейската инвестиционна банка, която разглежда всеки един от тях на базата на неговите икономически параметри. Той ще бъде одобрен, ако показва добър потенциал, дори да има известна доза риск в него, който е по-висок от нормалния. Именно това е смисълът на плана “Юнкер” - със средства, които Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка слагат настрана, те покриват именно този първоначален риск за даден проект. По другия прозорец – за малките и средните предприятия, се кандидатства директно към 2-те банки в България, които са финансови посредници.

  - А защо нямаме нито един български проект в този втори стълб?

  - За мен има една причина и това е, че нашите големи предприемачи не са толкова активни, колкото на нас би ни се искало. Иначе цялата информация е публична, няма никакви политически и административни пречки да се подават проекти. Просто трябва да бъдем смели в идеите си и да работим активно, за да могат те да бъдат реализирани.

  Нека не забравяме, че все повече и повече, и това ще го видим в следващите години, относителният дял на средствата, които влизат като безвъзмездна европейска помощ, ще намалява. Все повече ще се обръща внимание именно на този нов тип финансови инструменти, свързани с кредитиране, където всеки един предприемач поема някакъв риск.

  - Има ли удачни големи проекти у някой от съседите ни, които бихме могли да копираме?

  - Информацията за всички подкрепени проекти е налична и може да се види. Има добри практики във Великобритания, Франция, Италия и Гърция. Наскоро организация от Гърция представи проекта си у нас, той е за предприятие за колбаси. Има много добри и разнообразни проекти - в Хърватия е за рехабилитация на летището в Дубровник, във Великобритания е за болница. Има също така добри проекти, свързани с иновации, с внедряване на нови технологии в предприятия./

  - Преди дни бе представен нов портал за инвестиционните проекти, какво представлява той?

  - Порталът функционира от няколко дни. Идеята за него е да има информация за идеи и проекти, които си търсят финансиране, което може да дойде практически отвсякъде. Да се срещнат идеите и парите, образно казано. Няма географско или квотно разпределение за проектите. Тук печелят най-инициативните и най-активните. Освен това няма лимит на средствата.

  Когато стартира концепцията за плана, идеята бе, че ако Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка сложат на масата общо 21 млрд. евро, при добра мобилизация на предприемачите тези 21 милиарда могат да генерират проекти на стойност 315 млрд. евро. Но сумата може да бъде и по-голяма. Освен това Еврокомисията реши срокът на действието на плана “Юнкер” да бъде удължен до края на 2018 година.

  - Какво да очакваме от европейските прокурори, които идват в София за анализ на дейността на прокуратурата?

  - Самата мисия ще бъде в края на месеца. В петък имахме среща с представители на министерството на правосъдието, главния прокурор и посланиците на страните, от които ще бъдат тези експерти. Бяха уточнени параметрите на мисията. Съобразно натовареността на тези експерти, които са действащи магистрати в своите страни, имаме договореност първата мисия да се осъществи в края на този месец. Надявам се, че и двете страни ще успеят много бързо да си свършат работата и да се поздравим с едни добри резултати.

  - Бежанската криза е един от най-парливите въпроси в момента. Възможно ли е според вас да се стигне до отмяна на споразумението между ЕС и Турция за реадмисия на бежанците?

  - Споразумението беше постигнато с много усилия и от двете страни. Както казва председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, за нас това е споразумението и няма план Б. Постигнатата договорка е най-добрата в този исторически момент. Тя очевидно дава своите резултати, тъй като виждаме, че миграционният натиск е силно намалял и броят на имигрантите, които са залавяни край бреговете на Гърция или по нашата граница, е в пъти по-малък.

  - Със затоплянето на времето се увеличава потокът от имигранти от Африка. Очаквате ли промяна на ситуацията по нашите граници?

  - Не може да правим прогнози, макар че е естествено да се очаква, че с подобряването на времето ще има засилен натиск. От друга страна, българските власти показаха, че са добре подготвени да посрещат и да реагират на всякакви предизвикателства и нарушения на границата. Имам предвид и последния случай от миналия уикенд на гръцката граница. Показахме действително светкавична, бих казал, реакция от страна на гранична полиция и на представителите на армията. Границата ни с Турция се охранява също доста добре. Като имаме уверенията на премиера Борисов и на ресорните министри, аз смятам, че българската граница се охранява добре и независимо от евентуален натиск, не би трябвало да очакваме проблеми.

  - В Европа се засилиха акциите срещу бъдещото търговско споразумение САЩ-ЕС. В момента Европейската комисия, която има мандат, води преговорите. Договорено ли е вече нещо в областта на вноса на храните от САЩ?

  - Факт е, че има прояви в някои страни членки, насочени срещу този договор. Независимо от това искам да подчертая, че благодарение на усилията на Европейската комисия това е едно от най-прозрачните споразумения, по което в момента се преговаря. Процесът е възможно най-открит, нека не забравяме все пак, че това са търговски преговори и не всичко може да е публично преди края им.

  По въпроса за преговорите за храните мога да ви уверя, че за Еврокомисията и за всички европейски институции благото на европейските граждани е най-висша ценност. В този смисъл никой няма никакво намерение да прави компромиси с европейските стандарти за качеството на храните, които са сред най-високите в света. И това трябва да е много ясно и да не се правят никакви спекулации по въпроса. Има един принцип в правото – нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. Така че нека да приключат преговорите и тогава да има върху какво да коментираме. В момента повечето коментари са спекулации.

  Нямаме официална информация кога могат да приключат преговорите, но знам, че работата върви по график. Да не забравяме и нещо много важно – договорът след това ще бъде ратифициран от 3 страни – Европейския парламент, Европейския съвет – страните членки, и от националните парламенти. Членовете на всеки един от тези органи се избират с пряк вот от европейските граждани. Каква по-голяма гаранция от това може да има, че интересите на европейците ще бъдат защитени.

  Вижте целия текст...

  ЕП призовава за строги мерки срещу корпоративното избягване на данъци

  В резолюция, гласувана на 8 юни 2016 г., Парламентът приветства предложението на Комисията за директива на ЕС против избягването на данъци. Евродепутатите препоръчаха по-строги ограничения за удръжките за плащания на лихви и по-строги правила за чуждестранните приходи.

  Те също така призоваха за по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации, общи правила за данъчния режим за приходите от интелектуална собственост, както и за черен списък на ЕС на данъчните убежища и санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие.

  Директивата против избягването на данъци отразява плана за действие на ОИСР за ограничаване на ерозията на данъчната база и преместване на печалбата. Тя също така следва препоръките на Парламента от ноември (доклад ТАХЕ 1) и декември 2015 г. (правни препоръки, изготвени от Анелизе Додс (С&Д, Великобритания) и Лудек Нидермайер (ЕНП, Чехия).

  Директивата е развита на базата на принципа, че данъците трябва да се плащат там, където са генерирани печалбите, и включва законово обвързващи мерки за блокиране на методите, които компаниите използват най-често, за да избягват плащането на данъци. Тя също така предлага общи определения на термини като „постоянно установяване“, „данъчни убежища“, „минимална икономическа същност“, „трансферна цена“, „данъчен режим за приходите от интелектуална собственост“, „дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия“ и други, които досега подлежат на интерпретация.

  Клауза за прехвърляне

  Евродепутатите са по-амбициозни от Комисията по отношение на „клаузата за прехвърляне“ за доходи, обложени с данък в държава извън ЕС, които след това са прехвърлени в държава членка на ЕС. Този така наречен „чуждестранен приход“ е често освободен от данъчно облагане, за да се избегне двойното данъчно облагане. Евродепутатите са за определянето на ефективна ставка от 15%, така че, ако чуждестранният приход е обложен на по-ниска данъчна ставка извън ЕС, тогава разликата в сумите да бъде заплатена.

  Други препоръки включват:

  • ограничаване на приспадането на превишаващи разходи по заеми само до 20% от доходите на данъкоплатеца или до определен размер от 2 млн. евро – което е по-високото от двете;
  • изготвянето на изчерпателен „черен списък“ на данъчните убежища и държави, включително и тези в ЕС. Той ще е съпроводен със списък на санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие, и за финансовите институции, които извършват дейност в рамките на данъчни убежища;
  • забрана на дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия;
  • бързо въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);
  • по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации;
  • въвеждане на общ метод за изчисляване на ефективната ставка за корпоративния данък във всяка държава членка, така че да се даде възможност за сравнение из целия ЕС;
  • трансграничен механизъм за разрешаване на данъчни спорове с по-ясни правила и срокове, който да бъде въведен до януари 2017 г.;
  • създаване на хармонизиран, общ европейски идентификационен номер на данъкоплатеца, който да послужи като основа за ефективен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки.

  Следващи стъпки

  Предложението е за директива на Съвета, която държавите членки ще трябва да приемат с единодушие.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Прекратяване на практиката с избягването на данъци: Парламентът иска да затвори пропуските, използвани за избягване на данъци – 24 май 2016 г.

  ИНТЕРВЮ с Юг Байе, докладчик

  Цитат: „Неприемливо е непрекъснато да се изискват повече усилия от страна на работници, пенсионери и малки и средни предприятия, докато в същото време заможните и мултинационални компании избягват да направят своя справедлив принос в данъчните приходи. Днес борбата срещу укриването на данъци стана спешен приоритет. Това е голямо предизвикателство, не само за възвръщането на доверието на нашите граждани, но и за бъдещето на проекта „Европа“, каза докладчикът Юг Байе (С&Д, Беглия).

  http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4f702d65-157f-4f36-945a-a6100096ce53

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  НОВИТЕ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА ТЮТЮНЕВИТЕ ПРОДУКТИ ВЛИЗАТ В ДЕЙСТВИЕ

  Повече от четвърт от населението на ЕС пуши – половината от всички тези хора ще умрат по-рано, като техният живот ще се съкрати със средно 14 години, показват данните. От 20 май в ЕС започват да действат новите правила, които целят да намалят привлекателността на тютюневите продукти, особено сред младите хора.

  Промените в правилата

  Директивата на ЕС за тютюневите продукти бе приета през 2014 г. и започна да действа от 20 май. Тя въвежда по-стриктни правила за цигарените опаковки и други свързани продукти. Част от мерките са насочени срещу разпространението на опасния навик сред младите хора – например, като се забраняват по-малките (и по-евтини) цигарени опаковки и добавянето на аромати към тютюна.

  Предупрежденията за здравето ще трябва да покриват поне 65% от предната и задната страна на опаковките или на пакетите, в които се продава тютюн за навиване на цигари.

  На страните членки се дава право да забраняват онлайн продажбите на цигари и свързани продукти, а електронните цигари се регламентират или като медицински продукти, ако целта им е да помагат за отказването от навика, или като тютюневи продукти.

  Край на "триковите" продукти

  „Хората от целия ЕС ще видят опаковките на тютюневите продукти да се променят оттук нататък, като триковите продукти ще изчезнат от пазара, а опаковките ще съдържат повече предупреждения за здравето, отколкото реклама“, заявява авторката на доклада на ЕП по директивата Линда Макавън (С&Д, Великобритания).

  „Ясните нови правила, заедно с другите национални мерки като забраните за пушене на обществени места, трябва да възпрат тютюневата индустрия от това да привлече ново поколение млади пушачи в Европа. Сега, когато тютюневите компании загубиха делото си в Европейския съд, страните, които още не са въвели изцяло директивата, трябва да се заемат с това и да го свършат“, добавя г-жа Макавън.

  Опасността за здравето

  Всяка година в ЕС близо 700 000 души умират заради потреблението на тютюн, посочва Европейската комисия. Пушачите страдат повече от ракови, сърдечно-съдови и дихателни заболявания, а половината умират по-рано от очакваното (техният живот е средно с 14 години по-къс).

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите настояват за повече права на потребителя на енергийния пазар

  За повече права на потребителите на енергийния пазар настояват евродепутатите в резолюция относно „новата сделка за потребителите на енергия“, която беше гласувана на 26.05.2016 г. Те препоръчват колективно закупване, произвеждане на собствена енергия, по-добри инструменти за сравняване на цените и по-лесна смяна на доставчика на енергия и на тарифата.

  В незаконодателен текст, предназначен да информира по-нататъшната работа на ЕК в изготвянето на законодателство за енергийния пазар, евродепутатите също така призовават средствата от ЕС за енергийна ефективност да се съсредоточат върху енергийната бедност.

  За да се насърчат потребителите да вземат по-активна роля на енергийния пазар, евродепутатите предлагат:

  • въвеждането на нови бизнес модели като схеми за колективно закупване и иновативни финансови инструменти, които да подпомогнат потребителите да произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници („самогенериране“) и да използват повече от това, което произвеждат („собствено потребление“), по най-ефективния начин;
  • намаляването на административните бариери пред новото самогенериране, съкращаване на разрешителните процедури и насърчаване на съвместни енергийни схеми;
  • въвеждане на изгодни условия за наематели и тези, които живеят в жилищни сгради, за да се позволи по-масовото прилагане на самогенериране и потребление на енергийно ефективни инструменти.

  Ясно ценообразуване, сравними тарифи

  Евродепутатите също така предлагат няколко начина за постигане на по-прозрачни цени на енергията:

  • по-често предоставяне на сметки и по-лесни за разбиране договори;
  • осигуряване на лесен и навременен достъп до данните за потребление и свързаните разходи;
  • даване на възможност на потребителите да сравняват оферти, дори и да са без знания и достъп до интернет, и да установят дали могат да спестят пари ако сменят доставчика. Инструментите за сравняване трябва да бъдат независими, актуални и лесни за разбиране. Те също така трябва да информират потребителите за най-изгодните тарифи за тях, въз основа на досегашните данни на потребление, и да гарантират, че ако желаят, те могат да се прехвърлят към тези тарифи по възможно най-улеснения начин и без никакви санкции или такси за прекратяване;
  • разработване на динамично ценообразуване, което отразява силните и слабите периоди на потребление на енергия, както и прозрачни, сравними и ясно обяснени тарифи;
  • разработване на интелигенти мрежи и уреди, които автоматизират управлението на търсенето на енергия в отговор на ценовите сигнали.

  Справяне с енергийната бедност

  Енергийната бедност – случаи, в които хората не могат да се отопляват или използват електричество в домовете си на достъпни цени – трябва да бъде решена в корените ѝ, казват евродепутатите, като призовават средствата от ЕС за енергийна ефективност и подкрепа за самогенериране да се фокусират по-добре върху енергийно бедните потребители с ниски доходи.

  „Добре насочените социални тарифи са жизненоважни за уязвими граждани с ниски доходи и следва да бъдат насърчавани“, казват евродепутатите, като добавят, че „всякакви такива социални тарифи трябва да са напълно прозрачни“.

  Какво следва?

  По време на дебата на 25.05.2016 г. заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович обяви, че през септември ЕК ще представи законодателни предложения относно енергийната ефективност и пазарният дизайн. Те ще бъдат последвани от законодателно предложение относно енергията от възобновяеми източници, доклад за цените на енергията и предложения относно обсерватория за енергийната бедност, като последното се очаква през 2018 г.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: незаконодателна резолюция.

  Определения:

  „Собствено потребление“: когато разходът за произвеждане на собствена електроенергия от възобновяеми източници (получени главно от слънчеви фотоволтаични клетки) не е по-голям от този за електроенергия, получена от обществената мрежа.

  „Професионални потребители“: хора, които и произвеждат, и консумират енергия от възобновяеми източници.

  „Самогенериране“: потребители, използващи мрежата, за да съхранят електроенергията, която те произвеждат и да я консумират по-късно, без да се налага да отразяват пазарната стойност на електроенергията, която може да варира значително между времето на производство и времето на потребление.

  „Динамично ценообразуване“: разликата в цените на енергията в пикови и слаби периоди, в съответствие с търсенето и предлагането.

  „Интелигенти измервателни уреди“: за да регулират търсенето, потребителите се нуждаят от точна и редовна информация за нивото и разходите на тяхното потребление на енергия.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Според евродепутатите „Щитът за личните данни“ ЕС–САЩ има нужда от подобрения

  Европейската комисия трябва да продължи преговорите със САЩ, за да поправи недостатъците в предложения „Щит за личните данни“ за защита на гражданите на ЕС при трансфери на данни към САЩ за търговски цели. Това казва Парламентът в незаконодателна резолюция, приета на 26.05.2016 г.

  В резолюцията, приета с 501 гласа „за“, 119 „против“ и 31 „въздържал се“, евродепутатите приветстват усилията на Комисията и администрацията на САЩ за постигане на „съществени подобрения“ в Щита за личните данни в сравнение с отмененото споразумение „Безопасно пристанище”, което той ще замести.

  При все това, те също така изразяват своята тревога относно някои недостатъци в договорения от Комисията нов режим. По-конкретно става дума за следното:

  • достъпа на публичните органи до данни, предадени по линия на Щита за личните данни;
  • възможността за събиране на масиви от лични данни в определени случаи, която не отговаря на критериите на Хартата на основните права на ЕС, според която такова събиране трябва да бъде „както пригодено, така и приложимо“ и „разумно“;
  • предложението за създаване на омбудсман в Държавния департамент на САЩ е стъпка в правилната посока, но евродепутатите считат, че „тази нова институция не е достатъчно независима и че не е достатъчно адекватно оправомощена, за да упражнява и привежда в изпълнение ефективно своето задължение“;
  • сложността на механизма за правна защита, който трябва да бъде направен лесен за прилагане и ефективен.

  Парламентът подчертава, че рамката на Щита за личните данни дава значителна роля на агенциите по защита на данните в държавите членки при разглеждането и проучването на жалби и отбелязва тяхното право да спират прехвърлянето на данни. ЕП също така отбелязва, че задължението за разрешаване на такива жалби е на Министерството на търговията на САЩ.

  Накрая евродепутатите призовават Комисията периодично да прави задълбочени прегледи на констатацията за адекватността на Щита за личните данни, особено с оглед на прилагането на новия Общ регламент относно защитата на данните след две години.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: незаконодателна резолюция.

  Връзки:

  Вижте целия текст...


  Съвместно изявление на министрите на правосъдието и вътрешните работи от ЕС и представителите на институциите на ЕС относно терористичните нападения в Брюксел на 22 март 2016 г.

  Изразяваме огромното си възмущение от нападенията в Брюксел на 22 март 2016 г. Потресени сме от тези ужасяващи терористични актове, които осъждаме категорично. Изразяваме своята най-дълбока съпричастност и съболезнования към жертвите на тези нападения, техните семейства и приятели. Изразяваме нашата подкрепа и солидарност към Белгия, белгийския народ и град Брюксел в частност. Запазваме своята решителност в общата ни борба с тероризма. Както беше посочено от държавните и правителствените ръководители и от ръководителите на европейските институции, това е едно нападение срещу нашето отворено, демократично общество. Ще отстояваме нашите ценности и в борбата с тероризма.

  Днес бяхме информирани от белгийските власти как се справят с тази криза и обсъдихме какви поуки могат да се извлекат от повтарящите се модели при терористичните нападения и подкрепящите мрежи.

  Във връзка с тези събития и като отчитат съществения напредък, който вече е постигнат на равнището на държавите членки и на ЕС за повишаване на колективната ни способност за борба с тероризма, министрите са убедени, че е необходимо:

  • да се продължи работата въз основа на съвместните национални усилия за разследване в спешен порядък на мрежите, замесени в нападенията в Париж и Брюксел, и други подобни мрежи.
  • да се приеме директивата за резервационните данни на пътниците през април 2016 г. и в спешен порядък да започне изпълнението ?, като по този начин се гарантира, че във възможно най-кратък срок звената за данни за пътниците (ЗДП) обменят данни помежду си.
  • да се продължи решително текущата работа: бързо завършване на законодателството относно борбата с тероризма, системните проверки по външните граници на Шенгенското пространство, контрола върху придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, разширяването на Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), така че да включва граждани на трети държави; изпълнение на плана за действие за борба с финансирането на тероризма; борба срещу документните измами и пълно прилагане на действащите правила на ЕС относно прекурсорите на взривни вещества; и по-нататъшно сътрудничество в областта на борбата с тероризма между Европейския съюз и Турция и държавите от Северна Африка, Близкия изток и Западните Балкани.
  • да се обменя информация с транспортните органи и оператори, когато това е целесъобразно, така че оценките на риска да могат да бъдат извършвани по ефективен и ефикасен начин, а смекчаващите мерки да бъдат адаптирани по съответния начин към потенциалните заплахи за транспорта.
  • да се повиши в спешен порядък системното захранване, последователното използване и оперативната съвместимост на европейските и международните бази данни в областта на сигурността, пътуванията и миграцията, като се използват пълноценно технологичните новости и от самото начало се включват гаранции за неприкосновеността на личния живот. Това е от особена важност за надеждната проверка на самоличността. През следващите седмици Комисията ще представи съобщение относно интелигентните граници и оперативната съвместимост. Във връзка с това следва да се ускори работата по разработването на общоевропейска система за автоматично разпознаване на пръстови отпечатъци, която да бъде интегрирана в Шенгенската информационна система (ШИС). Координаторът на ЕС за борба с тероризма, председателството, Комисията, съответните агенции и експерти ще обединят усилията си, за да представят до юни 2016 г. конкретни цели, по-специално за подобряване на събирането, проверката и свързването на информация в областта на борбата с тероризма.
  • като приоритетна цел да се намерят начини за по-бързо и ефективно осигуряване и получаване на цифрови доказателства, като се засили сътрудничеството с трети държави и с доставчици на услуги, извършващи дейност на европейска територия, с оглед да се подобри спазването на законодателството на ЕС и на държавите членки и да се засилят преките контакти с правоприлагащите органи. На заседанието на Съвета през юни ще бъдат набелязани конкретни мерки за работа по този сложен въпрос.
  • да се продължи разработването на ефективни превантивни мерки, особено като се подобрява ранното откриване на признаци на радикализация на местно равнище и като се противодейства на реториката на Даиш, по-специално чрез комуникационни стратегии и разработване на солидни програми за превъзпитание. В това отношение Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и Мрежата за стратегически комуникации допълнително ще засилят подкрепата си за специалистите, гражданското общество и държавите членки. Комисията ще активизира работата с дружествата от сектора на информационните технологии, по-специално в интернет форума на ЕС, за да се противодейства на терористичната пропаганда и до юни 2016 г. да се разработи кодекс за поведение срещу езика на омразата в интернет.
  • да се подкрепя изцяло дейността на Групата за борба с тероризма, по-специално като допълнително се ускори създаването на специална платформа за многостранен обмен на информация в реално време.
  • да се използват по-редовно съвместни екипи за разследване, които доказаха своята полза след нападенията в Париж, за да координират разследванията и да събират и обменят доказателства.
  • да се създаде съвместен екип за връзка от национални експерти за борба с тероризма в рамките на Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ) към Европол, който да подпомага правоприлагащите органи на държавите членки при разследването на европейските и международните измерения на настоящата терористична заплаха в по-широк аспект, като държавите членки се приканват да командироват експерти. Този екип ще се опира на капацитета за правоприлагане на Европол, за да следи заплахата от чуждестранните бойци, потоците от незаконно огнестрелно оръжие и финансиране на тероризма, както и пропагандата в интернет.

  Лица за контакт с медиите

  Romain Sadet +32 22818914 / +32 473865437

  Вижте целия текст...

  Заключения на Европейския съвет, 17—18 март 2016 г.

  I. МИГРАЦИЯ

  1. Европейският съвет потвърждава своята всеобхватна стратегия за справяне с миграционната криза. Някои елементи от нашия общ европейски отговор вече се изпълняват и дават резултати. Работата по други елементи продължава усърдно, така че да могат да бъдат изпълнени възможно най-скоро. Ще продължи да се дава приоритет на възстановяването на контрола по нашите външни граници.
  1. След решенията на държавните и правителствените ръководители от 7 март, както и в контекста на Съвместния план за действие с Турция и на разширяването на неговия обхват, Европейският съвет призовава за:
   • полагане на повече усилия по отношение на "горещите точки“; беше постигнат значителен напредък всички "горещи точки“ да станат напълно функциониращи и да повишат капацитета за прием; тези усилия следва да бъдат продължени, с пълното съдействие на ЕС, включително подпомагане на структурите в областта на убежището в Гърция;
   • използване на всички средства за подкрепа на капацитета на Гърция за връщане на незаконните мигранти в Турция в контекста на Протокола между Гърция и Турция за обратно приемане и Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане, считано от 1 юни 2016 г. Държавите членки заявяват своята готовност да предоставят на Гърция в кратки срокове необходимите ресурси, включително гранични служители, експерти в областта на убежището и устни преводачи. Европейският съвет отправя искане към Комисията да координира цялата необходима подкрепа за Гърция, за пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция, и да разработи оперативен план. Комисията ще координира и ще организира заедно с държавите членки и агенциите необходимите структури за подкрепа с цел неговото ефективно изпълнение. Комисията редовно ще докладва на Съвета за неговото изпълнение;
   • спешна подкрепа, която да се предостави на Гърция за справяне с хуманитарната ситуация. Бързото приемане на регламента относно предоставянето на спешна подкрепа е важна стъпка в това отношение. Представеният от Комисията проект за коригиращ бюджет следва да бъде приет без забавяне. Държавите членки се приканват незабавно да направят допълнителни вноски в Механизма за гражданска защита, както и да осигурят двустранна хуманитарна помощ;
   • ускорено преместване от Гърция, което включва извършване на необходимите проверки за сигурност; тъй като броят на заявленията вече е по-голям от броя на наличните предложения, както се посочва в доклада на Комисията от 16 март, държавите членки следва в спешен порядък да предложат повече места, в съответствие със съществуващите ангажименти.
  2. Европейският съвет взема под внимание съобщението на Комисията "Следващи оперативни стъпки в сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на миграцията“, и по-специално начина, по който молба за предоставяне на убежище от мигрант, преминаващ от Турция в Гърция, може да бъде счетена за неприемлива, въз основа на принципа за "първа страна на убежище“ или за "сигурна трета страна“, в съответствие с европейското и международното право.
  3. Европейският съвет изтъква отново, че изявлението на ЕС и Турция не поражда никакви нови ангажименти за държавите членки, що се отнася до преместването и презаселването.
  4. ЕС изтъква отново, че очаква Турция да спазва най-високите стандарти по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на основните свободи, включително на свободата на изразяване.
  5. Европейският съвет потвърждава отново подкрепата си за Йордания и Ливан. Той призовава обещаните средства да бъдат отпуснати в спешен порядък и спогодбите на ЕС да бъдат финализирани, за да се увеличи подкрепата за бежанците и приемащите общности в двете държави.
  6. Европейският съвет призовава за укрепване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани за справяне с миграционната криза и за даване на принос към целите на Европейския съвет.
  7. Във връзка със заключенията си от февруари 2016 г. Европейският съвет приканва Европейската инвестиционна банка да представи на заседанието му през юни специална инициатива, насочена към бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж, жизненоважната инфраструктура и социалното сближаване в страните от южното съседство и Западните Балкани.
  8. Европейският съвет следи с изключителна бдителност за евентуална поява на нови маршрути за незаконните мигранти и призовава да се вземат всички необходими мерки в това отношение. В този контекст борбата срещу контрабандистите на хора навсякъде и с всички подходящи средства продължава да бъде от ключово значение. ЕС изразява готовност да подкрепи правителството на националното съгласие като единствено легитимно правителство на Либия, включително, по негово искане, за възстановяване на стабилността, борбата срещу тероризма и управлението на миграцията в Централното Средиземноморие.
  9. Европейският съвет потвърждава отново своите предишни заключения относно различните елементи от всеобхватната стратегия и изразява задоволство от напредъка по предложението за европейска гранична и брегова охрана, което следва да бъде прието възможно най-скоро. Ще продължи работата и по бъдещата архитектура на политиката на ЕС в областта на миграцията, включително Регламента от Дъблин.
  10. II. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

  11. За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва провежданата от Комисията консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане.
  12. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност.
  13. Във връзка с трудната ситуация в европейския стоманодобивен сектор и на фона на свръхкапацитет в световен мащаб, Европейският съвет призовава Съвета да разгледа в кратки срокове съобщението на Комисията с оглед предприемането на решителни действия в отговор на това предизвикателство.
  14. Европейският съвет отбелязва положението на земеделските стопани, по-специално в секторите на млякото и свиневъдството, които са сериозно засегнати от спада в цените. Той приканва Комисията да предприеме бързи действия въз основа на резултатите от заседанието на Съвета по селско стопанство от 14 март. Европейският съвет ще следи отблизо развитието на този тъй важен за Европа сектор.
  15. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия.
  16. III. КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА

  17. Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за енергийната сигурност, както и съобщението на тема "Пътят след Париж“. Той насърчава законодателите да продължат работата по предложенията, насочени към укрепване на енергийната сигурност на ЕС, като въпрос от първостепенно значение, въз основа на предишни заключения и на одобрените от Европейския съвет стратегии в тази насока. Европейският съвет припомни също значението на пълноценно функциониращ и взаимосвързан енергиен пазар. Като изхожда от съобщението относно климата, Европейският съвет подчертава ангажимента на ЕС да намали своите емисии на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници и да повиши енергийната ефективност, за което Европейският съвет постигна съгласие през октомври 2014 г. Адаптирането на законодателството с цел прилагане на тази рамка продължава да бъде приоритет. Европейският съвет приканва Комисията без забавяне да представи всички останали предложения в тази насока с оглед на бързото започване на законодателния процес. Европейският съвет очаква подписването на Парижкото споразумение в Ню Йорк на 22 април и подчертава необходимостта Европейският съюз и неговите държави членки да успеят да ратифицират Парижкото споразумение възможно най-скоро и навреме, за да бъдат страни по него към момента на влизането му в сила.

  Посетете уебсайта.

  Лица за контакт с медиите

  Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

  Вижте целия текст...

  Изявление на ЕС и Турция, 18 март 2016 г.

  18/3/2016 | ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  Днес членовете на Европейския съвет се срещнаха със своя турски колега. Това беше третата среща от ноември 2015 г., посветена на задълбочаването на отношенията между ЕС и Турция, и на решаването на миграционната криза.

  Членовете на Европейския съвет изразиха своите най-дълбоки съболезнования към турския народ след извършения в неделя бомбен атентат в Анкара. Те категорично осъдиха този акт на жестокост и потвърдиха неизменната си подкрепа за борбата с тероризма във всичките му форми.

  Турция и ЕС потвърдиха отново ангажимента си за изпълнението на съвместния план за действие, влязъл в сила на 29 ноември 2015 г. Вече е постигнат немалък напредък, в т.ч. отварянето на турския пазар на труда за сирийците, ползващи се от временна защита, въвеждането на нови визови изисквания за сирийски и други граждани, по-големите усилия, полагани от турската брегова охрана и полиция в областта на сигурността, и засиленият обмен на информация. Освен това Европейският съюз започна да превежда 3-те милиарда евро на Механизма за бежанците в Турция по конкретни проекти и бе отбелязан напредък в работата по облекчаването на визовия режим и преговорите за присъединяване, включително отварянето на глава 17 през декември м.г. На 7 март 2016 г. Турция се съгласи допълнително да приеме бързото връщане на всички преминаващи от Турция в Гърция мигранти, които не се нуждаят от международна закрила, и да приеме обратно всички незаконни мигранти, засечени в турски води. Освен това Турция и ЕС постигнаха съгласие да продължат да засилват мерките срещу контрабандистите на мигранти и приветстваха началото на действията на НАТО в Егейско море. Едновременно с това Турция и ЕС признават, че са необходими допълнителни, бързи и решителни усилия.

  С оглед на това да бъде разбит бизнес моделът на контрабандистите и на мигрантите да бъде предложена алтернатива, за да не излагат на опасност живота си, днес ЕС и Турция взеха решение да сложат край на незаконната миграция от Турция в ЕС. За осъществяването на тази цел те постигнаха съгласие по следните допълнителни действия:

  • Всички новопристигащи на гръцките острови незаконни мигранти от Турция от 20 март 2016 г. нататък ще бъдат връщани в Турция. Това ще се осъществи в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право, като по този начин се изключва всякакво колективно експулсиране. Всички мигранти ще бъдат под закрила в съответствие с приложимите международни норми при спазване на принципа на забраната за връщане. Това ще бъде временна и извънредна мярка, която е необходима за прекратяване на човешкото страдание и за възстановяване на обществения ред. Мигрантите, пристигащи на гръцките острови, ще бъдат надлежно регистрирани и всяко заявление за убежище ще бъде обработвано индивидуално от гръцките власти в съответствие с Директивата за процедурите по убежището, в сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците на ООН. Мигрантите, които не кандидатстват за убежище или чието заявление се счита за неоснователно или неприемливо в съответствие с посочената по-горе директива, ще бъдат връщани в Турция. Турция и Гърция, с помощта на институциите и агенциите на ЕС, ще предприемат необходимите стъпки и ще се споразумеят по всички необходими двустранни договорености, в т.ч. присъствието на турски служители на гръцките острови и на гръцки служители в Турция, считано от 20 март 2016 г., с цел да се осигури връзка и по този начин да се улесни безпрепятственото изпълнение на тези договорености. Разходите за операциите по връщането на незаконните мигранти ще бъдат покрити от ЕС.
  • За всеки сириец, който Турция приеме обратно от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция към ЕС, като се вземат предвид критериите на ООН за уязвимост. С помощта на Комисията, агенциите на ЕС и други държави членки, както и на Върховния комисариат за бежанците на ООН, ще бъде установен механизъм, който да гарантира прилагането на този принцип, считано от същия ден, в който започнат връщанията. С предимство ще се ползват мигранти, които преди това не са влизали или не са правили опит да влязат незаконно в ЕС. От страна на ЕС презаселването по този механизъм ще се осъществява на първо време посредством изпълнение на ангажиментите, поети от държавите членки в заключенията на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на 20 юли 2015 г., по които все още 18 000 лица остава да бъдат презаселени. Всяка по-нататъшна необходимост от презаселване ще се осъществява посредством сходни договорености на доброволен принцип, които няма да надвишават допълнителен брой от 54 000 лица. Членовете на Европейския съвет приветстват намерението на Комисията да предложи изменение на решението за преместване от 22 септември 2015 г., за да се даде възможност всеки ангажимент за презаселване, поет в рамките на тази договореност, да бъде приспаднат от неразпределените бройки по въпросното решение. Ако тези договорености не отговорят на целта за прекратяване на незаконната миграция и броят на връщанията се доближи до посочения по-горе брой, този механизъм ще бъде преразгледан. Ако броят на връщанията превиши посочените по-горе числа, този механизъм ще бъде преустановен.
  • Турция ще вземе всички необходими мерки за предотвратяване на появата на нови морски и сухопътни маршрути за незаконна миграция от Турция към ЕС и за тази цел ще си сътрудничи със съседните държави и с ЕС.
  • След прекратяването или поне същественото и устойчиво намаляване на незаконните преминавания между Турция и ЕС, ще бъде приведена в действие доброволна схема за хуманитарно приемане. Държавите - членки на ЕС, ще дават на доброволни начала своя принос към тази схема.
  • Изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено по отношение на всички участващи държави членки с оглед на премахването на визовите изисквания за турски граждани най-късно до края на юни 2016 г, при условие че всички критерии бъдат изпълнени. За тази цел Турция ще предприеме необходимите стъпки за изпълнение на оставащите изисквания, което ще позволи на Комисията, след нужната оценка на спазването на критериите, до края на април да направи съответно предложение, въз основа на което Европейският парламент и Съветът ще могат да вземат окончателно решение.
  • ЕС, в тясно сътрудничество с Турция, ще ускори допълнително изплащането на първоначално отпуснатите 3 милиарда евро по Механизма за бежанците в Турция и ще осигури финансирането преди края на март на още проекти за ползващи се с временна закрила лица, определени въз основа на срочно подавана от Турция информация. Първи списък с конкретни проекти за бежанците, по-точно в областта на здравеопазването, образованието, инфраструктурата, продоволствието и разходите за издръжка, които могат да бъдат своевременно финансирани от механизма, ще бъде съвместно определен в рамките на една седмица. При почти пълното изчерпване на тези средства и при условие че посочените по-горе ангажименти са спазени, ЕС ще мобилизира допълнително финансиране за механизма от още 3 милиарда евро до края на 2018 г.
  • ЕС и Турция приветстват текущата работа по модернизирането на митническия съюз.
  • ЕС и Турция потвърдиха отново ангажимента си да активизират отново процеса на присъединяване, както е посочено в съвместното им изявление от 29 ноември 2015 г. Те приветстваха отварянето на глава 17 на 14 декември 2015 г. и решиха като следваща стъпка да отворят глава 33 по време на нидерландското председателство. Те изразиха задоволство от факта, че Комисията ще направи предложение в този смисъл през април. Подготвителната работа за отварянето на други глави ще продължи в ускорени темпове, без да се засягат позициите на държавите членки в съответствие със съществуващите правила.
  • ЕС и неговите държави членки ще работят с Турция при всяко съвместно усилие за подобряване на хуманитарните условия в Сирия, и по-специално в някои области в близост до турската граница, което да даде възможност на местното население и на бежанците да живеят в по-безопасни зони.

  Работата по всички тези елементи ще протича паралелно и ще подлежи на ежемесечно съвместно наблюдение.

  ЕС и Турция решиха при необходимост да проведат нови срещи съгласно съвместното изявление от 29 ноември 2015 г.

  Лица за контакт с медиите

  Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

  Съвет на Европейския съюз: +32 22816319 | press.office@consilium.europa.eu

  Европейски съвет / Председател: +32 22815150 | press.president@consilium.europa.eu

  www.consilium.europa.eu/bg/press/

  Вижте целия текст...

  Заключения на Европейския съвет относно работните места, растежа и конкурентоспособността и относно климата и енергетиката

  I. РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

  1. За да даде насоки за обсъжданията в Съвета относно европейския семестър за 2016 г., Европейският съвет утвърди приоритетните области на политиките в годишния обзор на растежа: възобновяване на инвестициите, продължаване на структурните реформи за модернизирането на нашите икономики и провеждане на отговорни фискални политики. Тези приоритети ще намерят отражение в предстоящите национални програми за реформи и програми за стабилност или за конвергенция на държавите членки. Тези политики ще допринесат за поставянето на сегашното възстановяване на по-стабилна основа и за насърчаването на растежа и заетостта. Европейският съвет отбелязва проведената от Комисията консултация по социални въпроси и изтъква важността на добре функциониращите пазари на труда и системи за социално подпомагане.

  2. На заседанието си през юни Европейският съвет ще обсъди постигнатия напредък в работата по завършването на икономическия и паричен съюз. Той ще приеме и програма за осъществяването на всички аспекти на единния пазар, включително изпълнението на стратегиите на Комисията за единния пазар, цифровия единен пазар и съюза на капиталовите пазари, с оглед на пълното използване на неговия неоползотворен потенциал за растеж и производителност.

  3. Във връзка с трудната ситуация в европейския стоманодобивен сектор и на фона на свръхкапацитет в световен мащаб, Европейският съвет призовава Съвета да разгледа в кратки срокове съобщението на Комисията с оглед предприемането на решителни действия в отговор на това предизвикателство

  4. Европейският съвет отбелязва положението на земеделските стопани, по-специално в секторите на млякото и свиневъдството, които са сериозно засегнати от спада в цените. Той приканва Комисията да предприеме бързи действия въз основа на резултатите от заседанието на Съвета по селско стопанство от 14 март. Европейският съвет ще следи отблизо развитието на този тъй важен за Европа сектор.

  5. Европейският съвет отбелязва, че Комисията възнамерява скоро да публикува съобщение относно план за действие в областта на ДДС. Той приветства намерението на Комисията да включи предложения за по-голяма гъвкавост за държавите членки по отношение на намалените ставки на ДДС, с което да се предостави възможност на държавите членки да прилагат нулева ставка на ДДС за санитарни изделия.

  II. КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИК

  6. Европейският съвет приветства представянето от Комисията на пакета за енергийната сигурност, както и съобщението на тема "Пътят след Париж“. Той насърчава законодателите да продължат работата по предложенията, насочени към укрепване на енергийната сигурност на ЕС, като въпрос от първостепенно значение, въз основа на предишни заключения и на одобрените от Европейския съвет стратегии в тази насока. Европейският съвет припомни също значението на пълноценно функциониращ и взаимосвързан енергиен пазар. Като изхожда от съобщението относно климата, Европейският съвет подчертава ангажимента на ЕС да намали своите емисии на парникови газове, да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници и да повиши енергийната ефективност, за което Европейският съвет постигна съгласие през октомври 2014 г. Адаптирането на законодателството с цел прилагане на тази рамка продължава да бъде приоритет. Европейският съвет приканва Комисията без забавяне да представи всички останали предложения в тази насока с оглед на бързото започване на законодателния процес. Европейският съвет очаква подписването на Парижкото споразумение в Ню Йорк на 22 април и подчертава необходимостта Европейският съюз и неговите държави членки да успеят да ратифицират Парижкото споразумение възможно най-скоро и навреме, за да бъдат страни по него към момента на влизането му в сила.

  Лица за контакт с медиите

  Preben Aamann +32 22815150 / +32 476850543

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите призовават за европейски мерки за защита на жените бежанци

  Евродепутатите смятат, че има нужда от реформа на политиките на ЕС за миграция и убежище, като тази реформа трябва да съдържа мерки, които да гарантират безопасността на жените бежанци, които освен това често пътуват с деца. Това се казва в проекторезолюция, гласувана във вторник.

  „Този доклад подчертава изключително уязвимото положение на жените бежанци в Европейския съюз. Те са избягали от преследване в родните си страни, като предприемат опасно и рисковано пътуване, за да достигнат до безопасно място. При пристигането си в приемните центрове тези вече уязвими жени, които може да са жертви на сексуално насилие, трафик или други насилствени престъпления, са изправени пред допълнителни бариери, които допълнително изострят уязвимостта им“, каза докладчикът Мери Хънибол (С&Д, Великобритания).

  Резолюцията бе одобрена с 388 гласа „за“, 150 „против“ и 159 „въздържал се“.

  Взимане под внимание пола в процеса за предоставяне на убежище

  Според проекторезолюцията, при оценка на молби за убежище, индивидуални и основани на пола форми на насилие като изнасилване, сексуално насилие, генитално осакатяване на жени, насилствени бракове и домашно насилие, следва да бъдат признати за основателни причини за търсене на убежище в ЕС. Евродепутатите също така отбелязват необходимостта от приемни центрове, които вземат предвид и са насочени към ЛГБТИ общността, тъй като насилието срещу тях е често срещано явление в този вид съоръжения.

  Докладът съдържа и списък с мерки за гарантиране на нуждите на жените в процеса на търсене на убежище. Сред тях е предоставянето на:

  • отделни спални помещения и санитарни възли за жените и мъжете;
  • интервюиращ и устен преводач от женски пол;
  • специализирани съвети при травми и психологически грижи за жени, пострадали въз основа на своя пол;
  • осигуряването на грижи за децата по време на проверките и интервютата за предоставяне на убежище;
  • информация за жените относно тяхното право да подадат молба за убежище, независимо от своя съпруг като ключов фактор за тяхното овластяване;
  • обучение за специфичните за пола нужди, както и за сексуалното насилие, трафика на хора и гениталното осакатяване

  Прекратяване на задържането на деца, бременни жени и жертви на изнасилване

  Евродепутатите призовават за прекратяване на задържането на деца, на бременни жени, които търсят убежище, и на оцелелите от изнасилване и сексуално насилие и трафик.

  Също така, те потвърдиха необходимост от незабавно отваряне на безопасни и законни маршрути към ЕС с цел подобряване на сигурността и безопасността на жените бежанци и противодействие на мрежите за незаконно превеждане на хора. Допълнително се смята, че законодателството и политиките, свързани с незаконната миграция, не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурите на ЕС за предоставяне на убежище.

  Равенство между половете

  Парламентът одобри и резолюция за равнопоставеност на половете в работата на Европейския парламент, изготвена от Анджелика Млинар (ALDE, Австрия) гласувана с 453 гласа „за“, 173 „против“ и 79 „въздържал се“.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обща резолюция;

  Статистика: От началото на 2016 г. жените и децата представляват 55% от хората, пристигащи в Гърция в търсене на убежище в ЕС, в сравнение с 38% през юни 2015 г.;

  Видеоматериали:

  http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=6a5f4843-9547-4cf1-a2f6-a5a600912050;

  Други материали:

  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160226TST16212/International-Women's-Day-2016.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите одобряват правила за борба със заразните болести по животните

  Мерки за предотвратяване и спиране на огнища на болести по животните като птичия грип и африканска чума по свинете бяха одобрени от Парламента. Те вече бяха неформално договорени със Съвета. Регламентът относно болестите, които се предават между животни и са потенциално заразни и за хората, набляга на превенцията и се очаква да помогне на специалистите да бъдат в крак с природонаучното развитие.

  „Приемането на законодателството за здравеопазване на животните е голяма победа. То прави възможни три неща. Първо, то свързва здравето на животните и хуманното отношение към тях с общественото здраве. Тази пряка връзка заедно с акцентът върху отговорната употреба на антибиотици ще помогне в борбата с нарастващата устойчивост към антимикробни лекарства. Второ, законодателството позволява на властите и производителите да се концентрират по-добре върху превенцията и контрола на заразните болести по животните. И трето, то слива почти 40 различни правила от старото законодателство в един регламент.” Това каза докладчикът Ясенко Селимович (АЛДЕ, Швеция).

  Превенция: по-добро отглеждане и отговорно ползване на лекарства

  Новите правила поставят ударението върху превенцията и изясняват отговорностите на земеделските производители, търговците, специалистите по животните, ветеринарните лекари и собствениците на домашни любимци, което е в унисон с дългосрочната позиция на Парламента.

  Всички земеделци, собственици и търговци на животни са задължени да прилагат принципите на добро животновъдство и разумно използване на ветеринарни лекарства. Ветеринарите ще трябва да повишават осведомеността относно връзката между здравето на животните и хуманното отношение към тях и човешкото здраве и устойчивостта към антимикробни лекарства. Европейската комисия пък се нае да наблюдава реалната употреба на антибиотици за животни в държавите членки и ще публикува редовно съпоставими данни в тази сфера.

  Бързи, прозрачни, съгласувани и основани на научни доказателства решения

  Новото законодателство ще даде право на Комисията да предприеме спешни мерки за справянето с възникващите заболявания, които биха могли да имат „силно значително влияние” върху общественото здраве и селскостопанското производство. Евродепутатите също така гарантираха консултирането на експерти от Европейския орган за безопасност на храните при обновяването на списъците на ЕС за потенциално опасни болести, както и че земеделските организации, ветеринарните асоциации, движенията за хуманното отношение към животните и други ще участват при изготвянето на планове за непредвидени ситуации.

  Подобряване на отношението към животните и борба с незаконната търговия с домашни любимци

  Всички мерки за контрол на болести ще трябва да вземат предвид хуманното отношение към животните и да спестяват на съответните животни, включително уличните, прекалената болка и страдание.

  За да се предотврати разпространението на болести от улични и незаконно продадени животни, евродепутатите въведоха правила, които изискват от специалистите по отглеждане и търговците на животни да бъдат регистрирани. ЕП също така даде на Комисията правото да изиска от държавите членки да създадат национални бази данни на кучета, котки и други домашни любимци, ако това е необходимо.

  Следващи стъпки

  Проектът за Регламент относно здравеопазването на животните беше без гласуване чрез ранно споразумение на второ четене, след като беше одобрен от Съвета през декември 2015 г. След одобрението на Парламента регламентът вече може да бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС, ще влезе в сила двадесет дни по-късно и ще бъде приложим пет години по-късно.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обикновена законодателна инициатива (съвместно вземане на решения), споразумение при ранно второ четене.

  Число: 70% от заразните болести при хората се срещат и при животните.

  Факти:

  • Земеделският сектор в ЕС отглежда поне 2 млрд. птици (пилета, кокошки носачки, пуйки и други) и 334 млн. бозайници (свине, овце, кози, говеда и други)
  • В ЕС има 13.7 млн. животновъдни обекти
  • Стойността на животновъдството в ЕС е 156 млрд. годишно.

  Източник: Европейка комисия (2013 г.)

  Инфографика: Здравето на животните: депутати гласуват мерки за борба с епидемии:

  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160222IFG15322/Animal-diseases-the-cost-of-acting-too-late.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Мляко, плодове и възпитанието в здравословни хранителни навици

  Очаква се в скоро време децата в ЕС да получат достъп до по-добре финансирана училищна програма за мляко, плодове и зеленчуци, както и подобрено образование за създаване на здравословни хранителни навици. С приемането на проекта на законодателен акт от EP във вторник сегашните отделни училищни програми за мляко и плодове в ЕС ще бъдат слети, а новият годишен бюджет ще се увеличи с 20 млн. евро до 250 млн. евро.

  „Здравословната и балансирана диета е в основата на доброто здраве, но консумацията на плодове, зеленчуци и мляко спада в целия ЕС. Поради тази причина укрепването на училищната програма за плодове, зеленчуци и мляко е от изключително значение, като това може да бъде постигнато с увеличаване на бюджета и съсредоточаване върху образованието за здравословно хранене. Парламентът също така гарантира финансовата стабилност на програмата, като забранява на страните-членки едностранното орязване на бюджета и или промяната на критериите за разпределение на европейски средства помежду си”, съобщи Марк Тарабела (С&Д, Белгия), който придвижи законодателството в Парламента и бе начело на преговарящия екип.

  Повече уроци по здравословно хранене, увеличено и по-справедливо финансиране

  Страните членки, които се регистрират за схемата за доброволна помощ, ще трябва да насърчават по-здравословни хранителни навици, използването на местни хранителни ресурси, биологичното земеделие и борбата срещу хранителните отпадъци. Също така децата трябва да преоткрият връзката си със селското стопанство, например чрез посещения на ферми.

  Парламентът договори допълнителни 20 милиона евро на година за финансиране на образователни мерки и раздаването на млечни продукти. С това годишното финансиране за мляко достига 100 милиона евро, а това за плодове и зеленчуци – 150 милиона.

  Членовете на ЕП също така гарантират, че европейските средства ще бъдат по-справедливо разпределени между държавите членки като създадоха, два основни критерия за цялата програма (дял на 6―10 годишни деца от населението и степента на развитие на региона в рамките на съответната страна-членка). Досегашните суми по програмата за мляко ще се вземат предвид и ще бъдат балансирани с нов, минимален годишен размер на помощта от ЕС за всяко дете.

  По-здравословен избор на разпределената храна

  Членовете на ЕП актуализираха списъка на продуктите, отговарящи на условията за финансиране от ЕС, за да се гарантира следното:

  • приоритет за продукти, които не се консумират достатъчно като пресни и месни продукти за сметка на преработени храни като супи, компоти, сок, кисело мляко и сирене. Последните могат да бъдат предоставени само като допълнение към пресни плодове, зеленчуци и мляко или мляко без съдържание на лактоза;
  • добавените подсладители и изкуствените овкусители ще бъдат изключени, а разпределянето на продукти с ограничени количества добавена захар, сол и мазнини ще получи финансиране от ЕС само като изключение и при спазване на строги условия, включително и одобрение от националните здравни органи.

  Следващи стъпки

  Съветът на министрите постигна условно споразумение по проектозакона с Парламента през декември 2015 г. Временно съгласуваният регламент, одобрен в парламента с 584 гласа „за“, 94 „против“ и 32 „въздържал се“, все още трябва да бъде официално одобрен от Съвета. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 август 2017 г.

  Бележка за редакторите

  Програмата за мляко в училищата е създадена през 1977 г. Програмата за плодове в училищата, която съдържа клауза за образование, беше въведена през 2009 г. И двете програми са създадени за насърчаване на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, но досега те са били прилагани под различни правни и финансови правила.

  Всички 28 страни членки на ЕС участват в програмата за мляко в училищата, а 25 от тях – в програмата за плодове в училищата (всички с изключение на Великобритания, Финландия и Швеция). През учебната 2013/2014 г. почти 10 милиона деца в целия ЕС имаха достъп до училищната схема за плодове и 19 милиона до тази за мляко.

  В цяла Европа се наблюдава спад в консумацията на плодове, зеленчуци и мляко. Над 20 милиона деца в ЕС са с наднормено тегло, а младежите консумират едва между 30% и 50% от препоръчителния дневен прием на плодове и зеленчуци.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: Съвместно вземане на решение, споразумение на 1во четене.

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Евродепутатите срещу нови сделки на ЕС с цигарени компании против контрабандата

  На 09.03.2016 г. мнозинство от евродепутати призова Европейската комисия да не подновява споразуменията на ЕС за борба с контрабандата и фалшифицирането на цигари с Филип Морис Интернешънъл (PMI). Сделката изтича през юли 2016 г. Вместо това трябва да се използват европейски и международни законодателни инструменти за борба с контрабандата.

  Евродепутатите отбелязват неуспеха на споразумението в намаляването на контрабандата, тъй като рязко увеличение в продажбите на незаконни, немаркирани цигари, известни като „евтини бели“ цигари, моментално е запълнило вакуума.

  По силата на този вид споразумения четирите най-големи тютюнопроизводители приеха да платят на ЕС и неговите държави членки общо 2,15 млрд. долара в замяна на спиране на съдебни производства срещу тях за възстановяване на мита, изгубени заради незаконна търговия с цигари. Компаниите също така се съгласиха активно да се борят с контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия.

  Евродепутатите отбелязват, че незаконната търговия с тютюневи изделия и в частност контрабандата на фалшиви цигари, все още води до загуби от повече от 10 млрд. евро на година за ЕС и неговите държави членки. Тези загуби са от нереализирани мита, ДДС и акцизи.

  Друга тревога е, че според тези споразумения годишните плащания от страна на тютюнопроизводителите допринасят за финансирането на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това би могло да доведе до конфликт на интереси.

  Вместо да се подновяват тези споразумения, евродепутатите смятат, че държавите членки трябва да концентрират усилията си върху прилагането на Директивата за тютюна от 2014 г. Тя предвижда по-ефективен набор от инструменти като интероперативни системи за проследяване на цигарите на ниво ЕС, който трябва да влезе в сила през 2019 г. Държавите членки трябва и да ратифицират протокола към Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, която прави същото в международен план.

  Евродепутатите наблягат на задължението на страните по протокола на СЗО да защитават своите политики за обществено здраве от интересите на тютюнопроизводителите и забраната за делегиране на свързани задължения на тази индустрия.

  За да се покрие времето до влизането в сила на всички разпоредби на Директивата за тютюна, евродепутатите призовават Комисията да изготви нови, допълнителни правила относно „евтините бели“ цигари, за проследяване на тютюневите продукти на PMI и да предприеме правни действия срещу незаконни изземания на последните.

  Информация за редактори

  Държавите членки на ЕС и Комисията сключиха споразумения с тютюнопроизводителите Филип Морис Интернешънъл (PMI) през 2004 г., Джапан Табако през 2007 г., Бритиш Американ Табако (BAT) и Империал Табако през 2010 г. Четирите компании се съгласиха да платят общо 2,15 млрд. долара на ЕС и държавите членки в замяна на прекратяване на съдебни производства срещу тях за загуба на мита, причинена от незаконна търговия с цигари (PMI прие да плати 1,25 млрд. долара за период от 12 години, а останалото беше разпределено между другите три компании).

  Компаниите също така обещаха да предотвратят попадането на техните продукти в ръцете на престъпници, като доставят само количествата, необходими за законния пазар, продават само на легитимни клиенти и прилагат система за проследяване, която да помага на властите в случай на незаконна търговия с цигари.

  * * *

  Връзки:

  Вижте целия текст...

  Депутатите искат да се ограничи употребата на антибиотици в селското стопанство

  Евродепутатите смятат, че за справянето с нарастващата устойчивост на бактериите към съвременните антибиотици, използването на съществуващите антимикробни лекарства трябва да бъде ограничено. Те настояват за забрана на колективното и превантивно лечение на животни с антибиотици и подкрепят мерки за стимулиране на научните изследвания за откриване на нови лекарства.

  „Световната здравна организация предупреждава, че светът е изправен пред опасността да се потопи в постантибиотична ера, в която устойчивостта срещу антибиотиците ще доведе до все повече и повече жертви на рака. Затова беше време да предприемем енергични мерки и да се захванем с проблема от корена“, каза докладчикът Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция).

  Тя добави: „Борбата с устойчивостта срещу антибиотиците трябва да започне от фермите. По-конкретно, ние искаме да забраним чисто превантивната употреба на антибиотици, да ограничим масовото пръскане до някои специфични случаи, да забраним ветеринарната употреба на антибиотици от критично значение за човешката медицина и още повече, да сложим край на продажбата на антибиотици, ваксини и психотропни продукти по интернет. Благодарение на тези мерки ние се надяваме да намалим количествата антибиотици, които попадат в чините на потребителите“.

  „При все това, ние не трябва да ограничаваме терапевтичния арсенал на ветеринарите. Целта на този регламент е да улесни тяхната работа. От огромна важност е да се окуражи изследователската дейност и иновациите в този сектор“, завърши тя.

  Ветеринарните лекарства не трябва в никакъв случай да служат за подобряване на производителността или за да компенсират за лошо стопанисване на животните. Евродепутатите също така настояват за ограничаване на профилактичната употреба на антимикробни лекарства (като превантивна мярка при липса на клинични симптоми на зараза) до отделни животни и само в случай на одобрение от ветеринар.

  За да се противостои на антимикробната устойчивост, законодателството би дало на Европейската комисия правото да посочва антимикробни лекарства, които да са само за човешка употреба.

  Иновации

  За да се окуражи научноизследователският напредък в новите антимикробни лекарства, евродепутатите искат въвеждането на стимули, включително по-дълги периоди на защита за техническата документация на новите лекарства, търговска защита на иновативните активни съставки и защита за значителните инвестиции в данни, генерирани за подобряване на съществуващ антимикробен продукт или за оставането му на пазара. В четвъртък евродепутатите също подкрепиха доклада на Клаудиу Чиприан Тънъсеску (С&Д, Румъния), с който се изменя друг закон за подобряване на режима за одобрение на ветеринарни медицински продукти, който трябва да бъде отделен от този за лекарства за хора.

  Следващи стъпки

  И двата доклада бяха приети с вдигане на ръце. Евродепутатите също така гласуваха за започване на преговорите със Съвета. Целта е постигане на съгласие на първо четене относно техните предложения.

  Бележка за редакторите

  Целите на законодателното предложение за антимикробните лекарства са взаимосвързани. Идеите са следните:

  • увеличаване на достъпа до ветеринарни медицински продукти;
  • намаляване на административната тежест;
  • стимулиране на конкуренцията и иновациите;
  • подобряване на функционирането на вътрешния пазар;
  • справяне с опасността за общественото здраве, свързана с развиването на антимикробна устойчивост.

  Европейският център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) наскоро предупреди, че бактериите в хората, храните и животните продължават да показват устойчивост на най-широко разпространените антимикробни лекарства. Учените казват, че устойчивостта на ципрофлоксацин, антимикробно лекарство от критична важност за лекуването на зарази при хората, е много висока при кампилобактериите. Това намалява възможностите за ефективното лекуване на остри инфекции, причинени от храни. В същото време продължава разпространението из Европа на салмонелни бактерии, които са устойчиви на множество лекарства.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обикновена законодателна процедура (съвместно вземане на решения), първо четене.

  Връзки:

  Вижте целия текст...


  Акценти от работата на Европейския парламент

  Детската бедност в Европа: ЕП изисква повече мерки относно проблема

  Дял на децата, изложени на риск от бедност в страните от ЕС

  Бедността е ежедневна реалност за твърде много деца в Европа – над една четвърт от малолетните в целия ЕС са изложени на риск от изпадане в бедност, в България делът на тези деца е над 45%. На 24 ноември Европейският парламент прие доклад, приканващ страните-членки да положат повече усилия в борбата с детската бедност и социалното неравенство. Текстът бе гласуван с 569 гласа за, 77 гласа против, а 49 депутати се въздържаха.

  Според Конвенцията на ООН за правата на детето на всички деца трябва да бъдат гарантирани правото на обучение, достъпът до здравеопазване, правото на подслон, свободно време и адекватно хранене. На практика нещата изглеждат много различно. Според Евростат през 2014 г. около 26 млн. души на възраст под 18 години са били заплашени от бедност и социално изключване. Това представлява 27,7% от децата в ЕС.

  Най-лоша е ситуацията в Румъния (делът на децата, изложени на риск от бедност, е 51%), България (45,2%) и Унгария (41,4%), а най-нисък е рискът за децата в Дания (14,5%), Финландия (15,6%) и Швеция (16,7%).

  Проблемът с недохранването сред децата също се разраства. Според УНИЦЕФ в Естония, Гърция и Италия делът на децата, които не могат да си позволят да ядат месо или риба всеки втори ден, се е удвоил от началото на кризата през 2008 г.

  Различните лица на детската бедност

  Бедността не е само въпрос на пари. Освен неспособността за посрещане на основни нужди на децата като храна, облекло и подслон, тя е свързана и със социалната изолация и липсата на достъп до здравеопазване и образование.

  Децата, живеещи само с един родител, особено със самотни майки, са изложени на по-голям риск от изпадане в бедност.

  Докладът на ЕП

  Депутатите в Европейския парламент приеха резолюция във вторник, която настоява децата да бъдат приоритет в политиката на страните-членки. Те също така препоръчаха на правителствата на страните в ЕС да гарантират на всички деца достъп до безплатно, приобщаващо и качествено обществено образование във всяка възраст.

  Според авторката на доклада Инеш Крищина Зубер (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) „политиката на икономии създаде настоящата ситуация, а тя продължава да се влошава“. Тя призовава страните в ЕС да осигурят „достъп до образование, здравеопазване и социално осигуряване на децата и техните семейства“ и да „вземат мерки срещу безработицата, да подобрят сигурността на работните места и да насърчават изграждането на родителски социално-образователни мрежи, балансираното хранене и адекватна политика за настаняване.“

  Вижте целия текст...

  Свободата на изразяване е поставена под натиск навсякъде по света

  Свободата на изразяване е заплашена не само в страните, за които често излизат доклади и които са давани за пример за нарушаване на свободата на словото, а навсякъде по света, включително в държави, които са начело в класациите по този показател. Това би могло да се промени чрез солидарност и активна работа от страна на журналистите, помощ от страна на организации като „Репортери без граници“ и адекватни законодателни механизми. Това бяха част от тезите, обсъдени на кръглата маса на тема „Наградата „Сахаров“ на ЕП и рисковете пред свободата на изразяване“ на 19 ноември, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България в сътрудничество с Асоциацията на европейските журналисти – България и Съюза на българските журналисти и със специалното участие на Александра Жьонест от „Репортери без граници“.

  Според г-жа Жьонест тазгодишният носител на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта – саудитският блогър Раиф Бадауи – е показателен пример за ситуацията със свободното слово в Саудитска Арабия, но и на все повече точки по света. По думите ѝ в половината страни по света журналисти са преследвани по религиозни причини, нарастват и случаите на концентрация на медии в ръцете на ограничен кръг от хора, като през последните години това важи и за държави, които по принцип са били пример за свободата на изразяване като Финландия, Холандия и Дания.

  Жьонест, която е ръководител на наскоро откритото представителство на „Репортери без граници“ в Брюксел, припомни, че България в момента е на последно място сред страните от Европейския съюз в годишния Индекс на свободата на пресата за 2015 г. на организацията. Сред причините за това са протестите през последните години и натискът на властите върху журналисти. Това ясно е проличало и при банковата криза, когато държавни банкови регулатори са подлагали на натиск медии да разкриват източниците си на информация. Експертът посочи като проблем и концентрацията на медиите и неясната собственост, като отбеляза, че с подобни практики се сблъскват журналисти и в други държави членки на ЕС.

  Представители на българските медии застъпиха тезата, че българските власти носят своята отговорност за състоянието на медийната сфера и свободата на словото в България. Според Снежана Тодорова, председател на СБЖ, българската държава тотално абдикира от отговорността за положението на медиите. Част от мерките за подобряване на свободата на изразяване според нея са законови промени, налагане на колективни договори за журналистите, осветляване на медийната собственост.

  Председателят на АЕЖ – България Кристина Христова от своя страна посочи, че голяма част от управляващите възприемат медиите като патерици, от които се възползват, и това е една от основните причини държавата да не прави нищо за подобряване на медийната среда в страната. По думите ѝ българските журналисти трябва да се обединят и да положат заедно усилия, за да се справят с проблемите в сектора.

  Активно участие в дискусията взеха гости от публиката, които освен темата за свободата на изразяване в България засегнаха въпроси за медиите в Азербайджан и Украйна, за европейската Гражданска инициатива за медиен плурализъм, както и за отношението на гражданите към журналистите.

  Вижте целия текст...

  Кристалина Георгиева: 100 млн. евро за български проекти по плана Юнкер

  Интервю за Милена Милотинова, Брюксел 1

  „До края на тази година 50 млрд. евро влизат в европейската икономика по плана Юнкер. От тях 100 милиона отиват в България,“ заяви в интервю пред Милена Милотинова в предаването „Брюксел 1“ на телевизия Bulgaria ON AIR заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева.

  „Създадохме кредитна линия за малки и средни предприятия. Надяваме се, че около 1000 предприятия ще могат да се възползват от нея. И това, което е чудесно, е, че вече 150 кандидатстват и са в процес на получаване на финансиране, което е при много добри условия,“ обясни комисар Георгиева. „Аз много се надявам, че това е първият проект от много, които ще потекат към България,“ каза тя.

  По отношение на плана Юнкер, чиято цел е да генерира 315 млрд. евро инвестиции в европейската икономика, комисар Георгиева още веднъж подчерта, че това не е план, който финансира публични инвестиции.

  „Целта тук е да се събудят парите, които спят в банките - частните инвестиции. Затова за България е важно да кандидатства с проекти, които са привлекателни за частния сектор, да ангажира частния сектор. Програмата за саниране определено е привлекателна, надявам се, че там ще има резултати по плана Юнкер, също и по някои от транспортните проекти. Стига, разбира се, да има възвращаемост по тях. Нека си го кажем направо - селски пътища няма да можем да построим с плана Юнкер, но голяма инфраструктура, която може да има възвращаемост – да,“ заяви Кристалина Георгиева.

  Прочети още на: http://www.bgonair.bg/economy/2015-11-29/kristalina-georgieva-100-mln-evro-mogat-da-poluchat-balgarskite-proekti-po-plana-yunker

  Вижте целия текст...

  Работа в Европейския съюз – практически съвети

  „Работа в ЕС” – не само в евроинституциите. „Европейски институции” – не само ЕК, ЕП и Съветът.

  По необясними причини в България, като стане дума за работа в ЕС, едва ли не се разбира само работа в европейските институции. А под Европейски институции се имат предвид само основните, а именно Комисията, Съветът и Парламентът. От време на време някой може да се сети за Сметната палата или Съда на Европейските общности и това е. Обявите за работа в европейските институции се публикуват на сайта на Европейската служба за подбор на персонала EPSO на английски, френски и немски език. В рубриката на портал Европа “Конкурси” може да видите обявите и на български език, възможно най-скоро след тяхното излизане.

  Всъщност ЕС има и агенции, финансови и консултативни органи, където също е престижно да се работи. Разлика в заплатите между тези институции няма, например за асистентите (AST3) стартовата заплата е 3.134,02 €, независимо дали работиш в Европейската Комисия, или в Агенцията за растителните видове. Общото в повечето обяви за работа на институциите на ЕС е, че се изисква владеенето на поне два от официалните езици на ЕС и гражданство в една от страните-членки на ЕС. Актуални конкурси за работа в момента има в Европейската агенция за авиационна безопасност, тях също може да видите в рубриката “Конкурси”.

  Необятният трудов пазар на страните-членки

  Освен европейски институции обаче най-вече има европейски държави, а техния трудов пазар е огромен. Днес в Европейския портал за професионална мобилност (EURES) има 1 566 738 вакантни места, които очакват някой да ги заеме. Това са предложения за работа, направени както от микро- и малки предприятия, така и от международни корпорации. Възможностите са безкрайно много.

  Европейските служби по заетостта представляват мрежа за сътрудничество, създадена, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство, включително Швейцария. Партньори в мрежата са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите. Мрежата се координира от Европейската комисия.

  Като изберете “Търсене на работа”, имате достъп до вакантни работни места в 31 европейски страни, актуализирани в реално време.

  Регистрирайки се безплатно в “Моят EURES” за търсещи работа, можете да създадете Вашата автобиография и тя да стане достъпна за регистрираните работодатели и за съветниците на EURES, които подпомагат работодателите да намерят подходящи кандидати.

  Ако искате персонализиран в по-голяма степен съвет, можете да се свържете с местното или регионалното бюро по труда, което обикновено има съветник на EURES, специализиран във въпросите на трудовата мобилност. Те имат достъп до определен обхват от информационни инструменти и могат да дадат съвет по много практически, юридически и административни въпроси, имащи отношение към намирането и приемането на работа в чужбина. Можете да откриете вашия съветник на EURES като кликнете на “Контакт със съветник на EURES”.

  България

  На сайта на Агенцията по заетостта може да видите условията и реда за кандидатстване за работа в чужбина чрез посредничеството на Агенцията по заетостта по силата на сключени международни договори, спогодби и споразумения за заетост. На същия сайт се публикуват и актуални оферти за работа в чужбина.

  Мобилността

  За да се улесни мобилността на гражданите на държавите членки на Европейския съюз е изградена и въведена Обща система взаимно признаване на професионалните квалификации в страните-членки на ЕС. Както писа Портал Европа, предстои Народното събрание да гласува на второ четене Закона за признаване на професионални квалификации, който вече е одобрен на първо четене. Проектът е изготвен от експерти от 7 ведомства и одобрен от МС в края на септември. Идеята е чрез приемането на този закон, да се постигне цялостно хармонизиране на българското законодателство с европейското право в тази област, най-вече с Директива 2005/36/ЕО на ЕП и Съвета относно признаването на професионални квалификации, изменена и допълнена от Директива 2006/100/ЕО.

  Списъкът на регулираните професии се приема с решение на МС.

  Списъкът на регулираните професии в България може да бъде видян на сайта на Националния център за информация и документация към МОН.

  Списъкът на регулираните професии в ЕС е видим на сайта на Еврокомисията.

  А тук можете да видите списъка на регулираните професии по държави-членки на ЕС.

  На трудовия пазар в ЕС има хиляди възможности. На сайтовете на EPSO и на EURES всеки ден излизат стотици обяви за работа в европейски институции и частни компании. А в рубриката на портал Европа “Конкурси” може да следите за най-новите обяви за работа, идващи от европейските институции.

  Екипът на Европа Директно и неговите партньори пожелават успех на всички, които търсят начин да се реализират професионално на трудовия пазар в Европейския съюз!

  Вижте целия текст...

  Възможности за работа и стаж в европейските институции и изпълнителни агенции

  Екипът на евродепутата Светослав Малинов публикува цялостен списък на най-интересните и актуални предложения за работа и стаж в рамките на институциите на ЕС и неговите изпълнителни агенции. Материалът съдържа голям брой свободни позиции за постоянна работа, временно назначение, както и редица възможности за стажантски програми в цяла Европа. Търсят се специалисти с различна квалификация и разнообразен професионален опит – юристи, икономисти, хуманитаристи, експерти в информационни технологии, технически науки и т.н.

  Информацията е изключително полезна за студенти, млади професионалисти, както и специалисти от всякакви сфери на различна възраст. Ако желаете, можете да разпространите този списък и сред Ваши близки и познати, които биха имали интерес в подобни възможности.

  Вижте пълния списък тук:

  ➤ Позиции в Европейската комисия

  1/ Европейската комисия търси да назначи на договор служители с общ профил в своите структури (с изключение на делегациите, постоянните представителства, агенциите и офисите).

  При въпроси се обръщайте към: HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu

  Няма краен срок за кандидатстване.

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter1

  2/ Европейската комисия предлага стажантски позиции от октомври 2016 до февруари 2017.

  Подаването на формуляри за кандидатстване ще продължи от 4 януари 2016, 12 ч. по обяд централноевропейско време до 29 януари, 12 ч. по обяд централноевропейско време.

  Следете тук: http://ec.europa.eu/stages/

  3/ Съвместният изследователски център към Европейската комисия (Joint Research Centre) е обявил прием на кандидатури за стажанти в Института за защита и сигурност на гражданите и в Института за околна среда и устойчивост.

  http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR

  За други позиции в службата за вътрешни изследвания на ЕК, посетете https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies

  ➤ Стаж в Европейския парламент

  Кандидатстването за платен административен стаж в ЕП за есенния период, който се провежда от 1 октомври 2016 до 28/29 февруари 2017, предстои. Платформата за подаване на кандидатури ще бъде отворена от 15 март до 15 май 2016.

  За повече информация вижте това видео и информацията на сайта на ЕП:

  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

  ➤ Позиции в Комитета на регионите

  1/ Комитетът на регионите набира кандидати за платени стажове за есенната сесия (между 16 септември 2016 и 15 февруари 2017) в Брюксел.

  Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка или на кандидат-членка, да са завършили поне първия цикъл от академичното си обучение, да имат задълбочени знания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни знания по френски или английски език.

  Краен срок на кандидатстване: 31 март 2016, полунощ, централноевропейско време.

  Апликационни форми се подават на английски, френски или немски език.

  На линка ще намерите допълнителна информация (вдясно, на Related Information):

  http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

  2/ На тези линкове можете да проследите свободните в момента позиции за работа в Комитета на регионите в Брюксел:

  • Администратор

  Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2016

  http://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/CDR-AD5-AD7-22-15.aspx

  • Мултимедиен мениджър

  Краен срок за кандидатстване: 4 януари 2016

  http://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/CDR-AST3-AST5-21-15.aspx

  • Асистент

  Краен срок за кандидатстване: 3 януари 2016

  http://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/CDR-AST3-AST5-19-15.aspx

  ➤ Стажове в Европейския икономически и социален комитет

  Европейският икономически и социален комитет в Брюксел предлага възможност за краткосрочни стажове (от 1 до 3 месеца) и дългосрочни стажове (5 месеца). Кандидатите трябва да са завършили поне три години от университетското си обучение.

  В момента е отворена за кандидатстване есенната сесия, в която стажовете се провеждат от 16 септември 2016 до 15 февруари 2017.

  Срок за кандидатстване: 3 януари - 31 март 2016, 12 ч. централноевропейско време http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

  ➤ Стажове в Съда на Европейския съюз

  Всяка година Съдът на Европейския Съюз в Люксембург предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца.

  Стажовете се провеждат основно в дирекция „Изследвания и документация", в служба „Преса и информация", в генерална дирекция „Писмени преводи" и в дирекция „Устни преводи".

  Търсят се кандидати с диплома по право или политически науки с правна насоченост. Желателно е добро владеене на френски език.

  В момента отворен за кандидатстване е периодът от 1 октомври 2016 до 28 февруари 2017.

  Краен срок за изпращане на формуляр: 30 април 2016.

  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

  ➤ Позиции към Европейската полицейска служба ЕВРОПОЛ

  Стажантската програма на Европол предлага няколко позиции за стажанти

  Стажовете започват на 1 февруари 2016.

  https://www.europol.europa.eu/internships

  ➤ Позиции към FRONTEX

  FRONTEX дава възможност за стажове - платени и неплатени.

  Информация за стажовете във FRONTEX е на разположение тук.

  Ето кои са отворените позиции:

  http://frontex.europa.eu/about-frontex/job-opportunities/traineeships/

  ➤ Позиции към ИНТЕРПОЛ

  1/ Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ е публикувала списък със свободни длъжности на сайта си. Организацията търси служители с различен професионален профил за клоновете си във Франция, Сингапур, САЩ, Камерун, Етиопия, Ел Салвадор.

  https://interpol.recruitmentplatform.com/Q22FK026203F3VBQBV7V4V4EW/EN//index.php?page=details.php&ID=Q22FK026203F3VBQBV7V4V4EW&JOBADLG=EN&Resultsperpage=10&lg=EN&mask=interext&pagenum=1&option=52&sort=DESC&JobAdlg=EN

  2/ Заинтересуваните могат да кандидатстват и за стаж в ИНТЕРПОЛ в Лион, Сингапур или в регионалните бюра на организацията. За целта се подава онлайн апликационна форма:

  http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships

  ➤ Позиции към Европейския полицейски колеж (CEPOL) в Будапещ, Унгария

  Отворени за кандидатстване длъжности:

  Асистент по Европейската програма за полицейски обмен и Residential Event Assistant.

  Краен срок за кандидатстване: 6 януари 2016, 16 ч. централноевропейско време.

  Повече информация и апликационни форми:

  https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/job-vacancies

  ➤ Финансови служители и съветници към Изпълнителните агенции на ЕС

  Изпълнителните агенции на ЕС наемат финансови служители и финансови съветници в Брюксел или Люксембург.

  Кандидатите трябва да са европейски граждани, да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС (ниво С1) и да имат задоволителни знания по английски, френски или немски (ниво В2).

  Няма краен срок за кандидатстване.

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm

  ➤ Проектни/програмни служители и съветници към Изпълнителните агенции на ЕС

  Изпълнителните агенции на ЕС наемат проектни/програмни служители и проектни/програмни съветници в Брюксел или Люксембург.

  Кандидатите трябва да са европейски граждани, да владеят задълбочено един от официалните езици на ЕС (ниво С1) и да имат задоволителни знания по английски, френски или немски (ниво В2). Няма краен срок за кандидатстване.

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm

  ➤ Позиции за командировани национални експерти към Европейската агенция по химикали

  Европейската агенция по химикали (ECHA) набира командировани национални експерти за позиция в Хелзинки, Финландия.

  Няма краен срок за кандидатстване.

  http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm#chapter2

  ➤ Позиции към Европейската агенция по лекарствата

  Европейската агенция по лекарствата EMA набира служители за следните позиции:

  1/ Командирован национален експерт в областта на бизнес анализа в Лондон, Великобритания.

  Няма краен срок за кандидатстване.

  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403

  2/ Командирован национален експерт в областта на управление на проекти в Лондон, Великобритания.

  Няма краен срок за кандидатстване.

  http://www.ema.europa.eu/em

  ➤ Възможности в Евроджъст

  Евроджъст, органът на ЕС за съдебно сътрудничество, предлага няколкоследните възможности за кариерно развитие:

  1/ Свободно място за временната длъжност административен директор на Евроджъст в Хага. Административният директор е отговорен за ежедневното управление на Евроджъст и неговите служители.

  Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2016 в полунощ централноевропейско време.

  http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2015/15-EJ-04.pdf

  2/ Командировани национални експерти в областта на правното обслужване

  Евроджъст възнамерява да състави списък от командировани национални експерти, интересуващи се от фиксирано срочно споразумение за подновяем период от 2 години.

  Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2016 в полунощ централноевропейско време.

  http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2015/15-EJ-SNE-02.pdf

  3/ Евроджъст предлага и неплатени стажове. За повече информация: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

  4/ Евроджъст организира конкурс за лого. Могат да участват студенти по графичен дизайн, изкуство, архитектура, маркетинг, комуникации, както и всички заинтересувани. Има парични награди за трите най-добри предложения.

  Крайният срок е 13 януари 2016.

  http://www.eurojust.europa.eu/press/News/News/Pages/2015/2015-11-04_Eurojust-logo-contest.aspx

  ➤ Позиции в Европейската космическа агенция (ESA)

  Европейската космическа агенция обявява списък със свободни постоянни позиции в Париж (седалището на ЕКA), в Нордвейк, Холандия (ESTEC, Технологичният център на ЕКА), във Фраскати, Италия (ESRIN - Института за космически изследвания).

  Позициите са с най-различен научен и професионален профил.

  Можете да ги видите тук: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Vacancies

  Светослав Малинов www.smalinov.eu

  Вижте целия текст...

  Европа дава тласък на онлайн пазара

  От 2017 г. гражданите на ЕС ще имат ново право, наречено трансгранична преносимост.

  Източник: FreeImages.com

  Европейската комисия представи нови правила, свързани с международните услуги с цифрово съдържание, авторските права и цифровите договори, чиято цел е да се опрости и разшири достъпа на потребителите до цифрово съдържание и да се насърчат онлайн продажбите в рамките на ЕС

  Предложеният на 09.12.2015 г. регламент за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание ще даде възможност на гражданите на ЕС да пътуват с цифрово съдържание, което са закупили или за което са се абонирали у дома: филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри.

  Понастоящем този достъп се прекъсва при преминаване в друга държава от ЕС. Очаква се трансграничната преносимост - ново право за потребителите в ЕС, да стане реалност през 2017 г. - същата година, през която ще отпаднат таксите за роуминг в общността.

  В областта на електронната търговия Европейската комисия предлага правила, които да доведат до хармонизиране на договорното право на държавите членки в сферата на онлайн продажбата на стоки и предоставянето на цифрово съдържание. Тези предложения ще дадат повече възможности, избор и права на потребителите при онлайн пазаруване от други държави-членки на ЕС.

  С новите правила предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на стандартизирани договори, което ще доведе до спестяване на разходи и достъп до нови пазари.

  Освен това на 09.12.2015 г. Комисията представи визия за модерна рамка на ЕС за авторското право. През следващите шест месеца тази политическа визия ще бъде превърната в законодателни предложения и политически инициативи, като се вземат предвид коментарите от няколко обществени консултации.

  Вижте целия текст...

  Енергиен съюз: повече интеграция на пазарите и съвместни покупки на енергия

  Енергийният съюз трябва да осигури на гражданите сигурна, устойчива и достъпна енергия, казват евродепутатите в обща резолюция, гласувана на 15.12.2015 г. За него са нужни координирани усилия на страните от ЕС да намалят зависимостта си от вноса на енергия чрез подобряване на сигурността на доставките, засилено ползване на възобновяеми източници, намаляване на търсенето и други мерки.

  Резолюцията бе приета на 15.12.2015 г. с 403 гласа „за“, 177 „против“ и 117 „въздържал се“.

  „Парламентът се съгласи, че общият енергиен пазар трябва да бъде крайъгълният камък на енергийния съюз“, заяви докладчикът Евжен Тошеновски (ЕКР, Чехия.) „Въпреки това, когато държавите членки са изправени пред доминиращ доставчик на енергия, пазарните правила трябва да бъдат подкрепяни от механизми за солидарност.“

  Диверсификация на доставките, съвместно купуване на енергия

  „По-устойчиви и конкурентни цени и разходи за внос на енергия“ трябва да бъдат „активно търсени чрез диверсификация на доставките (енергийни източници, доставчици и маршрути)“, смятат депутатите. Те подчертават, че за тази цел, „всички инфраструктурни проекти на ЕС трябва да са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС за климата и енергетиката и дългосрочните цели и приоритети, включително енергийната сигурност на ЕС.“

  Сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки ще бъдат ключов въпрос за Енергийния съюз, казват депутатите, като настояват ЕС и неговите държави членки да преговарят „с един глас с трети страни“ при изготвянето на енергийни договори и да дадат на Европейската комисия по-силна роля „в преговорите, свързани с енергопотреблението“.

  Изграждане на ефективност, развитие на възобновяеми източници

  Евродепутатите призовават за „ревизия на съществуващото законодателство за енергийна ефективност, включително Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата относно енергийната ефективност“. Те отбелязват, че 61% от вноса на газ се използват в сгради, най-вече за отопление.

  Възобновяемите източници не само намаляват зависимостта от вноса, но и играят „решаваща роля за подобряването на качеството на въздуха и създаването на работни места и растеж“, отбелязва текстът. Евродепутатите допълниха, че тяхното развитие е от „ключово значение за енергийния съюз“.

  Взаимосвързан енергиен пазар

  Евродепутатите подчертаха нуждата да се използва по най-добрия начин съществуващата национална и трансгранична инфраструктура, за да може енергията да се ползва ефективно и да се засили сигурността на доставките.

  „Изцяло интегриран вътрешен пазар за електричество може да спести на потребителите на ЕС между 12 и 40 милиарда евро годишно до 2030 г.“, заявиха те в отделна резолюция, която също беше гласувана във вторник. В нея е допълнено, че предложената от Комисията „цел от 10% за междусистемна електроенергийна свързаност до 2020 г. трябва да бъде допълнена от други, по-амбициозни и основани на доказателства цели до 2030 г.“.

  Допълнителна информация:

  Процедура: обща резолюция.

  Връзки:

  – Приетият текст е достъпен тук: http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html;

  – Видеозапис на дебата: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date;

  – EbS+ (14.12.2015):
  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=14/12/2015;

  – Проектодоклад – към Европейски енергиен съюз:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0341%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fbg;

  – Състоянието на Енергийния съюз – изказване на Йержи Бузек, пердседател на комисията за промишленост:
  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151118IPR03208/html/Energy-union-Nord-stream-and-involving-EP-statement-from-ITRE-chair-Buzek?utm_source=hootsuite;

  – Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи по предложението: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2113(INI)&l=en;

  – Съобщение за медиите след окончателното гласуване за целта за междусистемна електроенергийна свързаност: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151211IPR07168;

  – Брифинг на ЕП: регионалното и местното измерение на енергийния съюз (октомври 2015 г.): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568356/EPRS_BRI(2015)568356_EN.pdf.

  Вижте целия текст...

  Заключения относно миграцията — Европейски съвет (17 декември 2015 г.)

  I. МИГРАЦИЯ

  1. През последните месеци Европейският съвет разработи стратегия, насочена към овладяване на безпрецедентните миграционни потоци, с които Европа се сблъсква. Изпълнението на тази стратегия обаче е недостатъчно и трябва да се ускори. За да бъде защитена целостта на Шенгенското пространство, е абсолютно необходимо да бъде възстановен контролът над външните граници. Трябва бързо да бъдат предприети мерки по отношение на слабостите, по-специално във връзка с горещите точки, преместването и връщането. Институциите на ЕС и държавите членки трябва спешно:

  a) да предприемат мерки по отношение на проблемите по външните граници на Шенген, по-специално като осигурят систематични проверки за сигурност в съответните бази данни, и да предотвратят документните измами;

  б) да вземат мерки по отношение на слабостите във функционирането на горещите точки, включително като установят капацитета на приемане, който е необходим за постигане на целите им; бързо да се споразумеят по точен график за привеждането в действие на допълнителни горещи точки; да гарантират, че Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) разполагат с необходимия експертен опит и оборудване;

  в) да осигурят систематично и пълно идентифициране, регистрация и вземане на пръстови отпечатъци, както и да вземат мерки за преодоляване на отказите за регистрация и за овладяване на нередовните вторични потоци;

  г) да изпълнят решенията за преместване, както и да помислят за включване сред бенефициерите на съществуващите решения други държави членки, които са под голям натиск и които са помолили за това;

  д) да предприемат конкретни мерки, за да гарантират реалното връщане и обратно приемане на лицата без право на пребиваване, и да предоставят подкрепа на държавите членки във връзка с операциите по връщане;

  е) да засилят мерките за борба с контрабандата и трафика на хора;

  ж) да осигурят изпълнението и оперативните последващи действия във връзка със:

  • Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани; във връзка с това е важно да се оказва подкрепа на държавите извън ЕС, които се намират по западнобалканския маршрут, за извършването на регистрация в съответствие със стандартите на ЕС;

  • Срещата на върха от Ла Валета, по-специално по отношение на връщането и обратното приемане, и

  • Изявлението на ЕС и Турция от 29 ноември 2015 г. и плана за действие ЕС-Турция; в този контекст Корепер се приканва да завърши бързо своята работа по начините за мобилизиране на 3 млрд. евро за Механизма за Турция в полза на бежанците.

  з) да продължат да изпълняват договорената схема за презаселване;

  и) да продължат да следят отблизо потоците по миграционните маршрути, така че да бъдат в състояние бързо да реагират на развоя на ситуацията.

  2. Съветът следва да продължи работата по механизма за преместване в кризисни ситуации, като отчита натрупания опит, и бързо да вземе решение за позицията си относно списъка на сигурните държави на произход. Съветът се приканва да разгледа бързо положението с Афганистан. Съветът следва бързо да разгледа предложенията на Комисията от 15 декември, свързани с "Европейска гранична и брегова охрана“, Кодекса на шенгенските граници, "Доброволна хуманитарна схема за приемане“ и документите за пътуване за целите на връщането. Съветът следва да приеме позицията си относно европейската гранична и брегова охрана по време на нидерландското председателство. Комисията ще представи бързо прегледа на системата "Дъблин“; междувременно съществуващите правила трябва да се прилагат. Също така скоро Комисията ще представи преработено предложение относно "интелигентните граници“.

  3. Председателството, Комисията и върховният представител ще докладват за осъществения напредък преди заседанието на Европейския съвет през февруари.

  Посетете уебсайта: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/

  Лица за контакт с медиите

  Preben Aamann: +32 22815150 / +32 476850543

  Съвет на Европейския съюз: +32 22816319 | press.office@consilium.europa.eu

  Европейски съвет / Председател: +32 22815150 | press.president@consilium.europa.eu

  www.consilium.europa.eu/bg/press/

  Вижте целия текст...


  Не отъждествявайте бежанците с терористи, а засилете сигурността, призовават евродепутати

  „Политическото парадиране“, което отъждествява бежанците с терористи, само подклажда омразата и отчаянието, които мотивират хората да се присъединяват към терористични групи. Това казаха много евродепутати по време на дебата в сряда. Вместо да позволяват свободите и толерантността на Европа да бъдат подкопавани, страните от ЕС трябва да се стремят да подсилват сигурността чрез сътрудничество.

  Председателят на ЕП Мартин Шулц откри сесията, като осъди терористичните атаки в Тунис във вторник. „В рамките на две седмици бяха извършени терористични атентати в Бейрут, Париж, Дамаск и Тунис и всеки път има болка. Всички сме загрижени, но ще продължаваме борбата си [...] заедно с нашите съюзници“, каза Шулц.

  „Европейското сътрудничество трябва да бъде засилено и развивано“, каза Никола Шмит от председателството на Съвета. Той увери евродепутатите, че „Хартата на основните права на ЕС ще бъде ръководен принцип“ при изготвяне на антитерористични мерки.

  „Ние стоим рамо до рамо с Френската република. [...] Френската република е и наша република“, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. „Не мисля, че трябва да приравняваме бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите, от една страна, с терористите, от друга. [...] Тези, които извършиха тези атентати в Париж, са същите хора, които принуждават нещастните и злополучните на тази планета да бягат”, каза още той.

  „Ние мислим, на първо място, за жертвите и техните семейства“, а не за терористите, каза председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер (Германия), като подчерта, че е „недопустимо“ да се твърди, че бежанците, които идват в Европа, са терористи. Всъщност те са „жертви на тероризма“. „Трябва да се разрешим ситуацията с резервационните данни на пътниците (PNR), да постигнем напредък с Европол, директивата за защита на данните, прекратяване на финансирането на тероризма и законодателството за съхраняване на данни“, каза още той, като наблегна на нуждата от дела, а не само от думи.

  Председателят на С&Д Джани Питела (Италия) обеща, че „Европа няма да позволи да бъде променена от тероризма“. „Това не трябва да се превръща в европейския 11 септември“, предупреди той, като подчерта, че Европа трябва да бъде единна, да вземе инициативата и да инвестира в „интелигентни“ разузнавателни служби. „Ние ще работим за постигането на споразумение за PNR преди края на годината“, добави той.

  „Нашата солидарност трябва да бъде с народа на Франция, Тунис и всички други жертви на ИДИЛ“, каза лидерът на ЕКР Сайед Камал (Великобритания). „Трябва всички ние да се обединим и да им покажем (на терористите), че те няма да успеят”, каза той и добави, че „ако всеки път, когато ни нападнат, ние подкопаваме своите свободи, няма да останат никакви свободи, които да защитаваме”.

  „За терористите няма граници, но за нашата полиция и разузнаване все още има”, каза лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия). „Ако трябва да избираме между суверенитет и безопасност, аз бих избрал безопасността”, добави той. Относно резервационните данни на пътниците той каза: „Трябва да имаме някакъв вид задължителен обмен на информация [...], общ фронт, за да победим ИДИЛ [...] и европейска разузнавателна агенция”.

  „Нека не повтаряме грешките от 11 септември: тероризмът срещу тероризма [...] не пресуши корените на тероризма в Афганистан или другаде”, каза Габриеле Цимер (Европейска обединена левица/Северна зелена левица, Германия). От името на Зелените Филип Ламбертс (Белгия) заяви, че нашите общества нямат нужда от повсеместно наблюдение, а от по-добър обмен на данни между националните служби.

  Пол Нътал (Великобритания) се изказа от името на ЕСПД в полза на „пресичането на саудитския уахабизъм” и премахването на свободата на движение в шенгенската зона. Той получи подкрепа по този въпрос от лидера на ЕНС Марин Льо Пен (Франция), която обвини „наложените икономии” за намалените бюджети на полицията и армията на Франция.

  Връзки:

  – Можете да следите дебата, да прегледате свързаните с него документи и да гледате коментари на живо в Storify: https://storify.com/europarl_en/debate-terrorist-attacks-in-paris;

  - Видеозапис на дебата (25.11.2015): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date;

  – Аудиовизуални материали: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2479;

  – Заключения на Съвета на ЕС и на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно борбата с тероризма: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/;

  Вижте целия текст...

  Парламентът призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане

  В резолюция, гласувана в сряда/25.11.2015 г./, ЕП представя идеите си относно как корпоративното данъчно облагане в Европа да стане по-справедливо. Евродепутатите искат мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща консолидирана данъчна основа, общи определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните сделки на страните от ЕС.

  Резолюцията, изготвена от Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и Михаел Тойрер (АЛДЕ, Германия), беше приета с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“.

  Евродепутатите смятат, че мултинационалните компании следва да плащат данъците си там, където е създадена стойността. Те вярват също така, че днешната данъчна конкуренция е вредна, тъй като води до агресивно данъчно планиране и укриване на данъци без никаква договорена рамка. В допълнение към загубата на постъпления в хазната, също така не е честно големите фирми да не плащат почти никакви данъци върху приходите си, докато малките и средни предприятия, както и гражданите, плащат в пълен размер.

  Финансови отчети за всяка страна, обща, консолидирана данъчна основа

  Парламентът препоръчва въвеждането на задължителни финансови отчети за мултинационални компании във всяка страна, като тези отчети трябва да включват всички реализирани печалби, платени данъци и получени субсидии. Той настоява и за въвеждането на ясни определения на „икономическо значение“ и други фактори, които са определящи за корпоративните данъци.

  Има нужда и от общо разбирателство относно това какво е разрешено по отношение на данъчните споразумения и предварителните споразумения за ценообразуване при трансфери (как се оценяват трансакции в рамките на една и съща компания). Най-добрият начин за постигане на това е чрез слагане на край на преференциалните режими, несъответствията между националните данъчни системи, както и въвеждането на обща европейска консолидирана данъчна основа (CCCTB). Това би елиминирало повечето от факторите, които водят до подкопаването на данъчната база на страните от ЕС.

  Прозрачност

  Евродепутатите призоваха страните членки систематично да споделят своите данъчни споразумения и друга данъчна информация, която има влияние върху другите страни членки. Те настояват Европейската комисия също да получава тази информация и да има възможност да изпълнява пълноценно своята роля на антимонополен орган, както в случаите със „Старбъкс“ и „Фиат“.

  По-добра защита на информаторите

  Според текста, вътрешните информатори, чиито разкрития са от обществен интерес, трябва да получават по-добра защита. Той подчертава, че разкритията „Люкслийкс“ бяха направени от разследващи журналисти на основата на информация, предоставена от бившия служител Big Four Антоан Делтур, който в момента е подсъдим в Люксембург.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обща резолюция;

  Видео: Данъчни споразумения: мултинационалните компании приемат поканата на последната възможност: http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8a06263f-980a-45d7-8e85-a54f00e29774.

  Връзки:

  – Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 25.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html;

  – Видеозапис на дебата (кликнете на 24.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date;

  – Видеозапис на пресконференцията (кликнете на 25.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule;

  – Снимков материал за професионалисти от предишни заседания на комисията TAXE:

  http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I112712;

  – Предишни съобщения за пресата за работата на специалната комисия по данъчни постановления:

  http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/taxe/press-releases.html;

  – Top Story:

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/topstories/content/20150318TST35503/html/Special-committee-on-tax-rulings;

  – Интервю с докладчиците:

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20151120STO03820;

  – Аудиовизуални материали:

  http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2474;

  – Проучване на ЕП:

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf;

  – Профил на съдокладчика Елиза Ферейра (С&Д, Португалия):

  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28308/ELISA_FERREIRA_home.html;

  – Профил на съдокладчика Михаел Тойрер (АЛДЕ, Германия):

  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96871/MICHAEL_THEURER_home.html

  Вижте целия текст...

  Миграция и заетост: Парламентът прие бюджета на ЕС за 2016 г.

  В сряда /25.11.2015 г./ Парламентът прие бюджета на ЕС за 2016 г. В него се включват 155 млрд. евро в бюджетни кредити и 143,9 млрд. евро в кредити за плащания, както беше договорено между ЕП и Съвета на 14 ноември. Парламентът осигури възможно най-много средства за миграция и бежанци, малки и средни предприятия, студенти и програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

  След като на 24 ноември Съветът официално одобри споразумението, на 25 ноември Парламентът прие бюджета с 516 гласа „за“, 179 „против“ и 8 „въздържал се“. Председателят на ЕП Мартин Шулц подписа бюджета, с което той официално влезе в сила.

  Бежанци и миграция

  Парламентът гарантира, че всички ресурси, които са на разположение в многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС, ще бъдат използвани за справяне с настоящата бежанска и миграционна криза. За справяне с тази криза обаче е необходимо участието както на страните членки, така и на държавите в близост до конфликтите, от които мигрантите бягат. Споразумението включва 1,6 млрд. евро повече от първоначалното предложение на Комисията и отговаря на повечето искания на Парламента. Има и допълнителни 34 млн. евро за моментално изпълняване на обещанието за финансова подкрепа за Турция, което беше дадено по време на срещата на върха в Ла Валета на 11 и 12 ноември.

  Парламентът гласува отделно изменение на бюджета за настоящата година. Той настоява страните членки да използват допълнителните 2,3 млрд. евро, дошли от глоби за нелоялна конкуренция и по-високи от очакваните мита, за недостиг за същата сума в Доверителния фонд за Африка (предвиден за борба с първопричините за миграцията) и Доверителния фонд за Сирия (за помощ за бежанците и мигрантите във и близо до Сирия).

  Конкурентоспособност и заетост

  Засилването на конкурентоспособността на ЕС е приоритет на Парламента. Това намира изражение в допълнителни средства за малките и средни предприятия (14,3 млн. евро), финансиране за „Хоризонт 2020“ за компенсиране на парите, които бяха пренасочени от него към плана „Юнкер“ (31,8 млн. евро) и за програмата за обмен на студенти „Еразъм+“ (6,6 млн. евро).

  Парламентът също така успя да убеди Съвета и Комисията да продължат и през 2016 г. инициативата за младежка заетост, която в момента се преразглежда, както и да ограничат неплатените европейски сметки до устойчиво ниво.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: бюджетна;

  Факти:

  – Бюджетните кредити представляват гаранции за предоставяне на пари на програми, които могат да траят няколко години;

  – Кредити за плащания представляват парите, които се изплащат на бенефициенти през дадена бюджетна година.

  Инфографика: Колко внася и колко получава от бюджета на ЕС за 2014 г. вашата страна?:

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141202IFG82334/html/EU-budget-explained-expenditure-and-contribution-by-member-state

  Връзки:

  – Страница на ЕП за бюджетни въпроси:

  http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20151030TST00792/html/EU-budget-for-2016;

  – Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 25.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html;

  – Видеозапис на дебата (кликнете на 24.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date;

  – Видеозапис на пресконференцията (кликнете на 25.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule;

  – EbS+ (24.11.2015):

  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=11/24/2015;

  – Брифинги за бюджета за 2016 г. от проучвателната служба на ЕП:

  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=budget

  – Докладчици:

  – Профил на главния докладчик Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия):

  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html

  Вижте целия текст...

  ЕП призовава за стратегия на ЕС за борба с радикализацията на млади европейци

  Терористичните атентати в Париж още веднъж подчертаха нуждата от координирани действия на страните членки и ЕС за предотвратяване на радикализацията и борба с тероризма. Това казва ЕП в обща резолюция, приета в сряда. В нея се излагат конкретни предложения за обща стратегия за борба с екстремизма, която трябва да се прилага особено онлайн, в затворите и чрез образование и социално включване.

  Резолюция, изготвена от Рашида Дати (ЕНП, Франция), беше приета с 548 гласа „за“, 110 „против“ и 36 „въздържал се“.

  Засилване на обмена на информация между страните членки

  Парламентът предлага създаването на европейски черен списък с джихадисти и заподозрени в джихадистки тероризъм и подчертава нуждата от общо определение на „чужди бойци“, което да позволи криминалното производство срещу тях, когато се завръщат в ЕС. Той също така призовава страните членки да гарантират, че чуждите бойци се поставят под съдебен контрол и – при нужда – под административно задържане. Това трябва да става при завръщането им в Европа и да продължава, докато се извършва съответното съдебно производство.

  Резолюцията подчертава нуждата от задължителни и систематични проверки по външните граници на ЕС. Тя настоява също така за засилване на обмена на информация между националните служби за сигурност и Европол, за да може заподозрените в тероризъм да бъдат по-добре откривани и следени. Евродепутатите призовават страните членки и да се възползват повече от инструменти като информационната система на Шенген.

  Евродепутатите подчертават своята решимост да работят за постигане на споразумение за резервационните данни на пътниците в ЕС (EU PNR) преди края на 2015 г. При все това те подчертават, че това е само един инструмент в борбата срещу тероризма. Има нужда от всеобхватна антитерористична стратегия.

  Потенциалните чужди бойци да размислят

  Парламентът предлага конфискуване на паспорти и замразяване на финансови активи за предотвратяване на напускането на ЕС. Такива превантивни мерки следва да бъдат придружени с горещи линии, на които семействата и приятелите да могат да получат бърза помощ, ако се опасяват, че някой може да се радикализира или е на път да се присъедини към терористична организация.

  Подчертава се и нуждата от подсилване на междукултурния диалог чрез образователните системи и предотвратяване на маргинализацията и засилване на социалното включване в по-необлагодетелствани квартали.

  Предотвратяване на разпространяването на екстремизма онлайн и в затворите

  Евродепутатите предлагат изолирането на радикализирани затворници като възможна мярка за предотвратяване на превръщането на затворите в благородна почва за разпространението на радикализъм и екстремизъм.

  За да се спре разпространението на омраза и възхвала на тероризма в интернет, евродепутатите искат незаконното съдържание, което разпространява екстремизъм, да бъде бързо изтривано, в рамките на основните права и свободи. Страните членки следва да обмислят прилагането на правни действия, включително криминално производство, срещу интернет компании и социални медии и доставчици на услуги, които откажат да изпълнят административен или съдебен иск за изтриване на такова съдържание.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: обща резолюция;

  Цифра: Повече от 5 000 европейски граждани са се присъединили към терористични организации и други формации в Близкия Изток и Северна Африка. Става дума по-специално за ИДИЛ, Джабхат ан-Нусра и други.

  Видео: Как се предотвратява радикализацията? Интервю с докладчика Рашида Дати:

  http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf

  Други продукти: Интервю с Рашида Дати относно радикализацията на граждани на ЕС: „Отговорът на радикализацията трябва да бъде европейски“

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151016STO98139/html/Dati-on-the-radicalisation-of-EU-citizens-A-truly-European-response-is-needed

  Връзки:

  – Приетият текст ще бъде достъпен тук (кликнете на 25.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html;

  – Видеозапис на дебата (кликнете на 24.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date;

  – Видеозапис на дебата (кликнете на 24.11.2015 г.):

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule;

  – Аудиовизуални материали:

  http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2481;

  Вижте целия текст...

  Необходими са повече инвестиции за разпространяване на ползите от образованието в обществото

  Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. показва напредък в образователните постижения в цяла Европа, но сочи, че са нужни инвестиции образованието да стане по-приобщаващо, а социалната мобилност да се подобри.

  Обзорът на ЕС на образованието и обучението за 2015 г. показва, че по-голям брой държави членки вече са достигнали своите цели за увеличаване на броя на учащите, завършващи по-високи нива на образование, и за свеждане до минимум на броя на преждевременно напускащите училище. Това означава, че Европа е на път да постигне до 2020 г. целите, заложени в стратегията ѝ за растеж и работни места. Този напредък обаче е неравномерен, като са налице различия между и в рамките на държавите членки. Учениците в неравностойно положение и с имигрантски произход са изложени на най-голям риск да не покрият минималните образователни стандарти.

  Тибор Наврачич, комисар на ЕС по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Образованието е от основно значение за насърчаването на икономическия растеж и за изграждането на сплотени общества. Образователните системи в Европа се подобряват и ето защо е важно ползите от този успех да достигнат и до изложените на най-голям риск. Това изисква нови и по-солидни инвестиции в образованието, за да се гарантира отворена, благотворна и толерантна учебна среда с високо качество за всички.“

  Фактите, на които се основава Обзорът, показват, че при 15-годишните с нисък социално-икономически статус вероятността да не придобият основни умения, като езикова и математическа грамотност, е пет пъти по-голяма в сравнение с техните връстници от по-заможните социални слоеве. В него също така изпъква фактът, че при родените в чужбина учащи има два пъти по-голяма вероятност да напуснат преждевременно училище, отколкото при учащите, родени в страната.

  Това е ситуацията, която се очертава на фона на непрекъснатото орязване на бюджетите за образование, които от 2010 г. насам са намалели с 3,2 % в Европа. Проучването стига до заключението, че е необходим нов подем в инвестициите за образование, за да се изградят по-приобщаващи образователни системи в Европа и за да се избегне нарастването на „образователната бедност“, която остава основна причина за безработицата и социалното изключване. В него се отправят препоръки към държавите членки да ориентират тези си действия към подобряване на достъпността, качеството и уместността на системите си за образование и обучение.

  Контекст

  Обзорът на образованието и обучението за 2015 г. е четвъртото издание на този годишен доклад, който обхваща развитието на системите за образование и обучение в Европа, като представя множество факти. Той измерва напредъка на Европа по водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в областта на образованието и обучението като част от по-широката стратегия на ЕС за растеж и заетост. Докладът е и отправната точка за оценяването на резултатите на държавите на ЕС като основа за годишните доклади по страни в рамките на европейския семестър.

  Проучването предоставя също така и по-солидна, основана на факти опорна точка за политиките в областта на образованието и обучението като цяло и се е превърнало в ориентир за създателите на политики в цяла Европа. То обхваща сравнение между държавите, двадесет и осем задълбочени доклада за отделните държави и специализирана уебстраница с допълнителни данни и информация.

  Обменът на практики между държавите и по-солидният набор от факти са от съществено значение, за да могат държавите членки да намерят отговор на предизвикателства като все по-голямото неравенство и продължаващата безработица в Европа. Данните, събрани от Обзора, могат да помогнат и за подобряване на разбирането и отговора ни на нарастващата опасност от радикализация, която излезе на преден план след нападенията в Париж и Копенхаген по-рано тази година, а така също и за справяне с предизвикателствата, произтичащи от продължаващата криза с бежанците, чрез изграждането на по-отворени и сплотени общества.

  За повече информация: http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/?p=6802#sthash.a9cOsaLW.dpuf

  Източник: Европейска комисия

  Вижте целия текст...

  Председателят Юнкер постави началото на Извънредния доверителен фонд на ЕС с цел отстраняване на първопричините за незаконната миграция в Африка

  Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и някои от европейските държавни ръководители поставиха на 12 ноември 2015 г. във Валета началото на Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка.

  Председателят Юнкер заяви: „Чрез дългогодишното си сътрудничество за развитие ЕС допринася значително за преодоляване на първопричините за бедността и миграцията. Днес пристъпваме към нов етап. Извънредният доверителен фонд за Африка, създаден за рекордно кратко време, показва още веднъж ангажимента на Съюза за бързо намиране на отговор на мащабните предизвикателства, с които се сблъскваме в региона. За да успеем, е необходимо да работим съвместно с други европейски държави и с държавите, с които си партнираме в Африка, за преодоляване на първопричините за незаконната миграция, подобряване на икономическите перспективи и насърчаване на равните възможности, сигурността и развитието. За да може Доверителният фонд за Африка и нашият отговор да имат тежест, бих искал да видя повече държави членки да дадат своя принос и да се присъединят към предоставените от ЕС 1,8 милиарда евро.“

  Извънредният доверителен фонд включва 1,8 милиарда евро, предоставени от финансовите инструменти на Европейския съюз, а така също и принос от държави — членки на ЕС, и от други донори. До настоящия момент 25 държави — членки на ЕС, и 2 други донора (Норвегия и Швейцария) са обявили принос от общо около 78,2 милиона евро. Извънредният доверителен фонд е иновативен способ за засилване на колективния отговор на ЕС на сегашните предизвикателства на терена и представлява средство, допълващо вече съществуващото сътрудничество на ЕС за развитие в региона, с цел да се окаже съдействие на най-нестабилните и уязвими държави в Африка. Той е важен инструмент за ефективното изпълнение на Плана за действие, който ще бъде приет на срещата на върха във Валета, като от него ще могат да се ползват регионът на Сахел и зоната около езерото Чад, регионът на Африканския рог и северните части на Африка. Тези области обхващат основните африкански миграционни маршрути към Европа. Съседните държави в тези региони също могат да се възползват от проектите на Доверителния фонд, за да се справят с регионалните миграционни потоци и свързаните с тях трансгранични предизвикателства.

  Първото заседание на стратегическия съвет на Извънредния доверителен фонд на ЕС ще се проведе още днес във Валета, за да се гарантира незабавното започване на дейността. Съветът на Доверителния фонд се председателства от Европейската комисия и е съставен от представители на държавите членки и на другите участващи донори. Поканени са да вземат участие също така държави партньори и регионални организации.

  Контекст

  Среща на върха по въпросите на миграцията, Валета

  Миграцията отдавна е ключов компонент в отношенията между ЕС и Африка. ЕС и неговите държави членки вече инвестират в мерки за справяне с първопричините за миграцията, като ежегодно предоставят на Африка официална помощ за развитие на стойност над 20 милиарда евро. Настоящата бежанска криза показа обаче, че е време за засилване на сътрудничеството между Европа и Африка въз основа на партньорство и споделена отговорност. И двата континента споделят ангажимента за подобряване на управлението на миграцията.

  Срещата на върха във Валета беше свикана от Европейския съвет през април 2015 г. с цел проблемите на миграцията да се обсъдят със засегнатите африкански и други ключови държави. Извънредният доверителен фонд за Африка е един от основните резултати от тази среща на върха. На срещата във Валета бе приет и План за действие за засилване на сътрудничеството по въпросите на миграцията, предвиждащ конкретни действия, насочени към:

  – увеличаване в максимална степен на ползите от миграцията за развитието и преодоляване на първопричините;

  – по-добро организиране на законните канали за миграция и мобилност;

  – осигуряване на международна защита за мигрантите и лицата, търсещи убежище;

  – засилване на борбата срещу престъпните мрежи, занимаващи се с контрабанда на мигранти и трафик на хора;

  – увеличаване на сътрудничеството по въпросите на връщането и обратното приемане.

  Източник: Европейска комисия

  Вижте целия текст...

  Европейската комисия изпрати официални писма на Белгия, България, Гърция, Ирландия и Словения за неизпълнение на Директивата относно атаките срещу информационните системи

  Европейската комисия изпрати на 16.11.2015 г. официални писма на Белгия, България, Гърция, Ирландия и Словения, които все още не са транспонирали в националното си законодателство Директивата относно атаките спещу информационните системи. Страните членки трябваше да са транспонирали изцяло директивата до 4 септември 2015 г. Директивата въвежда редица европейски правила в подкрепа на борбата срещу киберпрестъпленията, и по-конкретно мерки срещу масирани атаки срещу информационните системи. Тя дефинира криминални престъпления и санкции в областта на киберпрестъпността и има за цел да подобри системите за известяване за киберинциденти на правоохранителните органи в ЕС. Ако не се получи отговор на официалните писма, или ако забележките, представени от страните членки в отговор, не могат да бъдат приети за задоволителни, Комисията може да реши да предприеме следващия етап от процедурата по неизпълнение и да изпрати "мотивирани становища" на засегнатите страни членки. Ако е необходимо, Комисията може след това да представи случая пред Съда на ЕС (За повече информация: Tove Ernst – Tel.: +32 229 86764; Markus Lammert – Tel.: +32 229 80423)

  Европейски избори: живеещите в чужбина европейци да могат да гласуват онлайн

  В изборите за ЕП ще се участва с официално одобрени водещи кандидати за председател на Комисията. Това се казва в официално предложение на Парламента за промяна в изборното законодателство на ЕС. Тези кандидати ще трябва да участват в изборите за ЕП и да бъдат официално номинирани до 12 седмици преди вота. Всички граждани на ЕС, живеещи в чужбина, трябва да могат да гласуват онлайн или по пощата.

  След дебата, проведен на 27 октомври, Парламентът одобри предложение за реформиране на Акта за избиране на представители в Европейския парламент от 1976 г. с 315 гласа „за“, 234 „против“ и 55 „въздържал се“. Действащите в момента национални правила са доста разнообразни, което според ЕП е в противоречие с понятието за европейско гражданство.

  „Искаме да пригодим към новата реалност Акта за избиране на представители в Европейския парламент от 1976 г.“, каза съдокладчикът Данута Хюбнер (ЕНП, Полша) по време на дебата на 27 октомври. „Изборите за Европейски парламент продължават да бъдат изцяло национални. Надяваме се, че ще увеличим интереса на гражданите да участват в този важен елемент на вземането на решения в Европа.“

  „Младото поколение трябва да бъде поощрявано да участва в тези избори. Интернет поколението предпочита да гласува електронно, с едно натискане на бутона, вместо да ходи до общината или някое училище“, според съдокладчика Йо Лайнен (С&Д, Германия). „В някои страни списъците с кандидатите се затварят едва 17 дни преди изборите. Не разбирам как е възможно да се провежда кампания по този начин.“

  Парламентът гласува за краен срок за установяване на списъците с кандидати от 12 седмици преди изборите.

  За големите страни членки на ЕС Парламентът предлага прилагането на задължителни прагове от 3 до 5%. В сравнение с настоящата система това би означавало, че Испания и Германия ще трябва да въведат прагове.

  Правото на глас в чужбина

  Всички граждани на ЕС, живеещи в чужбина, трябва да могат да гласуват в европейските избори. Според парламента това може да се постигне чрез предоставянето на системи за електронно, онлайн или пощенско гласуване.

  На последните европейски избори през 2014 г. четири страни членки не предложиха никаква възможност за гласуване на своите граждани, живеещи в чужбина (Чехия, Ирландия, Малта, Словакия). Останалите можеха да гласуват по пощата, в посолство, чрез упълномощено лице или по електронен път.

  По-добра видимост за европейските политически партии

  Бюлетините, използвани в европейските избори, трябва да предоставят еднаква видимост както на имената и емблемите на националните партии, така и на тези на европейските политически партии, на които те са членове. Европейската принадлежност на всяка национална партия трябва също така да е ясно обозначена във всичките и предизборни материали.

  Евродепутатите също така предложиха създаването на трансграничен европейски избирателен район, в който списъците с кандидати се оглавяват от кандидата на съответното политическо семейство за председател на Европейската комисия.

  Правна уредба

  Член 223.1 от Договора за функциониране на ЕС дава на Европейския парламент правото на инициатива за реформиране на европейското избирателно право, както и на изготвяне на предложения с тази цел. Тези предложения трябва да бъдат одобрени, първо, от Съвета с единодушие и, второ, от страните членки, в съответствие със съответните им конституционни разпоредби.

  * * *

  Допълнителна информация:

  Процедура: специална законодателна процедура, собствена инициатива;

  Факти: За Европейските избори през 2019 г. евродепутатите искат:

  – водещи кандидати за целия ЕС;

  – страните членки да разрешат на своите граждани да гласуват и от чужбина;

  – обща минимална възраст за право на гласуване (по възможност 16 години, както е в Австрия);

  – установяване на списъците с кандидатите най-късно 12 седмици преди изборите.

  Връзки:

  – Приетият текст е достъпен тук от 11.11.2015 г.:

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html;

  – Видеозапис на дебата е достъпен тук от 27.10.2015 г.:

  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date;

  – Аудиовизуални материали за професионалисти

  http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

  – Инфографика на ЕП за положението при Европейски избори 2014 г.:

  http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules.pdf;

  – Проучване на ЕП: оценка на ползата от реформа на изборното право:

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA%282015%29558775_EN.pdf;

  – Докладчици:

  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html;

  http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4262/JO_LEINEN_home.html

  Вижте целия текст...

  Панел от Берлинската стена става символ на обединена Европа пред сградата на Европейската комисия в Брюксел

  Панел от Берлинската стена пред централата на Европейската комисия в Брюксел оживява спомена за един от историческите мигове на обединение на Европа.

  Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, министърът на финансите на Германия Волфганг Шойбле и европейският комисар Гюнтер Йотингер на 9 ноември 2015 г. откриха пред основната сграда на ЕК “Берлемон” реставриран блок от Берлинската стена. За ключовия момент от тържеството – “откриването” на панела под звуците на химна на Европа – “Одата на радостта” – се присъедини президентът на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер. Тържествената церемония отбелязва годишнината от падането на стената, която физически и символично разделяше Европа през Студената война, и 25-тата годишнина от Обединението на Германия.

  Автентичното парче е високо 3,6 м и тежи 3 тона, а върху него има графит с изображение на американския президент Джон Ф. Кенеди. То ще бъде постоянно изложено в пешеходното пространство пред входа на сградата на ЕК като символ на разширена и обединена Европа.

  Заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева заяви: “Падането на Берлинската стена беше исторически момент за Германия и за цяла Европа. От днес това парче от историята ще стои пред централната сграда на Европейската комисия, за да ни напомня защо всички днес сме тук – за да пазим мира, просперитета и единността на континента.”

  Германският финансов министър Волфганг Шойбле, който е сред подписалите Договора за обединението на Германия през 1990 г. от името на федералното правителство, каза: “Трябва винаги да помним, че Германия успя в обединението си, защото Европа също искаше нейното разделение да бъде преодоляно. Днес отново трябва да работим заедно, за да преодолеем предизвикателствата, които могат да бъдат посрещнати успешно, само ако ние европейците обединим силите си.”

  Допълнителна информация:

  През 2009 г. по случай 20-тата годишнина от падането на Берлинската стена автентични панели от стената бяха поставени на площад “Люксембург” в центъра на Брюксел.

  През 2012 г. Европейската комисия придоби панелът от стената, на който е изобразен портретът на президента Кенеди. Той е поставен на централно място в пешеходното пространство пред Берлемон след като беше реновиран.

  Повече информация:

  Видео от церемонията можете да гледате тук: http://ec.europa.eu/avservices/audio/audioDetails.cfm?ref=I-111679, както и тук: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

  Снимки от церемонията ще намерите тук: http://ec.europa.eu/avservices/photo/index.cfm?sitelang=en

  Архивни кадри:

  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075313

  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I060682

  Източник: Европейска комисия

  Вижте целия текст...

  Европейската комисия публикува първия доклад за състоянието на Енергийния съюз

  Европейската комисия публикува на 18.11.2015 г. първия доклад за състоянието на Енергийния съюз. Комисията пое ангажимент да докладва ежегодно за изпълнението на този ключов приоритет, за да се търси отговор на основни проблеми и да се дава насока на политическия дебат.

  В доклада се разглежда постигнатият напредък през последните девет месеца, определят се основни области на действие за 2016 г. и се представят заключения относно политиките на европейско, национално и регионално равнище.

  Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, каза: „Девет месеца по-късно можем да заявим уверено, че сме на път да реализираме енергийния съюз. Моите послания за 2016 г. са ясни. Първо, ЕС трябва да продължи да играе водеща роля в прехода към нисковъглеродна икономика. На второ място, този преход трябва да бъде социално справедлив и ориентиран към потребителите. И трето, геополитическите предизвикателства, пред които бяхме изправени тази година, няма да изчезнат. 2016 г. ще бъде и годината, през която ще положим основите на стабилна система за управление, която ще доведе до предвидимост и прозрачност – това, от което се нуждаят инвеститорите. С две думи: 2016 г. ще бъде година на постигане на резултати!“.

  Повече информация за доклада и неговите изводи можете да намерите на http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm.

  Като част от пакета документи, свързани с Енергийния съюз, Комисията прие и 2-ия списък с енергийни проекти от общ интерес, които спешно трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат постигнати целите на енергийната политика на ЕС. Списъкът включва 195 ключови проекта, от които 15 в България или с българско участие.

  Лица за контакти с медиите:

  Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)

  Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)

  Вижте целия текст...

  Европейската комисията иска от пет държави членки да прилагат правилата на ЕС в областта на застраховането

  Европейската комисия поиска България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция да транспонират Директива „Платежоспособност ІІ“ (Директива 2009/138/EО) и Директива „Омнибус II“ (Директива 2014/51/EС) в своето национално законодателство. Тези Директиви заместват 14-те директиви за застраховането и презастраховането, известни преди като „Платежоспособност І“ (вж. MEMO/15/3120 от 12 януари 2015 г.). С тях за първи път се въвежда хармонизирана, последователна и солидна пруденциална рамка за застрахователните компании в ЕС, включително правила във връзка с количествените изисквания, управлението и докладването с цел улесняване на развитието на единен пазар на застрахователните услуги. Целта на тези нови правила за застраховането е да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, така че те да могат да покрият рисковете през трудни периоди. Tе ще започнат да се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г. Срокът за транспониране на Директивите в националното законодателство беше 31 март 2015 г. Горепосочените пет държави членки обаче не са уведомили Комисията относно мерки за транспониране на тези правила в своето национално законодателство. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище и е следваща стъпка след изпращането през май 2015 г. на официално уведомително писмо до тези държави членки. Ако те не транспонират Директивите в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

  За повече информация: Vanessa Mock – тел.: +32 229 56194

  Информационното табло за транспорта в ЕС показва напредък в сектора

  Европейската комисия публикува второто издание на информационното табло за транспорта в ЕС, в което се сравняват резултатите на държавите членки в 29 категории от сферата на транспорта. Целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да подобрят своите национални транспортни системи, чрез изтъкване на областите, в които са необходими приоритетни политики и инвестиции. По-добрата устойчивост и ефикасност на транспорта в Европа са от ключово значение за намаляване на въглеродните емисии в икономиката и за задълбочаването на вътрешния пазар — два от приоритетите на Европейската комисия.

  Европейският комисар по транспорта Виолета Булц заяви: "Информационното табло от 2015 г. показва колко динамичен е европейският транспортен сектор. Радвам се да видя, че в сравнение с миналата година е бил постигнат голям напредък, например по отношение на качеството на инфраструктурата и отварянето на пазарите на товарни железопътни услуги".

  В информационното табло са обединени данни от различни обществени източници (напр. Евростат, Европейската агенция за околна среда и Световния икономически форум). След публикуването на първото издание на класацията през 2014 г. Комисията подобри точността на показателите и визуалното оформление на информационното табло. В тазгодишното издание вече е възможно да се проследи напредъкът на държавите членки с времето. Като цяло, страните от ЕС са отбелязали добър напредък в сравнение с първото издание на информационното табло.

  Нидерландия заема челно място в класацията с високи резултати в 16 категории, следвана от Швеция, Финландия, Обединеното кралство и Дания. България е на 23-та позиция.

  Лица за контакти с медиите:

  Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)

  Alexis PERIER (+32 2 296 91 43)

  Вижте целия текст...


  България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия

  Европейската комисия прие оперативна програма на стойност 200 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие, с която България да предложи на своите малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Средствата от програмата ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които МСП ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.

  Тази програма е част от усилията на Комисията да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г., като така постигат по-голям ефект от европейското финансиране. Това е и целта на Инвестиционния план за Европа, който председателяк Юнкер анонсира още в началото на мандата си.

  “Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1.2 милиарда лева. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях”, каза заместник-председателят на ЕК с ресор “Бюджет и човешки ресурси” Кристалина Георгиева.

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Искам да поздравя българските власти за участието им в инициативата за МСП. Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството.“

  Заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата.“

  България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП следва да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.

  Контекст

  Инициативата за МСП е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и не изисква съфинансиране от национални или регионални средства.

  МСП преобладават в икономиката на България и генерират 76 % от работните места и 61 % от добавената стойност в страната. Освен това България е сред държавите с най-голям дял на МСП, които посочват достъпа до финансиране като свое основно притеснение.

  Основавайки се на успеха на България с финансовия инструмент JEREMIE за програмния период 2007 — 2013 г., инициативата за МСП предлага новаторски подход в използването на средствата на ЕС, като комбинира пари от европейските структурни и инвестиционни фондове (бившите кохезионните фондове), от програми като COSME и „Хоризонт 2020“ и заеми и гаранции от Европейската инвестиционна банка.

  България ще пренасочи част от финансирането от ЕС, предназначено за гаранционните инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, към инициативата за МСП под формата на гаранции за банките и другите финансови институции. Тези гаранции ще покриват заеми, предоставени на МСП, за да поемат първоначалния риск в проектите. Това ще доведе до по-добри заемни условия за българските МСП, а средствата ще достигнат до много повече компании, отколкото ако бяха предоставяни под формата безвъзмездни грантове.

  За контакти:

  Министерство на икономиката

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

  ул. „6-ти септември“ № 21,София 1000, БЪЛГАРИЯ

  Тел.: + 359 2 9329 220

  Вижте целия текст...

  ЕК представи пакет от мерки за създаване на единен пазар на капитали

  Европейска комисия - Съобщение за медиите

  Съюз на капиталовите пазари

  На 30.09.2015 г. Европейската комисия представи своя План за действие за съюза на капиталовите пазари, който ще помогне в 28-те държави от ЕС да се изгради наистина единен пазар на капитали. Оповестени бяха и първите, най-належащи стъпки в плана, като възстановяване на стабилните пазари на секюритизация. Като част от приоритета на Комисията „Юнкер“ за насърчаване на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС, съюзът на капиталовите пазари е основен елемент от Плана за инвестиции и има ясна цел — да се реши проблемът с недостига на инвестиции, като се увеличат и разнообразят източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти.


  В другите части на света широко се използват други източници на финансиране, които допълват банковия сектор, а именно капиталовите пазари, рисковото финансиране, колективното финансиране и секторът на управлението на активи. Те трябва да заемат по-съществено място във финансирането на дружествата, които се опитват да намерят финансови средства, особено МСП и стартиращите предприятия. Достъпът до по-разнообразни източници на финансиране е ценен не само за инвестициите и бизнеса. Той е съществен фактор за финансова стабилност и може да смекчи последиците за фирмите при потенциални проблеми в банковия сектор, както и да им осигури така необходимите финансови средства. Ето защо съюзът на капиталовите пазари е важен елемент в усилията да бъде завършено изграждането на европейския икономически и паричен съюз.

  Комисията иска също така да премахне пречките пред презграничните инвестиции в ЕС, за да могат предприятията и инфраструктурните проекти по-лесно да получават нужните им средства, независимо къде се намират.

  Съюзът на капиталовите пазари е средносрочен проект, но някои важни инициативи започват веднага. Днес Комисията представя първия пакет мерки, с които ще се възстанови висококачествената секюритизация и ще се насърчат дългосрочните инвестиции в инфраструктура. До края на годината Комисията ще обяви и предложените изменения на Директивата за проспектите, които ще улеснят малките и средните предприятия да набират капитал при по-малки разходи.

  Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации.

  В съответствие с принципите за по-добро законотворчество Комисията обявява и покана за представяне на сведения за общото въздействие на финансовото законодателство — за да се гарантира, че то изпълнява ролята си без дублиране на изискванията за отчитане, без разминавания в различните законодателни актове и т.н.

  Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията. Подходът ще бъде прагматичен и поетапен на основата на щателен икономически анализ, при който с особено внимание ще се отчитат рисковете за финансовата стабилност.

  Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Най-важното в Плана за инвестиции за Европа е да премахнем пречките пред инвестициите, като задълбочим единния пазар. По време на обиколките си за срещи с гражданите и предприемачите често чувах, че застрахователите имат затруднения с инвестирането в инфраструктурни проекти. Надявам се, че с изменението на Делегирания регламент „Платежоспособност II“ ще им дадем надеждни стимули за стабилни инвестиции.“

  Европейският комисар Джонатан Хил, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, обяви: „Искам съюзът на капиталовите пазари да помогне на европейските фирми, и най-вече на малките и средните предприятия, да разполагат с по-голям избор на източници на финансиране. Искам малките и средните предприятия да имат повече възможности да инвестират своите средства. Искам да премахнем пречките, за да може капиталите да се движат свободно във всичките 28 държави в Съюза“.

  Контекст

  През февруари 2015 г. Комисията започна консултации по мерките, необходими за разгръщане на инвестициите в ЕС и за създаването на единен пазар на капитали (IP/15/4433, MEMO/15/4434), както и свързани с това консултации относно секюритизацията и Директивата за проспектите.

  Събрани бяха изчерпателни и многобройни отзиви от предприятията, инвеститорите, финансовия сектор, националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и европейските граждани.

  Получените над 700 отговора сочат широка подкрепа за създаването на съюз на капиталовите пазари. След края на консултацията на 8 юни 2015 г. бе проведена конференция на високо равнище.

  Резултатите от консултацията показаха, че единният пазар на капитали ще разшири възможностите за презгранично поделяне на риска, ще създаде по-дълбоки и ликвидни пазари и ще разнообрази източниците на финансиране в икономиката. Участниците в консултацията подкрепиха поетапния подход, предложен в Зелената книга.

  В Плана за действие са залегнали следните основни принципи:

  • Повече възможности за инвеститорите: съюзът на капиталовите пазари ще мобилизира капиталите в Европа и ще ги насочва към предприятията, в това число МСП, и инфраструктурните проекти, които имат нужда от средства, за да се разрастват и да създават работни места. Благодарение на него домакинствата ще имат по-добри възможности да осъществят плановете си във връзка с пенсионирането.

  • Прилив на финансиране за реалната икономика: съюзът на капиталовите пазари е класически проект за единен пазар, който е от полза за всички 28 държави в Европейския съюз. Държавите членки могат съществено да спечелят от насочването на капитали и инвестиции към осъществяваните от тях проекти.

  • По-силна и по-устойчива финансова система: това ще увеличи избора от източници на финансиране и ще повиши дългосрочните инвестиции, за да се гарантира, че финансовите сътресения няма да засягат така тежко гражданите и предприятията в ЕС, както по време на кризата.

  • Задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията: съюзът на капиталовите пазари ще доведе до повече презгранично поделяне на риска и ще осигури по-ликвидни пазари, което на свой ред ще задълбочи финансовата интеграция, ще понижи разходите и ще повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

  Основни действия на първоначалните етапи:

  Нови правила за секюритизацията

  Секюритизацията е процес, при който най-често заемодател — например банка, създава финансов инструмент чрез обединяването на активи (напр. заеми за покупка на автомобил или заеми за МСП), които инвеститорите могат да купят. Това улеснява достъпа до по-голям кръг инвеститори, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал от банките за отпускане на нови заеми. Комисията предлага проста, прозрачна и стандартизирана нормативна уредба за секюритизацията при подходящ контрол от надзорните органи. Според предвижданията на Комисията, ако издаването на секюритизационни инструменти в ЕС се върне на средното равнище отпреди кризата, ще се генерира допълнително финансиране за икономиката в размер на 100—150 милиарда евро.

  Нови правила за третирането на инфраструктурните проекти по „Платежоспособност II“

  Инвестициите в инфраструктурни проекти са от съществено значение за стопанската дейност и икономическия растеж в Европа, но такива проекти изискват мащабно и дългосрочно финансиране. Застрахователният сектор има добри позиции да осигури дългосрочно финансиране чрез инвестиции в акции, както и в заеми за инфраструктурни проекти. Комисията иска да премахне неоправданите надзорни пречки, за да могат застрахователните дружества да поемат важна роля в европейските инфраструктурни проекти. Въз основа на становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) с предложения днес законодателен акт се създава отделен клас инфраструктурни активи и се намалява размерът на капитала, който застрахователите трябва да притежават срещу дълговите и капиталовите инструменти на допустимите инфраструктурни проекти.

  Обществена консултация относно рисковото финансиране

  Малките и средните предприятия, които не са регистрирани на фондовата борса, често срещат затруднения да получат финансиране с банкови заеми и нямат достъп до капитал чрез фондовите пазари — алтернативно решение, каквото предлага рисковото финансиране, може да им помогне да се разрастват и развиват. Със съществуващите разпоредби на ЕС — регламентите за ЕФРК и ЕФСП — се създават два вида колективни инвестиционни фондове, за да бъде по-лесно и по-привлекателно за частните спестители да инвестират в нерегистрирани на борсата МСП. В рамките на консултацията ще бъде поставен въпросът дали целенасочени промени в регламентите може да насърчат навлизането на тези инвестиционни фондове. Други въпроси са свързани с ограниченията за това кой може да управлява фондовете, размера на минималната инвестиция от 100 000 евро за инвеститорите, както и дали управителите на фондове, които не са установени в ЕС, може да предлагат дялове или акции от ЕФРК или ЕФСП. Консултацията ще продължи до 6 януари 2016 г.

  Обществена консултация относно обезпечените облигации

  Обезпечените (наричани още „покрити“) облигации са основен инструмент за дългосрочно финансиране в много държави от ЕС, като привличат финансови средства към пазара на недвижими имоти и обществения сектор. Европейските кредитни институции са световни лидери в емитирането на обезпечени облигации, но в момента пазарът е фрагментиран по национален признак. Това ограничава стандартизацията на практиките за поемане и оповестяване и възпрепятства развитието на дълбоки, ликвидни и достъпни пазари, особено през граница.

  Комисията ще проведе консултации за общоевропейска рамка за обезпечените облигации, която да надгражда добре работещите национални режими, без да нарушава начина им на работа, и която ще се основава на стандарти от най-висок клас, както и на най-добрите пазарни практики.

  По време на консултацията, която ще продължи до 6 януари 2016 г., ще се събират и становища относно използването на структури от обезпечени облигации за кредитите за МСП. След приключването на консултацията Комисията ще реши дали е необходимо да се предприемат действия на равнището на ЕС.

  Общо въздействие на финансовото законодателство

  Днес Комисията обявява покана за представяне на сведения, за да събере обратна информация и да прецени общото въздействие на прилаганите финансови разпоредби и взаимодействието между тях. Чрез консултацията Комисията се стреми да установи евентуални несъответствия, разминавания и пропуски във финансовите разпоредби, неоправдана регулаторна тежест и неблагоприятни фактори за дългосрочните инвестиции и икономическия растеж.

  Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.

  За повече информация:

  План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари

  http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan


  Предложение за секюритизацията

  http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930


  Изменение на законодателния акт „Платежоспособност ІІ“

  http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930


  Обществена консултация относно рисковия капитал

  http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm


  Обществена консултация относно обезпечените облигации

  http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm


  Общо въздействие на финансовото законодателство

  http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm


  Информационна бележка за съюза на капиталовите пазари

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm


  Информационна бележка за Делегирания регламент „ Платежоспособност II“

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm


  Информационна бележка за общото въздействие на финансовото законодателство

  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm


  Уебстраница за съюза на капиталовите пазари

  Testimonials & animation:

  - Animation https://youtu.be/RvvGsM3tN7A

  - Ireland https://youtu.be/57VT9mcnZJI

  - Germany https://youtu.be/DFC_uB7ik-8

  - Spain https://youtu.be/0wSzhblg54Y

  - https://youtu.be/YU-61eGtbmc

  - Italy https://youtu.be/UB6hQ2mBmfw

  - Croatia https://youtu.be/s0lIiQpR28I

  Playlist (all of them): https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFN857evR6-ffV9OGQ8Hluh3gmsXiF_L

  Лица за контакти с медиите:

  Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)

  Maud SCELO (+32 229-81521)

  Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба.

  Вижте целия текст...

  Управление на кризата с бежанците: бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията

  Европейска комисия - Съобщение за медиите

  Броени дни след като членовете на Комисията представиха набор от приоритетни действия за управление на кризата с бежанците, които да бъдат предприети през следващите шест месеца, на 30.09.2015 г. Европейската комисия излезе с първия пакет с конкретни предложения за оползотворяване на финансирането от ЕС за 2015 г. и 2016 г. в размер на 1,7 милиарда евро за справяне с кризата, като държавните и правителствените ръководители се ангажираха да предоставят същия размер средства. С парите ще се осигури спешна помощ за най-засегнатите държави членки на ЕС, ще се увеличи персоналът на пряко ангажираните агенции на ЕС и ще се предостави подкрепа и хуманитарна помощ в трети държави. Сега Комисията разчита бюджетният орган — Европейският парламент и Съветът — да приемe бързо тези мерки, с което двете институции се ангажираха миналата седмица.

  Предложенията включват 801,3 милиона евро за 2015 г. и ще се финансират отчасти с нови средства под формата на предложение за проект за коригиращ бюджет за 2015 г. В тази връзка Комисията предлага допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 330,7 милиона евро от държавите членки. На второ място Комисията предлага преразпределянето на средства от други области. За тази цел Комисията предвижда пренасочването на 70,6 милиона евро от други програми и действия и 400 милиона евро, предвидени първоначално за хуманитарна помощ и финансиране на европейската политика за съседство.

  Вторият пакет от предложения за останалите 900 милиона евро ще бъде включен в изменение на проектобюджета за 2016 г. през октомври 2015 г.

  Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейската комисия работи последователно и без прекъсване за изработването на координирана европейска реакция по проблемите на бежанците и миграцията. Постигнахме много за кратък период от време. Ще продължим да работим неуморно за намирането на общи, европейски решения.“

  Заместник-председателят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева заяви: „Европа е изправена пред последиците от една от най-мащабните кризи в най-новата си история. Реагирахме бързо, за да осигурим ресурсите, които отговарят на нашите политически приоритети, като удвоихме средствата на ЕС, с които да се помогне на бежанците и на общностите, които ги приемат. Използваме бюджета на ЕС бързо и гъвкаво, за да се справим с тази криза.“

  Европейската комисия пое ангажимент за засилване на финансовата подкрепа за преодоляване на кризата. Като първа стъпка, до края на 2015 г. Комисията ще мобилизира 801,3 милиона евро в подкрепа на следните приоритетни действия:

  100 милиона евро за подсилване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за предоставянето на спешна помощ на най-засегнатите държави членки на ЕС. Това е в допълнение към сумата от 73 милиона евро, която вече беше изчерпана;

  1,3 милиона евро за увеличаване на финансирането за трите агенции на ЕС, които действат в тази област, за да се покрият разходите за 60 работни места във Frontex, 30 в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и 30 в Европол през 2015 г.;

  300 милиона евро за укрепване на Европейския инструмент за съседство (ЕИС), с което да се даде възможност за увеличаване на Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и предоставяне на помощ на трети държави, приели бежанци от Сирия.

  Заедно с останалите 200 милиона евро, които се преразпределят, общото финансиране за доверителния фонд за Сирия ще достигне над 500 милиона евро. Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС, така че фондът да достигне общ размер от поне 1 милиард евро.

  200 милиона евро с цел незабавно предоставяне на ресурси в отговор на нуждите на ВКБООН, Световната продоволствена програма и други организации, така че да се помогне на бежанците веднага. Тези средства вече бяха планирани за хуманитарна помощ и гражданска защита и сега ще бъдат използвани конкретно за решаването на кризата с бежанците.

  Вноските на държавите членки следва да се равняват на средствата, предоставени от ЕС.

  Това е в допълнение към значителните суми (над 300 милиона евро), отпуснати през 2015 г. като предварително финансиране в рамките на многогодишните фондове в областта на миграцията и границите (от общо 7 милиарда евро, заделени за периода 2014—2020 г.). Предложението е съобразено с постигнатото съгласие по седемгодишния финансов план на ЕС. Сумата от 801,3 милиона евро не изисква допълнителни плащания от страна на държавите членки през 2015 г.

  По време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС на 23 септември 2015 г. държавите членки приветстваха предложенията на Комисията за мобилизиране на бюджета на ЕС и се ангажираха приносът на държавите членки да се равнява на средствата, предоставени от ЕС. Това включва вече мобилизираните средства — ЕС вече работи за мобилизиране на 1 милиард евро за Турция и 17 милиона евро за Сърбия и бившата югославска република Македония, за да се помогне на тези наши съседи да се справят с предизвикателствата на миграцията. Освен това държавите членки следва да предоставят същия размер финансиране и за Извънредния доверителен фонд за Африка, създаден с първоначална капиталова вноска от ЕС в размер на 1,8 милиарда евро.

  Контекст

  На 23 април 2014 г. като част от кампанията си за поста председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи в Малта план от пет точки относно миграцията, като призова за по-голяма солидарност в миграционната политика на ЕС.

  При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи по нова политика за миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

  На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

  Още на 27 май 2015 г. Европейската комисия представи първия пакет от мерки за изпълнение на Европейската програма за миграцията, в т.ч. предложения за преместване и презаселване, и план на ЕС за действие срещу контрабандистите на мигранти.

  На 25 и 26 юни 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да се премине към изпълнение на предложенията, представени от Европейската комисия в Европейската програма за миграцията, със специално внимание върху преместването и презаселването, връщането и сътрудничеството със страните на произход и транзитно преминаване.

  На 20 юли 2015 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи постигна съгласие да бъдат изпълнени мерките, предложени в Европейската програма за миграцията, по-специално преместването на хора, които очевидно имат нужда от международна закрила, от Италия и Гърция в течение на следващите две години, като първоначално се започне с 32 256 души, както и презаселването на 22 504 разселени лица от страни извън ЕС, които очевидно се нуждаят от международна закрила.

  На 9 септември 2015 г. Комисията предложи нов пакет от мерки, включително извънреден механизъм за преместване на 120 000 бежанци, както и конкретни инструменти за подпомагане на държавите членки при обработването на молби за убежище, връщането на икономически мигранти и справянето с първопричините за бежанската криза.

  На 14 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 40 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция.

  На 23 септември 2015 г. държавите членки приеха решението за преместване на 120 000 бежанци, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия, Гърция и други държави членки, които са пряко засегнати от бежанската криза.

  За повече информация:

  MEMO/15/5730: Въпроси и отговори: допълнително финансиране за справяне с кризата с бежанците

  Съобщение на Европейската комисия: Управление на кризата с бежанците: оперативни и бюджетни мерки по линия на Европейската програма за миграцията

  Европейската програма за миграцията: законодателни документи, информационни документи и материали за пресата

  Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“.

  Лица за контакти с медиите:

  Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

  Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)

  Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба.

  Вижте целия текст...

  Пленарна сесия на Европейския парламент

  COP 21: пътната карта на Парламента за преговорите за климата в Париж

  Съобщение за медиите – 15 октомври 2015 г

  ЕС и неговите страни членки трябва да призоват за намаляване с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. и увеличаване на финансирането за проблеми на климата по време на Конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21). Това заяви Парламентът в сряда. Евродепутатите смятат и, че част от приходите от квотата за въглеродни емисии на ЕС трябва да бъде заделена за климатично финансиране, както и че въздухоплаването и корабоплаването трябва да работят за намаляване на емисиите си.

  „Изправени сме пред битката на века. Ако не успеем да предотвратим глобално затопляне от повече от 2°С до края на века, ще има много повече суши, наводнения и разтопени ледници и все повече и повече обработваема земя ще изчезне. Климатичните промени ще бъдат също така фактор за засилване на миграционния проблем“, каза след гласуването Жил Парньо (С&Д, Франция), който беше изготвил резолюцията, която беше приета с 434 гласа „за“, 96 „против“ и 52 „въздържал се“.

  Резолюцията, която представлява мандатът на делегацията на Парламента за СОР 21, Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) в Париж през декември, призовава ЕС да настоява за следното:

  • намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40%;

  • цел за 40% енергийна ефективност;

  • равнище на възобновяемите източници от поне 30% до 2030 г.

  Резолюцията призовава и за цялостно съживяване на климатичната политика на ЕС в съответствие с горната граница на ангажимента на ЕС за намаляване до 2050 г. на емисиите на парникови газове до 80―95 % под равнищата от 1990 г.

  Членовете на ЕП смятат, че Протоколът за 2015 г. трябва:

  • да бъде правно обвързващ;

  • да се цели в намаляването до 2050 г. или възможно най-скоро след това на емисиите на парникови газове, за да може целта глобалното затопляне да остане под 2°С да бъде постигната по рентабилен начин;

  • ако е необходимо, през 2016 г. да започне работа по разработването на мерки за допълнителни намаления;

  • да включва 5-годишен период на поемане на задължения, така че да се избегне блокирането на равнището на ниска степен на амбиция.

  Финансиране във връзка с изменението на климата

  Парламентът призовава ЕС и неговите страни членки да се споразумеят за пътна карта за постепенно увеличаване на своето финансиране, за да поемат своя справедлив дял от общата целева сума от 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г. Той предлага и да се заделят за целите на международното финансиране във връзка с изменението на климата някои квоти за емисии по схемата за търговия на емисии (СТЕ), както и приходи от европейски и международни данъци върху емисиите от авиацията и корабоплаването.

  Транспорт

  Парламентът отбелязва, че транспортът е вторият по големина сектор с високи емисии на парникови газове и призовава страните по РКООНИК да сътрудничат с Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и на Международната морска организация (ММО) по предприемането на мерки за намаляване на емисиите до края на 2016 г.

  Красимир Савов

  Медийни услуги

  krasimir.savov@europarl.europa.eu

  (+32) 2 28 41996 (BXL)

  @Europarl_BG

  Вижте целия текст...

  Пленарна сесия на Европейския парламент

  Парламентът одобрява допълнителни 401,3 млн. евро за миграция

  Съобщение за медиите – 15 октомври 2015 г

  В сряда Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро финансиране от ЕС за справяне с бежанската криза. Средствата, предложени от Европейската комисия и одобрени в понеделник от Комисията по бюджетите на ЕП, ще отидат за европейските страни, които са най-сериозно засегнати от бежанския поток, за трети страни, които приютяват най-голям брой сирийски бежанци, както и за трите агенции на ЕС, които изпълняват най-много задачи, свързани с бежанците.

  Освен че одобри непосредствените бюджетни промени, които бяха необходими за изпълнението на решенията относно мигрантите, на неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември, Парламентът подчерта, че седемгодишната бюджетна рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана, за да може да се приложат дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблем, който също може да се окаже дългосрочен.

  „Парламентът разбира колко спешно е положението и беше готов да действа за увеличаването на ресурсите за справяне с безпрецедентния брой бежанци и мигранти. При все това, имайки предвид, че бежанската криза вероятно ще продължи да представлява проблем в идните години, ние искаме да осигурим адекватни ресурси и в дългосрочен план по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка на ЕС през 2016 г.“, каза докладчикът за изменението на бюджета за 2015 г. Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).

  Следващи стъпки

  Сега, след като Съветът и Парламентът вече одобриха мерките, спешната помощ може да бъде предоставена моментално.

  Красимир Савов

  Медийни услуги

  krasimir.savov@europarl.europa.eu

  (+32) 2 28 41996 (BXL)

  @Europarl_BG

  Вижте целия текст...

  Заключения, приети от Европейския съвет на заседанието от 15 октомври 2015 г.

  МИГРАЦИЯ

  1. Справянето с миграционната и бежанска криза е общо задължение, което изисква всеобхватна стратегия и решителни усилия във времето в дух на солидарност и отговорност. Насоките, договорени от държавните и правителствените ръководители на 23 септември, бяха съсредоточени върху най-неотложните проблеми. Тяхното изпълнение напредва бързо, както личи от работата, предприета в рамките на Съвета, и от доклада на Комисията от14 октомври. Това ще се следи отблизо, включително по отношение на финансовите ангажименти и евентуалните допълнителни нужди.

  2. Европейският съвет определи следните допълнителни насоки:


  Сътрудничество с трети държави за спиране на потоците

  а) приветства съвместния план за действие с Турция като част от всеобхватна програма за сътрудничество на основата на споделена отговорност, взаимни ангажименти и тяхното изпълнение. Успешното изпълнение ще допринесе за ускоряване на прилагането на пътната карта за либерализиране на визовия режим спрямо всички участващи държави членки и пълното изпълнение на споразумението за обратно приемане. През пролетта на 2016 г. ще бъде направена оценка на напредъка. ЕС и неговите държави членки са готови да засилят сътрудничеството с Турция и да увеличат значително политическите и финансовите си ангажименти в установената рамка. Трябва да се даде нов тласък на процеса на присъединяване с оглед на постигането на напредък при преговорите в съответствие с преговорната рамка и съответните заключения на Съвета.

  Европейският съвет изразява своите съболезнования на турския народ след бомбените нападения в Анкара и поема ангажимент да подкрепя борбата с тероризма.

  б) да се осигурят ефективни и оперативни последващи действия във връзка с Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани, с конкретен акцент върху управлението на миграционните потоци и борбата с престъпните мрежи;

  в) да се определят конкретни оперативни мерки по време на предстоящата среща на високо равнище с африканските държавни и правителствени ръководители във Валета, които да са насочени, по справедлив и балансиран начин, към ефективното връщане и обратно приемане, разбиването на престъпните мрежи и предотвратяването на незаконната миграция, като бъдат придружени от реални усилия за справяне с първопричините и за подпомагане на социално-икономическото развитие на Африка, наред с ангажимент за продължаване на възможностите за законна миграция;

  г) да се проучат възможностите за изграждане на безопасен и устойчив капацитет за приемане в засегнатите региони и за осигуряване на трайни перспективи и адекватни процедури за бежанците и техните семейства, в т.ч. чрез достъп до образование и работни места, докато стане възможно връщането им в страната на произход;

  д) да се отправи искане към държавите членки да продължат да дават приноса си към усилията, полагани за подпомагане на ВКБООН, Световната продоволствена програма и други агенции, както и за подпомагане на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и доверителния фонд на ЕС за Африка.

  Укрепване на защитата на външните граници на ЕС (въз основа на достиженията на правото от Шенген)

  е) да се работи за постепенното въвеждане на система за интегрирано управление на външните граници;

  ж) да се използва пълноценно съществуващият мандат на Frontex, включително по отношение на разгръщането на екипите за бърза гранична намеса;

  з) в съответствие с разпределението на правомощията по силата на Договора, при пълно зачитане на националните компетентности на държавите членки, да се засили мандатът на Frontex в контекста на дискусиите относно разработването на система за европейска гранична и брегова охрана, включително по отношение на разгръщането на екипи за бърза гранична намеса в случаите, в които оценките по Шенген или анализът на риска сочат необходимостта от енергични и бързи действия, в сътрудничество със заинтересованата държава членка;

  и) да се разработят технически решения за засилване на контрола по външните граници на ЕС с оглед да се постигнат целите, свързани както с миграцията, така и със сигурността, без да се пречи на плавността на движението;

  й) да се приветства намерението на Комисията да представи в кратки срокове пакет от мерки с цел подобряване на управлението на външните ни граници.

  Намиране на отговор на притока на бежанци в Европа и гарантиране на връщането

  к) в съответствие с приетите досега решения да продължи работата по създаване на допълнителни горещи точки в рамките на договорените срокове, за да се осигури идентифицирането, регистрирането, снемането на пръстови отпечатъци и приемането на кандидатите за международна закрила и другите мигранти и същевременно да се осигури преместването и връщането. Държавите членки ще подкрепят изцяло тези усилия — на първо място, като реагират на призивите от страна на Frontex и EASO за предоставяне на експертен опит на екипите за подпомагане на управлението на миграцията в зоните на горещите точки и като осигурят необходимите ресурси;

  л) след първите случаи на успешно преместване да се пристъпи бързо към цялостното изпълнение на приетите досега решения за преместване, както и на ангажиментите ни във връзка с презаселването и функционирането на горещите точки;

  м) да се ускори същевременно прилагането от държавите членки на Директивата относно връщането и преди края на годината в рамките на Frontex да бъде създадена специална служба за връщане с цел да се увеличи подкрепата за държавите членки;

  н) да се разшири мандатът на Frontex за връщане, така че да включва правото да организира по собствена инициатива съвместни операции за връщане, както и да се засили ролята ѝ за придобиване на документи за пътуване за връщаните лица;

  о) да се насърчи приемането от трети страни на едно усъвършенствано европейско разрешение за преминаване с цел връщане (laissez-passer) като референтен документ за целите на връщането;

  п) да се изпълняват ефективно всички поети задължения за обратно приемане, независимо дали са предприети по линия на официални споразумения за обратно приемане, Споразумението от Котону или други договорености;

  р) да се увеличат допълнително възможностите за оказване на въздействие в областта на връщането и обратното приемане, като се използва принципът „повече за повече“, когато това е уместно. В това отношение Комисията и върховният представител ще предложат в рамките на шест месеца всеобхватни и съобразени с конкретните нужди стимули, които да се използват спрямо трети държави.

  3. Изложените по-горе насоки представляват още една важна стъпка по посока на всеобхватната ни стратегия, която е съобразена с правото да се търси убежище, с основните права и с международните задължения. Съществуват обаче и други важни приоритетни действия, които се нуждаят от допълнително обсъждане в съответните форуми, в т.ч. предложенията на Комисията. Съществува и необходимост да продължи обмислянето на цялостната политика на ЕС в областта на убежището и миграцията. Европейският съвет ще продължи да следи развитието на тези въпроси.

  Сирия и Либия

  4. Европейският съвет обсъди политическите и военните събития в Сирия, включително тяхното въздействие върху миграцията. Режимът на Асад носи най-голямата отговорност за 250-те хиляди жертви на конфликта и милионите разселени хора. Европейският съвет постигна съгласие по необходимостта вниманието да се насочи към борбата срещу Даиш и други посочени от ООН терористични групи в рамките на единна и координирана стратегия и на политически процес въз основа на Женевското комюнике от 2012 г. ЕС е изцяло ангажиран с намирането на политическо решение на конфликта в тясно сътрудничество с ООН и държавите от региона и призовава всички участващи страни да работят за постигането на тази цел. Не може да има траен мир в Сирия при сегашното ръководство и докато не се даде отговор на законните тежнения и стремежи на всички елементи на сирийското общество. Европейският съвет изрази загрижеността си във връзка с руските нападения над сирийската опозиция и гражданското население и с риска от по-нататъшна ескалация на военните действия.

  5. Що се отнася до Либия, Европейският съвет приветства направеното от ООН съобщение и призова всички страни да изразят бързо подкрепата си за него. ЕС отново изтъква предложението си да окаже значителна политическа и финансова подкрепа на правителството на националното съгласие веднага след като то започне работа.

  ДРУГИ ВЪПРОСИ

  6. Европейският съвет направи преглед на обсъжданията на доклада на председателите относно приключването на изграждането на европейския икономически и паричен съюз. Европейският съвет изтъква отново, че процесът на приключване на изграждането на икономическия и паричен съюз трябва да се развива при пълно зачитане на единния пазар и по открит и прозрачен начин. Европейският съвет ще разгледа отново тази тема на заседанието си през декември.

  7. Европейският съвет беше информиран за предстоящия процес във връзка с плановете на Обединеното кралство за провеждане на референдум за оставането или излизането на страната от ЕС. Европейският съвет ще се върне на въпроса през декември.

  8. Европейският съвет приветства публикувания на 13 октомври международен независим доклад, изготвен от Нидерландския съвет по безопасност, относно свалянето на полет MH17 и подкрепя текущите усилия да се потърси отговорност от виновните за свалянето на MH17 в съответствие с Резолюция 2166 на Съвета за сигурност на ООН.

  Вижте целия текст...


  Пътуването от и до работата е част от работния ден, реши Европейският съд

  Директивата има за цел да защити работниците от експлоатация от страна на работодателите.

  Времето, прекарано в пътуване до и от извършване на първите и последните задачи на работниците без фиксиран офис трябва да се счита за работно време, реши Европейският съд, предаде Би Би Си.

  До момента това не е считано за работно време за много работодатели. Това означава, че фирми за социални работници и медицински персонал по домовете, техници на повикване, търговски представители и други може да са в нарушение на разпоредбите за работното време в Европейския съюз.

  Решението може да има огромен ефект за много компании. Работодателите или ще трябва да намалят работното време на служителите си или да им плащат допълнително.

  Съдът заяви, че решението ще защити "здравето и безопасността" на работниците, което е залегнало в директива на Европейския съюз за работното време.

  Директивата има за цел да защити работниците от експлоатация от страна на работодателите и дава разпоредби като колко дълго да работят служителите, колко почивки да имат през деня и колко дни полагаем годишен отпуск.

  Една от основните цели е да се гарантира, че нито един служител в ЕС не е задължен да работи повече от средно 48 часа на седмица.

  Решението идва след казус в Испания, включващ компания на име "Тайко", инсталираща системи за сигурност. Компанията затвори регионални офиси през 2011 г. и в резултат на това служителите й бяха длъжни да пътуват много сериозни дистанции, за да стигат до работното си място.

  Вижте целия текст...

  До 50 000 евро лимит на застраховките за чужбина

  При пътуване в чужбина медицинската застраховка е препоръчителна. Покритието на полиците е само за инциденти извън България.

  Пътуването в чужбина е свързано с редица рискове – може да се разболеете, да ви откраднат багажа, да счупите крак или ръка и т.н. Затова е препоръчително да се застраховате срещу подобни рискове, пише "Труд".

  Застрахователите предлагат няколко варианта на туристически полици за пътуване в чужбина. Всеки от тях е разработен според предназначението на пътуването, срока на застраховката, вида на покритието, избраните лимити на отговорност, както и осигуреното обслужване. Покритието на полиците е само за инциденти извън България. Тя не важи и за държави, в които застрахованият всъщност е отишъл да работи и е постоянно пребиваващ.

  По полицата се покриват медицински разходи до предварително избран лимит на отговорност. Клиентите могат да избират от няколко различни фиксирани лимити, вариращи от 2000 евро до 50 000 евро. Покриват се и разноски за спешно зъболечение до определен лимит, най-често от 150 до 250 евро.

  При сключването на полица има изискване за максимална възраст на лицата - обичайно застраховки се правят за хора, които са на възраст до 80 години.

  Съществуват и изключения от това правило, но ако се застрахова лице над тази възраст, цената на полицата се повишава в пъти. Друго ограничение е минималната възраст – застрахователите отказват да покриват лечението на бебета под 3 месеца.

  Компаниите предлагат лимити, съобразени с потребностите на клиентите, както и в зависимост от цената на медицинските услуги в различните държави.

  Колко струва?

  Цената на застраховката зависи от продължителността на пътуването и дестинацията, както и от избрания лимит за медицински разноски. „Например при избор на лимит в размер на 15 хил. евро, седмичната застраховка на лице, валидна във всички страни с изключение на САЩ и Канада, ще струва 7,69 лева. Ако добавим и тези две държави, цената става 10,46 лева“, разясниха от ЗАД „Уника“.

  „Например, семейство с 10-годишно дете пътува във Франция за срок от 7 дни. За застраховка с лимит на отговорност за едно лице до 10 хил. евро, семейството трябва да плати за целия период на застраховката 23,27 лева“, обясниха от ЗАД „Булстрад“.

  Най-евтини са еднодневните застраховки. Например при покритие от 4000 евро премията е само 2-3 лева.

  Застраховки се сключват за период от 1 ден до 1 година, като времето за престой в съответната държава не трябва да надвишава 92 последователни дни при всяко отделно пътуване. Ако например студент заминава на стаж в САЩ, застраховката за три месеца ще му струва около 1,30 лв. на ден, ако е избрал лимит на покритие до 10 хил. евро за медицински разноски, с включен допълнителен риск за злополука.

  “При лимит 10 хил. евро студентът трябва да заплати 85,68 лева. В случай, че пожелае включване на допълнителен риск „Злополука”, застрахователната премия за двете покрития ще бъде 117,80 лева“, разясниха от ЗАД „Булстрад“.

  Как се процедира?

  При подписване на застрахователна полица клиентът получава информация за асистиращата на застрахователя му компания. Тази компания в случай на нужда ще ориентира клиента за най-близките здравни заведения и лекарски кабинети, където е подходящо да се проведе лечението и ще съдейства за неговото организиране.

  Когато клиентът сам посети здравно заведение и заплати за лечението си, застрахователят възстановява разходите му, обясниха от ЗАД „Уника“.

  „За се случи това обаче, застрахованият трябва да предостави медицински и финансови документи, свързани с лечението. Те задължително трябва да бъдат преведени на български език. Оригинали се изискват само на финансовите документи“, уточниха експертите. Обезщетение се изплаща в 15-дневен срок от представянето на всички нужни документи.

  При сключването на застраховка е важно да се обърне внимание какви точно рискове се покриват.

  В общите условия на полиците обичайно присъстват неотложна медицинска помощ при злополука и неотложна стоматологична помощ, а също и репатриране на тленни останки на застрахования или спешно прибиране в случай на смърт на роднина. Не се покриват обаче болнично лечение при препиване или сбиване, не се плаща също медицинската помощ, наложена от вродено заболяване или спортна травма.

  Предлагат се обезщетения и за отменен полет

  Освен нуждата от медицинска помощ, при пътуване в чужбина могат да се покриват и обезщетения за други видове щети. Например полица „Отмяна на пътуване“ е за ситуации, при които пътуването се е провалило поради независещи от застрахования причини, обясниха от „Групама“.

  Има и полици, според които при забавяне на потвърден редовен полет с повече от 5 часа, застрахователят изплаща по 10 евро за всеки час забавяне. Това се случва само, ако на потърпевшите не бъде осигурен алтернативен транспорт.

  Предлагат се е застраховки за случаи на загуба или насочване на багажа на застрахования по грешен маршрут от обществен превозвач. В този случай застрахователят ще се свърже със съответното юридическо лице, като например авиокомпания, и ще уреди доставянето на багажа. „Обезщетението е до 500 щатски долара за неотложни разходи при загуба на регистриран багаж“, обясниха от ЗАД „Булстрад“.

  Някои застраховки покриват и разноски за адвокатска защита между 500 и 900 евро, в случай че срещу застрахования бъде заведен граждански иск. Полиците за откраднати или загубени документи покриват до 100 евро за издаването на нови. Клиентът може да се застрахова и за причинени от него вреди. В този случай обичайно застрахователите плащат до 1000 евро, като тук изключенията са причинени вреди при катастрофа с автомобил или умишлено престъпление.

  Вижте целия текст...

  Обща информация и определения
      Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.

  Контекст

  В съобщението на Комисията от 6 май относно Стратегия за цифров единен пазар за Европа се подчертава ролята на цифровите мрежи като основа за цифрови продукти и услуги. Един от нейните три основни стълба е създаването на необходимите условия за успешно развитие на цифрови мрежи и услуги. Изграждането на европейски цифров единен пазар ще изисква цифрови мрежи, които са високоскоростни, сигурни, надеждни и на достъпни цени.

  В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа , приета през 2010 г., се определят цели за изграждането и разпространението на широколентовите връзки до 2020 г. , като тези цели постепенно стават ориентир за обществената политика. Тези цели осигуриха насоки и доведоха до съсредоточаване на публичните и все повече частни инвестиционни планове към тях.

  Пет години по-късно Европа е отбелязала значителен напредък в разгръщането на широколентовите връзки. Съгласно сравнителния анализ на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа стационарните технологии за достъп от следващо поколение, които предоставят скорост от поне 30 Mbps, са достъпни за 68% от домакинствата в ЕС (в края на 2014 г.). Въпреки това в краткосрочен план навлизането на пазара на услуги със скорост над 100 Mbps остава предизвикателство — в края на 2014 г. такива са били достъпни само за 2,7 абонамента на 100 души, което прави 6% от домакинствата, като тази стойност сама по себе си крие много големи вариации в географски план.

  В същото време според прогнози нуждите от връзка постоянно нарастват, включително и извън дома и работното място, като днес техен основен двигател са визуалните съобщения. Очаква се интернет на нещата, основаната на данни икономика, изобилието от съдържание, все по-евтините мобилни устройства и множествената им употреба да ускорят тази тенденция за всички категории потребители (например домакинства, предприятия, публични институции) и да превърнат наличието на широколентова връзка и лекотата на усъвършенстване на мрежите в основен фактор за динамична цифрова икономика и общество.

  Европейската комисия провежда тази обществена консултация, за да научи повече за очакваните нужди във връзка с фиксирани и мобилни цифрови мрежи след 2020 г. Целта е тези нужди да бъдат оценени и разбрани по-добре с оглед на разработване на обществена политика за подпомагане на инвеститорите при изграждане на перспективни мрежи за връзка и да се гарантира, че всички потребители, например домакинства, предприятия, обществени институции, могат да се възползват от предимствата на цифровата икономика и цифровото общество.

  Тази обществена консултация ще бъде взета предвид при определянето и изпълнението на политиката на ЕС, на регулаторните и финансови инструменти, които могат да допринесат за улесняване на изграждането на широколентови мрежи — като преглед на регулаторната рамка за далекосъобщенията и използване на публично финансиране.

  Консултацията е отворена за всички лица (граждани, предприятия, НПО, обществени органи и др.) и за всички сектори (от селско стопанство до ИКТ, от образование до автомобилна промишленост, услуги и индустрия), които са заинтересовани от това техните нужди от интернет връзка в бъдеще да бъдат изцяло удовлетворени.

  Структура на въпросника

  При някои от въпросите се прави разлика между фиксирана и мобилна връзка. Под фиксирана връзка се разбира връзка, достъпна на определено място, например у дома или на работното място (но не задължително по стационарна линия). Под мобилна връзка се разбира връзка, достъпна за отделни потребители и обекти в движение, например когато се придвижваме към работа, при пътуване, в търговски центрове, на стадиони и пр.

  Повечето въпроси са с различно ниво на технически подробности и са зададени по начин, който позволява всички заинтересовани лица да отговорят. Някои въпроси обаче са твърде сложни и са предназначени по-специално за респонденти, които познават задълбочено качествените характеристики на връзката и нейното предстоящо развитие. Следните определения / примери за характеристики на връзката имат за цел да помогнат на респондентите по-добре да разберат някои въпроси.

  По всяко време може да направите пауза и по-късно да продължите. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

  Определения / примери за характеристики на връзката

  Връзка

  Това е способността да се осъществи и поддържа връзка между две или повече точки в дадена далекосъобщителна система.

  Скорост на изтегляне

  Тя показва колко бързо можете да теглите данни от други източници. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Повечето онлайн дейности, като зареждане на уеб страници или стрийминг на видеоматериали, се извършват чрез изтегляния.

  Скорост на качване

  Тя показва колко бързо можете да изпращате данни до други потребители или платформи. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). Качването е необходимо за изпращане на файлове по електронна поща или при използването на видеочат за разговор с някого онлайн (тъй като трябва да им изпратите своя видеоматериал).

  Симетрия

  Означава, че ширината на вашата честотна лента при изтегляне е същата като тази при качване.

  Закъснение

  Закъснение е времето, което отнема пътуването на данните от източника им до тяхното местоназначение, като то се измерва в милисекунди. Така например при онлайн видеоигрите със закъснението се измерва устойчивостта на вашата връзка. Колкото по-малко е закъснението до сървърите и другите играчи, толкова по-малко забавяне ще има в играта ви.

  Претоварване на мрежата

  Претоварването на мрежата се отнася до състоянието на дадена мрежа, в която един възел или връзка носи толкова много информация, че може да влоши качеството на мрежовата услуга и да доведе до закъснение поради изчакване, загуба на кадри или пакети данни и блокиране на нови връзки. Когато дадена мрежа е претоварена, колкото повече данни се опитваме да изпратим, толкова по-малко данни реално се изпращат успешно.

  Устойчивост

  Под устойчивост се има предвид устойчивостта на мрежата на неизправности.

  Надеждност

  Надеждността е характеристика на всеки компютърен компонент (например софтуер, хардуер или мрежа), който методично изпълнява функциите си съгласно спецификациите.

  Непрекъснат достъп

  Непрекъснатият достъп дава възможност за гарантирана връзка при всякакви обстоятелства, които могат да бъдат предвидени, като това е особено важно за специални услуги (медицински или свързани със сигурността).

  Повсеместност:

  Това означава да бъдем свързани навсякъде, по всяко време и с каквото и да е устройство.

  Колко време отнема изтеглянето/качването на HD филм (4GB)

    10 Mbps – 55 минути

    30 Mbps – 18 минути

  100 Mbps –   6 минути

      1 Gbps – 33 секунди

  Вижте целия текст...

  Бежанската криза: Европейската комисия предприема решителни мерки

  Европейска комисия - Съобщение за медиите

  В изпълнение на Европейската програма за миграцията от май т.г. Европейската комисия излиза с комплексен пакет от предложения, които ще спомогнат за преодоляването на бежанската криза, пред която са изправени държавите членки на ЕС, и съседните им държави, включително чрез действия, насочени към първопричините, които принуждават хората да търсят убежище в Европа. Новият набор от мерки ще облекчи натиска, на който са подложени най-тежко засегнатите държави членки, по-специално Гърция, Италия и Унгария, благодарение на предложението за преместване на 120 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила. Тези 120 хил. души са в допълнение на 40-те хил. души, чието преместване от Гърция и Италия Комисията предложи през м. май и за което предстои да бъде взето решение от Съвета. Предлаганите днес мерки ще помогнат също така на държавите членки, изправени пред все по-голям брой молби за убежище, като им осигурят възможност за по-бързо разглеждане на молбите чрез общ европейски списък на сигурните страни на произход.

  Комисията очерта основните действия за повишаване на ефективността на политиката на връщане и предложи доверителен фонд на стойност 1,8 млрд. евро, който да работи за преодоляване на първопричините за миграцията в Африка. И на последно място, Комисията и службата на ЕС за външна дейност насочват усилията си и към „външното измерение“ на бежанската криза.

  Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Ние, европейците, трябва добре да знаем защо предоставянето на закрила и спазването на основното право на убежище е толкова важно и никога да не забравяме това. Време е да започнем да градим, както призовахме през май, истинска европейска политика за миграцията. Мерките, които предлагаме днес, ще гарантират, че хората, които очевидно се нуждаят от международна закрила, ще бъдат премествани бързо след своето пристигане, при това не само сега, а и при евентуална бъдеща криза. Ако някога е било необходимо да бъде демонстрирана европейската солидарност, то това е по отношение на бежанската криза. Време е да покажем смелостта си като общност и да излезем сега с този европейски отговор.“

  В отговор на настоящата бежанска криза и с оглед и на бъдещи предизвикателства днес Европейската комисия представи следните конкретни мерки:

  Предложение за спешно преместване на 120 000 бежанци от Гърция, Унгария и Италия: Необходими са неотложни действия след настъпилото през последните месеци рязко увеличение в броя на случаите на незаконно преминаване на границите в централните и източните части на Средиземно море, но също така и в Западните Балкани. Комисията предлага 120 000 души, които явно се нуждаят от международна закрила, да бъдат преместени от Италия (15 600), Гърция (50 400) и Унгария (54 000). Преместването ще се извърши в съответствие със задължителни коефициенти на разпределение, почиващи на обективни и измерими критерии (40 % за броя на населението, 40% за стойността на БВП, 10% за средния брой на молбите за убежище в миналото, 10% за равнището на безработица). Те се отнасят до националностите на кандидатите за убежище, по отношение на които има общ за ЕС дял на одобрените молби, равен на или по-голям от 75 %[1].

  Предложението е в допълнение на предложението на Комисията от м. май за прехвърляне на 40 000 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила, от Италия и Гърция към други държави членки на ЕС, с което общият брой достига 160 000 души. Преместването ще бъде обезпечено със 780 млн. евро бюджетна подкрепа от ЕС за участващите държави членки, включително 50-процентно предварително финансиране, с цел да се гарантира, че органите на управление на национално, регионално и местно ниво разполагат с ресурс, осигуряващ бързи действия.

  1. Временна клауза за солидарност: Ако поради основателни и обективни причини, например природно бедствие, дадена държава членка не може временно да участва пълноправно или частично в изпълнението на решение за преместване, тя се задължава да предостави финансов принос към бюджета на ЕС в размер на 0,002 % от своя БВП.

  Европейската комисия ще анализира причините, посочени от съответната държава, и ще вземе решение дали въз основа на тях държавата може да бъде освободена от участие в преместването на търсещи убежище лица за не повече от 12 месеца. В случай на частично участие сумата се намалява пропорционално.

  Постоянно действащ механизъм за преместване за всички държави членки: Както беше обяснено в Европейската програма за миграцията, Комисията предлага структуриран механизъм за солидарност, който да може да бъде задействан във всеки един момент от Комисията в помощ на всяка държава членка на ЕС, която е изправена пред кризисна ситуация и извънреден натиск върху своята система за предоставяне на убежище вследствие на мащабен и непропорционален приток на граждани на трети държави. Наличието на подобни бъдещи спешни ситуации ще се определя от Комисията въз основа на броя на молбите за убежище през последните 6 месеца на глава от населението, както и въз основа на броя на незаконните преминавания на границата през последните 6 месеца. Ще се прилагат същите обективни и проверими критерии за разпределение, както при предложенията за спешното преместване. Постоянният механизъм ще отчита и потребностите на търсещите убежище, семейното им положение и квалификациите им. Временната клауза за солидарност ще се прилага и в този контекст.

  2. Общ европейски списък на сигурните страни на произход: В продължение на Европейската програма за миграцията и на заключенията на Европейския съвет от 25-26 юни т.г. Европейската комисия предлага регламент за установяване на общ за ЕС списък на сигурните страни на произход. Съществуването на подобен европейски списък ще даде възможност за по-бързо разглеждане на отделните молби за убежище от кандидати от страни, за които в целия ЕС се счита, че са сигурни, и за по-бързо връщане, ако оценката на отделната молба потвърди, че кандидатът няма право на убежище. След проведените с държавите членки дискусии и въз основа на техните настоящи практики Комисията предлага към списъка на ЕС на сигурните страни на произход да бъдат добавени Албания, Босна и Херцеговина, бивша Югославска република Македония, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция. Тези държави изпълняват общите критерии от Директива 2013/32 за процедурите за предоставяне на убежище, съгласно които една държава се счита за сигурна; те са страни по основни международни договори в сферата на правата на човека; и на повечето от тях Европейският съвет е предоставил статут на държави кандидатки за членство, изпълняващи т.нар. „критерии от Копенхаген“ (гаранции за демокрация, върховенство на закона, права на човека и зачитане и закрила на малцинствата). В бъдеще след задълбочена оценка от страна на Комисията могат да бъдат добавени и други държави.

  3. Постигане на по-голяма ефективност на политиката на връщане: За да подобри политиките на връщане на държавите членки, Комисията издаде общ наръчник относно връщането и разработи план за действие на ЕС относно връщането. Комисията представи план за действие на ЕС относно връщането, в който се определят кратко – и средносрочните мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите членки с цел увеличаване на доброволните връщания, укрепване прилагането на Директивата за връщането, подобряване на обмена на информация, укрепване на ролята и мандата на Frontex при операциите за връщане и създаване на интегрирана система за управление на връщанията. Успоредно с това Комисията прие Наръчник относно връщането, в който в подкрепа на националните компетентни органи са събрани практически инструкции във връзка с връщането на онези мигранти, които нямат право да останат в Европейския съюз.

  Наръчникът ще бъде основен обучителен инструмент по стандарти и процедури за служителите, прилагащи Директива 2008/115 относно връщането.

  4. Съобщение относно правилата за обществените поръчки във връзка с мерките за подкрепа на бежанците: Държавите членки трябва адекватно и бързо да удовлетворяват най-належащите потребности на търсещите убежище хора от жилища, стоки и услуги. В представеното днес съобщение се съдържат насоки за националните, регионалните и местните органи как да гарантират спазването на правото на ЕС и същевременно бързо, несложно и без излишна бюрокрация да доставят необходимите услуги.

  5. Действия по външното измерение на бежанската криза: Външното измерение е ключов елемент от усилията за преодоляване на настоящата криза. Подновяват се усилията за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия. ЕС предоставя подкрепа на населението на Сирия — по-специално на вътрешно разселените лица — и финансова подкрепа на съседните ѝ страни, приемащи най-голям брой сирийски бежанци, като Йордания, Ливан, Турция. Дотук в подкрепа на тази цел са мобилизирани 3,9 млрд. евро. Борбата с организираната престъпност, която стои зад контрабандата на хора, е друг приоритет, във връзка с който беше стартирана военноморската операция EUNAVFOR MED. Като част от сътрудничеството ни с трети държави са подписани и близо 17 споразумения за обратно приемане и 7 споразумения за партньорства за мобилност. ЕС ще задълбочи също така съществуващите диалози за миграцията, провеждани на високо равнище с ключови партньори, например процесите от Рабат и Хартум с африканските държави и процесът от Будапеща с източно- и централноазиатските държави, както и предстоящата в началото на октомври конференция и среща на високо равнище във Валета на 11-12 ноември 2015 г.

  6. Доверителен фонд за Африка: Европейската комисия задели 1,8 млрд. евро от финансовите ресурси на ЕС за създаването на Спешен доверителен фонд за стабилност и действия, насочени към първопричините на незаконната миграция в Африка. Целта е повишаване на стабилността и предприемане на действия срещу първопричините за незаконните миграционни потоци в региона на Сахел, езерото Чад, Африканския рог и Северна Африка. Фондът ще оказва подкрепа на тези региони за създаването на по-добри социално-икономически възможности и разработването на политики за управление на миграцията. Европейската комисия очаква държавите членки също да се включат и да си поставят амбициозни цели по отношение на отпусната подкрепа. Испания например вече потвърди участието си.

  7. Проявата на солидарност с държавите по външните граници на Съюза изисква също така всички да покажем отговорност по отношение на спазването на общите за ЕС правила. С оглед на това тази седмица Комисията ще ускори производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки, когато такива са необходими, за да се гарантира прилагането на правилата, и започва да прилага подход на „горещите точки“ в държавите членки по външните граници на Съюза, за да им окаже подкрепа в прилагането на общите за ЕС правила при предоставянето на убежище (вж. MEMO/15/5597).

  Лица за контакти с медиите:

  Natasha BERTAUD (+32 229 6 74 56)

  Tim McPHIE (+32 229 5 86 02)

  Milica PETROVIC (+32 229 6 30 20)

  Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

  Вижте целия текст...

  Европа предприема действия, за да помогне на 12 милиона дългосрочно безработни да се върнат на работа

  Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа. След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа.

  В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.

  Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Дългосрочната безработица е един от най-сериозните проблеми, породени от икономическата криза, засягащ над 12 милиона души в Европа. Все по-голяма част от населението е изложено на риск от бедност и социално изключване. Трябва да действаме, за да върнем тези хора на работа. Не можем да приемем икономическо възстановяване, от което толкова голям брой европейци остават встрани. Убедена съм, че днешното предложение ще промени участта им с пълната подкрепа на държавите членки, социалните партньори и работодателите.“

  В предложението се разглеждат услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се предлагат конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава на добрите практики в държавите от ЕС.

  Изтъкват се три основни стъпки:

  • Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по заетостта;

  • Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца безработица;

  • Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица.

  Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа, допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване, транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа.

  В предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и предлагане на целеви финансови стимули.

  Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд.

  Сега предложението на Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и приемане. Изпълнението на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след като държавите членки постигнат съгласие.

  Контекст

  В момента дългосрочно безработните представляват 5% от активното население. Този дял варира значително между държавите от ЕС — от 1,5% в Австрия до 19,5% в Гърция.

  Колкото по-дълго остават извън пазара на труда, толкова по-трудно е за безработните отново да си намерят работа. От 12 милиона дългосрочно безработни в ЕС над 60% са без работа вече две последователни години. Всяка година един на всеки пет безработни се отказва от търсенето на работа и става неактивен. Това води до сериозен риск от бедност и социално изключване за безработните и техните семейства.

  Въпреки че дългосрочно безработните са половината от всички безработни, за тях са отредени едва 20% от активните програми на пазара на труда, а в много държави от ЕС те нямат достъп до персонализирани услуги. Работодателите често не участват достатъчно в програмите, предлагани на дългосрочно безработните. Само една трета от държавите членки координират действията на своите служби по заетостта и социални служби.

  На равнище ЕС вече са в сила редица мерки:

  • правят се препоръки в рамките на европейския семестър — годишния процес на координация на икономическата политика;

  • До 10% от средствата от Европейския социален фонд може да се използват за подпомагане на дългосрочно безработните през периода 2014-2020 г.;

  • Европейската мрежа на публичните служби по заетостта съдейства за обмена на добри практики.

  Препоръката, представена днес, ще допълни и засили тези дейности.

  За повече информация

  Предложение за препоръка на Съвета за интеграция на трайно безработните на пазара на труда

  Дългосрочна безработица: Предложение на Комисията за препоръка на Съвета — често задавани въпроси

  Информационен документ за дългосрочната безработица в България

  Информационни документи по страни: дългосрочна безработица в ЕС

  ГД „Заетост и социални въпроси“ Новина

  Дългосрочна безработица — видео

  Следете съобщенията на Мариан Тейсен и Социална Европа (Social Europe) в Twitter

  Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

  Лица за контакти с медиите:

  Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)

  Tove ERNST (+32 2 298 67 64)

  Вижте целия текст...

  Неформално заседание на държавните и правителствените ръководители, 23/09/2015

  Изявление на Европейския съвет

  Тази вечер се събрахме, за да разгледаме безпрецедентната миграционна и бежанска криза, пред която сме изправени. Взехме решение по редица неотложни приоритети и обсъдихме задълбочено начини за постигането на трайни, устойчиви решения. Признаваме, че не съществуват лесни решения и че можем да се справим с това предизвикателство единствено чрез съвместна работа, в дух на солидарност и отговорност. Междувременно всички ние трябва да спазваме, прилагаме и изпълняваме съществуващите правила, включително регламента от Дъблин и достиженията на правото от Шенген.

  Призоваваме институциите на ЕС и нашите правителства да работят бързо по приоритетните действия, предложени от Комисията. Искаме оперативни решения по най-належащите въпроси преди заседанието на Европейския съвет през октомври в следните насоки:

  • отговор на неотложните нужди на бежанците в региона чрез подпомагане на върховния комисар на ООН за бежанците, Световната продоволствена програма и други агенции с поне още 1 милиард евро;

  • подпомагане на Ливан, Йордания, Турция и други страни при справянето с кризата със сирийските бежанци, включително чрез значително увеличаване на регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонда "Мадад“);

  • засилване на диалога с Турция на всички равнища, включително при предстоящото посещение на турския президент (5 октомври), с цел укрепване на нашето сътрудничество за възпирането и управлението на миграционните потоци;

  • подпомагане на страните от Западните Балкани при третирането на бежанските потоци, включително чрез предприсъединителни инструменти, както и осигуряване на бърза и задълбочена подготовка за конференцията относно маршрута през Западните Балкани (8 октомври);

  • увеличаване на финансирането на Извънредния доверителен фонд за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка чрез допълнителни вноски от държавите членки и осигуряване на оптимална подготовка за срещата на върха в Ла Валета (11-12 ноември) с цел да се постигне максимален напредък;

  • справяне с драматичната ситуация по външните ни граници и засилване на контрола по тези граници, включително чрез допълнителни средства за Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта н